[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

47 publications of Janovics R. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Conf. abstract, poster, talk


1. Janovics R. 1 + , Gosztonyi Gy. 4 : Felsô-tiszaia-vidéki öntéstalajok talajtulajdonságainak vizsgálata különös tekintettel a fémek mobilizációjára. (in Hung.)
10. Országos Felsôoktatlási Környezettudományi Diákkonferencia. Eger, 2006. április 10-12. 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21599. 0 citations.
2. Janovics R. 1 + , Gosztonyi Gy. 4 : Fémek mobilizációjának vizsgálata savas extrakció hatására Felsô-Tisza-vidéki hullámtéri talajok példáján. (in Hung.)
28. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Szeged, 2007. árilis 4-6. 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21597. 0 citations.
3. Janovics R. 1 + , Béni Á. 4 , Posta J. 3 : Folyadék-folyadék extrakciós módszerek kidolgozása arzénformák elválasztására és GFAAS elemzésére. (in Hung.)
Centenáriumi Vegyészkonferencia. Sopron, 2007. május 29 - június 1. 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21598. 0 citations.
4. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Braun M. 1 + , Stefánka Zs. 3 : Automata talajvízminta vevô rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21046. 0 citations.
5. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Barnabás I. 3 : Development of an automatic sampling unit for measuring radiocarbon content of groundwater.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21953. 0 citations.
6. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Sándor L. 3 , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : A bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés elôtti környezeti felmérése. (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok. Pécs, 2009. október 14-16. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22281. 0 citations.
7. Janovics R. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Az új magyarországi nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezetének alapszint felmérése radioanalitikai módszerekkel. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22892. 0 citations.
8. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23779. 0 citations.
9. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Major I. 1 + , Wacker L. 4 : Advances in radiocarbon measurement of water samples.
International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems and Climate Change Studies. Monaco, 27 March - 1 April, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27115. 0 citations.
10. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Légköri szén-dioxid és aeroszol radiokarbon tartalma Debrecenben. (in Hung.)
10. Magyar Aeroszol Konferencia. Galyatetô, 2011. október 20-21. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24979. 0 citations.
11. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + , et al. 3 : A fosszilis eredetű szén mennyiségének becslése a városi levegôben aeroszol és CO2 minták radiokarbon tartalmának összehasonlításával (Abstr.: pp. 749-750). (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23510. 0 citations.
12. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Fosszilis eredetű szén mennyiségének becslése a városi levegôben aeroszol és CO2 minták radiokarbon tartalmának összehasonlításával. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25424. 0 citations.
13. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérése egyszerűsített LSC módszerrel. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24814. 0 citations.
14. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Egyszerűsített mérési módszer nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérésére. (in Hung.)
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24795. 0 citations.
15. Janovics R. 1 + , Kern Z. 2 + , Barnabás I. 3 , Molnár M. 1 + , et al. 3 : Radiocarbon impact of a light water VVER type nuclear power plant in a nearby tree, Paks, Hungary.
21st International Radiocarbon Conference. Paris, France, 8-13 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25440. 0 citations.
16. Janovics R. 1 + , Kern Z. 2 + , Barnabás I. 3 , Veres M. 2 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : Erôművi radiokarbon nyomok egy Paksi Atomerômű közeli fában. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25456. 0 citations.
17. Janovics R. 1 + , Kern Z. 2 + , Barnabás I. 3 , Molnár M. 1 + , et al. 3 : A Paksi Atomerômű C-14 kibocsátásának vizsgálata a közeli fák évgyűrűiben (Abstr.: p. 505). (in Hung.)
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25455. 0 citations.
18. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Environmental radio-analytical research in the field of a new LILW disposal facility in Hungary.
Waste Management Conference. Phoenix, Arizona, USA, 26 Febr. - 1 March, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24722. 0 citations.
19. Janovics R. 1 + , Molnár A. 3 , Orsovszki J. 3 , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , Bodnár I. 3 , Molnár M. 1 + : Rejtôzködô radiokarbon: Talajvízben oldott és szerves?!. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2012. Siófok, 2012. október 8-10. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25567. 0 citations.
20. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Mérési módszerek fejlesztése az aeroszolok C-14 tartalmának mérésére és az elsô megfigyelt év eredményei Debrecenben (Abstr.: p. 505). (in Hung.)
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24806. 0 citations.
21. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Alternatív módszerek fejlesztése a légköri szén emberi eredetű hányadának meghatározására. (in Hung.)
Fizikus Doktoranduszok Kenferenciája. Balatonfenyves, 2012. június 15-17. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25458. 0 citations.
22. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Orsovszki J. 3 , Gönczi R. 3 , Veres M. 2 + , Hajdas I. 3 , et al. 3 : Status report of the new AMS C-14 sample preparation lab. of the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Debrecen, Hungary.
21st International Radiocarbon Conference. Paris, France, 8-13 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25442. 0 citations.
23. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Major I. 1 + , Veres M. 2 + : EnvironMICADAS: éj eszköz a földtudomány és klímakutatás számára Debrecenben. (in Hung.)
6. Magyar Földrajzi Konferencia. Kockázat - Konfliktus - Kihívás. Szeged, 2012. szeptember 5-7. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25443. 0 citations.
24. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Wacker L. 4 , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : C-14 analysis of groundwater using 1-10 mL sample.
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25447. 0 citations.
25. Major I. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + : Üzemagyagok biológiai eredetű hánadának meghatározása 14C módszer segítségével. (in Hung.)
9. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Miskolc, 2013. június 13-15. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26314. 0 citations.
26. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major I. 1 + , Janovics R. 1 + , Veres M. 2 + , Hajdas I. 3 , Jull A. J. T. 2 + : Summary of the first year operation of Hertelendi AMS C-14 Laboratory, Debrecen, Hungary.
7th International Symposium on Archaeology. Gent, Belgium, 8-12 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26528. 0 citations.
27. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Hatházi Á. 1 + , Tóth Cs. A. 4 : A Zsolcai-halmok építési idejének becslése az eltemetett talaj szerves anyag tartalmának 14C vizsgálatával. (in Hung.)
9. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Miskolc, 2013. június 13-15. 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26532. 0 citations.
28. Janovics R. 1 + , Molnár A. 3 , Kern Z. 2 + , Kapitány S. 3 , Molnár M. 1 + : Egy nukleáris hulladéktároló 14C kibocsátásának vizsgálata a közeli fák évgyűrűiben. (in Hung.)
10. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2014. március 27-29. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27383. 0 citations.
29. Janovics R. 1 + , Kelemen D. I. 4 , Kern Z. 2 + , Kapitány S. 3 , Molnár M. 1 + : Investigation of the 14C emission of a raioactive waste disposal facility in the annual rings of the nearby trees (Abstr.: p. 39).
1st Radiocarbon in the Environment Conference. Belfast, UK, 18-22 Aug., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27184. 0 citations.
30. Janovics R. 1 + , Kelemen D. I. 4 , Kern Z. 2 + , Kapitány S. 3 , Molnár M. 1 + : A Püsökszilágyi RHFT légnemű 14C kibocsátásának vizsgálata a közeli fák évgyűrűiben. (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok 2014. Balatonszárszó, 2014. október 13-15. 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27384. 0 citations.
31. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár A. 3 , Bodnár I. 3 , Kapitány S. 3 , et al. 3 : Study of dissolved organic C-14 level in the groundwater monitoring network of a radioactive waste disposal facility (Abstr.: p. 38).
1st Radiocarbon in the Environment Conference. Belfast, UK, 18-22 Aug., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27381. 0 citations.
32. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Veres M. 2 + , Molnár A. 3 , Bodnár I. 3 , et al. 3 : Oldott szerves radiokarbon vizsgálata egy radioaktív hulladéklerakó talajvizében (Abstr.: p. 68). (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok 2014. Balatonszárszó, 2014. október 13-15. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27382. 0 citations.
33. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Janovics R. 1 + , Czébely A. 3 , Orsovszki J. 3 , Veres M. 2 + : Environmental radioactivity and site-specific concentration ratios of non-human biota in the vicinity of Paks NPP, Hungary.
International Conference on Environmental Radioactivity. ENVIRA 2015. Tessaloniki, Greece, 21-25 Sept., 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28042. 0 citations.
34. Csige I. 1 + , Futó I. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major I. 1 + , Túri M. 1 + , Sóki E. 1 + , Molnár J. 1 + : Estimation of uptake rate of carbon dioxide through the skin by measurement of carbon isotope ratio of exhaled air (Abstr.: pp. 123-124).
14th Workshop of the European Society for Isotope Research. ESIR 2017. Baile Govora, Romania, 25-29 June, 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29685. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


35. Bihari Á. 1 + , Palcsu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : A fukushimai reaktorbaleset radioaktív csóvájának erôsen kitett datolyaszilva faminta radioizotópos vizsgálata. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28034. 0 citations.
36. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű tricium, Co-60 és Cs-137 kibocsátásának ellenôrzése a melegvíz csatorna kifolyó környezetében. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28035. 0 citations.

Annual Report


37. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Braun M. 1 + , Stefánka Zs. 3 : Testing automatic groundwater sampling unit by the help of isotope analytical and dissolved ion investigations.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22532. 0 citations.
38. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : Environmental survey of the low and intermediate level radioactive waste disposal facility Bátaapáti before the operation of the site.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23113. 0 citations.
39. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Investigation of radioisotopes in different organisms around Paks NPP.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)72-72./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24156. 0 citations.
40. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Groundwater dating down to the milliliter level.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)70-70./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24154. 0 citations.
41. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
42. Janovics R. 1 + , Kern Z. 2 + , Barnabás I. 3 , Molnár M. 1 + , et al. 3 : C-14 signal of the Paks Nuclear Power Plant in the nearly treerings.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)83-83./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25337. 0 citations.
43. Major I. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Furu E. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Fossil carbon in the winter time aerosol in Debrecen city, 2010.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)84-84./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25338. 0 citations.
44. Janovics R. 1 + , Molnár A. 3 , Orsovszki J. 3 , Molnár M. 1 + : 14C measurement from dissolved organic carbon of groundwater at the Püspökszilágy RHFT.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)86-86./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26224. 0 citations.
45. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : A new combustion and CO2 purification line for AMS C-14 measurement.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)87-87./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26225. 0 citations.
46. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : Validation of organic sample pro-treatment method for AMS C-14 measurement in Atomki.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)88-88./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26226. 0 citations.
47. Molnár M. 1 + , Orsovszki J. 3 , Janovics R. 1 + , et al. 3 : Novel methods for AMS C-14 analyses of Dissolved Inorganic Carbon (DIC) of groundwater.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)91-91./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26229. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 47.000 47.000 9.461 9.461
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 5.660 5.660 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 47.000 47.000 9.461 9.461
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 47.000 47.000 9.461 9.461
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:48. 0
© L. Zolnai.