[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Publications in 1962 *


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


255. Bánhalmi J. 3 , Bódizs D. 2 + : 300 KEV-OS VAN DE GRAAFF TIPUSU ELEKTRONGYORSITO BERENDEZÉS OKTATÁSI CÉLRA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)191-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00459. 0 citations.
256. Berecz I. 2 + , Papp I. 2 + : AZ ATOMKI 800 KV-OS KASZKÁD TIPUSU RÉSZECSKEGYORSITOJA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00424. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
257. Berecz I. 2 + , Schlenk B. 2 + : PIRANI TIPUSU VÁKUUMMÉRÖ AUTOMATIKUS KAPCSOLÁSSAL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00423. 0 citations.
258. Berényi D. 2 + , Biró B. 3 : Vizsgálatok a szcintillációs béta-spektroszkópia technikájára vonatkozólag. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)183-190./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00428. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
259. Berényi D. 2 + : A magspektroszkópia modern problémái és a magyar eredmények. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)515-526./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00583. 0 citations.
260. Berényi D. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Scharbert T. 2 + : Further gamma-spectroscopic investigations on the decay scheme of I131.
Nuclear Physics 31 (1962)456-459./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00425. 8 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
261. Berényi D. 2 + : Determination of ep/beta+ ratio and endpoint energy of internal bremstrahlung due to the electron capture process in the non-unique second forbidden decay of Cl36.
Physics Letters 2 (1962)332-334./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00427. 20 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
262. Berényi D. 2 + : Search for positrons in the disintegration of Ag110 isomers.
Physics Letters 3 (1962)142-143./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00426. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
263. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : NEUTRON INDIKÁLT REAKCIOK JELLEMZÖ ADATAINAK TÁBLÁZATOS ÖSSZEÁLLITÁSA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00429. 0 citations.
264. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : BE9(N,P)LI9 REAKCIO VIZSGÁLATA 14,81 MEV-OS NEUTRONOKKAL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00430. 0 citations.
265. Brücher E. 2 + : CE-144 IONCSERÉS TISZTITÁSA ÉS DBP-OS EXTRAKCIOJA TEJSAVAS KÖZEGBÖL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)37-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00431. 0 citations.
266. Brücher E. 2 + : HORDOZOMENTES RA-228 (MSTH1) ÉS AC-228 (MSTH2) IONCSERÉS ELÖÁLLITÁSA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)197-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00433. 0 citations.
267. Brücher E. 2 + : OLOM (THB)-BIZMUT (THC) IONCSERÉS ELVÁLASZTÁSA ÉS LAKTÁT KOMPLEXEIK ÖSSZETÉTELÉNEK A VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)201-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00432. 0 citations.
268. Csánky L. 2 + : AZ EGYENÁRAMU GENERÁTOR ELEKTRONIKUS STABILIZÁLÁSA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)210-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00434. 0 citations.
269. Csikai Gy. 1 + , Gyarmati B. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Az n-alfa/np hatáskeresztmetszet-viszony mérése Na23 és Al27 magokon 14,6 MeV neutronenergiánál . (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)137-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00435. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
270. Dézsi Z. 2 + : TERMÉSZETES VIZEK RÁDIUMEMANÁCIO TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLO EMANOMÉTER. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00460. 0 citations.
271. Dézsi Z. 2 + : VIZSGÁLATOK MAGAS URÁNTARTALMU TERMÉSZETES VIZEK URÁN, RÁDIUM ÉS RÁDIUMEMANÁCIO TARTALMÁRA VONATKOZOAN. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)92-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00461. 0 citations.
272. Fényes T. 1 + : ALFA-RADIOAKTIVITÁS A KÖZÉPNEHÉZ MAGOKNÁL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)97-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00464. 0 citations.
273. Fényes T. 1 + , Mahunka I. 2 + : EGY SI FÉLVEZETÖ ALFA-SPEKTROMÉTER. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00436. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
274. Illés F. 2 + , Vatai E. 2 + : RÁDIOAKTIV NUKLIDOK FONTOSABB TULAJDONSÁGAINAK LYUKKÁRTYA RENDSZERE. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00437. 0 citations.
275. Jeney A. Sen. 3 , Péter F. 3 , Kertész L. 2 + , Jenei A. Ifj. 3 , Medveczky L. 2 + : Rezul... (in Russian)
Ancsnokság 6 (1962)209-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00438. 0 citations.
276. Koltay E. 2 + : Referenciateres rotációs voltmérö Van de Graaff generátor lassú feszültségstabilizálására. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)145-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00440. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
277. Kovách Á. 2 + : Beitr„ge zur Geochemie der Bleiisotope. (in German)
Kernenergie 5 (1962)395-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00441. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
278. Lampé L. 3 , Kertész L. 2 + , Péter F. 3 : BETRAGE ZUM JOD-STOFFWECHSEL DES INTRAURINEN EMBRYOS. (in German)
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynakologie 158 (1962)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00444. 0 citations.
279. Lampé L. 3 , Medveczky L. 2 + , Kertész L. 2 + : Die Jodkomulation in der Fetalen Schilddrüse. (in German)
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynakologie 158 (1962)338-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00442. 0 citations.
280. Mahunka I. 2 + , Somorjai E. 2 + : Li6 targetmagon alacsony energiáju protonokkal (o-2 Mev) létrehozható magreakciók. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)105-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00465. 0 citations.
281. Máthé Gy. 2 + , Voszka R. 3 : A NEW METHOD FOR MOUNTING SCINTILLATION CRYSTALS WITH AN IMPROVED ENERGY RESOLVING POWER.
Nuclear Instruments and Methods 16 (1962)335-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00445. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
282. Medveczky L. 2 + : Spektry neitronov iz istochnikov Po-Be i Ra-Be. (in Russian)
Atomnaya Énergiya 13 (1962)583-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00549. 18 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
283. Medveczky L. 2 + , Péter F. 3 , Lampé L. 3 : Az autoradiográfia metodikájával kapcsolatos néhány tapasztalat. (in Hung.)
Kisérletes Orvostudomány 14 (1962)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00446. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
284. Nagy János. 2 + , Gombos P. 3 : NÉHÁNY GYAKORLATI MODOSITÁS RADIOFREKVENCIÁS IONFORRÁSON. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00447. 0 citations.
285. Nagy Z. 2 , Sámsoni Z. 2 + , Benkô K. 3 : LOGARITMUSOS OPTIKAI FÉNYSZÜRÖ KVANTITATIV EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉSHEZ. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)333-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00453. 0 citations.
286. Nagy Z. 2 , Benkô K. 3 , Sámsoni Z. 2 + : VÁKUUMGÖZÖLÉSSEL ELÖÁLLITOTT FÉMFILMEK OPTIKAI ÉS ELEKTRONMIKROSZKOPOS VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)339-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00454. 0 citations.
287. Novák D. 2 + : Egyszerü, cseppfolyós nitrogénnel mûködô, automatikus szabályozású kriosztát alacsony hômérsékleti mérésekhez. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)113-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00448. 0 citations.
288. Novák D. 2 + : Atommagok orientálása. (in Hung.)
Fizikai Szemle 12 (1962)46-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00468. 0 citations.
289. Novák D. 2 + : Alacsony hômérsékletek elôállítása. (in Hung.)
Fizikai Szemle 12 (1962)206-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00467. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
290. Orbán Gy. 2 + : A RÖNTGENFIZIKA HALADÁSA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)143-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00450. 0 citations.
291. Sámsoni Z. 2 + : UJ TIPUSU MINTAVEVÖKÉSZÜLÉK VIZBEN OLDOTT OXIGÉN NYOMAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ. (in Hung.)
Energia és Atomtechnika 15 (1962)251-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00451. 0 citations.
292. Schadek J. 2 + , Berényi D. 2 + , Fényes T. 1 + : Vákuumpárologtató berendezés magspektroszkópiai vizsgálatoknál használatos radioaktív források készítésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)119-123./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00452. 0 citations.
293. Schadek J. 2 + : LYUKKÁRTYA-TARTO ÉS RENDEZÖ ASZTALKA. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)133-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00469. 0 citations.
294. Schlenk B. 2 + : MULTICHANNEL AMPLITUDE ANALYZER OF THE "GREY WEDGE" TYPE.
Nuclear Instruments and Methods 15 (1962)231-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00455. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
295. Somorjai E. 2 + : Aluminiumoxid (Al2O3) targetfólia készitése. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00456. 0 citations.
296. Ujhelyi Cs. 2 + : TOVÁBBI VIZSGÁLATOK A TÁVOLSÁGTÖRVÉNY ALKALMAZHATOSÁGÁRA GAMMA-IONIZÁCIOS HENGERKAMRÁVAL. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 10 (1962)199-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00458. 0 citations.
297. Koltay E. 2 + , Fejér I. 3 : Körhengerpólusú kvadrupollencsék terének vizsgálata. (in Hung.)
Atomki Közlemények 4 (1962)177-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00439. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.

Thesis


298. Berényi D. 2 + : Vizsgálatok pozitron emittálással járó kis valószínûségû radioaktív bomlási folyamatokra vonatkozólag. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00573. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
299. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : Neutrongenerátor alkalmazása Be9(n,p)Li9,Be9(n,alfa)He6 magreakciók vizsgálatánál. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 0 (1962)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00576. 0 citations.
300. Kovách Á. 2 + : A Velencei hegység ólomérceinek izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00462. 0 citations.
301. Medveczky L. 2 + : A Be9 (alfa,n) C12 magfolyamatból származó neutronok energiaeloszlása. Kandidátusi értekezés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00574. 0 citations.
302. Nagy János. 2 + : VIZSGÁLATOK A PENNING-TIPUSU HIDEGKATODOS IONFORRÁSRA VONATKOZOAN. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00575. 0 citations.
303. Szilágyi M. 2 + : A PERIODUSOS RENDSZER ÁTMENETI ÉS EGYES NEGATIV KARAKTERÜ ELEMEIHEZ TARTOZO MAGHASADÁSI TERMÉKEK VISELKEDÉSE HUMUSZSAVAKKAL SZEMBEN. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00577. 0 citations.

Diploma work


304. Kiss Á. Z. 2 + : Potenciáleloszlás és iontrajektóriák a ferde terű gyorsítócsövekben. Diplomamunka. Témavezetô: Koltay E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1962)55-55./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18481. 0 citations.
305. Török I. 2 + : Proton bombázással keltett gamma emisszió vizsgálata titán, nikkel és vas magokon. Diplomamunka. Témavezetô: Koltay E. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Kísérleti Fizikai Intézete 0 (1962)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18485. 0 citations.
306. Szabó József. 2 : Modell mérések tank generátorok elektrosztatikus problémáinak vizsgálatára. Diplomamunka. Témavezetô: Koltay E., Bánhalmi J. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Kísérleti Fizikai Intézete 0 (1962)61-61./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18484. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Publications: 52.000 50.000 46.567 44.400
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 16.000 15.000 13.833 13.333
Non-locally cited publications: 12.000 11.000 10.500 10.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 7.000 7.000 6.000 6.000
Non-locally SCIcited publications: 7.000 7.000 6.000 6.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 68.000+( 0.000) 65.000 64.833 63.333
Non-local citations: 62.000 59.000 59.500 58.000
SCICitations: 21.000+( 0.000) 21.000 20.000 20.000
Non-local SCIcitations: 21.000 21.000 20.000 20.000
Citations found: 18.000 18.000 18.000 18.000
Non-local citations found: 18.000 18.000 18.000 18.000
SCICitations found: 5.000 5.000 5.000 5.000
Non-local SCIcitations found: 5.000 5.000 5.000 5.000
Citations appeared: 27.000 27.000 26.000 26.000
Non-local citations appeared: 24.000 24.000 23.500 23.500
SCICitations appeared: 9.000 9.000 9.000 9.000
Non-local SCIcitations appeared: 9.000 9.000 9.000 9.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 1.308 1.300 1.392 1.426
Non-local citational effectivity: 1.192 1.180 1.278 1.306
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 1.577 1.580 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 1.688 1.667 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 1.583 1.545 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 1.571 1.571 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 1.571 1.571 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 60.585 58.464 58.432 57.372
Equivalent citations (HAS): 68.000 65.000 64.833 63.333
z-index: 3.000 3.000 3.000 3.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Unknown (ncit=0) 36.000 35.000 32.733 31.067
Less-known (0<ncit<10) 14.000 13.000 11.833 11.333
Known (9<ncit<50) 2.000 2.000 2.000 2.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 45.000 43.000 40.567 38.400
SCILess-known (0<ncit<10) 7.000 7.000 6.000 6.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 2: 2. 13362343672
© L. Zolnai.