[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

51 publications of Papp Z. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy N. 3 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Somogyi A. 3 , Néma I. 4 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 , Marlóczky Gy. 4 , Bihari L. 4 : Jelentés a csernobili reaktorbaleset kapcsán a KLTE Izotóp Laboratóriumában az elmúlt 7 hónapban végzett vizsgálatokról és azok eredményeirôl. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotóp Laboratórium 0 (1986)85-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15481. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
2. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy N. 3 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Somogyi A. 3 , Néma I. 4 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 , Maglóczky Gy. 3 , Bihari L. 4 : Jelentés a csernobili reaktorbaleset kapcsán a KLTE Izotóp Laboratóriumában az elmúlt 7 hónapban végzett vizsgálatokról és azok eredményeir‹l. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1986)85-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20292. 0 citations.
3. Kornilov N. V. 4 , Kagalenko A. B. 4 , Baryba V. Ya. 4 , Daróczy S. 2 + , Csikai Gy. 1 + , Papp Z. 2 + , Schram Zs. 2 + : Study of structure in the 27Al(n, alpha) reaction cross section.
INDC(CCP)-305-L. Nov., 1989, Vienna, IAEA 0 (1989)9-9./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14967. 0 citations.
4. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Somogyi A. 3 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Jelentés Ajka város radiációs helyzetérôl a rendelkezésre álló adatok alapján. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1992)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15499. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Daróczy Cs. S. 3 , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Somogyi A. 3 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Jelentés Ajka város radiációs helyzetérôl a rendelkezésre álló adatok alapján. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1992)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20321. 0 citations.
6. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Összefoglaló jelentés a "Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására" c. kutatási témáról 1992.09.5 - 1995.02.28-ig. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995)99-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15505. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
7. Daróczy Cs. S. 3 , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására. 1992. szept. 5-tôl 1995 febr. 28-ig végzett munkáról. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995)99-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20322. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


8. Daróczy S. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Futó I. 1 + , Csikai Gy. 1 + , Kornilov N. V. 4 , Salnikov O. A. 4 : Izmerenie sechenij reakcij 58Ni(n,p)58Co, 93Nb(n,2n)92mNb i 197Au(n,2n)196Au pri energiya nejtronov 8.92, 9.39 i 9.90 MeV. (in Russian)
6-j Vsesoyuznoj Konferencii po nejtronnoj Fizike. Kiev, USSR. 2-6. okt. 1983 0 (1983)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07704. 0 citations.
9. Daróczy S. 2 + , Papp Z. 2 + , Demény A. 3 , Vas L. 4 , Karácsonyi Gy. 4 , Berkes I. 3 , Halmi A. 4 , Várnagy M. 3 : Low-cost automatized counter for laboratory beta-ray assay of rock and mineral samples.
3rd International Conference Low Radioactivities'85, Bratislava, Czechoslovakia, 21-25 Oct., 1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15486. 0 citations.
10. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Pázsit Á. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Majorné Nagy N. 4 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + : Az aeroszolok és esôvizek radioaktivitása Debrecenben 1986. április 30-tól augusztus 11-ig. (in Hung.)
A Környezetellenôrzés Radioanalitikai Módszerei. Tudományos ülés. MKE, Tengelic, 1986. október 6-8. 0 (1986)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15560. 0 citations.
11. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : Alföldi üledékes kôzetek béta radioaktivitásának vizsgálata, különös tekintettel urántartalmukra. (in Hung.)
8. Magyar Magfizikus Találkozó. Debrecen, 1986. június 30 - július 3. 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15559. 0 citations.
12. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 : Az aeroszolok összbéta-aktivitásának abszolutizálási problémái. (in Hung.)
12. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, 1987. Ápr. 15-17 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15484. 0 citations.
13. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Nagy J. 3 , Somogyi A. 3 , Kónya J. 3 , Scharbert T. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy M. 4 : Vizsgálatok a csernobili reaktorbalesettel kapcsolatosan. (in Hung.)
A polgári védelem idôszerû kérdései. Budapest, PVOP, 1987. november 26-29. 0 (1987)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15496. 0 citations.
14. Kornilov N. V. 4 , Kagalenko A. B. 4 , Baryba V. Ya. 4 , Daróczy S. 2 + , Csikai Gy. 1 + , Papp Z. 2 + , Schram Zs. 2 + : Issledovanie struktury v sechenii rakcii 27Al(n, alpha). (in Russian)
1. Mezhdunarodnaya Konferenciya po Nejtronnoj Fizike. Kiev, SSSR, 14-18 sentyabrya 1987 0 (1987)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15488. 0 citations.
15. Daróczy S. 2 + , Papp Z. 2 + , Szöôr Gy. 3 : Kôzetek béta radioaktivitásának mérése, különös tekintettel U és Th tartalmukra. (in Hung.)
A Radioaktivitás Jelenségei az Ásványtanban és a Földtanban. Ankét. Magyarhoni Földtani Társulat. Budapest, 1988. szeptember 2. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15561. 0 citations.
16. Daróczy S. 2 + , Bolyós A. 3 , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Papp Z. 2 + , Somogyi A. 3 : Radioanalitikai tapasztalatok és problémák a csernobili baleset kapcsán. (in Hung.)
Vegyészkonferencia. MKE, Pécs, 1988. július 13-16 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15562. 0 citations.
17. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Nagy J. 3 : 90Sr/137Cs aktivitásarány meghatározása csernobili eredetû radioaktív szennyezôdést tartalmazó aeroszol mintákban kémiai elválasztás nélkül. (in Hung.)
A Nukleáris Környezetvédelem Radioanalitikai Módszerei és Eszközei. Tudományos ülés. MKE, Verôcemaros, 1990. október 3-5. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15564. 0 citations.
18. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + , Szöôr Gy. 3 : Összbéta-detektálás és félvezetô gamma-spektrometria alkalmazása kôzetek urán- és tóriumtartalmának meghatározására ppm tartományban. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15563. 0 citations.
19. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 : Az ajkai talaj és az Ajkán és környékén szedett mohák por-frakciója radioaktivtásának vizsgálata. (in Hung.)
Ajka Város Környezeti Ártalmai, Azok Hatása és Változása az Eltelt 10 Évben. Környezetvédelmi Konferencia. Ajka, Ajka Város Önkormányzata, 1992. szeptember 18-19. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15567. 0 citations.
20. Daróczy S. 2 + , Bolyós A. 3 , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Nagy M. 4 : Környezeti minták radioizotóp-koncentrációjának mérése. (in Hung.)
Környezetvédelmi és Környezet-Analitikai Problémák Kelet-Magyarországon. Tudományos ülés. DAB, Debrecen, 1992. május 12. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15569. 0 citations.
21. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : 90Sr és 147Pm meghatározása a csernobili balesetet követôen gyüjtött aeroszol mintákban abszolút béta-számlálással, kémiai elválasztás nélkül. (in Hung.)
2. Magyar Aeroszol Konferencia. Debrecen, 1992. december 10-11. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15568. 0 citations.
22. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : 90Sr és 147Pm meghatározása a csernobili balesetet követôen gyûjtött aeroszol mintákban abszolút béta-számlálással, kémiai elválasztás nélkül. (in Hung.)
Vegyészkonferencia. MKE, Szombathely, 1992. július 6-8. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15566. 0 citations.
23. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Bolyós A. 3 , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 : Experimental investigations of natural radionuclides near the coal-fired power station at Ajka (Hungary).
Austrian-Italian-Hungarian Radiation Protection Symposium: Radiation Protection in Neighbouring Conuntries in Central Europe. Obergurgl/Tyrol, Austria. 28-30 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15494. 0 citations.
24. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : Measurement of radon and thoron daughters in indoor air by absolute beta counting.
International Conference Indoor Air Quality and Climate in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca, Romania, 27-28 Sept.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15500. 0 citations.
25. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : Radon és toron bomlástermékeinek meghatározása levegôben abszolút béta-számlálással. (in Hung.)
12. Magyar Magfizikus Találkozó. ELFT, Debrecen, 1994. augusztus 29-31. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15570. 0 citations.
26. Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : Hôerômûvi szennyezés és lakossági sugárterhelés Ajkán. (in Hung.)
Ember, Környezet, Sugárzás. Tudományos ülés. Debrecen, DAB, 1996. október 15. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15573. 0 citations.
27. Papp Z. 2 + : A radon és toron bomlástermékeinek mérése levegôben béta számlálás segítségével. (in Hung.)
3. Magyar Aeroszol Konferencia. Budapest, 1996. november 15-16. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15507. 0 citations.
28. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : Radontól származó sugárterhelés Ajkán. (in Hung.)
Ember, Környezet, Sugárzás. Tudományos ülés. Debrecen, DAB, 1996. október 15. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15572. 0 citations.
29. Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + : Élelmi anyagok radioaktivitása az Ajkai Hôerômû környezetében. (in Hung.)
22. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, 1997. május 13-15. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15574. 0 citations.
30. Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 : Radon vizsgálatokba bevont helyek kôzet- és talajmintái természetes radionuklid (U,RA,Th) tartalmának gamma-spektrometriás mérése. (in Hung.)
22. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, 1997. május 13-15. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10451. 0 citations.
31. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Mócsy I. 3 , Németh Z. 3 , Papp Z. 2 + , Somlai J. 3 , Vásárhelyi A. 2 + : Comparative study of indoor radon concentrations in four radon prone areas in Central Europe (Abstr.: O62).
Rare Gases Geochemistry IV International Conference. University of Roma TRE. Rome, Italy, 8-10 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10786. 0 citations.
32. Uray I. 2 + , Papp Z. 2 + , Kis T. 3 : Egy többfunkciós radiokémiai laboratórium sugárvédelmi problémái. (in Hung.)
XII. Sugárvédelmi Továbbképzö Tanfolyam. Balatonkenese, Magyarország, 1997.máj.13-15. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11096. 0 citations.
33. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Tóth D. 2 + , Hakl J. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Streil T. 4 : Radon és toron térbeli eloszlása egy zempléni kôházban (Elôadás és kivonatok, p.31). (in Hung.)
24. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1999. május 25-28. 0 (1999)0-31./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12243. 0 citations.
34. Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Csige I. 1 + , Papp Z. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + , Streil T. 4 , Rolle R. 4 : Complex study of radon and thoron in a miocen volcanic region of N-E Hungary. (Book of abstr.: p. 31).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12347. 0 citations.
35. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Streil T. 4 : Spatial distribution of radon and thoron in a stone house in the Zemplén Mountain, Hungary (Book of abstracts, p. 92).
20th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Portoroz, Slovenia, Aug. 28 - Sept. 1, 2000 0 (2000)0-92./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13369. 0 citations.
36. Papp Z. 2 + , Uray I. 2 + : Érzékeny módszer aeroszolhoz kötött 18F meghatározására PET-laboratórium levegôjében. (in Hung.)
5. Magyar Aeroszol Konferencia. Szeged, 2000. október 5-6. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15576. 0 citations.
37. Tesfaye T. 4 , Singh K. 4 , Papp Z. 2 + , Sahota H. S. 4 : Diurnal variation of radon and thoron decay products.
5th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radon Dose and Health Effects. Munich, Germany, 4-7 Sept., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15577. 0 citations.
38. Singh K. 4 , Singh S. 4 , Singh M. 4 , Mehra R. 4 , Sahota H. S. 4 , Papp Z. 2 + : Comparison of radon and thoron progeny between hillside and plains of Northern India, using grab aerosol sampling and beta counting.
22nd International Conference on Nuclear Track in Solids. Barcelona, Spain, 23-27 April, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18475. 0 citations.
39. Papp Z. 2 + , Dezsô Z. 2 + : A radon és toron bomlástermékeinek mérése leveg‹ben szűréses mintavételt követ‹ abszolút béta-számlálással. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19918. 0 citations.
40. Papp Z. 2 + , Balogh G. 3 , Dezsô Z. 2 + : Radon és bomlástermékeinek mérése szabadtéri leveg‹ben, a környezeti tényez‹kt‹l való függés vizsgálata. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19920. 0 citations.
41. Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Várhegyi A. 3 : A talajerózió becslése Boda (Mecsek) térségében. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20262. 0 citations.
42. Papp Z. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Radon-termékek mérése műréses mintavételt követô B-számlálással (Abstr. magyarul: p. 28; abstr. angolul: p. 27). (in Hung.)
32. Sugárvérvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21060. 0 citations.
43. Papp Z. 2 + , Dezsô Z. 2 + : A talajeredetű dózis mesterséges növekménye az ajkai széntüzelésű hôerômű körül (Abstr. magyarul: p. 29; abstr. angolul p.28). (in Hung.)
32. Sugárvérvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21061. 0 citations.
44. Papp Z. 2 + : Földkérgi radioiziotópok északkelt-magyarországi talajokban. (in Hung.)
1. Földkérgi Radioizotópok a környezetünkben. Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém, 2008. május 14. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21545. 0 citations.
45. Papp Z. 2 + : Sugárvédelem a középiskolában és az érettségin: jól van úgy, ahogy van?. (in Hung.)
33. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2008. május 6-8. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21131. 0 citations.
46. Papp Z. 2 + : Környezettudományi ismeretelemek iskolai oktatásának fokozódó szükségességérôl a fenntartható fejl‹dés érdekében, a nukleáris energiatermelés széleskörű elutasítása kapcsán. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21044. 0 citations.
47. Papp Z. 2 + : Sugárvédelem helyett oktassunk háttérsugárzást!. (in Hung.)
53. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató. Miskolc, 2010. június 26-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22686. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


48. Daróczy S. 2 + , Bolyós A. 3 , Dezsô Z. 2 + , Scharbert T. 2 + , Papp Z. 2 + , Kónya J. 3 , Bertók B. 4 : Deutériummal elektrolitikusan telített palládiumlemezek neutronemissziójának kísérleti vizsgálata. (in Hung.)
Szalay Sándor Fizikai Centrum Szemináriumsorozata. Debrecen, 1991. május 2. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15565. 0 citations.
49. Papp Z. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Daróczy S. 2 + : A KLTE Izotópalkalmazási Tanszékének eddigi tevékenysége a radon aktivitásszintek felmérése és elemzése területén. (in Hung.)
Radon aktivitás-szintek felmérésével és elemzésével foglalkozó laboratóriumok/munkacsoportok tájékoztatói az újabb eredményekrôl és tervekrôl. MTA Fiz.Oszt, Sugárvéd. és Környezetfiz. Bizottság Nukl. Környezetellenôrzési Munkabiz. Bp., 1994.nov.15. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15571. 0 citations.

Educational paper


50. Papp Z. 2 + 2 : Mit értsünk környezetfizikán?. (in Hung.)
Fizikai Szemle 58 (2008)271-275./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21548. 0 citations.

Educational lecture


51. Papp Z. 2 + : Természetes radioaktivitás. (in Hung.)
Eötvös nap. Heves, Eötvös József Középiskola, 2002. október 22. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15520. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 51.000 51.000 18.382 17.882
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 3.000 3.000 0.286 0.286
Non-locally cited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 4.000+( 0.000) 4.000 0.336 0.336
Non-local citations: 2.000 2.000 0.100 0.100
SCICitations: 2.000+( 0.000) 2.000 0.100 0.100
Non-local SCIcitations: 2.000 2.000 0.100 0.100
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.078 0.078 0.018 0.019
Non-local citational effectivity: 0.039 0.039 0.005 0.006
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 5.294 5.294 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 12.333 12.333 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 1.134 1.134 0.104 0.104
Equivalent citations (HAS): 2.500 2.500 0.227 0.227
z-index: 1.000 1.000 0.125 0.125


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 48.000 48.000 18.096 17.596
Less-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 0.286 0.286
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 50.000 50.000 18.332 17.832
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.050 0.050
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:53. 0
© L. Zolnai.