Somogyi Gy. 2 + , Nikl I. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon aktivitáskoncentráciojának mérése és a belégzésböl eredö sugárterhelés meghatározása hazai lakások légterében. (in Hung.)
Izotóptechnika, Diagnosztika 32 (1989)177.-X./ 0.000 0
14 + 0 ( 5 +0) citations.