A Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézete (Atomki) alaptevékenységének meghatározó része a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak például a környezetkutatásban, a földtudományban, a régészetben és a gyógyászatban.

Az intézetben folyó kutatás áttekintésére több lehetőség is kínálkozik. Az intézet Tudományos Tanácsa által összeállított témajegyzék a kutatás napjainkban érvényes tematikáját mutatja. Ez a lista természeténél fogva szakmailag nagyon tömör. A kutatásról bővebb leírást az egyes szervezeti egységeknél lehet keresni. Az MTA-nak küldött beszámolók és az évkönyvek pedig évenkénti összegzéseket adnak az elért eredményekről. Ismeretterjesztő szintű segítséget a 2004-es jubileumi intézetismertető is nyújt.