2012. július 3.

Physical Review C 85 (2012) 054306

Transmission resonance spectroscopy in the third minimum of 232Pa

(Hasadási rezonancia spektroszkópia a 232Pa harmadik völgyében)

L. Csige1,2, M. Csatlós1, T. Faestermann3, J. Gulyás1, D. Habs2, R. Hertenberger2, M. Hunyadi1, A. Krasznahorkay1, H.J. Maier2, P.G. Thirolf2, H.F Wirth3

1 Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (Atomki), Debrecen, Hungary
2 Ludwig-Maximilans-Universitaet München, D-85748 Garching, Germany
3 Technische Universitaet München, D-85748 Garching, Germany


Az egzotikus deformációval rendelkező, nagy mértékben megnyúlt atommagok közvetlen kísérleti vizsgálatát a nagy hatásfokú és jó energiafeloldású germánium 4pi-detektorrendszerek alkalmazása tette lehetővé, mely során a ritkaföldfémek tartományában eddig már több, mint száz nagyspinű szuperdeformált (SD) − 2:1 tengelyarányú − atommagállapotot azonosítottak. Ebben a magtartományban a gyors forgás következtében fellépő centrifugális erő az, ami a deformáció kialakulását okozza, mely deformációt aztán héjeffektusok stabilizálnak. A nagyspinű magfizika jelenlegi egyik legnagyobb kihívása a hiperdeformált (HD) − 3:1 tengelyarányú − állapotok közötti diszkrét gamma-átmenetek észlelése és azonosítása, azonban a régóta tartó erőfeszítés ellenére sem sikerült még eddig ilyen átmente(ke)t kimutatni.

Ezzel szemben, az aktinoida magoknál a kisspinű SD és HD állapotok kialakulását a deformációs potenciálfelület második és harmadik minimumának megjelenésével lehet magyarázni. Ezen magok szuper- és hiperdeformált állapotainak vizsgálatára különleges lehetőséget teremt a rezonancia-alagúteffektus jelensége: a hasadási gáton való áthatolás során a hasadási valószínűségben rezonancia lép fel annál a gerjesztési energiánál, mely épp a második vagy a harmadik völgy egy gerjesztett állapotának energiájával esik egybe. Mérve a hasadási valószínűség gerjesztési energiától való függését, a rezonanciákhoz tartozó gerjesztési energiák megadják a harmadik völgybeli állapotok energiáit. Az állapotok forgási sávokba rendezhetők, melyek tehetetlenségi nyomatéka jellemzi a mag alakját, bizonyítva ezzel annak erősen deformált jellegét. A forgási sávok egyértelmű azonosításához szükséges spin és K-értékeket (a spin szimmetriatengelyre eső vetülete) a hasadványok szögeloszlásának kimérésével lehet meghatározni.

Rendszám szerint a tórium és urán izotópok között elhelyezkedő, páratlan-páratlan 232Pa izotóp különösen alkalmas jelölt hiperdeformált állapotok keresésére. A 232Pa mag hasadási rezonanciáit ugyan korábban már vizsgálták (n,f) reakcióval, azonban a neutron-indukált reakciókra jellemző kis pályamomentum-átadás következtében a HD forgási sávok jelenlétére mindeddig nem sikerült meggyőző bizonyítékkal szolgálni. Kísérletünkben a 232Pa gát alatti hasadási rezonanciáinak és azok rotációs finomszerkezetének vizsgálatát, illetve a 232Pa hasadási gát paramétereinek megállapítását tűztük ki célul. A Müncheni Egyetem Tandem-laboratóriumában elvégzett kísérletben a 232Pa hasadási valószínűségének gerjesztési energiától való függését határoztuk meg, melyhez a 231Pa(d,pf) reakcióból származó, hasadványokkal koincidenciában levő protonok kinetikus energiáját mértük meg nagy feloldással egy Q3D típusú mágneses spektrográf segítségével. A hasadványok nagy hatásfokú pozícióérzékeny detektálását az Atomkiben épített helyzetérzékeny, kisnyomású lavinadetektorokkal biztosítottuk.

A kísérlet eredményeként először sikerült kimutatni páratlan-páratlan magban hiperdeformált forgási sávokat, illetve nagy pontossággal sikerült a 232Pa hasadási gátjának alakját is meghatároznunk.
Korábban:2012. június 12.
Top quark pair production in association with a Z-boson at next-to-leading-order accuracy

Physical Review D 85 (2012)5:4015(5)
Á. Kardos, Z. Trócsányi, C.G. Papadopoulos

2012. május 29.
Investigation of activation cross-sections of proton induced nuclear reactions on natMo up to 40 MeV: New data and evaluation

Nucl. Instr. and Meth. B 280 (2012) 45-73
F. Tárkányi, F. Ditrói, A. Hermanne, S. Takács, A.V. Ignatyuk

2012. április 13.
Quantum Nonlocality Does Not Imply Entanglement Distillability

Phys. Rev. Lett. 108, 030403 (2012)
Vértesi Tamás, Nicolas Brunner

2012. március 14.
Identification and chemical characterization of particulate matter from wave soldering processes at a printed circuit board manufacturing company

Journal of Hazardous Materials 203 (2012) 308-316.
Z. Szoboszlai1, Zs. Kertész1, Z. Szikszai1, A. Angyal1, E. Furu1, Zs. Török1, L. Daróczi2
and Á.Z. Kiss1

2012. február 27.
Shallow-underground accelerator sites for nuclear astrophysics:
Is the background low enough?

The European Physical Journal A 48, 8 (2012)
T. Szücs, D. Bemmerer, T. Cowan, D. Degering, Z. Elekes, Zs. Fülöp, Gy. Gyürky, A. Junghans, M. Köhler, M. Marta, R. Schwengner, A. Wagner, and K. Zuber

2012. január 31.
Bosonization and Functional Renormalization Group Approach in the Framework of QED2

Physical Review D 84 (2011) 065024
I. Nándori

2011. december 20.
Refractive index depth profile and its relaxation in polydimethylsiloxane (PDMS) due to proton irradiation

Materials Chemistry and Physics 131 (2011) 370-374
S.Z. Szilasia, J. Budaib, Z. Pápab, R. Huszanka, Z. Tóthc, I. Rajtaa

2011. december 3.
Reciprocity in the degeneracies in some tetra-atomic molecular ions

Journal of Chemical Physics 135 (2011)8:4101(6)
Bene ErikaVértesi Tamás, R. Englman

2011. november 4.
Spectroscopy of 39,41Si and the border of the N = 28 island of inversion

Physics Letters B 703 (2011) 417-421
Sohler Dóra, S. Grévy, Dombrádi Zsolt, O. Sorlin, L. Gaudefroy, B. Bastin, N.L. Achouri, J.C. Angélique, F. Azaiez, D. Baiborodin, R. Borcea, C. Bourgeois, A. Buta, A. Burger, L. Caceres, R. Chapman, J.C. Dalouzy, Z. Dlouhy, A. Drouard, Elekes Zoltán, S. Franchoo, S. Iacob, Kuti István, B. Laurent, M. Lazar, X. Liang, E. Liénard, S.M. Lukyanov, J. Mrazek, L. Nalpas, F. Negoita, F. Nowacki, N.A. Orr, Yu.E. Penionzkhevitch, Zs. Podolyák, F. Pougheon, A. Poves, P. Roussel-Chomaz, M. Stanoiu, I. Stefan, M.G. St-Laurent

2011. október 4.
Trajectories of S-matrix poles in a new finite-range potential

Phys. Rev. C 84, 037602 (2011)
Rácz Anett, Salamon Péter, Vertse Tamás

2011. szeptember 7.
Two-photon laser spectroscopy of antiprotonic helium and the antiproton-to-electron mass ratio

NATURE 475 (2011) 484
M. Hori, A. Sótér, D. Barna, A. Dax, R.o Hayano, S. Friedreich, Bertalan Juhász, T. Pask, E. Widmann, Dezső Horváth, L. Venturelli & N. Zurlo

2011. augusztus 8.
A 9-year record of stable isotope ratios of precipitation in Eastern Hungary: Implications on isotope hydrology and regional palaeoclimatology

Journal of Hydrology 400 (2011) 144-153.
G. Vodila, L. Palcsu, I. Futó, Zs. Szántó

2011. július 5.
4He+ ion beam irradiation induced modification of poly(dimethyloxane). Characterization by infrared spectroscopy and ion beam analytical techniques

Langmuir 27 (2011) 7:3842
R. Huszánk, D. Szikra, A. Simon, S.Z. Szilasi, I.P. Nagy

2011. május 11.
Activation of Nonlocal Quantum Resources

Phys. Rev. Lett. 106, 060403 (2011)
M. Navascués and T. Vértesi

2011. április 21.
ECR plasma photographs as a plasma diagnostic

Plasma Sources Science and Technology 20 (2011) 025002 (7)
R. Rácz, S. Biri, J. Pálinkás

2011. március 24.
Classical trajectory Monte Carlo model calculations for ionization of atomic hydrogen
by 75-keV proton impact

Physical Review A 82, 052710 (2010)
L. Sarkadi

2011. február 8.
Determining reaction cross sections via characteristic X-ray detection: α-induced reactions on 169Tm for the astrophysical γ-process

Physics Letters B 695 (2011) 419-423
G. G. Kiss, T. Rauscher, T. Szűcs, Zs. Kertész, Zs. Fülöp, Gy. Gyürky, C. Fröhlich, J. Farkas, Z. Elekes, E. Somorjai

2011. január 8.
Evidence for a spin-aligned neutron-proton paired phase from the level structure of 92Pd

Nature 469, 68-71 (2011)
B. Cederwall, F. Ghazi Moradi, T. Bäck, A. Johnson, J. Blomqvist, E. Clément, G. de France, R. Wadsworth, K. Andgren, K. Lagergren, A. Dijon, G. Jaworski, R. Liotta, C. Qi, B. M. Nyakó, J. Nyberg, M. Palacz, H. Al-Azri, A. Algora, G. de Angelis, A. Ataç, S. Bhattacharyya, T. Brock, J. R. Brown, P. Davies, A. Di Nitto, Zs. Dombrádi, A. Gadea, J. Gál, B. Hadinia, F. Johnston-Theasby, P. Joshi, K. Juhász, R. Julin, A. Jungclaus, G. Kalinka, S. O. Kara, A. Khaplanov, J. Kownacki, G. La Rana, S. M. Lenzi, J. Molnár, R. Moro, D. R. Napoli, B. S. Nara Singh, A. Persson, F. Recchia, M. Sandzelius, J.-N. Scheurer, G. Sletten, D. Sohler, P.-A. Söderström, M. J. Taylor, J. Timár, J. J. Valiente-Dobón, E. Vardaci & S. Williams

2010. november 24.
Reactor Decay Heat in 239Pu: Solving the γ Discrepancy in the 4‒3000-s Cooling Period

Phys. Rev. Lett. 105, 202501 (2010)
A. Algora, D. Jordan, J. L. Taín, B. Rubio, J. Agramunt, A. B. Perez-Cerdan, F. Molina, L. Caballero, E. Nácher, Krasznahorkay Attila, Hunyadi Mátyás, Gulyás János, Vitéz Attila, Csatlós Margit, Csige Lóránt, J. Äysto, H. Penttilä, I. D. Moore, T. Eronen, A. Jokinen, A. Nieminen, J. Hakala, P. Karvonen, A. Kankainen, A. Saastamoinen, J. Rissanen, T. Kessler, C. Weber, J. Ronkainen, S. Rahaman, V. Elomaa, S. Rinta-Antila, U. Hager, T. Sonoda, K. Burkard, W. Hüller, L. Batist, W. Gelletly, A. L. Nichols, T. Yoshida, A. A. Sonzogni, and K. Peräjärvi

2010. október 15.
An exactly solvable Schrödinger equation with finite positive position-dependent effective mass

Journal of Mathematical Physics 51, 092103 (2010)
Lévai Géza, O. Özer

2010. augusztus 30.
Interference effect in the dipole and nondipole anisotropy parameters of the Kr 4p photoelectrons in the vicinity of the Kr (3d)-1
np resonant excitations
Phys. Rev. A 81, 043416 (2010)
Ricz Sándor, Ricsóka Tícia, K. Holste, A. Borovik Jr., D. Bernhardt, S. Schippers,
Kövér Ákos, Varga Dezső, A. Müller

2010. július 5.
Nanochannel alignment analysis by scanning transmission ion microscopy

Nanotechnology 21, 295704 (2010)
Rajta István, Gál Gabriella, Szilasi Szabolcs, Juhász Zoltán, Biri Sándor,
Mátéfi-Tempfli Mária és Mátéfi-Tempfli István