[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

33 publications of Mogyorósi M. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : A Dél-Alföldi löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08551. 0 citations.
2. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Mintavételezési elválasztási és aktivitásmérési eljárás kidolgozása atomerômûbôl származó 85Kr kibocsátás mérésére. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08548. 0 citations.
3. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Mikecz P. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Kis és közepes aktivitású hulladékokban eljárás kidolgozása a 99Tc illetve a 3H koncentrációjának meghatározására és a 99Tc/137Cs scaling factor becslésére. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08545. 0 citations.
4. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Paleokarsztok izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08549. 0 citations.
5. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômûbôl kibocsátott 14C mérése a környezetben. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)24-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08546. 0 citations.
6. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Vízgeológiai kutatások project, izotóphidrológiai vizsgálatok. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)28-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08550. 0 citations.
7. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Duna-víz - talajvíz arány és radiokarbon aktivitáskoncentráció meghatározása a KKÁT körüli talajvíz figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09529. 0 citations.
8. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : 129I és 85Kr koncentrációjának meghatározása primerköri hôhordozóban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09534. 0 citations.
9. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A Duna-víz - talajvíz arány meghatározása a Paksi Atomerômû területén lévô figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09530. 0 citations.
10. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Radioaktív iszapminták radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09528. 0 citations.
11. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Bepárlási maradék 14C koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09526. 0 citations.
12. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Radioactív iszapminták 129I és 99Tc koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09527. 0 citations.
13. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A levegô radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációja. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09531. 0 citations.
14. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Primerköri víz nemesgáztartalmának mintázása és a minták komplex tömegspektrométeres elemzése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)36-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09532. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


15. Palcsu L. 1 + , Pintér T. 3 , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dissolved stable noble gas measurements from primary water of Paks NPP.
5th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Eger, Hungary, 17-20 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14373. 0 citations.
16. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Tóth I. 3 : Tű a szénakazalban: Kis- és közepes aktivitású folyékony hulladékok "nehezen mérhetô" izotópjainak meghatározása. (in Hung.)
34. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2009. április 28-30. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22065. 0 citations.
17. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Pintér T. 3 : Joint determination of Tc-99 and Ag-108m in L/ILW liquid wastes.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22562. 0 citations.
18. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében. (in Hung.)
35. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22618. 0 citations.
19. Szûcs Z. 1 + , Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , et al. 3 : Separation of 79Se from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP (Abstr.: p. 177).
4th International Conference of Nuclear Analytical Chemistry Conference. Mumbay, India, 15-19 Nov., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23226. 0 citations.
20. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Veres M. 2 + : A fukushimai reaktorbalesetb‹l származó hasadási termékek monitorozása Magyarországon. (in Hung.)
36. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23736. 0 citations.
21. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérése egyszerűsített LSC módszerrel. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24814. 0 citations.
22. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Egyszerűsített mérési módszer nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérésére. (in Hung.)
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24795. 0 citations.
23. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Takács S. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , András D. 3 : 79Se radiokémiai elválasztása kis- és közepes aktivitású folyékony hulladékból (L/ILW) 75Se nyomjelzô és ICP-MS technika alkalmazásával. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2012. Siófok, 2012. október 8-10. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25039. 0 citations.
24. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Horváth G. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , Pintér T. 3 : Method development for the determination of Pd-107 in L/ILW liquid wastes.
International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry. RANC 2016. Budapest, Hungary, 10-15 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28746. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


25. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Pintér T. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômű primerkörében oldott 14C nyomonkövetése a C30-as konténerig I.: Szervetlen frakció. (in Hung.)
38. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2013. április 23-25. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26701. 0 citations.
26. Molnár M. 1 + , Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 : Módszerfejlesztés és alkalmazása a pihentetô medencék vizében oldott szervetlen C-14 mérésére. (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28033. 0 citations.

Educational lecture


27. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : Radiokarbon mérés az Atomki-ban: Múlt, jelen, jövô. (in Hung.)
MTA Atomki - MTA Régészeti Intézete: Szakmai Nap. Debrecen, 2010. május 13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22621. 0 citations.

Annual Report


28. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Kovács B. 3 : Separation of the 79Se from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23111. 0 citations.
29. Bihari Á. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Tóth I. 3 : Improved determination of Tc-99 in L/ILW liquid wastes with special emphasis on quantitative Ag-108m separation.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23112. 0 citations.
30. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 + : Environmental survey of the low and intermediate level radioactive waste disposal facility Bátaapáti before the operation of the site.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23113. 0 citations.
31. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 : Development of procedure for the separation of 107Pd from L/ILW radioactive waste material produced by the Hungarian NPP.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)73-74./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24157. 0 citations.
32. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
33. Szûcs Z. 1 + , Takács S. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Kovács B. 3 , Andrási D. 3 : Determination of radioactivity of 79Se in waste of NPP using 75Se as tracer.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)86-86./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25340. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 33.000 33.000 7.910 7.910
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 4.727 4.727 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 33.000 33.000 7.910 7.910
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 33.000 33.000 7.910 7.910
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:52. 0
© L. Zolnai.