2011. augusztus 8.

Journal of Hydrology 400 (2011) 144-153.

A 9-year record of stable isotope ratios of precipitation in Eastern Hungary: Implications on isotope hydrology and regional palaeoclimatology

(9 éves stabilizotóp-arány idősor a kelet-magyarországi csapadékban: izotóphidrológiai és regionális paleoklimatológiai következtetések)

Vodila G. a, Palcsu L. a, Futó I. a, Szántó Zs. b

a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete,
Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium, Debrecen
b Debreceni Egyetem, Debrecen


Debrecenben 2001 elejétől 2009 végéig eseményalapon gyűjtött csapadékminták hidrogén (2H/1H) és oxigén (18O/16O) stabilizotóp-összetételét vizsgáltuk. Kutatásunk célja az volt, hogy különböző hidrológiai, izotóphidrológiai és geokémiai kutatások számára bemeneti adatokat szolgáltassunk, valamint hogy összefüggéseket tárjunk fel a meteorológiai paraméterek és a csapadék izotópösszetétele között.

Craig 1961-ben globális összefüggést (globális csapadékvonal) talált a csapadék 2H/1H (δ2H, ezrelékben kifejezett értéke) és 18O/16O (δ18O,‰) izotóparányai között, amely a δ2H = 8∙δ18O + 10 egyenlettel írható le. A mi eredményeink azonban eltérő egyenesen helyezkednek el (lokális csapadékvonal): δ2H = (6.55±0.22)∙δ18O - 7.74±1.97, amely jelentősen alacsonyabb meredekség- és tengelymetszet-értékekkel rendelkezik leginkább az esőcseppek hullás közben bekövetkező párolgása miatt. Adatainkat a többi kontinentális mérőállomás (Ljubljana, Zágráb, Bécs) adataival összehasonlítva azt láthatjuk, hogy érdembeli különbségek vannak Debrecen és a többi állomás adatai között. Ebből az következik, hogy a más állomások adataiból, azok interpolációjával kapott értékekre alapozott modellek félrevezetőek lehetnek, így különösen fontos, hogy folyamatosan mérjük a csapadék izotóp-összetételét.

Az egyes évek lokális csapadékvonalai jelentősen különböznek egymástól a csapadékmennyiség és a (leginkább nyári) hőmérséklet értékeiben lévő különbségek miatt, különösen a 2002-es, 2003-as és 2007-es extrém meleg és száraz években. Érdemes meggondolni, hogy ezen három extrém év adatait kihagyjuk-e, ha az adatsorunk alapján szeretnénk meghatározni Debrecen hosszú távú lokális csapadékvonalát. Mivel csak egy kilenc éves adatsor áll rendelkezésünkre, nem tudjuk, mennyire gyakoriak ezek az extrém évek. Amennyiben minden évtizedben előfordul egy-két extrém év, ezen évek adatait mindenképpen benne kell hagynunk abban az adatbázisban, amely segítségével a hosszú távú lokális csapadékvonalat akarjuk meghatározni.

Adataink alapján a d = δ2H - 8δ18O egyenlettel meghatározott deutérium-többletet tekinthetjük a legmegfelelőbb paraméternek a száraz és meleg időszakok kimutatásához. A deutérium-többlet hasznos eszköznek bizonyult továbbá az egyes csapadékesemények képződési körülményeinek felfedéséhez is.

Összefüggést találtunk a minták δ18O értékei és a hőmérséklet (T) között: a teljes mintázási időszakra a csapadékmennyiséggel súlyozott havi minták δ18O - T függvényének meredeksége 0.32±0.03‰/°C lett, míg 0.37±0.03‰/°C értéket kaptunk, ha a havi átlaghőmérsékletek helyett a csapadékos napok átlaghőmérsékleteit vettük. Figyelembe véve a δ18O értékek hőmérséklet-függését a múltban, arra következtethetünk, hogy vélhetően jobb közelítés a Δδ18O/ΔT összefüggés meghatározásához a csapadékos napok átlaghőmérsékleteinek felhasználása, mint a havi átlaghőmérsékleteké.
Korábban:2011. július 5.
4He+ ion beam irradiation induced modification of poly(dimethyloxane). Characterization by infrared spectroscopy and ion beam analytical techniques

Langmuir 27 (2011) 7:3842
R. Huszánk, D. Szikra, A. Simon, S.Z. Szilasi, I.P. Nagy

2011. május 11.
Activation of Nonlocal Quantum Resources

Phys. Rev. Lett. 106, 060403 (2011)
M. Navascués and T. Vértesi

2011. április 21.
ECR plasma photographs as a plasma diagnostic

Plasma Sources Science and Technology 20 (2011) 025002 (7)
R. Rácz, S. Biri, J. Pálinkás

2011. március 24.
Classical trajectory Monte Carlo model calculations for ionization of atomic hydrogen
by 75-keV proton impact

Physical Review A 82, 052710 (2010)
L. Sarkadi

2011. február 8.
Determining reaction cross sections via characteristic X-ray detection: α-induced reactions on 169Tm for the astrophysical γ-process

Physics Letters B 695 (2011) 419-423
G. G. Kiss, T. Rauscher, T. Szűcs, Zs. Kertész, Zs. Fülöp, Gy. Gyürky, C. Fröhlich, J. Farkas, Z. Elekes, E. Somorjai

2011. január 8.
Evidence for a spin-aligned neutron-proton paired phase from the level structure of 92Pd

Nature 469, 68-71 (2011)
B. Cederwall, F. Ghazi Moradi, T. Bäck, A. Johnson, J. Blomqvist, E. Clément, G. de France, R. Wadsworth, K. Andgren, K. Lagergren, A. Dijon, G. Jaworski, R. Liotta, C. Qi, B. M. Nyakó, J. Nyberg, M. Palacz, H. Al-Azri, A. Algora, G. de Angelis, A. Ataç, S. Bhattacharyya, T. Brock, J. R. Brown, P. Davies, A. Di Nitto, Zs. Dombrádi, A. Gadea, J. Gál, B. Hadinia, F. Johnston-Theasby, P. Joshi, K. Juhász, R. Julin, A. Jungclaus, G. Kalinka, S. O. Kara, A. Khaplanov, J. Kownacki, G. La Rana, S. M. Lenzi, J. Molnár, R. Moro, D. R. Napoli, B. S. Nara Singh, A. Persson, F. Recchia, M. Sandzelius, J.-N. Scheurer, G. Sletten, D. Sohler, P.-A. Söderström, M. J. Taylor, J. Timár, J. J. Valiente-Dobón, E. Vardaci & S. Williams

2010. november 24.
Reactor Decay Heat in 239Pu: Solving the γ Discrepancy in the 4‒3000-s Cooling Period

Phys. Rev. Lett. 105, 202501 (2010)
A. Algora, D. Jordan, J. L. Taín, B. Rubio, J. Agramunt, A. B. Perez-Cerdan, F. Molina, L. Caballero, E. Nácher, Krasznahorkay Attila, Hunyadi Mátyás, Gulyás János, Vitéz Attila, Csatlós Margit, Csige Lóránt, J. Äysto, H. Penttilä, I. D. Moore, T. Eronen, A. Jokinen, A. Nieminen, J. Hakala, P. Karvonen, A. Kankainen, A. Saastamoinen, J. Rissanen, T. Kessler, C. Weber, J. Ronkainen, S. Rahaman, V. Elomaa, S. Rinta-Antila, U. Hager, T. Sonoda, K. Burkard, W. Hüller, L. Batist, W. Gelletly, A. L. Nichols, T. Yoshida, A. A. Sonzogni, and K. Peräjärvi

2010. október 15.
An exactly solvable Schrödinger equation with finite positive position-dependent effective mass

Journal of Mathematical Physics 51, 092103 (2010)
Lévai Géza, O. Özer

2010. augusztus 30.
Interference effect in the dipole and nondipole anisotropy parameters of the Kr 4p photoelectrons in the vicinity of the Kr (3d)-1
np resonant excitations
Phys. Rev. A 81, 043416 (2010)
Ricz Sándor, Ricsóka Tícia, K. Holste, A. Borovik Jr., D. Bernhardt, S. Schippers,
Kövér Ákos, Varga Dezső, A. Müller

2010. július 5.
Nanochannel alignment analysis by scanning transmission ion microscopy

Nanotechnology 21, 295704 (2010)
Rajta István, Gál Gabriella, Szilasi Szabolcs, Juhász Zoltán, Biri Sándor,
Mátéfi-Tempfli Mária és Mátéfi-Tempfli István