[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

200 publications of Futó I. 1 *
E-mail: futo at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Simon M. 2 + : Fermentácios gázok mérése nagyüzemi fermentoron. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07471. 0 citations.
2. Futó I. 1 + , Simon M. 2 + , Bohátka S. 2 + : Nagy tömegszámú oldott komponensek mérése tömegspektrométerrel. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07472. 0 citations.
3. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : A dél-alföldi löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09044. 0 citations.
4. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Kombinált 14C-T környezeti mintavevô kifejlesztése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09046. 0 citations.
5. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Kiss J. 3 , Svingor É. 2 + , Szádai J. 1 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozó gáztartalmának vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09050. 0 citations.
6. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses eljárások kidolgozása, azok alkalmazása az ellenôrzött zónán belül. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)11-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09048. 0 citations.
7. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozóban jelenlevô 14C kémiai formái. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09045. 0 citations.
8. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : COST-65 action, National Report, Hungary, 1994.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09051. 0 citations.
9. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses technika kidolgozása az atomerômûbôl talajvízbe jutó szennyezett víz (tríciumos víz) kijutási helyeinek meghatározására. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)35-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09047. 0 citations.
10. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas, COST-65 Progress Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09052. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
11. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Futó I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Svingor É. 2 + : Participation in CEC program: COST-65, Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic Areas. Final Report, May 1993 - October 1994. Contract No.:H9112 0170.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09524. 0 citations.
12. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Radioaktív iszapminták radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09528. 0 citations.
13. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Bepárlási maradék 14C koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09526. 0 citations.
14. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + : Purchasing of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400 PHARE-ACCORD project No.H 9112-0172. Final Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09516. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


15. Daróczy S. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Futó I. 1 + , Csikai Gy. 1 + , Kornilov N. V. 4 , Salnikov O. A. 4 : Izmerenie sechenij reakcij 58Ni(n,p)58Co, 93Nb(n,2n)92mNb i 197Au(n,2n)196Au pri energiya nejtronov 8.92, 9.39 i 9.90 MeV. (in Russian)
6-j Vsesoyuznoj Konferencii po nejtronnoj Fizike. Kiev, USSR. 2-6. okt. 1983 0 (1983)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07704. 0 citations.
16. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Langer G. A. 2 + : Gas penetration between the stages of diffusion pumps (abstr.:p.46).
Yugoslav-Austrian-Hungarian 4th Joint Vacuum Conference, 20-23 Sep., 1988. Portoroz, Yugoslavia 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06154. 0 citations.
17. Langer G. A. 2 + , Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Simon M. 2 + : Application of different stages of an oil diffusion pump for pumping different gas inlets (abstr.:Final Program p.282).
11th International Vacuum Congress, Köln, FRG, 25-29 Sep., 1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06490. 0 citations.
18. Bohátka S. 2 + , Fekete S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Langer G. A. 2 + , Paál A. 2 + , Pintér G. 1 + , Simon M. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + : Fermentation monitoring and control with quadrupole mass spectrometer.
2nd International Symposium on Applications of Analytical Techniques to Industrial Process Contrl. Noordwijkerhout, Holland. 3-5 April,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06982. 0 citations.
19. Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Langer G. A. 2 + , Paál A. 2 + , Pintér G. 1 + , Simon M. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + , Szilágyi J. 3 : Quadrupole mass spectrometer system for fermentation monitoring (Book of Abstracts p.424).
12th International Vacuum Congress and 8th International Conference on Solid Surfaces. The Hague, The Netherlands. 12-16 Oct. 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07832. 0 citations.
20. Futó I. 1 + , Bohátka S. 2 + , Simon M. 2 + , Szilágyi J. 3 , Ágoston A. 2 + : Mass spectrometric monitoring of PAA and POAA in penicillin fermentations (Book of Abstracts p.71).
Biotechnology in Central European Initiative Countries, Graz, Austria, 13-15 April, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07578. 0 citations.
21. Futó I. 1 + , Bohátka S. 2 + , Simon M. 2 + : Fermentlevek FES és FEOS koncentrációjának meghatározása tömegspektrométerrel. (in Hung.)
XXXV.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés, VIII.Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia, Székesfehérvár, Magyarország, 1992.június 9-11. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07665. 0 citations.
22. Simon M. 2 + , Trajber Cs. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : Kvadrupól fejlesztés modellszámítás alapján. (in Hung.)
XXXV.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés, VIII.Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia, Székesfehérvár, Magyarország, 1992.június 9-11. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07667. 0 citations.
23. Szilágyi J. 3 , Seres P. 3 , Ágoston A. 2 + , Pólya K. 3 , Bohátka S. 2 + , Langer G. A. 2 + , Futó I. 1 + , Simon M. 2 + : Monitoring of pilot- and large-scale fermentations with quadrupole mass spectrometric system (Book of Abstracts p.72).
Biotechnology in Central European Initiative Countries, Graz, Austria, 13-15 April, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07579. 0 citations.
24. Trajber Cs. 2 + , Simon M. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : A mass-independent pre-filter arrangement for quadrupole mass spectrometer (Book of Abstracts p.374).
12th International Vacuum Congress and 8th International Conference on Solid Surfaces. The Hague, The Netherlands. 12-16 Oct. 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07831. 0 citations.
25. Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Langer G. A. 2 + , Molnár J. 1 + , Paál A. 2 + , Pintér G. 1 + , Simon M. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + , Szilágyi J. 3 : Mass spectrometer system for monitoring fermentation processes (Abstract Book Vol.II. TU378).
6th European Congress on Biotechnology. Firenze, Italy, 13-17 June, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08389. 0 citations.
26. Szilágyi J. 3 , Sántha Gy. 3 , Seres P. 3 , Ágoston A. 2 + , Pólya K. 3 , Bohátka S. 2 + , Langer G. A. 2 + , Futó I. 1 + , Simon M. 2 + : Quadrupole mass spectrometric measurements of volatile and nonvolatile fermentation components (Abstract Books Vol.II.TU158).
6th European Congress on Biotechnology. Firenze, Italy, 13-17 June, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08390. 0 citations.
27. Bohátka S. 2 + , Langer G. A. 2 + , Simon M. 2 + , Futó I. 1 + , Fekete S. 2 + , Gál I. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + , Bálint J. 2 + : Mass spectrometry system for in-vivo monitoring of gas exchange in plants. (Final Programme 4th EVC, Abstracts, VSC7).
4th European Vacuum Conference (EVC-4). Uppsala, Sweden, 12-17 June,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08903. 0 citations.
28. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Figler A. 3 , Bartosiewitz L. 3 : Re-evaluation of the Neolithic in Eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08866. 0 citations.
29. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 , Deák J. 3 , Süveges M. 3 : Radiocarbon concentration and origin of thermal karst water in the surrounding of the Bükk Mountains.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08867. 0 citations.
30. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Environmental isotope study of karst systems.
ISOKARST-94. Miskolc, Magyarország, 3.oct.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08970. 0 citations.
31. Veres M. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Futó I. 1 + : Concentration of radiocarbon and its chemical forms in gaseous effluents, environmental air, nuclear waste and primary water of a pressurized water reactor power plant in Hungary.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08868. 0 citations.
32. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : Isotope investigation of Lake Vrana and springs in the Kvarner area.
First Croatian Geological Congress. Opatija, Croatia, 18-21.l0.1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09311. 0 citations.
33. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : The origin of the water in Lake of Vrana.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09930. 0 citations.
34. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Volent G. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 : Radiokarbon, trícium és 129I atomerômûvi hulladékban. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10041. 0 citations.
35. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Süveges M. 3 : A Bodai Aleurolit Formációból származó mintákon végzett izotópanalitikai vizsgálatok és az eredmények értelmezése. (in Hung.)
Elsô Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, Magyarország, 1997. szept. 24. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10652. 0 citations.
36. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 : Duration of tell settlements at four prehistoric sites in Hungary.
16th International Radiocarbon Conference. Groningen, The Netherlands, June 16-21, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10508. 0 citations.
37. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 , Molnár M. 1 + : Alföldi neolit kultúrák korviszonyai és a telepek élettartama. (in Hung.)
Országos Archeometriai Konferencia. Veszprém, Magyarország, 1997.április 29-30 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10432. 0 citations.
38. Simon M. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : Transmission of prefiltered quadrupole mass spectrometers modified by fringing fields (Book of Abstracts (1997) p.100).
14th International Mass Spectrometry Conference. Tampere, Finland, 25-29 Aug.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10661. 0 citations.
39. Simon M. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : Transmission of prefiltered quadrupole mass spectrometers modified by fringing fields.
14th International Mass Spectrometry Conference. Tampere, Finland, Aug. 25-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10855. 0 citations.
40. Simon M. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : The transmission of prefiltered QMS modified by fringing fields.
40th Hungarian Conference on Spectrochemistry. Debrecen, Hungary, June 29 - July 4,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10856. 0 citations.
41. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Isotopr geochemistry of methane produced with thermal waters SE-Hungary. (Book of abstr.: lapszám nélkül).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12774. 0 citations.
42. Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Hertelendi E. 2 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the alenrolit formation near Mecsek Mountains, Hungary. (Book of abstr.: p. 3).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12775. 0 citations.
43. Cserny I. 1 + , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Medve A. 3 : A balatoni üledékek stabilizotóp vizsgálata és az eredmények ismertetése. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13114. 0 citations.
44. Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + : Application of a noble gas mass spectrometric system in environmental studies (Abstr.: p. 74).
8th Joint Vacuum Conference of Croatia, Austria, Slovenia and Hungary (JVC8). Pula, Croatia, June 4-9, 2000 0 (2000)0-74./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13109. 0 citations.
45. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Ormai P. 3 , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Gas formation in drum waste packages of Paks NPP (Abstr., p. 39).
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Bled, Slovenia, 11-14 Sept., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13404. 0 citations.
46. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : 14C mérések alkalmazásai a környezetkutatásban (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13300. 0 citations.
47. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Stabil nemesgáz izotópok vizsgálata tömegspektrométerrel (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13301. 0 citations.
48. Sümegi P. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + : Magyarországi negyedidôszaki képzôdmények izotópgeokémiai vizsgálatának eredményei. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13111. 0 citations.
49. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : A kótaji vízbázis sérülékenységének vizsgálata T 3He módszerrel. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13115. 0 citations.
50. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : A kótaji vízbázis sérülékenységének vizsgálata T-3He módszerrel (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13302. 0 citations.
51. Szöôr Gy. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Schweitzer F. 3 : A Susak-szigeti üledékes képzôdmények ásványparagenetikai és izotópgeokémiai vizsgálata. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13110. 0 citations.
52. Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + : A baktériumok által elpusztított üledékes szervesanyag mennyiségének becslése a karbonát stabil C izotóp arány alapján. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13112. 0 citations.
53. Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Fórizs I. 2 + : Alföldi rétegvizekben oldott metán stabilizotóp összetételi vizsgálata. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13113. 0 citations.
54. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Application of a portable QMS in Paks NPP.
19th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Noszvaj, Hungary, 29 April - 3 May, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14369. 0 citations.
55. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Pintér T. 3 , Patek G. 3 , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Monitoring of steam generators by a portable QMS.
5th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Eger, Hungary, 17-20 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14372. 0 citations.
56. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Ormai P. 3 : Compound and activity variation in bulk gas of L/ILW packages.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14375. 0 citations.
57. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Application of metal bulbs in T-3He measurements.
19th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Noszvaj, Hungary, 29 April - 3 May, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14370. 0 citations.
58. Palcsu L. 1 + , Pintér T. 3 , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dissolved stable noble gas measurements from primary water of Paks NPP.
5th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Eger, Hungary, 17-20 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14373. 0 citations.
59. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Pintér T. 3 : Dissolved noble gas measurements from primary water of Paks NPP.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14374. 0 citations.
60. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Metal container instead of glass bulb in tritium measurement in helium-3 ingrowth method.
International Conference on Tritium Science and Technology 2001. Tsukuba, Ibaraki, Japan. Nov.12-16, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14637. 0 citations.
61. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Application of carbon isotope analysis in food technology.
International Conference on Isotopic and Molecular Processes. Cluj-Napoca, Romania, 27-29 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14371. 0 citations.
62. Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kabai É. 3 : Determination of 129I in low level radioactive waste by two different methods.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14376. 0 citations.
63. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : Near-field issues - investigation of gas generation in situ.
International Conference on Radioactive Waste from Non-power Applications. Quawra, Malta, 5-9 Nov., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14392. 0 citations.
64. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Elekes Z. 1 + : Measurement of beta-emitters in the air around the Paks NPP, Hungary.
International Conference on Application of High Precision Atomic and Nuclear Methods. Neptun, Romania, 2-6 Sept., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15404. 0 citations.
65. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Headspace gas analysis of closed radioactive waste vaults in a near surface disposal facility of Hungary.
Nuclear Energy for New Europe 2002. Kranjska Gora, Slovenia, 9-12 Sept., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15403. 0 citations.
66. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokban képzôdô gázok vizsgálata. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15430. 0 citations.
67. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Aktivitásmérés kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló cellákban képzôdô gázokból. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15523. 0 citations.
68. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Pintér T. 3 : Detection of leakage of fuel rods by xenon and krypton isotope ratios in primary water of Paks NPP.
Nuclear Energy for New Europe 2002. Kranjska Gora, Slovenia, 9-12 Sept., 2002 0 (2002)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15373. 0 citations.
69. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Nemesgáz-analitika a primerköri vízben oldott gázok vizsgálatában. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15429. 0 citations.
70. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Nemezgás leányelemmel rendelkezô nehezen mérhetô izotópok koncentrációjának meghatározása tömegspektrometriai úton. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15524. 0 citations.
71. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Chemical and isotopic studies around a near surface radioactive waste disposal.
6th Isotope Workshop. Tallin, Estonia, 29 June - 4 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15161. 0 citations.
72. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Approach to assessing the radiological impact of the Püspökszilágy RWTDF.
International Conference on Issues and Trends in Radioactive Waste Management. Vienna, Austria, 9-13 Dec., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15627. 0 citations.
73. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : A püspökszilágyi RHFT környezeti monitoring vizsgálata. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15431. 0 citations.
74. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : A püspökszilágyi RHFT környezetében végzett tricium aktivitáskoncentráció mérések. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15522. 0 citations.
75. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + : Felszín alatti vízbázisok védelme - diagnosztikai fázisban alkalmazható méréstechnikák. (in Hung.)
Ökoinvest 2002. Környezetvédelmi Konferencia. Debrecen, Termál Hotel, 2002. november 26-27 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15618. 0 citations.
76. Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Horváth I. 3 , Szántó Zs. 2 + : C-H-O isotopy of the methane-water system in the deep aquifers of the Pannonian basin, SE-Hungary (Book of abstr.: p. 118).
6th Isotope Workshop. Tallin, Estonia, 29 June - 4 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19316. 0 citations.
77. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Dating of total soil organic matter used in kurgan studies.
18th International Radiocarbon Conference. Wellington, New Zeland, 1-5 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16971. 0 citations.
78. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Gáztér vizsgálatok kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékot tároló hordókból.
ôszi Radiokémiai Napok. Balatonföldvár, 2003. október 8-10. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17022. 0 citations.
79. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozója. Debrecen, 2003. november 7-9. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17185. 0 citations.
80. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Isotopic composition of precipitation in Hungary in 2001 and 2002.
International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management. Vienna, Austria, 19-23 May, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16048. 0 citations.
81. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Horváth I. 3 , Fórizs I. 2 + : Isotope studies of a groundwater-flow system in granite, Middle Hungary.
International Conference on Groundwater in Fractured Rocks. Prague, Czech Republic, 15-19 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16938. 0 citations.
82. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : A magyarországi atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kapcsán alkalmazott biztonsági elemzés metodikája. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Balatonföldvár, 2003. október 8-10. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17024. 0 citations.
83. Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Isotope investigations of thermal waters in the Pannonian Basen, (SE) Hungary (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, pp. 37-38).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17587. 0 citations.
84. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + : Talajkor meghatározása radiokarbon módszerrel. (in Hung.)
1. Magyar Tájökológiai Konferencia. Szirák, 2004. szeptember 17-19. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17970. 0 citations.
85. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Rinyu L. 1 + : 14C mérés alkalmazása a karsztkutatásban (Abstr.: p. 15). (in Hung.)
7. Karsztfajlôdés Konferencia. Szombathely, 2004. március 19-20. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17422. 0 citations.
86. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Rinyu L. 1 + : Isotope hydrological study of the Pasnyag karstic spring (Abstr.: Berichte des Institues für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, p. 99).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17586. 0 citations.
87. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Determination of old and fresh water mixing in a Hungarian Karstic Aquifer using isotope methods (Book of extended synopses: pp. 137-138).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17972. 0 citations.
88. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Gas generation measurements in drums containing LL/ILW.
Waste Management Conference. WM'04. Tucson, AZ, USA. 29 Feb. - 4 March, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17397. 0 citations.
89. Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
7. Karsztfajlôdés Konferencia. Szombathely, 2004. március 19-20. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17421. 0 citations.
90. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 : Isotopic composition of precipitation in Hungary in the last three years. (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, p. 111).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-111./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17585. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
91. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Explanation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite image (Book of extended synopses: pp. 114-115).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17973. 0 citations.
92. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universitat Graz, Isotopes Workshop Volume, pp. 135-136).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17588. 0 citations.
93. Elek Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Nagy S. A. 3 : Izotópanalitikai vizsgálatok a Lónyay-fôcsatornán. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18725. 0 citations.
94. Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Bartha L. 2 + , Futó I. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Rajta I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szíki G. Á. 2 + , Simon A. 1 + , Szikszai Z. 1 + , Uzonyi I. 1 + : Results achieved and plan for a further progress in the Debrecen Laboratories of IBA and ES.
1st International Workshop on Technologies for Cultural Heritage "Non-Destructive Nuclear Techniques for Dating and Analysis. Lecce, Italy, 16-17 Dec., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19085. 0 citations.
95. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Frigyesi F. 3 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Veres M. 2 + : Study of gas generation in drum L/ILW packages using hermetic containers.
International Conference on the Safety of Radioactive Waste Disposal. Tokyo, Japan, 3-7 Oct., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18783. 0 citations.
96. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Talajok teljes szervesanyag-tartalmának radiokarbon datálása alkalmazásban. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18283. 0 citations.
97. Dénes E. 3 , Fenyvesi A. 1 + , Futó I. 1 + , Kerek A. 4 , Kiss T. 3 , Molnár J. 1 + , Novák D. 2 + , Soós C. 3 , Tölyhi T. 3 , Vande Vyvre P. 4 : Radiation tolerance qualification tests of the final source interface unit for the ALICE experiment.
12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments. LECC 06. Valencia, Spain, 25-29 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20253. 0 citations.
98. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Fiatal karsztos kôzetek 14C korának mérése és értelmezése. (in Hung.)
11. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2006. március 10-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19464. 0 citations.
99. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : Isotope-analytical results of a study of gas generation in L/ILW.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19461. 0 citations.
100. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19456. 0 citations.
101. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Pintér T. 3 , et al. 3 : Monitoring of atmospheric 14CO2 in Central European countries.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19460. 0 citations.
102. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Ranga T. 3 , Germán E. 3 , Futó I. 1 + : A paksi atomerômű légnemű kibocsátásainak hatása a környezeti levegô 14C és T aktivitására. (in Hung.)
31. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Keszthely, 2006. május 9-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20167. 0 citations.
103. Szántó Zs. 2 + , Kertész R. 3 , Morgós A. 3 , Nagy D. 3 , Molnár M. 1 + , Grabner M. 4 , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : Combined techniques to date the first Turkish bridge over the river Tisza, Hungary.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19419. 0 citations.
104. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Fine mapping of tritium using absorption vapour samplers.
International Symposium in Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology. INSINUME 2006. Kusadasi, Turkey, 6-8 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19894. 0 citations.
105. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Abszorpciós vízpára-mintavevôk trícium-szivárgás feltérképezéséhez. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2006. Siófok, 2006. október 11-13. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19893. 0 citations.
106. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Izotópanalitikai vizsgálatok a Baradla-barlang cseppköveirôl csepegô vizeken. (in Hung.)
12. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2007. március 23-24. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20391. 0 citations.
107. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Milligrammos minták radiokarbonos kormérésének elôkészítése az Atomki-ban. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20258. 0 citations.
108. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Frigyesi F. 3 , Kapitány S. 3 , Fritz A. 3 , Bérci K. 3 : Gáz a radioaktív hulladékok körül. (in Hung.)
32. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20386. 0 citations.
109. Molnár M. 1 + , Barczi A. 3 , Joó K. 3 , Horváth T. 3 , Dani J. 3 , Futó I. 1 + , Nyilas T. 4 : Lessons learnt from buried soil dating of a Hungaria kurgan.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20388. 0 citations.
110. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Study of the current carbon-dynamics of Baradla-cave, Hungary.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20389. 0 citations.
111. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Monitoring network of atmospheric 14C around Paks NPP, Hungary.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20819. 0 citations.
112. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : C-14 mobilisation into gas phase from L/ILW.
International Workshop on Mobile Fission and Activation Products in Nuclear Waste Disposal. MOFAP 07. La Baule, France, 16-19 Jan., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20163. 0 citations.
113. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , et al. 3 : Biomonitoring of 14C in the vicinity of NPPs.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20820. 0 citations.
114. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Vodila G. 1 + : A 6-yr record of stable isotope ratios of hydrogen and oxygen and temperature correlation of delta 18O in precipitation from Eastern Hungary.
ESIR (European Society for Isotope Research) 9th Workshop. Cluj-Napoca, Romania, 23-28 June, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20490. 0 citations.
115. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Nagy T. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Developments and results from the new Hungarian graphite target line.
11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry. Rome, Italy, 14-19 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21529. 0 citations.
116. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 + , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : Study of gas generation in real L/ILW containers.
Waste Management 2008 Conference. Phoenix, Arizona, USA, 24-28 Febr., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21162. 0 citations.
117. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Braun M. 1 + : Palackozott ásványvizek eredetének vizsgálata stabilizotópos módszerekkel. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21048. 0 citations.
118. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Barnabás I. 3 : Development of an automatic sampling unit for measuring radiocarbon content of groundwater.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21953. 0 citations.
119. Svingor É. 2 + , T. Bíró K. 3 , Gherdán K. 3 , Medzihradszky Zs. 4 , Molnár M. 1 + , Virág Zs. M. 3 , Kalicz N. 3 , Futó I. 1 + : Vörs-Máriaasszonysziget - a multi-period archaeological site in SW Hungary.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21950. 0 citations.
120. Harangi Sz. 3 , Molnár M. 1 + , Vinkler A. P. 3 , Kiss B. 3 , Futó I. 1 + , Vodila G. 1 + , et al. 3 : A Csomád vulkán utolsó kitörésének radiokarbon kormeghatározása. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22615. 0 citations.
121. Molnár M. 1 + , Siklósy Z. 4 , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Orsovszki J. 3 : Az öregszén beépülésének aránya a Baradla-barlang cseppköveiben tízezer évvel ezel‹tt. (in Hung.)
13. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2010. május 27-29. 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22608. 0 citations.
122. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 + , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : Study of gas generation in real L/ILW containers.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22619. 0 citations.
123. Futó I. 1 + , Vodila G. 1 + , Palcsu L. 1 + : Többelemes stabilizotóp on-line analitika az Atomki-ban. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23509. 0 citations.
124. Palcsu L. 1 + , Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Papp L. 1 + , Major Z. 2 + : Szén-dioxidos gáztelepek izotóp-geokémiája. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24482. 0 citations.
125. Vodila G. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + : Nitrogén stabilizotóp-arány mérése az Atomki-ban. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23508. 0 citations.
126. Horváth A. 3 , Futó I. 1 + : Mézhamisítás kimutatása stabilizotóp analitikai módszerrel. (in Hung.)
11. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia. Hajdúszoboszló, 2013. október 2-4. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26711. 0 citations.
127. Major I. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + : Többlépéses légköri aeroszol égetési eljárás fejlesztése és az elsô C-14 mérési tesztek eredményei. (in Hung.)
11. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia. Hajdúszoboszló, 2013. október 2-4. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26313. 0 citations.
128. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 + : Gas generation in real L/ILW container drums and near surface vaults.
FORGE, Fate of Repository Gases Project, Gas Generation and Migration, Internation Symposium and Workshop. Luxemburg, 5-7 Febr., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26534. 0 citations.
129. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Furu E. 1 + , Futó I. 1 + , Horváth A. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Szezonális légköri aeroszol szénizotóp összetétel változások Debrecenben. (in Hung.)
10. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2014. március 27-29. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26856. 0 citations.
130. Major I. 1 + , Haspra L. 4 , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + : Légköri CO2 szénizotóp összetételének hosszú távú vizsgálata egy nagyvárosi és egy háttér állomás adatainak tükrében. (in Hung.)
10. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2014. március 27-29. 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27400. 0 citations.
131. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Furu E. 1 + , Horváth A. 3 , Futó I. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Two year-long continuous carbon isotope and fossil carbon record for the atmospheric aerosol in a Central European city.
1st Radiocarbon in the Environment Conference. Belfast, UK, 18-22 Aug., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27399. 0 citations.
132. Rinyu L. 1 + , Orsovszki G. 3 , Futó I. 1 + , Veres M. 2 + , Molnár M. 1 + : Application of zinc reduction sealed tube graphitization on sub milligram samples using EnvironMICADAS.
13th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry. AMS-13. Aix en Provence, France, 24-29 Aug., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27253. 0 citations.
133. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Filep Á. 4 , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , et al. 3 : Elemanalizátorral csatolt tömegspektrométeres minta elôkészítési és mérési módszer fejlesztése légköri aeroszol teljes széntartalmának meghatározására. (in Hung.)
12. Magyar Aeroszol Konferencia. Szeged, 2015. március 18-20. 0 (2015)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29607. 0 citations.
134. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Túri M. 1 + , Futó I. 1 + , Filep Á. 4 , Hoffer A. 4 , Molnár M. 1 + : Testing of an automated online EA-IRMS method for fast and simultaneous carbon content and stable isotope measurement of aerosol samples.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016. Vienna, Austria, 17-22 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28774. 0 citations.
135. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Siklósy Z. 4 , Koltai G. 3 , et al. 3 : Study of radiocarbon dynamics of Baradla Cave, Hungary.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016. Vienna, Austria, 17-22 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29302. 0 citations.
136. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + , Futó I. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , Veress M. 3 : Gráf, szkóp, méter. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29021. 0 citations.
137. Túri M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Hubay K. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + : Preliminary stable isotope results from the Mohos peat bog, East-Carpathians.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016. Vienna, Austria, 17-22 April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28767. 0 citations.
138. Csige I. 1 + , Futó I. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major I. 1 + , Túri M. 1 + , Sóki E. 1 + , Molnár J. 1 + : Estimation of uptake rate of carbon dioxide through the skin by measurement of carbon isotope ratio of exhaled air (Abstr.: pp. 123-124).
14th Workshop of the European Society for Isotope Research. ESIR 2017. Baile Govora, Romania, 25-29 June, 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29685. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


139. Futó I. 1 + , Degn H. 4 : Effect of pressure on membrane inlet mass spectrometry.
Technical University Center of Biotechnology Research (Annual Meeting). Copenhagen, Dania, 15.Nov.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08488. 0 citations.
140. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Siklósy Z. 4 , et al. 3 : Karsztrendszerek szén-dinamikájának vizsgálata C-14 módszerrel, a Baradla-barlang példáján keresztül. (in Hung.)
8. Téli µsványtudományi Iskola. Balatonfüred, 2013. január 18-19. 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26531. 0 citations.

Educational lecture


141. Futó I. 1 + : VÁKUUMTECHNIKAI ESZKÖZÖK GYÁRTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE AZ ATOMKI-BEN. (in Hung.)
"VÁKUUM- ÉS VÉKONYRÉTEGTECHNIKAI ESZKÖZÖK, MÉRÖBERENDEZÉSEK ÉS ANYAGOK HAZAI FEJLESZTÉSE ÉS GYÁRTÁSA" SZEMINÁRIUM. BUDAPEST, 1987. JUNIUS 9, 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05717. 0 citations.
142. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : Radiokarbon mérés az Atomki-ban: Múlt, jelen, jövô. (in Hung.)
MTA Atomki - MTA Régészeti Intézete: Szakmai Nap. Debrecen, 2010. május 13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22621. 0 citations.

Other publication


143. Futó I. 1 + , Simon M. 2 + : Uj, nagy érzékenységû kvadrupol mérôfej gázminták vizsgálatára. Atomki Alkotó Ifjuság Pályázat. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07927. 0 citations.
144. Futó I. 1 + , Simon M. 2 + : Kvadrupol tömegspektrométer teljesitményének javitása elö- és utoszürökkel. (Alkoto Ifjuság Pályázat, Atomki 1990). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07473. 0 citations.

Annual Report


145. Futó I. 1 + , Bohátka S. 2 + , Simon M. 2 + , Szilágyi J. 3 : Mass spectrometric monitoring of PAA and POAA in penicillin fermentation.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)133-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08197. 0 citations.
146. Simon M. 2 + , Trajber Cs. 2 + , Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + : Optimization of quadrupole pre-filters.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)135-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08198. 0 citations.
147. Futó I. 1 + , Degn H. 4 : Influence of pressure on measurements with membrane inlet mass spectrometry.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)160-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08734. 0 citations.
148. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Environmental isotope study of karst systems.
Progress Report PHARE ACCORD 9112-0170. Atomki, Debrecen 0 (1994)68-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09023. 0 citations.
149. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Bartosiewitz L. 3 : 14C chronology of the Neolitic in Eastern Hungary.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09438. 0 citations.
150. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dose contribution of 14C in the vicinity of Paks NPP.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09439. 0 citations.
151. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Installation of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10111. 0 citations.
152. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : The origin of the water in Vrana Lake.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)78-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11536. 0 citations.
153. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Isotope geochemistry of methane dissolved in formation waters of S-E Hungary.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13214. 0 citations.
154. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the aleurolit formation near Mecsek Mountains, Hungary.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13218. 0 citations.
155. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the aleurolit formation near Mecsek Mountains, Hungary (HUN20000005).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)74-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13750. 0 citations.
156. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + : Complex water analysis of the observation wells situated around the Püspökszilágyi radioactive waste repository.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13217. 0 citations.
157. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Inventory and characterization of important radionuclides for safety storage and disposal of L/ILW produced at Paks NPP (HUN20000002).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13747. 0 citations.
158. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Complex water analysis of the observation wells situated around the Püspökszilágy radioactive waste repository (HUN20000003).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)72-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13748. 0 citations.
159. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Headspace gas analysis of closed radioactive waste vaults in the RWTDF of Püspökszilágy.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)58-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14114. 0 citations.
160. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Application of a Noble gas mass spectrometric system in environmental studies.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14115. 0 citations.
161. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Gas formation in L/ILW packages.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14113. 0 citations.
162. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + : The origin of water in the vicinity of Püspökszilágy RWTDS.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15344. 0 citations.
163. Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Modeling of the groundwater movement at Püspökszilágy RWTDS.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15346. 0 citations.
164. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Isotopic analysis of Hungarian thermal waters.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15347. 0 citations.
165. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + : Development of a pre-treatment method of soil samples for radiocarbon dating.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16893. 0 citations.
166. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Károssy Cs. 4 : Isotopic composition of precipitation in Hungary.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)66-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16894. 0 citations.
167. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The Hungarian LLW/ILW repository project nowadays.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16892. 0 citations.
168. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Application of total soil organic matter dating in kurgan studies.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17882. 0 citations.
169. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Horváth I. 3 , Fórizs I. 2 + : Isotope studies of a groundwater-flow system in granite, Middle Hungary.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17883. 0 citations.
170. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Software development for 14C gas-propotional counter system.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17896. 0 citations.
171. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Origin and Mixing of water in catchment area of Main-channel Lónyai.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17881. 0 citations.
172. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The safety assessment methodology used in Hungary fpr a new LLW/ILW repository.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17885. 0 citations.
173. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Decision process and prioritization of safety assessment activities.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17886. 0 citations.
174. Futó I. 1 + , Vetô I. 3 , Svingor É. 2 + , Horváth I. 3 , Szántó Zs. 2 + : The origin of the methane in deep aquifers of the Pannonian Basin.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18844. 0 citations.
175. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + : Isotope analitical investigation of old and fresh water mixing in a karstic aquifer.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18843. 0 citations.
176. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Interpretation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite images.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18845. 0 citations.
177. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Nagy S. A. 3 , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Elek Á. 2 + , Fürj D. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18838. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
178. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Kertész R. 3 , Morgós A. 3 , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + : Radiocarbon dating of the first Turkish bridge over the River Tisza.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18839. 0 citations.
179. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Fórizs I. 2 + , Kern Z. 2 + , Nagy B. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Paleoclimate reconstruction based on tritium and radiocarbon measurements at Focal Viu Ice Cave, Bihor Mts., Romania.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18841. 0 citations.
180. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Monitoring of gas generation during the charge/discharge regime of miners' headlamps.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18842. 0 citations.
181. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Frigyesi F. 3 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Veres M. 2 + : Study of gas generation in drum L/ILW packages using hermetic containers.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19632. 0 citations.
182. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Kern Z. 2 + , Fórizs I. 2 + , Nagy B. 3 , Kázmér M. 3 , Gál A. 4 : Late Holocene environmental changes recorded at Ghetarul de la Focul Viu Bihor Mts, Romania.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)61-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19631. 0 citations.
183. Medzihradszky Zs. 4 , T. Bíró K. 3 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)55-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20617. 0 citations.
184. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Sümegi P. 3 : Review of Holocene lacustrine carbonate formation in the light of new radiocarbon data from a site of Csólyospálos, Central Hungary.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)52-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20614. 0 citations.
185. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Determination of radiocarbon content in young stalagmites of Baradla cave and its interpretation.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20615. 0 citations.
186. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20630. 0 citations.
187. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Monitoring of the 14C activity in the atmosphere.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20613. 0 citations.
188. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Fine mapping of tritium emission using absorption vapour samplers.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20612. 0 citations.
189. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Vodila G. 1 + : A 6-yr record of stable isotope ratios of hydrogen and oxygen and temperature correlation of delta 18O in precipitation from Eastern Hungary.
Atomki Annual Report 2007 0 (2008)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21263. 0 citations.
190. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Nagy T. 3 , Veres M. 2 + : New results from the improved 14C AMS graphite target line in ATOMKI.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22530. 0 citations.
191. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major I. 1 + , Veres M. 2 + : Development of an atmospheric fossil fuel CO2 monitoring station.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22531. 0 citations.
192. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Harangi Sz. 3 , et al. 3 : Radiocarbon dating of the last volcanic eruption of the Ciomadul volcano, Southeast Carpathians.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23108. 0 citations.
193. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Major I. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , et al. 3 : Atmospheric fossil fuel CO2 record in Debrecen city during the winter of 2008.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23109. 0 citations.
194. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
195. Vodila G. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : A 9-year old record and analysis of stable isotope ratios of precipitation in Debrecen.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)76-76./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24159. 0 citations.
196. Palcsu L. 1 + , Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Vodila G. 1 + , Papp L. 3 , Major Z. 2 + : Noble gas constraint on genesis of the multistacked Répcelak CO2-CH4-N2 gas field Western-Hungary.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)79-79./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25333. 0 citations.
197. Vodila G. 1 + , Futó I. 1 + : Fourth interlaboratory comparison exercise for delta2H and delta18O analysis of water samples (WICO 2011).
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)78-78./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25332. 0 citations.
198. Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Czébely A. 3 , Vodila G. 1 + , et al. 3 : Pilot study of nitrogen utilisation in maize.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)84-84./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26222. 0 citations.
199. Horváth A. 3 , Futó I. 1 + , Vodila G. 1 + , Palcsu L. 1 + : Egg origin determination efforts.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)85-85./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26223. 0 citations.
200. Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major Z. 2 + , Koltai G. 3 , Futó I. 1 + , et al. 3 : Stable isotopes and noble gas constraints on the genesis of therapeutic waters SE Poland.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)82-82./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26220. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 200.000 200.000 39.695 39.695
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 3.000 3.000 0.403 0.403
Non-locally cited publications: 3.000 3.000 0.403 0.403
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 4.000+( 0.000) 4.000 0.569 0.569
Non-local citations: 4.000 4.000 0.569 0.569
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.020 0.020 0.014 0.014
Non-local citational effectivity: 0.020 0.020 0.014 0.014
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 5.815 5.815 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 7.667 7.667 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 7.667 7.667 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 1.503 1.503 0.217 0.217
Equivalent citations (HAS): 3.000 3.000 0.427 0.427
z-index: 1.000 1.000 0.167 0.167


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 197.000 197.000 39.292 39.292
Less-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 0.403 0.403
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 200.000 200.000 39.695 39.695
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:46. 0
© L. Zolnai.