[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

Publications in 1959 *


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


110. Berecz I. 2 + : KORSZERÜ OLAJDIFFUZIOS SZIVATTYUK ÉPITÉSÉVEL KAPCSOLATOS NÉHÁNY PROBLÉMA ÉS AZ INTÉZETÜNKBEN KÉSZÜLT SZIVATTYUK ISMERTETÉSE. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1959)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00191. 0 citations.
111. Berényi D. 2 + : Megjegyzések a magspektroszkópia problémáihoz egy svédországi tanulmányúttal kapcsolatban. (in Hung.)
Fizikai Szemle 9 (1959)3-8./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00194. 0 citations.
112. Bornemisza-Pauspertl P. 2 + : GYORS NEUTRON SZORÁSI KISÉRLETEK. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)421-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00192. 0 citations.
113. Csikai Gy. 1 + , Szalay S. 2 + : THE ELECTRON NEUTRINO ANGULAR CORRELATION IN THE BETA-DECAY OF HE6.
Comptes rendus du congres international de physique nucleaire. Interations nucleaires aux basses energies et structure des noyaux, Paris, 7-12 Juillet, 1958. Paris. 1 (1959)840-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00179. 7 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
114. Csikai Gy. 1 + , Daróczy S. 2 + : TERMIKUS NEUTRONOK ALBEDOJÁNAK VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)507-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00169. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
115. Csongor É. 2 + : MG MIKRO-ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSA. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)517-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00188. 0 citations.
116. Gyarmati B. 2 + : Gamma-sugarak és elektronok polarizációs állapotának kisérleti detektálási lehetöségeiröl. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1959)31-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00193. 0 citations.
117. Kertész L. 2 + : THE EFFECT OF SEVERE NERVOUS STIMULATION ON PITUITANY ADRENAL AND OVARIAN FUNCTION.
Acta Endrocrinologica 30 (1959)585-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00170. 0 citations.
118. Kertész L. 2 + , Fazakas A. 3 , Petrányi J. 3 : ÜBER DIE SCHWANKUNGEN DER JODAVIDITAT DER SCHILDDRÜSE. (in German)
Acta Medica 14 (1959)287-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00172. 0 citations.
119. Kertész L. 2 + , Végh L. I. 3 : A MÁJ NYIROKKERINGÉSÉNEK IZOTOPOS VIZSGÁLATA KISÉRLETES KRONIKUS MÁJÁRTALOMBAN. (in Hung.)
Kisérletes Orvostudomány 5 (1959)490-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00173. 0 citations.
120. Kertész L. 2 + , Fazakas A. 3 : A PAJZSMIRIGY JOD-AVIDITÁSÁNAK INGADOZÁSÁROL. (in Hung.)
Magyar Belorvosi Archivum 11 (1959)133-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00171. 0 citations.
121. Koltay E. 2 + : Nagyenergiájú részecskegyorsitók új szerkesztési elve. (in Hung.)
Fizikai Szemle 9 (1959)139-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00198. 0 citations.
122. Koltay E. 2 + : Erös fokuszálás kisenergiájú ionoptikai rendszerekben. (in Hung.)
Fizikai Szemle 9 (1959)182-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00199. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
123. Kovách Á. 2 + : A tatabányai szénmedence kutatófúrásainak anyagából származó szénminták urántartalmának vizsgálata béta-sugárzásmérés útján. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1959)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00174. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
124. Máthé Gy. 2 + : RELATIV CSATORNASZÉLESSÉGÜ SZCINTILLÁCIOS GAMMA-SPEKTROMÉTER. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)129-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00175. 0 citations.
125. Máthé Gy. 2 + , Scharbert T. 2 + : SZCINTILLÁCIOS SZÁMLÁLO ÉS SPEKTROMÉTER. (in Hung.)
Mérés és Automatika 7 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00176. 0 citations.
126. Nagy János. 2 + : KISFOGYASZTÁSU RÁDIOFREKVENCIÁS IONFORRÁS INTÉZETÜNK NEUTRONGENERÁTORÁHOZ. (in Hung.)
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae 4 (1959)109-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00177. 0 citations.
127. Nagy János. 2 + : MÉRÉSEK ÉS TAPASZTALATOK EGY MÁGNESES IONFORRÁSON. (in Hung.)
Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae 5 (1959)179-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00178. 0 citations.
128. Nagy Z. 2 , Almássy Gy. 2 + : ÁTÁRAMOLTATO BETÉTFOLYADÉK RÁDIOAKTIVITÁSÁNAK MÉRÉSE GM-SZÁMLÁLOCSÖHÖZ. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)419-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00185. 0 citations.
129. Orbán Gy. 2 + , Erdélyi L. 3 : KVARCÉGÖ SZILÁRD TESTEK, FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK IBOLYÁNTULI FÉNNYEL VALO BESUGÁRZÁSÁRA. (in Hung.)
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítô 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00196. 0 citations.
130. Schlenk B. 2 + : EGYENÁRAMU ERÖSSITÖ GYENGE IONIZÁCIOS ÁRAMOK MÉRÉSÉHEZ. (in Hung.)
Mérés és Automatika 7 (1959)237-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00180. 0 citations.
131. Szalay S. 2 + , Berényi D. 2 + : Some remarks on the generation of nuclear power by controlled fusion processes.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 10 (1959)39-55./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00181. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
132. Szalay S. 2 + , Berényi D. 2 + : A beta-ray spectrometer of toroid-sector type.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 10 (1959)57-77./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00182. 8 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
133. Szalay S. 2 + , Almássy Gy. 2 + : MAGYARORSZÁG EGYES FONTOSABB KÖSZÉNTERÜLETEINEK ÁTVIZSGÁLÁSA URÁNIUM NYOMELÖFORDULÁS SZEMPONTJÁBOL. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1959)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00187. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
134. Szalay S. 2 + , Berényi D. Id. 3 : HASADÁSI TERMÉKEK A LÉGKÖRI CSAPADÉKOKBAN DEBRECENBEN, 1952. ÉS 1957. KÖZÖTT. (in Hung.)
MTA Matematika Fizika Tudományok Osztályának Közleményei 9 (1959)175-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00183. 0 citations.
135. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : Átáramoltató betét folyadékok radioaktivitásának mérésére GM-számlálócsôhöz. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)419-420./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12104. 0 citations.
136. Szalay S. 2 + , Berényi D. 2 + : Fission product precipitation from the atmosphere in Debrecen, between 1952. and 1957.
Proceedings II. UN International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 1958. Vol. 18. Geneva, -, United Nations 0 (1959)570-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00184. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
137. Szilágyi M. 2 + , Berényi D. 2 + , Máthé Gy. 2 + : Nd147 izotóp készítmény radioaktív szennyezettségének vizsgálata. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 7 (1959)451-456./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00186. 0 citations.
138. Gáspár R. 3 , Gyarmati B. 2 , Tamássy-Lentei I. 3 : Determination of elecrostatic potentials by series.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 9 (1959)369-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05314. 0 citations.

Thesis


139. Berényi D. 2 + : Egy toroid szektor tipusú koincidencia béta-spektrométer konstruálása és vizsgálatok a Nd147 bomlási sémáján. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00218. 0 citations.
140. Csongor É. 2 + : VIZSGÁLATOK A MG24, MG25 ÉS MG26 IZOTOPOKNAK PO ALFA SUGARAIVAL TÖRTÉNÖ BOMBÁZÁSÁT KISÉRÖ GAMMASUGÁRZÁSRA VONATKOZOLAG. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00213. 0 citations.
141. Fényes T. 1 + : AZ ALFA-BOMLÁS. A PO210 ALFA-SPEKTRUMA. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00214. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
142. Nagy János. 2 + : NÉHÁNY KÖNNYÜ ELEM ALFA-NEUTRONTIPUSU MAGÁTALAKULÁSÁNAK GERJESZTÉSI FÜGGVÉNYE. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00215. 0 citations.
143. Szabó Ilona. 2 + : KATIONOK ADSZORPCIOJA HUMUSZ PREPARÁTUMON. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00216. 0 citations.
144. Ujhelyi Cs. 2 + : U/VI/ EXTRAKCIOS VIZSGÁLATOK DI-N BUTIL-FOSZFÁTTAL. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1959)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00217. 0 citations.

Book, chapter of book


145. Szalay S. 2 + , Csikai Gy. 1 + : RÁDIOAKTIVITÁS. (in Hung.)
Jegyzet. Bp., Felsôoktatási Jegyzetellátó 0 (1959)278-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00200. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Publications: 36.000 35.000 32.667 31.833
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 9.000 9.000 9.000 9.000
Non-locally cited publications: 7.000 7.000 7.000 7.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 4.000 4.000 4.000 4.000
Non-locally SCIcited publications: 3.000 3.000 3.000 3.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 25.000+( 0.000) 25.000 25.000 25.000
Non-local citations: 21.000 21.000 21.000 21.000
SCICitations: 10.000+( 0.000) 10.000 10.000 10.000
Non-local SCIcitations: 8.000 8.000 8.000 8.000
Citations found: 6.000 6.000 6.000 6.000
Non-local citations found: 6.000 6.000 6.000 6.000
SCICitations found: 3.000 3.000 3.000 3.000
Non-local SCIcitations found: 3.000 3.000 3.000 3.000
Citations appeared: 8.000 8.000 8.000 8.000
Non-local citations appeared: 6.000 6.000 6.000 6.000
SCICitations appeared: 3.000 3.000 3.000 3.000
Non-local SCIcitations appeared: 3.000 3.000 3.000 3.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.694 0.714 0.765 0.785
Non-local citational effectivity: 0.583 0.600 0.643 0.660
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 1.556 1.514 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 1.667 1.667 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 1.857 1.857 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 18.556 18.556 18.556 18.556
Equivalent citations (HAS): 25.000 25.000 25.000 25.000
z-index: 3.000 3.000 3.000 3.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by the ATOMKI Part of the authors from the ATOMKI Part of the ATOMKI
Unknown (ncit=0) 27.000 26.000 23.667 22.833
Less-known (0<ncit<10) 9.000 9.000 9.000 9.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 32.000 31.000 28.667 27.833
SCILess-known (0<ncit<10) 4.000 4.000 4.000 4.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 2: 2. 13362343672
© L. Zolnai.