[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Publications in 1973 *


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1012. Bacsó J. 2 + , Berényi D. 2 + , Szalay S. 2 + : Uj eredmények a röntgenfluoreszcencia analizisben és alkalmazásában. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)1-15./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01639. 0 citations.
1013. Bacsó J. 2 + : Az MTA Atommag Kutato Intézetében kifejlesztett müszerek. energia-diszperziv si/li röntgen-spektrométer. (in Hung.)
Mûszerügyi- és méréstechnikai közlemények 1 (1973)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01638. 0 citations.
1014. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + : A battonyai kvarcporfir korának meghatározása a Rb/Sr módszerrel. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)245-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01640. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
1015. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Rubecz M. 2 + : Lyukkeresés Orbitron típusu getter-ion szivattyú segitségével. /mühelyünkböl, laboratoriumunkból./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)155-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01641. 0 citations.
1016. Berényi D. 2 + : Elementary calculations on the optimum size of the detector and the sample at radioisotope excited x-ray emission analysis.
Atomki Közlemények 15 (1973)251-257./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01644. 0 citations.
1017. Berényi D. 2 + : Az elektronspektroszkópia alkalmazása a fémfizikában. (in Hung.)
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Debreceni Csoportja rendezésébem. Kossuth Lajos Tudományegyetem Alkalmazott Fizikai Tanszék, Debrecen, 1973. nov. 13. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01723. 0 citations.
1018. Berényi D. 2 + : An analysis of claims and available radioactive data for safeguards.
International Atomic Energy Agency, Symposium on Applications of Nuclear Data in Science and Technology, Paris, 12-16 March, 1973. /konferencia anyag: IAEA/SM-170/ 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01722. 0 citations.
1019. Berényi D. 2 + : An analysis of claims and available radioactive data for safeguards.
Nuclear Data in Science and Technology. Proceedings of the Symposium on Applications of Nuclear Data in Scieence and Technology, Paris, 12-16 March, 1973. Vol. 1. Vienna, 1973, International Atomic Energy Agency. /Proceedings Series/ pp. 269-283. 1 (1973)269-283./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01643. 0 citations.
1020. Berényi D. 2 + , Angeli I. 2 + , Bôdy Z. 3 : The role of physical trends in neutron data evaluation. The evaluation of neutron nuclear data.
Proceedings of a Panel on Neutron Nuclear Data Evaluation. Vienna, Austria, 30 Aug. - 3 Sept., 1971. Vienna, IAEA (IAEA-153) 0 (1973)155-172./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15468. 0 citations.
1021. Berényi D. 2 + : Inner shell ionization in positron annihilation.
Proceedings of the International Conference on Inner Shell Ionization Phenomena and Future Application, Apr. 17-22, 1972, Atlanta, GA. Vol. 3. Oak Ridge, Tenn., 1973, Usaec, Techn. Inform. Center. pp. 2175-2187. 3 (1973)2175-2187./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01645. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1022. Bibok Gy. 2 + : EGYCSATORNÁS AMPLITUDO ANALIZÁTOR. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)41-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01646. 0 citations.
1023. Bibok Gy. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Paál A. 2 + : Univerzális számlálóberendezés magfizikai mérésekhez. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01647. 0 citations.
1024. Borbély-Kiss I. 2 + , Koltay E. 2 + , Szalay S. 2 + , Shpak E. V. 4 : Line focused beam for high voltage accelerators.
Nuclear Instruments and Methods 107 (1973)401-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01661. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
1025. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : DETERMINATION OF MAGNESIUM IN PLANT MATERIALS.
Journal of Radioanalytical Chemistry 14 (1973)189-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01648. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1026. Bôdy Z. 3 , Csikai Gy. 1 , Angeli I. 2 : Recommended values of (n,2n) and (n,total) cross sections. The evaluation of neutron nuceal data.
Proceedings of a Panel on Neutron Nuclear Data Evaluation. Vienna, Austria, 30 Aug. - 3 Sept., 1971. Vienna, IAEA (IAEA-153) 0 (1973)173-188./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15466. 0 citations.
1027. Csongor É. 2 + : MEASUREMENTS OF ATMOSPHERIC 85KR ACTIVITY AT DEBRECEN (HUNGARY). II.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 34 (1973)249-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01812. 7 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
1028. Csongor É. 2 + : MÉRÉSEK A LÉGKÖR RADIOKRIPTON-TARTALMÁNAK NÖVEKEDÉSÉRE VONATKOZOAN. (in Hung.)
Izotóptechnika 16 (1973)96-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01653. 5 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1029. Fényes T. 1 + , Mahunka I. 2 + , Máté Z. 1 + : Investigation of nuclei far from the stability region. Properties of the light Hg isotopes.
Finnish Summer School in Nucl. Physics, Liperi, Finland, June 11-16, 1973. otaniemi, 1973. Helsinki University of Technology. pp. vp. paper 14. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01815. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1030. Finta A. 2 + : ELEKTRONIKUS IDÖMÉRÖ INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖKKEL. (in Hung.)
Fizikai Szemle 23 (1973)87-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01655. 0 citations.
1031. Gál J. 2 + : Lineáris erôsitô magfizikai detektorokhoz. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)277-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01656. 0 citations.
1032. Gyarmati B. 2 + : A Gamow-állapotokról. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 21 (1973)465-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01657. 0 citations.
1033. Horváth L. 3 , Borbély-Kiss I. 2 + , Koltay E. 2 + : Immerziós lencsével kombinált ablakos kvadrupollencse elektronoptikai leirása. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)23-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01659. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1034. Illés F. 2 + , Berényi D. 2 + , Schadek J. 2 + : A permanent magnet beta-ray band-spectrograph with 75 cm maximum radius.
Nuclear Instruments and Methods 107 (1973)93-97./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01660. 0 citations.
1035. Koltay E. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Electrostatic design and acceleration tubes in the 5 VM Van de Graaff generator of the ATOMKI.
Proceedings, International Confernce on the Technology of Electrostatic Accelerators, Daresbury, 4-7 May, 1973. Ed. By T. W. Aitken, N. R. S. Tait. Daresbury, 1973, Daresbury Nuclear Physics Laboratory 1 (1973)200-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01662. 4 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1036. Kövér Á. 1 + , Berényi D. 2 + , Csongor J. 3 : L-subshell, M- and N-shell internal conversion ratios of the 391.7 MeV isomeric transition of 113In.
Proceedings of the International Conference on Inner Shell Ionization Phenomena and Future Applications, April 17-22, 1972, Atlanta. vol. 3. Oak Ridge, Tenn., 1973, USAEC. pp. 1868-1875. 3 (1973)1868-1875./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01663. 0 citations.
1037. Lovas R. G. 2 + : Rezonanciaállapotra vezetö stripping reakciók elmélete. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 21 (1973)519-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01829. 0 citations.
1038. Lôkös S. 2 + : ANALOG PLOTTER ILLESZTÉSE NUCLEAR DATA GYÁRTMÁNYU, 50/50 TIPUSU NUKLEÁRIS ADATGYÜJTÖ ÉS FELDOLGOZO RENDSZERHEZ. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)95-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01664. 0 citations.
1039. Lôkös S. 2 + , Zolnai L. 2 + : Rajzolóprogramok többparaméteres függvények ábrázolására. (az ND 50/50 rendszer programkönyvtárának bôvítése. I.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)107-119./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01666. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1040. Lôkös S. 2 + , Miskolczi J. 2 + , Török I. 2 + : Félautomatikus digitális koordinátamérô mikroszkóp tárolós számlálója. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01665. 0 citations.
1041. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Some educational experiments with dielectric track detectors.
Isotopenpraxis 9 (1973)224-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01668. 0 citations.
1042. Medveczky L. 2 + : Neutronradiográfia. (in Hung.)
Izotóptechnika 16 (1973)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01667. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1043. Meskó L. 2 + , Valek A. 2 + : Gáztarget cella magreakciók hatáskeresztmetszetének méréséhez. /Mûhelyünkbôl, laboratoriumunkból./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01669. 0 citations.
1044. Mórik Gy. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Elektrongyorsítási tapasztalatok az ATOMKI kaszkádgenerátorán. /Mûhelyünkbôl, laboratoriumunkból./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)323-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01671. 0 citations.
1045. Nagy M. 2 + : TAPASZTALATAIM A SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK KÖZÉPISKOLAI ALKALMAZÁSÁBAN. (in Hung.)
DEBRECEN, 1973, HAJDU-BIHAR MEGYEI PEDAGOGUS TOVÁBBKÉPZÖ KÖZPONT. 47 P. 29 CM. /HAJDU-BIHAR MEGYEI TANÁCS VB MÜV. OSZT. PTI. UJSZERÜ TANULOKISÉRLETEK ÉS DEMONSTRÁCIOK A RÁDIOAKTIVITÁS ÉS A MAGHASADÁS KÖRÉBÖL. PEDAGOGIAI UJITÁSOK, 16. SZÁM./ 1 (1973)47-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01672. 0 citations.
1046. Paul D. 4 , Somogyi Gy. 2 + , Haufe G. 4 : Strahlungsnachweis durch Festkörperspurdetektoren im Rasterelektronenmikroskop. (in German)
Isotopenpraxis 9 (1973)133-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01673. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1047. Sámsoni Z. 2 + : NÖVÉNYEK MINTAVÉTELÉVEL ÉS FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY ANALITIKAI PROBLÉMA VIZSGÁLATA. I. MINTAVÉTEL. (in Hung.)
Növénytermelés 22 (1973)25-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01674. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1048. Sámsoni Z. 2 + : NÖVÉNYEK MINTAVÉTELÉVEL ÉS FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY ANALITIKAI PROBLÉMA VIZSGÁLATA. II. A MINTA APRITÁSA. (in Hung.)
Növénytermelés 22 (1973)121-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01675. 0 citations.
1049. Sámsoni Z. 2 + , Nagy Z. 2 : A NEW METHOD OF EVALUATING SPECTRUM LINES GAINED WITH LOGARITHMIC WEDGE SECTOR AND LOGARITHMIC FILTER.
PROCEEDINGS OF THE COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XVII, FIRENZE, SEPT. 16-22, 1973. VOL. 1. FIRENZE, 1973, ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA, CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO NATIONALE DELLE RICHERCHE. PP. 45-50. 1 (1973)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01676. 0 citations.
1050. Somogyi Gy. 2 + : On the thermal stability of tracks in plastics and some ustes in radiography.
Isotopenpraxis 9 (1973)249-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01842. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1051. Somogyi Gy. 2 + , Szalay S. A. 3 : Track-diameter kinetics in dielectric track detectors.
Nuclear Instruments and Methods 109 (1973)211-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01680. 207 + 0 ( 174 +0 SCI) citations.
1052. Somogyi Gy. 2 + , Paul D. 4 : On trAck geometry inplastic foils irradiated with alpha-particles.
Radiation Effects 20 (1973)181-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01843. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1053. Szabó Gy. 2 + : Ortogonális ionoptikai rendszerek elsödleges aberráciojának számitása. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)183-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01681. 0 citations.
1054. Szabó Gy. 2 + : Paraxial chromatic aberration of asymmetrized quadrupole lenses.
Nuclear Instruments and Methods 106 (1973)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01682. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1055. Szalay S. 2 + , Jost K. 2 + : GYORS PNEUMATIKUS CSÖPOSTA NEUTRON-AKTIVÁCIOHOZ. /MÜHELYÜNKBÖL, LABORATORIUMUNKBOL./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)317-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01683. 0 citations.
1056. Szalay S. 2 + , Jost K. 2 + : NAGYTISZTASÁGU OXIGÉNMENTES ZN-PREPARÁTUM ELÖÁLLITÁSA ZNO-BOL. /MÜHELYÜNKBÖL, LABORATORIUMUNKBOL./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)321-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01684. 0 citations.
1057. Szalay S. 2 + : RETENTION OF MICRONUTRIENT CATIONS BY PEAT HUMIC ACIDS AND DEFICIENCY OF PLANTS.
PROCEEDINGS OF SYMPOSIUM ON HIDROGEOCHEMISTRY AND BIOGEOCHEMISTRY, TOKIO, JAPAN, SEPT. 7-9, 1970. BIOGEOCHEMISTRY. ED. E. INGERSON. WASHINGTON, 1973. THE CLARKE COMPANY. 2 (1973)361-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01847. 6 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
1058. Szalay S. 2 + , Uray I. 2 + : Evidence for the existence of 198Ir.
Radiochemical and Radioanalytical Letters 14 (1973)135-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01686. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
1059. Szalay S. 2 + , Jost K. 2 + : RADIOCHEMICAL IDENTIFICATION OF 70CU.
Radiochemical and Radioanalytical Letters 15 (1973)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01685. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1060. Székely G. 2 + : Spektrumrajzoló programok. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)195-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01688. 0 citations.
1061. Székely G. 2 + : The computer programme ALGAMMA for the analysis of gamma-ray spectra from Ge(Li) spectrometers.
Atomki Közlemények 15 (1973)259-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01687. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1062. Szilágyi M. 2 + : THE REDOX PROPERTIES AND THE DETERMINATION OF THE NORMAL POTENTIAL OF THE PEAT-WATER SYSTEM.
Soil Science 115 (1973)434-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01689. 24 + 0 ( 24 +0 SCI) citations.
1063. Török I. 2 + : Távvezérlô egység a ND-2020 sokcsatornás analizátorhoz. (Mûhelyünkbôl, laboratóriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01691. 0 citations.
1064. Török I. 2 + : Félautomata digitális koordinátamérô mikroszkóp rendszer és vezérlôegysége. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)299-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01690. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1065. Uray I. 2 + : The new isotope 198Ir and other products of the fast neutron reactions of the 198Pt.
Atomki Közlemények 15 (1973)161-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01692. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1066. Uray I. 2 + , Kovács P. 2 + : Relatív hatáskeresztmetszet meghatározás periodikus aktiválás esetén. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)209-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01694. 0 citations.
1067. Uray I. 2 + : Önhordó platina céltárgy készitése gamma-spektroszkopiai vizsgálatokhoz. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)215-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01693. 0 citations.
1068. Valek A. 2 + : The 23Na(d,p)24Na reaction at deuteron energies 670 and 610 keV.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 34 (1973)179-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01856. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1069. Valek A. 2 + : Mágneses térerôsség mérése mag mágneses rezonancia alapján. (in Hung.)
Mérés és Automatika 21 (1973)236-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01695. 0 citations.
1070. Varga D. 2 + : Proportsional'nyi schetchik chuvstvitel'nyi k mestu popadaniya chastits. (in Russian)
Atomki Közlemények 15 (1973)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01700. 0 citations.
1071. Vatai E. 2 + : NOTE ON THE APPROXIMATIONS IN THE CALCULATION OF THE EXCHANGE AND OVERLAP CORRECTIONS IN ELECTRON CAPTURE.
Atomki Közlemények 15 (1973)225-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01701. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
1072. Vatai E. 2 + : ON THE ROLE OF NUCLEAR MATRIX ELEMENTS IN NON-UNIQUE FORBIDDEN ELECTRON CAPTURE RATIOS.
Nuclear Physics A 212 (1973)413-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01703. 14 + 0 ( 13 +0 SCI) citations.
1073. Vertse T. 2 + : Rugalmatlan folyamatok részecskeátadó reakciókban. (Összefoglaló közlemény.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)139-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01707. Full text PDF. 0 citations.
1074. Végh L. 2 + : Az R-mátrix elmélet alkalmazása rezonancia reakci•k kiértékelésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)229-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01708. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1075. Zolnai L. 2 + : Programozható ferrit háttérmemória felhasználása a FOCAL'69 programnyelvben. (az ND 50/50 rendszer programkönyvtárának bôvítése II.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)273-276./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01709. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1076. von Brentano P. 4 , Gyarmati B. 2 + , Zimányi J. 3 : Prediction of a new type of threshold effects.
Physics Letters B 46 (1973)177-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01651. 0 citations.
1077. von Brentano P. 4 , Gyarmati B. 2 + , Zimányi J. 3 : Prediction of a new type of threshold effects.
Proceeding of the International Conference on Nuclear Physics, Münich, Aug. 27 - Sept. 1., 1973. Vol. 1. Amsterdam, London, New York, 1973, North-holland Publ. Co., American Elsevier Publ. Co. P. 414. 1 (1973)414-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01650. 0 citations.
1078. Angeli I. 2 , Csikai Gy. 1 : Interpretation of trends in total neutron cross sections. The evaluation of neutron nuclear data.
Proceedings of a Panel on Neutron Nuclear Data Evaluation. Vienna, Austria, 30 Aug. - 3 Sept., 1971. Vienna, IAEA (IAEA-153) 0 (1973)189-201./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15464. 0 citations.
1079. Bôdy Z. 3 , Csikai Gy. 1 : Recommended values of (n,2n) cross sections at 14,7 MeV.
Atomic Energy Review 11 (1973)153-165./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14793. 0 citations.
1080. Brown R. C. 4 , Griffith J. A. R. 4 , Karban O. 4 , Meskó L. 2 , Nelson J. M. 4 , Roman S. 4 : ELASTIC SCATTERING OF 11.6 MEV VECTOR POLARIZED DEUTERONS BY 14N, 16O, 20NE AND 22NE.
Nuclear Physics A 207 (1973)456-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01652. 10 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
1081. Cox A. J. 4 , Caraca J. M. G. 4 , Schlenk B. 2 , Gill R. D. 4 , Rose H. J. 4 : ELECTROMAGNETIC TRANSITIONS IN 42TI.
Nuclear Physics A 217 (1973)400-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01810. 6 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
1082. Csikai Gy. 1 : Use of small neutron generators in science and technology.
Atomic Energy Review 11 (1973)415-513./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14794. 0 citations.
1083. Hock G. 2 , Oziewicz Z. 4 : Gamma neutrino correlation in muon capture in 19F.
Acta Physica Polonica B 4 (1973)43-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01658. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
1084. Kónya J. 3 , Kovács Z. 1 , Joó P. 3 , Mádi I. 3 : Notes on the kinetics of adsorption of ionic solutions of radioactive isotopes.
Acta Physica et Chimica Debrecina 18 (1973)137-151./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10346. 0 citations.
1085. Mádi I. 3 , Kovács Z. 1 , Bolyós A. 3 : The kinetics of dissolution of Mg alloys used as active anode in cathodic corrosion prevention.
Acta Physica et Chimica Debrecina 18 (1973)137-151./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10347. 0 citations.
1086. Vandlik T. B. 4 , Vandlik J. 3 , Zaitseva N. G. 4 , Máté Z. 1 , Mahunka I. 2 , Mahunka M. 3 , Tyrroff H. 4 , Fényes T. 1 , Fominykh V. I. 4 : Skhema raspada 193Tl. (in Russian)
Dubna, OIYAI, P6-7581, 1973 1 (1973)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01860. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
1087. Vandlik J. 3 , Vandlik T. B. 4 , Zaitseva N. G. 4 , Mahunka I. 2 , Mahunka M. 3 , Máté Z. 1 , Tyrroff H. 4 , Fényes T. 1 , Fominykh V. I. 4 : Skhema raspada 197Tl. (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd. Nauka, 1973, str.117). (in Russian)
Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 37 (1973)1796-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01699. 10 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
1088. Vandlik J. 3 , Vandlik T. B. 4 , Zaitseva N. G. 4 , Mahunka I. 2 , Mahunka M. 3 , Máté Z. 1 , Tyrroff H. 4 , Fényes T. 1 , Fominykh V. I. 4 : Skhema raspada 195Tl. (Tezisy dokladov. Leningrad, Izd.Nauka, 1973 str.116). (in Russian)
Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 37 (1973)1804-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01697. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
1089. Vandlik J. 3 , Vandlik T. B. 4 , Zaitseva N. G. 4 , Máté Z. 1 , Mahunka I. 2 : Izuchenie letuchesti mikrokolichestv talliya iz kristallov PbF2, obluchennykh vysokoenergeticheskimi protonami. (in Russian)
Radiokhimiya 15 (1973)831-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06017. 6 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
1090. Várnagy M. 3 , Szabó József. 2 , Juhász S. 2 , Csikai Gy. 1 : Determination of track parameters by diffraction method using laser light.
Nuclear Instruments and Methods 106 (1973)301-325./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14792. 0 citations.
1091. Vertse T. 2 : A computer program for solving the complex energy eigenproblem in an optical potential.
Oxford, 1973, Oxford University, Nuclear Physics Theoretical Group. Report no. 47 /new version./ 15/2/ p. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01706. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.

Thesis


1092. Jost K. 2 + : A 70ZN(N,P)70CU MAGREAKCIOVAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1973)68-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01871. 0 citations.
1093. Lovas R. G. 2 + : Rezonáns végállapotok leirása stripping reakciókban. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1973)145-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01712. 0 citations.
1094. Ménes A. 2 + : A 59NI ÉS 36CL BELSÖ FÉKEZÉSI SUGÁRZÁSÁNAK VIZSGÁLATA GE(LI) DETEKTORRAL. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1973)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01873. 0 citations.
1095. Somogyi Gy. 2 + : Atomi részecskék nyomainak regisztrációja szilárd dielektrikumokban. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1973)325-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02022. 0 citations.
1096. Uray I. 2 + : A 198Pt gyorsneutron reakcióinak kisérleti vizsgálata. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1973)84-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01875. 0 citations.

Diploma work


1097. Do Ban An. 2 + : BELSÖ FÉKEZÉSI SUGÁRZÁS TANULMÁNYOZÁSÁRA TERVEZETT MÁGNESES ELTÉRITÖRENDSZER BEMÉRÉSE. DIPLOMAMUNKA. TÉMAVEZETÖ: BERÉNYI D. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1973)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01713. 0 citations.
1098. Gálosi L. 2 + : A RÖNTGENFLUORESZCENCIA ANALIZIS ALKALMAZÁSA URÁNKONCENTRÁCIO MEGHATÁROZÁSÁRA. DIPLOMAMUNKA. TÉMAVEZETÖ: BACSO J. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1973)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01714. 0 citations.
1099. Ly Thi Lan. 2 + : TÖMEGSPEKTROMÉTEREK IONÁRAMÁNAK MÉRÉSE. DIPLOMAMUNKA. TÉMAVEZETÖ: KOVÁCH Á. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1973)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01715. 0 citations.
1100. Truong Thi An. 2 + : FÉKEZÉSI SUGÁRZÁS MÉRÉSEK VAN DE GRAAFF GENERÁTOR GYORSITOCSÖVÉBEN LEZAJLO FOLYAMATOK TANULMÁNYOZÁSÁRA. DIPLOMAMUNKA. TÉMAVEZETÖ: KOLTAI E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1973)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01716. 0 citations.

Book, chapter of book


1101. Daróczy S. 2 , Pázsit Á. 2 , Petô G. 2 , Somogyi Gy. 2 + : Fizikai gyakorlatok. (in Hung.)
/Debrecen/, 1973, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi kar, Kisérleti Fizikai tanszék. 76 p. 20 cm. 1 (1973)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01717. 0 citations.
1102. Miltényi L. 3 , Dézsi Z. 2 + , Vargha Gy. 3 , Bornemisza-Pauspertl P. 2 + , Medveczky L. 2 + : Neutronbesugárzás hatása a fehérjék antigenitás-modosulására. (in Hung.)
Kisérleti- és klinikai radiologia ujabb eredményei. szerk. Vargha Gy. Debrecen, 1973, Debreceni Orvostudományi Egyetem Radiologiai Klinika. jubileumi könyv. pp. 199-201. 1 (1973)199-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01670. 0 citations.
1103. Vertse T. 2 : A computer program for the calculation of the complex energy eigenvalues and the non-normalised wave functions of a resonant states in an optical potencial.
Oxford, 1973, Oxford University, Nuclear Physics Theoretical Group. Report no. 45. 10/5/ p. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01705. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Publications: 92.000 76.000 80.117 69.767
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 37.000 29.000 30.017 26.750
Non-locally cited publications: 32.000 25.000 25.017 22.750
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 24.000 17.000 19.183 16.250
Non-locally SCIcited publications: 23.000 17.000 18.183 16.250
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 362.000+( 0.000) 314.000 224.683 207.250
Non-local citations: 335.000 295.000 202.617 191.250
SCICitations: 269.000+( 0.000) 238.000 160.800 150.500
Non-local SCIcitations: 260.000 232.000 154.800 147.500
Citations found: 160.000 148.000 139.867 129.850
Non-local citations found: 154.000 142.000 135.367 125.350
SCICitations found: 101.000 91.000 87.350 80.767
Non-local SCIcitations found: 99.000 89.000 85.850 79.267
Citations appeared: 209.000 189.000 183.189 167.850
Non-local citations appeared: 192.000 172.000 168.522 153.183
SCICitations appeared: 128.000 112.000 110.339 100.267
Non-local SCIcitations appeared: 122.000 106.000 104.839 94.767
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 3.935 4.132 2.804 2.971
Non-local citational effectivity: 3.641 3.882 2.529 2.741
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 2.098 1.671 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 2.459 1.552 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 2.656 1.600 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.667 1.588 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.739 1.588 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 265.853 244.030 178.697 168.831
Equivalent citations (HAS): 354.500 314.000 222.600 207.250
z-index: 7.000 6.000 5.500 5.500


Footprints in science
Papers\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Unknown (ncit=0) 55.000 47.000 50.100 43.017
Less-known (0<ncit<10) 32.000 26.000 27.017 24.250
Known (9<ncit<50) 4.000 2.000 2.500 2.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 1.000 1.000 0.500 0.500
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 68.000 59.000 60.933 53.517
SCILess-known (0<ncit<10) 20.000 14.000 16.517 13.750
SCIKnown (9<ncit<50) 3.000 2.000 2.167 2.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 1.000 1.000 0.500 0.500
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 2: 3. 13362343673
© L. Zolnai.