[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

29 publications of Papp L. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Conf. abstract, poster, talk


1. Papp L. 1 + : A talajvíz szennyezettségi állapotának vizsgálata egy kistelepülés folyékonyhulladék-leürítôjének környezetében (Abstr.: p. 210). (in Hung.)
10. Országos Felsôoktatlási Környezettudományi Diákkonferencia. Eger, 2006. április 10-12. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21600. 0 citations.
2. Szabó Sz. 3 , Papp L. 1 + , Szabó Gy. 3 : Investigation of a communal sewage disposal site from the aspect of landscape protection.
14th International Symposium on Problems of Landscape Ecology Research. Stara Lesná, Slovakia, 4-7 Oct., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21603. 0 citations.
3. Szabó Sz. 3 , Szabó Gy. 3 , Fodor Cs. 3 , Papp L. 1 + : Sewage disposal and its effects on groundwater and soil quality.
7th Moravian Geographical Conference. CONGEO 2007. Regions, Localities and Land Scapes in New Europe. Brno, Czech Republic, 27-31 Aug., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21605. 0 citations.
4. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + : A talajvízben lévô többletlevegô képzôdési mechanizmusának kapcsolata a vízszint-emelkedéssel. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21067. 0 citations.
5. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Sándor L. 3 , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : A bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés elôtti környezeti felmérése. (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok. Pécs, 2009. október 14-16. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22281. 0 citations.
6. Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Köllô Z. 2 + , Papp L. 1 + : Using an ultrapure 4He spike in tritium measurements of water samples by the 3He ingrowth method.
Development in Noble Gas Understanding and Expertise. DINGUE 2009. Nancy, France, 19-20 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22043. 0 citations.
7. Janovics R. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Az új magyarországi nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezetének alapszint felmérése radioanalitikai módszerekkel. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22892. 0 citations.
8. Köllô Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Papp L. 1 + , Dombóvári P. 3 , et al. 3 : Tritium in the rainwater around the nuclear power plant of Paks, Hungary.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22595. 0 citations.
9. Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + : Improving tritium determination from environmental water samples by the 3He ingrowth method by means of an ultrapure 4He spike.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2010. Vienna, Austria, 2-7 May, 2010 0 (2010)0-519./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22593. 0 citations.
10. Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + : Recens barlanghômérsékletek viszonya szalmacseppkövek folyadékzárványainak nemesgáztartalmaival. (in Hung.)
13. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2010. május 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22611. 0 citations.
11. Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + : Relationship between recent cave temperatures and noble gas temperatures derived from fluid inclusions of modern soda straw stalactites.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2010. Vienna, Austria, 2-7 May, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22584. 0 citations.
12. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + : Cseppkövek folyadékzárványaiban oldott nemesgázok méréstechnikája. (in Hung.)
13. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2010. május 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22891. 0 citations.
13. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Bak O. 2 + : Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok méréstechnikája. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22894. 0 citations.
14. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + : Noble gas measurements from tiny water amounts: Fluid inclusions in carbonates of speleothemes and coral skeletons.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2010. Vienna, Austria, 2-7 May, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22583. 0 citations.
15. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23779. 0 citations.
16. Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + : Advancing fluid inclusions as a temperature proxy: Measurement of noble gases in one microliter of water enclosed in copper capillaries.
6th International Conference: Climate Change - The Karst Record. Birmingham, UK, 26-29 June, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24057. 0 citations.
17. Palcsu L. 1 + , Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + : Szén-dioxidos gáztelepek izotóp-geokémiája. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24482. 0 citations.
18. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + : Noble gas measurements from tiny water amounts.
Development in Noble Gas Understanding and Expertise Workshop. Paris, France, 12-13 Aug., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24085. 0 citations.
19. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Environmental radio-analytical research in the field of a new LILW disposal facility in Hungary.
Waste Management Conference. Phoenix, Arizona, USA, 26 Febr. - 1 March, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24722. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


20. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű tricium, Co-60 és Cs-137 kibocsátásának ellenôrzése a melegvíz csatorna kifolyó környezetében. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28035. 0 citations.

Annual Report


21. Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , et al. 3 : Field experiment on excess air formation in the riverbank of Danube.
Atomki Annual Report 2007 0 (2008)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21264. 0 citations.
22. Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + : Improving argon, krypton and xenon measurements for environmental water samples.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22518. 0 citations.
23. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : Environmental survey of the low and intermediate level radioactive waste disposal facility Bátaapáti before the operation of the site.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23113. 0 citations.
24. Köllô Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Molnár M. 1 + , Ranga T. 3 , Dombóvári P. 3 , Manga L. 3 : Experimental investigation and numerical modelling of tritium wash-out by precipitation in the area of the nuclear power plant of Paks, Hungary.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)67-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23114. 0 citations.
25. Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Köllô Z. 2 + , Papp L. 1 + : Using an ultrapure 4He spike in tritium measurements of water samples by the 3He ingrowth method.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)62-63./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23110. 0 citations.
26. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Investigation of radioisotopes in different organisms around Paks NPP.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)72-72./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24156. 0 citations.
27. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + : Advancing the use of noble gases in fluid inclusions of speleothems as a palaeoclimate proxy: Method and standardization.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)75-75./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24158. 0 citations.
28. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
29. Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major Z. 2 + , Koltai G. 3 , Futó I. 1 + , et al. 3 : Stable isotopes and noble gas constraints on the genesis of therapeutic waters SE Poland.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)82-82./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26220. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 29.000 29.000 7.549 7.549
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 5.069 5.069 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 29.000 29.000 7.549 7.549
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 29.000 29.000 7.549 7.549
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:53. 0
© L. Zolnai.