[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

33 publications of Bihari Á. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Conf. abstract, poster, talk


1. Bihari Á. 1 + : Izotóp-nyomjelzéses talajerózió térképezés a Bükkalján. (in Hung.)
9. Országos Felsôoktatási Környezettudományi Diákkonferencia. ELTE, Bp., 2004. április 5-7. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18171. 0 citations.
2. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + : A 137Cs mint radionyomjelzô alkalmazása a talajerózió becslésére. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18281. 0 citations.
3. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Szabó G. 3 , Szabó Sz. 3 : Modernkori lejtôfejlôdés kísérleti vizsgálata 137Cs-módszerrel a Gyűr-hegyen (Bükkalja). (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20260. 0 citations.
4. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Szabó G. 3 , Szabó Sz. 3 : Modernkori, gyorsított talajátrendezôdés nyomon követése izotópos technikával. (in Hung.)
Földminôség, Földértékelés és Földhasználati Információ a Környezetbarát Gazdálkodás Versenyképességének Javításáért. Keszthely, 2007. november 22-23 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20747. 0 citations.
5. Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Várhegyi A. 3 : A talajerózió becslése Boda (Mecsek) térségében. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20262. 0 citations.
6. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Tóth I. 3 : Tű a szénakazalban: Kis- és közepes aktivitású folyékony hulladékok "nehezen mérhetô" izotópjainak meghatározása. (in Hung.)
34. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2009. április 28-30. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22065. 0 citations.
7. Dezsô Z. 2 + , Szabó Sz. 3 , Bihari Á. 1 + : Tiszai hullámtér feltöltôdésének idôbeli alakulása a 137Cs-izotóp gamma-spektrometriai vizsgálata alapján. (in Hung.)
5. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2009. március 26-29. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21818. 0 citations.
8. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Sándor L. 3 , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : A bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés elôtti környezeti felmérése. (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok. Pécs, 2009. október 14-16. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22281. 0 citations.
9. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Pintér T. 3 : Joint determination of Tc-99 and Ag-108m in L/ILW liquid wastes.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22562. 0 citations.
10. Szûcs Z. 1 + , Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , et al. 3 : Separation of 79Se from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP (Abstr.: p. 177).
4th International Conference of Nuclear Analytical Chemistry Conference. Mumbay, India, 15-19 Nov., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23226. 0 citations.
11. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Veres M. 2 + : A fukushimai reaktorbalesetb‹l származó hasadási termékek monitorozása Magyarországon. (in Hung.)
36. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23736. 0 citations.
12. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23779. 0 citations.
13. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérése egyszerűsített LSC módszerrel. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24814. 0 citations.
14. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Egyszerűsített mérési módszer nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérésére. (in Hung.)
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24795. 0 citations.
15. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Takács S. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , András D. 3 : 79Se radiokémiai elválasztása kis- és közepes aktivitású folyékony hulladékból (L/ILW) 75Se nyomjelzô és ICP-MS technika alkalmazásával. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2012. Siófok, 2012. október 8-10. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25039. 0 citations.
16. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Environmental radio-analytical research in the field of a new LILW disposal facility in Hungary.
Waste Management Conference. Phoenix, Arizona, USA, 26 Febr. - 1 March, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24722. 0 citations.
17. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Janovics R. 1 + , Czébely A. 3 , Orsovszki J. 3 , Veres M. 2 + : Environmental radioactivity and site-specific concentration ratios of non-human biota in the vicinity of Paks NPP, Hungary.
International Conference on Environmental Radioactivity. ENVIRA 2015. Tessaloniki, Greece, 21-25 Sept., 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28042. 0 citations.
18. Bihari Á. 1 + , Németh A. 3 , et al. 3 : Pb-210 chronology of the near-surface sediment record of Lake Bolatau.
1st DANTE Conference and Workshop: Bridging the gap between 21Pb and Radiocarbon Age Dating. Toulouse, France, 19-21 Oct., 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29013. 0 citations.
19. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Horváth G. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , Pintér T. 3 : Method development for the determination of Pd-107 in L/ILW liquid wastes.
International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry. RANC 2016. Budapest, Hungary, 10-15 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28746. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


20. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Pintér T. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű primerkörében oldott 14C nyomonkövetése a C30-as konténerig I.: Szervetlen frakció. (in Hung.)
38. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2013. április 23-25. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26701. 0 citations.
21. Bihari Á. 1 + , Palcsu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : A fukushimai reaktorbaleset radioaktív csóvájának erôsen kitett datolyaszilva faminta radioizotópos vizsgálata. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28034. 0 citations.
22. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű tricium, Co-60 és Cs-137 kibocsátásának ellenôrzése a melegvíz csatorna kifolyó környezetében. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28035. 0 citations.
23. Molnár M. 1 + , Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 : Módszerfejlesztés és alkalmazása a pihentetô medencék vizében oldott szervetlen C-14 mérésére. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28033. 0 citations.

Other publication


24. Bihari Á. 1 + : Izotóp-nyomjelzéses talajerózió térképezés a Bükkben. TDK dolgozat. (in Hung.)
Debrecen, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar 0 (2004)30-30./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18172. 0 citations.

Annual Report


25. Dezsô Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Cseszkó T. 3 , Szabó Sz. 3 : Investigation of soil erosion in arable land in Hungary using radiotracer technique.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17889. 0 citations.
26. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + : Examination of the effect of particle-size on the radionuclide-content of solids.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19634. 0 citations.
27. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Szabó Sz. 3 : Examination of the soil redistribution through the vertical distribution of the radionuclide-content of undisturbed soils.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20622. 0 citations.
28. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Kovács B. 3 : Separation of the 79Se from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23111. 0 citations.
29. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Tóth I. 3 : Improved determination of Tc-99 in L/ILW liquid wastes with special emphasis on quantitative Ag-108m separation.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23112. 0 citations.
30. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : Environmental survey of the low and intermediate level radioactive waste disposal facility Bátaapáti before the operation of the site.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23113. 0 citations.
31. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 : Development of procedure for the separation of 107Pd from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)73-74./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24157. 0 citations.
32. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Investigation of radioisotopes in different organisms around Paks NPP.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)72-72./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24156. 0 citations.
33. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 33.000 33.000 9.155 9.155
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 4.879 4.879 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 33.000 33.000 9.155 9.155
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 33.000 33.000 9.155 9.155
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:44. 0
© L. Zolnai.