Az Atomki részvétele az
Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő
képzési és K+F feladatokra

című
TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005
azonosító számú Támop-projektben


A hazai lézeres és lézereken alapuló alap- és alkalmazott kutatás a viszonylag kis méret ellenére nemzetközileg elismert és sikeres, olyannyira, hogy az ELI nemzetközi előkészítő konzorciuma a magyar helyszínpályázatot támogatta, és Szegedet jelölte ki az ELI-ALPS (The Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source) kutatóintézet helyszínéül. A jelen projekt kiemelt szakmai célja az ELI-ALPS-hoz köthető, lézereken alapuló kutatási módszerek és fényforrások megismertetése a hazai élő- és élettelen természettudományi területeken dolgozó kutatókkal. A projektet a Szegedi Tudományegyetem vezetésével a Pécsi Tudományegyetem, a debreceni MTA Atommagkutató Intézet, valamint a Kecskeméti Főiskola alkotta Konzorcium hajtja végre. Az Atommagkutató Intézet a Debreceni Egyetemmel mint alvállalkozóval a projekt tematikájában számos képzési formával vesz rész a célkitűzések megvalósításában. Vákumtechnika laboratóriumi gyakorlatok, elektron- és atomi mikroszkópia, fotonika, vákumtechnika kurzus, anyagvizsgálati módszerek, számítógépes modellezés, az ELI-ALPS-hoz kapcsolódó közvetlen képzés, fotoionizáció atomokban, molekulákban és szilárdtest felületi rétegekben, elektrondetektálási módszerek, magfizika lézerekkel, komplex detektorok, mérési módszerek és rendszerek, bővített sugárvédelmi ismeretek címmel indulnak előadások, gyakorlatok. A képzésekben egyetemi hallgatók és más szakemberek vesznek majd részt.