[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Publications in 1966 *


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


480. Androsov A. V. 4 , Koltay E. 2 + , Oszetinszkij G. M. 4 , Szabó Gy. 2 + , Csepurcsenko I. A. 4 : Korrekcija polozsenija pucska uszkorennüh ionov metodom aszimmetrizacii kvadrupolej. (in Russian)
Dubna 1966, OIYAI. 9-2922. 26 p. 1 (1966)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P00814. 6 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
481. Angeli I. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Messung der totalen Wirkungsquerschnitte von Cs und Rb für Neutronen von 14 MeV Energie. (in German)
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)193-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00798. 0 citations.
482. Angeli I. 2 + : ADATOK MAGFIZIKAI GYORSITOBERENDEZÉSEINK SUGÁRVÉDELMI FALAINAK MÉRETEZÉSÉHEZ. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)328-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00796. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
483. Angeli I. 2 + , Hunyadi I. 2 + : 14 MeV-es neutronok spektrumának megváltozása sugárvédô falakon történô áthaladás során. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)340-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00797. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
484. Balogh T. 2 + : A LEGKISEBB NÉGYZETEK MODSZERÉNEK ALKALMAZÁSAIROL. I. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00859. 0 citations.
485. Balogh T. 2 + : A LEGKISEBB NÉGYZETEK MODSZERÉNEK ALKALMAZÁSAIROL. II. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)189-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00860. 0 citations.
486. Berényi D. 2 + : Ujabb eredmények az elektronbefogással kapcsolatban. (in Hung.)
Fizikai Szemle 16 (1966)21-24./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00800. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
487. Berényi D. 2 + : A béta-spektroszkópia alkalmazása a kémiai analizisben és vegyérték-állapot azonosításában. (in Hung.)
Magyar Kémikusok Lapja 21 (1966)533-535./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00799. 0 citations.
488. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : THE ANGULAR DISTRIBUTION OF ALPHA PARTICLES IN 20NE/N,ALFA/17O REACTIONS AT 14,5 MEV.
Atomki Közlemények 8 (1966)93-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00802. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
489. Buczkó Cs. M. 2 + : ISZSZLEDOVANIE ZAPAZDUVAJUSCSIH NEJTRONOV, VOZNIKAJUSCSIH PRIDELENII JADER 238U NEJTRONAMI SZ ENERGIEJ 14,7 MEV. /PISZ'MA/. (in Russian)
Atomnaya Énergiya 20 (1966)153-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00849. 0 citations.
490. Csánky L. 2 + , Novák D. 2 + : Hômérséklet szabályozó, szcintillációs kristályokhoz. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)23-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00803. 0 citations.
491. Csikai Gy. 1 + , Petô G. 2 + : INFLUENCE OF DIRECT INELASTIC SCATTERING ON /N,2N/ CROSS SECTIONS.
4.New York, 1965, United Nation 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00809. 0 citations.
492. Csikai Gy. 1 + : INVESTIGATION OF 103RH/N,HE3/101TC REACTIONS.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1966)229-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00805. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
493. Csikai Gy. 1 + , Nagy S. 2 + : DISINTEGRATION OF 14N BY FAST NEUTRONS.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1966)303-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00807. 0 citations.
494. Csikai Gy. 1 + , Nagy S. 2 + : A NUKLEONSTABIL H4 EGZISZTENCIÁJÁNAK VIZSGÁLATA A 7LI/N,ALFA/4H REAKCIONÁL 14,7 MEV-OS NEUTRONOKKAL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00806. 0 citations.
495. Csikai Gy. 1 + : INVESTIGATION OF NUCLEAR REACTIONS WITH 14 MEV NEUTRONS.
Atomki Közlemények 8 (1966)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00804. 0 citations.
496. Csikai Gy. 1 + , Petô G. 2 + : DEPENDENCE OF /N,2N/ CROSS SECTIONS ON THE SYMMETRY PARAMETER N-Z.
Physics Letters 20 (1966)52-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00808. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
497. Daróczy S. 2 + : PROTON-EMISSZIOVAL JÁRO RÁDIOAKTIV ÁTALAKULÁSOK. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 14 (1966)317-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00810. 0 citations.
498. Dede K. 2 + : MULTI-DIMENSIONAL SPHERICAL HARMONICS METHOD FOR ENERGY DEPENDENT PROBLEMS.
Nukleonik 8 (1966)383-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00851. 0 citations.
499. Dede K. 2 + , Bôdy Z. 3 : VACUUM BOUNDARY CONDITIONS FOR MULTI-DIMENSIONAL SPHERICAL HARMONICS METHOD.
Nukleonik 8 (1966)388-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00852. 0 citations.
500. Eissa Nabil A. 4 , Berényi D. 2 + , Máthé Gy. 2 + : Bolee vüszokolezsascsie urovni 144Nd raszpade 144Pm. (in Russian)
Atomki Közlemények 8 (1966)204-208./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P00801. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
501. Gyarmati B. 2 + , Vertse T. 2 + : A 28Si/d,p/29Si (Ed = 15MeV) reakció szögeloszlásának kiértékelése Butler és Dar közelitésben. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)314-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00811. Full text PDF. 0 citations.
502. Kisdi D. 2 + : TÉRELMÉLETI MODSZER A KVANTUMMECHANIKAI TÖBBTESTPROBLÉMÁBAN. I. A TÉRELMÉLETI MODSZER. SZEMINÁRIUMI ELÖADÁSA ALAPJÁN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00861. 0 citations.
503. Kisdi D. 2 + : TÉRELMÉLETI MODSZER A KVANTUMMECHANIKAI TÖBBTESTPROBLÉMÁBAN. II. KÖZELITÖ MODSZEREK. SZEMINÁRIUMI ELÖADÁSA ALAPJÁN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)159-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00862. 0 citations.
504. Kisdi D. 2 + : TÉRELMÉLETI MODSZER A KVANTUMMECHANIKAI SOKTESTPROBLÉMÁBAN. III. ALKALMAZÁSOK. SZEMINÁRIUMI ELÖADÁSA ALAPJÁN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)266-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00863. 0 citations.
505. Kiss Á. Z. 2 + , Koltay E. 2 + , Szalay S. 2 + : Modell-vizsgálatok nyomásgenerátorok elektromos terével kapcsolatban. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)101-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00815. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
506. Koltay E. 2 + , Czeglédy Z. 3 : Optical diagrams for electrostatic lenses applied in high voltage accelerators.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)341-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00812. 0 citations.
507. Koltay E. 2 + , Gyarmati B. 2 + : Nekotorüe rezul'tatü raszcseta uszkoritel'nüh trubok sz naklonnümi poljami. (in Russian)
Atomki Közlemények 8 (1966)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00813. 0 citations.
508. Kovách Á. 2 + : An isotopic study of common lead ores from Hungary.
Acta Geologica Hungarica 10 (1966)303-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00816. 6 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
509. Kovách Á. 2 + : Experimental errors and the interpretation of common lead isotope abudances in lead ores.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)121-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00817. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
510. Kovách Á. 2 + : Általánosított modell a közönséges ólom izotóparányai értelmezésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)210-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00818. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
511. Lakatos T. 2 + , Sebestyén B. 2 + , Török I. 2 + : Tápegységrendszer leszármaztatására alkalmas preciziós laboratóriumi tápegység. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)123-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00821. 0 citations.
512. Lakatos T. 2 + : Impulzusgenerátor változtatható felfutási és lecsengési idövel. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)135-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00820. 0 citations.
513. Lakatos T. 2 + : Termosztát félvezetö áramköri elemekhez. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)244-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00819. 0 citations.
514. Lampé L. 3 , Kertész L. 2 + , Dzvonyár J. 3 , Id. Ditroi F. 3 , Medveczky L. 2 + : Extrathyreoideális jodanyagcsere a méhenbelüli életben. (in Hung.)
Acta Biologica Hungarica 17 (1966)396-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00882. 0 citations.
515. Lampé L. 3 , Kertész L. 2 + , Dzvonyár J. 3 , Id. Ditroi F. 3 , Medveczky L. 2 + : Extrathyreoidealis jodanyagcsere a magzati életben. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)260-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00830. 0 citations.
516. Máthé Gy. 2 + : IMPROVED PARTICLE SEPARATION WITH PULSE-SHAPE DISCRIMINATION IN THE CASE OF A CSI/TI/ SCINTILLATOR. /LETTER/.
Nuclear Instruments and Methods 39 (1966)356-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00825. 7 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
517. Medveczky L. 2 + : Autoradiográfiás stripping filmek savanyu mosása. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)199-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00826. 0 citations.
518. Medveczky L. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Fast neutron flow measurement by means of plastics.
Atomki Közlemények 8 (1966)226-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00829. 28 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
519. Medveczky L. 2 + , Lampé L. 3 : Nagy felületü autoradiogram készitése magzati jodanyagcsere tanulmányozásához. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)256-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00827. 0 citations.
520. Medveczky L. 2 + , Somogyi Gy. 2 : The possibility of the neutron personnel dosimetry with solid state track detectors.
II. symposium on health physics, Pécs, 26-30 /1966/. Vol. I. Bp., 1966, Eötvös L. Physical Society Health Physics Section pp. 61-64. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00828. 19 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
521. Meskó L. 2 + , Uray I. 2 + : A 55Mn/d,p/56Mn reakció totális hatáskeresztmetszetének mérése az 500-700 keV . (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)288-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00831. 0 citations.
522. Miskolczi J. 2 + : KÉT ÉS HÁROMSTABIL ÁLLAPOTU BILLENÖKÖRÖKKEL MEGÉPITETT SZÁMLÁLO DEKÁDOK. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)248-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00832. 0 citations.
523. Narkov A. 3 , Sebestyén B. 2 + : KETTES-ÖTÖS ALAPU DIFFERENCIA-SZÁMLÁLO. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)115-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00840. 0 citations.
524. Novák D. 2 + : CsJ/Tl/-ban alfa-besugárzás hatására fellépô szcintillációs impulzus lecsengési idejének és intenzitásának hômérsékletfüggése 160-300K között. . (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)294-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00833. 0 citations.
525. Sámsoni Z. 2 + : NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI GALENIT ÉS SZFALERIT NYOMELEM VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Földtani Közlöny 96 (1966)387-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00933. 0 citations.
526. Sámsoni Z. 2 + : A FLUOROMETRIÁS URÁNMEGHATÁROZÁS PONTOSSÁGÁT ÉS ÉRZÉKENYSÉGÉT BEFOLYÁSOLO TÉNYEZÖK VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Magyar Kémiai Folyóirat 72 (1966)398-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00834. 0 citations.
527. Scharbert T. 2 + : THE HALF-LIFE OF THE SECOND EXCITED STATE IN 133CS.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)185-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00835. 0 citations.
528. Schlenk B. 2 + , Meskó L. 2 + : A 23NA/D,P/24NA REAKCIO TOTÁLIS HATÁSKERESZTMETSZETÉNEK MÉRÉSE A 400-700 KEV ENERGIATARTOMÁNYBAN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00837. 0 citations.
529. Schlenk B. 2 + , Papp I. 2 + , Meskó L. 2 + : VÁKUUMKAMRA MAGREAKCIOK VIZSGÁLATÁHOZ. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)232-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00839. 0 citations.
530. Schlenk B. 2 + , Meskó L. 2 + : A 19F/D,P/20F REAKCIO TOTÁLIS HATÁSKERESZTMETSZETÉNEK MÉRÉSE A 400-700 KEV ENERGIATARTOMÁNYBAN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)280-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00838. 0 citations.
531. Schlenk B. 2 + : EGYSZERÜ ELEKTROSZTATIKUS ELTÉRITÖ RENDSZER AZ ATOMKI KASZKÁD-GENERÁTOR SUGÁRMENETÉNEK KORRIGÁLÁSÁRA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)344-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00836. 0 citations.
532. Somogyi Gy. 2 + : A new method for measuring the particle energy according to the diameters of the holes in solid state nuclear track detectors.
Atomki Közlemények 8 (1966)218-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00853. 26 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
533. Somorjai E. 2 + : Aluminiumoxid nedvességmérö. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)349-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00841. 0 citations.
534. Szilágyi M. 2 + : A MO5+ PAPIRKROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA A VASTOL ÉS A MOO4-TOL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)97-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00845. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
535. Ujhelyi Cs. 2 + , Berényi D. 2 + : Activation device for obtaining active deposit of the thoron on thin wire.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)189-191./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00846. 0 citations.
536. Varga D. 2 + : 60Co belsô párkonverziós együtthatójának meghatározása a 143Pm, 144Pm és 146Pm izotópok pozitron-emissziós vizsgálatának kiegészítésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)87-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00847. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
537. Vatai E. 2 + : OTNOSENIE VEROJATNOSZTEJ EPSZILON/BETA+ ELEKTRONNOGO ZAHVATA I POZITRONNOJ EMISZSZII V PEREHODE SZ OSZNOVNOGO SZOSZTOJANIJA 58CO PAVTOROJ VOZBUZSDENNÜJ UROVEN, 56FE. (in Russian)
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)217-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00848. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
538. Demin A. G. 4 , Mahunka I. 2 , Szubbotin V. G. 4 , Trón L. 2 , Fényes T. 1 : NOVÜE IZOTOPÜ RTUTI. (in Russian)
Ob"edinennyj Institut Yadernükh Issledovanij, Dubna, P-2907. 18 p. 1 (1966)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P00824. 0 citations.
539. Mahunka I. 2 , Trón L. 2 , Fényes T. 1 , Halkin V. A. 3 : ISZSZLEDOVANIE ALFA-SZPEKTRA IZOTOPOV BI. (in Russian)
Izvestiya Akademii Nauk SSSR Seriya Fizicheskaya 30 (1966)1375-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00823. 8 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
540. Mahunka I. 2 , Trón L. 2 , Fényes T. 1 , Halkin V. A. 3 : ISZSZLEDOVANIE ALFA-SZPEKTRA IZOTOPOV BI. (in Russian)
Ob"edinennyj Institut Yadernükh Issledovanij, Dubna, 1966, P-2553. 8 p. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00822. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
541. Somogyi Gy. 2 : A new possibility for the determination of energy distributions of charged particles in solid state nuclear track detectors.
Nuclear Instruments and Methods 42 (1966)312-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00854. 42 + 0 ( 26 +0 SCI) citations.

Thesis


542. Berecz I. 2 + : A 10B/P,GAMMA/11C MAGREAKCIO GERJESZTÉSI FÜGGVÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 300 - 700 KEV TARTOMÁNYBAN. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00957. 0 citations.
543. Csikai Gy. 1 + : MAGREAKCIOK KISÉRLETI VIZSGÁLATA 14 MEV KÖRÜLI NEUTRONOKKAL. (in Hung.)
Akadémiai doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1966)173-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00857. 0 citations.
544. Kovách Á. 2 + : Vizsgálatok az ólomizotópok geokémiájának körébôl, különös tekintettel Magyarország ércelôfordulásaira. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00963. 0 citations.
545. Novák D. 2 + : Szcintillációs fényhozam és jelalak vizsgálatok CsJ/Tl/ kristályon a hômérséklet függvényében. . (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1966)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00959. 0 citations.

Diploma work


546. Buday I. 2 + : AZ ATOMKI TOROID SZEKTOR TIPUSU BÉTA SPEKTROMÉTERE FOKUSZÁLÁSI SAJÁTSÁGAINAK TÉKÉLETESITÉSE. TÉMAVEZETÖ: BERÉNYI D. DEBRECEN, MTA ATOMMAG KUTATO INTÉZETE. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1966)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05250. 0 citations.
547. Horkay Gy. 2 + : Elektronoptikai és elektronikai vizsgálatok Van de Graaf generátor feszültségstabilizálásának fokozásával kapcsolatban. Diplimamunka. Témavezetô: Bánhalmi J. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Kísérleti Fizikai Intézete 0 (1966)62-62./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18480. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Publications: 68.000 64.000 62.967 59.367
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 22.000 19.000 20.567 17.567
Non-locally cited publications: 19.000 16.000 17.567 14.567
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 16.000 13.000 14.567 11.567
Non-locally SCIcited publications: 16.000 13.000 14.567 11.567
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 157.000+( 0.000) 106.000 150.817 92.567
Non-local citations: 151.000 101.000 145.417 88.167
SCICitations: 68.000+( 0.000) 35.000 65.317 31.567
Non-local SCIcitations: 66.000 34.000 63.317 30.567
Citations found: 43.000 40.000 39.000 38.000
Non-local citations found: 43.000 40.000 39.000 38.000
SCICitations found: 26.000 23.000 22.500 21.500
Non-local SCIcitations found: 26.000 23.000 22.500 21.500
Citations appeared: 79.000 63.000 67.083 60.667
Non-local citations appeared: 77.000 61.000 65.083 58.667
SCICitations appeared: 41.000 34.000 34.917 32.500
Non-local SCIcitations appeared: 40.000 33.000 33.917 31.500
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 2.309 1.656 2.395 1.559
Non-local citational effectivity: 2.221 1.578 2.309 1.485
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 1.721 1.609 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 1.818 1.632 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 1.895 1.688 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 1.938 1.692 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 1.938 1.692 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 133.986 87.486 131.059 78.966
Equivalent citations (HAS): 157.000 106.000 150.817 92.567
z-index: 6.000 5.000 5.750 4.500


Footprints in science
Papers\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Unknown (ncit=0) 46.000 45.000 42.400 41.800
Less-known (0<ncit<10) 18.000 16.000 16.567 15.067
Known (9<ncit<50) 4.000 3.000 4.000 2.500
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 52.000 51.000 48.400 47.800
SCILess-known (0<ncit<10) 14.000 12.000 12.567 10.567
SCIKnown (9<ncit<50) 2.000 1.000 2.000 1.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 2: 3. 13362343673
© L. Zolnai.