[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

88 publications of Rinyu L. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Conf. abstract, poster, talk


1. Rinyu L. 1 + , Tandori J. 4 , Pfeiffer I. 4 , Nagy T. 4 , Maróti P. 4 , Nagy L. 4 : Structures and functions of different ubiquinones at the QB site of reaction centers (Abstr.).
1st Internet Conference of Photochemistry and Photobiology (http://www.netsci-journal.com). Nov. 17 - Dec. 12, 1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15690. 0 citations.
2. Tandori J. 4 , Méray N. 4 , Nagy L. 4 , Rinyu L. 1 + , Maróti P. 4 : Function of the secondary quinone in bacterial reaction centers reconctituted by different ubiquinones (Program and abstr.: p. 119).
A Magyar Biofizikai Társaság XVIII. Vándorgyûlése. Pécs, 1997. július 6-9. 0 (1997)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15689. 0 citations.
3. Rinyu L. 1 + , Méray N. 4 , Tandori J. 4 , Pfeiffer I. 4 , Maróti P. 4 , Nagy L. 4 : Steric and electrostatic affects on the stabilization of the secondary quinone in reaction centers (Abstr.: p. 56).
11th International Congress on Photosynthesis. Budapest, Hungary, 17-22 Aug., 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15691. 0 citations.
4. Rinyu L. 1 , Tóth Z. 4 , Nagy L. 4 : Egy herbicidrezisztens rekciócentrum-"bicycle". (in Hung.)
A Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztálya Munkaértekezlete. Sárospatak, 1998. május 11-14. 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15693. 0 citations.
5. Rinyu L. 1 + : A másodlagos kinon és a fehérjekörnyezet térszerkezetének hatása a töltésstabilizálódásra fotoszintetikus reakciócentrumban (Abstr.: p. 27). (in Hung.)
24. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekció. Debrecen, 1999. március 31 - április 2. 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15695. 0 citations.
6. Rinyu L. 1 + , Tandori J. 4 , Váró Gy. 4 , Ludmann K. 4 , Körtvélyesi T. 4 , Maróti P. 4 , Nagy L. 4 : Sztérikus és elektrosztatikus hatások a töltésstabilizációra fotoszintetikus reakciócentrumban (Abstr.: p. 188). (in Hung.)
A Magyar Biofizikai Társaság 19. Vándorgyûlése. Kecskemét, 1999. augusztus 25-28. 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15696. 0 citations.
7. Maróti P. 4 , Rinyu L. 1 + , Turzó K. 4 , Laczkó G. 4 : Proton uptake and protein relaxation in reaction centers of photosynthetic bacteria monitored by delayed fluorescence of the dimer. (in Hung.)
3rd European Biophysics Congress. Munich, Germany, 9-13 Sept., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15697. 0 citations.
8. Rinyu L. 1 + , Körtvélyesi T. 4 , Maróti P. 4 , Nagy L. 4 : The role of the electronic structure of quinones in the charge stabilization in photosynthetic reaction centers (Programme and abstr.: p. 142).
EUCO-CC3. 3rd European Conference of Computational Chemistry. Budapest, Hungary, 4-8 Sept., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15698. 0 citations.
9. Rinyu L. 1 + , Körtvélyesi T. 4 , Nagy L. 4 : A kinonok töltéseloszlásának szerepe a töltésstabilizációra fotoszintetikus realciócentrumban (Abstr.: P23 p. 62). (in Hung.)
A Magyar Biofizikai Társaság 20. Kongresszusa. Budapest, 2001. július 5-7. 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15700. 0 citations.
10. Zimányi L. 4 , Kulcsár Á. 4 , Tenger K. 4 , Rinyu L. 1 + , Borovok N. 4 , Kotlyar A. 4 : Effect of the protein medium and dynamics on electron transfer.
International Conference on the Sequence, Structure and Function of Membrane Protein Systems. Zychron Yáaquov, Izrael, 4-7 Nov., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15701. 0 citations.
11. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Nemezgás leányelemmel rendelkezô nehezen mérhetô izotópok koncentrációjának meghatározása tömegspektrometriai úton. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15524. 0 citations.
12. Rinyu L. 1 + , Maróti P. 4 : Fehérjén belüli kölcsönhatások tükrözôdése a fehérje késleltetett fluoreszcenciájában. (in Hung.)
Magyar Biofizikai Társaság, Molekuláris Biofizika Szekciójának Helyi Konferenciája. Szeged, 2002. április 12. 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15703. 0 citations.
13. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Dating of total soil organic matter used in kurgan studies.
18th International Radiocarbon Conference. Wellington, New Zeland, 1-5 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16971. 0 citations.
14. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Gáztér vizsgálatok kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tároló hordókból.
ôszi Radiokémiai Napok. Balatonföldvár, 2003. október 8-10. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17022. 0 citations.
15. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozója. Debrecen, 2003. november 7-9. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17185. 0 citations.
16. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Isotopic composition of precipitation in Hungary in 2001 and 2002.
International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management. Vienna, Austria, 19-23 May, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16048. 0 citations.
17. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Horváth I. 3 , Fórizs I. 2 + : Isotope studies of a groundwater-flow system in granite, Middle Hungary.
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks. Prague, Czech Republic, 15-19 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16938. 0 citations.
18. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : A magyarországi atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kapcsán alkalmazott biztonsági elemzés metodikája. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Balatonföldvár, 2003. október 8-10. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17024. 0 citations.
19. Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Isotope investigations of thermal waters in the Pannonian Basen, (SE) Hungary (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, pp. 37-38).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17587. 0 citations.
20. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + : Talajkor meghatározása radiokarbon módszerrel. (in Hung.)
1. Magyar Tájökológiai Konferencia. Szirák, 2004. szeptember 17-19. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17970. 0 citations.
21. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Rinyu L. 1 + : 14C mérés alkalmazása a karsztkutatásban (Abstr.: p. 15). (in Hung.)
7. Karsztfajlôdés Konferencia. Szombathely, 2004. március 19-20. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17422. 0 citations.
22. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Rinyu L. 1 + : Isotope hydrological study of the Pasnyag karstic spring (Abstr.: Berichte des Institues für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, p. 99).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17586. 0 citations.
23. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Determination of old and fresh water mixing in a Hungarian Karstic Aquifer using isotope methods (Book of extended synopses: pp. 137-138).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17972. 0 citations.
24. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Gas generation measurements in drums containing LL/ILW.
Waste Management Conference. WM'04. Tucson, AZ, USA. 29 Feb. - 4 March, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17397. 0 citations.
25. Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
7. Karsztfajlôdés Konferencia. Szombathely, 2004. március 19-20. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17421. 0 citations.
26. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 : Isotopic composition of precipitation in Hungary in the last three years. (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, p. 111).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-111./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17585. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
27. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Explanation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite image (Book of extended synopses: pp. 114-115).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17973. 0 citations.
28. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universitat Graz, Isotopes Workshop Volume, pp. 135-136).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17588. 0 citations.
29. Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Bartha L. 2 + , Futó I. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Rajta I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szíki G. Á. 2 + , Simon A. 1 + , Szikszai Z. 1 + , Uzonyi I. 1 + : Results achieved and plan for a further progress in the Debrecen Laboratories of IBA and ES.
1st International Workshop on Technologies for Cultural Heritage "Non-Destructive Nuclear Techniques for Dating and Analysis. Lecce, Italy, 16-17 Dec., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19085. 0 citations.
30. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Talajok teljes szervesanyag-tartalmának radiokarbon datálása alkalmazásban. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18283. 0 citations.
31. Husu I. 4 , Rinyu L. 1 + , Nagy K. 3 , Szebenyi K. 3 , Körtvélyesi T. 4 , Giustini M. 4 , Nagy L. 4 : Relations between structure and biological affectivity for Q(B) site inhibitors of bacterial photosynthetic reaction centers.
14th European Bioenergetics Conference, Moscow, Russia, 22-27 July, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20722. 0 citations.
32. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Fiatal karsztos kôzetek 14C korának mérése és értelmezése. (in Hung.)
11. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2006. március 10-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19464. 0 citations.
33. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : Isotope-analytical results of a study of gas generation in L/ILW.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19461. 0 citations.
34. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19456. 0 citations.
35. Szántó Zs. 2 + , Kertész R. 3 , Morgós A. 3 , Nagy D. 3 , Molnár M. 1 + , Grabner M. 4 , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : Combined techniques to date the first Turkish bridge over the river Tisza, Hungary.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19419. 0 citations.
36. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Izotópanalitikai vizsgálatok a Baradla-barlang cseppköveirôl csepegô vizeken. (in Hung.)
12. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2007. március 23-24. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20391. 0 citations.
37. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Milligrammos minták radiokarbonos kormérésének elôkészítése az Atomki-ban. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20258. 0 citations.
38. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Study of the current carbon-dynamics of Baradla-cave, Hungary.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20389. 0 citations.
39. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Monitoring network of atmospheric 14C around Paks NPP, Hungary.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20819. 0 citations.
40. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : C-14 mobilisation into gas phase from L/ILW.
International Workshop on Mobile Fission and Activation Products in Nuclear Waste Disposal. MOFAP 07. La Baule, France, 16-19 Jan., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20163. 0 citations.
41. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Vána M. 3 , Rinyu L. 1 + , Turek K. 4 , Rulík P. 4 : Monitoring of atmospheric 14CO2 and fossil carbon influencing.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20387. 0 citations.
42. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , et al. 3 : Biomonitoring of 14C in the vicinity of NPPs.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20820. 0 citations.
43. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Nagy T. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Developments and results from the new Hungarian graphite target line.
11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry. Rome, Italy, 14-19 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21529. 0 citations.
44. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Barnabás I. 3 : Development of an automatic sampling unit for measuring radiocarbon content of groundwater.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21953. 0 citations.
45. Molnár M. 1 + , Siklósy Z. 4 , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Orsovszki J. 3 : Az öregszén beépülésének aránya a Baradla-barlang cseppköveiben tízezer évvel ezel‹tt. (in Hung.)
13. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2010. május 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22608. 0 citations.
46. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében. (in Hung.)
35. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22618. 0 citations.
47. Rinyu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Nagy T. 3 , Veres M. 2 + , Kimák Á. 2 + , et al. 3 : Optimization of sealed tube graphitization method for environmental C-14 studies using MICADAS.
12th International Conference on Accelerator Mass Spectrometr. Wellingon, New Zealand, 20-25 March 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24089. 0 citations.
48. Janovics R. 1 + , Molnár A. 3 , Orsovszki J. 3 , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , Bodnár I. 3 , Molnár M. 1 + : Rejtôzködô radiokarbon: Talajvízben oldott és szerves?!. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2012. Siófok, 2012. október 8-10. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25567. 0 citations.
49. Major I. 1 + , Furu E. 1 + , Rinyu L. 1 + , Vodila G. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + , Hajdas I. 3 : Fossil carbon in city air: One year synchronized aerosol and CO2 observation in Debrecen, Hungary.
21st International Radiocarbon Conference. Paris, France, 8-13 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24978. 0 citations.
50. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : EnvironMICADAS a mini C-14 AMS with enhanced gas ion source interface in Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Debrecen, Hungary.
21st International Radiocarbon Conference. Paris, France, 8-13 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25441. 0 citations.
51. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Major I. 1 + , Veres M. 2 + : EnvironMICADAS: éj eszköz a földtudomány és klímakutatás számára Debrecenben. (in Hung.)
6. Magyar Földrajzi Konferencia. Kockázat - Konfliktus - Kihívás. Szeged, 2012. szeptember 5-7. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25443. 0 citations.
52. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Wacker L. 4 , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : C-14 analysis of groundwater using 1-10 mL sample.
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25447. 0 citations.
53. Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : Status report of AMS graphitization lines in Atomki, Hugnary.
21st International Radiocarbon Conference. Paris, France, 8-13 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25276. 0 citations.
54. Major I. 1 + , Furu E. 1 + , Rinyu L. 1 + , Vodila G. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Contribution of fossil and biogenic carbon to PM2.5 and CO2 in the atmosphere of Debrecen, Hungary.
European Aerosol Conference. EAC 2013. Prague, Czech Republic, 1-6 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26302. 0 citations.
55. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major I. 1 + , Veres M. 2 + , Seiler M. 3 , et al. 3 : Gas Ion Source Based Micro Sample C-14 AMS analyses at HEKAL and its applications in Isotope Geochemistry.
10th Applied Isotope Geochemistry Conference. Budapest, Hungary, 23-26 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26533. 0 citations.
56. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major I. 1 + , Janovics R. 1 + , Veres M. 2 + , Hajdas I. 3 , Jull A. J. T. 2 + : Summary of the first year operation of Hertelendi AMS C-14 Laboratory, Debrecen, Hungary.
7th International Symposium on Archaeology. Gent, Belgium, 8-12 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26528. 0 citations.
57. Rinyu L. 1 + , Orsovszki G. 3 , Futó I. 1 + , Veres M. 2 + , Molnár M. 1 + : Application of zinc reduction sealed tube graphitization on sub milligram samples using EnvironMICADAS.
13th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry. AMS-13. Aix en Provence, France, 24-29 Aug., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27253. 0 citations.
58. Hubay K. 1 + , Braun M. 1 + , Harangi S. 3 , Palcsu L. 1 + , Túri M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Radiocarbon dating of Sphagnum cellulose from Mohos peat bog, East Carpathians (Absr: EGU 2015-10813).
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015. Vienna, Austria, 12-17 April, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27642. 0 citations.
59. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + , Futó I. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , Veress M. 3 : Gráf, szkóp, méter. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29021. 0 citations.
60. Túri M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Hubay K. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + : Preliminary stable isotope results from the Mohos peat bog, East-Carpathians.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016. Vienna, Austria, 17-22 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28767. 0 citations.
61. Csige I. 1 + , Futó I. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major I. 1 + , Túri M. 1 + , Sóki E. 1 + , Molnár J. 1 + : Estimation of uptake rate of carbon dioxide through the skin by measurement of carbon isotope ratio of exhaled air (Abstr.: pp. 123-124).
14th Workshop of the European Society for Isotope Research. ESIR 2017. Baile Govora, Romania, 25-29 June, 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29685. 0 citations.

Educational lecture


62. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : Radiokarbon mérés az Atomki-ban: Múlt, jelen, jövô. (in Hung.)
MTA Atomki - MTA Régészeti Intézete: Szakmai Nap. Debrecen, 2010. május 13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22621. 0 citations.

Annual Report


63. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Application of total soil organic matter dating in kurgan studies.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17882. 0 citations.
64. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Horváth I. 3 , Fórizs I. 2 + : Isotope studies of a groundwater-flow system in granite, Middle Hungary.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17883. 0 citations.
65. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Software development for 14C gas-propotional counter system.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17896. 0 citations.
66. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Origin and Mixing of water in catchment area of Main-channel Lónyai.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17881. 0 citations.
67. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The safety assessment methodology used in Hungary fpr a new LLW/ILW repository.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17885. 0 citations.
68. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Decision process and prioritization of safety assessment activities.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17886. 0 citations.
69. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + : Isotope analitical investigation of old and fresh water mixing in a karstic aquifer.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18843. 0 citations.
70. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Interpretation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite images.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18845. 0 citations.
71. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Nagy S. A. 3 , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Elek Á. 2 + , Fürj D. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18838. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
72. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Kertész R. 3 , Morgós A. 3 , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + : Radiocarbon dating of the first Turkish bridge over the River Tisza.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18839. 0 citations.
73. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Fórizs I. 2 + , Kern Z. 2 + , Nagy B. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Paleoclimate reconstruction based on tritium and radiocarbon measurements at Focal Viu Ice Cave, Bihor Mts., Romania.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18841. 0 citations.
74. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Monitoring of gas generation during the charge/discharge regime of miners' headlamps.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18842. 0 citations.
75. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Kern Z. 2 + , Fórizs I. 2 + , Nagy B. 3 , Kázmér M. 3 , Gál A. 4 : Late Holocene environmental changes recorded at Ghetarul de la Focul Viu Bihor Mts, Romania.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)61-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19631. 0 citations.
76. Medzihradszky Zs. 4 , T. Bíró K. 3 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)55-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20617. 0 citations.
77. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Determination of radiocarbon content in young stalagmites of Baradla cave and its interpretation.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20615. 0 citations.
78. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20630. 0 citations.
79. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Monitoring of the 14C activity in the atmosphere.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20613. 0 citations.
80. Rinyu L. 1 + : Energetic change of the primary quinone in photosynthetic reaction center: mutation, delayed fluorescence and model calculations. (Theses of the Ph.D. dissertation).
Atomki Annual Report 2007 0 (2008)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21270. 0 citations.
81. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Nagy T. 3 , Veres M. 2 + : New results from the improved 14C AMS graphite target line in ATOMKI.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22530. 0 citations.
82. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Harangi Sz. 3 , et al. 3 : Radiocarbon dating of the last volcanic eruption of the Ciomadul volcano, Southeast Carpathians.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23108. 0 citations.
83. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Major I. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , et al. 3 : Atmospheric fossil fuel CO2 record in Debrecen city during the winter of 2008.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23109. 0 citations.
84. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Groundwater dating down to the milliliter level.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)70-70./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24154. 0 citations.
85. Rinyu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Nagy T. 3 , Kimák Á. 2 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Rapid graphite target preparation with sealed tube zinc reduction method for C-14 dating by MICADAS.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)71-71./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24155. 0 citations.
86. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
87. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Barczi A. 3 , Joó K. 3 : Soil C-14 dating of the Lyukas-halom kurgan.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)80-80./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25334. 0 citations.
88. Rinyu L. 1 + , Orsovszki J. 3 , Molnár M. 1 + , Horváth A. 3 , Pribóczki É. 1 + , Veres M. 3 : Improvement and optimization of sealed tube graphitization.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)81-81./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26219. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 88.000 87.000 16.614 16.281
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 2.000 2.000 0.236 0.236
Non-locally cited publications: 2.000 2.000 0.236 0.236
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 2.000+( 0.000) 2.000 0.236 0.236
Non-local citations: 2.000 2.000 0.236 0.236
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.023 0.023 0.014 0.015
Non-local citational effectivity: 0.023 0.023 0.014 0.015
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 6.227 6.264 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.687 0.687 0.081 0.081
Equivalent citations (HAS): 1.500 1.500 0.177 0.177
z-index: 1.000 1.000 0.125 0.125


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 86.000 85.000 16.378 16.044
Less-known (0<ncit<10) 2.000 2.000 0.236 0.236
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 88.000 87.000 16.614 16.281
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:55. 0
© L. Zolnai.