ATOMKI Seminars given in 2000 - 2015


 
  
13 January 2000 UZONYI Imre     (ATOMKI)
  Mikro-PIXE vizsgálatok az ATOMKI pásztázó protonmikroszondájánál (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
24 February 2000 PÁLINKÁS Miklósné,  LOVAS Rezsõ     (ATOMKI)
  Helyzetkép
 
 
 
2 March 2000 KRASZNAHORKAY Attila     (ATOMKI)
  Egzotikus anyageloszlású atommagok
 
 
 
16 March 2000 KRUPPA András     (ATOMKI)
  Részecske-kibocsátással bomló atommagok: rezonanciaállapotok
 
 
 
23 March 2000
  Új munkatársak az ATOMKI-ban
 
 
 
30 March 2000 KIS-VARGA Miklós     (ATOMKI)
  Nanostrukturák röntgendiffrakciós vizsgálata
 
 
 
6 April 2000 Peter MOHR     (Darmstadt)
  Experiments on the photon-induced nucleosynthesis of heavy nuclei
 
 
 
13 April 2000 RICZ Sándor     (ATOMKI)
  Az ESA-22 elektronspektrométer és elsõ eredmények a lundi szinkrotronon
 
 
 
20 April 2000   TÕKÉSI   Károly     (ATOMKI és Institute for Theoretical Physics, Vienna University of Technology)
  Relativisztikus elektrontranszport szénfólián
 
 
 
27 April 2000 SOMORJAI Endre     (ATOMKI)
  Mérések a mag-asztrofizika területén: elekronárnyékolás és p-folyamat
 
 
 
9 May 2000   SZÁNTÓ Zsuzsanna     (ATOMKI)
  A környezet analitikai laboratórium bemutatása
 
 
 
11 May 2000 RICZ Sándor     (ATOMKI)
  Elektron-ion ütközések kísérleti vizsgálata a giesseni Justus-Leibig Egyetemen
 
 
 
25 May 2000 KERTÉSZ   Zsófia     (ATOMKI)
  Városi és barlangi aeroszolok mintavétele és elemösszetételének vizsgálata PIXE és mikro-PIXE módszerrel
 
 
 
1 June 2000 VERTSE Tamás (ATOMKI)
  Protonkibocsátás Gamow-állapotból
 
 
 
8 June 2000 DIENES   Beatrix     (ATOMKI)
  Az erõs kölcsönhatás csatolásának és a QCD színtöltéseinek mérése az OPAL detektorával
 
 
 
9 June 2000 ALGORA   Alejandro     (ATOMKI)
  Bétabomlás-vizsgálatok új technikákkal (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
15 June 2000 KÓNYA Balázs    (ATOMKI)
  Kvantummechanikai Green-operátorok lánctörtes elõállítása
 
 
 
22 June 2000 FÜLÖP   Zsolt     (ATOMKI)
  Radioaktív nyaláb implantálása: egy új módszer felezési idõ mérésére (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
29 June 2000 BIRI Sándor     (ATOMKI)
  Kutatások és alkalmazások ECR-ionforrással (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
30 August 2000 Prof. W. PLESSAS     (Karl-Franzens-Universität, Graz)
  Goldstone-boson-exchange chiral quark model for baryons
 
 
 
28 September 2000 ZOLNAI László     (ATOMKI)
  A tudománymetriai kutatásértékelés lehetõségei és korlátai (kísérletek, érdekek, kételyek, tévedések és kudarcok)
 
 
 
19 October 2000 HAKL József     (ATOMKI)
  Radontranszport jelenségek vizsgálata barlangokban; Rendezetlen mágneses állapot azonosítása nanoszerkezetû vasban (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
2 November 2000 GERGELY György     (az MFA tud. tanácsadója)
  Felületi gerjesztés hatása elektronspektroszkópiában (Centrumszeminárium)
 
 
 
20 November 2000 Paraskevi  DEMETRIOU     (Athen)
  Microscopic nuclear level densities and astrophysical applications
 
 
 
23 November 2000 SIMON Alíz     (ATOMKI)
  Mikro- és makronyalábbal végzett Rutherford-visszaszórásos spektrometria anyagtudományi kutatásokban
 
 
 
7 December 2000   HORVÁTH   Dezsõ     (RMKI, ATOMKI)
  Mese a Higgs-mechanizmusról ("Gyalogos" szeminárium)
 
 
 
21 December 2000   HORVÁTH   Dezsõ     (RMKI, ATOMKI)
  Higgs-bozonok keresése a LEP-nél
 
 
 
25 January 2001 TAKÁCS Sándor    (ATOMKI)
  Töltöttrészecske-magreakciók gyakorlati alkalmazása (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
15 February 2001 SZÛCS Zoltán     (ATOMKI)
  Radioizotópok és radiofarmakonok elõállítása a nukleáris medicina számára (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
1 March 2001 ELEKES Zoltán     (ATOMKI)
  Geológiai és régészeti minták mikroanalízise ionnyaláb módszerekkel (PhD-értekezés elõzetes nyilvános vitája)
 
 
 
5 April 2001 GYÜRKY György     (ATOMKI)
  Magreakció-vizsgálatok a nukleáris asztrofizika területén
 
 
 
12 April 2001 PÁLINKÁS Miklósné,  LOVAS Rezsõ     (ATOMKI)
  Helyzetkép
 
 
 
19 April 2001 MÉSZÁROS Sándor,  SVINGOR Éva     (ATOMKI)
  Radioaktívhulladék-tárolók biztonsági elemzése I.
 
 
 
23 April 2001 F.I.B. WILLIAMS     (Saclay)
  Wigner crystals classical and quantum
 
 
 
26 April 2001 CSIGE István,  ELEKES Zoltán     (ATOMKI)
  Radioaktívhulladék-tárolók biztonsági elemzése II.
 
 
 
11 May 2001 Hisaaki KUDO     (Niigata University)
  Heavy element research in Japan
 
 
 
17 May 2001 P.O. HESS     (UNAM,   Mexico)
  A   QCD toy model
 
 
 
7 June 2001 SAJO BOHUS László     (Caracas, Venezuela)
  A Simon Bolivar Egyetem oktatási rendszere: Venezuela a harmadik évezred küszöbén
 
 
 
27 June 2001 SVINGOR Éva     (ATOMKI)
  A paksi atomerõmû alatti víztartó rétegek hidrológiai modellje (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
20 September 2001 BALOGH István,   CSIK Attila,   DOBOS Erik,   MÁTÉ Zoltán,  RICSÓKA Tícia,  SZÍKI Gusztáv     (ATOMKI)
  Bemutatkozás
 
 
 
4 October 2001 MOLNÁR József,  SZÉKELY Géza     (ATOMKI)
  MUNIN, SMART-1    
  Részvételünk mûhold-programokban
 
 
 
25 October 2001 Shuhei YOSHIDA     (Vienna)
  Quantum localization of the kicked Rydberg atom    
 
 
 
26 October 2001 Christoph LEMELL     (Vienna)
  Time-dependent DFT used as a tool to investigate electronic excitations at surfaces    
 
 
 
20 November 2001 Yasuyuki SUZUKI     (Niigata University, Japan)
  Study of Light Exotic Nuclei with the Stochastic Variational Method    
 
 
 
29 November 2001 KALINKA Gábor     (ATOMKI)
  Korszerû félvezetõ detektorok (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
6 December 2001 Joachim BURGDÖRFER     (Vienna University of Technology)
  Quantum Trajectories of Stochastic Schrödinger Equations
 
 
 
7 December 2001 Hiroshi DAIMON     (Nara Institute of Science and Technology, Japan)
  Stereo-Microscope for Atomic Arrangement by Circularly Polarized X-ray Photoelectron Diffraction and Three-Dimensional Band Mapping with Linearly Polarized SR
 
 
 
13 December 2001 SZEGEDI Péter     (ELTE)
  A kvantummechanika stochasztikus interpretációjának története
 
 
 
17 December 2001 KÖVÉR László     (ATOMKI)
  Atomi környezettől függő gerjesztések Auger folyamatokban (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
17 January 2002 HORVÁTH Dezsõ     (RMKI, ATOMKI)
  A CPT-szimmetria ellenõrzése lassú antiprotonokkal
 
 
 
24 January 2002 CSIGE István     (ATOMKI)
  Radon a környezetben (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
31 January 2002 BEKE Dezsõ     (DE - Szilárdtestfizikai Tanszék)
  Szegregáció és diffúzió nanoszerkezetekben
 
 
 
7 February 2002 TAKÁCS Endre     (MIT - Atomfizika Csoport, DE - Kisérleti Fizikai Tanszék)
  Földre hozott csillagok - Laboratóriumi asztrofizika röntgen mikrokaloriméterrel
 
 
 
21 February 2002 BARADÁCS Eszter     (ATOMKI)
  Hévizek és ásványvizek radon- és rádiumtartalma
 
 
 
14 March 2002 RAJTA István     (ATOMKI)
  3D mikromegmunkálás protonnyalábbal
 
 
 
19 March 2002 PÁLINKÁS Miklósné,  LOVAS Rezsõ     (ATOMKI)
  Helyzetkép
 
 
 
28 March 2002 MOLNÁR József     (ATOMKI)
  A CERN/CMS Barrel-Muon Alignment project, avagy eszközök a Teremtéshez
 
 
 
18 April 2002 CSIKAI Gyula     (DE - Kísérleti Fizikai Tanszék)
  A nukleáris módszerek lehetõségei a tiltott és veszélyes anyagok észlelésében
 
 
 
16 May 2002 POLÓNYI János     (Strasbourg/Budapest)
  Renormalizációs csoport: segédeszköz és meta-elmélet
 
 
 
30 May 2002 PALCSU László     (ATOMKI)
  Nemesgáz-tömegspektrometria alkalmazásai
 
 
 
13 June 2002 VAD Kálmán     (ATOMKI)
  Elektronsugaras litográfia Bi2Sr2CaCu2O8 szupravezetõ egykristályon
 
 
 
10 September 2002 Michael WIESCHER     (Notre Dame, USA)
  The fate of matter on accreting Neutron Stars
 
 
 
26 September 2002 CSIK Attila     (ATOMKI)
  Amorf Si/Ge multirétegek termikus stabilitásának vizsgálata
 
 
 
31 October 2002 SIPOS Attila, MÁTÉ Zoltán     (ATOMKI)
  Új prezentációs eszközök az ATOMKI nagyelõadójában és a videokamera mint sugárdetektor
 
 
 
7 November 2002 FENYVESI András     (ATOMKI)
  Az MGC-20E ciklotronra alapozott neutronforrásaink és alkalmazásaik (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
20 November 2002 Eric SILVER     (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA, USA)
  Microcalorimeters for X-ray spectroscopy of laboratory and astrophysical plasmas
 
 
 
5 December 2002 TÉL Tamás     (ELTE)
  Frontok, ciklonok, tornádók: környezetünk áramlásai a laboratóriumban
 
 
 
10 December 2002 MOLNÁR Mihály     (ATOMKI)
  Kis és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók gázterének vizsgálata
 
 
 
12 December 2002 Laurence T. HUDSON     (NIST, Gaithersburg, MD)
  X-ray diagnostic curved crystal spectrometers
 
 
 
7 February 2003 Takaharu OTSUKA    (Tokyo University)
  Shell model at the drip lines
 
 
 
27 February 2003 KENÉZ Lajos    (Kolozsvár)
  Plazmadiagnosztikai kutatások ECR-ionforráson
 
 
 
6 March 2003 Gabriela THIAMOVA     (University of Tokyo)
  Systematic analysis of neutron-rich carbon isotopes
 
 
 
11 March 2003 PÁLINKÁS Miklósné,  LOVAS Rezsõ     (ATOMKI)
  Helyzetkép
 
 
 
3 April 2003    
  Bemutatkozás
 
 
 
17 April 2003 RADNAI Gyula    (ELTE)
  Fizika a köztudatban
  Hogyan alakult a laikus, a mindennapi ember felfogása a fizikáról hazánkban a huszadik század második felében? Egy lehetséges és szórakoztató megközelítése a témának, hogy kikeressük azokat a tréfás, humoros rajzokat, karikatúrákat a Ludas Matyiból, amelyeknek van valamilyen fizikai vonatkozásuk. Ezek közül a rajzok közül láthatunk majd egy diaképes összeállítást az előadáson. Miközben jókat nevetünk a vicceken, felsejlik a történelem, az elmúlt évtizedek néhány nevezetes eseménye, egyben tanulsága is. Végül felvetődik a kérdés: vajon MA milyen helyet foglal el a fizika a köztudatban? Az utolsó képek erre adnak - néha csak elgondolkodtató, néha viszont megdöbbentő - választ. Sírjunk, vagy nevessünk rajtuk? Ehhez is, ahhoz is meg kell nézni őket.
 
 
 
24 April 2003 KRASZNAHORKAY Attila    (ATOMKI)
  Beszámoló a NUPECC hosszútávú terveirõl
 
 
 
22 May 2003 NÁNDORI István    (DE Elm. Fiz. Tanszék)
  Renormálási csoport módszer (kvantumtérelmélettől a szupravezetésig)
 
 
 
29 May 2003 Dieter VOLLHARDT    (University of Augsburg)
  Superfluid He-3, Particle Physics, and the Big Bang
 
 
 
25 September 2003 John H. BURNETT     (NIST)
  Pushing the physical limits of optical lithography
  The relentless performance increase in state-of-the-art microprocessors is due primarily to advances in optical lithography. I will discuss modern efforts to push the physical limits of optical lithography, including our work on the fundamental issues associated with decreasing the illumination wavelength.
 
 
 
30 September 2003 SOHLER Dóra     (ATOMKI)
  Kollektív és egyrészecskés állapotok vizsgálata a proton-instabilitási vonal közelében (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
 
2 October 2003 CSATLÓS Margit     (ATOMKI)
  Az atommagok neutronbõr-vastagságának és deformációjának kísérleti vizsgálata  (PhD-értekezés munkahelyi vitája)
 
 
 
 
3 October 2003 OSVAY Károly     (SzTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)
  Femtoszekundumos lézerek és alkalmazásaik
  Az elõadás elsõ felében a femtoszekundumos lézerek és lézerrendszerek általános felépítésével, manapság elért fõbb technikai paramétereivel, elõnyeivel és korlátaival ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. A második részben az orvosi- illetve biológiai területeken túl olyan új fizikai alkalmazásokat is érintek, mint az attoszekundumos impulzusok-illetve proton-nyalábok keltése.
 
 
 
9 October 2003 SOMOGYI Andrea     (ESRF, Grenoble)
  Lehetõségek és távlatok a szinkrotronsugárzásos gerjesztésen alapuló röntgen-mikroanalitikában
 
 
 
 
16 October 2003 UZONYI Imre     (ATOMKI)
  A Barringer-kráternél gyûjtött impakt anyagok vizsgálata mikro-PIXE és mikro-SRXRF módszerekkel
 
 
 
 
29 October 2003 SZATMÁRI Sándor     (Szegedi TE)
  Rendezett fény generálásának perspektívái rövid hullámhosszakon
 
 
 
19 November 2003 KÁLMÁN Péter és KESZTHELYI Tamás     (BME, Budapest)
  A d+d fúziós reakció rátájának nővekedése deuterizált Pd-ban
 
 
 
27 November 2003 SIMON Alíz     (ATOMKI)
  Az új Surrey nukleáris mikroszonda
 
 
 
4 December 2003 R. S. MACKINTOSH     (The Open University Milton Keynes, MK7 6AA, UK)
  Applications of inverse scattering methods to nuclear physics
  There now exists a practical method (IP method) for S-matrix to potential inversion that can be applied in a very wide range of situations, including the scattering of spin-1 particles when there are tensor forces. I shall survey the results that have been obtained and explain why new RGM calculations are motivated by some of our results.
 
 
 
11 December 2003 Makoto FUJIWARA (RIKEN) - ATHENA,
Cody STORRY (Harvard) - ATRAP,
Masaki HORI (Tokyo/CERN) - ASACUSA
  Mini-workshop on antimatter and CPT-symmetry
  CPT invariance is a basic principle of field theory stating the equivalence of matter and antimatter. CERN has built a special facility, the Antiproton Decelerator (AD) to test this symmetry with slow antiprotons. The main goal of its three experiments, ATHENA, ATRAP and ASACUSA is to create and study antihydrogen, the bound state of an antiproton and a positron. After a brief introduction by D. Horváth the representatives of the three experiments will present motivations, methods, progress reports and future aims.
 
 
 
15 December 2003 David SALZMANN (Soreq NRC, Department of Plasma Physics, Israel)
  The theory of K-alpha generation in femtosecond laser-produced plasmas
  Generation of K-alpha photons by fast electrons from ultrashort pulse lasers have attracted recently some attention. These photons provide an x-ray source that is localized in its spatial, temporal as well as spectral characteristics. Proposed applications include their use for both scientific and commercial purposes. A computational study is presented, whose aim is the optimization of the emission rate of the K-alpha photons from various materials. A popularized introduction is given for audience not familiar with the details of laser-plasma interactions.
 
 
 
8 January 2004 Paul-Henri HEENEN     (Universite Libre de Bruxelles)
  Beyond Skyrme mean-field: Why and How
  The Hartree-Fock Bogoliubov method with effective interactions has been extremely successful in the description of the properties of exotic nuclei. However, to work in an intrinsic system of reference has several drawbacks and is justified only for nuclei with well defined deformation. The main deficiencies of the wave functions are that they are not eigenstates of angular momentum and particle number and that they have a fixed deformation. A single framework permits to cure these deficiencies: the generator coordinate method, which is equivalent to a configuration mixing method. I will show how this can be done in the particular mean-field method based on Skyrme interactions and on a discretization on a 3-dimensional mesh that has been developed by the Brussels-Paris collaboration. On specific examples, I will compare calculations of spectra and transition probabilities directory in the laboratory frame of reference to experimental data. Finally, I will discuss how to calculate systematically the correlation energies due to angular momentum projection and to quadrupolar vibrations in order to incorporate them
 
 
 
15 January 2004 ZOLETNIK Sándor     (RMKI)
  Szabályozott magfúziós kutatások: hol tartunk és hova készülünk?
  A szabályozott magfúziós energiatermelés megvalósítása avval a reménnyel kecsegtet, hogy az emberiség korlátlan idõre tiszta energiaforráshoz jut. Az 1950-es években a fissziós reaktorok gyors megvalósítása utáni eufóriában azt jósolták, hogy 30 év alatt a fúziós energiatermelés is valósággá válik. Ez nem következett be, viszont az elmúlt 50 évben az ehhez szükséges technikai megoldásokat és eszközöket kifejlesztették, és ma már megalapozottan látunk neki egy erõsen pozitív energiamérlegû berendezés - az ITER - megépítésének. A mai berendezések szinte mindent tudnak, ami ehhez kell (hõmérséklet, sûrûség, vezérlés, diagnosztika) viszont méretük miatt nem tudnak egy nukleárisan "égõ" plazmát produkálni és a reaktor bizonyos komponenseit tesztelni. Az elõadásban rõviden áttekintjük a fúziós energiatermelés alapjait és azt a sikerekben, kudarcokban és meglepetésekben gazdag utat, amit a kutatások bejártak. Meg szeretnénk mutatni, hogy a fúziós plazmafizika nem csak a kihegyezett technika miatt különleges, hanem elméleti fizikai szempontból is érdekes jelenségeket tartalmaz (pld. plazmaturbulencia), amelyek messze túlmutatnak a témán. Az elõadás végén röviden bemutatjuk az Euratom fúziós programban a jelenlegi magyar részvételt és a jövõbeli lehetõségeket.
 
 
 
29 January 2004 ALGORA Alejandro     (ATOMKI)
  Beta decay studies using total absorption spectroscopy
  Studies of beta decay and prompt radiation from reactions are complementary and provide our primary sources of information on the nuclear structure of unstable nuclei. They present different problems to the experimenter. In the case of beta decay we face the critical problem of the so-called "Pandemonium Effect" if we wish to extract transition probabilities for comparison with theory. Here we explain how this problem can be overcome by the use of Total Absorption Spectroscopy. Examples of experiments carried out with both the Total Absorption Spectrometer (TAS) at GSI and with "Lucrecia", a new spectrometer installed at CERN-ISOLDE, will be presented. The latter allows the direct collection of the activity studied at the centre of the crystal. As a result it allows the study of very short-lived species (half-lives as short as tens of milliseconds). The future development of other devices of this type and their application at other facilities will be discussed.
 
 
 
18 March 2004 KRASZNAHORKAY Attila     (ATOMKI)
  Pionok a neutronbőrben
  Előadásomban az elmúlt években a nehéz atommagokban a pionkeltési küszöb alatt felfedezett diszkrét energiájú kötött pionállapotok tulajdonságait tekintem át. Ezeket az állapotokat (d,3He) reakcióban 500-600 MeV-es bombázóenergiánál megvalósuló nagy energia és kis impulzusátadás esetén figyelték meg. Így vált lehetővé az 1s állapotban levő negatív pionok kötési energiájának pontos meghatározása öt különböző nehéz atommagban. Az erős nukleáris kölcsönhatás az 1s pionállapotoknak, a csak Coulomb kölcsönhatással számított kötési energiáját a felére csökkenti. A pion--nukleon kölcsönhatás kb. 0.6-os maganyag-sűrűségnél a legerősebb, így a kötési energia mérésével a pion maganyagbeli viselkedésére is adatokat nyerhetünk. Az atommag neutronjai taszítják, míg a protonjai vonzzák a negatív töltésű pionokat, így a pion-nukleon kölcsönhatás izovektor része a domináns, ami az atommagok neutronbőrének vastagságával arányos. A neutronbőr-vastagság pontos ismerete ezért elengedhetetlen a kísérleti eredmények kiértékeléséhez. A mérési eredmények ismeretében meghatározták a pion izovektor szórási hosszát, illetve annak segítségével a pionok maganyagbeli bomlási állandóját. Ez utóbbi mennyiség a kiralitás rend paramétereként értelmezhető a maganyagban. A fenti kísérleti eredmények egyértelmű bizonyítékot jelentenek a királis szimmetria részleges helyreállítására a maganyagban, és így érthetőbbé teszik a kvarkok és a nukleonok tömegei közötti óriási különbséget.
 
 
 
26 March 2004 LOVAS Rezső     (ATOMKI)
  Helyzetkép
 
 
 
1 April 2004 RICZ Sándor     (ATOMKI)
  Xe- és Ar-atomok fotoelektronjainak szögeloszlása
 
 
 
8 April 2004 HORVÁTH Dezső     (RMKI, ATOMKI)
  Az RMKI Grid-rendszere
 
 
 
27 April 2004 PÁLINKÁS Miklósné dr.     (ATOMKI)
  Az intézet 2003. évi gazdálkodása és a 2004. évi költségvetése
 
 
 
29 April 2004 KIRÁLY Beáta     (ATOMKI)
  Kiterjedt közegek analitikai vizsgálata neutronokkal
 
 
 
6 May 2004 CSÓTÓ Attila     (ELTE)
  Állandók-e a fizikai állandók?
  A közelmúltban, távoli kvazárok spektrumát tanulmányozva csillagászok azt találták, hogy a finomszerkezeti állandó (alfa) időben változik. Mivel alfa a Standard Modell egyik alapvető állandója, így esetleges változása alapjaiban érintheti fizikai világképünket. Ha alfa nem állandó, akkor feltehetően a többi alapvető konstans sem az. Mi az, ami meghatározza az alapvető paraméterek értékét? Létezhetnek-e más világegyetemek, ahol mások az alapvető paraméterek értékei? Hány fundamentális paraméter lesz a fizika Végső Elméletében? Az előadás a csillagászati megfigyelések eredményeinek és azok lehetséges következményeinek bemutatása után a fenti kérdésekkel kapcsolatos jelenlegi elképzeléseket is érinti.
 
 
 
20 May 2004 JUHÁSZ Bertalan     (ATOMKI)
  H- és D-molekulák hatása az antiprotonos He-atomok élettartamára
 
 
 
27 May 2004 RADNAI Gyula     (ELTE)
  Teller Ede és a magyar középiskola
  Teller Ede Magyarországon, Budapesten járt középiskolába. A budapesti Mintagimnáziumban eltöltött nyolc év olyan emlékeket hagyott benne, melyeket még 90 éves korában is borzongással vagy éppen büszkeséggel idézett fel. 1917-ben a Monarchiában kezdte meg tanulmányait, átélte a háborúvégi összeomlást, a forradalmakat, diákként megtapasztalhatta a román megszállás, majd a Trianon okozta megrázkodtatás gyötrő következményeit. Eközben fejlődött ki matematikai tehetsége, természettudományos érdeklődése, egész személyisége. Mi az, amit egyértelműen az iskolának köszönhet? Nem több és nem kevesebb, mint a magyar nyelv és irodalom szeretete, Ady Endre költészete iránti rajongása. Igaz, 1925-ben az Eötvös versenyt is megnyerte matematikából meg fizikából, ezekhez a sikerekhez azonban már kevés köze volt a Mintagimnáziumnak... Többet majd az előadáson.
 
 
 
3 June 2004 FÁTH Gábor     (KFKI, SZFKI)
  A kulturális evolúció renormálási csoport elmélete
  Az eloadas celja annak megmutatasa, hogy a fizikai "renormalas" koncepcioja kiterjesztheto es alkalmazhato korlatolt racionalitassal rendelkezo egyedek (agensek) es a beloluk spontan modon szervezodo kozossegek, tarsadalmak tulajdonsagainak leirasara. A kognitiv eroforrasok korlatozott volta szuksegesse teszi, hogy az agensek a korulottuk levo vilagot optimalisan redukalt formaban kezeljek. Belso mukodesuket igy egy dimenzio-redukcios (renormalasi) mechanizmus vezerli, mely a komplex vilag attributum halmazabol igyekszik csak a fontos szabadsagi fokokat megtartani. Ezek a fontos szabadsagi fokok (un. "koncepciok") vezerlik ezutan az agens donteseit es kepezik az agensek "kulturalis profiljat". Egy kolcsonhato populacioban azonban egy adott agens szamara fontos szabadsagi fokok fuggvenyei lesznek annak, hogy mas agensek eppen milyen koncepciokat hasznalnak. A kolcsonhatasban allo agensek kulturalis profilja igy dinamikusan adaptalodik egymashoz a szocialis halozatban. Azt talaljuk, hogy ez a dinamika altalaban egy fixponthoz konvergal mely ertelmezesunkben egy jatekelmeleti Nash egyensuly. Tobbfele fixpont lehetseges azonban, kulonbozo merteku tarsadalmi koherenciaszinttel ("rendezett" ill. "rendezetlen" fazisok). A modell egyreszt magyarazattal szolgal arra, hogy hogyan jonnek letre es hogyan letezhetnek egymas mellett stabilan kulonbozo kulturak, kulturalis domenek, ill. bizonyos alapveto parameterek lassu valtozasa hogyan vezethet a rendszerben hirtelen fazisatalakulashoz, melynek soran a tarsadalomban a kultura szerepe es jelentosege drasztikusan megvaltozik. Ugy gondoljuk, hogy a mintegy 50 000 evvel ezelott lezajlott "kulturalis robbanas" is egy ilyen fazisatalakulaskent ertelmezheto. (G. Fath and M Sarvary, A renormalization group theory for cultural evolution, nlin.AO/0312070.)
 
 
 
10 June 2004 CSIGE István     (ATOMKI)
  Mofetta: szén-dioxid gyógyfürdő a Mátrában
  Különös gyógyfürdő üzemel a Mátrában. Az emberek utcai ruhában fürdőznek a medencében, amelyet gyógyvíz helyett itt gyógygázzal tölt fel a természet. A mélyből szivárgó gázelegy főleg szén-dioxidot tartalmaz, talán a valamikori vulkánok utolsó lehelete, egy mofetta ez. A fürdőgáz hideg, 10 °C körüli, a bennülőkben mégis kellemes melegérzetet kelt. A bőrön át bediffundáló szén-dioxid hatására kitágulnak az erek, megnő a testfelszín melegvér-ellátása. A fürdőterápia, megfelelő orvosi ellenőrzés mellett, különösen hatékonynak mutatkozik érszűkületben szenvedők részére.
 
 
 
15 June 2004 Kertész Zsófia, Novák Dezső, Orbán Andrea, Rinyu László     (ATOMKI)
  Fiatal kutatói beszámolók
  Az AKT Természettudományi Kuratóriuma személyes meghallgatás útján kíván tájékozódni a 2002-ben megnyitott állásokon foglalkoztatott fiatal kutatók tevékenységéról, előrehaladásáról. Erre június 23-án, szerdán kerül sor Budapesten. A beszámolóra való felkészülés részeként az érintett kutatók intézeti szeminárium keretében egy-egy 15 perces előadást tartanak munkájukról.
 
 
 
9 September 2004 Simon MULLINS     (iThemba LABS, South Africa)
  Shedding Light on Nuclear Structure with AFRODITE
  The AFRODITE gamma-ray spectrometer is an integral tool in the research and training programme at iThemba LABS, located near Cape Town in South Africa. A number of recent results will be presented, including the high-resolution measurement of gamma-rays with energies in the range 10-19 MeV. The current and future augmentation of AFRODITE with subsidiary devices will also be discussed.
 
 
 
28 September 2004 Georges AMSEL     (Paris)
  Study of the microscopic mechanisms of atomic movements in thin films or superficial regions of solids using isotopic tracing and Ion Beam Analysis. Retrospection and prominent results
 
 
 
7 October 2004 HRASKÓ Péter     (PTE)
  Energia vákuumból
 
 
 
14 October 2004 SZÍKI Gusztáv     (Atomki)
  Magreakció-analitikai fejlesztések és interdiszciplináris ionnyaláb-analitikai vizsgálatok
 
 
 
21 October 2004 HAKL József     (Atomki)
  Eu0.8Sr0.2CoO3 perovszkit mágneses és elektromos tulajdonságai
  A La1-xSrxCoO3 típusú kevert valenciaállapotú kobaltitok elektromos és mágneses tulajdonságai erősen változnak a Sr doppolás függvényében, xkrit=0.2 környékén a perkolálódó mágneses klaszterek hatására az anyag szigetelőből vezetővé válik. A lantánt más ritkaföldfémmel helyettesítve hasonló tendenciák várhatók. Egy nagyobb mérési sorozat előzetes eredményeként az előadásban beszámolunk az Eu0.8Sr0.2CoO3 anyagon végrehajtott mágneses és elektromos mérések tapasztalatairól.
 
 
 
28 October 2004 ZOLNAI László     (Atomki)
  Olvastalanság
 
 
 
4 November 2004 KRASZNAHORKAY Attila     (Atomki)
  Axionvadászat
 
 
 
25 November 2004 KISS Ádám     (ELTE)
  Neutrongazdag könnyű atommagok Coulomb-felhasadása
 
 
 
2 December 2004 ELEKES Zoltán     (Atomki)
  Könnyű, egzotikus atommagok vizsgálata radioaktív ionnyalábokkal
 
 
 
9 December 2004 BIHARI Árpád, CZÉDLI Herta, FEKETE Éva, KATONA Gábor, KISS Gábor, NOVÁK Mihály     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
 
16 December 2004 CSIGE István     (Atomki)
  Sugárveszélyben a marslakók
  A Mars felszínén, ha van Élet, sokkal nagyobb sugárterhelésnek van kitéve, mint a Földön. A Marst nem védi olyan erős mágneses tér a kozmikus sugárzás gyilkos komponenseitől, mint a Földet, és a marsi atmoszféra vastagsága is töredéke a földiének. Ráadásul az egész marsi atmoszféra egy merő ózonlyuk. Valaha a Földön is jóval magasabb volt a természetes háttérsugárzás intenzitása. Jobban sugároztak a kőzetek és időről-időre a Föld mágneses tere is legyengült, hogy aztán pólust váltva újult erővel védje a földlakókat. Miért nincs a Marsnak ilyen erős mágneses tere? - kérdezhetjük, de méginkább kérdezhetjük: a Földnek miért van? Lehetséges lenne-e az élet e nélkül a védelem nélkül? Az utóbbi évszázadban végzett mérések szerint a Föld mágneses terének erőssége az emberi történelem időskáláján nézve rohamosan csökken. Vajon egy újabb pólusváltás közeledik? Hogyan fog ez hatni a földi életre? Veszélyezteti-e az emberiséget? Tehetünk-e valamit védelmünk érdekében?
 
 
 
13 January 2005 FAIGEL Gyula     (SZFKI)
  Új utak a szerkezetmeghatározásban
 
 
 
24 February 2005 PÁLINKÁS Miklósné, LOVAS Rezső     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
17 March 2005 BERÉNYI Zoltán     (Atomki)
  Nagyenergiájú Auger elektronok keltését kísérő gerjesztési és elektrontranszport folyamatok szilárd anyagokban
 
 
 
23 March 2005 RAJTA István     (Atomki)
  Prototípus mikrostruktúrák előállítása protonnyalábos mikromegmunkálással
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
24 March 2005 KROÓ Norbert     (az MTA főtitkára)
  Felületi plazmonok és nemklasszikus statisztikájuk
 
 
 
31 March 2005 BORBÉLYNÉ KISS Ildikó     (Atomki)
  A légköri aeroszolok vizsgálatának helyzete: eredményeink, terveink
 
ÖSSZEFOGLALÓ:

Rövid visszatekintés (a téma intézeti "történelmére")

Egy kis bevezetés a légköri aeroszolról, közvetlen és közvetett szerepéről (a globális klíma alakulásában, hatása a környezetre és az ember egészségére)

Saját munkánkról: mintavétel, mintavevők, az aeroszolminták PIXE analízise

Eredményeink bemutatása:
Regionális koncentrációadatok (1996-2004), szezonális változások, tendenciák
Méreteloszlások, légzés - tüdőmodell, egyedi részecske vizsgálata
Az adatbázis egy lehetséges felhasználása a szaharai por régióbeli megjelenésének kimutatására
 
 
 
4 May 2005 Michael KOPNARSKI    (University of Kaiserslautern)
  Electron Gas Secondary Neutral Mass Spectrometry - Fundamentals and Applications
 
 
 
12 May 2005 FÁI György     (Szent-Györgyi professzor (ELTE) és Kent State University (USA))
  Lázas tevékenység és izgalom a brookhaven-i RHIC körül
  Kivonatos ismertetés:
A brookhaveni Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) tobbek kozott arany atommagok nagyenergias nyalabjait utkozteti egymassal. Ebben a reakcioban az anyag egy olyan allapotat kivanjak laboratoriumi korulmenyek kozott letrehozni, melynek fontos szerepe volt az Univerzum korai fejlodeseben. Termeszetesen csak nagyon rovid ideig es nagyon kis terfogatban johet letre ez az allapot (a kvantum szindinamika altal megjosolt kvark-gluon plazma), amelyet azutan a reakcio vegtermekeibol kell azonositani. Ezert nem meglepo, hogy jelenleg nincs teljes egyetertes abban, hogy az eddigi kiserletek sikeresen eloallitottak-e mar a kvark-gluon plazmat.
Roviden bemutatom a RHIC gyorsitot, melyet 2000-ben allitottak uzembe. Az azota ott folytatott meresekben es azok elemzeseben magyar kutatok is tevekenyen reszt vesznek. Attekintem azokat az eredmenyeket, amelyeket a kvark-gluon plazma szempontjabol legfontosabbnak tartok, majd reszletezem azt a teruletet, amelyen az MTA(OTKA)--NSF egyuttmukodes kereteben az utobbi evekben mi is hozzajarultunk az adatok elmeleti kiertekelesehez. Ez az egyuttmukodes ma is aktiv, kiserleti kollegak bevonasaval. Az ido surget, hogy minel elobb vegleges kovetkeztetesekre jussunk a RHIC adatai alapjan: ugyanis hamarosan beindul a CERN ujabb nehez-ion programja, amely hasonlo kerdesekre keres valaszt, de a tomegkozepponti energiat egy nagysagrenddel megnovelve, valoszinuleg kedvezobb helyzetbol. A RHIC korul tobbek kozott ezert is fokozott izgalom uralkodik.
A kvark-gluon plazma eloallitasa a kutatasi programnak csak az elso fazisa, melyet az erosen kolcsonhato anyag ezen allapotanak, tulajdonsagainak a reszletes tanulmanyozasa egeszithet ki. Ennek jegyeben megkezdodott a gyorsito kovetkezo lepcsojenek (RHIC II) a tervezese.
 
 
 
2 June 2005 BÁRDOSSY György     (az MTA tagja)
  A kontinensvándorlás következményei (cunamik, földrengések, vulkáni kitörések)
  Kivonatos ismertetés:
A cunamik, foldrengesek es a vulkani kitoresek terben es idoben szorosan osszefuggo jelensegek, melyek kivalto oka a kontinensvandorlas. Az eloado attekinti, hogy a korabbi "fixista" elmeleteket mikent valtotta fel a kontinesvandorlas (lemeztektonika) elmelete. Bemutatja az elmeletet alatamaszto tenyeket es a meg nyitott kerdeseket. Ismerteti a Fold litoszfera lemezeit es ezek egymashoz viszonyitott mozgasat. Peldakat mutat be a lemez-szetvalas, az utkozes es az oldaliranyu elcsuszas eseteire. Terkepeken mutatja be a foldrengeses es a vulkani ovek foldrajzi elhelyezkedeset es ezek kapcsolatat a lemez-hatarokkal. Bemutatja a foldrengesek intenzitas es magnitudo skalait, valamint az eddigi legnagyobb foldrengeseket.
Kiemelten foglalkozik a Csendes-oceani litoszfera lemezzel es ezen belul a kozelmultban bekovetkezett nagy oceani foldrengessel ill. annak foldtani okaival. Attekinti a cunamik letrejottenek elofelteteleit es az eddigi legpusztitobb cunamikat. Roviden kiter a Karpat-medence foldtani, tektonikai felepitesere, valamint a teruleten eddig eszlelt foldrengesekre es vulkani tevekenysegre.
Az eloadas befejezo reszeben a foldrengesek es a vulkani kitoresek elorejelzesenek lehetosegeivel foglalkozik. Bemutatja az eddigi szereny eredmenyeket es nehany ujabb vizsgalati eredmenyt. Tovabbi pontositas, velemenye szerint, tobb tudomanyag - foldtan, a geofizika, a biologia es a szamitastechnika egyuttmukodesevel lehetseges.
 
 
 
9 June 2005 Király Beáta, Nándori István, Rajta István, Szíki Gusztáv, Szikszai Zita     (Atomki)
  Fiatal kutatói beszámolók
  Az MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriuma személyes meghallgatás útján kíván tájékozódni a 2003-ben megnyitott állásokon foglalkoztatott fiatal kutatók tevékenységéról, előrehaladásáról. Erre június 15-én, szerdán kerül sor Budapesten. A beszámolóra való felkészülés részeként az érintett kutatók intézeti szeminárium keretében egy-egy 15 perces előadást tartanak munkájukról.
 
 
 
29 June 2005 FÖLDES István     (KFKI-RMKI)
  Részecskegyorsítás lézerplazmában
 
 
 
15 September 2005 KISS Árpád, GYÜRKY György, KERTÉSZ Zsófia     (Atomki)
  A Van de Graaff gyorsítóktól a szaharai porviharokig
(Szeminárium a 75 éves Koltay Ede tiszteletére)
 
 
 
20 September 2005 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  Az ATOMMAGFIZIKA című most megjelent könyv rövid bemutatása
  A könyv áttekintést ad az atommagfizikában elért legfontosabb eredményekről. Tárgyalja az atommagok alapvető sajátságait, a magerőket, a magfizikai mérőberendezéseket és -módszereket, a gyorsítókat, az atommag szerkezetét, a különböző atommag-modelleket, a bomlástípusokat, az atommagreakciókat és a magfizika fejlődési irányait. Külön részben foglalkozik a magfizika főbb alkalmazásaival (atommag-reaktorok, nukleáris fegyverek, elemanalízis, ipari és mezőgazdasági alkalmazások, kormeghatározás, nukleáris asztrofizika, nukleáris orvostudomány). Az egyes fejezetekhez feladatok csatlakoznak, melyek megoldásai a függelékben találhatók.

A kötet tárgyalja mind a kísérleti, mind az elméleti eredményeket. Ez utóbbi miatt alapvető kvantummechanikai ismeretek szükségesek az anyag megértéséhez, egyébként a könyv igyekszik önmagában érthető lenni. A fejezetek végén részletes irodalomjegyzék található, ami útmutatást ad az elmélyültebb tanulmányokhoz.

A könyv elsősorban fizikus egyetemi hallgatóknak és magfizikából doktorálni szándékozónak ajánlható, de érdeklődésre számíthat tanárjelöltek, tanárok és praktizáló fizikusok részéről is.
 
 
 
22 September 2005 TÓTH Zsolt     (SZTE MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport) és BUDAI Judit     (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék )
  Szilárdtestfelületek megmunkálása és vékonyrétegek kialakítása lézerekkel     (Az MTA Atomki, a DAB Fizikai Munkabizottsága és a SZAB Anyagtudományi Munkabizottsága közös rendezvénye)
 

Az előadásban bemutatjuk a lézeres anyagmegmunkálás alapvető eljárásait, és utána saját kutatási területeinkről példákkal illusztráljuk azt, hogy mi mire használjuk a lézereket.
 
 
 
 
 
13 October 2005 FÜLÖP Zsolt     (Atomki)
  Magfizikai módszerekkel az elemek keletkezésének nyomában
(MTA doktori értekezés ismertetése)
 
 
 
27 October 2005 BEREK Géza, ELEK Ágnes, IVÁN István, JUHÁSZ Zoltán, SALAMON Péter, UJVÁRI Balázs, VALASTYÁN Iván, VÉRTESI Tamás     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
 
3 November 2005 UJVÁRI Balázs     (Atomki)
  Szabadelektron-lézerek
 
 
 
9 November 2005 ARIMA Akito     (Japan Science Foundation)
  Random interactions and O+-dominance
 
 
 
8 December 2005 ELEKES Zoltán     (Atomki)
  Egzotikus magfizikai effektusok a neutron-elhullatási vonalhoz közel
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
13 December 2005 SIMON Alíz     (Atomki)
  Elemanalitika és felületi topográfia fókuszált ionnyalábbal
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
12 January 2006 GYULAI József     (KFKI   MFA)
  A Moore-törvény és az anyagvizsgálat
 
 
 
23 February 2006 Cristina BORDEANU     (Bucharest)
  Achievements on the preparations for the 3He+4He experiment at Seattle
  The biggest uncertainty in the PP solar chain production rate is represented nowadays by the S34(0) value. In time, several measurements were done for the 3He+4He reaction by two major ways: measuring the gammas coming from the direct capture reaction and by measuring the gammas from the decay of 7Be. The disagreament between the average values for both measurement types is about 10%. For a better understanding of what is happening in the Sun from the nuclear physics point of view we need to know S34(0) with a precision of less than 5%. This experiment from Seattle is going to make for the first time both measurements for the same experiment in conditions which assures an accuracy <5%.
 
 
 
23 March 2006 PÁLINKÁS Miklósné, LOVAS Rezső     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
 
30 March 2006 SZATMÁRY Károly     (Szegedi Tudományegyetem)
  Bolygókutatás a Naprendszerben és azon túl
(válogatás a legújabb eredményekbôl)
   

Az Atomki és a DAB Fizikai Munkabizottságának közös szemináriuma

  Az utóbbi években speciális szondáknak köszönhetôen alapvetô új eredmények születtek a Mars és a Szaturnusz bolygókról és holdjaikról. Rohamosan nô a felfedezett kisbolygók száma mind a Föld közelében mind a Neptunuszon túl (a Kuiper-övezetben, ahol megtalálták az elsô, Plutónál nagyobb égitestet). Sikeres anyagminta-vizsgálatok történtek üstökösöknél. Már 200 körüli a más csillagoknál kimutatott planéták (exobolygók) száma. Bemutatjuk a felfedezési módszereket és a legérdekesebb eseteket.
 
 
 
4 May 2006 G. F. STEYN     (iThemba LABS, South Africa)
  New infrastructure for radionuclide production at iThemba LABS    
 
The Radionuclide Production Programme of iThemba LABS utilizes a 66 MeV proton beam, which is shared with the Neutron Therapy Programme. For the past 17 years, a single bombardment station and dedicated batch targetry have been used for this purpose. Beam intensities up to 100 µA are typically used in this facility.

Recently, sufficient funds were obtained from the Innovation Fund (IF) of the National Research Foundation (NRF) to expand the radionuclide production facilities. Measures to increase the production capacity include (1) increasing the beam intensity that the cyclotron can deliver, (2) increasing the number of bombardment stations, and (3) splitting the incident beam so that two bombardment stations can receive beam simultaneously. A second bombardment station dedicated to the production of 18F is now operational. A third bombardment station dedicated to the production of long-lived radionuclides (such as 82Sr and 109Cd) has been completed and is now in the testing phase. Utilizing a vertical beam, this station is aptly called the Vertical Beam Target Station (VBTS). Batch targets will be irradiated with beam intensities up to 300 µA, thus targets able to withstand a heat dissipation of 20 kW will be required.

Various aspects of the R&D programme of the Radionuclide production Group will be presented with special emphasis on the new infrastructure.
 
 
 
18 May 2006 RADNAI Gyula     (ELTE)
  Elektromosságtani alapfogalmaink kialakulása a XVIII. században    
 
Elgondolkodott-e már valaki, hogy miért jelöljük az elektromos töltést és a hőmennyiséget is Q-val?
A XVIII. század a newtoni mechanika kiteljesedésének százada. Euler, Segner és a többi matematikus tette a mechanikát matematikailag tárgyalható elméleti tudománnyá, kialakítva azt a szilárd meggyőződést, hogy a valóságot leíró elméleteknek a mechanikán kell alapulniuk. Ugyanakkor az anyagtudományok, mint a kémia, a hőtan és az elektromosságtan még csak keresték a helyüket ebben a matematizálódó világban. Művelőik alig-alig ismerték ki magukat a tapasztalati tények burjánzó sokaságában, nem is voltak olyan kiválóan felkészült matematikusok, mint az elméleti mechanika művelői, de szerették volna valamilyen egyszerű fogalomrendszerrel értelmezni a kísérleti tények sokaságát. Így született meg a fizika sok-sok új fogalma, s e fogalmak olyan értelmezése, melyek közül néhány a mai napig megállja a helyét, míg másokon túllépett az idő, viszont nem lépett túl a tudományt alkalmazó mérnökök, vegyészek gondolkodása. Oktatási vonatkozása is van ennek: átugorhatja-e - érdemes-e átugornia - a fizika oktatása ezeket a ma már tudományosan túlhaladott értelmezéseket, melyeket a tudomány saját törzsfejlődése során nem tudott átugrani?
A Természet Világa 2006. évi 2. és 3. számában jelent meg az a tanulmány, amelyre az előadás épül, de az előadáson sor kerül sok olyan korabeli, érdekes ábra kivetítésére is, amelyek csupán terjedelmi okokból maradtak ki a tanulmányból.
 
 
 
25 May 2006 DÓCZI Rita, KATONA Gábor, NOVÁK Mihály, SOHLER Dóra     (Atomki)
  Fiatal kutatói beszámolók
  Az MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriuma személyes meghallgatás útján kíván tájékozódni a 2004-ben megnyitott állásokon foglalkoztatott fiatal kutatók tevékenységéról, előrehaladásáról. Erre júniusban kerül sor Budapesten. A beszámolóra való felkészülés részeként az érintett kutatók intézeti szeminárium keretében egy-egy 15 perces előadást tartanak munkájukról.
 
 
 
30 May 2006 KMETY Andrea     (Scopus tréner)
  A Scopus adatbázis ismertetése
  Ismeretes, hogy az EISz program keretén belül 2006. szeptember 30-ig elérhető a Scopus adatbázis. A Scopus az Elsevier Kiadó fejlesztése, A&I (Abstract and Indexing) adatbázis. Célja a természettudományos kutatás támogatása és az idézettségkeresés biztosítása. Az adatbázis jelenleg ingyenesen áll az akadémiai intézetek és az egyetemek rendelkezésére. Az Oktatási Minisztérium terve szerint a próbaidőszak tapasztalatai alapján kerül eldöntésre, hogy 2007-től a Scopus-t vagy a Web of Science-t fizetik elő. Annak érdekében, hogy a kutatók minél jobban megismerjék a Scopus adatbázist, és tapasztalataik alapján tudjanak véleményt nyilvánítani, Kmety Andrea Scopus tréner bemutatót tart az adatbázisról.
 
 
 
31 May 2006 PANKUCSI Csaba     (DE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
  Gyógyszeripar és a PET mikrodózis vizsgálatok
 
Az elöadás tematikája:
1) A gyógyszeripar/biotechnológia helyzete: van-e innovációs krízis? "Pharmapolis" helye az iparágban (10 perc)
2) Kockázatcsökkentés a klinikai vizsgálatoknál: 0. fázisú klinikai vizsgálat (5 perc)
3) "PET-microdosing": szakmai és piaci szempontok (15 perc)
 
 
 
1 June 2006 TÓTH László    
  Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-M-M és Ne K-L-L Auger-elektronok szögeloszlása (PhD-elővédés)
 
 
 
15 June 2006 Colm T. WHELAN     (College of Sciences, Norfolk, Virginia)
  Electron scattering from atomic inner shells and multi-charged ions
  (e,2e) processes at relativistic and non relativistic energies on the K and L shells of atoms and multi charged ions will be discussed. The role of Mott scattering, spin flip and target fine structure will be highlighted.
 
 
 
27 June 2006    
  Az ötlettől a termékig; Beszélgetés, amely az innovációról és technológiai transzferről a Debreceni Egyetemen tartott képzéssorozathoz kapcsolódik
  Intézetünkből többen részt vettek az alábbi rendezvénysorozaton. Rövid tájékoztatást kérünk tőlük, és megvitathatjuk az innovációs kérdésekkel, az EU kutatáspolitikájával és a II. Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatban felmerülő gondolatokat.

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIATRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN
(DE Élettudományi Központ)

2006.05.18.
Egyetemi innováció, különös tekintettel a DE-n zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra
2006.05.25.
Innovatív ötletek finanszírozása
2006.06.01.
A szellemi alkotások védelme. Spin-off vállalkozások az egyetemi innovációban.
2006.06.08.
A szellemi tulajdon szerepe a technológiai transzfer folyamatokban.
2006.06.15.
Az EU kutatáspolitikájának bemutatása és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
 
 
 
25 September 2006 Robert SCHULMANN     (Emeritus Professor of History, Boston University)
  Beware of Rotten Compromises: The Moral Foundations of Einstein's Politics
  Just before emigrating from Germany to the United States in 1933, Einstein spent three winter semesters at the California Institute of Technology in Pasadena. Hitler was beginning his consolidation of power in Germany, prospects for another world war were still far off, and the concept of a Cold War was unimaginable. In a talk to students while at Caltech, Einstein discussed the role of the scientist in society: "If you want your life's work to be useful to mankind, it is not enough that you understand applied science as such. Concern for man himself must always constitute the chief objective of all technological effort. Failure to keep human values paramount will render the blessings of scientific progress a curse on all mankind."
In this talk I will set this aphorism in the historical context of Einstein's life and attempt to show why the issue of a scientist's responsibility to society is today still so closely linked with his person and work.
 
 
 
28 September 2006 Serban MISICU     (National Institute for Nuclear Physics, Bucharest-Magurele)
  Hindrance in sub-barrier fusion
 
 
 
18 October 2006 Walter HENNING     (GSI, Darmstadt)
  The FAIR project
 
 
 
19 October 2006 GYÜRKY György     (Atomki)
  A 3He(alfa,gamma) reakció asztrofizikai jelentősége és kísérleti vizsgálata
 
 
 
25 October 2006 Nobuyasu ITO     (The University of Tokyo)
  Nonequilibrium relaxation analysis on phase and transition
  Well-established simulation method to study the thermal phases and transitions is the so-called equilibrium method, in which one firstly realizes the equilibrium ensemble of a finite system and then extrapolates the results to infinite system. This equilibrium strategy traces over the standard theory of the thermal statistical mechanics, and the idea of the thermodynamic limit. Recently, alternative simulation strategy was proposed. It analyzes the nonequilibrium relaxation (NER) process and it is called the NER method. There are some advantages in the NER method. First of all, it provides simpler analyzing procedure. This implies the less systematic error which is inevitable in the simulation and provides efficient resource usage. Furthermore, the NER method easily treats not only the thermodynamic limit but also other limits: for example, finite-time behavior of infinite system. So the NER method cultivates the new fields of the statistical physics. Application of the NER method has been expanding to various problems: from basic first- and second-order transitions to advanced and exotic phases like chiral, KT spin-glass and quantum phases. From these studies, not only the improvements in accuracy like better estimations of transition point and exponents, but also qualitative developments have been provided. For example, the universality class of random system, the nature of the two-dimensional melting and the scaling behavior of the spin-glass aging phenomena have been shown.
 
 
 
2 November 2006 BARTHA László     (Atomki)
  Az AMS (gyorsító-tömegszeparátor) a jövő gyorsítóhelyzetének függvényében
 
 
 
16 November 2006 Raul Cruz HIDALGO     (University of Barcelona)
  Fragmenting Granular Gases
  We study the dynamics of granular gases which fragment due to their collisions. A kinetic model that accounts for the correlations between grains' size and velocity at collisions is developed. We analyze how the fragmentation events taking place at collisions affect the growth in the number of grains, and also which distribution of grain' sizes they give rise to. The effects that the mechanisms which control the fragmentation process have on the kinetics of the granular mixture are characterized. Hence, we describe different kinetic regimes, depending on the asymptotic behavior of the fragmentation probability. In these different scenarios the size and velocity distributions display distinct features, and can be used to understand the physical processes in fragmenting systems.
 
 
 
23 November 2006 TORÓ Tibor     (Az MTA külső tagja, Temesvár)
  Ettore Majorana (1906-1938), az antineutrínó létezésének problémája és a kettős béta-bomlás
  Előadásunk első részében bemutatjuk a neves Fermi-tanítvány, Ettore Majorana különleges életútját 1906. évi születésétől 1938-as haláláig (pontosabban 1938-as, mai napig nem tisztázott körülményű eltűnéséig). Az előadás második részében Majorana neutrínóelméletének (1936) alapvonásait vázoljuk fel, miszerint a neutrínónak nincs antirészecskéje, vagyis a neutrínó identikusan egyenlő az antineutrínóval. Az ilyen típusú neutrínót nevezik ma Majorana-típusú neutrínónak.
 
 
 
30 November 2006 IGÓ-KEMENES Péter     (Heidelbergi Egyetem és CERN)
  A Higgs-bozon keresése: jelen és jövőkép
 
 
 
7 December 2006 BENE Erika, BERECZKY Réka, CSIGE Lóránt, HUSZÁNK Róbert, KAPUSI Anita, RADICS Bálint, SZILASI Szabolcs, VITÉZ Attila, VODILA Gergely     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
 
14 December 2006 CSERNY István     (Atomki)
  Ultravékony rétegek mélységi koncentrációprofiljának vizsgálata ARXPS módszerrel - különböző algoritmusok összehasonlítása (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
19 December 2006 Florent HAAS     (IRES, Strasbourg)
  Decay of Nuclear Resonances and Molecules
 
 
 
25 January 2007 BÍRÓ Tamás (RMKI, Budapest)
  A civilizációk virágzásának és hanyatlásának egy egyszerű matematikai modellje.
 
 
 
1 February 2007 RICZ Sándor (Atomki)
  Bal-jobb aszimmetria külső atomi héjak fotoionizációjában
 
 
 
21 February 2007 Michael PLUM     (Universitat Karlsruhe)
  A computer-assisted existence proof for photonic band gaps
  The investigation of monochromatic waves in a periodic dielectric medium ("photonic crystal") leads to a spectral problem for a Maxwell operator. It is well known that the spectrum is characterized as a countable union of compact real intervals (``bands'') which may or may not be separated by gaps, and the occurrence of such gaps is of great practical interest but difficult to prove analytically. In this talk, we will attack this problem, for the 2D case, by computer-assisted means. First we reduce the problem, using an analytical perturbation type argument, to the computation of enclosures for finitely many eigenvalues of finitely many periodic eigenvalue problems. This task is then carried out by computer-assisted variational methods.
 
 
 
1 March 2007 SZÁNTÓ Zsuzsanna (Atomki)
  Radionuclide metrology in the fields of food and environment
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
25 April 2007 Éva VOISIN (Honorary Consul General of Hungary for Northern California and Nevada)
  Commemoration for Dr. Edward Teller
 
 
 
26 April 2007 SZILLÁSI Zoltán (DE Kísérleti Fizikai Tanszék)
  Töltött Higgs-bozon keresése a CERN-i L3 detektornál és precíziós helyzetmeghatározó-rendszer építése a CERN-i CMS detektor Müonrendszerében
(PhD-értekezés házivédése)
 
 
 
24 May 2007 RADNAI Gyula (ELTE)
  A diák Wigner Jenő
 
Manapság újra megnőtt a sikeres emberek élete iránti érdeklődés. Keressük a titkot, a stratégiát, aminek birtokában mi is sikeresek lehetnénk. A jövő mérnökeit, fizikusait persze első sorban a sikeres mérnökök, fizikusok élete érdekli. Wigner Jenő mérnök is volt, fizikus is volt, Nobel-díjat is kapott. Úgy tűnik, hogy az ő életstratégiája minta lehet a számunkra. Persze, ha belegondolunk abba, hogy Wigner Jenő 1912 őszétől 1920 nyaráig járt a Fasorban gimnáziumba, miközben lezajlott egy világháború, az ország államformája Osztrák-Magyar Monarchiából Magyar Népköztársasággá majd Tanácsköztársasággá, majd kormányzó vezette, király nélküli Királysággá változott, rádöbbenhetünk, hogy mégsem lehettek ezek mintaadó évek egy tinédzser személyiségének kialakulásához, a sikeres életpálya megalapozásához. Hogyan birkózott a család, az iskola és maga Wigner Jenő az állandóan változó körülmények adta problémákkal? Milyen diákkora volt Wigner Jenőnek? Erről szól az előadás.
 
 
 
31 May 2007 VAD Kálmán     (Atomki)
  Nanométer felbontású mélységi elemanalízis
 
 
 
6 June 2007 GYÜRKY György     (Atomki)
  Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási és rugalmas szórási reakciókban (Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
21 June 2007 PALCSU László     (Atomki)
  A vízben oldott nemesgázok a XXI. században, avagy mivel foglalkoztam Heidelbergben
 
 
 
28 June 2007 Diego ARBÓ (Institute for Astronomy and Space Physics, Buenos Aires)
  Single ionization by short-laser pulses
 
The interaction of few-cycle laser pulses with matter has attracted considerable interest as increasingly shorter pulses became available. A theoretical study of atomic single ionization driven by a linearly polarized short laser pulse within the single electron approximation will be presented. A simple semiclassical analysis of the interference pattern in the angular distribution can be performed in the tunneling regime: The electron released with low momentum experiences interference processes displaying a near-threshold axial shape structure. A simple universal classical formula that predicts the dominant angular momentum for tunnel-ionized slow electrons propagating in the combined Coulomb and laser fields is found. I will also show recent investigations on the effect of the Coulomb potential of the atomic core on the dynamics of the detached electron.
 
 
 
6 September 2007 Eberhard WIDMANN     (Stefan Meyer Institute for Subatomic Physics, Vienna)
  Status and opportunities of FLAIR
 

The future accelerator facility for beams of ions and antiprotons at Darmstadt [1] will provide antiproton beams of intensities that are two orders of magnitude higher than currently available. Within the foreseen scheme, antiprotons can be decelerated to 30 MeV. The low- energy antiproton community has recently formed a users group to make use of this opportunity to create a next-generation low-energy antiproton facility called FLAIR. A letter of intent [2] has been submitted for a new facility that goes far beyond the current Antiproton Decelerator at CERN by providing cooled antiproton beams using two storage rings of 300 keV and 20 keV minimum energy. The availability of low-emittance beams at these low energies will greatly enhance the density of antiprotons stopped in dilute gases or ion traps for precision spectroscopy. FLAIR will also provide slow extracted (i.e. continuous) beams of antiprotons, thereby enabling nuclear and particle physics type experiments which need coincidence techniques. Using internal targets in the storage rings, atomic collision experiments with ultra-low energy antiprotons and ions can be performed for the first time.
The letter of intent for FLAIR as well as the technical proposal [3] have been positively evaluated by the APPA PAC and the STI committee of FAIR, and FLAIR has been added to the core part of FAIR. If funding can be secured, FLAIR will provide antiproton and ion beams from the year 2014.

[1] An International Accelerator Facility for Beams of Ions and Antiprotons, Baseline Technical Report (2006), GSI . Available from http://www.gsi.de/fair/index.html/.
[2] FLAIR letter of intent (2004), available from http:// www.oeaw.ac.at/smi/flair/.
[3] FLAIR Technical Proposal (2005), available from http:// www.oeaw.ac.at/smi/flair/.
 
 
 
13 September 2007 Alinka LÉPINE-SZILY     (University of Sao Paolo)
  Hyperdeformed band in 36Ar populated in the 24Mg+12C elastic scattering
 
 
 
20 September 2007 FREI Zsolt     (ELTE)
  A gravitációs hullámok kutatása: LIGO, VIRGO és LISA
 
 
 
27 September 2007 Milko JAKSIC     (Ruder Boskovic Institute, Zagreb)
  Characterization of materials and radiation damage induced changes using heavy ion beams
  High Coulomb interaction probability for heavy ions traversing the solid targets makes ion beam very useful probe for materials characterization. Recent upgrades of accelerator facility in Zagreb made possible application of two different ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) systems that use heavy ion beams of MeV energy range. IEE system has been developed for 3D analysis of hydrogen in nuclear microprobe chamber while TOF system is used for depth profiling of other light elements with depth resolution down to 5 nm. On the other side, a high interaction probability makes heavy ion very useful tool for materials modification as well. In the collaboration with ATOMKI we have developed technique of 3D structuring of radiation defects in Si pin diodes. Some examples of applications will be given. Recently we have also started study of nanostructure formed by single ion tracks in several different materials. Perspectives and future plans will be discussed.
 
 
 
4 October 2007 Ifj. KRASZNAHORKAY Attila     (Atomki)
  LHC 2007: adatgyűjtés és feldolgozás az ATLAS detektornál
 
 
 
8 October 2007 H. EJIRI (RCNP-Osaka, NIRS & CTU)
  Perspective of neutrino beam science
 
 
 
11 October 2007 SZILÁGYI Edit     (KFKI RMKI)
  Hélium vándorlása SiO2-ban
  A jövő ígéretes energiaforrásának, a fúziós reaktornak a szerkezeti anyagait a magfúzióban keletkező sugárzások (többek közt nagyenergiájú hélium ionok) érik, károsítják. Intézetünk gyorsítójával változatos körülmények között különféle anyagokat bombáztunk, s megfigyeltük, miként mennek azok tönkre a felgyülemlő hélium hatására. A hélium tartalmú réteg mentén a minta elhasadt, s az így leváló réteg feldomborodott, vagy lepattogzott. Eddig egyetlen olyan anyagot ismerünk, ami másként viselkedik. Tömör szilícium-oxidot bombázva megfigyeltük, hogy az még hosszú idejű bombázás hatására is teljesen változatlan maradt, s benne kimutatható mennyiségű hélium nem maradt vissza. Ez a jelenség indított el bennünket a hélium SiO2-beli viselkedésének tanulmányozására.
Az előadás során az RMKI-ban alkalmazott ionsugaras analitikai módszerek rövid áttekintése után ismertetem az elért eredményeket.
 
 
 
15 November 2007 Glenn CHRISTIAN, Enrico CORNIANI, FARKAS János, IMREK József, JANOVICS Róbert, PAPP László, SZOBOSZLAI Zoltán, Caner YALCIN
  Bemutatkozás
 
 
 
22 November 2007 Paul PAPKA     (iThemba LABS, South Africa)
  Three-body cluster states in 6,9Be
 
 
 
11 December 2007 Matjaz KAVCIC     (Institut Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenia)
  Resonant X-ray emisson spectroscopy
  Synchrotron radiation with its properties presents a "supermicroscope" which provides insight view into the world of atoms and molecules. X-ray emission and absorption spectroscopy are two among basic analytical methods used routinely at synchrotron facilities and exploit tunability and high energy resolution of the monochromatic x-ray beams delivered by the synchrotron. Resonant x-ray emission spectroscopy combines photoexcitation by synchrotron radiation with the high energy resolution x-ray emission spectroscopy employing crystal spectrometer. Such combination is a very powerfull experimental tool for fundamental atomic physics studies as well as for analytical purposes. I will present some basic properties of such spectroscopy and some of our recent experiments performed at Elettra and ESRF synchrotrons.
 
 
 
17 Januar 2008 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  Az Univerzum uralkodó anyagfajtája, a "sötét anyag"
  I. A sötét anyag létét bizonyító megfigyelések
II. A sötét anyag sűrűsége az Univerzumban
III. A sötét barionos anyag: MACHO
IV. Miből állhat a nem barionos sötét anyag?
 
 
 
25 January 2008 Ludwik DOBRZYNSKI     (Laboratoire Leprince-Ringuet, Palaiseau, IN2P3)
  First physics at LHC
  The status of the construction and installation of CMS detector will be reviewed. The detector first assembled on the surface is progressively installed in an experimental cavern. A working detector is foreseen to be operational for cosmics by end of January 2008. A second part of my seminar will be devoted to a discussion of the general commissioning strategy of the LHC detectors, with a particular emphasis on trigger, calibration and alignment. Examples for early physics preparations will be the main topic of the present seminar.
 
 
 
31 January 2008 Nalan ÖZKAN and R.Taygun GÜRAY     (Kocaeli University, Kocaeli, Turkey)
  Charged particle induced reactions and the astrophysical p-process
  The 35 stable nuclei, Z=34, located at neutron deficient side of valley of beta-stability are called as p-nuclei and are produced by so called p-process. P-process nucleosynthesis proceeds mainly via a series of photon induced reactions (g,n), (g,p), and/or (g,alpha ) in the high temperature astrophysical environments T9 = 2-3. Abundance calculations for the p-nuclei involve an extended network of about 20,000 nuclear reactions of almost 2000 nuclei. Since, so far most of these reactions are not accessible experimentally, these reaction rates mainly rely on the Hauser-Feshbach statistical model, using global optical potentials. Cross section measurements for proton and alpha induced reactions are crucial for the p-process nucleosynthesis and for testing this model. Elastic a scattering measurements provide an additional test for the alpha-nucleus potentials considered in p-process network calculations. In this talk, the status of experimental cross section measurements of charged particle induced reactions will be described. The experimental database obtained by activation method up to now and what can be done in the future for the p-process will also be presented.
 
 
 
22 February 2008, Friday! CSÖRGŐ Tamás     (RMKI)
  A RHIC gyorsító PHENIX kísérletének legújabb eredményei: a kvark-gluon plazma folyékonysága
  Áttekintést nyújtok az USA Brookhaven Nemzeti Laboratóriumában működő RHIC gyorsító legújabb eredményeiről, különös tekintettel a PHENIX kísérletre és az abban résztvevő magyar csoport aktivitására. Kutatásaink öt fő mérföldköve a következő:

- Új jelenség felfedezése, a nagy transzverz impulzusú részecskék számának csökkenése a RHIC Au+Au ütközéseiben.
- d + Au ellenpróba: az új jelenség oka új anyag megjelenése.
- A hidrodinamikai leírás sikere: az új anyag folyadék.
- Az elliptikus folyás skálaviselkedése: az új anyag kvarkok folyadéka.
- A viszkozitás mérése: az új anyag az eddig előállított legforróbb, és legtökéletesebb folyadék.

Röviden kitérek a 2008 februárjában Jaipurban tartott Kvarkanyag 2008 világkonferencián bemutatott néhány új PHENIX eredmény ismertetésére is.
 
 
 
13 March 2008 VIBÓK Ágnes     (DE, Elméleti Fizikai Tanszék)
  A Born-Oppenheimer közelítésen túl: Degenerált állapotok szerepe a molekuladinamikai és fotofizikai folyamatokban
  A molekuladinamikai folyamatok kvantummechanikai leírására a fizika és kémia egyik leggyakrabban használt közelítési módszere az 1927-ben kidolgozott Born-Oppenheimer (BO), vagy adiabatikus közelítés, amely az elektronok és a jóval nehezebb atommagok mozgásának szétválasztásán alapul. Bár a BO közelítés gyakran elegendő pontosságú a molekuláris sajátságok és folyamatok kívánt szintű megértéséhez, - ezen esetekben ugyanis mindig teljesül, hogy az elektron energiák jól elkülönülnek egymástól -, a jelenségek egy lényeges csoportja azonban mégsem írható így le. Ez akkor fordul elő, amikor két vagy több elektronállapot azonos energiával rendelkezik (''kónikus kereszteződések''), vagyis elfajult elektronállapotokkal van dolgunk. Ilyenkor átmenetek jönnek létre az egyes adiabatikus elektronállapotok között.

Nagyon sok olyan biológiai, kémiai, fizikai folyamat játszódik le a természetben (pld. a legtöbb fotofizikai, fotobiológiai reakció is), amikor egy molekuláris rendszerben degenerált állapotok lépnek fel, és ezáltal indokolttá válik a nem adiabatikus közelítésben történő leírás. Kónikus kereszteződések már megjelennek kis molekulák alacsonyan fekvő elektron állapotai között is, számuk azonban rohamosan növekszik az atomok ill. a vizsgálni kívánt elektronállapotok számának növekedésével. Sok atomos rendszer eseten gyakorlatilag végtelen sok kónikus kereszteződéssel kell számolnunk, amelyek csatornaként szolgálnak a gyors sugárzás mentes átmenetek számára a megfelelő elektronállapotok között. A nagyon gyors (femto szekundumos) dinamikai folyamatok mindig a kónikus kereszteződéseken keresztül játszódnak le.
 
 
 
18 March 2008, Tuesday! CSATLÓS Margit     (Atomki)
  Az atommag hiperdeformációjának kísérleti vizsgálata az aktinoida tartományban
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
20 March 2008 BÍRÓ László Péter     (MFA)
  Biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák: mit tanulhatunk belőlük?

(A DE SZILÁRDTEST-FIZIKAI TANSZÉKE ÉS AZ ATOMKI KÖZÖS SZEMINÁRIUMA)

  A biológiai evolúció által létrehozott szerkezetek számos területen jelentős előnyre tettek szert a mesterséges szerkezetekkel szemben, nem utolsó sorban a milliárd év nagyságrendű előnynek köszönhetően. Egyre inkább terjed annak a felismerése, hogy nemcsak a gyógyszerkutatóknak van keresnivalójuk az esőerdokben, hanem a fizika, kémia és anyagtudomány számos területén van lehetőségünk arra, hogy inspirációt nyerjünk az élő rendszerek által kifejlesztett megoldásokból. Ezt szokás manapság biomimetikus, vagy talán helyesebben bioinspirált kutatási iránynak nevezni.

Jelen eloadás témája a fent vázolt terület egy kis szelete a bioinspirált fotonikus szerkezetek kutatása. A Földön ma élő élőlények legjelentősebb hányada főleg fény útján értesül környezetének változásairól, a potenciális fenyegetésekről (például: ragadozó közeledtéről) és lehetőségekről (például: táplálék, szexuális partner hozzáférhetőségéről). Nem meglepő hát, hogy az evolúció alkalmanként jelentős "erőfeszítéseket fordított" a szexuális jelzőszínek és a rejtőzködést elősegítő rejtő-színek kifejlesztésére. Gyakran, ezek a színek nem pigementektol ("kémiai szín"), hanem a fény terjedését befolyásolni képes nanoarchitektúráktól ("fizikai szín"), más néven fotonikus kristályoktól erednek. Például a lepkék esetében a kék és zöld színek döntő többsége fotonikus nanoarchitektúráknak köszönhető. Fontos jellemzőjük ezeknek a nanoarchitektúráknak, hogy a mesterséges fotonikus kristályokkal szemben változatos szintű rendeződést mutatnak: tökéletes egykristályos rendet [1], polikristályos rendeződést [1], illetve közelrendezett szerkezetet [2, 3], ahol a rend csak korlátozott módon, az első szomszédok távolságára terjed ki. Előadásomban kitérek arra is, miként alkalmazhatók a bioinspirált elvek a mesterséges szerkezetek létrehozásában [4].

[1] K. Kertész et al., Phys. Rev E. 74 (2006) 021922-1.
[2] L. P. Biró et al., Phys. Rev. E 67 (2003) 021907-1.
[3] L. P. Biró et al., Mat. Sci Eng. C, 27 (2007) 941.
[4] K. Kertész et al., Mat. Sci. Eng. B, in press (doi:10.1016/j.mseb.2007.10.013)
 
 
 
27 March 2008 HUNYADI Mátyás     (Atomki)
  Kutatási és fejlesztési tervek a debreceni izotópszeparátornál
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
3 April 2008 GESZTI Tamás     (ELTE)
  Rezgő tükrök kvantum és klasszikus határán
 
 
 
17 April 2008 DÓCZI Rita     (Atomki)
  Neutronanalitikai módszerek fejlesztése
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
24 April 2008, 14:00! PÁLINKÁS Miklósné, FÜLÖP Zsolt     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
 
8 May 2008 VERES Gábor     (ELTE)
  Korrelációk mérése nehézion-ütközésekben nagy transzverzális impulzusú részecskékkel
  A nehézionok ultrarelativisztikus ütközéseiben az elemi részecskék ütközéseihez képest teljesen új jelenségek is fellépnek. Ezek egyike a nagy transzverzális impulzusú részecskék elnyelődése az ütközés során keletkezett forró, erősen kölcsönható közegben. Ez az elnyelődött energia azonban nem vész el, hanem különös módon jelentkezik a többi részecskével való korrelációkban. A jelenség magyarázata kapcsán előkerülnek a Mach-kúpok, Cserenkov-kúpok, lökéshullámok a klassszikus fizikából. A mindent leleplező korrelációk mérésének egy új, fontos eredményével is megismerkedünk.
 
 
 
15 May 2008 VERES Gábor     (ELTE)
  Az elliptikus folyás és az excentricitás fluktuácói nehézion-ütközésekben
  A nehézionok ultrarelativisztikus ütközéseiben az elemi részecskék ütközéseihez képest teljesen új jelenségek is fellépnek. Ezek egyike a végállapoti részecskék azimutszög-eloszlásának anizotrópiája, az elliptikus folyás. Ez ma már nem csak nagy eseménypopulációra, hanem eseményenként is mérhető. Ekkor viszont megvizsgálható ennek a mennyiségnek az eseményenkénti fluktuációja, ami meglepő kapcsolatban van az ütközési zóna excentricitásának fluktuációjával. Ennek kísérleti és elméleti felderítését mutatja be röviden az előadás.
 
 
 
22 May 2008 RÓNAKY József     (OAH)
  Atomenergia-reneszánsz és globalizáció
  Sokak szerint a XXI. század kulcskérdése a világ energiaellátása. A robbanásszerűen fejlődő ázsiai országok energiaéhsége, a globális felmelegedés fenyegetése, a fosszilis tüzelőanyagok növekvő ára és politikai kockázata rákényszeríti a dönteshozókat, hogy nemzeti regionális és globális skálán is megoldásokat keressenek a világ energiaellátására. A kulcsszavak: ellatásbiztonság, gazdaságosság és fenntarthatóság. Előadásomban az atomenergetika helyzetét mutatom be ezeken a skálákon. Sokak szerint elkezdődött az atomenergia reneszánsza, mások szerint sürgősen, vagy fokozatosan, de fel kell hagynunk az atomenergia használatával. Az igazság, mint általában, itt is a józan középút. Az atomenergia nem ad teljes megoldást a felsorolt égető problémákra, de a megoldás nem nagyon képzelhető el nélküle.
 
 
 
29 May 2008 Rolf-Dieter HEUER    (Research Director of DESY, Director-General of CERN (from 1.01.2009))
  Future of particle physics in Europe
 
 
 
5 June 2008, 10:30! RADNAI Gyula     (ELTE)
  A rejtélyes Landau
  Az elmúlt negyven évben - Landau halála óta - több könyv és számos tanulmány jelent meg Landau életéről, tudományos pályafutásáról. Az első húsz évben főleg arról a Landauról szóltak ezek az írások, akit a természet rejtélyei és a természettudomány aktuális kérdései foglalkoztattak. Az olvasó csak ámulni tudott azon, milyen sikeresen fejtette meg Landau a természet rejtélyeit, mennyire kreatívan oldotta meg a tudományos problémákat.

Az utóbbi húsz évben azonban egyre több szó esik Landau életének rejtélyes időszakairól, melyek az addigi írásokból következetesen kimaradtak. Az NKVD (az akkori KGB) vizsgálati fogságában töltött tragikus évről, vagy Landaunak a szigorúan titkos nukleáris kutatásban való részvételéről. Meglepő dokumentumok kerültek napvilágra, s ezek újabb megválaszolandó kérdéseket vetettek fel.

A megoldott és a megoldatlan rejtélyekről egyaránt szó lesz az előadáson.
 
 
 
9 June 2008, Monday! KERTÉSZ Zsófia     (Atomki)
  Légköri aeroszol tulajdonságainak és hatásainak
ionnyaláb-analitikai módszereken alapuló vizsgálata

(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
12 June 2008 BUDAI Judit     (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék )
  Rétegépítés lézerekkel keltett szén plazmából vákuumban, hidrogénben és metánban
 
 
 
24 June 2008, Tuesday! JÁNOSFALVI Zsuzsa     (Atomki)
  A MoS2 vegyértéksáv-elektronállapotainak meghatározása fotoelektronok szögeloszlásaiból
 
 
 
26 June 2008, 14:00! Dmitry KAMANIN     (JINR, Dubna)
  Multi-cluster decays of the actinide nuclei
 
 
 
11 September 2008 TÓTH László   (Atomki, NAIST, CREST/JST), 
Hiroyuki MATSUDA (NAIST, CREST/JST),  
Hiroshi DAIMON (NAIST, CREST/JST)
  Egy új típusú nagy látószögű elektrosztatikus analizátor
  Terveztünk és építettünk egy új típusú 1π sr látószögű szferikus aberrációra korrigált elektrosztatikus lencsét, majd ennek objektívként való felhasználásával egy elektronenergia és kétdimenziós szögeloszlás mérésére, valamint képalkotásra is alkalmas berendezést.

A sokféle lehetőség, úgymint elektronspektroszkópia, spektrográfia, diffrakciós és holografikus üzemmód, hagyományos és atomi felbontású sztereó fotoelektron-emissziós mikroszkópia sokféle területen teszi használhatóvá ezt a berendezést az atom- és szilárdtestfizikától a geológián át a biológiai alkalmazásokig.

NAIST: Nara Institute of Science and Technology, Japan
CREST/JST: Core Research for Evolutional Science and Technology/Japan Science and Technology Agency
 
 
 
25 September 2008 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A stabilitási sávtól távoleső atommagok
A nemzetközi kutatások perspektívái
  I. Előállítás, szeparálás, azonosítás, vizsgálati módszerek
II. Néhány eredmény, perspektívák
 
 
 
6 November 2008 SZOLNOKI Attila     (MFA, KFKI)
  Együttműködés sokszereplős rendszerekben
  Az egyéni érdekek motiválta szereplők együttműködése egyrészt meglepő, másrészt általános jelenség számos, teljesen különböző skálájú rendszerekben. A probléma megértésére egy általánosan használható tárgyalásmódot kínál az ún. evolúciós játékelmélet, ami a nyilvánvaló biológiai alkalmazásokon túl, az alkalmazott matematika, illetve a kvantitatív vizsgálatokra fogékony társadalomtudósok érdeklődésére is számot tart. Ugyanakkor a nagy egyedszámból fakadó kollektív viselkedés megértésére a statisztikus fizika módszerei is sikeresen alkalmazhatóak.

Az elmúlt 10 évben a numerikus vizsgálatok kiterjedése lehetővé tette néhány olyan mechanizmus, illetve kondíció felismerését, ami a kooperáció életképességét eredményezi egyébként kedvezőtlen körülmények között is. Az előadás ezek közül ismertet néhány érdekes megfigyelést, és választ kaphatunk arra is, hogy előnyös-e, ha egyformák vagyunk, illetve milyen haszna lehet a globalizáció nyújtotta hosszútávú kapcsolatoknak?
 
 
 
7 November 2008, Friday! ifj. KRASZNAHORKAY Attila     (Atomki)
  Inclusive jet production cross section measurement in photon-photon collisions at OPAL and muon trigger efficiency measurements at ATLAS
 
 
 
13 November 2008 BAK Olívia, BARTÓK Róza, GÁL Gabriella JANOVICS Róbert, KÖLLŐ Zoltán, KUTI István, PAPP László, RÁCZ Richárd, TÓTH Gábor
  Bemutatkozás
 
 
 
4 December 2008 PAPP Tibor     (Atomki)
  Kollektív gerjesztések atomokban, detektoranyagokban és biológiai szövetekben
 
 
 
17 December 2008, Wednesday! TRÓCSÁNYI Zoltán     (Atomki, DE)
  Az elveszett szimmetria nyomában - a 2008. évi fizikai Nobel-díj
 
 
 
18 December 2008 NÁNDORI István     (Atomki)
  1. Kvarkbezárás alacsony dimenzióban
2. Layer number dependence of the critical temperature in magnetically coupled superconductors


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
5 February 2009 Takashi SHIMADA     (Department of Applied Physics, University of Tokyo)
  How to Swim in Sand?
  Exotic but efficient swimming modes under low Reynolds number condition have attracted much interest. Swimming in granular matter, which has static structure, is more interesting and complex problem. I will present our result of an event driven simulation of swimming in granular particles. Our "pushmepullyou" swimmer consists of two disks connected by a spring. To make the swimming motion, we let the disks inflate and deflate, and the natural length of the connection stretches and shrinks in time. We can find an ideal swimming frequency for which the resulting swimming velocity is optimal. More interestingly, there also exists an optimum non-zero frequency for the efficiency of the swimming.
 
 
 
19 February 2009 Hirohiko FUJITA     (Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University, Japan)
  High resolution measurements using Grand Raiden spectrometer at RCNP
  The high resolution hadron scattering facility with the Grand Raiden magnetic spectrometer at Research Center for Nuclear Physics (RCNP) in Osaka will be reviewed. Developed experimental techniques for high resolution measurements at 0 degrees, dispersion matching and over-focus mode will be presented. As an example, some studies using high resolution (3He,t) reaction around 0 degrees will also be shown.
 
 
 
12 March 2009 Werner SCHEID     (Justus-Liebig Universitat, Giessen)
  Adiabatic and diabatic dynamics of fusion in heavy ion collisions
 
 
 
 
19 March 2009 Yorick BLUMENFELD (CERN)
Mats LINDROOS (CERN)    
  EURISOL: Scientific Motivations and European Roadmap
EURISOL : Technical Solutions and Neutron Production
 
 
 
26 March 2009, 14:00! FÜLÖP Zsolt, PÁLINKÁS Miklósné, SULIK Béla, LOVAS Rezső, TRÓCSÁNYI Zoltán     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
 
2 April 2009 HORVÁTH Dezső     (RMKI)
  ILC: a következő nagy részecskegyorsító?
  Az LHC-t, a CERN most induló Nagy hadronütköztetőjét 5 évvel elődje, a LEP indulása előtt már elkezdték tervezni. Az LHC idén indul, de már elkészültek az őt majdan kiegészítő-helyettesítő ILC, a Nemzetközi lineáris ütköztető (International Linear Collider) első tervei, megtekinthetők a http://www.linearcollider.org lapon. A előadás ismerteti az ILC eddigi történetét és tervezett főbb jellemzőit, összehasonlításban a párhuzamosan fejlesztett CLIC (Compact Linear Collider) és a Muon Collider (müon-ütköztető) terveivel.
 
 
 
9 April 2009 CSIGE Lóránt     (Atomki)
  Egzotikus atommagok kísérleti vizsgálata
  A nagyspinű magfizika egyik utolsó nagy kihívása a hiperdeformált állapotok közötti átmenetekből származó gamma-részecskék észlelése és azonosítása, azonban ilyen átmeneteket eddig még nem sikerült hitelt érdemlően kimutatni a vizsgált A=130 körüli magtartományban. Az aktinoida tartományban azonban, a hasadás során fellépő rezonancia-alagúteffektus jelensége kiválóan használható eszközt nyújt a hasadási gát harmadik völgyében levő hiperdeformált állapotok létezésének kísérleti megalapozására, illetve vizsgálatára.

Magasabb gerjesztési energiatartományban, ám nagyon hasonló kísérleti módszerekkel vizsgálható a különböző módusú óriásrezonanciák szerkezete is. Így például az óriásrezonanciák egyik igen érdekes, nemrég felfedezett módusa az izoskalár dipólus-óriásrezonancia (ISGDR) gerjesztési energiája közvetlenül kapcsolatba hozható a maganyag inkompresszibilitásával, mely az asztrofizikai folyamatok és nehézionreakciók modellezésében alkalmazott nukleáris állapotegyenlet egyik kritikus paramétere.

Előadásomban azon kísérletek eredményeiről számolok be, melyek disszertációm alapját képezik, így bemutatom pár aktinoida mag (232U, 232Pa) HD-állapotainak keresésére végzett, illetve az 208Pb izoskalár dipólus-óriásrezonanciájának vizsgálatára végzett legutóbbi kísérleteink eredményeit.
 
 
 
23 April 2009, 14:00 ! Richard W. SMITH     (ATOMKI, Cyclotron Section, WEMESURF project)
  Ion beam analysis of materials in one and two dimensions
  The ion beam analysis (IBA) techniques of Rutherford backscattering spectrometry (RBS), nuclear reaction analysis (NRA), heavy-ion elastic recoil detection analysis (HI-ERDA) and particle-induced X-ray emission (PIXE) have been used with i) a static ion milli-beam and ii) a position scanned ion micro-beam to profile i) the elemental composition in one dimension and ii) molecular diffusion in two dimensions in a variety of materials. The techniques will be discussed and their application to, for example, the profiling of N in GaAs1-xNx thin films, water diffusion into drug-release polymers and fibre optic pressure sensors as well as hair dye into hair will be described.
 
 
 
30 April 2009 ÁDÁM Péter     (MTA SZFKI)
  A természettudományos közoktatás fejlesztése - tervek, eredmények, feladatok
  Az előadás összefoglalja a természettudományos közoktatás fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt másfél évben különböző szervezetekben, bizottságokban, szakmai közösségekben végzett munka eredményeit, áttekinti a kidolgozott javaslatokat, ismerteti a jelenlegi helyzetet jellemző fontosabb mutatókat és ezek várható alakulását.

Részletesen ismertetésre kerül néhány, a javaslatok hatását vizsgáló elemzés, amely az Országos Köznevelési Tanács által létrehozott, a természettudományos közoktatás helyzetét vizsgáló bizottságban készült, és az interneten elérhető dokumentumokban részletesen nem szerepel. Bemutatásra kerülnek az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a természettudományos oktatás megújítására vonatkozó javaslatai, és a tervezett további lépések.

Az előadás kitér a javaslatok megvalósítása során a felsőoktatásra háruló feladatokra, a közoktatási fejlesztésekhez illeszkedő, a felsőoktatásra vonatkozó lehetséges fejlesztési javaslatokra is.
 
 
 
7 May 2009 HRASKÓ Gábor     (Tudományos újságíró)
  Ez nem tudósítás, ez szórakoztatás!
Avagy hogyan tálalja a média a tudományt a publikumnak?
  Robert L. Park "Voodoo Science" című könyvében írja le megfigyelését, hogy a média híradásként - esetünkben tudományos híradásként - tulajdonképpen szórakoztató történeteket közvetít. Ebben az esetben, csakúgy, mint bármilyen TV fiction esetében nem a tényszerűség a követelmény, hanem a szórakoztatás. Az előadás végigtekinti azokat az áltudományos területeket, ahol a fizikusoknak határozottabban fel kellene venniük a kesztyűt, és meg kellene küzdeniük a - médiával.
 
 
 
14 May 2009 SOMOGYI Andrea     (Soleil szinkrotron)
  Nanoscopium: keményröntgensugárzásos pásztázó nyalábcsatorna a Soleil szinkrotronnál
  A Nanoscopium hosszú (~150 m) nyalábcsatorna különböző pásztázó röntgen mikro- és nanoszonda technikákat (pl. röntgen fluoreszcencia spektrometria, röntgen-abszorpciós spektrometria, mikrodiffrakció) ajánl majd a francia és nemzetközi kutatóknak a 5-20 keV energiatartományban. Különböző fókuszáló optikák teszik majd lehetővé a 30 nm-1 µm közötti térbeli feloldás elérését. A nyalábcsatorna várhatóan 2012 végén kezdi meg működését.
 
 
 
28 May 2009 PÉCSKAY Zoltán     (Atomki)
  Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei: antarktiszi expedícióm története
 
 
 
3 June 2009, Wednesday! RADNAI Gyula     (ELTE)
  Fizikus apák és fiúk
  Nemrég ünnepeltük Charles Darwin születésének 200. évfordulóját. Darwin apja és nagyapja is orvos volt, s őt is orvosegyetemre küldték a szülei - az orvosok között nem ritka ez a generációkon átívelő ragaszkodás a hivatáshoz. Az orvosinál sokkal fiatalabb fizikusi pályán vajon kialakulhat-e hasonló, generációkon átívelő hivatástudat?

A művészi tehetség, mint tudjuk, nem örökölhető. És a tudományos tehetség? A tudományos pályán való érvényesülésnek olyan bonyolult a feltételrendszere, hogy érdemes megvizsgálni azokat az eseteket, amikor egy-egy sikeres kutató fiából ugyancsak sikeres kutató lett, mégpedig ugyanazon tudományágban - a fizikában - amelyben apja is működött.

Néhány kiragadott példát mutatunk be. Sikeres külföldi és hazai eseteket idézünk fel, sikeres fizikus apákat (J.J.Thomson, W.H.Bragg, Niels Bohr…) és fiúkat. A bemutatott esetek száma oly csekély, hogy általános következtetéseket nem lehet belőlük levonni, de talán elég érdekesek ahhoz, hogy általuk jobban megértsük a világot odakint, s magunkat idebent.
 
 
 
11 June 2009, Wednesday! HORVÁTH István     (matematikus)
  Sejtautomata-elmélet fizikus szempontból
  1. A sejttér fogalma (Neumann János modellje); A véges automata fogalma (bemenet, kimenet, belső állapotok); Az egydimenziós sejttér fogalma: eltolásinvariáns szomszédságfüggvény, lokális átmenetfüggvény, globális átmenetfüggvény, nyugalmi állapot; Sortűzszinkronizációs algoritmus egydimenziós sejttérben. A minőség mennyiségbe való átcsapásának modellezése; Early-bird algoritmus egydimenziós köralakú sejttérben. A mennyiség minőségbe való átcsapásának modellezése; A "Francia zászló" algoritmus. A giliszták különleges túlélési képességének modellezése;

2. A Neumann-féle 29-állapotú kétdimenzós sejttér; Az önreprodukáló automaták elmélete; A neumanni önreprodukció és Karinthy Frigyes Utazás Faremido-ba című művének "egybecsengése"; Az önreprodukció mint az egyik biológiai alapjelenség matematikai megragadásának filozófiai jelentősége: "Az élőlények léte levezethető az élettelen anyagi részecskék létéből, és a SZERVEZETTSÉG teszi őket biológiaivá."
 
 
 
18 June 2009 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A tömeg eredete
 
Áttekintés:

I. BEVEZETÉS: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Newton, Einstein, QCD, elektrogyenge-modell, Higgs-mechanizmus

II. A HADRONOK TÖMEGE
II.1. Bezárási (confinement) energia
II.2. Rács QCD számítások
II.3. Nukleontömeg ==> a látható Univerzum tömegét nagyjából értelmezi

III. HIGGS-MECHANIZMUS, AZ ELEMI RÉSZEK TÖMEGE
III.1. Az elektrogyenge-modell
III.2. A spontán szimmetriasértés, Higgs-mechanizmus
III.3. A W +- és Z0-közvetítő bozonok tömege
III.4. A leptonok és kvarkok tömege

IV. A HIGGS-BOZONOK KERESÉSE
IV.1. A létezésük mellett szóló érvek
IV.2. Várható bomlásmódok
IV.3. Az előállító reakciók hatáskeresztmetszetei

V. ÖSSZEFOGLALÁS
V.1. Megoldott problémák
V.2. Nyitott kérdések
 
 
 
25 June 2009, 14:00 ! HARMAT Péter     (ANTE Innovatív Technológiák Kft., Székesfehérvár)
  Neutronszórásos méréstechnikák nagyfluxusú (ESS) neutronforrások esetén
  Az ANTE Kft. az ATOMKI-val együttműködésben fejleszt kis sebességű neutronok szórási vizsgálataihoz új generációs adatgyűjtő rendszereket. Ezekben az esetekben a vizsgálati cél a neutronsugár útjába elhelyezett mintákon való szóródás, diffrakció részleteinek kimérése, feltárása. Az alkalmazott detektorok, módszerek, elvek, lényegesen eltérnek a töltött nagysebességű részecskéknél vagy a gamma spektroszkópiánál szokásosaktól. A megvalósult amerikai és japán nagyfluxusú spallációs neutronforrások - hasonlóan a tervezett európaihoz (ESS) - ráadásul felerősítették a generációváltásnak tekinthető újabb mérési módszerek fejlesztésének és használatának igényét. Az előadás ezeket a méréstechnikákat mutatja be.
 
 
 
16 July 2009 Mmadisime PHETOE and James TOPKIN     (Nuclear Energy Corporation of South Africa, Pelindaba, Pretoria)
  General overview of NECSA and New method to make isotopic 35S
  General overview of NECSA
NECSA is a nuclear brainstorm of South Africa. It is situated in the heart of the capital city of Pretoria, as an undertaker to promote research and development in the fields of nuclear energy and radiation sciences and technology. NECSA has two subsidiaries: Pelchem as a chemical division and Nuclear Technology Products focused on the radiopharmaceutical production.

New method to make isotopic 35S
Labeled sulfite is used in preparing 35S labeled medical and physiological chemical compounds which may provide information on the effectiveness and distribution of these compounds. As sulfite, the labeled 35S is stabilised as a sodium salt which is chlorinated to form sulfonyl chlorides. This is then further reacted with amines to form sulfonamides. Small amounts of 35S measured in mC serves as starting material for the preparation of sulfur tracers. The chemical equivalent of typical amounts used for preparation of radiological tracers of 35S is about 1000 mC equivalent to 0.06571 g. One stable tracer form of sulfur is the labeled sodium sulfite form. Typical techniques used for the preparation of labeled sulfite involve reduction of barium sulfate (35BaSO4) with red phosphorus. This chemical reaction between barium sulfate and red phosphorus is very reactive and difficult to control. Better techniques were developed based on the pyrolytic decomposition of 35CuSO4. This new method will be explained.
 
 
 
2 September 2009 MOLNÁR Mihály     (Atomki)
  1. A Baradla-barlang jelenkori széndinamikájának vizsgálata izotópos és gázmérési módszerekkel
2. Regional atmospheric fossil fuel CO2 study in a Central European city


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
10 September 2009 Nikolaus STOLTERFOHT     (Helmholz Zentrum, Berlin)
  Dynamics of ion guiding through nanocapillaries in insulating polymers
 
Outline:
- The history of ion guiding in insulating nanocapillaries
- State of the art
- Scaling laws, equilibrium properties
- Dynamics, time dependent patch formation
- Outlook
 
 
 
17 September 2009 ANGELI István     (DE, Kisérleti Fizikai Tanszék)
  Protonsugár-történet
 
Lamb a proton kiterjedését kereste (H: 2S1/2), és a QED-et találta: "L2-eltolódás".

A Hofstadter által kifejlesztett elektronszórási eljárással a proton rms sugarára kapott értékek
egymástól szignifikánsan eltérnek; a három leggyakrabban idézett:
Rp = 0.805(11) fm [Ha63], Rp = 0.862(12) fm [Si80], Rp = 0.895(18) fm [Si03] fm.

Melyik jó? Egy független módszer kellene.

Garchingban Hänsch és csoportja az L1-eltolódást mérte; az eredmény elméleti értelmezéséből,
a protonsugarat szabad paraméternek tekintve, az Rp = 0.883(14) fm [Me00] eredményt kapták.

A proton és deuteron között mért izotópeltolódást is figyelembe véve,
ma az Rp = 0.88(1) fm érték használata ajánlható [An09, p.19].

Ha63 Hand, L.N., et al.: Rev. Mod. Phys., 35 (1963) 335.
Si80 Simon, G.G., et al.: Nucl. Phys., A333 (1980) 381.
Si03 Sick, I.. Physics Letters, B576 (2003) 62.
Me00 Melnikov, K.: Phys. Rev. Letters., 84 (2000) 1673.
An09 Angeli, I.: Journ. Phys., G36 (2009) 085102. p.19.
 
 
 
1 October 2009 BIHARI Árpád, JÁNOSFALVI Zsuzsa - ANGYAL Anikó, CSEDREKI László, FURU Enikő, GÁL Gabriella, NAGY Ferenc     (Atomki)
  Próbameghallgatás - Bemutatkozás
 
 
 
 
8 October 2009 BIRÓ Tamás     (RMKI)
  Viták a relativisztikus hőmérsékletről
  A relativisztikus hidrodinamika alapján javaslunk egy új megközelítést a termodinamikához, különösen a Gibbs-relációhoz. A hő relativisztikus általánosítása alapján új szempontokat adunk egy régi vitának: hogyan transzformálódik a hőmérséklet relativisztikusan mozgó testek esetén.
 
 
 
15 October 2009 ZOLNAI László     (Atomki)
  Hirsch-mechanizmus, z-index és a többiek
 
 
 
22 October 2009 HALÁSZ Zoltán, PAPP Attila, SZÜCS Tamás, TORNYI Tamás     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
 
12 November 2009, 14:00! S. M. QAIM     (Forschungszentrum Juelich GmbH, Germany)
  Present and Future of Medical Radionuclide Production at Cyclotrons
  Radionuclide production technology utilizing cyclotrons as irradiation sources is well established. Neutron deficient radionuclides in general and short-lived positron emitters in particular, are conveniently produced at cyclotrons. Those radionuclides are of great value in diagnostic nuclear medicine involving emission tomography, i.e. Single Photon Emission Tomography (SPECT) or Positron Emission Tomography (PET). In this review the status of production of some commonly used SPECT radionuclides, e.g. 123I (T˝ = 13.2 h) , 201Tl (T˝ = 73.1 h) etc., as well as standard short-lived PET radionuclides, e.g. 11C (T˝ = 20.3 min), 18F (T˝ = 110 min) etc., will be briefly discussed. The areas needing some further development will be outlined.

Besides routine production of radionuclides at a cyclotron, constant efforts are underway in many laboratories to develop new radionuclides for further future applications. The work involves fundamental investigations on nuclear reactions as well as radiochemical and technological studies related to optimisation of production processes. In recent years, considerable attention has been devoted to non-standard longer-lived positron emitters as well as to low-energy electron and X-ray emitters, the former to study slow biokinetics via PET and the latter for internal radiotherapy. A brief review of production routes of some interesting novel positron emitters, like 64Cu (T˝ = 12.7 h), 73Se (T˝ = 7.1 h), 76Br (T˝ = 16.0 h), 86Y (T˝ = 14.7 h), 124I (T˝ = 4.2 d), etc., and therapy related radionuclides, like 67Cu (T˝ = 61.9 h), 103Pd (T˝ = 17.0 d), 193mPt (T˝ = 4.3 d) etc., will be given. Some expected future developments will be outlined and the increasing significance of high-intensity intermediate energy accelerators will be discussed.
 
 
 
26 November 2009 Peter JARVIS     (School of Mathematics and Physics, University of Tasmania)
  Quantum dissipative systems via bosonisation of fermion gas-impurity models
  Solvable models of one dimensional fermion gases interacting with magnetic impurities can be interpreted as quantum dissipative systems via bosonisation techniques. The most famous instance is the transcription between the spin-1/2 anisotropic Kondo model, and the so-called spin-boson model (a spin-1/2 system with ohmic coupling to an oscillator bath). We review this construction, and generalise it to several new cases. These include an elliptic version of the Kondo model, and a three-component fermion gas model. The corresponding quantum dissipative systems will be described, and prospects for the analysis of their properties using the exact fermion gas solution will be discussed.
 
 
 
1 December 2009, Tuesday! Okan ÖZER    (University of Gaziantep, Turkey)
  Asymptotic Iteration Method and its Applications in Quantum Mechanics
  The asymptotic iteration method is introduced and its applications to some analytically exactly solvable, quasi-exactly solvable and non solvable quantum mechanical potentials are given. Energy eigenvalues and eigenfunctions are obtained. The method works not only for Hermitian Hamiltonians but also does for non Hermitian ones. The results are compared with previous studies. The spectra, in all cases, are found to be in excellent agreement with exact (numerical) results.
 
 
 
3 December 2009 Iris DILLMANN     (Technische Universität München)
  The astrophysical p-process - simulations and the necessity of an experimental database (Part 1)
A short overview of recent astrophysics-related AMS measurements at the MLL Tandem in Garching (Part 2)
 
 
8 December 2009, Tuesday! Peter MOHR     (Schwäbisch Hall)
  Photon-induced reactions and K-isomers in nucleosynthesis: 180Ta, 176Lu, 186Re
  Lifetimes of K-isomers may change dramatically under stellar conditions. Photoexcitations of so-called intermediate states in the thermal photon bath couple low-K and high-K states that are otherwise decoupled because of the approximate conservation of the K quantum number. The relevant quantities for this coupling are defined and discussed for the examples 180Ta, 176Lu, and 186Re. It is found that 180Ta is already thermalized under s-process conditions and may be interpreted as a "mixometer" [1]. The abundance ratio of the s-only nuclei 176Lu and 176Hf - interpreted as s-process thermometer - depends sensitively on the properties of the lowest intermediate state in 176Lu [2]. The low-lying isomer in 186Re has no significant influence on nucleosynthesis [3].
[1] P. Mohr, F. K"appeler, R. Gallino, Phys. Rev. C 75, 012802(R) (2007).
[2] P. Mohr, S. Bisterzo, R. Gallino, F. K"appeler, U. Kneissl, N. Winckler, Phys. Rev. C 79, 045804 (2009).
[3] P. Mohr, Proceedings of Science PoS(NIC X)081 (2008).
 
 
 
10 December 2009 G. ADAMIAN     (Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna)
  Cluster features of deformed nuclear shapes
  The possibility is demonstrated to form the hyperdeformed states directly (without the stage of compound nucleus formation) in the heavy ion reactions. The probability of neutron emission from the excited cluster states is estimated. The cluster approach provides a good description of the spectra and decay out of the lowest superdeformed (SD) bands in the mass-190 region and for 60Zn.
 
 
 
20 January 2010, Wednesday 11:30! Csík Attila     (Atomki)
  1. Mélységi elemösszetétel-vizsgálat szekunder neutrális tömegspektrométer (SNMS) segítségével
2. Thermal stability and structural changes of hydrogenated amorphous Si/Ge multilayers


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
11 February 2010 Sarkadiné Pribóczki Éva     (Atomki)
  Új 11C-radioizotópos módszer heterogén katalízis tanulmányozására;
mini-PET-képalkotás bevezetése kémiailag aktív felületek vizsgálatára
  Az elmúlt években egy új 11C-radioizotópos jelzéstechnikát vezettem be a heterogén katalízis tanulmányozására. A metanol mint egy kisméretű, poláros molekula alkalmas az átmeneti fém-módosított alumino-szilikát katalizátorok adszorpciós-deszorpciós, valamint savas-bázikus és redox tulajdonságának vizsgálatára. Ezen folyamatok kvantitatív módon követhetőek a metanol radiojelzésével. A katalízis folyamatának nyomon követése és a reakciótermékek analizálása radiodetektorokkal, illetve radio-gázkromatográffal történik.
Tervezett program, hogy a radiojelzett vegyületek térbeni eloszlását (mélységeloszlást is) és annak hőmérsékletfüggését mérjük a katalizátor teljes térfogatában. A katalizátor kapacitása és katalitikus aktivitása folyamatosan áramló és sztatikus (reagensre nézve) rendszerben is meghatározható. Az ATOMKI-ben kifejlesztett nagyfeloldású mini pozitron emissziós tomográf (mini-PET, 12 detektormodul, 206 mm átmérő) megléte adott erre ötletet és lehetoséget (eddigi alkalmazása csak állatkísérletekben történt). Az előzetes kísérletek azt bizonyítják, hogy a téma ígéretes, és érdemes folytatni. Az adatgyűjtés, képalkotás, valamint a folyamatok és konverziók szimulálása a mini-PET- fejlesztő kollegákkal együttmuködésben fog történni. Távolabbi terv a módszert kiterjeszteni biokatalízis és korrózió vizsgálatára is.
 
 
 
18 February 2010 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  Szuperszimmetrikus részecskék
(Az LHC esete SUSY-val)
  I. BEVEZETÉS
I.1. A standard modell (SM)
      Részecskék, kölcsönhatások, sikerek, hiányosságok
I.2. Túl a SM-en
      Csatolási erősségek egyesíthetők
      Új szimmetriák   SUSY: fermion - bozon, GUT: kvark - lepton
      SUSY előnyei

II. MINIMÁLIS SZUPERSZIMMETRIA SM (MSSM)
II.1. Részecskék, kölcsönhatások
II.2. Hierarchia probléma kezelése, sötét anyag jelölt: hi10
II.3. Lagrange-energiasűrűség, SUSY-sértés, paraméterek

III. A MSSM RÉSZECSKÉINEK TÖMEGE
III.1. mSUGRA és más modellek előrejelzései
III.2. Kísérleti határok

IV. A MSSM RÉSZECSKÉINEK BOMLÁSA
IV.1. Várható bomlásmódok
IV.2. A bomlások jellemzői

V. A MSSM RÉSZECSKÉINEK ELŐÁLLÍTÁSA, DETEKTÁLÁSA
V.I. Előállítás
V.2. Detektálás

VI. ÖSSZEFOGLALÁS - KITEKINTÉS
 
 
 
25 February 2010 SIMON Alíz     (Atomki)
  A CHARISMA FP7 I3 projekt bemutatása
  A CHARISMA, Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration, az FP7 I3 keretében támogatott projekt (http://www.charismaproject.eu/).
Célja: együttműködést és nemzetközi infrastruktúrákhoz való hozzáférést biztosítani a kulturális örökség területén tevékenykedő kutatók, konzervátorok és restaurátorok számára. A „Transnational Access” szolgáltatás hazai partnerei a debreceni MTA Atomki, valamint a Budapest Neutron Centrum.
Az előadás keretében bemutatásra kerülnek a projekt fő tevékenységi területei, kapcsolódási pontok a felhasználók számára, a projekt hazai szereplői, valamint néhány példa az ionnyalábok alkalmazására a kulturális örökség témakörében.
 
 
 
8 April 2010 GYIMÓTHY Gábor    
  Nyelvművelés
 
 
 
 
15 April 2010 KOVÁCS Tamás     (Pécsi Tudományegyetem)
  Anderson lokalizáció a kvark-gluon plazmában
  A kvarkokból álló, erosen kölcsönható rendszereknek két fázisa ismert: az alacsonyhomérsékletu hadronikus és a magas homérsékletu kvark-gluon plazmafázis. A hadronikus fázisban a fizikailag releváns alacsony kvark állapotok térben kiterjedtek, és statisztikájukat megfelelo szimmetriájú véletlen mátrixmodellek írják le. Az eloadásban megmutatjuk, hogy ezzel szemben a magashomérsékletu plazma fázisban, a szilárdtest fizikában ismert Anderson lokalizációhoz hasonló jelenség játszódik le: a kvark spektrum alsó részén erosen lokalizált állapotok jelennek meg, melyek Poisson statisztikát követnek. Az eloadásban vázoljuk a jelenség fizikai hátterét, és bemutatjuk lehetséges következményeit.
 
 
 
 
19 April 2010 FÜLÖP Zsolt, PÁLINKÁS Miklósné, SULIK Béla, MOLNÁR József     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
 
20 May 2010 VALASTYÁN Iván     (Atomki)
  Szoftveres megoldások és alkalmazásaik a nukleáris képalkotásban a kardiológia, a kisállat PET és az oktatás területén
  Az emberi testben lezajló funkcionális folyamatok vizsgálatának egyik legfontosabb eszköze a nukleáris képalkotás. Az előadás célja az Atomkiban fejlesztett különböző képalkotó eszközök, akut szívvizsgálatok céljára fejlesztett Cardiotom, kisállat PET, spirálCT demonstrátor és kisállat PET demonstrátor és ezek szoftveres komponenseinek bemutatása.
A moduláris általános szoftver platform képes adatgyűjtésre, megjelenítésre és Cardiotom, valamint PET képek rekonstrukcióira is szűrt visszavetítéses, illetve iteratív eljárásokkal.
A Cardiotomot és a demonstrátorokat jelenleg a stockholmi Karolinska Egyetemi Kórházban szívvizsgálatokra és a Royal Institute of Technology nukleáris képalkotó kurzusain oktatásra használják.
 
 
 
25 May 2010 A. M. MUKHAMEDZHANOV     (Cyclotron Institute, Texas A&M University)
  Comparison of the direct and indirect techniques for some CNO cycle reactions
  Nucleosynthesis in Universe, i.e. the "cooking" processes of elements of the periodic chart (Weizsacker 1937), proceeds through variety of reactions and decays. These reactions are generated by nuclear, electromagnetic and weak interactions. Studying of these reactions is the subject of nuclear astrophysics. The conditions, at which majority of astrophysical reactions proceed in stellar environment, makes difficult or impossible to measure them in the laboratory conditions. For example, the astrophysical reactions between charged nuclei occur at energies much lower than the Coulomb barrier making the cross section of the reaction too small to measure due to the very small barrier penetration factor. However, such extrapolation may bring significant uncertainty. Nowadays, the underground laboratory in Gran Sasso, Italy, allows to measure the cross sections for some reactions down to significantly lower energies than previously achieved but still extrapolation to astrophysical energies is required. To obtain information about astrophysical reactions in addition to direct measurements different indirect techniques are being used. In this talk I will present comparison of direct and indirect techniques in nuclear astrophysics considering some CNO cycle reactions. I will address two indirect techniques-method of the asymptotic normalization coefficients (ANC) and the Trojan Horse method (THM).
 
 
 
27 May 2010 CSERNOCH László     (DEOEC Élettani Intézete)
  Optikai alkalmazások a sejtélettani kutatásokban
 
 
1 June 2010 N. ITAGAKI     (Kyoto University)
  Specific structure of light neutron-rich nuclei
  The physics of exotic nuclei is a new and interesting research field. Recently many experimental projects to produce neutron- (proton-) rich nuclei, which do not exist in nature, are going on. One of the goals of such researches is to understand the origin of elements. Also from the nuclear structure point of view, the study on neutron-rich nuclei is intriguing. Here I raise a question: what is the characteristic structure (or excitation mode) of light neutron-rich nuclei? Nuclei are quantum many-body systems and each proton and neutron performs independent particle motion. This is the standard picture called shell structure, however in the excited states, different structure appears: strongly correlated nucleons construct subsystems called clusters. In normal nuclei, since the relative interactions between clusters are very weak, cluster structure appears around the corresponding threshold energy to decay into clusters (gas-like cluster state). However in neutron-rich nuclei, additional neutrons play a role of glue to stabilize the geometric configurations of the clusters. I discuss some examples of geometric structure of clusters stabilized by neutrons, for instance linear-chain structure of alpha's.
If there is time remaining, I also discuss a three alpha state around 40Ca based on a microscopic alpha-cluster model. Recently, the study on gas-like cluster states in N=Z nuclei is extended to the case with core nuclei, and a three alpha state around 40Ca core has been pointed out from the experimental side. The calculation is performed by introducing a Monte Carlo technique for the description of the THSR (Tohsaki Horiuchi Schuck Roepke) wave function, which is called the ``virtual THSR" wave function. The three alpha cluster state around 40Ca has an energy below the Coulomb barrier top energy with a spatial extension comparable to the second 0+ state of 12C.
 
 
 
8 June 2010 Shawn BISHOP     (Technische Universität München)
  Explosive Hydrogen Burning:  Experimental Program at TUM
  Explosive hydrogen burning powers such phenomena as novae and x-ray bursts, and is responsible for the underlying nucleosynthesis in such events.  Abundance distributions within the freshly synthesized material, in the form of ejecta (nova) or surface "ashes" (x-ray burst), are dependent on uncertain, or unknown, (p,g) reaction rates; so, too, are critical astronomical observables, such as the gamma-ray flux from the decay of radioactive nuclear species produced by these events.  This presentation will first give an overview of nuclear astrophysics and then describe the phenomena as means to motivate the important nuclear physics quantities necessary for our understanding of these events.  Following this introduction, I will then put forth the present status and future plans of experimental nuclear facilities at TUM designed to measure the critical nuclear physics quantities necessary for uniquely determining the explosive (p,g) reaction rates in these events.  Finally, the talk will conclude with a description of our search for terrestrial super nova "contamination" in the fossil record.  If time permits, an idea for searching out primordial nuclear reactors that may have had some influence on the evolutionary course of life will be touched on.
 
 
 
10 June 2010 RADNAI Gyula     (ELTE)
  Gravitáció a Holdon és a Földön - avagy Eötvös Loránd és a tudományos ismeretterjesztés
  Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Kazinczynál tömörebben és pontosabban azóta se fogalmazta meg magyarul senki az írástudók feladatát. Azokét, akik művelik a tudományt, és azokét is, akik terjesztik a műveltséget. Terjesztik az iskolában, az újságokban, ma már a rádióban, televízióban,  interneten. Az írástudók felelőssége ma még sokkal nagyobb, mint száz-százötven évvel ezelőtt. Egyre jobban nyílik az olló az olvasni se tudás és a magasan szárnyaló szaktudás között. Mit tehet az iskola? Mit tehet az ismeretterjesztés? A jelen néhány kirívó példájának bemutatása után megvizsgáljuk, hogyan vállalta az írástudók felelősségét annak idején Eötvös Loránd, mit tanult meg Helmholtztól és Kirchhofftól, hogyan működött együtt utána itthon a "heidelbergiekkel": Szilyvel és a többiekkel. Mit csinált és hogyan csinálta? (Jót s jól...) Erről szól az előadás.
 
 
 
17 June 2010 Richard NEWMAN     (iThemba)
  Basic and applied nuclear physics research programme at iThemba LABS (National Research Foundation, South Africa)
 
 
 
 
24 June 2010 SZŰCS Zoltán     (Atomki)
  Radiogyógyszer-kutatás a dél-afrikai NECSA-ban
  Az előadásban annak a két évnek a munkáit és eredményeit mutatom be, amit Dél-Afrikában, a NECSA intézetben töltöttem. Bemutatom a 131-I-dal jelzett para-jód-fenil-acetát (PIPA) szintézisét és patkányon végzett szervmegoszlási kísérleteket. Ismertetem a 103-Pd-mal, mint potenciális terápiás izotóppal végzett kutatásainkat, úgy mint a Szilárd-Chalmers magvisszalökődés esetleges hatását a kémiai kötésekre. Új módszert dolgoztunk ki a ródiumban termelt 103-Pd elválasztására. Röviden szólok egyéb más témákról, melyekben szintén résztvevő voltam, mint 35-S pirolízises átalakítása szulfonamid szintéziséhez, nagy fajlagos aktivitású 117m-Sn előállítása a dubnai U200-as ciklotronon, szén-nanocsövek jelzése 32-P-ral. A két év eredményének számít a létrejött magyar - dél-afrikai TéT együttműködés, a 103-Pd elválasztására megépítendő izotópszeparátorra benyújtott pályázatunk, 4 konferencia anyaga, valamint további 2 konferencia elfogadott előadásai, eddigi 3 proceedings, 2 megjelent és 2 megjelenés alatt álló cikk.
 
 
 
26 August 2010 VARGA Kálmán     (Vanderbilt University, Nashville, Tennessee)
  Elektronszórás és elektrontranszport nanostruktúrákban
  Az előadás bemutatja, hogy hogyan lehet modellezni az elektronok dinamikáját nanostruktúrákban. Különböző módszereket dolgoztunk ki az elektrontranszport és szórási folyamatok időfüggő leirására. Alkalmazási példaként molekuláris elektronikai rendszerek, lézergerjesztett elektronkibocsátás és optikai abszorpció szimulációit fogjuk bemutatni.
 
 
 
31 August 2010, Tuesday RICZ Sándor     (Atomki)
  Aszimmetrikus fotoelektron-emisszió foton-atom és foton-H2-molekula kölcsönhatásban
  Az előadásban foton-H2 molekula és foton-atom kölcsönhatásokban megfigyelt, de nem várt aszimmetrikus fotoelektron-kibocsátás területén elért eredményeinket ismertetem. Az első részben bemutatom, hogy a jelenlegi ismereteink alapján milyen szögeloszlás (differenciális hatáskeresztmetszet) várható a fotoelektronokra. A második részben a korábbi méréseinkből meghatározott aszimmetria-paraméterekről és ezek értelmezéséhez szükséges koordinátarendszer definíciójáról beszélek. Ezt követi a mérőberendezések és a lehetséges instrumentális effektusok ismertetése. Az eredményekre rátérve, bemutatom az aszimmetria- paraméterek atomtömegtől, illetve atomi héjtól való függését 207 és 203 eV fotonenergián (H2 molekulát, továbbá He 1s, Ne 2s és 2p, Ar 2p, 3s és 3p, Kr 4s és 4p, valamint Xe 5s és 5p atomokat, illetve atomi héjakat vizsgáltunk). Bemutatásra kerül az aszimmetria-paraméterek viselkedése olyan fotonenergiákon, amikor a fotoionizáció mellett egy belsőbb atomi héj rezonáns gerjesztése is jelentős (Ar 3p héjára a 2p-> ns, md és Kr 4p héjára a 3d-> np rezonáns gerjesztéseknek megfelelő fotonenergiáknál).
 
 
 
2 September 2010,     9:00!
  Open session of the Atomki Advisory Board
        9:00-  9:40     Introduction to Atomki: facts and figures    (Zs. Fülöp)
      9:40-10:00     Innovation, technology transfer in Atomki    (J. Molnár)
    10:00-10:20     The Atomki long term strategic plan    (B. Sulik)
 
 
 
10 September 2010, Friday Dr. BENE Erika, FARKAS János, SALAMON Péter     (Atomki)
  Fiatal kutatók próbameghallgatása
 
 
16 September 2010 RÁCZ Zoltán     (MTA ELTE Elméleti Fizikai TKCs)
  Klímaváltozások: adatok, nagyságrendek, modellek
  A Föld különböző időskálájú hőmérsékletváltozásainak tükrében áttekintjük a szárazföld-levegő-óceán rendszer klímaváltozásának lehetséges mechanizmusait. Megvizsgáljuk az energiaháztartás dinamikájának főbb mozgatóit (planetáris mozgás, napfolt-tevékenység, fosszilis energiahordozók felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, és összehasonlítjuk a különböző csatornákban (hidrociklus, fotoszintézis, emberi tevékenység) folyó energiaáramokat is. A jégkorszakok példáján látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különböző energiaskálák erős csatolásával kapcsolatos, s a fizikusok számára egy sor érdekes problémát vet fel. Természetesen érintjük a klímaváltozás tudományos és társadalmi aspektusait, és annak veszélyeit.
 
 
 
21 September 2010 A. M. MUKHAMEDZHANOV     (Cyclotron Institute, Texas A&M University)
  Separation of nuclear reaction theory and spectroscopic factors
 
 
5 October 2010 Ana I. GEORGIEVA     (Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia)
  Applications of symplectic symmetries in the nuclear structure
 
 
7 October 2010 Cristina BORDEANU, BÚZÁS Eszter Bíborka, BÜKKI-DEME András, HERCZKU Péter, HORNYÁK István, KARANCSI János, KOVÁCS Sándor, (MAJOR István), STUHL László, TÖRÖK Zsófia, VAJTA Zsolt     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
 
13 October 2010 OSVAY Károly     (SzTE)
  Az ELI program és tudományos kihívásai
  Az Extreme Light Infrastructure-t (ELI) projekt elsődleges célja egy lézereken alapuló, teljesen egyedülálló kutatási infrastruktúra létrehozása, mellyel a fény-anyag kölcsönhatások eleddig csak megjósolt vagy éppen teljesen ismeretlen területeit kísérletileg is megismerhetjük. Ezt az első, nagy teljesítményű lézerekre alapozott civil kutatási nagyberendezést nemzetközi összefogással három helyszínen, de egységes igazgatósággal és kutatási stratégiával hozzák létre. A Szegeden építendő Attosecond Light Pulse Source (ALPS) elsődleges küldetése az elektrondinamika femto- illetve attoszekundumos skálán való időbeli vizsgálata atomokban, molekulákban, plazmákban és biológiai mintákban. A nagy intenzitású fényt igénylő kísérleti tudományokat, mint például lézeres részecskegyorsítás vagy lézerrel generált röntgen sugárzás elsősorban a prágai Beamline Facility-ban, míg a fotoindukált nukleáris kísérleteket a Bukarest melletti Magurelében létrehozandó kutatóintézetben lehet majd elvégezni. A nem-lineáris kvantumelektrodinamikai és asztrofizikai vizsgálatokhoz tervezett negyedik, 200PW csúcsteljesítményű lézerimpulzusokat előállító kutatóintézet helyéről várhatóan 2012 után születik majd döntés.

A lézerimpulzusokat a célkamrákban különböző tárgyakra fókuszálják, mely segítségével plazmát állítanak elő. A plazma részben önmaga képzi a kutatás tárgyát (lézer-anyag kölcsönhatások, nagyenergiájú plazmafizika), részben pedig úgynevezett másodlagos fény- és részecskeforrások keltésére szolgál. Másodlagos fényforrások a koherens röntgensugárzás, attoszekundumos (10-18 s) impulzusok, THz-es impulzusok, illetve irányított részecskenyalábok (elektron, proton- és neutron). A közvetlen nagy intenzitású impulzusokkal olyan, jelenleg egzotikusnak tűnő jelenségek tanulmányozhatóak, mint például a vákuum felbontása vagy az Unruh-sugárzás.

A fentieken túl az előadás során részletesebben szólunk az ELI tudományos-technológiai alapjául szolgáló "state-of-the-art", 1-10PW osztályú lézerrendszerekről, valamint a további fejlesztések most legkritikusabbnak tűnő kihívásairól.
 
 
 
14 October 2010 GYIMÓTHY Gábor    
  A magyar nyelv és más nyelvek
  Életem folyamán több idegen nyelvvel ismerkedtem meg. Egyikbe-másikba szinte csak beleszagoltam. Ilyenek a latin, a spanyol és a japán. Az oroszt három évig tanultam, de sajnos már teljesen elfelejtettem. Németül majdnem anyanyelvi szinten beszélek, angolul folyékonyan, viszont hibásan és a németnél jóval kisebb szókinccsel. Franciául és olaszul is jól beszéltem egy negyed évszázaddal ezelőtt. Sajnos e két nyelvet azóta olyan ritkán használtam, hogy szinte teljes passzívitásba süllyedtek. Viszont a nyelvekkel való foglalkozásom közben beleszerettem a saját anyanyelvembe, és úgy érzem, aránylag tárgyilagosan tudom összehasonlítani az általam megismert idegen nyelvekkel.
 
 
 
21 October 2010 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A hipermagok fizikája
  I. BEVEZETÉS
I.1. A hiperonok és hipermagok rendszere
I.2. A vizsgálatok indokai
I.3. Rövid történeti áttekintés

II. ELŐÁLLÍTÁS, KÍSÉRLETI TECHNIKA
II.1. A hipermagokhoz vezető magreakciók
II.2. Reakcióspektroszkópia, gamma-spektroszkópia
II.3. Néhány nagyobb berendezés: J-PARC, FINUDA, J-LAB., GSI PANDA

III. EREDMÉNYEK
III.1. Tömeg, kötési energia
III.2. Gerjesztési nívók
III.3. A lambda-N-, szigma-N-, lambda-lambda-, ... kölcsönhatások sajátságai
III.4. A lambda-hiperon új bomlásmódja atommagban
III.5. A hipermagok sajátságai (alak, méret, szerkezet, ...)
III.6. Szigma- és kszi-hiperont tartalmazó atommagok

IV. ÖSSZEFOGLALÁS
IV.1. A jelenleg ismert hipermagok
IV.2. A kutatások folytatásának indokai
IV.3. A jövő perspektívái
 
 
 
28 October 2010 HORVÁTH István    
  Matematikai rezonanciaelmélet
  1. Milyen objektumokból áll egy tetszőleges matematikai elmélet
2. A matematikai rezonanciaelmélet alapfogalmai
3. Alapvető definíciók
4. Az intervallum-automata fogalma
 
 
 
11 November 2010 BIRÓ Tamás Sándor     (RMKI)
  Entrópia, gravitáció és kvantum
  Áttekintjük a nem-extenzív termodinamika alapgondolatait s az ebből fakadó entrópia-képlet általánosítást. Megmutatjuk, hogy egy ilyen általánosítás képes részben megszüntetni a Schwarzshild-féle fekete lyukakat körülvevő eseményhorizonthoz tartozó Hawking-Bekenstein entrópián alapuló állapotegyenlet instabilitását. A stabil tartomány a horizont méretétől függ; az instabilitás elvileg egy, a Planck-hosszhoz közeli kvantumos határ alá képzelhető. Ez a határ összefügghet egy kozmológiai konstanssal s ezen keresztül a gravitáció entropikus erőként való értelmezésével.
 
 
 
23 November 2010 VÉRTESI Tamás     (Atomki)
  1. Információkauzalitás a kvantumos világban
2. Nonlocality of Werner states


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
25 November 2010 KISS László     (Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet)
  Idegen világok nyomában
 
 
3 December 2010 TÓTH József     (Atomki)
  1. IMFP kísérleti meghatározása EPES módszerrel 0,2 - 5 keV energiatartományban vezető polimerekben
    és III-V félvezetőkben.
2. Determination of chemical state of very small surface atomic concentrations of different materials using
    electronspectroscopic techniques of XPS and XAES.


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
16 December 2010 BERÉNYI Dénes     (Atomki)
  A klímaváltozás fizikus szemmel - egy második közelítés
 
 
 
 
27 January 2011 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A hadronok fizikája
 
A HADRONOK FIZIKÁJA
(Eredmények, fejlődési irányok)

I. BEVEZETÉS
    A hadronok a legegyszerűbb kvarkokból felépülő részecskék
    Alapvető információt szolgáltatnak a QCD-potenciálra és a és a komplexebb rendszerekre
II. A HADRONOK SZERKEZETE
    A proton szerkezete nagyenergiájú szóráskísérletekből
    Spinviszonyok
III. A HADRONOK GERJESZTETT ÁLLAPOTAI
    Kísérleti vizsgálati módszerek
    Mezonok: kísérleti eredmények és értelmezésük
    Barionok: kísérleti eredmények és értelmezésük
IV. RÁCS-QCD-SZÁMITÁSOK
    A módszer
    Eredmények: hadrontömegek, gerjesztési nívók
    gluonlabdák, hibridek, mezonmolekulák
V. A HADRONOK KÖLCSÖNHATÁSAI
    Néhány eredmény
    Relatív kvarktömegek a királis perturbációs elméletből
VI. ÖSSZEGZÉS, KUTATÁSI IRÁNYOK
    Az elért eredmények, nyitott kérdések
    Áttekintés a hadronfizikai laboratóriumokról
 
 
 
3 February 2011 TÜTTŐ István     (SZFKI)
  Fizikai Nobel Díj 2010: Grafén
  A szénatom egyedülálló tulajdonsága, hogy a külső négy elektronja sp2 -sp3 hibridizációra képes, ennek a következménye a szénvegyületek igen nagy gazdagsága. A szén különböző, alacsony dimenziós kristálytani módosulatain (fullerének, nanocsövek) már több évtizede igen intenzív kutatások folynak. A grafén mint a grafit egy síkja sokáig csak elméleti érdekességnek tűnt, de 2004-ben sikerült meglepően egyszerű módszerrel előállítani. Az ezt követő hatalmas érdeklődés oka nagyon egyszerű. A grafén alacsony energiás gerjesztései kétdimenziós, zérustömegű Dirac fermionokként írhatóak le, így például a QED eredményeinek mérésére nyílik lehetőség alacsony energián. Az előadásban összefoglalom a grafén legfontosabb fizikai tulajdonságait. A kísérleti eredmények közül részletesebben tárgyalom a kvantált Hall effektus, a Klein paradoxon és az ARPES mérések eredményeit. Végül röviden áttekintem, hogy elméleti szempontból milyen problémák várnak megoldásra.
 
 
 
7 February 2011, Monday! Berta RUBIO     (Instituto de Física Corpuscular, Valencia, Spain))
  From Rising to NUSTAR-FAIR
  In this talk I will present the experimental program of NUSTAR (Nuclear STructure, Astrophysics and Reactions), a part of the FAIR facility (Facility for Antiprotons and Ion Research) that focuses on the production and exploitation of beams of radioactive nuclei created by the fragmentation method and separated with the Super-FRS. Most of the experiments will focus on various kinds of nuclear reaction; reactions with radioactive beams at relativistic energies, reactions using stored and cooled beams, in-beam spectroscopy, electron - radioactive beam scattering, etc. A sizeable part of the experimental activity will also be devoted to the direct production of beams of rare exotic nuclei for the study of their ground state or isomeric decays and properties. As an example of the kind of experiments which will be carried out at the future facility I will present an experiment recently carried out at the fragment separator facility at GSI, the FRS, in combination with the powerful Rising Ge array. We have studied the Tz = -1 0 beta decays of 42Ti, 46Cr, 50Fe and 54Ni to the self-conjugate nuclei 42Sc, 46V, 50Mn and 54Co, respectively. The mirror (3He,t) reaction has been carried out at RCNP Osaka. The B(GT) values obtained from both experiments will be compared. An interesting observation in the present experiments is the predominant M1 decay of the T=0, 1+ states populated in the beta decay to the T=1, 0+ g.s.. This is consistent with the absence of the IV term in the M1 transition probability here since it cannot connect states with T=0, in contrast with the general case where the IV dominates the M1 transition probability. This selection rule, called a "Quasi-rule" by Warburton and Weneser (D.H. Wilkinson "Isospin in Nuclear Physics", 1969, SBN 7204 0155 0) is observed for the first time in the fp shell nuclei.
 
 
 
8 February 2011, Tuesday! Alexis DIAZ-TORRES     (University of Surrey, UK)
  Reaction dynamics of weakly-bound nuclei at near-barrier energies
  Low energy fusion reactions of nuclei far from stability are crucial for forming heavy elements in the cosmos, which are being intensively investigated in different radioactive isotope facilities worldwide. The most exotic of these are often very weakly bound, and can easily breakup in their reactions with other nuclei. This results in a rich scenario of reaction processes, whose unified theoretical description is an outstanding problem. In my talk I will introduce a classical dynamical reaction model [1,2] which allows one an unambiguous solution of this problem along with asymptotic observables of the breakup process. This unique capability provides a powerful tool for interpreting future fusion experiments with radioactive nuclei and in applications to gamma ray spectroscopy.

[1] A. Diaz-Torres et al., Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 152701.
[2] A. Diaz-Torres, J. Phys. G 37 (2010) 075109.
 
 
 
17 February 2011 HORVÁTH Dezső     (RMKI, Atomki)
  Antihidrogén: keltés, tárolás, spektroszkópia
  A CERN antiproton-lassító berendezésénél három együttműködés is állít elő antihidrogént, antiprotonból és pozitronból álló atomot. 2010 végén a CERN egyik fő eredménye volt, hogy az ALPHA kísérletnek sikerült először antihidrogén-atomokat tárolnia. Ez lehetőséget nyújt majd pontos spektroszkópiai vizsgálatokra, amelyekkel az anyag és antianyag egyenértékűségét kimondó CPT invariancia elvét ellenőrizhetjük. Az antianyag komolyan mozgatja az emberek fantáziáját: az "Angyalok és démonok" című könyvön és filmen kívül Amerikában még rakéta-hajtóanyagnak is szerették volna használni.
 
 
 
24 February 2011 GYULAI József     (MFA)
  SURVEY - OR Rutherford's landing on the Hungarian Plane
  A hatvanas évek végén a KFKI irányt vett az ionimplantációs kutatások bevezetésére. Induláskor Erő János vezetésével létrehozott munkacsoportokat, amelyek egyrészt a Kurcsatov intézettel - egy TPA számítógépért cserélt - implanter üzembe állításáért, ill. üzeméért (Pásztor Endre), másrészt a Rutherford visszaszórás hazai megvalósításáért lettek felelősek (Keszthelyi Lajos). Emellett egy harmadikat is tervezett, amelytől a feladatok kiteljesedését remélte - és ez a munkacsoport az implantált félvezetők kutatását lett hivatott a KFKI-ban megindítani. Ennek vezetésére a Caltech-en ebben a témába "belecseppent" és éppen ekkor (1970) hazatért Gyulai Józsefet hívta meg Pál Lénárd főigazgató. Ezzel indult el az "Implantációs kutatások" célfeladat évtizedes, sikeres tevékenysége. Az előadás, a centenárium kapcsán azokat az éveket igyekszik megidézni, amelyek során Rutherford "megérkezett" a magyar alföldre, ill. a budai hegyekbe.
 
 
 
2 March 2011 SÓFALVI András     (Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely)
  Székelyföldi hosszúsáncok kutatásának legújabb eredményei
  A Görgényi-havasok és a Hargita-, valamint a Persányi-hegység nyugati oldalán (nagyrészt a középkori Udvarhelyszék, illetve Fehér vármegye területe) légvonalban mintegy 100 km hosszú töltésvonulat húzódik (földből, helyenként kőből rakott sáncok és árkok együttese). A kutatásban Orbán Balázs óta hol római, hol középkori létesítményeknek tartott objektumok kutatásában jelentős előrelépés történt a közelmúltban: az elmúlt években végzett szondázások, ásatások és mintavételezések során a sáncok szerkezetéből vett faszénminták radiokarbon elemzései forradalmi eredményeket hoztak, ugyanis kiderült, hogy a sáncok nagy része a késő népvándorláskorban (7-9. század) készült. A megdöbbentő eredmények rengeteg kérdést felvetnek, ugyanis a térség korabeli településtörténete szinte egyáltalán nem ismert, így a sáncok készítésének okait, funkcióját is nehezen tudjuk egyelőre interpretálni.
 
 
 
12 April 2011, Tuesday NYAKÓ Barna     (Atomki)
  A proton-neutron párkölcsönhatás
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

Az előadásban egy olyan kísérletről számolunk be, amelyben a debreceni kutatóknak (ATOMKI-s munkatársak és egy DE-i kutató) egy széles nemzetközi együttműködés keretében elsőként sikerült a jelenleg kísérletileg elérhető legnehezebb azonos számú protont és neutront tartalmazó atommag, a 92Pd, gerjesztett állapotait azonosítani. Ezek tulajdonságaiból arra lehetett következtetni, hogy ebben az atommagban a nívószerkezetet deuteron-szerű proton-neutron párokból álló nukleon-kvartettek határozzák meg, amelyben a proton-neutron párok teljes impulzus-momentuma ellentétes irányba mutat. Ezeknek a deuteron-szerű párokon belül az impulzusmomentum egy korábban még nem kimutatott proton-neutron csatolási mód, az ún. izoskalár csatolás révén jön létre, amikoris a proton és a neutron teljes impulzusmomentuma azonos irányba mutat. Bemutatjuk a kísérlet technikai érdekességeit, ezen belül a magyar csoport által kifejlesztett DIAMANT detektorrendszert, és a kérdéses csatolási mód létét igazoló kísérleti eredményeket, melyeket a Nature 2011. január 6-i számában publikáltunk.
 
 
 
13 April 2011, Wednesday CSERNAI László     (Bergeni Egyetem)
  Kollektív hidrodinamikai jelenségek ultrarelativisztikus nehézion-reakciókban
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

 
 
4 May 2011, Wednesday KMETY Andrea     (Elsevier)
  A Scopus adatbázis ismertetése
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

A Scopus az irodalomkutatás egyik legnagyobb absztrakt- és idézetkereső adatbázisa az Elsevier Kiadótól. Intézetünk június elejétől hozzáférést kap az adatbázishoz az EISz keretein belül. Ennek fontosságát és használatát mutatja be vendégünk, Kmety Andrea az Elseviertől. Témakörök: Hogyan használjuk a ScienceDirect adatbázist, többek között idézettség keresésére? A Scopus adatbázis újdonságai, különös tekintettel a folyóiratok minősítésére és a kutatók tudományos teljesítményének mérésére. Milyen alternatívái vannak az impakt faktornak? Elektronikus könyvek az Elseviertől: miért érdemes beszerezni e-book-ot?
 
 
 
18 May 2011 PALCSU László     (Atomki)
  1. Using an ultrapure 4He spike in tritium measurements of environmental water samples by the 3He-ingrowth method
2. Múltbeli hőmérsékletek kutatása vízben oldott nemesgázok segítségével


(Intézeti habilitációs elõadás. Az előadás helye a Kísérleti Fizikai Tanszék Szalay terme.)
 
 
 
31 May 2011, Tuesday! Georges BONHEURE     (Plasma Physics Department, Brussels)
  Measurement challenges in fusion plasmas
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

Nuclear fusion research aims at the production of an intrinsically safe, economically competitive and environmentally acceptable energy source. Based on the fusion of deuterium and tritium nuclei, it relies on abundant fuels (deuterium and lithium used to generate tritium) equally spread throughout the world and having a high energy density. However producing electricity out of a fusion reaction is not an easy task. The confinement of the hot plasma, its control in temperature, density and purity, sets particular challenges to the present state-of-the-art technology.
Fusion is the focus of an international research programme. The ITER fusion experiment under construction will for the first time explore the burning plasma regime where the plasma energy is sustained by its own fusion reactions. The ITER experiment created new challenges and requirements in terms of techniques for measurements of the plasma. This will be illustrated in this presentation by way of a few examples.
 
 
 
14 June 2011, Monday FÜLÖP Zsolt és PÁLINKÁS Miklósné     (Atomki)
  Helyzetkép
  Előtte a Közalkalmazotti Tanács választása
 
 
 
16 June 2011 HORVÁTH Dezső     (RMKI, Atomki)
  Szuperszimmetria keresése az LHC-nál
  A részecskefizika kísérleti adatainak leírásában oly sikeres Standard modell számos elméleti hiányosságtól szenved. Többek között nem ad magyarázatot a Világegyetem sötét anyagára, összetartatja, de nem egyesíti nagy energián a kölcsönhatásokat, nem ad számot a gravitációról, és nehezen eltávolítható divergenciákat tartalmaz. A fermionok és bozonok szimmetrikus létezését feltételező szuperszimmetria valamennyi problémát megoldja, ha létezik, ezért keresése a nagy gyorsítók egyik központi témája. Az elmélet nagyszámú szabad paramétere a szuperszimmetrikus jelenségek célzott keresését igencsak megnehezíti, ezért az LHC és a TEVATRON kutatói olyan módszereken dolgoznak, amelyek részben modellfüggetlen keresést tesznek lehetővé, ezt tekinti át az előadás a legújabb eredmények tükrében.
 
 
 
23 June 2011 RADNAI Gyula     (ELTE)
  100 éves az első Solvay konferencia
      A nemzetközi tudományos konferenciák ma a kutatók természetes találkozó helyei. A konferencia turizmus divattá vált: a szálloda iparág már meg se lenne nélküle.
    Nem így volt ez 100 évvel ezelőtt!
    Léteztek színvonalas tudományos folyóiratok angol, francia, német nyelven, a kutatók azonban főleg egy-egy országon belül ismerték egymást személyesen. Még nem volt polgári repülés, se elterjedt gépkocsi közlekedés, az emberek vonaton utaztak egymáshoz. Európa és Amerika között a hajóút több, mint egy hétig tartott. (Még a Titanic útját is 5 napra tervezték 1912-ben.)
    Nem lehet véletlen, hogy az első meghívásos nemzetközi tudományos konferencia ötlete egy kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező brüsszeli feltalálóban született meg, akinek multinacionális vállalkozása a konferencia szponzorálását is lehetővé tette. Ő volt Ernest Solvay, a meghívottak listáját összeállító két német tudós pedig Walther Nernst és Max Planck. Lorentz Leidenből, Poincaré Párizsból, Einstein Prágából érkezett...
    Idén ősszel lesz a 25. fizikus Solvay konferencia, ezt most szervezik. Meg fognak emlékezni a 100 évvel ezelőtti legelsőről, amelyen az energiakvantum fogalmának meglepően sikeres alkalmazását vitatták meg a résztvevők. A mai kutatók előtt bizonyára ott lesz majd a 100 évvel ezelőtti konferencia előadásait és diszkusszióit ismertető kiadvány, melyet Maurice de Broglie és Paul Langevin szerkesztettek, és a nevezetes csoportkép a résztvevőkről, akik között egyetlen nő volt csupán: Marie Sklodowska  Curie.
    Róluk szól majd ez az előadás is.
 
 
 
24 June 2011 J. F. SHARPEY-SCHAFER     (University of Western Cape, Belleville, South Africa)
  Collective Excitations of Deformed Nuclei and their Coupling to Single Particle States
  Traditionally [1] the collective excitations of deformed even-even nuclei, that give rise to intrinsic band heads within the pairing gap, have been regarded as beta(Kpi=0+), gamma (Kpi=2+) and octupole (Kpi=0- to 3-) vibrations. However the properties of the lowest excited 02+ states in deformed nuclei do not generally have the properies of a beta vibration [2]. The low-lying 02+ states in transitional rare earth nuclei have been shown [3,4] to be 2p-2h, or 4qp, neutron states involving the [505]11/2- Nilsson orbit extruded by the deformation to the Fermi surface from the filled h11/2 shell. This is demonstrated by the blocking of the the coupling of [505]11/2- neutrons in odd-A nuclei to their core 02+ states in N=88 and N=90 nuclei [4].
This experimental observation leaves gamma and octupole vibrations as the remaining collective states within the pairing gap. It demonstrates that nuclei, in general, are stiff to Kpi=0+ vibrations along the symmetry axis, even in transitional regions where the nuclear shape is changing rapidly. It also demonstrates the futility of expecting non-microscopic theories to be able to describe 02+ states if the effects of Pauli blocking cannot be included in the models.
In this presentation we will review the the experimental data on Kpi=2+ "gamma-bands" in deformed nuclei, built both on alignments in even-even nuclei and coupling to single particles in odd-A nuclei.

[1] A. Bohr and B. R. Mottelson, "Nuclear Structure, Vol. II", Singapore: World Scientific, 1998, pp. 363.
[2] P. E. Garrett, J. Phys. G (London) 27, R1 (2001).
[3] J. F. Sharpey-Schafer et al, Eu. Phys. J. A47 (2011) 5.
[4] J. F. Sharpey-Schafer et al, Eu. Phys. J. A47 (2011) 6.
 
 
 
30 June 2011 Balraj SINGH     (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada)
  One-stop Shopping for Nuclear Data
  Brief history, purpose, uses and international efforts of compilation and evaluation of nuclear data, mainly structure and radioactive decay data, will be discussed. If there is interest, talk can be followed by a brief demonstration of various data bases available to researchers.
 
 
 
19 July 2011 Colm T. WHELAN     (Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA)
  Atomic processes relevant to Inertial Confined Fusion experiments at the National Ignition Facility
 
 
 
 
18 August 2011 Timothy JULL     (University of Arizona)
  Cosmogenic nuclides in meteorites, lunar samples and terrestrial rocks
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

Cosmogenic nuclides are produced not only in the atmosphere, such as C-14, but in rocks by cosmic-ray interactions. The seminar presentation will discuss the production of C-14 and other nuclides in meteorites and other planetary materials, as well as in rocks at the earth's surface, and some applications in Environmental and Earth Sciences.
 
 
 
25 August 2011 MOLNÁR Etele     (RMKI)
  Hydrodynamical modelling in ultra-relativistic heavy-ion collision
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

One of the goals of high-energy heavy-ion collision experiments is to learn the properties of strongly interacting matter. To understand experimental data, requires a good understanding of evolution of the system created in such collisions. Fluid dynamical modeling provides a convenient framework to study the dynamics of such systems, since the properties of matter near thermal equilibrium, like the equation of state and shear viscosity are direct input to the hydrodynamical calculations. I will shortly review the foundations of relativistic fluid dynamics which is essential for modeling heavy-ion collisions. Finally, I will briefly discuss our recent results on how the different assumptions about the temperature dependence of the shear viscosity are reflected in observable quantities.
 
 
 
8 September 2011 Hiroshi Masui     (Kitami Institute of Technology, JAPAN)
  An aspect of the cluster-shell competition for light neutron-rich nuclei
  Presence of neutrons makes a change of the structure of the nucleus, when the number of added neutrons increases. We introduced a simple parametrization for the change between the shell model and cluster model. We perform calculations for carbon isotopes and discuss how the structure of the isotopes changes and what we can deduce from the result.
 
 
 
15 September 2011 Koji Arai    (Nagaoka National College of Technology)
  Tensor force manifestations in ab initio study of the 2H(d,gamma)4He, 2H(d,p)3H and 2H(d,n)3He reactions
  Low energy capture and transfer reactions of the astrophysical interest in the four-nucleons system are studied in the microscopic cluster model in order to manifest the role of the tensor force in these reactions. In this model, each cluster wave functions are given by the precious few-body wave functions which is selected by the stochastic variational method with the AV8' realistic interaction and the phenomenological three-body force. Cross sections are calculated by the microscopic R-matrix method and the results are compared with those with the Minnesota (MN) effective potential. Our results show that the tensor force plays an indespensable role in order to reproduce the zero energy astrophysical S-facor not only in the capture reaction, 2H(d,gamma)4He, but also in the transfer reaction, 2H(d,p)3H and 2H(d,n)3He.
 
 
 
20 September 2011, Tuesday! G. LARICCHIA     (Department of Physics and Astronomy, University College London)
  Positron and Positronium Interactions with Atoms and Molecules
  Recent progress in the study of positrons and positronium colliding with atoms and molecules will be discussed. The focus will be on experimental techniques and results, which comprise both integral and differential cross-sections [e.g. 1-5]. Measurements for positronium formation and direct ionization by positron impact now include cross-sections for Ps formation in an excited state [6] and/or excitation of the residual ion [7]. Data (integral and differential) on the scattering and fragmentation of positronium [8, 9] will also be presented. Comparisons with theories and other projectiles will be made where possible and future prospects will be considered.

[1] G. Laricchia, S. Armitage, A. Koever and D.J. Murtagh
     Advances in Atomic and Molecular Physics 56, 1-47 2008
[2] G. Laricchia, P.V. Reeth, M. Szluinska and J. Moxom J. Phys. B: At., Mol. and Opt. Phys. 35, 2525-2540 2002
[3] C. Arcidiacono, A. Koever and G. Laricchia Phys. Rev. Lett. 95, 223202--4 2005
[4] S. Armitage, D.E. Leslie, A.J. Garner, and G. Laricchia, Phys. Rev. Lett. 89, 173402--4 2002
[5] A. Koever, D.J. Murtagh1, A.I. Williams and G. Laricchia 2010 J. Phys.: Conf. Ser. 199 012020
[6] D.J. Murtagh, D.A. Cooke and G. Laricchia Phys. Rev. Lett. 102, 133202--4 2009
[7] D. A. Cooke, D. J. Murtagh and G. Laricchia Phys Rev Letts 104, 073201 2010
[8] S.J. Brawley, S.A. Armitage, J. Beale, D.E. Leslie, A.I. Williams, G. Laricchia, SCIENCE 330 789-789 2010
[9] S.J. Brawley, A.I. Williams, M. Shipman, G. Laricchia,Phys Rev Lett 105 263401 2010
 
 
 
22 September 2011 ZOLNAI László és ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra     (Atomki)
  ((MT)2!)?
  Napjainkban sok vita folyik kutatói-oktatói körökben a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) c. adatbázisról. Előadásunkban röviden ismertetjük az adatbázis főbb tulajdonságait. Kitérünk az MTMT és az APHA (Atomki Publikációs-Hivatkozási Adatbázisa) viszonyára. Javaslatot teszünk a közeljövő teendőire az MTMT feltöltését illetően. Végül rövid gyakorlati bemutatóval illusztráljuk az elmondottakat.
 
 
 
28 September 2011, Wednesday 14:00! Makovec Alajos, Molnár Tímea, Pál Gergő, Szitha Kristóf, Takács Marcell, Tóth László    
  Beszámoló a 2010 - 2011-ben végzett kutató hallgatói munkáról
  A tudományos kutatásba bekapcsolódó egyetemi hallgatókat az Atomki kutató hallgatói ösztöndíjjal is támogatja. Először erre a 2010-2011-es tanévben került sor. Az intézet honlapján olvasható interjúk mellett a jelen beszámolók további információt adanak a hallgatók tevékenységéről.
 
 
 
17 October 2011, Monday! BERECZKY Réka, RÁCZ Richárd Péter, SZILASI Szabolcs, TAKÁTS Viktor     (Atomki)
  Fiatal kutatók próbameghallgatása
 
 
20 October 2011 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  Neutrínóoszcilláció, leptogenezis, neutrínógyárak
  I. BEVEZETÉS
I.1. A neutrínók néhány sajátsága
I.2. A neutrínófizika néhány alapvető felismerése
I.3. A jelen előadás tárgya

II. A NEUTRÍNÓOSZCILLÁCIÓ ELMÉLETE
II.1. A neutrínókeveredési mátrix
II.2. A neutrínók oszcillációja

III. NEUTRÍNÓOSZCILLÁCIÓ: KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
III.1. A keveredési mátrix elemei
III.2. Tömegnégyzet különbségek
III.3. A CP-invariancia sérülése, leptogenezis
III.4. Nyitott kérdések

IV. FEJLŐDÉSI IRÁNYOK
IV.1. Első generációs szupernyaláb- és reaktorkísérletek
T2K, D-CHOOZ, Daya Bay
IV.2. Második generációs szupernyaláb-kísérletek
T2HK; SNuMI-OA, NOnüA; BNL; CERN SPL
IV.3. Béta-nyalábok
IV.4. Neutrínógyárak

V. ÖSSZEFOGLALÁS
 
 
 
25 October 2011, Tuesday 14:00! Guy DEMORTIER     (University of Namur, Belgium)
  The construction of the Cheops pyramid revisited based on IBA results
  The whole description of the construction procedure of the great pyramids of Egypt is already today a big subject of debate. We discuss the impossibility to build such huge monuments by carving and hoisting heavy stones without advanced technology (even the wheel is not available at that time). On the contrary, based on results of ion beam techniques and nuclear magnetic resonance spectroscopy, we show that the material is synthetic and has been manufactured by an ancient chemical procedure involving the mixture of natural limestone with natron (a sodium carbonate extensively present in the vicinity of the pyramid's site) and several ingredients containing, fluoride-, magnesium-, aluminum-, silicon-, phosphorus- and chlorine- compounds in proportions and in a chemical structure that are not available in natural limestone. A realistic model of construction of the pyramids is given but we also suggest several additional studies based on engineering, botanical and visual inspection, differences in the porosity at the top compared to that at the bottom of the blocks but mainly the differences in their horizontal and vertical surface structures.
 
 
 
28 October 2011, Friday! PÁLMAI Tamás     (BME Elméleti Fizika Tanszék)
  Modellfüggetlen potenciálok fázistolás-sorozatokból
  Az inverz szórás feladata az, hogy mérésekből leszármaztatható adatokból állítsa elő a szórási képet okozó potenciált. Előnye, hogy ezt modell független módon képes megtenni. Az előadásban a Schrödinger egyenlet inverz potenciálszórás problémáját tekintjük fix energián, amikor a bemenő adatok a hatáskeresztmetszettel egyenértékű fázistolások. Következésképp a szórásban résztvevő (nemrelativisztikus) kvantummechanikai részrendszerek (például részecskék) között meglévő effektív kölcsönhatást vagyunk képesek meghatározni. Két módszert mutatunk be az inverz szórás számolás végrehajtására: a módosított Newton-Sabatier és a Cox-Thompson módszert, melyek alkalmazásában már számottevő tapasztalattal rendelkezünk. Példákat mutatunk teszt adatokra, nukleon-alfa és pion-pion szórásra.
 
 
 
14 November 2011, Monday! 11:00 RÉVAY Zsolt     (Müncheni Műszaki Egyetem, FRM-II; MTA Izotópkutató Intézet)
  Prompt-gamma aktivációs analitikai laboratóriumok Európában
  Az (n,gamma) reakcióban keletkező prompt-gamma fotonok karakterisztikusak, ezért energiájuk és intenzitásuk vizsgálatával kémiai elemzés végezhető. A prompt-gamma aktivációs analitika (PGAA) roncsolásmentes főkomponens-elemzési módszer, amely elsősorban a minta-mátrix átlagos összetételét szolgáltatja. Különösen alkalmas a könnyű elemek és egyes nagy hatáskeresztmetszetű elemek (B, Cd, Hf, ritkaföldfémek) meghatározására. A módszer elterjedésének sokáig legfőbb akadálya a spektroszkópiai adatbázis és a kiértékelési módszer hiánya volt. Munkám során elsősorban e két területre koncentráltam.
A budapesti PGAA berendezés 1996 óta üzemel. Eleinte kis fluxusú termikusneutron-nyalábbal, jelenleg közepes fluxusú hideg nyalábbal működik. A berendezés továbbfejlesztése beindítása óta folyamatos. Jelenleg a neutronradiográfiával és -tomográfiával kombinált PGAA kidolgozása zajlik. A Müncheni Műszaki Egyetem Kutatóreaktoránál (FRM-II) 2007 óta üzemel a világ legnagyobb fluxusú PGAA berendezése. Jelenleg a műszer kalibrálása és tesztelése zajlik a védelem átalakítása után. A két csoport között szoros az együttműködés. Mindkét helyen elsősorban régészeti, nukleáris és anyagtudományi minták elemzésére használjuk a módszert.
 
 
 
16 November 2011, Wednesday! Chavdar STOYANOV     (Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences)
  Valence shell excitations in even-even spherical nuclei within microscopic model
  A microscopic multiphonon approach is adopted to investigate the structure of some low-lying states observed experimentally in the N=80 and N=84 isotones. The calculation yields levels and electromagnetic transition strengths in good agreement with experiments and relates the observed selection rules to the neutron-proton symmetry and phonon content of the observed states. Moreover, it ascribes the splitting of the M1 strength in 138Ce to the proton subshell closure which magnifies the role of pairing in the excitation mechanism [1]. In 144Nd and 142Ce the splitting of M1 strength is due to the interplay of collective and slightly collective quadrupole components [2].

1. N. Lo Iudice, Ch. Stoyanov, D. Tarpanov, Phys. Rev. C , 77 (2008) 044310
2. N. Lo Iudice, Ch. Stoyanov, N. Pietralla, Phys. Rev. C, 80 (2009) 024311
 
 
 
24 November 2011 NAGY Gyula, Andre ORNELAS, Zeren KORKULU    
  Bemutatkozás
 
 
 
 
1 December 2011 S. AOYAMA     (Niigata University, Niigata, Japan)
  An ab-initio reaction calculation for four-nucleon scattering
  Elastic-scattering phase shifts for four-nucleon systems are studied in an ab-initio reaction calculation. The role of the tensor force and to investigate cluster distortions in low energy d+d and t+p scattering is clarified. In the present method, the description of the cluster wave function is extended from (0s) harmonic-oscillator shell model to a few-body model with a realistic interaction, in which the wave function of the subsystems are determined with the Stochastic Variational Method. In order to calculate the matrix elements of the four-body system, we have developed a Triple Global Vector Representation method for the correlated Gaussian basis functions. To compare effects of the cluster distortion with realistic and effective interactions, we employ the AV8' potential + a three nucleon force as a realistic interaction and the Minnesota potential as an effective interaction. Especially for 1S0, the calculated phase shifts show that the t+p and h+n channels are strongly coupled to the d+d channel for the case of the realistic interaction. On the contrary, the coupling of these channels plays a relatively minor role for the case of the effective interaction. This difference between both potentials originates from the tensor term in the realistic interaction. In the present talk, I am going to discuss the role of the tensor force in the excited states of 4He.
 
 
 
9 December 2011, Friday! BENE Erika     (Atomki)
  1. Analytic study of excited state effects in slightly bent tetra-atomic Renner-Teller molecules
2. Töltés-kicserélődési folyamatok elméleti vizsgálata ion-molekula ütközésekben


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
1. Analytic study of excited state effects in slightly bent tetra-atomic Renner-Teller molecules

The adiabatic (Born-Oppenheimer) approximation is a cornerstone in the analysis of molecular spectra and in molecular structure calculations. However, there are many cases when this approximation breaks down. Some prominent examples for the violation of the Born-Oppenheimer approximation include avoided crossings of potential energy surfaces, conical intersections, or the Renner-Teller and Jahn-Teller effects. In particular, the Renner-Teller effect appears when the potential energy surface of an electronic state, which is spatially degenerate at the linear molecular geometry, splits upon bending into two surfaces. At small distortions from linearity, the two (nondegenerate) electronic states corresponding to these potential surfaces lie close to each other and results in strong vibration-electronic coupling. This, in turn, manifests itself in a complicated vibrational and rotational structure of the corresponding spectra.
The Renner-Teller effect in triatomic and tetra-atomic molecules have been studied extensively in the literature. In one of the interesting research directions, the Renner-Teller type molecular ions of the formula (HXXH)+ has been treated, and has shown the remarkable property that, when the external H atoms are distorted from a linear form but still maintain a planar geometry, a pair of conical intersections occurs at such positions that the ratios of the distortional coordinates of the two atoms are reciprocals of each other in the positions of the two conical intersections. We were able to explain this intriguing reciprocity relation by analytic perturbational expressions for the energy differences of the lowest adjacent electronic states with inclusion of excited state effects. Moreover, the theory has been accompained by ab initio computational results demonstrating excellently the validity of the analytical treatment (J. Chem. Phys. 135, 084101 (2011)).
In the present talk, I start with a brief introduction to the topic of electronic intersections in non-adiabatic systems. Next, our recent obtained results are highlighted (also emphasising the motivation of the study), then the theoretical model will be discussed which has been worked out to explain the connection between the Renner-Teller effect and conical intersections. For sake of comparison, numerical results will also be presented for the symmetrical acetylene cation, and I end with an outlook to the generalization of the theory for less symmetrical cases.


2. Töltés-kicserélődési folyamatok elméleti vizsgálata ion-molekula ütközésekben

A töltés-kicserélődés a kis és közepes energiájú ion-molekula ütközések során a gerjesztődés és fragmentáció kísérőjelensége, amely elméletileg, molekuláris szinten is jól vizsgálható, értékes információkat nyerve a folyamat mechanizmusáról, valamint a lövedékion és targetmolekula elektronszerkezetéről. Munkánk során a keV-es ütközési energia tartományban az egyszeres töltés-kicserélődési folyamatokat tanulmányoztuk olyan ion-kétatomos molekulaütközésekben, melyek hozzájárulhatnak például a nagyobb biomolekulákban lezajló indirekt sugárkárosodási reakciók megértéséhez.
Elsősorban a töltésátmenet anizotrópiáját vizsgáltuk az ion-molekula orientáció változtatásával, részletes vibrációs analízist végeztünk, valamint ellenőriztük a rotációs csatolás töltésbefogási folyamatokra gyakorolt hatását is (Phys. Rev. A 80, 012711 (2009)).
Az ütközések dinamikai leírására szemiklasszikus közelítést alkalmaztunk, melynek során az ütköző részecskék relatív mozgását egyenes vonalú trajektóriák segítségével klasszikusan kezeljük, míg az elektronátmeneteket szorosan csatolt molekulaszerkezeti egyenletek írják le. A molekuladinamikai számolásokhoz szükséges potenciálisenergia- felületeket és az ún. nem-adiabatikus csatolási tagokat ab initio kvantumkémiai számolásokból nyertük.
Az előadás során az alkalmazott elméleti módszer és közelítések vázlatos áttekintése után a konkrét számolásokból levonható következtetések ismertetésére kerül sor.
 
 
 
15 December 2011 BERÉNYI Dénes     (Atomki)
  Alternatív energiaforrások - egy kritikai megközelítés
  Az alternatív (megújuló energiaforrásokat) a jövőben nem nélkülözheti az emberiség. Ugyanakkor a társadalomban túlzott optimizmus uralkodik, mind kimeríthetetlenségüket, mind a konkrét alkalmazásuknál fellépő problémákat illetően. Az általános jellegű bevezetés után a fenti szempontokból vizsgálja meg az előadás a biomasszát, a geotermikus energiaforrást, valamint a napsugárzást és a szelet.
 
 
 
22 December 2011 HORVÁTH Dezső     (RMKI és Atomki)
  Hogyan mérünk neutrínósebességet?
  A kék óriásból képződő szupernova neutrínói néhány órával megelőzik a nehezebben kiszabaduló hő kezdetét. Az 1987A szupernova neutrínóit két nagy detektor is észlelte 1987 februárjában, és ebből arra következtettek, hogy az elektronneutrínók sebessége 9 jegyre megközelíti a fénysebességet. 2007-ben a MINOS kísérlet publikálta, hogy a FERMILAB müonneutrínói a 735 km-re fekvő Soudan bányában épített detektorhoz előbb érkeztek meg, mint a fénysebesség, bár a különbség csak mérési bizonytalanság 1,6-szerese volt, tehát nem szignifikáns. 2011 szeptember 23-án az OPERA kísérlet hasonló, de már szignifikáns eredményt közölt: a Genf melletti CERN-ből indított müonneutrínók a vákuumbeli fénysebességnek megfelelő értéknél 60 ± 10 ns-mal előbb érkeztek a Rómától délre fekvő Grans Sasso földalatti laboratóriumban levő detektorhoz. Előadásomban összehasonlítom a MINOS és OPERA módszerét, ismertetem az OPERA kísérlet ellenőrzési próbálkozásait, és kitérek a lehetséges ellenvetésekre és buktatókra.
 
 
 
19 January 2012 SZŰCS Zoltán     (Atomki)
  Útmutató FP7-es pályázatok írásához
  A NAÜ 2011 novemberében Belgrádban tartott egy egynapos továbbképzést közép-kelet-európai országok képviselőinek, hogy segítse sikeres pályázatok megírását az FP7-es programokba. Az ott elhangzottakról ad tájékoztatást ez az intézeti előadás.
 
 
 
3 February 2012, Friday, 14:00! G. Dissertori     (ETH Zürich)
  Highlights from the LHC
  In this presentation I will summarize the main physics goals of the LHC collider and its experiments at CERN. Then I will go through some of the highlights of the past few years, from construction and commissioning to first data taking and recent high-statistics results. In particular, I will present the status of the searches for physics beyond the standard model, and most notably the search for the Higgs boson.
 
 
 
7 February 2012, Tuesday! ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra     (Atomki)
  Hivatkozások feltöltése az MTMT-be
 
 
 
 
15 February 2012, Wednesday! TAKÁTS Viktor     (Atomki)
  Photon and electron induced transformations and pattern formation in amorphous chalcogenide nano-layers
 
 
 
13 March 2012, Tuesday! EMRI Miklós     (DEOEC, Nukleáris Medicina Intézet)
  Funkcionális és strukturális agyi hálózati modellek
  A hálózatok vizsgálata modern világunk egyik izgalmas kutatási területe. Az internet, a mobil rendszerek, a gazdasági folyamatok és a közlekedés bonyolult rendszereinek vizsgálata szükségszerűvé tette a hálózatba szerveződés tanulmányozását. Teljesen természetes, hogy a rendkívül összetett agyi folyamatok rendszerét is a hálózatanalízis eszközével vizsgáljuk. Ehhez megfelelő információt nyújtanak az agyi elektromos tevékenység EEG-vel történő regisztrátumai vagy az agyi vérátfolyásról MRI berendezés segítségével rögzített fMRI képek sorozata. E vizsgálatok utólagos feldolgozásával elemezhető a nyugalmi és az attól eltérő ún. aktivált állapotban az egyes agyi területek eltérő vagy hasonló viselkedése, azaz e vizsgálatok segítségével egy hálózati modell készíthető. Ezek a modellek felhasználhatók az egyes betegségek tanulmányozására.
Az előadás keretében megmutatjuk, hogy az agyi hálózatok tanulmányozásához az eddig elterjedt statikus modell helyett milyen módon lehet ún. dinamikus modellt használni. A dinamikus modell a hálózatok időbeli változásait is figyelembe veszi, így hipotézisünk szerint érzékenyebben mutatja a betegek és egészségesek közötti eltéréseket.
A hálózati modellszámítások ellenőrzéséhez egy hálózatszimulátort fejlesztünk, aminek segítségével az EEG és fMRI mérésekkel feltérképezett hálózatok tulajdonságai értelmezhetővé válnak. A klinikai adatok feldolgozásához és a szimulációhoz használt számításigényes programok futtatásához a debreceni szuperszámítógépet is igénybe vesszük. A fejlesztés eredményeiként olyan új képfeldolgozási módszerek és szoftverek állnak elő, amelyekkel az egyes neurológiai kórképek vizsgálata hatékonyabb lehet.
 
 
 
20 March 2012, Tuesday, 14.00! SZÜCS Tamás     (Atomki)
  Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics
 
 
22 March 2012 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A erősen kölcsönható anyag fázisállapotai
 
 
 
27 March 2012, Tuesday! Alberto VENTURA     (ENEA, Bologna)
  Cluster models and nuclear fission
 
 
 
5 April 2012 JUHÁSZ Zoltán     (Atomki)
  1. Ion-felület kölcsönhatások nanokapillárisokban
2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and molecular ions


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
1. Ion-felület kölcsönhatások nanokapillárisokban

Lassú ionok képesek áthaladni szigetelő fóliákban kialakított vékony kapillárisokon, még akkor is, ha viszonylag nagy beesési szögben érkeznek az ionok. A jelenséget, amit nemrég fedeztek fel, a kapillárisok önszervező módon történő feltöltődése okozza, ami az ionok egy jelentős részénél megakadályozza, hogy azok a felület közelébe jussanak. Az átjutó ionok így nagyrészt megtartják eredeti töltésállapotukat, és a kapillárisok irányába terelődve távoznak. Ez a jelenség alkalmazásokban is szerepet játszik, ahol ionokat irányítanak kis csövecskékkel, de az önszervező jelenség megértése alapkutatás szempontjából is érdekes. Az előadásomban beszámolok az ATOMKI-ben végzett kutatásainkról, amelyekben néhány 100 nm átmérőjű kapillárisokon átjutott, eredeti töltésállapotú ionok mellett vizsgáltuk a részlegesen vagy teljesen semlegesítődött lövedékionok kétdimenziós szögeloszlásait is. Némileg meglepő módon, jelentős semleges komponenst figyeltünk meg, míg a részlegesen semlegesítődött ionok aránya elhanyagolható volt. A semlegesített lövedékek a felülettel való kölcsönhatásban jönnek létre, és mivel egyenes vonalban repülnek, megmutatják, hol kerültek kölcsönhatásba a felülettel. Ez nagyobb bepillantást ad a kapillárisfalak feltöltődésének folyamatába, mint csupán az eredeti töltésállapotú ionok tanulmányozása. Részletesen tanulmányoztuk a szögeloszlások dinamikáját mind az eredeti töltésállapotú ionokra és a semleges részecskékre, és az eredményeket más laboratóriumokban mért eredményekkel is összehasonlítottuk. Oszcillációkat figyeltünk meg a kilépő ionok irányszerinti eloszlásában, ami a kapillárisok ellentétes oldalain kialakuló feltöltött szigeteknek köszönhető. A semleges részecskéknél is tapasztaltunk oszcillációkat, de kisebbet és fázisban eltérőt. Ezekből a megfigyelésekből következtetni tudtunk a semlegesítődés módjára. Több anyagot vizsgáltunk meg a kutatás során, melyek esetenként nagyon eltérően viselkedtek. Ez jelzi, hogy egy nagyon összetett jelenségről van szó, amelynek teljes megértéséhez szisztematikus kísérleti munka kell.
 
2. Energetic H- emission in collisions of H-bearing molecules and molecular ions

Emission of negatively charged particles has been investigated in collisions of 7-keV OH+ ions with Ar atoms and acetone molecules. In addition to electron emission, the formation of H- anions was observed in both collision systems. According to a kinematic analysis, these hydride anions were produced in close atom-atom collisions. The results obtained with Ar provide the demonstration that a negative hydrogen ion can be emitted with large kinetic energy when a positive H-bearing molecular ion suffers a binary collision with a single atomic center. In the case when the hydroxyl cation collides with an acetone molecule, beside this process, emission of H- ions was observed in a wide range of velocities, by detachment of H-centers from the target. The presently observed routes for formation of H- are of potential interest for a detailed description of the collision events in the interstellar medium and planetary atmospheres. A non negligible H- production in biological tissues could be relevant for ion therapy and for radiolysis in general.
 
 
 
23 April 2012, Monday! FÜLÖP Zsolt és PÁLINKÁS Miklósné     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
25 April 2012, Wednesday! Ján TURÁN     (Kassa)
  Optically powered sensory systems
 
 
4 May 2012, Friday! SIPOS Attila     (Atomki)
  Félvezető és szcintillációs detektorok alkalmazása részecskefizikai kísérletekben
 
 
10 May 2012 GÁL Tamás    (University of Florida)
  Kényszerek alatti egyensúlyi állapotok stabilitásának vizsgálata
  Fizikai elméletekben az egyensúlyi állapotok általában stacionárius állapotokként jelennek meg, azaz valamilyen függvény, illetve funkcionál stacionárius pontjaiként. Ezeket a pontokat, amelyek funkcionálok esetén függvények, az adott funkcionálra felírt Euler-egyenletből határozhatjuk meg. Kényszerek hatását, mint közismert, Lagrange-multiplikátorok bevezetésével vehetjük figyelembe.

Azt, hogy egy adott egyensúly stabil, metastabil vagy instabil, az dönti el, hogy az őt jellemző stacionárius pont minimumhely, nyeregpont vagy maximumhely. Ezt pedig az egyensúlyt meghatározó funkcionál második deriváltjának a vizsgálatával dönthetjük el - legalább is kényszermentes esetekben. A kérdés az, hogy kényszerek jelenlétében hogyan módosítandók a meglévő vizsgálati módszerek, amelyre eddig nem volt általános recept, minthogy Lagrange-multiplikátorok bevezetése e problémát nem oldja meg.

Az általános megoldást, mint látni fogjuk, az újonnan bevezetett, úgynevezett megszorított deriváltak segítségével adhatjuk meg: A meglévő, második deriváltat használó módszerekben egyszerűen ki kell cserélni a hagyományos deriváltat az adott kényszer(ek)hez tartozó megszorított deriváltra. Az előadásban ismertetem a megszorított deriváltak koncepcióját, illetve előállításukat, majd megmutatom alkalmasságukat az egyensúlyi állapotok stabilitásának vizsgálatára. A módszer működését három példán szemléltetem - két folyadékdinamikai és egy kvantummechanikai alkalmazáson keresztül.
 
 
 
16 May 2012, Wednesday, 10:00! BERECZKY Réka     (Atomki)
  Transmission of charged particles through a single glass microcapillary
 
 
16 May 2012, Wednesday, 14:00! SZILASI Szabolcs     (Atomki)
  Protonnyaláb okozta fizikai és kémiai változások vizsgálata polimerekben és alkalmazásaik a protonnyalábos mikromegmunkálásban
 
 
22 May 2012, Tuesday, 14:00! Jonathan TENNYSON     (University College London)
  Positron and electron molecule collision calculations using the R-matrix
  The R-matrix method is based on the division of space into two regions: a sphere which contains the wavefunction and outer region in which only long-range interactions between the target and the projectile need to be considered. The method has been widely used to study electron atom and molecule collisions at low colliison energies, those below the target ionisation threshold.
My group has developed a molecular R-matrix with pseudostates method (RMPS) which can be used to extend collision calculations to intertermediate energies and provide, for example, an ab initio treatment of electron impact ionisation. The ability of the RMPS method to give a converged representation of polarisation means that it has become the method of choice for treating problems where polarisation effects are important.
The method has been used to successfully treat electron collisions with the lithium dimer, the most polarisable small molecule known. RMPS studies of electron collisions with small molecular anions showed that the observed quasibound states are due to strong polarisation effects which overcome the Coulomb repulsion between the two extra electrons.
Recently the RMPS method has been applied to the challenging problem of low-energy positron molecule collisions where the repulsive static potential counteracts attractive polarisation forces, making it hard to obtain physically reasonable cross sections using standard scattering models. RMPS calculations resolve this issue provided pseudostates with high angular momentum are included in the model. The method also gives good results for the calculation of Zeff, the parameter used to represent annihilation in positron molecule collisions. This parameter constitutes the most stringent test of any low-energy positron collision model; RMPS Zeff are a major improvement over simpler R-matrix models.
Sample results of both electron and positron collisions calculations will be given.
 
 
 
24 May 2012 BÜKKI-DEME András     (Atomki)
  Trícium kalorimetria - részvétel egy EFDA tréning programban
  A jövő egyik lehetséges energiatermelési módszere lehet a fúzió. Ma  a legtöbb tapasztalat és tudományos eredmény a mágneses összetartás elvén működő TOKAMAK berendezések esetén áll rendelkezésre, az eddigi rekorder a különböző plazmaparaméterek tekintetében a JET (Joint European Torus) Angliában. Jelenleg építés alatt áll az ITER tokamak (International Thermonuclear Experimental Reactor) Marseille mellett, mely a tervek szerint egy közbülső lépcsőfok lesz a kísérleti célú és a ténylegesen energiát szolgáltató ipari skálájú reaktorok között. Ezen berendezések üzemanyaga a deutérium és a trícium, melyek közül egyedül csak a deutérium áll rendelkezésre nagy menyiségben. Egy működő reaktor saját maga kell, hogy a működéséhez szükséges tríciumot előállítsa lítiumból a fúziós folyamat során keletkező neutronok felhasználásával. Az ITER egyik legfontosabb feladata lesz a különböző tríciumtenyésztési koncepciók kísérleti tesztelése. Jelenleg egy EFDA (European Fusion Development Agreement) finanszírozású GOT (Goal Oriented Training) programban veszek részt, aminek a neve TRI-TOFFY (TRItium TechnOlogies for Fusion Fuel cYcle). Előadásom alatt ismertetni fogom ezen projektet, továbbá a saját konkrét feladatomat, mely trícium kaloriméterek fejlesztése a radioaktív trícium bomláshőjének meghatározására. Bemutatom a módszer előnyeit és hátrányait, a jelenleg rendelkezésünkre álló berendezéseket, és néhány koncepciót, ötletet a továbbfejlesztésükre.
 
 
 
31 May 2012 KRASZNAHORKAY Attila     (Atomki)
  Neutroncsillagok vagy kvarkcsillagok, mit mondanak az atommagok?
  A pulzárok történetének és jellemzőinek rövid összefoglalása után ismertetem a neutroncsillagokra vonatkozó legújabb megfigyelések eredményeit. A csillagok szerkezetének értelmezéséhez szükséges a neutrongazdag maganyag állapotegyenletének pontos ismerete, amire jelenleg nagyon eltérő elméleti előrejelzések vannak. A neutrongazdag atommagok felületén kialakuló neutronbőr vastagságának pontos mérése segíthet az állapotegyenlet szimmetriatagjának pontosításában. A neutronbőr-vastagság mérésére már korábban is dolgoztunk ki a dipólus óriásrezonanciák gerjesztésén alapuló módszereket. A jelen előadásban egy új módszert mutatok be, ami azon a felismerésünkön alapul, hogy az antianalóg dipólus óriásrezonanciák energiája érzékenyen függ a neutronbőr vastagságától. Az elmúlt év végén a GSI-ben megmértük az 124Sn atommag rezonanciájának energiáját. A kísérleti és elméleti eredmények összehasonlításával az eddigi legpontosabb értéket kaptuk az 124Sn neutronbőr-vastagságára. A kísérleti módszerünk radioaktív nyalábokban is használható lesz egzotikus atommagok neutronbőr-vastagságának mérésére.
 
 
 
7 June 2012 KROÓ Norbert     (MTA Wigner FK SZFI)
  There is plenty of light at the bottom
  Az előadás számos példát mutat be arra, hogy a felületi plazmonok különleges tulajdonságai hogyan nyitnak új utakat a fémoptika számára. Vonatkozik ez egyrészt a diffrakciós limit hiánya miatt a nanooptikai alkalmazásokra, beleértve a nemklasszikus tulajdonságokat is, másrészt a plazmonok gerjesztése során létrejövő óriás terek kihasználására spektroszkópiai, szenzorikai vagy orvosi alkalmazásokra.
 
 
 
28 June 2012 RADNAI Gyula     (ELTE)
  Akiről Oxfordban az Elméleti Fizikai Intézetet elnevezték
  1962-ben - éppen 50 évvel ezelőtt - az angliai Birmingham-ben könnyesen-vidáman búcsúztatták az ottani elméleti fizikai intézet vezetőjét (szándékosan nem áruljuk el itt a nevét), aki az ott töltött 25 év alatt igencsak megszerettette magát mind a diákokkal, mind a tanárokkal. Oxfordba költözött át családjával, ahol gyökeresen más oktatási szisztémát kellett megszoknia, s ahol olyan elméleti fizikusok dolgoztak akkor, mint Dirk ter Haar Hollandiából. Oxfordban az elméleti fizika hagyományosan a Clarendon laboratórium keretei között működött, amelyet a két világháború között Frederick Lindemann fejlesztett nevezetes termodinamikai kutatóhellyé, Francis Simon és Nicholas Kurti (Kürti Miklós) bevonásával. 1962-ben már sem Lindemann sem Simon nem élt, Kürtivel azonban sikerült felelevenítenie a Manhattan Projekt keretében már egyszer kialakult jó kapcsolatot. Bizony, Los Alamosban ő is részt vett az atombomba létrehozásában, viszont 1960-tól kezdve az atomháború ellen küzdő tudósok számára létrehívott Pugwash konferenciák aktív résztvevője lett, sőt, 1972-ben ő szervezte az oxfordi Pugwash konferenciát. Nyugdíjazásáig 12 évet töltött Oxfordban, eközben önálló és olyan színvonalú Elméleti Fizikai Intézetet sikerült létrehoznia, amely mind a mai napig előkelő helyet foglal el a világ elméleti fizikai kutatásaiban és a világ bármely részéről jövő tehetséges diákok tanításában. (Jelenleg is ott készíti diplomamunkáját egy volt Eötvös-verseny nyertes magyar diák.)
Izgalmas életet élt, erről lesz szó az előadáson.
 
 
 
23 August 2012 HORVÁTH Dezső     (WFK Részecske- és Magfizikai Intézet)
  A Higgs-bozon megfigyelése az LHC-nál: műhelytitkok
  A 2012. július 4-i bejelentésnek (már előtte :-) óriási sajtóvisszhangja volt: az LHC két kísérlete (ATLAS és CMS) két különböző protonütközési energiánál (7 TeV 2011-ben és 8 TeV 2012-ben), két különböző bomlási módusnál is megfigyelt a Standard Modell Higgs-bozonjának megfelelő tulajdonságokkal rendelkező új részecskét. Év végéig a részletes tanulmányozással be fog bizonyosodni, hogy az új részecske tényleg a Higgs-bozon, vagy valami más; ez utóbbi volna igazán izgalmas. Az előadásban a Higgs-bozon és a CMS-kísérlet vázlatos leírása után megmutatom, hogyan jut el egy nagyenergiás együttműködés, esetünkben konkrétan a CMS-kísérlet, egy ilyen bejelentésig, és ahhoz miben nyilvánul meg a közel 3000 résztvevő egyéni hozzájárulása.
 
 
 
24 August 2012, 10:00! Tokihiro IKEDA     (Atomic Physics Laboratory RIKEN, Japan)
  Application of keV and MeV ion microbeams through tapered glass capillaries
  (Az előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

We have developed a method to produce microbeams of keV energy highly charged ions (HCIs) and MeV energy protons/helium ions with single tapered glass capillary. For the keV HCI microbeams, not only application of the microbeam but also its transmission mechanism, which is based on a self-organized charge-up process, has been a subject of research. For the MeV ion microbeams, irradiation to human cancer cells or Escherichia coli bacteria, and micro-patterned coating on polymer surfaces have been performed.
 
 
 
30 August 2012 Cristina BORDEANU     (Atomki)
  Work and results at ATOMKI for the 3He+4He experiment, OTKA 82409 project
  In 1998, the astrophysical factor S34 data difference on direct capture and activation methods [1] for the reaction rate 3He+4He and its importance for the Standard Solar Model was the reason for a new experimental quest to understand the discrepancy. New results introduced a new situation to clarify: S34 variations for 'old' (before 1998) and 'new' data (between 1998 and 2009) at higher energies, an important factor in the theory models used for extrapolations, didn't look the same. Theorists asked for new experimental data [2,3] in this region. We started this project with the main goal to clarify the situation. Here are the results.
 
 
 
11 September 2012 Zeren KORKULU     (Atomki / Kocaeli University, Turkey)
  Cross section measurements of alpha-captured reactions on Sb isotopes for the astrophysical gamma-process
  (A magfizikai szemináriumi előadás helye az I. épületben levő tanácsterem)

The modelling of the gamma-process scenario involves the knowledge of photodisintegration cross sections. Since it depends mostly on theoretical calculations through the Hauser-Feshbach statistical model approach, measurements of nuclear reaction cross sections are crucial in gamma-process models. This work focuses on the extend the experimental database for the astrophysical gamma-process, particularly in the low energy region and to test the reliability of statistical model predictions. 121Sb(alpha,gamma)125I, 121Sb(alpha,n)124I and 123Sb(alpha,n)126I reaction cross section measurements have been carried out in a center of mass energy range between 9.68 MeV and 15.49 MeV at cyclotron accelerator of Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI) by using the activation method. The details of the measurements and obtained results will be presented and compared with the Hauser-Feshbach statistical model calculations.
 
 
 
13 September 2012 Siyabonga Ntokozo Thandoluhle MAJOLA     (iThemba LABS)
  In a search for tetrahedral symmetries in 156Dy
  Negative-parity side bands in nuclei localized in the vicinity of N = 90 are known to have strong electric dipole transitions from each level to the ground-state band, with weak or unseen E2 transitions in the medium (i.e. approximately 15 h-bar) to low-spin region. These structures have always been regarded as octupole vibrational bands. On the other hand, Dudek et al. recently proposed that these structures might be associated with tetrahedral symmetries, as they have very weak inband E2s [Dud06, Dud07].
In this study, data from the 148Nd (12C, 4n) 156Dy reaction, taken with GAMMASPHERE is analysed. We also report an observation of a band with characteristics of that discussed on the paragraph above i.e. a negative parity band with missing (or weak) inband transitions E2 at low spin. Furthermore, the crossing between this band (tetrahedral candidate) and the two quasi-particle excitation (AE) around spin 13 h-bar has allowed the band mixing calculation to be carried out, so that relative quadrupole moments could be deduced for these bands. However, a non-zero quadrupole moment has been deduced for our tetrahedral candidate, and this is incompatible with the tetrahedral shape. We therefore seek for an alternative description of this band.
[Dud06] J. Dudek et al,. Phys. Rev. Lett. 97, 072501 (2006).
[Dud07] J. Dudek et al,. Phys. Pol. B 38, 1389 (2007).
 
 
 
14 September 2012, FRIDAY! Matthias JUNKER     (Laboratori Nazionali del Gran Sasso)
  What can be learned from 20 years of Underground Nuclear Astrophysics?
  Nuclear reactions play a key role in many astrophysical scenarios. Consequently, direct cross section measurements are desirable in the thermal energy range of interest. The beam energies involved are, however, often considerably lower than the Coulomb barrier and reaction cross sections are thus dominated by the tunneling effect resulting an exponential drop of the cross section. As a consequence direct measurements are extremely challenging if not impossible and extrapolation of the available data are needed to obtain the cross section values at astrophysical energies.

The quality of these extrapolations benefits from high quality data at energies, where high statistics measurements are still possible, but it proves necessary to push the energy limit as close as possible to the energy range of interest in oder to reduce the unavoidable uncertainties of the extrapolations. One of the main experimental problems is the background induced by cosmic rays in detectors used at the earth surface. Installing an accelerator deep underground where the cosmic rays background is reduced by several order of magnitude can greatly improve the situation.

At the moment LUNA (Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics), located inside the Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) in Italy, is the only operative underground accelerator worldwide. In this seminar recent studies performed at LUNA will be used to show the most important features, challenges and possibilities related to Underground Nuclear Astrophysics.
 
 
 
20 September 2012 ZOLNAI László     (Atomki),
PAPP Zoltán     (DE TTK - MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék),
ADOMÁNNÉ ZOLNAI Dóra     (Atomki)
 
...válaszra várva... (Mire jó a frakcionált desztilláció?)
  Az előadásban körüljárjuk a frakcionális tudománymetriai mutatók alkalmazásának következményeit egy majdani intézetértékelésben
 
 
 
4 October 2012 BOJTOS Péter,   GLODÁN Györgyi,   HORVÁTH Anikó,   PITTLER Ferenc,   RÁCZ Judit
  Bemutatkozás
 
 
11 October 2012 KAMARÁS Katalin     (Wigner FK SZFI)
  Infravörös spektroszkópia nanoskálán
  Az infravörös spektroszkópiát általában kémiai analitikai módszernek tekintjük, de alkalmazási lehetőségei ennél sokkal szélesebbek, és az utóbbi időben jelentősen bővültek. Önszerveződő rendszerekben a komponenseket összetartó gyenge kötések befolyásolhatják az egyedi molekulákban a kötéserősséget és a szimmetriát, és az ezekre igen érzékeny rezgési spektroszkópia lényeges információt adhat a finom torzulásokról is. Előadásomban ilyen másodlagos kötéseket (hidrogénkötés, felületi adszorpció, pi-pi kölcsönhatások), valamint az azok vizsgálatára kidolgozott néhány speciális módszert (gyengített totálreflexió, infravörös reflexiós-abszorpciós spektroszkópia) mutatok be, majd ismertetem az intézetünkben a közelmúltban üzembe helyezett közeli terű pásztázó infravörös mikroszkópot, ami 50 nm térbeli felbontásával valódi áttörést jelent a mikrométeres hullámhossztartományban végzett mérések területén.
 
 
 
18 October 2012 Kalin DRUMEV     (Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia)
  SU(3) Realization of the Pairing-plus-Quadrupole Model in One or More Oscillator Shells
  An extended pairing-plus-quadrupole model, realized in the framework of the Elliott SU(3) scheme, is used to study the combined effects of the quadrupole-quadrupole, pairing, and single-particle interactions on energy spectra and ground state shapes of ds-shell nuclear systems. The pairing part of the Hamiltonian consists of pp-, nn- and pn-pairing terms. In case when more than one oscillator shells are involved, terms describing the pair-scattering between two shells are also included in the interaction. Results for nuclear systems are calculated for a reasonable choice of values for the interaction parameter strengths. We propose the build up of a refined version of the model based on existing good (pseudo-) SU(3) symmetry.
 
 
 
30 October 2012 Livius TRACHE     (NIPNE, Bucharest-Magurele and Texas A&M University, College Station)
  Indirect methods in nuclear astrophysics using Rare Isotope Beams
  I review indirect methods that use measurements with rare isotope beams (RIB) at laboratory energies (10-100 MeV/nucleon) to extract information that is then employed in nuclear astrophysics. We use data from such large energies to evaluate reaction cross sections at very low energies: 10s-100s keV. In many cases the indirect methods are our only choice. I select only a few types of methods, including transfer reactions, nuclear breakup at intermediate energies and decay spectroscopy. I will insist on own data from TAMU work and on the need for good theories and codes, as well as for better data with stable beams/targets, to relate the experimental data we measure with RIBs to astrophysical S-factors.
 
 
 
15 November 2012 TAKÁCS Marcell, NAGY Dávid, ORSOVSZKI Gergely, PIROS Eszter, RÁCZ Judit, SZITHA Kristóf
  Beszámoló a 2011 - 2012-ben végzett kutató hallgatói munkáról
  A tudományos kutatásba bekapcsolódó egyetemi hallgatókat az Atomki kutató hallgatói ösztöndíjjal is támogatja. Először erre a 2010-2011-es tanévben került sor. A jelen beszámolókat a második ösztöndíjas év hallgatóitól hallhatjuk. A beszámolók előtt a 2012-13-as évfolyam ösztöndíj-nyertesei kapják meg oklevelüket.
 
 
 
22 November 2012, 10:30! Az Atomki és a DE programja a Magyar Tudomány Ünnepe keretében
  LHC T3 Grid Központ Debrecenben
 
10:30 Tea
  11:00 Megnyitó
Trócsányi Zoltán, fizikus, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

11:10 LHC T3 Grid központ az Atomkiban
Feró Orsolya, informatikus, MTA Atomki

11:30 LHC események szimulációja az Atomki T3 központjában
Kardos Ádám, fizikus, PhD hallgató

12:00 Kvantumszíndinamika rácson: a T3 központ továbbfejlesztése
Kovács Tamás, fizikus, Lendület Program, MTA Atomki

12:30 Tervek
Trócsányi Zoltán
 
 
 
27 November 2012, Tuesday BÜKKI-DEME András, CSEDREKI László, TÖRÖK Zsófia     (Atomki)
  Fiatal kutatók próbameghallgatása
 
 
 
 
29 November 2012 Irka HAJDAS     (Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zurich)
  Radiocarbon dating of lake sediments for understanding of the past 50,000 yrs
  Among continental archives lake sediments are nearly the most studied records of past environmental changes. Certainly it is the wealth of proxy (sedimentary information, tephra, pollen, stable isotopes, macrofossils, geochemistry, palaeomagnetic, charcoal etc.) that can be recovered from lake deposits that places them on top of the list. On the other hand there other natural archives such as ice cores or tree rings that are considered to be superb because of resolution and precise chronological time control.

After more than 20 years of applying 14C dating to building time scales of various lakes around the globe I am still confident that lake sediments are most valuable material to study. The great advantage of lakes is that there are quite common and distributed around the globe. Global nature of 14C allows correlation and synchronisation. Moreover, new possibilities and developments in AMS 14C dating increase chances for obtaining reliable chronologies of those records.

I will present an overview studies and discuss various problems (such as hard water effect) occurring in those records.
 
 
 
6 December 2012 DOMOKOS Péter     (MTA WIGNER FK SZFI)
  Munkára fogott kvantummechanika (a 2012. évi fizikai Nobel-díjról)
 
 
11 December 2012, Tuesday! BENKÓ Zsolt     (Karl-Franzens Universität Graz)
  Hidrotermás oldatáramlási rendszerek szerkezeti kontrolljának és kormeghatározásának módszerei kristályos kőzetekben a Velencei-hegység példáján
  A Föld külső kérgeiben (litoszféra, atmoszféra) lezajlódó oldatáramlásnak csak egy része tapasztalható az átlagember számára eső, patakok, tavak, tenger formájában. A teljes Földi vízkörforgásnak 16%-a azonban a felszín alatt a Föld kérgében, számunkra láthatatlanul zajlódik. A jelenben részben a gravitáció, részben a Föld hőjének hatására lezajló felszín alatti vízáramlás jótékony gazdasági, egészségügyi hatásaival mind tisztában vagyunk, különösen a hévizekben és CH lelőhelyekben oly gazdag Alföldi területeken. Azzal azonban már sokkal kevesebben vannak tisztában, hogy a Föld nyersanyagkészleteinek domináns része, különösen a nemesfémek (arany, ezüst) telepei szintén forró, felszín alatti oldatáramlások során jöttek létre. Ezek az oldatáramlások természetesen azonban mára "megkövültek". Létezésüket, képződésük mechanizmusát, az áramló anyag összetételét, áramlási útvonalát, a víz mozgása során fennálló hőmérséklet és nyomásviszonyokat, valamint az oldatáramlás korát csak az oldatok által létrehozott úgynevezett hidrotermás képződmények vizsgálata által állapíthatjuk meg.

Az oldatáramlás legközvetlenebb bizonyítékai a geológiai képződményekben csapdázódott folyadékcseppek, amelyek az áramló oldatokból fogódtak be repedések mentén vagy az oldatokból növekedő ásványokban. Ezeket a cseppeket, más néven folyadékzárványokat megvizsgálva közvetlenül meghatározhatjuk az oldatok áramlása során fennálló fizikai-kémiai viszonyokat. Azon repedések irányának, hosszának és eloszlásának vizsgálatával, amelyek ezeket a folyadékzárványokat tartalmazzák (folyadékzárvány-síkok), az oldatáramlás során a földkéregben fennálló feszültségteret, valamint a porozitás és permeabilitás viszonyokat lehet meghatározni.

A Velencei-hegységben, ahol több, különböző korú, forró oldatáramlási rendszer képződményei egymásra szuperponálódva jelennek meg, először alkalmaztuk az új, úgynevezett folyadékzárvány-sík modellt a különböző oldatáramlási rendszerek szerkezeti kontrolljának meghatározása céljából. Az új módszer azonban csak akkor "életképes", ha számos más klasszikus eszközt (folyadékzárvány-mikrotermometria, röntgenpordiffrakció, K/Ar radiometrikus kormeghatározás stb.) is bevetünk. A felsorolt módszerek komplex alkalmazása segítségével sikerült egy középidei (triász) és számos újidei (oligocén), többnyire érchozó oldatáramlási rendszer szerkezeti kontrollját, korát és képződésének fizikai-kémiai paramétereit meghatározni. Megállapítást nyert, hogy kristályos kőzetekben a nagy törésrendszerek mellett a mikrotörésrendszernek is kiemelt, ha nem nagyobb szerepe van az oldatáramlásban, adott körülmények között pedig az ércképződésben is.

A mikrorepedések megismerésének kiemelt szerepe van a Magyarországon is épülő és a világ számos országában gránitba, gneiszbe tervezett nukleáris hulladéklerakó telepek tervezésében is.
 
 
 
12 December 2012 SZIKSZAI Zita     (Atomki)
  1. Archeometriai vizsgálatok ionnyaláb-analitikai módszerekkel - A CHARISMA FP7 program az Atomkiben
2. Nuclear microprobe investigation of the penetration of ultrafine TiO2 and ZnO into human skin
(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
18 December 2012, Tuesday! Marco PALLAVICINI     (Universitá di Genova & INFN)
  The Borexino experiment
  The Borexino experiment has been designed and built with the aim of measuring low energy solar neutrinos with an ultrapure scintillator detector. The data taking has begun on May 2007, and since then some important results have been achieved: the precision measurement of the Be-7 neutrinos, the low threshold measurement of B-8 neutrinos, a clear signal of geo-neutrinos and, recently, the first observation of pep neutrinos. Other important results on rare events search were also obtained. The physics program, however, is by no means over. The excellent radio-purity of the detector offers the possibility of detecting other solar neutrino components like the pp neutrinos and, most important, the CNO neutrinos. The direct observation of the latter would have important consequence in stellar astrophysics and in solar physics.

The Borexino detector will also be used for another fundamental physics experiment. A new project, called SOX (Short distance neutrino Oscillations with BoreXino) will search for sterile neutrinos or other short distance new physics by means of an artificial neutrino source located beneath the Borexino detector at 8.5 m from the center. This experiment was recently financed by the European Community (ERC Advanced Grant) and will be performed in the next five years. A great opportunity for new groups who would like to join the effort.

Last but not least, other R&D projects are in progress for the use of Borexino in the future. One option that is throughly under investigation is the possibility for a very large and very sensitive double beta decay experiment made with Xenon 136 dissolved in the liquid scintillator.
 
 
 
20 December 2012 NAGY Sándor     (magkémikus, az ELTE TTK Kémiai Intézetének nyugdíjasa)
  Flash-em Java
Animációk és szimulációk a természettudományos ismeretterjesztésben és oktatásban
 
Tartalomjegyzék diacímekben

Gyűjtemények, előzmények
Mi kell a lapjaimhoz, ill. a szimulációkhoz?
Flash szimulációk (.swf)
Példa Powerpointba beépített Flashre (Korreláció)
Példa Powerpointból készített Flashre (Nukleoszintézis a beta-stabilitás völgyében)
Java szimulációk (.class, .jar)
Animáció, szimuláció, interaktivitás (Exponenciális bomlástörvény)
Interaktivitás, még több interaktivitás (Geometriai optika)
Több információt, sűrítve, könnyebben (Compton-effektus, párkeltés annihilációval)
Mi lesz a gyűjteményeimmel? Hogy csináljátok Ti?
Webmester kontra látogató
Szim kontra video
 
 
 
10 January 2013 Thomas RAUSCHER     (University of Basel)
  The p-Nucleus Puzzle
  The origin of the intermediate and heavy elements beyond Fe has been a long-standing, important question in astronomy and astrophysics. The neutron capture s- and r-processes synthesize the bulk of those nuclei. While AGB and massive stars were found to contribute to the s-process, the site of the r-process still remains unknown. Moreover, a number of naturally occurring, proton-rich isotopes (the p-nuclei) cannot be made in the s- and r-processes. Although their natural abundances are tiny compared to isotopes produced in neutron-capture nucleosynthesis, their production is even more problematic. The long-time favored process, photodisintegration of material in the O/Ne-shell of a massive star during its final core-collapse supernova explosion, fails to produce the required amounts of p-nuclei in several mass ranges. Several alternative sites have been proposed but so far no conclusive evidence has been found to favor one or the other. Further important uncertainties stem from the reaction rates used in the modeling of the thermonuclear burning. This raises the interesting question whether improved nuclear physics may (fully or partially) cure the current model deficiences. Investigations in astrophysical and nuclear models, together with various "observational" information (obtained from stellar spectra, meteoritic inclusions, and nuclear experiments) comprise the pieces which have to be put together to solve the puzzle of the origin of the p-nuclei. It is an excellent example for the multifaceted, interdisciplinary approaches required to understand nucleosynthesis.
 
 
 
17 January 2013 PAPP Tibor     (Atomki)
  Kollektív gerjesztések atomokban, detektoranyagokban és biológiai mintákban
  Atomok ionizációját követő röntgensugárzás intenzitásviszonyai még a legszimplább méréseknél is nagyságrendekkel szórnak az irodalmi adatokban. Másrészt a méréstechnikailag legegyszerűbb mérés, a szögeloszlások eredménye egyértelműen mutatta, hogy az elméleti leírások sem megfelelőek. Ugyanazt a detektálási technikát alkalmazták a 17 keV-es neutrínó és a sötét anyag kutatásánál is, és értelmezésükhöz szükséges volt a félvezető detektorok működésének megértése. Bár ötven éve használják ezeket a detektorokat, működésüknél két energiaátadási csatornát vesznek figyelembe, amelyeknek együttes részesedése öt százalék. Célul tűztük ki a fennmaradó 95%-ot kitevő kollektív gerjesztés hatásának megismerését. Hasonló eredményre jutottunk szcintillációs detektoroknál is, ahol a domináns energiatranszfer egy kollektív gerjesztés, bár egészen más tipusú, mint a félvezető detektoroknál. A felismert működési elv egy új paradigma detektoranyagok keresésére. Nanoszálakat készítettünk, ahol a kollektív gerjesztés kvantumait a nanoszálak méretével, és alakjával tudtuk hangolni. Óriásrezonanciákat kerestünk és találtunk azokban az anyagokban, amelyeket az angol nyelvben "homeopatic medicine"-nek nevezett területen használnak. Óriásrezonanciákat találtunk fogszövetekben. Elektronmikroszkópos képeket mutatunk fogmetszetekről, és a talált óriásrezonanciák spektrumát is ismertetjük. Ezeket a felismeréseket az Atomkiban működő unikális spektrométeren történő mérések tették lehetővé. A kutatást az Európai Unió FP7 visszatérő kutató programja támogatásával végeztük.
 
 
 
30 January 2013, Wednesday! Tim JULL     (University of Arizona and Atomki)
  Radiocarbon dating of art works and interesting artifacts
  The development of accelerator mass spectrometry greatly expanded the possibilities for dating of works of art and valuable artifacts. Since only a very small sample is needed, radiocarbon dating is now routinely applied to dating of valuable art works and other artifacts. I will discuss some examples, some well-known and some not so well-known. Dating of these types of samples also requires that the scientists be able to communicate the results of their investigations in a form understandable to non-scientists. Latest developments and results in this field in ATOMKI AMS C-14 Lab will also be shown.
 
 
 
31 January 2013 HORVÁTH Dezső     (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
  Megvan-e már végre a Higgs-bozon?
  A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) a világ legnagyobb részecskegyorsítója. Két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet fő célja a Higgs-részecske kimutatása nagy energiás protonok ütközéseiben. A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. 2012 közepére mind a CMS, mind az ATLAS megfigyelt 126... GeV tömegérték környékén a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival rendelkező új részecskét. Az eddig gyűjtött adatok azt látszanak alátámasztani, hogy valóban a Standard Modell Higgs-bozonját látjuk, bár még több nyitott kérdés maradt, amelyekre a későbbi vizsgálatok adnak majd választ. Az előadásban áttekintjük a CMS és ATLAS eddigi Higgs-keresési eredményeit és a hozzájuk vezető utat.
 
 
 
26 March 2013 DÁVID Gábor    (Brookhaven National Laboratory)
  Competition and complementarity: the RHIC and LHC heavy ion programs
 
 
2 April 2013 Susanta Lahiri    (radiochemist, SAHA Institute, Kolkata, India)
  Neutrino mass measurement - an interdisciplinary approach
 
 
4 April 2013 CZITROVSZKY Aladár     (MTA Wigner FK SZFI)
  A Wigner Fizikai Kutatóközpont az ELI-ALPS programban
  A Szegeden megépülő Szuperlézer kutatási nagyberendezés (az Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source - ELI APLS) lesz Magyarország legnagyobb kutatási infrastruktúrája, amelynek első fázisa várhatóan a következő 3 évben épül fel. Ennek a programnak a kezdeményezője - az ELI-Preparatory Phase magyar koordinátora - a Wigner Fizikai Kutatóközpont (akkor még MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet) volt. Az elmúlt időszakban ebben az intézetben elkezdtük a felkészülést a projekt megvalósítására - létrehoztunk egy femtoszekundumos CPA lézerrendszert, amellyel magas harmonikusokat generáltunk (a 41-ik felharmonikusig) - ezek attoszekundumos impulzussorozatot produkáltak, kifejlesztettünk egy roncsolásmérő berendezést, amellyel optikai vékonyrétegeket vizsgálunk, megépítettünk egy interferometrikus felületminősítő laboratóriumot stb. Ezekről és még néhány kapcsolódó eredményről ad áttekintést az előadás, felvázolva a további terveket.
 
 
 
26 April 2013 KOVÁCS Pál     (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
  Magyarország energiapolitikája - a nukleáris energia szerepe
  Pillanatfelvétel Magyarország energetikai és erőművi helyzetéről, a piaci környezet változásáról
A magyar energiapolitika eredményei a Nemzeti Energiastratégia eszközrendszerén keresztül
Az atomenergia szerepe Magyarországon:
Szükségessége, elért eredmények, kapacitásbővítés
Biztonság növelése
Új erőre kap a K+F, oktatás
Egy kis matematika: származékos hálózati költségek
Összefoglalás
 
 
 
2 May 2013 FÜLÖP Zsolt és PÁLINKÁS Miklósné     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
16 May 2013 MÁTÉ Zoltán     (Atomki)
  A fizikai mennyiségek a kvantummechanikában
  A fizikai mennyiségek mért értékeivel kapcsolatos gyakorlati eljárások szöveges megfogalmazása hasznos eszközt jelent a kvantummechanika tanulásában, tanításában.
 
 
 
11 June 2013, Tuesday! Nadine TISNÉRAT-LABORDE and Christine HATTÉ
(Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE), Gif-sur-Yvette, France)
  14C in Gif-sur-Yvette: past, present and FUTURE
  The Gif-sur-Yvette Radiocarbon laboratory was established in 1953 and was one of the first 14C geochronology laboratory. It was set up by the CEA (Commissariat a l'Energie Atomique) in a laboratory dedicated to low radioactivity studies, gathering 14C, TL/OSL, U/Th and K/Ar geochronological approaches. The 14C lab run its first sample in 1954 and then greatly developed "home-made" ß-counting technology. It acquired an AMS machine in the early 1980s that closed in 2003. It thus became partner of a French national facility for the 14C measurement (250 a year), keeping sample selection and preparation until CO2 as ours. To recover autonomy and entire quality insurance, the 14C laboratory applied to get funds to acquire a new AMS machine. It got financial support in 2012 (50% from the French region, Ile-de-France) and is now working to acquire a MICADAS in collaboration with ETH Zürich. Since the 1950s the 14C laboratory acts in archeology, paleoclimatology, paleoceanography and since some years in studies to understand modern environment and carbon cycle. Our presentation will briefly overview our installations and show some of our on-going projects.
 
 
 
13 June 2013 RADNAI Gyula     (ELTE)
  A feladatkitűző Károlyházy Frigyes
  Károlyházy Frigyes (1929-2012) több mint 50 évig volt tagja az Eötvös-verseny zsűrijének. Itt adott feladataiból találhatunk válogatást a Fizikai Szemle 2012/9., 11. és 12., valamint 2013/1. számában. Ezek közül a feladatok közül is szerepel majd néhány az előadáson, de az ismertetésre kerülő feladatok legtöbbje nem itt, hanem a Mikola-versenyen lett kitűzve. Viszonylag könnyebbek ezek a példák, így helyben, az előadáson is lehet rajtuk spekulálni. A válogatás legfőbb szempontja az volt, hogy némi betekintést nyerjünk a huszadik század egyik sajátosan gondolkodó magyar fizikusának problémalátásába, beleértve az oktatás által felvetett problémákat is. Mindezek előtt, bevezetésképpen megismerjük Károlyházy Frigyes életének főbb mozzanatait, melyek közül részletesen is szó lesz majd arról, miért kellett 20 éves korában elhagynia az Eötvös Collegiumot.
 
 
 
20 June 2013 KÖVÉR Ákos     (Atomki)
  In memoriam Berényi Dénes
 
 
24 September 2013, Tuesday! R. O. BARRACHINA     (Centro Atómico Bariloche - Instituto Balseiro San Carlos de Bariloche, Argentina)
  A Quantum Heresy: Vortices in Positron - Atom Ionization Collisions
  In 1987 John Stuart Bell wrote [1]: “In 1952 I saw the impossible done […]. Bohm showed explicitly how […] the indeterministic description could be transformed into a deterministic one. More importantly, in my opinion, the subjectivity of the orthodox version, the necessary reference to the ‘observer,’ could be eliminated… But […] why is the pilot wave picture ignored in text books? Should it not be taught, not as the only way, but as an antidote to the prevailing complacency? To show us that vagueness, subjectivity, and indeterminism, are not forced on us by experimental facts, but by deliberate theoretical choice?” Only recently, starting with the Quantum Trajectory method [2] and the Weak Measurements technique [3], both the de Broglie – Bohm theory [4] and the Hydrodynamic interpretation of Madelung [5] have recovered their lost momentum, and in particular are starting to be employed for the study of Atomic Collision processes. In this talk we propose an unorthodox analysis of the ionization of atoms by the impact of positrons. The time evolution of the corresponding electron - positron - ion system is equivalent to the flow of a perfect fluid that is irrotational everywhere, except at vortices where the corresponding density vanishes. During the ionization process, vortices emerge as closed submanifolds of co-dimension 2 or in pairs of opposite circulation. They may collapse at later times, but some can survive up to macroscopic distances and manifest themselves as zeros of the multiple differential cross section. Vortices are ubiquitous in classical and quantum systems with large (macroscopic) number of particles. They are routinely observed in connection with superfluidity, superconductivity, or Bose-Einstein condensation. The main qualitative differences of these examples with the vortices investigated here are, on one hand the extreme simplicity of the present three-body system, consisting of an electron, a positron and an ion. Additionally, the time-evolution is governed exactly by the Schrödinger equation with Coulomb interactions, with no ad-hoc potential models or nonlinear terms. Furthermore, they occur at impact energies that make an experimental observation feasible. Even their circulation might be at reach by means of weak pre- and post-selected measurements. We finally comment on the exploration of the full vortex submanifold beyond the cut of minimum dimensionality imposed by the collinear geometry employed in this work, a study which represents the next obvious step in the quest for understanding the topology and dynamics of these fascinating few-body quantum structures.

REFERENCES [1] J. S. BELL, SPEAKABLE AND UNSPEAKABLE IN QUANTUM MECHANICS (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1987) P. 160. [2] R. E. WYATT: QUANTUM DYNAMICS WITH TRAJECTORIES (SPRINGER, BERLIN, 2005). [3] S KOCSIS, B BRAVERMAN, S RAVETS, M J STEVENS, R P MIRIN, L K SHALM AND A M STEINBERG, SCIENCE 332, 1170 (2011). [4] D. BOHM, PHYS. REV. 85, 166, 180 (1952). [5] E. MADELUNG, Z. PHYS. 40, 332 (1926)
 
 
 
3 October 2013 Ábrók Levente, Balog Róbert, Bolyog András, Hajdú Péter, Hubay Katalin, Karancsi János, Rubovszky Bálint, Szabó Attila, Trencsényi Réka, Vajday László
  Bemutatkozás
 
 
31 October 2013 HORVÁTH Dezső     (Atomki)
  Higgs-bozon: a keresés statisztikus módszerei
  Kivonat szövege... A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) a világ legnagyobb részecskegyorsítója. Két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet fő célja a Higgs-részecske keltése és kimutatása volt nagyenergiás protonok ütközéseiben. A 2012 folyamán gyűjtött LHC-adatok azt látszanak alátámasztani, hogy valóban a Standard Modell Higgs-bozonját látjuk, bár még több nyitott kérdés maradt, amelyekre a későbbi vizsgálatok adnak majd választ. Az előadásban áttekintjük azokat a statisztikus módszereket, amelyek segítségével a Nagy Elektron-Pozitron ütköztetőnél kizártuk, az LHC-nál pedig megfigyeltük a Higgs-bozont. A megfigyelés alapján az elmélet két kidolgozója, Francois Englert és Peter Higgs megkapta 2013-ban a fizikai Nobel-díjat.
 
 
 
14 November 2013 Tomohiro UESAKA     (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science)
  Shed Light of Spin Polarization on Exotic Nuclei
  Recent experimental and theoretical studies have revealed that spin degrees of freedom play a vital role in exotic nuclei. Tensor force effects on the evolution of shell and possible occurrence of p-n pairing in the proton-rich region are good examples of manifestations of spin degrees of freedom. In exploring the spin effects in exotic nuclei, scattering with polarized protons should be a powerful tool. We have constructed a novel polarized proton solid target[1] aiming to shed light of polarization on the physics of exotic nuclei. A distinguished feature of the target system is that it works under a low magnetic field of 0.1 T and a high temperature of 100 K, which exhibits a striking contrast to standard DNP targets working in extreme conditions of several Tesla and sub- Kelvin. The polarized proton target was applied, for the first time, to measurement of vector analyzing power in the proton elastic scattering of neutron-rich 6,8He nuclei at 71 MeV/nucleon at RIPS, RIKEN[2, 3]. The data of vector analyzing power indicate that 1) spin-orbit potentials in neutronrich 6,8He nuclei are considerably shallower that those of stable nuclei and 2) the ? clusters in 6,8He are major origins of the spin-orbit potentials. In particular, it is indicated that the ?-cluster distribution is a possible key for understanding spin-orbit coupling in those nuclei. At RI Beam Factory, the polarized target has been applied to hole-state spectroscopy via the (p,2p) knockout reaction from unstable oxygen isotopes. In the seminar, I will begin with a general overview of spin physic of exotic nuclei and of a polarized proton target system developed at RIKEN. Subsequently, the results from the proton elastic scattering experiments and the (p,2p) knockout experiments will be presented.
[1] T. Wakui et al. , Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 550 (2005) 521. A. Obertelli and T. Uesaka, Eur. Phys. J. 47 (2011) 105.
[2] T. Uesaka, S. Sakaguchi et al., Phys. Rev. C 82 (2010) 021602(R). S. Sakaguchi et al., Phys. Rev. C 84 (2011) 024604.
[3] S. Sakaguchi et al., Phys. Rev. C 87 (2013) 021601(R).
 
 
 
26 November 2013 BRAUN Mihály     (MTA Atomki)
  Induktív csatolású plazma tömegspektrometriás (ICP-MS) és mikrohullámú plazma atom emissziós spektrometriás (MP-AES) készülékek teljesítőképességének és alkalmazási területeinek bemutatása
  Két új műszer beszerzése és beüzemelése történt meg az elmúlt időszakban a Hertelendi Ede Környezet Analitikai Laboratóriumban. Az új analitikai lehetőségekről, a mérhető elemekről, minta típusokról és minta-előkészítésről lesz szó az előadásban. A mikrohullámú plazma atom emissziós spektrométer levegőből elő- állított nitrogén plazmával működik, amely költséghatékony, nagyszámú minta olcsó elemzését teszi lehetővé a mg/l-g/l koncentráció tartományban. Az ICP-MS készülék felbontása alkalmas izotóp arány meghatározásokra, és koncentráció mérésekre a ng/l-ug/l koncentráció tartományban. Megtörténtek az első elemzések, valamint megérkezett az első interkalibrációs mérések eredménye. Előadásomban ezekre is kitérek.
 
 
 
28 November 2013 HAMZA Andrea     (MTA TTK Szerkezeti Kémiai Osztály, Elméleti Kémiai Laboratórium)
  Miért hasad fel könnyen a hidrogénmolekula frusztrált Lewis-párokkal?
  Sztérikusan zsúfolt Lewis sav-bázis párok (ún. frusztrált Lewis-párok – FLP) azon tulajdonsága, hogy nem létesítenek kovalens kötést, kedvezően felhasználható arra, hogy a H2 molekula erős, apoláris kovalens kötését felhasítsa. De vajon miből fakad ez a rendkívüli kémiai reaktivitás? Két alternatív, konceptuálisan különböző elveken alapuló modell összehasonlítása lehetővé teszi, hogy közelebb kerüljünk a könnyen lejátszódó H2 aktiválás megértéséhez. Tanulmányaink során megvizsgáltuk azt is, hogy a két reaktivitási modell közül melyik az, amelyik helytállóan tudja értelmezni az újonnan felfedezett folyamatokat, illetve alkalmas további új FLP rendszerek tervezésére.
 
 
 
5 December 2013 ELEKES Zoltán     (MTA Atomki)
  Gyorsneutron-detektálás radioaktív ionnyaláboknál
  A radioaktív ionnyalábokkal végzett kísérleti kutatások az atommagfizika rendkívül dinamikusan fejlődő területe. Japánban már megépült az újgenerációs radioaktívionnyaláb-gyár, Németországban pedig hozzákezdtek a FAIR gyorsítókomplexum megépítéséhez. A FAIR lehetőségeit kiaknázni kívánó kollaborációk megalakultak, berendezéseik fejlesztése folyamatban van. Az egyik ilyen együttműködés, az R3B célja olyan magreakciók kinematikailag teljes mérése, melyek magszerkezeti, illetve asztrofizikai szempontból jelentősek. Ezekhez a mérésekhez az együttműködők egy új, 200 MeV - 1 GeV energiájú neutronokat detektálni képes berendezést is készítenek. Az előadás ennek a fejlesztésnek a kérdéseit mutatja be.
 
 
 
10 December 2013 A. KITAGAWA     (National Institute of Radiological Sciences Chiba, Japan)
  Recent Status of Charged Particle Radiotherapy
  There are 30 charged particle (proton and carbon ion) radiotherapy facilities world-wide. More than 10 facilities are also under construction, some of them are near Hungary. The National Institute of Radiological Sciences has long experience on charged particle radiotherapy since 1979. From the experience, this talk will introduce the features of charged particle radiotherapy, recent clinical results and its technological trends. In addition, the talk will cover important information about designing and realising a new facility, including an operation model and a financial plan. The speaker expects to give useful suggestion(s) for the future plans of our city to develop a radiotherapy facility in Debrecen.
 
 
 
12 December 2013 CSIGE Lóránt     (MTA Atomki)
  Fotohasadás vizsgálata nagy intenzitású, monokromatikus gamma nyalábokkal
  A Bukaresten (Románia) hamarosan felépülő ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics) laboratórium világviszonylatban is páratlan, 1013 ?/s intenzitású, rendkívül kis energiaszórású (dE/E=1%) gamma-foton nyalábot szolgáltat majd magfizikai kutatások számára, mely a fotohasadás vizsgálatában is új korszakot jelent. A nagy intenzitás megengedi a kis hatáskeresztmetszettel rendelkező, hasadási gát alatti energiákon történő fotohasadás jó hatásfokú vizsgálatát, míg a jó energiafeloldás lehetővé teszi a hasadó mag gerjesztési energiájának pontos meghatározását, ami a hasadás dinamikájának leírása és megértése szempontjából kulcsfontosságú. Az erősen spin-szelektív foton-indukált magreakciók alkalmazása azért is előnyös a fotohasadás vizsgálatára, mert így könnyen értelmezhető, "tiszta", gyakorlatilag prompt hasadási háttértől mentes hasadási spektrumokat nyerünk. Az ELI-NP gamma forrásánál tervezett kísérleteinkhez új típusú hasadási detektorok, illetve mérőmódszerek szükségesek, melyek kifejlesztése jelenleg is folyamatban vannak. Erről a fejlesztő munkáról, a tervezett kísérletekről, illetve a HIGS (Duke Egyetem, USA) laboratóriumban nemrég elvégzett prototípus kísérlet eredményeiről számolok be előadásomban.
 
 
 
19 December 2013 KRASZNAHORKAY Attila     (MTA Atomki)
  Egy új kis tömegű részecske bomlására utaló jeleket találtunk
  Az MTA Atomkiban kb. 10 éve kezdtük el vizsgálni a belső párkeltési folyamat anomális viselkedését a nagyenergiás atommag-átmenetekben. 2005 táján úgy tűnt, hogy az eredményeink csak egy új, kis tömegű, semleges részecske hatásaként értelmezhetők. A pontosabb mérések elvégzésére egy új elektron-pozitron-pár spektrométert építettünk. Az azzal kapott eredményeinket viszont az új részecske bevezetése nélkül is értelmezni tudtuk. Az elmúlt években viszont több, új asztrofizikai megfigyelés csak úgy volt magyarázható, ha újra elővettük azt az elképzelést, hogy létezik a természetben egy rejtett kölcsönhatás, ami a közönséges anyaghoz csak gyengén csatolódik, és amit egy új, MeV-GeV tartományba eső tömegű semleges bozon közvetít. Ez az új bozon a napjainkban rendelkezésre álló gyorsítókkal is előállítható lenne. Az első sikeres konferenciát ebben a témakörben a SLAC-ban (Stanford, USA) rendezték meg 2009-ben, a másodikat pedig a Róma melletti Frascati-ban 2012-ben, amire engem is meghívtak. A konferencia számos elméleti és kísérleti kutatót hozott össze, hogy megvitassuk a témakörben elért legújabb eredményeket. A debreceni eredményeink bemutatása után egyértelmű biztatást kaptam arra, hogy a kísérleteinket tovább kell folytatni. Nagyobb energiájú magátmeneteket használva, a megismételt méréseink ma már szignifikánsan mutatják az új részecskére utaló jeleket. Az előadásban a legújabb eredményeinkről fogok beszámolni.
 
 
 
7 January 2014 KISS Gábor Gyula     (MTA Atomki)
  1. Alfa-indukált magreakcióhatáskeresztmetszet-mérések a nehéz p-magok tömegtartományában
2. Elastic alpha scattering experiments and the determination of the alpha-nucleus optical potential


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
 
 
9 January 2014 FÉNYES Tibor     (MTA Atomki)
  Újdonságok a részecskefizikában
  I. BEVEZETÉS
II. A HADRONOK SAJÁTSÁGAI
III. ERŐSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG NAGY ENERGIÁN
IV. SZUPERSZIMMETRIKUS RÉSZECSKÉK
V. PeV-ES NEUTRÍNÓK: LEPTOKVARK (GUT) MODELL ÉRTELMEZÉS
VI. "PINGVIN"-BOMLÁS, ÚJ NEHÉZ RÉSZECSKÉK KERESÉSE
VII. MIÉRT VAN 3 RÉSZECSKECSALÁD? ÖSSZETETTEK-E AZ ELEMI RÉSZECSKÉK?
VIII. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS
 
 
 
16 January 2014 NAGY Gábor Mihály    
(az Európai Bizottság Kutatásért Felelős Főigazgatóságának tudományos tanácsadója)
 
HORIZON 2020 - az EU új kutatási és innovációs keretprogramja
 
"Horizon 2020" az Európai Unió új, kutatást és innovációt finanszírozó keretprogramja, amely egységes keretbe szervezi az európai uniós kutatás- és innováció finanszírozás teljes meglévő eszköztárát: a kutatási keretprogramot, az EURATOM programot, a versenyképességi és innovációs keretprogram innovációs részét, valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) tevékenységét.

A Horizon 2020-nak több új vonása is van, amelyek együtt azt a célt szolgálják, hogy az alkalmas legyen a gazdasági növekedés ügyének előbbre vitelére és a társadalmi kihívások kezelésére. A keretprogram integrálja a kutatást és az innovációt, az ötletek felmerülésétől a piaci hasznosításukig terjedő teljes folyamathoz egységes, zökkenőmentes módon nyújt finanszírozást; erőteljesen összpontosít az Európát és a nagyvilágot nagy aggodalommal eltöltő kérdések, az úgynevezett "társadalmi kihívások" megválaszolásával kapcsolatos üzleti lehetőségek megteremtésére; egyszerűsíti a pályázás feltételeit; illetve az eddigieknél több lehetőséget nyújt az újonnan csatlakozók és az ígéretes fiatal kutatók finanszírozására.

A Horizon 2020 program minden eddiginél nagyobb, mintegy 70 milliárd eurós hét éves költségvetéssel gazdálkodik. Pályázati forrásai kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből nyerhetők el és nagyon fontos lehetőségeket jelentenek a magyar intézmények számára új források bevonására a kutatásban. Kivonat szövege...
 
 
 
23 January 2014 MÁTÉ Zoltán     (MTA Atomki)
  ELI fotonok fénye
  Szegeden épül az ELI-ALPS, a tudományos kutatás és alkalmazás jövőbeli meghatározó centruma. A beruházáshoz egy képzésre vonatkozó TÁMOP-projekt is kapcsolódik (4.1.1.C), amelyben atomkis kutatók és a DE oktatói is részt vesznek. A projekt 2013 júliusában Szegeden tartott nyitókonferenciáján Szabó Gábor rektor szerint ha szlogent kellene találni a lézerközponthoz, az úgy szólna: Szegeden nem csak fényt, de megvilágosodást is kap!
 
 
 
23 January 2014 KIRÁLY Beáta     (MTA Atomki)
  Disszemináció - magvetés vagy porhintés?
  A címbeli kérdéshez hasonlót egy folyóirat tett fel 'Kötelező kommunikáció - teher vagy lehetőség?' formában (Innotéka, 2013. január, 25-28. oldal). Ez az írás és két korábbi cikk is (Innotéka, 2011. július, 34-36. oldal) azt fejtegeti, hogy a pályázatoknál fellépő kommunikációs kötelezettséget nem átokként, hanem áldásként kell felfogni, kihasználva a benne rejlő lehetőségeket. Az intézet TÁMOP-4.2.3 pályázata kizárólag disszeminációval (kommunikációval, ismeretterjesztéssel) foglalkozik. A benne rejlő lehetőségeket sokan próbálták már kihasználni, de eddig csak keveseknek sikerült. Az előadásban megmutatom, milyen kincseket rejteget ez a pályázat - és milyeneket nem.
 
 
 
6 February 2014 KIRÁLY Beáta és MOLNÁR József     (MTA Atomki)
  Eredményeink a CSI projektben: MiniPET-3 és BrainMOD
  Korunk problémája az öregedő társadalmakban egyre gyakrabban jelentkező idegrendszeri megbetegedések felismerése és kezelése, mely jelentős anyagi és erkölcsi terhet ró a társadalomra. Ezen gondolat mögé felsorakozva indult el 2010-ben egy nagy nemzetközi konzorcium a különböző diagnosztikai és képalkotó berendezések fejlesztésére és klinikai tesztelésére. Az előrehaladott képalkotási rendszer a diagnosztikában és az egészségügyben (Central Nervous System Imaging) elnevezésű, tavaly lezárult projektben elért eredményeinket mutatjuk be. Az Atomki kutatói a Debreceni Egyetemmel és nemzetközi partnerekkel együttműködve kifejlesztették a MiniPET-3 kisállat PET készüléket, melyben a gyűrűt alkotó detektorokban a hagyományos fotoelektron-sokszorozókat szilícium alapúak váltják ki. Utóbbi működését a mágneses tér nem akadályozza, így lehetővé válik a PET és az MRI technika összeházasítása. A pályázat másik nagy eredménye a BrainMOD nevű szoftver, mely a különböző orvosi diagnosztikai berendezésekből (PET, SPECT, MRI, EEG, EIT) származó adatokat kombinálva jeleníti meg a felhasználóbarát grafikus felületen.
 
 
 
13 February 2014 SZENES György     (ELTE Anyagfizikai Tanszék)
  Anyagi minőségtől független állapot nagyenergiás nehézionokkal besugárzott szigetelőkben
 
A nagyenergiás nehézionokkal besugárzott szigetelőkben az ionok pályája mentén a hőmérséklet megnő, és amorf nyomok keletkezhetnek. A nyomok 2Re átmérője megegyezik a deltaT(r,t) hőmérsékleteloszlás maximális szélességével a Tm olvadásponton (t=0). Azt tapasztaltuk, hogy Se/N=állandó (Se – elektronfékezés, N atomsűrűség) esetén a különböző szigetelőkben mért Re-Tm adatpárok egy egyszerű theta(r) Gauss-függvénnyel írhatók le, amelynek paraméterei függetlenek az anyagi minőségtől. Az univerzális theta(r) függvény szélessége w=4.5 nm, a maximuma Se/N értékével arányos, és változhat az ionok sebességével is (velocity effect). Így a nyomok Re sugara csak egyetlen anyagi paramétertől, Tm értékétől függhet. theta(r) érvényességét igazoltuk a szigetelőkben eddig mért összes nyom esetében. A theta(r) függvény vizsgálata magyarázatot ad a sebességhatás eredetére is, és belőle egyszerűen levezethető az Re2–Se egyenlet és az Set nyomképződési küszöb nagysága.

Az univerzális theta(r) függvény létezése csak akkor lehetséges, ha azonos sebességtartomány és Se/N=állandó esetén az ionok által kiváltott deltaT(r,0) hőmérsékletemelkedés minden szigetelőben azonos. Ez nem összeegyeztethető a hővezetési egyenlet megoldásaival, ahol 8-10 anyagi paraméter is előfordul. Ezért ionbesugárzásnál a Fourier-egyenlet nem használható a hőmérséklet számítására. Ez az eredmény érvényteleníti az eddigi számításokat és az ott alkalmazott elméleti módszereket több ionok által kiváltott hatás esetén.
 
 
 
27 February 2014 SPISÁK Tamás     (DE Nukleáris Medicina Intézet)
  BrainMOD: 4-dimenziós multimodális orvosi képfeldolgozó szoftver
  Az előadásban bemutatjuk ‘Az előrehaladott képalkotási rendszer a diagnosztikában és az egészségügyben’ (Central Nervous System Imaging) elnevezésű, tavaly lezárult projekt keretében kifejlesztett szoftvert. A BrainMOD képes kezelni, megjeleníteni és analizálni a különböző agyi képalkotó és képfeldolgozó eszközökből származó, eltérő formátumú és speciális vizualizációs technikákat igénylő adatokat.

A szoftver bemeneteként strukturális és funkcionális MR, statikus és dinamikus PET képek, MR, SPECT és EEG/EIT alapú statisztikai parametrikus aktivációs térképek szolgálnak. Képes továbbá EEG és fMRI feldolgozással kapcsolatos idősorok, képszegmentáció eredményeként előálló VOI-k (Volume-of-Interest) és EEG elektródákat, interiktális epileptikus eseményeket vagy egyéb anatómiai és funkcionális lokalizációt jelölő markerek beolvasására és kezelésére. A szoftver integrálásra került a Philips Extended MR Workspace (EWS) szoftverkörnyezetbe, így lehetővé téve a klinikai munkállomáson való használatot és az EWS-en keresztül kommunikálva a klinikai páciens adatbázishoz való közvetlen, anonimizált hozzáférést.
 
 
 
6 March 2014 HORVÁTH Dezső (MTA Wigner FK) és UJVÁRI Balázs (Debreceni Egyetem)
  Neutrínótömeg: mérjük meg!
  A részecskefizika alapelmélete, a standard modell eredetileg zérus tömeget rendelt a neutrínókhoz. A Napból jövő elektronneutrínók és a légkörben képződő müonneutrínók észlelése azonban hiányt jelzett, ezért elméleti fizikusok már régóta arra gyanakodtak, hogy a háromféle neutrínó egymásba alakulhat (neutrínóoszcilláció). Ezt azután a neutrínókísérletek megerősítették, mégpedig oly módon, hogy a Napban és a légkörben keletkező neutrínók átváltozásának megmagyarázásához kétféle tömegkülönbséget kell feltételeznünk, ami megkívánja, hogy a háromfajta neutrínó közül legalább kettőnek tömege legyen, és mindháromnak kevert részecskeállapotnak kell lennie. Kevert állapotok olyankor lépnek fel, amikor egy részecske többféle kölcsönhatásba léphet, és azoknak nem egyeznek a sajátállapotai, a neutrínónak azonban csak egyféle kölcsönhatása, a gyenge ismeretes. A neutrínók véges tömege tehát több ponton is ellentmond a standard modellnek, amely pedig minden eddigi mérést remekül visszaad. Többféle kísérlet tanulmányozza a neutrínóoszcillációt a Föld felszínén részecskegyorsítóból vagy reaktorból indított neutrínónyalábbal, ezek azonban nem közvetlenül a neutrínók tömegéről, hanem a tömegnégyzetek különbségéről nyújthatnak ismeretet. A balul sikerült OPERA kísérlet nyomán mi újabb kísérletet javaslunk, amely közvetlenül a müonneutrínó tömegére kérdez rá repülési idő mérésével.
U.D. Jentschura, D. Horváth, S. Nagy, I. Nándori, Z. Trócsányi, B. Ujvári: „Weighing the Neutrino” arXiv:1312.3932
 
 
 
13 March 2014 EMRI Miklós     (DE Nukleáris Medicina Intézet)
  Agyi hálózatok matematikai modellezése
  Az emberi agy működésének megismerése korunk egyik izgalmas kutatási területe, amely a tudományos kíváncsiságon túl a központi idegrendszert érintő betegségek kialakulásának megértését és így a gyógyítást is szolgálja. A korszerű orvosi képalkotó eszközökkel több évtizede végzett agy-aktivációs kísérletek eredményei alapján a különböző agyi területek funkcióiról folyamatosan bővülő, egyre részletesebb tudással rendelkezünk. Az utóbbi években azonban a kutatók a lokalizációs kérdések helyett arra keresik a választ, hogy az egyes kérgi területek hogyan működnek együtt, azaz milyen módon rendeződnek hálózatokba különböző tevékenységek végzése közben vagy akár nyugalmi állapotban is. Az ilyen típusú kérdésekre csak megfelelő matematikai modellek alkalmazásával lehet válaszolni, így természetes, hogy a XXI. század első évtizedében dinamikus fejlődésnek indult, a komplex rendszerek tanulmányozására kidolgozott hálózatanalízis módszertana az agykutatás számára is ígéretes lehetőségeket jelent. Az előadásban az agy működésének megismeréséhez használt képalkotó eszközök és módszerek bemutatása mellett az agyi hálózatok makroszkopikus skálán történő matematikai modellezését, valamint e modellek használhatóságát és korlátait mutatjuk be.
 
 
 
3 April 2014 KUNSZT Zoltán     (Elméleti Fizikai Intézet, ETH Zürich)
  A Higgs-bozon felfedezésének jelentősége
  A Higgs-bozon létezését megjósló elméleti koncepciók és a több mint 30 éven át folyó sikerre vitt kutatási program leírása után áttekintem a felfedezés elméleti következményeit.
 
 
 
10 April 2014 Miklós GYULASSY     (Columbia University and Wigner Research Center KFKI)
  Gluon Waves in Quark Soups Produced in Pb+Pb Collisions at LHC (Ragacsos hullámok túrólevesekben az LHC Pb+Pb ütközéseiben)
  In ultra-high energy nuclear collisions at center of mass energies 0.2 - 2.76 TeV per nucleon pair, a new state of strongly interacting matter called the Quark Gluon Plasma (QGP) - magyarul "ragacsos túró" - is created [1]. The most amazing property of this new state of matter is that it seems to flow more perfectly than even 4 K super-fluid Helium! Its viscosity appears to reach the lower bound set by the uncertainty principle and string theory. However, recent data on proton + Lead reactions from the LHC have posed a "puzzle" because the harmonic flow patterns observed in p+Pb were unexpectedly found to be nearly identical to those observed in the much larger Pb+Pb systems. I will review current theoretical ideas and debates contrasting Standard Model Quantum Chromodynamics, Holographic (AdS/CFT) Gravity Dual, and Scintillating Color String models proposed to resolve current puzzles from nuclear reactions at LHC energies.

[1] M.Gyulassy and L.McLerran, New forms of QCD matter discovered at RHIC, Nucl.Phys.A750, 30 (2005).
 
 
 
24 April 2014 GUTTMAN András     (MTA-PE Translational Glycomics Research Group, MUKKI, University of Pannonia, Veszprém, Hungary)
  Analitikai Glikomika
  Analytical glycomics represents a toolset for comprehensive characterization of complex carbohydrates including profiling, micro- and macroheterogeneity analysis as well as sequencing with special respect to linkage and positional isomers. The most frequently used analytical methods are capillary and microchip electrophoresis, liquid chromatography and mass spectrometry. Full structural elucidation of glycans also requires enzymatic digestion by exoglycosidases. This presentation will cover the state of the art of liquid phase separation methods for structural elucidation of protein glycosylation for the biomedical and biopharmaceutical fields.
 
 
 
8 May 2014 Lars NETTERDON     (Institut für Kernphysik, Universität zu Köln)
  Investigation of the astrophysical gamma process with charged particle capture and photodisintegration studies
 
 
 
 
19 May 2014, 11:00 (Monday!) Akram MUKHAMEDZHANOV     (Texas A&M University)
  Classical deuteron stripping reactions are not so simple
  Being the simplest of all transfer reactions, deuteron stripping reactions (d, p) populating bound states and resonances carry many of the basic features of rearrangement reactions induced by heavier nuclei. They provide a unique tool for extracting nuclear information for neutron capture. I will discuss the recent advances in the theory of deuteron stripping reactions including traditional DWBA, CDCC, surface integral formalism and Faddeev integral equations. Also the latest results of the 14C(d,p)15C experiments will be presented along with their connection to the 14C(n,g)15C radiative capture.
 
 
 
22 MAY 2014 FÜLÖP Zsolt és PÁLINKÁS Miklósné     (Atomki)
  Helyzetkép
 
 
29 May 2014, 11:00 HEBLING János     (PTE Fizikai Intézet, MTA-PTE Nagyintenzitású terahertzes kutatócsoport)
  Részecskegyorsítás lehetőségei nagyenergiájú terahertzes impulzusokkal
  Numerikus számítások szerint dielektrikum lézeres gyorsítókkal 1 GeV/m gyorsítási gradiens érhető el [1]. Nemrégiben kísérletileg bizonyították e módszer működőképességét [2]. Ezek az eredmények azonban megmutatták a módszer hátrányát is: 1 mikro m hullámhosszú meghajtó lézerek alkalmazása esetén a dielektrikum struktúrák közötti távolság nem lehet nagyobb, mint néhány 100 nm, és ez erősen limitálja az elektroncsomag töltését és a gyorsítón keresztüli transzmisszióját. Néhány éve már felhívtuk a figyelmet arra, hogy olyan extrém térerősséggel rendelkező terahertzes impulzusok, amelyek jelenleg előállíthatóak, illetve a közeljövően előállíthatóak lesznek, a két nagyságrenddel hosszabb hullámhosszuk miatt a lézerimpulzusoknál alkalmasabbak töltött részecskék manipulálására: gyorsítására, eltérítésére és időbeli és térbeli fókuszálására.
Előadásomban áttekintést kívánok adni a terahertzes impulzusokkal meghajtott elektron- és iongyorsítók lehetőségeiről és a kapcsolódó kihívásokról.
[1] T. Plettner et al., Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams 9, 111301 (2006)
[2] E. A. Peralta et al., Nature 503, 91-97 (2013)
[3] J. Hebling et al., arXiv:1109.6852 (2011)
 
 
 
3 June 2014, 11:00 (Tuesday!) SÜKÖSD Csaba     (BME Nukleáris Technikai Intézet)
  A csizma és az asztal, avagy hogy' kerül a természettudomány a színpadra?
(a Science on Stage fesztivál ismertetése)
  A 90’-es évek óta egyre több helyen felismerték, hogy a (fejlett) világ fiataljai egyre inkább elfordulnak a műszaki- és természettudományoktól, az érdeklődésük csökken. Emiatt egyre jobban kinyílik az olló a mindennapi életben használt, műszaki- és természettudományokon alapuló eszközök és módszerek, valamint a nagyközönség ilyen irányú tudása között. Ennek a növekvő ellentmondásnak a távoli hatásai beláthatatlanok. Ennek egy jele, hogy már most is ijesztő mértékben növekszik a misztikus, ezoterikus és áltudományos nézetek követőinek száma.

Ezért a világon több helyen is indultak kezdeményezések annak érdekében, hogy a fiatalok érdeklődését újra a természettudományokra irányítsák. Európában a fizikusok ébredtek először, és a 2000-es évek elején elindult a „Physics on Stage”, fizikatanárok számára rendezett nemzetközi oktatási fesztivál. A Szemináriumon bemutatom azt az utat, amelyet ez a nemzetközi fesztivál bejárt a kezdetektől napjainkig. Látni fogjuk, hogyan és miért nőtt meg az átfogott terület, és vált „Physics on Stage”-ből „Science on Stage”-é. Szó lesz a nemzetközi fesztiválok lebonyolításáról éppen úgy, mint az ezeket megelőző hazai „válogatóversenyek” tapasztalatairól. Végül a Szemináriumot egy jövőképpel szeretném lezárni.
 
 
 
5 June 2014, 11:00 Robertus ERDELYI     (Solar Physics and Space Plasma Research Centre (SP2RC), University of Sheffield, UK)
  Are we close to solve one of astrophysics greatest problems: Coronal heating?
  Recent satellite (SOHO, TRACE, STEREO, Hinode, SDO) and ground-based (DST/ROSA, IBIS, CoMP, STT/CRISP) observations have provided plenty of clear evidence of waves and oscillations present in the solar atmosphere. The detection and analysis of these waves allows us to perform unprecedented sub-resolution solar magneto-seismology (SMS) of the solar plasma. First I will outline the latest developments in solar magnetohydrodynamic (MHD) wave theory focussing on linear waves and the SMS tool.
Next, I will concentrate on the role of the various MHD waves, and will discuss the latest status on detecting them. Within the framework of MHD I will discuss their photospheric origin and generation mechanism. I embark on showing how MHD waves sail throughout the chromosphere, transition region or even into the corona.
Finally, I will argue how the new observational data on MHD waves can be used towards solving the solar heating enigma.
 
 
 
19 June 2014, 11:00 RADNAI Gyula     (ELTE)
  Fizikusok az Eötvös Collegiumban 1895-1950
  Rövid, alig féléves kultuszminisztersége során Eötvös Loránd megvalósította régóta dédelgetett álmát: előkészítette egy tanárképző kollégium létrehozását Budapesten, a vidékről jövő tehetséges, de nem éppen tehetős szülőkkel rendelkező tudományegyetemi hallgatók számára. Leendő mérnökök, orvosok, jogászok nem lehettek tagjai a kollégiumnak, csak akik tanári pályára készültek - akármelyik szakon. Igazgatóul Eötvös a nála csupán hat évvel fiatalabb fizikus kollégáját, Bartoniek Gézát választotta ki, s ez a döntés is telitalálat volt: mintegy három évtizedes igazgatói működése során Bartoniek Géza nemzetközi hírű és rangú intézménnyé fejlesztette a kollégiumot. Nagyszerű könyvtár, valamint az igazgató féltő, vigyázó tekintete mellett dolgoztak, tanultak, versenyeztek egymással a leendő tudós tanárok, így válhattak később nemcsak gimnáziumi, de egyetemi tanárokká. Az a nagypolitikán múlt, hogy 1895-ben nem Eötvös Loránd, hanem Wlassics Gyula minisztersége idején nyílhatott meg a kollégium, s vette fel Beőthy Zsolt javaslatára báró Eötvös József nevét. A Bartonieket követő igazgatóknak azután már csak őrizniük kellett az elért színvonalat. Ez 1948-ig sikerült. Az előadás célja annak bemutatása, hogy a két fizikus - Eötvös és Bartoniek - által beindított tanárképző kollégium tagjai közül kik lettek később híres fizikusok, fizikatanárok. A legszorosabb válogatás esetén is több mint harminc tudós tanár neve kerülhet elő - közöttük egyaránt vannak jól ismert és alig ismert nevű tudósok és tanárok, de közös bennük, hogy mindegyikük letette névjegyét a hazai tudomány és kultúra asztalára.
 
 
 
4 September 2014, 11:00 RAJTA István     (Atomki)
  Az Atomki új Tandetron gyorsítója (a projekt bemutatása: pályázat, telepítés, tervek)
 
 
 
 
8-12 September 2014, 9:00 Ulrich OTT    
  Meteorites, the Early Solar System and Nuclear Astrophysics
  Meteorites: their classification and chemical composition
Meteorites and Solar System abundances: elements and isotopes
Methods for isotopic analyses and sources of isotopic variations
Ages of meteorites (formation, metamorphism, cosmic ray exposure)
Meteorites and the Early Solar System: Extinct radioactivities
Non-radiogenic isotope anomalies - bulk meteorites
Stardust grains: isotopic compositions, stellar sources and nucleosynthesis in stars
 
 
 
25 September 2014, 11:00 BRAUN Mihály     (Atomki)
  Üledékminták a jégkorszakból - a Retyezát 2014 expedíció
 
 
7 October 2014 BIRÓ Barna, ELEK László, FENYVESI Edit, OLÁH Csaba, Ibrahim ÖKSÜZ, RICZU Gábor, SÓKI Erzsébet     (Atomki)
  Bemutatkozás
 
 
21 October 2014, 11:00 FÉNYES Tibor     (Atomki)
  A barionok gerjesztett állapotai - ahogyan ma látjuk
 
 
6 November 2014, 11:00 Cristiano GALBIATI     (Princeton University, USA)
  Dark Matter, Solar Neutrinos, and Isotopic Separation of Noble Gases
  The DarkSide-50 direct dark matter search at LNGS just released its first batch of results and is, today, the sole dark matter search running in a background-free condition. The Borexino solar neutrino experiment has reached the lowest background from radioactive contaminants on Earth and has measured every single source of solar neutrinos with the exception of CNO neutrinos. I will discuss introduce the results of DarkSide and Borexino. I will discuss in detail new techniques for isotopic separation of 3He and 40Ar developed within the DarkSide collaboration. I will explain the crucial role of these techniques in launching at LNGS a world-class program for exploration of dark matter and neutrinoless double beta decay, and for the precision measurement of solar neutrinos.
 
 
 
27 November 2014, 11:00 CSONKA Szabolcs     (BME, Fizika Tanszék)
  Kvantumelektronika a nanoskálán
  Nanoszerkezetek ígéretes alternatívát kínálnak olyan áramkörök létrehozására, melyek alkalmasak lesznek egyszerű kvantummechanikai algoritmusok elvégzésére. Például egy mesterséges atomba zárt elektron spinje használható kvantum bit ábrázolására, melynek állapotát manipulálni, kiolvasni és inicializálni is tudjuk, illetve szomszédos kvantum bitek között műveletek is végezhetőek. Az előadásban áttekintést adok az elektron spinen alapuló kvantumelektronikai eszközök területéről kitérve az általunk kifejlesztett Cooper-pár szétválasztó áramkör vizsgálatára.
 
 
 
4 December 2014, 11:00 Joachim BURGDÖRFER     (Institute for Theoretical Physics, Vienna University of Technology)
  Attosecond physics: opportunities and challenges
  Recent advances in the generation of sub-femtosecond laser pulses have opened up unprecedented opportunities for the real-time observation of the electronic quantum dynamics in atoms, molecules and solids. A new subfield of physics, attosecond physics, has emerged. In this talk I will highlight recent advances as well as challenges ahead and point to future directions this exciting field may take.
 
 
 
9 December 2014, 11:00 Susanta LAHIRI    (SAHA Institute, Kolkata, India)
  Application of Green Chemistry
 
 
11 December 2014, 11:00 BARNA Imre     (MTA Wigner FK, RMI)
  Contribution of the Wigner Research Centre to the CERN AWAKE Proton Wake Field Acceleration Experiment
 
 
15 December 2014, Monday, 11:00 HUSZÁNK Róbert     (Atomki)
  1. Ionbesugárzás által indukált kémiai folyamatok vizsgálata makromolekulákban (polimerekben)
2. Ion-matter interaction processes: selected applications in ion beam analysis and modifications


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
17 December 2014, Wednesday, 11:00 KIRÁLY Beáta     (Atomki)
  Az Atomki weblapja - sebkötözés helyett újjászületés
 
Az Atomki jelenlegi weblapja nem rossz, de sok sebből vérzik. Mi nem a sebeket akartuk bekötözni, hanem újat alkottunk: az alapoktól indulva építettük fel a rendszert. Remélhetőleg így könnyebben kezelhető és informatívabb lesz a weblap, miközben kevesebb informatikusi beavatkozást igényel. Az előadás során ismertetem azokat az alapelveket, amelyeket végig szem előtt tartottunk, bemutatom a felépítés logikáját, a megtartott és az új elemeket, és hogy mit kínálunk és mit várunk a felhasználóktól. Január elejétől indul a rövid (szűk egy hónapos) tesztüzem, amikor az Atomki közössége kendőzetlen megjegyzéseket és hibabejelentéseket tehet. Az Atomki weblapja a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 pályázat keretében újul meg.
 
 
 
13 January 2015, Tuesday, 11:00 Maria LUGARO     (Lendület Project Leader, Konkoly Observatory, Budapest; Monash Centre for Astrophysics, Melbourne)
  Dating the prehistory of the solar system with meteoritic analysis, stellar models, and nuclear physics
 
We have exploited radioactivity as a clock for measuring cosmic times. In particular, we have used the abundances of radioactive nuclei heavier than iron with long half lives (10-20 million years) to investigate the circumstances of the birth of the Sun. By comparing their abundances in the early solar system, inferred by meteoritic analysis, to those predicted by our stellar models, with updated nuclear physics inputs, we have dated the last "rapid" and "slow" neutron-capture events that contaminated the solar system material at roughly 100 and 30 Myr, respectively, before the formation of the Sun. The latter provides us with an upper limit of the time when the precursor material of the solar system became isolated from the bulk of the galactic material. Interestingly, it compares well to the lifetime of high-mass molecular clouds suggesting that the Sun was born in a very large family of stars.
 
 
 
 
15 January 2015, 11:00 DOMBI Péter     (Wigner Research Centre for Physics)
  Strong-field processes with plasmonic nanoparticles
  Several novel aspects of light-matter interaction were demonstrated with nanooptics methods in recent years, especially in the domain of ultrafast science. I will introduce methods to confine light to subwavelength spatial and subcycle temporal domains. This way, one can achieve high local intensity (and thus, strong-field processes) with compact femtosecond lasers. New physical phenomena were observed upon the interaction of these electromagnetic fields with metal nanoparticles. After revieweing these, I will show potential applications in nanotechnology, attophysics and optical signal processing.
 
 
 
10 February 2015, Tuesday 11:00 Karl B. HAASE     (US Geological Survey Groundwater Dating Laborator)
  Exploring Hydrofluorocarbons as Groundwater Age Tracers
  Groundwater dating tracers are an essential tool for analyzing hydrologic conditions in groundwater systems. Commonly used tracers for dating post-1940s groundwater include sulfur hexafluoride (SF6), chlorofluorocarbons (CFCs), 3H-3He, and other isotopic tracers (85Kr, delta2H and delta18O isotopes, etc.). Each tracer carries a corresponding set of advantages and limitations imposed by field, analytical, and interpretive methods. Increasing the number available tracers is appealing, particularly if they possess inert chemical properties and unique temporal emission histories from other tracers.
Among the likely candidates identified are HCFC-22 and HFC-134a. Both compounds have unique atmospheric histories and chemical properties compared to other tracers, making them appealing for inclusion lumped parameter mixing models and in situations where SF6 or the CFCs are present in elevated concentrations from non-atmospheric sources such that they cannot be used for dating purposes. To measure these compounds we developed an analytical method that uses an atomic emission detector (GC-AED) in place of an ECD. In contrast to the ECD, the AED is a universally sensitive, highly linear, elementally specific detector, with sensitivities reaching into the low pico-gram range. The GC-AED system is capable of detecting concentrations cca. 200 fM (HCFC-22) and cca. 100 fM (HFC-134a), corresponding to piston flow ages of 54 and 18 yr, respectively, with a typical uncertainty of cca. 1 yr. Comparisons between H(C)FCs, CFCS, and SF6 typically show broad disagreement between traditional dating methods and the H(C)FCs, indicating they are generally subject to loss processes, and may not be suitable for use as groundwater age tracers.
 
 
 
11 February 2015, Wednesday 11:00 Iva BREZINOVA     (Institute of Theoretical Physics Vienna University of Technology )
  A new approach in many-body quantum mechanics using the two-particle reduced density matrix
  One of the most successful time-dependent quantum many-body theories is time-dependent density functional theory (TDDFT) which has been applied to atoms, molecules, nuclei and solids especially whenever the number of degrees of freedom prevents the application of more sophisticated methods. TDDFT, however, suffers from fundamental difficulties: apart from the theoretical statement that the density contains all information about the full wavefunction there is no known method for how to exactly incorporate exchange and correlation effects during time propagation and how information beyond spatial one-particle observables can be extracted. We have recently developed a new theory based on the two-particle reduced density matrix which overcomes some of these difficulties since both the energy functional and the equations of motion are known exactly. We give an overview of this theory, discuss its limitations, and demonstrate its application to electronic strong field dynamics in small molecules.
 
 
 
12 February 2015, 11:00 Martin SEILER     (Laboratory of Ion Physics, ETHZ, Zürich)
  Simplifications for Radiocarbon Measurements
 
  Lowering the ion energy in AMS systems allows a size reduction for these systems. For radiocarbon a system that operates at an ion energy of 45 keV was built at ETH. This energy can be provided by the cesium sputtering ion source and allows an instrument that doesn't need a further acceleration stage in the spectrometer. The low energy lead to challenges for the beam transport through the system which limits the overall measurement efficiency. The performance of the prototype system is shown and physical limitation of the system are explained. The reduced effort for radiocarbon measurements provided by such an instrument allow applications in new research fields. To support these applications a new gas feeding system was developed that allows a high sample throughput and also the measurement of very small samples.
 
 
 
24 February 2015, Tuesday, 11:00 Jose L. TAIN     (Instituto de Fisica Corpuscular, CSIC, Valencia)
  Reactors, Stars, Neutrinos: The Nuclear Physics Connection
  Nuclear reactors are a powerful source of energy but also of interesting nuclear physics. The future of nuclear energy is intensely debated, but in the mean time new reactor types are proposed and investigated. They are expected to be safer and more reliable and produce less waste or even help to destroy the accumulated one. Their design requires new and more accurate data on neutron reactions (capture and fission) and also on decay data (beta delayed neutron fraction and energy released by the decay of fission products). Interestingly enough similar nuclear physics information is required to understand the evolution and death of stars and the fabrication of elements in the Universe (s-process and r-process). Nuclear reactors are also a powerful source of anti-neutrinos, which have been used by a new generation of experiments to demonstrate their oscillatory nature. They have revealed as well some anomalies, which could indicate .new physics. provided it is not due to more mundane nuclear physics phenomena. All this reveals a close connection between reactor technology, nuclear astrophysics and fundamental physics, which is more clearly shown by the fact that the same or very similar experiments can contribute to all of them. Examples of this will be shown.
 
 
 
26 February 2015, 11:00 Naohiko OTSUKA     (Nuclear Data Section, International Atomic Energy Agency)
  Major nuclear data tools provided from IAEA Nuclear Data Section
  IAEA Nuclear Data Section (NDS) has developed and provided various nuclear data tools for nuclear sciences and applications since 1964. There are both professional physicists and software engineers in NDS, and has continuously worked together for better access to nuclear data. I will briefly introduce two major tools - LiveChart of Nuclides and EXFOR to which there are important contributions from ATOMKI researchers.
 
 
 
26 February 2015, 11:30 Hiromitsu HABA     (Nishina Center for Accelerator-Based Science, RIKEN)
  Superheavy Element Researches at RIKEN
  Present status and perspectives of superheavy element (SHE) researches using the GAs-filled Recoil Ion Separator GARIS at RIKEN are reviewed. We have been developing a gas-jet transport system coupled to GARIS as a novel technique for SHE chemistry. The isotopes of 261Rf (atomic number Z = 104), 262Db (Z = 105), and 265Sg (Z = 106) useful for chemistry studies were produced in the 248Cm(18O,5n), 248Cm(19F,5n), and 248Cm(22Ne,5n) reactions, respectively, and they were extracted to a chemistry laboratory by the gas-jet method after the separation by GARIS [1-4]. The production and decay properties of those isotopes were investigated in detail for future chemistry studies using a rotating wheel apparatus for . and SF spectrometry. Recently, the chemical synthesis and gas-chromatographic analysis of the first organometallic compound of SHEs, Sg(CO)6, were successfully conducted with the preseparated 265Sg [5]. After the observation of the third decay chain of element 113, 278113, in the cold fusion reaction of 209Bi(70Zn,n)278113 [6], we started syntheses of the heavier SHEs by hot fusion reactions. As the first step, the isotopes of element 116, 292,293Lv, were produced in the 248Cm(48Ca,xn)296-xLv reactions [7] to confirm those observed at Dubna [8,9] and GSI [10]. In 2015, the 248Cm(50Ti,xn)298-x118 reactions are planned to be studied.

References
[1] H. Haba et al., Chem. Lett. 38, 426 (2009).
[2] H. Haba et al., Phys. Rev. C 83, 034602 (2011).
[3] H. Haba et al., Phys. Rev. C 85, 024611 (2012).
[4] H. Haba et al., Phys. Rev. C 89, 024618 (2014).
[5] J. Even et al., Science 345, 1491 (2014).
[6] K. Morita et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, 103201 (2012).
[7] K. Morita et al., RIKEN Accel. Prog. Rep. 47 (in press).
[8] Yu. Ts. Oganessian et al., Phys. Rev. C 63, 011301(R) (2000).
[9] Yu. Ts. Oganessian et al., Phys. Rev. C 70, 064609 (2004).
[10] S. Hofmann et al., Eur. Phys. J. A 48, 62 (2012).
 
 
 
2 March 2015, Monday, 14:00 DÓRA Balázs     (BME)
  Floquet topológikus szigetelők
 
 
 
9 March 2015, Monday, 10:00 BRAUN Mihály     (Atomki)
  1. A Tiszát ért nehézfémszennyezések rekonstrukciója holtágak üledékvizsgálata alapján
2. Reconstruction of Late Glacial climate change based on sediment geochemistry of high mountain lakes in South Carpathians, Romania


(Intézeti habilitációs elõadás)
 
 
17 March 2015, Tuesday, 11:00 Akram Mukhamedzhanov    (Texas A&M University)
  Primordial alpha(d,gamma)6Li reaction and the 6Li isotope problem
  In my talk I will give a short introduction to the primordial 6,7Li isotopes abundance problems and then stop specifically on the 6Li abundance called the second lithium puzzle. The primordial 6Li abundance is determined by the rate of the reaction alpha(d,gamma)6Li. I will discuss indirect measurements of this reaction using the Coulomb breakup, calculation of the astrophysical factor for this reaction using the ANC method and the recent first successful direct measurements of this reaction by LUNA.
 
 
 
19 March 2015, 11:00 HORVÁTH Dezső     (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont)
  Létezik-e szuperszimmetria, és meglesz-e a sötét anyag az LHC-nál?
  A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet egyik fő célja a Higgs-részecske kimutatása óta szuperszimmetrikus jelenségek keresése nagy energiás protonok ütközéseiben. A részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a standard modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni, és valamennyi kísérlet igazolni látszik azt. A standard modellnek ugyanakkor több elméleti jellegű problémája, hiányossága van, amelyekre a szuperszimmetria (SUSY) elmélete tetszetős választ nyújt: megoldja a hierarchia-problémát, nagy energián egyesíti a kölcsönhatásokat, és megfelelő jelöltet nyújt a kozmikus sötét anyag részecskéjére. Sajnos, a komoly erőfeszítések ellenére eddig még semmiféle kísérleti bizonyítékot nem találtunk érvényességére. Az előadásban vázolom az esetleges SUSY-jelek keresésének módszereit és eddigi eredményeit az LHC-nál.
 
 
 
31 March 2015, Tuesday, 11:00 KIRÁLY Beáta     (Atomki)
  Az Atomki weblapja - újjászületés és sebkötözés
  A decemberi előadásom címe 'Az Atomki weblapja - sebkötözés helyett újjászületés' volt. Ebben áttekintettük a legfontosabb alapelveket, amelyek alapján az új weblapot megterveztük. Mostanra kiderült, hogy mégis szükséges a sebkötözés. Az előadásban azonban nem a sebeinket nyalogatjuk, hanem gyakorlati ismereteket adunk az új weblap használatához, amely egy nappal az előadás előtt már átveszi a régi helyét. A tartalmak magyar és angol nyelvű feltöltése az új rendszer szerint nem az informatikusok feladata, hanem az adott aloldalhoz rendelt személyé (pl. egy projekt esetén a témavezetőé). Vagyis gyakorlatilag bárki kerülhet aloldal felelősi helyzetbe. Megmutatom, hogy a szerkesztés milyen egyszerű - amennyiben a rendszer jól működik. Az Atomki weblapja 'Az Atomki tudományos eredményeinek terjesztése és népszerűsítése - Megérthető-elérhető fizika' (MEF) című, TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057 számú projekt keretében újult meg.
 
 
 
9 April 2015, 11:00 WITTEK Péter     (The Institute of Photonic Sciences, Castelldefels (Barcelona))
  A Look at Quantum Machine Learning: What Can We Expect?
  Machine learning uses efficient algorithms to uncover patterns in large data sets and it fundamentally changes our perspective on data processing. What makes a learning algorithm efficient? The goal is to find a balance between sample, model, and computational complexities. Moving algorithms to the quantum domain promises improvements in all three aspects of this balance. This talk gives an introduction to the core concepts in learning theory, and then looks at the major directions in quantum machine learning to analyse what we can gain.
 
 
 
16 April 2015, 11:00 KÖKÉNYESI Sándor     (DE Kísérleti Fizikai Tanszék)
  Fizikai Nobel-díj 2014: a kék LED
  Három fizikus, a Meijo és Nagoya Egyetemeken dolgozó Isamu Akasaki, Hiroshi Amano és a Santa Barbarában (Egyesült Államok) kutató Shuji Nakamura nyerte el a 2014-es fizikai Nobel-díjat. Az elismerést a kék LED felfedezéséért adták. Az indoklás szerint a három tudós "a hatékony kék fényt kibocsátó dióda megalkotásáért kapta az elismerést, amely lehetővé tette a világos és energiatakarékos fehér fényforrások megszületését." Az előadásban szó lesz a LED félvezető elemekről, ezek fejlesztéséről és alkalmazásairól, valamint arról, mivel járultak hozzá a díjazottak ehhez a fontos tudományos és technológiai irányzathoz.
 
 
 
20 April 2015, Monday, 11:00 Wolfgang SANDNER     (Director General and Chief Executive Officer, ELI Delivery Consortium)
  The "Extreme Light Infrastructure" ELI - the World's first international Laser User Facility being built in Hungary, Czech Republic and Romania
 
 
 
21 April 2015, Tuesday, 11:00 KIRÁLY Beáta     (MTA Atomki)
  Mérlegen a disszemináció: magvetés vagy porhintés?
  "Nem a tettek hozzák meg a dicsőséget, hanem a tetteket dicsőítő szavak" - szól a régi bölcsesség. Az intézet 2015. február végén zárult TÁMOP-4.2.3 pályázata kizárólag disszeminációval (kommunikációval, ismeretterjesztéssel) foglalkozott. A projekt hat nagy tevékenysége egyenként is nagy falat volt:

utazó fizika és
interdiszciplináris workshop (mindkettő félévente váltott témával: víz, Földünk természetes védelmi rendszerei, hideg-meleg és energia),
interaktív multimédia (Miazma - avagy az ördög köve, interaktív film),
nemzetközi konferencia felkészítő hete (Nuclei in the Cosmos),
Atomki kiadványok (intézetismertetők),
Atomki weblap.

Az előadásban áttekintem az elért eredményeket, és mérleget vonok: milyen előnyökkel és milyen hátrányokkal járt ez a 26 hónap.
 
 
 
23 April 2015, 11:00 FÉNYES Tibor     (MTA Atomki)
  Kvarkanyag - 2014
  Vázlat:

I. BEVEZETÉS
II. A MAGANYAG FÁZISDIAGRAMJA, AZ ÜTKÖZÉS FÁZISAI
III. ERŐSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG NAGY HŐMÉRSÉKLETEKNÉL
III.1. GAMMA-SUGÁRZÁS A KVARK-GLUON PLAZMÁBÓL
III.2. A TŰZZÓNA KOLLEKTÍV MOZGÁSA
III.3. AZ ELŐÁLLT RÉSZECSKÉK HOZAMA
III.4-5. A HADRONOK ENERGIASPEKTRUMA, KINETIKUS KIFAGYÁS
III.6. AZ ELŐÁLLT RÉSZECSKÉK ELNYELŐDÉSE A TŰZZÓNÁBAN
III.7. ELMÉLETI MODELLEK
IV. ERŐSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG NAGY BARIONSŰRŰSÉGEKNÉL
IV.1. DILEPTON-KÍSÉRLETEK
IV.2. KOLLEKTÍV MOZGÁS, RÉSZECSKEHOZAMOK
IV.3. RÉSZECSKÉK ELNYELŐDÉSE
IV.4. KVARKSZERŰ ANYAG, SZÍNSZUPRAVEZETÉS
V. ÖSSZEFOGLALÁS, KITEKINTÉS
 
 
 
30 April 2015, 11:00 Adam MAJ     (Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow)
  Cyclotron Center Bronowice in Krakow - the new facility for the hadrontherapy and basic research
  In 2013 the new proton beam facility Cyclotron Center Bronowice (CCB), with the proton beam energy ranging from 70 to 230 MeV, became operational at the Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences in Krakow (Poland). Although the primary objective of the facility is proton cancer therapy, an extensive research program at this facility is planned, mainly in the field of nuclear physics. In the talk the short description of this facility and the status of its construction will be presented. In addition the basic experimental instrumentation as well as the physics program will be discussed.
 
 
 
6 May 2015, Wednesday, 11:00 Ulrich HEINZMANN     (University of Bielefeld)
  New attosecond time resolved photoemission experiments and their relation to phase resolved photoelectron spectroscopy by means of spin polarization studies
  The photoelectric effect has been seen in the past as an instantaneous process. Due to our recent attosecond-time resolved photoemission experiments we have measured that the photoelectric effect is not instantaneous, photo-electrons emitted from different bands and states leave delayed at different times. The talk reviews the status of this recent development and presents very new and not yet published results. Furthermore the relationship between those time delays and phase shifts measured by means of spin resolved measurements is also discussed.
 
 
 
7 May 2015, 11:00 SZILASI Szabolcs     (MTA Atomki)
  Posztdoktornak Texasba
  Posztdoktorként két évet töltöttem a University of North Texas egyetem gyorsítólaborjában. Előadásom keretében be szeretném mutatni munkavégzésem helyét, a UNT Ion Beam Analysis and Modification Laboratory (IBMAL) laborját, illetve a kint végzett projecteket, amelyekbe bekapcsolódtam.
 
 
 
14 May 2015, 11:00 KATZ Sándor     (ELTE)
  The origin of mass
  The recently discovered Higgs boson is responsible for the masses of elementary particles. The mass of the visible universe is dominated, however, by protons and neutrons which are not elementary. The origin of their mass is less trivial, the Higgs is responsible for a tiny fraction only. All three interactions of the Standard Model of particle physics contribute to these masses. These contributions, their orders of magnitude will be discussed and a recent result on the theoretical determination of the neutron-proton mass difference will be presented.
 
 
 
21 May 2015, 11:00 FILEP György     (MTA Atomki)
  Kutatás-fejlesztési és Innovációs (KFI) tevékenységek támogatása EU forrásokból a 2014-2020 időszakban
  Az Európai Unió 2014-2020 évekre elfogadott költségvetésében jelentős forrásokat különített el tudományos kutatási, műszaki fejlesztési és innovációs tevékenységek finanszírozására. Ennek alapján Magyarország 2014 őszén aláírta a partnerségi megállapodást az EU-val, mely zöld utat adott a Széchenyi2020 programnak a 2014 és 2020 közötti időszakra. E fejlesztési terv fő eleme, hasonlóan az összeurópai EU2020 programhoz a gazdasági és innovációs tevékenységek támogatása. Az előadásban igyekszem bemutatni a támogatási kérelmek (pályázatok) elbírálási feltételeit, a projektek megfelelő menedzselésének általános követelményeit. Felvázolom az EU közös fejlesztési politikájának alapelveit és az Atomki lehetőségeit a jelenlegi európai és magyar gazdasági feltételek függvényében. Röviden szólok arról, mi változott az előző, 2013-ig tartó pénzügyi időszak óta a pályázati rendszerben. A magyarországi Széchenyi2020 mellett szó lesz az összeurópai Horizon2020 programról is, amelyet célzottan tudományos és műszaki kutatásokat és fejlesztések támogatására hívtak életre.
 
 
 
28 May 2015, 11:00 CSEH József     (MTA Atomki)
  Nukleonkvartettek atommagokban
  Az atommagon belül a nukleonok között rövid hatótávolságú vonzó erő működik. Ebből kifolyólag a nukleonok elhelyezkedése annál kedvezőbb, minél nagyobb közöttük a térbeli átfedés. Az energetikailag leghasznosabb elrendeződésben annyi nukleon foglal helyet egyetlen állapotban, amennyi csak tud. A Pauli-féle kizárási elv két protont és két neutront enged ugyanarra a pályára. A négy nukleonnak az ilyen, erősen kötött együttesét kvartettnek nevezzük. A kvartettképződés kísérleti indikációja az a tény, hogy a 4n, n=1,2,..., Z=N atommagokban az alfarészecske szeparációs energiája kisebb, mint egyetlen nukleoné. (Itt Z a protonok, N pedig a neutronok számát jelöli.)
Ezek a körülmények a magkutatás kezdetétől ismeretesek, ezért számos elmélet született a kvartettképződés leírására. Két fajtájuk van. 1. A héjszerű kvartettmodellek, amelyek tudnak a kvartettek mikroszkopikus, azaz héjmodell-szerkezetéről. Ezek a modellek aszimmetrikusak a tekintetben, hogy csak a spin és izospin szabadsági fokokat írják le algebrailag, a térbelieket nem. 2. A kölcsönható bozon tipusú modellek ezzel szemben teljes egészében az elegáns és hatékony csoportelméleti tárgyalást alkalmazzák. Ám ezekben a modellekben nem ismeretes a kvartett pontos fizikai tartalma.
Az előadásban két teljesen algebrai modellt körvonalazunk a héjszerű kvartettképződés leírására. Az egyik fenomenologikus, melyben a nukleonikus szabadsági fokok nem lépnek fel. A másik félmikroszkopikus, ami egyenként írja le a nukleonokat. (Ez utóbbinak a modelltere a törzsnélküli héjmodell terének egy szimmetriavezérelt csonkítása.) Mindkét esetben az (Elliott-modellből ismeretes) U(3)-as térbeli szimmetria állítja elő a gerjesztesi spektrumot.
A nyilvánvaló szimmetriatulajdonsága miatt e modellnek az alapvető magszerkezet-modellekhez, vagyis a héj-, a fürt- (klaszter) és a kollektív modellhez fűzödő kapcsolata is ismeretes és egyszerű.
 
 
 
2 June 2015, 11:00 HORVÁTH Dezső     (Wigner FK)
  A világ keletkezése (ősrobbanás és teremtés)
  A kozmológia a Világegyetem egészének szentelt tudomány: hogyan keletkezett, nyitott vagy zárt, statikus vagy fejlődő, miből van, mi a múltja és jövője. Jelenlegi tudásunk szerint a Világegyetem ősrobbanásban keletkezett, gyorsulva tágul, összetételében csak a gravitációs hatásán keresztül észlelhető sötét anyag és sötét energia dominál. Sorra vesszük a modell fejlődését és kísérleti bizonyítékait, majd megvizsgáljuk, hogyan illesztik be a különböző vallásirányzatok a modern kozmológiát világképükbe.
 
 
 
24 June 2015, 11:00 SZÉCSÉNYI Zsolt     (MVM Paks II. Zrt. Nukleáris Osztály)
  Az AES-2006 reaktorblokk
  Az új atomerőművi blokkok létesítése a 21. század legnagyobb ipari beruházása lehet Magyarországon, és hatalmas lehetőséget kínál az egész magyar gazdaság, a hazai vállalkozások és munkaerő számára. Az AES-2006 az egyik legkorszerűbb, III+ generációs blokktípus, mely tervezése során a legfejlettebb biztonsági megoldásokat alkalmazták, optimalizálták gazdaságossági és fenntarthatósági szempontból. Tervezett üzemideje 60 év.
Az előadás során bemutatásra kerülnek a blokktípus főbb műszaki jellemzői, a felhasznált korszerű műszaki megoldások és a reaktorgenerációt meghatározó biztonsági rendszerek. Ezek segítségével az AES-2006 a fukushimaihoz hasonló szélsőséges természeti veszélyeknek is képes ellenállni, vagy akár egy több száz tonna tömegű repülőgép becsapódását is kibírja súlyos radioaktív kibocsátás nélkül.
A beruházás megvalósítása komplex feladat, nagyszámú, egymástól idegen szakmai alapokon álló szakterület együttműködése szükséges hozzá. Az MVM Paks II. Zrt. Nukleáris Osztály feladatainak áttekintése során ennek a nagy volumenű munkának egy szelete lesz látható.
 
 
 
4 June 2015, 11:00 PAPP Zoltán     (California State University Long Beach)
  Aszimptotikus kényszerek és lánctörtek
  A sztandard szóráselméletben feltételezik, hogy a részecske nagy távolságban szabadon mozog. Ezen előadás célja olyan rendszerek tanulmányozása, ahol ez nem teljesül. A megoldásban kulcsszerepet játszanak a lánctörtek. Foglalkozunk két- és háromtestrendszerekkel Coulomb- és bezáró potenciálok jelenlétében. A relativitás elmélete szintén felfogható mint egy extra kényszer. Tárgyaljuk a módszer kiterjesztését relativisztikus rendszerekre.
 
 
 
11 June 2015, 11:00 ANGELI István     (DE, Kísérleti Fizikai Tanszék)
  Az ATOMKI gyökerei - Témák, emberek, történelem
  "Natura non facit saltus: A természet nem végez ugrásokat." (Carl von Linné, botanikus). Egy tudományos kutatóintézet - mint élő szervezet - létesítését hivatalos rendelettel ki lehet mondani, de a megfelelő témák kiválasztása, kifejlesztése, az azokat művelő kutatók felnevelése hosszú megelőző folyamat eredménye. Mindezt még a külső - történelmi, politikai - körülmények is jelentősen befolyásolják. Példa erre az ATOMKI létesítését megalapozó korszak; erről a korszakról szól az előadás.
 
 
 
25 June 2015, 11:00 RADNAI Gyula     (ELTE)
  FIZIKUSOK, akiket az Eötvös Collegium nevelt tudós tanárokká a XX. század első felében
  A "tudós tanár" kifejezés reneszánszát éli az utóbbi időben. Tavaly ősszel az ELTE Tanárképző Központja szervezett konferenciát "Tudós tanárok - tanár tudósok" címmel, idén tavasszal Szombathelyen "Premontrei tudós tanárok" címmel nyílt emlékkiállítás és zajlott háziverseny az ottani gimnáziumban. Olyan hivatásos pedagógiai intézmények is lecsaptak erre a kifejezésre, mint az Iskolakultúra folyóirat, amely "Tudós tanár programot" hirdetett, közösen a veszprémi Pannon Egyetemmel. Debrecenben "Tudós és nevezetes matematika tanárok" címmel publikálta értékes kutatásait Kántor Sándorné. Hozzá hasonlóan, ezen az előadáson sem elméleti meghatározást keresünk erre a kifejezésre, hanem bemutatunk olyan fizikusokat, volt Eötvös-collegistákat, akiket ismert életútjuk nyomán joggal tekinthetünk tudós tanároknak. Ahány ember, annyi személyiség. Egy a közös bennük: a fizika és a tanítás szeretete, s ezek magas szintű művelése.
Az előadás tematikájának összeállításához felhasználtuk a tavaly megjelent, de ma már csak az interneten hozzáférhető következő könyvet: "Fizikusok és matematikusok az Eötvös Collegiumban 1895-1950".
 
 
 
24 September 2015, 11:00 BREZOVCSIK Károly, DEMES Sándor, Yusuke IGUCHI, KOVÁCS József, LÁSZLÓ Elemér, PAPP Enikő Ivett, SZITHA Kristóf, Marjan TEMOVSKI, TÚRI Marianna, VARGA Tamás     (Atomki)
  Bemutatkozás