ATOMKI: Publikáció bejelentés
Ennek az ürlapnak a kitöltésével és elküldésével az ATOMKI kutatói bejelenthetik publikációikat az ATOMKI könyvtárában. A bejelentés előtt érdemes tájékozódni, hogy a szóbanforgó publikáció nincs-e már bejelentve. A publikációk általában a bejelentéstől számított egy hónapon belül kerülnek az adatbázisba. A mezők között a TAB/ShiftTAB billentyűvel és az egérrel lehet mozogni. Minden kérdésre kell válaszolni. A nem létező kötet, fűzet és oldalszám esetén 0-t kell válaszolni. A 0 választ betűvel kell kiírni: Nulla. Ha nem írja ki az összes szerzőt, a szerzők sorát zárja "et. al."-lal! A terjedelmet jelölje negatív előjellel! Ha a bejelentés írott publikációra vonatkozik, a kiadvány fedőlapjának, valamint a mű első oldalainak (a szerzők intézethez tartozásáig bezárólag) fénymásolatát 2 pld-ban el kell juttatni az ATOMKI könyvtárába!
1. Szerző: 
2. Szerző: 
3. Szerző: 
4. Szerző: 
5. Szerző: 
6. Szerző: 
7. Szerző: 
8. Szerző: 
9. Szerző: 
10. Szerző: 
11. Szerző: 
12. Szerző: 
13. Szerző: 
14. Szerző: 
15. Szerző: 
16. Szerző: 
17. Szerző: 
18. Szerző: 
19. Szerző: 
20. Szerző: 
21. Szerző: 
22. Szerző: 
23. Szerző: 
24. Szerző: 
25. Szerző: 
26. Szerző: 
27. Szerző: 
28. Szerző: 
29. Szerző: 
30. Szerző: 
A szerzők igazi száma: 
Kollab. neve: 
Intézetiség:
Cím (max 240 kar.):
Megjelenési hely (max 240 kar.):
ISSN/ISBN szám:
Impakt faktor: 
Kötet: 
Megjelenési év: 
Füzetszám: 
Kezdő oldal,
vagy cikkszám: 
Utolsó oldal,
vagy -terjedelem: 
Téma (max.3):
(1)Magfizika (2)Atomfizika (3)Anyagtudomány és analitika (4)Föld- kozmikus és környezettud. (5)Műszerek és módsz. fejlesztése (7)Biológiai és orvosi kutatások (6)Részecskefizika és egyéb
Jelleg:
Ha a jelleg (H)
a konf. anyagban
megjelenik:
Nyelv:
Kelt: 
Beküldő
user ID (namafia): 

Vissza az indexhez.
© L. Zolnai