13. Elbomolhat-e egy olyan atommag, amelynek az egy nukleonra eső kötési energiája nem nulla?

Igen.