[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

294 publications of Csige I. 1 *
E-mail: csige at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Tóth-Szilágyi M. 2 + : CR-39 tipusú szilárdtest nyomdetektoros radon aktivitáskoncentráció mérô kifejlesztése. Zárójelentés az OMFB-Atomki 7-21-0672 sz. szerzôdésben vállalt feladatok teljesitésérôl. Témavezetô: Csige I. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07191. 0 citations.
2. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + : Kiemelkedô természetes radioaktivitás kutatása hazánkban. T7603 sz. OTKA részjelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12527. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
3. Csige I. 1 + : Ajkai radiológiai mérések. (in Hung.)
Debrecen. Ajkai Önkormányzat megbízásából 0 (1998)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11619. 0 citations.
4. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 : Radon sugárterhelés meghatározása lakásokban, és radonveszélyesség megállapítása lakóterületként nyilvántartott tarületeken Miskolcon. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1999)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12777. 0 citations.
5. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Géczy G. 2 + , Lénárt L. 3 : A természetes radon mérésén alapuló környezetkutatás. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1999)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12776. 0 citations.
6. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 : Lakások és lakóterületként nyílvántartott területek radonveszélyességének meghatározása Miskolcon (Miksolci radon mérések 7. dokumentációja). (in Hung.)
MTA Atomki - Miskolci Egyetem, Debrecen, Miskolc 0 (2001)35-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14703. 0 citations.
7. Csige I. 1 + : Radionuklid migráció modellezése pernyetárolóból fedôrétegekbe. (in Hung.)
OKK-OSSKI megbízásából. Debrecen 0 (2001)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14702. 0 citations.
8. Csige I. 1 + : Radon-sugárvédelem a tapolcai Tavas-barlangban. (in Hung.)
A Bakonyi Bauxitbánya Kft megbízásából. Debrecen, MTA Atomki 0 (2002)12-12./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15651. 0 citations.
9. Csige I. 1 + : Geogáz feláramlás vizsgálata. (in Hung.)
Mátraderecskei Polgármesteri Hivatal megbízásából. Debrecen, MTA Atomki 0 (2002)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15728. 0 citations.
10. Csige I. 1 + : Radionuklid migráció modellezése egy széntüzelésû hôerômû zagytározója és egy vörösiszap-tározó rekultivációjához. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2003)47-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17085. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


11. Fujii M. 4 , Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + : The effect of vacuum and UV-exposure on the sensitivity of polymeric track detectors.
XXth International Cosmic Ray Conference, Aug. 2-15, 1987, Moscow. Eds. Kozyarivsky, et al. Moscow, 1987, Nauka 0 (1987)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05069. 0 citations.
12. Nikl I. 3 , Sztanyik L. B. 3 , Somogyi Gy. 2 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Indoor and outdoor exposure in hungary during the period of 1982-1986 (abstr.93.).
4th International Symposium on the Natural Radiation Environment, Lisboa, Portugal December 7-11,1987 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05741. 0 citations.
13. Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Marenny A. M. 4 , Hertzen G. P. 4 : Cosmic ray heavy ion measurements on the board of Cosmos-1468, -1514, -1667, -1837, -1887 satellites with solid state nuclear track detectors (abstract: sh-52).
11th European Cosmic Ray Symposium Balatonfüred, Hungary, Aug.21-27, 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05949. 0 citations.
14. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Fujii M. 4 : Vacuum effect on etch induction time and registration sensitivity of polymer track detectors.
14th International Conference on SSNTDs, Lahore, Pakistan, April 2-6,1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06141. 0 citations.
15. Csige I. 1 + , Nádor L. 3 , Hakl J. 1 + : Computer simulation for coincidences of etched nuclear particle tracks (abstract: p.116).
16th International Symposium on Autoradiography. Ulan-Ude, USSR, 21-26 Aug. 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05955. 0 citations.
16. Csige I. 1 + : A new high resolution charge and energy determination method for energetic heavy ions in ssntd stacks (abst.60).
1st Yugoslav Symposium on Solid State Nuclear Track Detectors. Beograd, 28-30. Sept. 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05998. 0 citations.
17. Csige I. 1 + , Tóth-Szilágyi M. 2 + , Nádor L. 3 , Weil Z. 4 , Hakl J. 1 + , Molnár I. 3 , Hunyadi I. 2 + : Some properties of etched alpha particle tracks in CR-39 (Nucl.Tracks and Rad.Meas.17,1990,67).
1st Yugoslav Symposium on Solid State Nuclear Track Detectors. Beograd, 28-30. Sept. 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06000. 0 citations.
18. Csige I. 1 + , Péntek K. 3 , Veress M. 3 : Felszíni karsztos formák fejl‹désének modellezése. (in Hung.)
Radon a környezetben, Atomki, Debrecen, 1988. május 27. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05903. 0 citations.
19. Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Marenny A. M. 4 , Hertzen G. P. 4 : Cosmic-ray LET-spectra measurements on the board of cosmos satellites.
Simpozium po podvedeniyu tstogov eksperimental'nyh issledovanij na biosputnike "Kosmos-1887", Moskva, 29.11. - 2.12.1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06142. 0 citations.
20. Freyer K. 4 , Treutler H. C. 4 , Dietze K. 4 , Hunyadi I. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Csige I. 1 + : Vacuum treatment of CR-39 for the reduction of background in neutron induced autoradiography.
16th International Symposium on Autoradiography. Ulan-Ude, USSR, 21-26 Aug. 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05966. 0 citations.
21. Freyer K. 4 , Treutler H. C. 4 , Dietze K. 4 , Hunyadi I. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Csige I. 1 + : Vacuum treatment of CR-39 for the reduction of background in neutron induced autoradiography.
4th Conference on Radioisotope Application and Radiation Processing in Industry, Leipzig, Sept.19-23, 1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05892. 0 citations.
22. Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + : A barlangi légcsere egyszerű modellje a szeml‹hegyi-barlangban végzett radon mérések alapján. (in Hung.)
Radon a környezetben, Atomki, Debrecen, 1988. május 27. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05904. 0 citations.
23. Nikl I. 3 , Végvári I. 3 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Gallyas M. 3 , Gémesi Z. 3 : Mátrai gázbeton blokkbol épült lakások sugáregészségügyi vizsgálata. (in Hung.)
XIII. Sugárvédelmi Továbbképzö Tanfolyam, Balatonkenese, 1988. május 8-10 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05902. 0 citations.
24. Paripás B. 2 + , Nikl I. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Hogyan éljünk együtt a radonnal?. (in Hung.)
Radon a környezetben, Atomki, Debrecen, 1988. május 27. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05905. 0 citations.
25. Somogyi Gy. 2 + , Nikl I. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon aktivitáskoncentráciok meghatározása hazai lakások légterében. (in Hung.)
XIII. Sugárvédelmi Továbbképzö Tanfolyam, Balatonkenese, 1988. május 8-10 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05901. 0 citations.
26. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Marenny A. M. 4 , Hertzen G. P. 4 : A kozmikus nehézion-sugárzás dozimetriai vizsgálata nyomdetektorokkal bioszputnyikokon. (in Hung.)
A Magyar Élettani Társaság 54. Vándorgyűlése, Debrecen, 1989 aug.27-30 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06514. 0 citations.
27. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Géczy G. 2 + , Lénárt L. 3 : Study of underground radon transport.
Workshop on Radon Monitoring in Radioprotection, Environmental Radioactivity and Earth Science, Trieste, Italy, 2-14 April, 1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06344. 0 citations.
28. Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + : Air circulation in caves traced by natural radon.
X.International Congress of Speleology, Bp., 13-20 Aug.,1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06431. 0 citations.
29. Csige I. 1 + , Guertzen G. P. 4 , Charvat J. 4 , Hunyadi I. 2 + , Marenny A. M. 4 , Nymmik R. A. 4 , Spurny F. 4 : Spectra of cosmic ray heavy ions board Cosmos-2044 satellite.
15th International Conference on Particle Tracks in Solids. Marburg, Frg,1990.3-7 Sept. 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06892. 0 citations.
30. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Charvat J. 4 : Environmental effects on induction time and sensitivity of different types of cr-39.
15th International Conference on Particle Tracks in Solids. Marburg, Frg,1990.3-7 Sept. 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06893. 0 citations.
31. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Guertzen G. P. 4 , Marenny A. M. 4 : A Bioszputniyik-9-en nyomdetektorokkal végzett kozmikus ionsugárzás mérésének eredményei. (a MET IV. vándorgyülésének elöadásai és poszter kivonatai.p.31). (in Hung.)
A Magyar Élettani Társaság 55. Vándorgyűlése, Budapest, 1990.julius 4-6. 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06825. 0 citations.
32. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Charvat J. 4 : Alpha response of CR-39 in vacuum and air.
Rabotsego Soveshchaniya "Tverdotel'nye Trekovye Detektory Yader i ikh Primeneniya". Dubna, USSR, 6-8 Febr.,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06670. 0 citations.
33. Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Lénárt L. 3 , Nikl I. 3 : Radon a körnnyezetben, lehetöségek és veszélyek (abstr.:p.37). (in Hung.)
X. Magyar Magfizikus Találkozó, Sárospatak, 1990. augusztus 21-24 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06874. 0 citations.
34. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + : CR-39 nyomdetektoros személyi radon doziméter fejlesztése (abstr.p.10). (in Hung.)
XV.Sugárvédelmi Továbbképzö Tanfolyam, Balatonkenese, 1990.május 2-4 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06772. 0 citations.
35. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Tóth-Szilágyi M. 2 + , Nádor L. 3 : The effect of track registration properties of CR-39 on quatitative element analysis in autoradiography (abstr.:a/3).
XVII International Symposium on Autoradiography - ISA'90, Karpacz, Poland, April 23-28,1990 0 (1990)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06789. 0 citations.
36. Guertzen G. P. 4 , Marennyj A. M. 4 , Nymmik R. A. 4 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Spurny F. 4 , Charvat J. 4 , Just L. 4 , Hasegan D. 4 : Predvaritel'nye rezul'taty izmerenij plotnosti potoka tyazhelykh ionov kosmicheskikh luchej na biosputnike "Kosmos-2044" (abstr.: p.48). (in Russian)
XXIII Soveshchanie Postoyanno Dejstvuyushchej Rabochej Gruppy po Kosmicheskoj Biologii i Meditsine Programmy Interkosmos. Kosice, Czechoslovakia, 20-26.05.1990 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06810. 0 citations.
37. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Lénárt L. 3 , Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + : Ten years systematic radon observations by SSNTD in Hungary.
Rabotsego Soveshchaniya "Tverdotel'nye Trekovye Detektory Yader i ikh Primeneniya". Dubna, USSR, 6-8 Febr.,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06669. 0 citations.
38. Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + : Regular subsurface radon measurements in Hungarian karstic regions.
15th International Conference on Particle Tracks in Solids. Marburg, Frg,1990.3-7 Sept. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06896. 0 citations.
39. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Charvat J. 4 , Spurny F. 4 , Guertzen G. P. 4 , Marennyj A. M. 4 : Programma rondo - issledovanie vremennogo raspredeleniya zaryazhennykh chastits kosmicheskogo izlucheniya pri pomoshchi passivnykh detektorov. (abstr.: p.195). (in Russian)
XXIII Soveshchanie Postoyanno Dejstvuyushchej Rabochej Gruppy po Kosmicheskoj Biologii i Meditsine Programmy Interkosmos. Kosice, Czechoslovakia, 20-26.05.1990 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06812. 0 citations.
40. Marennyj A. M. 4 , Guertzen G. P. 4 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Charvat J. 4 , Kopecka B. 4 : Predvaritel'nye rezultaty izmerenij flyuensov protonov i tyazhelykh yader ki na sputnike Kosmos-2044 (abstr.: pp.114-115). (in Russian)
XXIII Soveshchanie Postoyanno Dejstvuyushchej Rabochej Gruppy po Kosmicheskoj Biologii i Meditsine Programmy Interkosmos. Kosice, Czechoslovakia, 20-26.05.1990 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06811. 0 citations.
41. Benton E. V. 4 , Frank A. L. 4 , Benton E. R. 4 , Csige I. 1 + , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 : Radiation exposure of LDEF: initial results.
1st Post-Retrieval LDEF Symposium. Kissimmee, Florida, USA. 2-8 June, 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07375. 0 citations.
42. Benton E. V. 4 , Frank A. L. 4 , Benton E. R. 4 , Csige I. 1 + , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 : Radiation exposure of LDEF: Initial results.
LDEF-69 Months in Space: First Post-Retrieval Symposium. Washington, USA 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07985. 0 citations.
43. Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Frank A. L. 4 , Frigo L. A. 4 , Benton E. R. 4 , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 : Charged particle LET-spectra measurements aboard LDEF.
1st Post-Retrieval LDEF Symposium. Kissimmee, Florida, USA. 2-8 June, 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07376. 0 citations.
44. Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Frank A. L. 4 , Frigo L. A. 4 , Benton E. R. 4 , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 : Charged particle LET-spectra measurements aboard LDEF.
LDEF-69 Months in Space: First Post-Retrieval Symposium. Washington, USA 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07983. 0 citations.
45. Déri Zs. 3 , Takács S. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : A case-control study of radon and lung cancer in eastern Hungary.
Fifth International Symposium on the Natural Radiation Environment. Salzburg, Austria. 22-28 Sept.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07378. 0 citations.
46. Déri Zs. 3 , Takács S. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Tüdôrák kockázat és radon. (Elôadás és poszter kivonatok. p.46). (in Hung.)
XVI. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, Magyarország, 1991.május 8-10. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07198. 0 citations.
47. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Zámbo L. 3 , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : Outline of natural radon occurences on karstic terrains of Hungary.
Fifth International Symposium on the Natural Radiation Environment. Salzburg, Austria. 22-28 Sept.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07377. 0 citations.
48. Benton E. V. 4 , Csige I. 1 + , Oda K. 4 , Henke R. P. 4 , Frank A. L. 4 , Benton L. A. 4 , Frigo L. A. 4 , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 , Derrickson J. H. 4 : LET spectra measurements of charged particles in the P0006 experiment on LDEF.
Second LDEF Post-Retrieval Symposium. San Diego, USA, 1-5 June, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07989. 0 citations.
49. Benton E. V. 4 , Csige I. 1 + , Frank A. L. 4 , Benton E. R. 4 , Parnell T. A. 4 , Armstrong T. W. 4 , Derrickson J. H. 4 , Harmon A. 4 , Fishman J. 4 , Watts J. W. 4 : Radiation and activation measurements performed on LDEF.
World Space Congress. Washington, DC., USA, Aug.28 - Sept.5,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07990. 0 citations.
50. Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Frigo L. A. 4 , Parnell T. A. 4 , Watts J. W. 4 , Armstrong T. W. 4 , Colborn B. L. 4 : Three-dimensional shielding effects on charged particle fluences measured in the P0006 experiment of LDEF.
Second LDEF Post-Retrieval Symposium. San Diego, USA, 1-5 June, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07987. 0 citations.
51. Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Soundararajan S. 4 , Benton E. R. 4 : Light-heavy ion measurements in CR-39 located on the Earth side on LDEF.
Second LDEF Post-Retrieval Symposium. San Diego, USA, 1-5 June, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07988. 0 citations.
52. Csige I. 1 + : Detection effecting calculations for CR-39 plastic nuclear track detectors in neutron capture radiography.
The Fourth World Conference on Neutron Radiography. San Francisco, CA., USA, 10-16 May, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07991. 0 citations.
53. Benton E. R. 4 , Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 : Denth dependent track density and LET spectrum measurements with plastic nuclear track detectors in the A0015 experiment.
Third LDEF Post-Retrieval Symposium. Williamsburg, Virginia, USA, 8-12 Nov.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08494. 0 citations.
54. Benton E. V. 4 , Csige I. 1 + , Frank A. L. 4 , Benton E. R. 4 , Frigo L. A. 4 , Parnell T. A. 4 , Watts J. 4 , Harmon A. 4 : Absorbed dose, LET spectra and neutron measurements on LDEF.
Third LDEF Post-Retrieval Symposium. Williamsburg, Virginia, USA, 8-12 Nov.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08497. 0 citations.
55. Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Benton E. R. 4 , Nefedov V. I. 4 , Frigo L. A. 4 , Frank A. L. 4 : Dosimetric measurements of high LET secondary particles produced by high energy protons in plastic nuclear track detector stacks (Abstr.:p.2.4).
Austrian-Italian-Hungarian Radiation Protection Symposium: Radiation Protection in Neighbouring Conuntries in Central Europe. Obergurgl/Tyrol, Austria. 28-30 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08221. 0 citations.
56. Csige I. 1 + , Frigo L. A. 4 , Benton E. V. 4 , Oda K. 4 : Charge energy and LET spectra of high LET primary and secondary particles in CR-39 plastic nuclear track detectors of the P0006 experiment.
Third LDEF Post-Retrieval Symposium. Williamsburg, Virginia, USA, 8-12 Nov.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08495. 0 citations.
57. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : Barlangterápián résztvevôk radondózis terhelése Magyarországon (Elôadás és poszter kivonatok. Bp., ELTE. p.17.). (in Hung.)
XVIII.Sugárvédelmi továbbképzô tanfolyam. Balatonkenese, Magyarország, 1993.május 12-14. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08220. 0 citations.
58. Nefedov N. 4 , Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Henke R. P. 4 , Benton E. R. 4 , Frigo L. A. 4 : Measurement of trapped proton fluences in main stack of P0006 experiment.
Third LDEF Post-Retrieval Symposium. Williamsburg, Virginia, USA, 8-12 Nov.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08496. 0 citations.
59. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Lakatos I. 3 : Measurement of effective diffusion coefficient of radon in porous media with etched track radon monitors.
17th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Dubna, Russia. 22-28 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08900. 0 citations.
60. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Radon transport in a drilled well studied by etched track type radon monitors.
17th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Dubna, Russia. 22-28 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08901. 0 citations.
61. Géczy G. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : A karsztok légkörzési modellje. (in Hung.)
Karsztfolyamatok kölcsönhatásának kutatási eredményei. Jósvafô, Magyarország, 1994.okt.6-9. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09041. 0 citations.
62. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Varga K. 2 + , Csige I. 1 + : Determination of radon and radium content of water samples by SSNTD technique.
17th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Dubna, Russia. 22-28 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08898. 0 citations.
63. Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 , Csige I. 1 + : Barlangi légcsere dinamikai modelljeradonmérések alapján. (in Hung.)
MFT és MGE közös Vándorgyűlése. Sárospatak, Magyarország, 1994.okt.13-15 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08969. 0 citations.
64. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + : Radon doses received in speleotherapy courses in Hungary.
17th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Dubna, Russia. 22-28 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08899. 0 citations.
65. Oda K. 4 , Csige I. 1 + , Yamauchi T. 4 , Miyake H. 4 , Benton E. V. 4 : Incident angle dependence of proton response of CR-39 (TS-16) track detector.
16th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Beijing, China, 7-11 Sept.,1992. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09035. 0 citations.
66. Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : A talajgáz és a kútvizek radontartalmának vizsgálata Mátraderecskén. (in Hung.)
ELFT XIX. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, Magyarország, 1994. május 3-5. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09039. 0 citations.
67. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Géczy G. 2 + , Lénárt L. 3 , Várhegyi A. 3 , Laczkovits G. 3 , Oláh V. 3 , Szabó T. 3 : Páciensek és a személyzet radon sugárterhelése hazai gyógybarlangokban. (in Hung.)
A Környezeti µrtalmak és a Légz‹rendszer V. Konferenciája. 1995.október 19-21 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09558. 0 citations.
68. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Géczy G. 2 + , Várhegyi A. 3 , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : Radon exposures in caves in Hungary (Book of Abstracts, p.38).
Symposium on Radiation protection in Neighbouring Countries in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 4-8 Sept., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09347. 0 citations.
69. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + : A toron (220Rn) mérése szilárdtest nyomdetektorral. (in Hung.)
XX.Sugárvádelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, Magyarország, 1995.május 17-19. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09174. 0 citations.
70. Géczy G. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : Air circulation in karst traced by natural radon.
The Seventh Croato-Hungarian Geographical Colloquium. Pomina, Island of Mljet, Croatia, 13-16 Sept., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09348. 0 citations.
71. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Somlai J. 3 , Faludi G. 3 , Varga K. 2 + : Determination of dissolved radon and radium content of water samples by track etch method.
International Symposium on the Natural Radiation Environment. Montreal, Canada, June 5-9,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09178. 0 citations.
72. Hakl J. 1 + , Géczy G. 2 + , Várhegyi A. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + : Radon transport in fractured porous media.
International Symposium on the Natural Radiation Environment. Montreal, Canada, June 5-9,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09180. 0 citations.
73. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Somlai J. 3 , Faludi G. 3 : Measurements of dissolved radon and radium content of water samples by track etch technique (Book of Abstracts, p. 109).
Symposium on Radiation protection in Neighbouring Countries in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 4-8 Sept., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09346. 0 citations.
74. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + : Vizek oldott radon és rádium tartalmának mérése nyomdetektorral. (in Hung.)
XX.Sugárvádelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, Magyarország, 1995.május 17-19. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09177. 0 citations.
75. Vásárhelyi A. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : A talajvíz radontartalmának területi eloszlása Mátraderecskén. (in Hung.)
XX.Sugárvádelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, Magyarország, 1995.május 17-19. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09175. 0 citations.
76. Csige I. 1 + : Post-irradiation sensitization of CR-39 track detector in carbon dioxide atmosphere (in Book of Abstracts).
18th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Cairo, Egypt, 1-5 Sept.,1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09892. 0 citations.
77. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Várhegyi A. 3 , Varga M. 3 , Hardi Á. 3 : A radonkoncentráció változásai a tapolcai Kórház- és Tavas-barlangban. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Badacsonylábdihegy, Magyarország, 1996. november 8-10 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10137. 0 citations.
78. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon transport studies in soil at a "test house" located in a radon-prone area (Abstr.: p.18; http://www.sorostm.ro/radioecology/).
International Workshop on Radioecological Modelling under Normal and Accidental Condition. Timisoara, Romania, 3-4 Oct.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10019. 0 citations.
79. Géczy G. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + : Barlangterápia lehetôségei Magyarországon. (in Hung.)
Környezeti µrtalmak és a Légzôrendszer. Hévíz, Magyarország, 1996. okt.24-26. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10258. 0 citations.
80. Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Várhegyi A. 3 , Géczy G. 2 + : Long term underground radon measurements in Hungary.
Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Prague, Czech Republic, 16-19 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10065. 0 citations.
81. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + : Underwater radon measurements utilizing radon permeable foils etch track technique-theory and applications.
Xth National Symposium on Solid State Nuclear Track Detectors SSNTD-96. Kurukshetra, India, 3-5 Oct.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10066. 0 citations.
82. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Várhegyi A. 3 : Radon measurements in caves - study of morphology linked transport phenomena in fractured, porous environment.
Xth National Symposium on Solid State Nuclear Track Detectors SSNTD-96. Kurukshetra, India, 3-5 Oct.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10067. 0 citations.
83. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Várhegyi A. 3 : Radon transport phenomena studied in karst caves-international experiences on radon levels and exposures.
18th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Cairo, Egypt, 1-5 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09891. 0 citations.
84. Lakatos I. 3 , Bauer K. 3 , Lakatos-Szabó J. 3 , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Kretzschmar H. -J. 4 : Diffusion of radon in gels and clay barriers applied in environmental protection.
International Conference on Environmental Pollution. Budapest, Hungary, April 15-19,1996. 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09752. 0 citations.
85. Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Spatial distribution of radon content of soil gas and well-waters measured with etched track radon monitors.
18th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Cairo, Egypt, 1-5 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09890. 0 citations.
86. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + : Radon sugárterhelések a mátraderecskei száraz széndioxid fürdôben. (Abstr.: p. 23). (in Hung.)
22. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, 1997. május 13-15. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10450. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
87. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon transport in soil in a geologically active area. Modeling and measurements.
IRPA Regional Symposium on Radiation Protection. Prague, Czech Republic, Sept. 8-12,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10612. 0 citations.
88. Csige I. 1 + : Exhalation rate measurements on soil surfaces with alpha GUARD.
Radon Workshop, AlphaTOUR'97 at the IRPA Regional Symposium. Prague, Czech Republic, Sept.8-12,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10611. 0 citations.
89. Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Várhegyi A. 3 , Hunyadi I. 2 + , Géczy G. 2 + : Site specific radon regimes of cave systems (Abstr.: O67).
Rare Gases Geochemistry IV International Conference. University of Roma TRE. Rome, Italy, 8-10 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10785. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
90. Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 : Radon vizsgálatokba bevont helyek kôzet- és talajmintái természetes radionuklid (U,RA,Th) tartalmának gamma-spektrometriás mérése. (in Hung.)
22. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam, Balatonkenese, 1997. május 13-15. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10451. 0 citations.
91. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Mócsy I. 3 , Németh Z. 3 , Papp Z. 2 + , Somlai J. 3 , Vásárhelyi A. 2 + : Comparative study of indoor radon concentrations in four radon prone areas in Central Europe (Abstr.: O62).
Rare Gases Geochemistry IV International Conference. University of Roma TRE. Rome, Italy, 8-10 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10786. 0 citations.
92. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Lénárt L. 3 , Vásárhelyi A. 2 + : Characteristics of near-surface radon transport in temperate zone under continental climate (Abstr.: O61).
Rare Gases Geochemistry IV International Conference. University of Roma TRE. Rome, Italy, 8-10 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10787. 0 citations.
93. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : A talajból a lakásba való Rn-222 transzport (Elôadás és poszter kivonatok, p.19). (in Hung.)
23. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1998. május 26-28. 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11322. 0 citations.
94. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Procedure to determine radon potential.
4th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping. Prague, Czech Republic, Sept. 16-19, 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11655. 0 citations.
95. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + : Radon a környezetben (Abstr.: pp. 194-196). (in Hung.)
A Ma és Holnap Fizikája. Fizikus Vándorgyûlés. Gödöllô, 1998. aug. 25-28. 0 (1998)0-196./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11608. 0 citations.
96. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Sugárveszély és sugárvédelem barlangokban. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Miskolc Egyetemváros, 1998. november 6-8. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11769. 0 citations.
97. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Géczy G. 2 + : Potential of caves under cities to increase radiation exposure of the public.
Caves under Cities and Urban Areas International Conference. Budapest, Hungary, 5-9 Oct., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11682. 0 citations.
98. Dezsô Z. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Mócsy I. 3 , Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Baradács E. 2 + : Investigation of the Ra-content of thermal waters in the Carpathian Basin.
Annual Meeting and Conference of the Romanian Society for Radiation Protection. Tusnad, Romania, 23-25 Sept., 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11806. 0 citations.
99. Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Magyar barlangászok radonexpozíciója (Elôadás és poszter kivonatok, p. 22). (in Hung.)
23. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1998. május 26-28. 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11323. 0 citations.
100. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Baradács E. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Temperature dependence of the calibration factor of radon and radium determination in water samples by SSNTD.
19th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Besancon, France, Aug. 31 - Sept. 4, 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11807. 0 citations.
101. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : Radon levels and patient doses at some natural therapeutic places in Hungary.
Annual Meeting and Conference of the Romanian Society for Radiation Protection. Tusnad, Romania, 23-25 Sept., 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11805. 0 citations.
102. Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Mócsy I. 3 , Dezsô Z. 2 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 : Kárpát-medencei ásványvizek rádiumtartalma (Elôadás és poszter kivonatok, p.68). (in Hung.)
24. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1999. május 25-28. 0 (1999)0-68./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12242. 0 citations.
103. Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Mócsy I. 3 , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 : 226Ra in geothermal waters of the Carpathian Basin (Book of abstr.: p. 105).
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe. Budapest, Hungary, 22-27 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12336. 0 citations.
104. Csige I. 1 + : Radon cselekvési szint optimalizálása. (Elôadás és poszter kivonatok. p.32). (in Hung.)
24. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1999. május 25-28. 0 (1999)0-32./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12241. 0 citations.
105. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Tracing subsurface gas flow with natural radon: modeling and measurements (Book of abstr.: p. 1).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12341. 0 citations.
106. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : A barlangi légmozgások kiváltó okai. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Tatabánya, 1999. nov. 5-7. 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12525. 0 citations.
107. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 , Hunyadi I. 2 + : Radon flux density measurements on soil surfaces. (Book of abstr.: p. 165).
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe. Budapest, Hungary, 22-27 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12333. 0 citations.
108. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 : Climate and radioactivity radiation in the Szent István therapeutic cave, Miskolc, Hungary.
International Symposium of Speleotherapy. Zlaté Hory, Czech Republic, 23-26 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12478. 0 citations.
109. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 , Hunyadi I. 2 + : Radon flux density measurements on soil surfaces. (Book of Abstracts, pp.264-266).
Radon in the Living Environment. Athens, Greece, 19-23 April, 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12055. 0 citations.
110. Csige I. 1 + : Építési területek radonkibocsátása. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok'99 Konferencia. Kecskemét. 1999. október 13-15. 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12477. 0 citations.
111. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Tóth D. 2 + , Hakl J. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Streil T. 4 : Radon és toron térbeli eloszlása egy zempléni kôházban (Elôadás és kivonatok, p.31). (in Hung.)
24. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1999. május 25-28. 0 (1999)0-31./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12243. 0 citations.
112. Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Csige I. 1 + , Papp Z. 2 + , Vásárhelyi A. 2 + , Streil T. 4 , Rolle R. 4 : Complex study of radon and thoron in a miocen volcanic region of N-E Hungary. (Book of abstr.: p. 31).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12347. 0 citations.
113. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Baradács E. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Rn and Ra measurements in water with etched track detector (Book of abstr.: p. 43).
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe. Budapest, Hungary, 22-27 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12335. 0 citations.
114. Nagy M. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Elekes Z. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + , Mészáros S. 1 + , Raics P. 2 + , Uzonyi I. 1 + : Novel studies on Kaba C3V meteorite in Debrecen (Book of abstr.: p. 41).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12337. 0 citations.
115. Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Köteles Gy. 3 , Csige I. 1 + , Kobal I. 4 , Hunyadi I. 2 + : Radioactivity in balneotherapy in Hungary and Slovenia (Book of Abstracts, p.165).
Radon in the Living Environment. Athens, Greece, 19-23 April, 1999 0 (1999)0-165./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12054. 0 citations.
116. Szûcs N. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Légáramlások nyomjelzése a Szemlôhegyi-barlangban. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Tatabánya, 1999. nov. 5-7. 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12526. 0 citations.
117. Vaupotic J. 4 , Csige I. 1 + , Radolic V. 4 , Hunyadi I. 2 + , Planinic J. 4 , Kobal I. 4 : Methodology of 222Rn monitoring in Postojna cave, Slovenia. (Book of abstr.: p. 185).
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe. Budapest, Hungary, 22-27 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12332. 0 citations.
118. Vaupotic J. 4 , Szerbin P. 4 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Kobal I. 4 : Radioactivity in balneotherapy in Hungary and Slovenia (Book of abstr.: p. 164).
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe. Budapest, Hungary, 22-27 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12334. 0 citations.
119. Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 : 226Ra in geothermal and bottled mineral waters of Hungary (Book of abstracts, p. 69).
20th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Portoroz, Slovenia, Aug. 28 - Sept. 1, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13368. 0 citations.
120. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + : A karsztgáz áramlás mozgató erôi. (in Hung.)
2. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2000. április 13-14. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12928. 0 citations.
121. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 : Representativ indoor radon survey in Gyergyóremete, Romania (Book of abstracts, p. 83).
20th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Portoroz, Slovenia, Aug. 28 - Sept. 1, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13367. 0 citations.
122. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 : Reprezentatív lakásradon-felmérés Gyergyóremetén. (Abstr.: p. 58). (in Hung.)
25. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 2000. május 30 - június 2. 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13042. 0 citations.
123. Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 , Hunyadi I. 2 + : Radon exposures at the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske in Hungary (Book of abstracts, p. 102).
5th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas: Radon Dose and Health Effects. Munich, Germany, 4-7 Sept., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13370. 0 citations.
124. Csige I. 1 + : Gyógyít vagy gyilkol a barlangi radon. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Pécs, 2000. okt. 27-29 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13451. 0 citations.
125. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 : Építési területek radon-veszélyessége. (Program és elôadás kivonatok, C2).
HUNGEO 2000. Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója. Piliscsaba, 2000. augusztus 15-19. 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13376. 0 citations.
126. Csige I. 1 + : A CR-39-es nyomdetektoros mérési eljárás. (in Hung.)
Radonkonferencia. Mátraderecske. 2000. július 31 - augusztus 3. 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13307. 0 citations.
127. Hunyadi I. 2 + , Kertész Zs. 1 + , Szûcs N. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 : Környezettel való kölcsönhatás a Szemlôhegyi-barlangban végzett klímavizsgálatok alapján. (in Hung.)
2. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2000. április 13-14. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12930. 0 citations.
128. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Streil T. 4 : Spatial distribution of radon and thoron in a stone house in the Zemplén Mountain, Hungary (Book of abstracts, p. 92).
20th International Conference on Nuclear Tracks in Solids. Portoroz, Slovenia, Aug. 28 - Sept. 1, 2000 0 (2000)0-92./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13369. 0 citations.
129. Baker A. 4 , Csige I. 1 + : Safety assessments.
Safety Analysis of the Püspökszilágy Radioactive Waste Treatment and Disposal Facility Meeting. Budapest, Hungary, 21-23 Feb., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14625. 0 citations.
130. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 , Baradács E. 2 + : Építési területek radonveszélyessége. (in Hung.)
26. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam és 4. Magyar Nukleáris Találkozó. Balatonkenese, 2001. május 2-4. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14655. 0 citations.
131. Csige I. 1 + , Sumner P. 4 , Baker A. 4 : Radioaktivhulladék-tározó biztonsági elemzése valószínûség-számítási módszerrel. (in Hung.)
26. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam és 4. Magyar Nukleáris Találkozó. Balatonkenese, 2001. május 2-4. 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14656. 0 citations.
132. Csige I. 1 + : A karsztgáz-áramlás dinamikája. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Esztergom, 2001. november 9-11. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14465. 0 citations.
133. Szerbin P. 4 , Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Mócsy I. 3 , Csige I. 1 + , Vaupotic J. 4 : Radioactivity in mineral, thermal waters, and spas in Hungary.
6th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Cuernavaca, Mexico, 3-7 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14642. 0 citations.
134. Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 : U, Th és Ra radionuklidok transzportja a talaj-zagy-fedôréteg rendszerben (Abstr.: p. 40). (in Hung.)
27. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2002. május 8-10. 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15040. 0 citations.
135. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : 222Rn és 220Rn fluxussûrûség mérése talajfelszínen (Abstr.: p. 9). (in Hung.)
27. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2002. május 8-10. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15041. 0 citations.
136. Csige I. 1 + : Mélységi eredetû gázok szerepe a karsztfejlôdésben. (in Hung.)
4. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2002. árilis 5-6. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15649. 0 citations.
137. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon a Hajnóczy-barlang Nagy-termében. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Miskolc-Egyetemváros, 2002. november 15-17. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15608. 0 citations.
138. Csige I. 1 + : Adiabatikus állapotváltozások barlangokban. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Miskolc-Egyetemváros, 2002. november 15-17. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15609. 0 citations.
139. Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 , Csige I. 1 + , Várhegyi A. 3 , Vincze J. 3 , Szabó T. 3 , Maringer F. J. 4 : Remediation case study of a coal fired power plant tilings ponds.
7th International Symposium on the Natural Radiation Environment. Rhodos, Greece, 26-29 April, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15650. 0 citations.
140. Csegzi S. 3 , Csige I. 1 + : Reprezentatív radonfelmérések tervezése és értékelése (Abstr.: p. 38). (in Hung.)
28. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2003. május 6-8. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15978. 0 citations.
141. Csige I. 1 + : Megelôzô radonsugárvédelmi felmérés a mátraderecskei szén-dioxid-fürdô beruházásnál (Abstr.: p. 37). (in Hung.)
28. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2003. május 6-8. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15977. 0 citations.
142. Csige I. 1 + : CR-39 maratottnyom-detektor érzékenységének növelése (Abstr.: p. 13). (in Hung.)
28. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2003. május 6-8. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15979. 0 citations.
143. Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 , Hunyadi I. 2 + : Szén-dioxid és radon felvétel bôrön keresztül a mátraderecskei száraz szén-dioxid fürdôben. (Abstr.: p. 20). (in Hung.)
A Magyar Biofizikai Társaság 21. Kongresszusa. Szeged, 2003. augusztus 24-27. 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16810. 0 citations.
144. Csige I. 1 + : Bizonytalanságok a barlangi radon veszélyességének megítélésében. (in Hung.)
Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozója. Debrecen, 2003. november 7-9. 0 (2003)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17186. 0 citations.
145. Csige I. 1 + : Áramlási jelenségek törtdimenziós (fraktál-) terekben és barlangokban. (in Hung.)
Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozója. Debrecen, 2003. november 7-9. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17187. 0 citations.
146. Csige I. 1 + : Geológiai törésvonalak kutatása a talajgáz radontartalmának mérésével. (in Hung.)
Darnó Konferencia. A Darnó-zóna geológiája és geofizikája. Recsk, 2003. május 29-31. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16052. 0 citations.
147. Elekes Z. 1 + , Dombrádi Zs. 1 + , Krasznahorkay A. J. 1 + , Baba H. 4 , Csatlós M. 1 + , Csige I. 1 + , Fukuda N. 4 , Fülöp Zs. 1 + , Gácsi Z. 1 + , Gulyás J. 2 + , Iwasa N. 4 , Kinugawa H. 4 , Kubono S. 4 , Kurokawa M. 4 , Liu X. 4 , Michimasa S. 4 , Minemura T. 4 , Motobayashi T. 4 , Ozawa A. 4 , Raynal J. 4 , Saito A. 4 , Shimoura S. 4 , Takeuchi S. 4 , Tanihata I. 4 , Thirolf P. G. 4 , Yanagisawa Y. 4 , Yoshida K. 4 : Unusual deformations of proton and neutron distributions in 16C.
Direct Reactions with Exotic Beams. Guilford, England, 10-12 July, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16989. 0 citations.
148. Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 , Csige I. 1 + : TENORM anyagok széntüzelésû erômû környezetében (Abstr.: p. 35). (in Hung.)
28. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Mátrafüred, 2003. május 6-8. 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15976. 0 citations.
149. Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 , Csige I. 1 + , Maringer F. J. 4 : Természetes radioaktivitás vizsgálata a pécsi erômû pernye és salak zagytározóival. (in Hung.)
7. Sugárzástechnika a Mezôgazdaságban, Élelmiszeriparban és Ökológiában Szimpózium. Veszprém, 2003. szeptember 3-5. 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17192. 0 citations.
150. Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Kobal I. 4 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Radon és radon leányelem szintek borospincékben. (in Hung.)
7. Sugárzástechnika a Mezôgazdaságban, Élelmiszeriparban és Ökológiában Szimpózium. Veszprém, 2003. szeptember 3-5. 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17193. 0 citations.
151. Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Csige I. 1 + , Kobal I. 4 , Hunyadi I. 2 + , Baradács E. 2 + : Radioactivity in wine cellars in Hungary and Slovenia (Book of abstracts: p. 41).
International Conference of Enhanced Naturally Occuring Radioactivity. ENOR. Dresden, Germany, 3-7 March, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17204. 0 citations.
152. Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 , Dezsô Z. 2 + , Csige I. 1 + : Magyarországi hévizek és ásványvizek radon- és rádiumtartalma. (in Hung.)
A Kárpát-medence µsványvizei Tudományos Konferencia. Csíkszereda, Románia, 2004. július 29-31 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17689. 0 citations.
153. Csige I. 1 + : Radonmérési technikák. (in Hung.)
2. Magyar Radon Fórum Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém, Veszprémi Egyetem, 2004. december 7. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18007. 0 citations.
154. Csige I. 1 + : Bizonytalanságok a barlangi radon veszélyességének megítélésében (Abstr.: p. 38). (in Hung.)
29. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 2004. május 4-6. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17466. 0 citations.
155. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 : 222Rn magyarországi borpincékben (Abstr.: p. 40). (in Hung.)
29. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 2004. május 4-6. 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17467. 0 citations.
156. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Etched track technique to measure Rn-222 and Rn-220 fluxes on soil surface (Abstr.: p. 25).
4th European Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Prague, Czech Republic, 28 June - 2 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17579. 0 citations.
157. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 : Design and evaluation of representative indoor radon surveys (Abstr.: p. 24).
4th European Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Prague, Czech Republic, 28 June - 2 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17580. 0 citations.
158. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 : Rn-222 in wine cellars in Hungary (Abstr.: p. 26).
4th European Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Prague, Czech Republic, 28 June - 2 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17581. 0 citations.
159. Csige I. 1 + : Radon a Szeml‹-hegyi-barlangban. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Székesfehérvár, 2004. november 12-14. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17967. 0 citations.
160. Csige I. 1 + , Juhász M. 3 : 100 000 Bqm-3 radon a Tükör-forrási-barlang légterében. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Székesfehérvár, 2004. november 12-14. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17968. 0 citations.
161. Csige I. 1 + : A barlangi légmozgások és a radontranszport matematikai modellezése. (in Hung.)
Barlangkutatók Szakmai Találkozója. Székesfehérvár, 2004. november 12-14. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17969. 0 citations.
162. Csige I. 1 + : Mofetta: gyógygáz-fürd‹ a Mátrában. (in Hung.)
Fizikus Vándorgyűlés. Szombathely, 2004. augusztus 24-27. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17719. 0 citations.
163. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 : Methodology of representativ radon surveys (Abstr.: p. 20).
The Impact of Physical and Bio-Geo-Chemical Factors on the Sustainable Development. Simleul Silvaniei, Romania, 15-16 May, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17477. 0 citations.
164. Juhász L. 4 , Szerbin P. 4 , Várhegyi A. 3 , Csige I. 1 + , Déri Zs. 3 : Radon background measurements on the site of the future radioactive waste repository at Bátaapáti (Abstr,: p.46).
4th European Conference on Protection Against Radon at Home and at Work. Prague, Czech Republic, 28 June - 2 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17578. 0 citations.
165. Rajta I. 1 + , Baradács E. 2 + , Bettiol A. A. 4 , Csige I. 1 + , Tôkési K. 1 + , Budai L. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Optimization of particle fluence in micromachining of CR-39.
9th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. Cavtat, Dubrovnik, Croatia, 13-17 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17923. 0 citations.
166. Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Csige I. 1 + , Kobal I. 4 , Hunyadi I. 2 + , Juhász L. 4 , Baradács E. 2 + : Radioactivity in vine cellars in Hungary and Slovenia.
6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas. osaka, Japan, 6-10 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18289. 0 citations.
167. Szerbin P. 4 , Juhász L. 4 , Csige I. 1 + , Várhegyi A. 3 , Vincze J. 3 , Szabó T. 3 , Maringer F. J. 4 : Tenorm's around coal fired power plant tailings ponds in Hungary.
6th International Conference on High Levels of Natural Radiation and Radon Areas. osaka, Japan, 6-10 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18291. 0 citations.
168. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Varga K. 2 + : A radon útja egy gyógyfürdôben. (in Hung.)
30. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Keszthely, 2005. május 3-5. 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18353. 0 citations.
169. Csige I. 1 + , Baradács E. 2 + , Varga K. 2 + : A radon útja. (in Hung.)
A Kárpát-medence µsványvizei. 2. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Csíkszereda, Románia, 2005. július 29-31. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18650. 0 citations.
170. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 , Varga K. 2 + : A 222Rn-gáz útjának nyomon követése a forrásoktól a külsô környezetbe való kibocsátásig gyógyfürdôben. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18257. 0 citations.
171. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 , Hakl J. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Tönk Sz. 3 , Néda T. 3 , Mócsy I. 3 : Mofettafizika. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18258. 0 citations.
172. Juhász L. 4 , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 : Hazai TENORM vizsgálatok. (in Hung.)
30. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Keszthely, 2005. május 3-5. 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18351. 0 citations.
173. Rajta I. 1 + , Cserháti Cs. 3 , Baradács E. 2 + , Szabó I. A. 3 , Iván I. 2 + , Csige I. 1 + , Simon A. 1 + , Takács E. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Sulik B. 1 + , Tôkési K. 1 + : Fabrication of high ordered cylindrical channels in polymer by focused single ions.
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19110. 0 citations.
174. Baradács E. 2 + , Csige I. 1 + , Rajta I. 1 + : CO2 treatment and vacuum effects in proton beam micromachinign of PADC (Abstr.: No.: 75-ICNMTA-A0027, p. 193).
10th Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications. Singapore, 9-14 July, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19783. 0 citations.
175. Csige I. 1 + : A radontranszport matematikai modellezése. (in Hung.)
3. Magyar Radon Fórum, Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém, 2006. április 26. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19939. 0 citations.
176. Csige I. 1 + , Vallasek I. 3 , Makfalvi Z. 3 , Russu T. 4 : 222Rn a hargitafürd‹i mofettákban. (in Hung.)
A Kárpát-Medence Ásványvizei. 3. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Csíkszereda, Románia, 2006. július 27-29. 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19708. 0 citations.
177. Csige I. 1 + , Juhász L. 4 , Szerbin P. 4 : Természetes eredetű radioaktív anyagokat nagy koncentrációban tartalmazó hulladéklerakók sugárvédelmi szabályozásának problémái. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20861. 0 citations.
178. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Radon a mofettákban. (in Hung.)
4. Magyar Radon Fórum. Veszprém, 2007. április 5. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20859. 0 citations.
179. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + , Vallasek I. 3 , Makfalvi Z. 3 , Zólya L. 3 : Helyzetkép a Kovászna megyei CO2-emanációk (mofetták) hasznosítását célzó kutatásokról. (in Hung.)
9. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Buziásfürd‹, Románia, 2007. március 29 - április 1. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20370. 0 citations.
180. Gyôrfi T. 3 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Radon a hajósi borpincékben. (in Hung.)
32. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20860. 0 citations.
181. Gyôrfi T. 3 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Radon a hajósi borpincékben. (in Hung.)
4. Magyar Radon Fórum. Veszprém, 2007. április 5. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20858. 0 citations.
182. Makfalvi Z. 3 , Vallasek I. 3 , Csige I. 1 + , Zólya L. 3 : A Hargita megyei mofetákkal kapcsolatos kutatások. (in Hung.)
9. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Buziásfürd‹, Románia, 2007. március 29 - április 1. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20369. 0 citations.
183. Bemmerer D. 4 , Csige I. 1 + , Fülöp Zs. 1 + , Gyürky Gy. 1 + , et al. 3 : On the applicability of CR-39 etched track detectors to study (g,a) reactions at energies relevant to the astrophysical p-process (Abstr.: p. 93).
10th International Symposium on Nuclei in the Cosmos, NIC 10. Mackinac Island, Michigan, USA, 27 July - 1 Aug., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21348. 0 citations.
184. Csegzi S. 3 , Csige I. 1 + : Erdélyi települések reprezentatív lakásradon-felmérése (Abstr.: p. 225). (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21058. 0 citations.
185. Csige I. 1 + : Radionuklidok transzportja a zagy-fedôréteg határfelületen. (in Hung.)
1. Földkérgi Radioizotópok a környezetünkben. Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém, 2008. május 14. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21138. 0 citations.
186. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Mofettagázok felszínközeli transzportjának gázföldtana. (in Hung.)
10. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Nagyszeben, Románia, 2008. április 3-6. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21064. 0 citations.
187. Csige I. 1 + : Radontranszport heterogén, homogén közegben. (in Hung.)
33. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2008. május 6-8. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21139. 0 citations.
188. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Radon a kovásznai mofettákban (Abstr.: p. 241). (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21059. 0 citations.
189. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Egy szén-dioxid gyógygázfürdô gáznyerôhelyének kijelölése. (in Hung.)
A Kárpát-medence Ásványvizei. 5. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Csíkszereda, Románia, 2008. július 24-26. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21344. 0 citations.
190. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : Mérési nehézségek a mofetták kutatásában. (in Hung.)
10. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Nagyszeben, Románia, 2008. április 3-6. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21062. 0 citations.
191. Bartók R. 3 , Csige I. 1 + : CR-39 típusú maratottnyom-detektor érzékenységének növelése. (in Hung.)
34. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2009. április 28-30. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21859. 0 citations.
192. Csige I. 1 + : Építési területek radonveszélyessége. (in Hung.)
2. Települési Környezet Konferencia. Debrecen, 2009. november 27-28. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22233. 0 citations.
193. Csige I. 1 + : A Rn-222 aktivitásáram-sűrűségének mérése talajfelszínen gyüjtôedényes módszerrel. (in Hung.)
34. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2009. április 28-30. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21858. 0 citations.
194. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Mofettagázok talajbeli transzportjának modellezése. (in Hung.)
5. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2009. március 26-29. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21814. 0 citations.
195. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Mofettagázok talajbeli transzportjának gázföldtani modellezése. (in Hung.)
Magyar Geofizikusok Egyesületének 32. Vándorgyűlése. Pécs, 2009. szeptember 24-26. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22148. 0 citations.
196. Gyôrfi T. 3 , Csige I. 1 + : Az atmoszférikus légnyomás változásainak hatása egy borpince légterében lévô 222Rn-aktivitáskoncentrációra. (in Hung.)
34. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2009. április 28-30. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21860. 0 citations.
197. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : A 222Rn-gáz aktivtiáskoncentráció változásai Tokaj-hegyaljai borospincékben. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22564. 0 citations.
198. Csige I. 1 + : Építési területek radonveszélyessége. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22565. 0 citations.
199. Varga K. 2 + , Csige I. 1 + : A 222Rn-gáz transzportja egy vízforgatós típusú fürd‹medencében. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22566. 0 citations.
200. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : Radon és toron Tokaj-hegyaljai borospincékben. (in Hung.)
3. Sz‹l‹ és Klíma Konferencia. K‹szeg, 2011. április 16. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23734. 0 citations.
201. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : Radon és toron Tokaj-hegyaljai borospincékben. (in Hung.)
6th Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop. Veszprém, Hungary, 16-17 May, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23745. 0 citations.
202. Csige I. 1 + : A barometrikus pumpa hatása a radon és a toron exhalációjára. (in Hung.)
36. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2011. május 3-5. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23737. 0 citations.
203. Csige I. 1 + : On the measurement of thoron activity concentration with etched track type detectors: Temporal changes of radon in soil gas.
6th Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop. Veszprém, Hungary, 16-17 May, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23744. 0 citations.
204. Mócsy I. 3 , Szacsvai K. 3 , Csige I. 1 + : Javaslat a belsô tér radonaktivitás koncentrációjának felbecslésére. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23551. 0 citations.
205. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : A radonkoncentrációt befolyásoló tényezôk vizsgálata Tokaj-hegyaljai borospincékben. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24807. 0 citations.
206. Csige I. 1 + , Búzás E. B. 1 + : Weather induced variations in airborn radon concentrations in wine cellars.
1st East European Radon Symposium. Cluj-Napoca, Romania, 2-5 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25017. 0 citations.
207. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Erdélyi és magyarországi szén-dioxid szárazfürdôk (mofetták) gyógygázellátásának gázföldtani vonatkozásai (Abstr.: 30). (in Hung.)
Földtudományi és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás. Miskolc, 2012. szeptember 27-29. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25459. 0 citations.
208. Szabó Zs. 3 , Csige I. 1 + : Talaj-, és építôanyag-minták toronkibocsátásának mérésére szolgáló eljárás fejlesztése. (in Hung.)
37. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24808. 0 citations.
209. Csige I. 1 + : Radon a budapesti Szemlô-hegyi-barlangban. (in Hung.)
38. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2013. április 23-25. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25808. 0 citations.
210. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 , Gyila S. 3 : Influence of geogas seepage on indoor radon.
7th Hungarian Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop. Veszprém, Hungary, 16-17 May, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25846. 0 citations.
211. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Utóvulkáni szén-dioxid gázszivárgások intenzitásának térbeli és id‹beli változásai.
9. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Miskolc, 2013. június 13-15. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25997. 0 citations.
212. Csige I. 1 + : A radonkoncentráció változásai a felszínalatti természetes környezetünkben. (in Hung.)
Magyar Biofizikai Társaság 24. Kongresszusa. Veszprém, 2013. augusztus 27-30. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25937. 0 citations.
213. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
Magyar Fizikus Vándorgyülés. Debrecen, 2013. augusztus 21-24. 0 (2013)C0(10)/ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25938. 0 citations.
214. Szabó Zs. 3 , Jordán Gy. 3 , Szabó Cs. 3 , Horváth Á. 4 , Holm O. 3 , Kocsy G. 4 , Csige I. 1 + , Szabó P. 4 , Homoki Zs. 3 : Radon and thoron activity concentrations in adobe dwellings at the Great Hungarian Plain.
7th Hungarian Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop. Veszprém, Hungary, 16-17 May, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25847. 0 citations.
215. Csige I. 1 + , Kötél E. 3 , Czesznák P. A. 2 + : Talajminták radonkibocsátási mérési eredményeinek felhasználása radonpotenciál térképezéshez. (in Hung.)
39. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26897. 0 citations.
216. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : A mofetta-jelenségkör a gázüledékek meteorológiai és geodinamikai függôségének szemszögébôl vizsgálva. (in Hung.)
Magyar Földtudományi Szakemberek XII. Találkozója. HUNGEO 2014. Debrecen, 2014. augusztus 20-24. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27128. 0 citations.
217. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 , Gyila S. 3 : Influence of geogas seepage on indoor radon (Abstr. p. 19).
2nd International Conference on Radon in the Environment. Kraków, Poland, 25-29 May, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27651. 0 citations.
218. Csige I. 1 + , Béres K. 2 + : Radon az aggteleki Rákóczi-barlang légterében (Abstr.: p. 34). (in Hung.)
40. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27587. 0 citations.
219. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 , Sóki E. 1 + : Radonanomáliák erdélyi szén-dioxid szárazfürd‹k légterében. (in Hung.)
A Magyar Biofizikai Társaság 25. Kongresszusa. Budapest, 2015. augusztus 25-28. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27946. 0 citations.
220. Hajnal A. 3 , Szabó Gy. 3 , Bessenyei E. 4 , Csige I. 1 + : A mikepércsi szennyvízleürítô hidrodinamikai és szennyezôdésterjedési modellezése. (in Hung.)
11. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Pécs, 2015. május 6-9. 0 (2015)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27650. 0 citations.
221. Sóki E. 1 + , Csige I. 1 + : Radon in the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske, Hungry (Abstr. p. 115).
2nd International Conference on Radon in the Environment. Kraków, Poland, 25-29 May, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27652. 0 citations.
222. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 , Sóki E. 1 + : Radon a kovásznai Bardócz-Mofettában. (in Hung.)
18. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Brassó, Románia, 2016. április 7-10. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28725. 0 citations.
223. Sóki E. 1 + , Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : Radon a kovásznai szén-dioxid szárazfürdôkben. (in Hung.)
18. Székelyföldi Geológus Találkozó. Kovászna, Románia, 2016. október 27-30. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28994. 0 citations.
224. Szabó Gy. 3 , Bessenyei E. 4 , Hajnal A. 3 , Csige I. 1 + , Mester T. 3 : A szennyezésterjedés modellezése egy kelet-magyarországi szennyvízleürítô példáján. (in Hung.)
7. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Debrecen, 2016. május 26-27 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29149. 0 citations.
225. Csige I. 1 + , Futó I. 1 + , Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major I. 1 + , Túri M. 1 + , Sóki E. 1 + , Molnár J. 1 + : Estimation of uptake rate of carbon dioxide through the skin by measurement of carbon isotope ratio of exhaled air (Abstr.: pp. 123-124).
14th Workshop of the European Society for Isotope Research. ESIR 2017. Baile Govora, Romania, 25-29 June, 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29685. 0 citations.
226. Csige I. 1 + , Sóki E. 1 + , Gyila S. 3 : Radon a Mátraderecskei Szén-dioxid Gyógygázfürdôben. (in Hung.)
A Magyar Biofizikai Társaság 26. Kongresszusa. Szeged, 2017. augusztus 22-25. 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29800. 0 citations.
227. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + , Sóki E. 1 + : éjkeletű szeizmo-tektonikus jelek kovásznai ásványvizek és CO2-feltörések geofizikai paramétereiben. (in Hung.)
A Kárpát-medence Ásványvizei. 13. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Sepsiszentgyörgy, 2017. augusztus 24-27. 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29801. 0 citations.
228. Sóki E. 1 + , Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Spatial and temporal variations of Rn-222 in some dry CO2 spas of Covasna, Romania.
3rd East European Radon Symposium. Sofia, Bulgaria, 15-19 May, 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29671. 0 citations.
229. Sóki E. 1 + , Csige I. 1 + : Radon a mátraderecskei mofettában (Abstr.: p. 31). (in Hung.)
42. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2017. április 25-27. 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29686. 0 citations.
230. Sóki E. 1 + , Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : Erdélyi mofetták radonkibocsátása (Abstr.: pp. 150-151). (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29809. 0 citations.
231. Sóki E. 1 + , Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Radon in mofettes.
Radiochemistry and Nuclear Instromentation, European Summer School 2017. Strasbourg, 21-25 Aug., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29802. 0 citations.
232. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + , Sóki E. 1 + : Radon a kovásznai Pokolsár vizében és légterében.
20. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyulafehérvár, Románia, 2018. április 5-8. 0 (2018)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P30534. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


233. Csige I. 1 + : Underground radon transport studies by SSNTD technique.
ATOMKI, Track Detector Group seminar talk, 1987,szept.16. 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05718. 0 citations.
234. Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : A barlangok természetes eredetû radonszintjének rendszeres megfigyelésébôl nyerheô klimatológiai és terápiai jellemzôk: a barlangi légmozgás nyomonkövetése, északmagyarországi barlangok radontérképei. (in Hung.)
MKBT É-magyarországi Területi Szervezete rendezésében "Barlangklimatológiai és barlangterápiai eredmények Északmagyarország barlangjaibol" c. ankét. Borsodi Mûszaki Hetek, Miskolc, Mo., 1990. junius 1 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06808. 0 citations.
235. Csige I. 1 + : Environmental effects on the detection characteristic of cr-39 used for cosmical heavy ion spectrometry on biosatellites.
School of Physics and Space Research, University of Birmingham. Birmingham, England, 1990.Sept.25. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07060. 0 citations.
236. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Kozmikus-fizikai kutatások nyomdetektorokkal. (in Hung.)
A Magyar Asztronautikai Társaság Debreceni Csoportja ülésén az Atomki-ban Debrecen, 1990 március 20. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06673. 0 citations.
237. Csige I. 1 + : With track detectors from space to caves.
Jozef Stefan Institute. Ljubljana, Slovenia, Dec.8,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08977. 0 citations.
238. Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + : Radon enriched deep earth gas upflow in a seismically active area in Hungary.
Wadia Institute of Himalayan Geology. Dehra Dun, India, 10 Oct.,1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10069. 0 citations.
239. Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon aktivitáskoncentráció területi eloszlásának meghatározása talajgázban és talajvízben Mátraderecskén. (in Hung.)
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi és Matematikai Szakosztályának tudományos értekezlete. Kolozsvár, 1996.okt.26. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11105. 0 citations.
240. Csige I. 1 + : Etched track detectors in space and radon dosimetry.
Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 11 April, 1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10409. 0 citations.
241. Csige I. 1 + : Kozmikus sugárvédelem az űrben. (in Hung.)
MTA Atomki és a DAB Matematikai Fizikai és Informatikai Szakbizottsága ünnepi ülés Medveczky László, a fizika tudományok doktora 80.születésnapja alkalmából. Debrecen, Magyarország, 1997.jun.26. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11102. 0 citations.
242. Csige I. 1 + , Lénárt L. 3 : A miskolci lakásradonmérések legfrissebb (1997-1998-as) eredményei. (in Hung.)
Környezetszennyezés és a rosszindulatú daganatok. Miskolci Akadémiai Bizottság Tudományos ûlése. Miskolc, 1998. okt. 14. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11698. 0 citations.
243. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Sugárveszély és sugárvédelem barlangokban. (in Hung.)
MTESz Hidrológiai Társaság Balneológiai Szakbizottság Tudományos Ülése. Budapest, 1999. február 16. 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11944. 0 citations.
244. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + : Radon, mint természetes nyomjelzô a pórus- és üregkitöltô gázok mozgásának vizsgálatában. (in Hung.)
Radioaktív izotópok alkalmazása környezeti folyamatok tanulmányozásában. MTA Radiokémiai Bizottságának tudományos ülése. Budapest, 1999. ápr. 14. 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12036. 0 citations.
245. Hunyadi I. 2 + , Baradács E. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Mócsy I. 3 , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 : SSNTD based radon and radium measurement technique in water samples: results obtained in case of geothermal waters in the Carpathian basin.
Institut "Jozef Stefan". Ljubljana, Slovenia, Dec. 14, 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12692. 0 citations.
246. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Baradács E. 2 + : Radium and radon isotopes as tracers and health risk in the environment.
Institut "Jozef Stefan". Ljubljana, Slovenia, Dec. 9, 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12693. 0 citations.
247. Hunyadi I. 2 + , Baradács E. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 : Radium content in thermal and mineral waters of Hungary.
Seminary talk. Institute Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenia, 4 Dec., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15648. 0 citations.
248. Csige I. 1 + : Sugárveszélyben a marslakók. (in Hung.)
ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport Évzáró Klubest. Budapest, 2004. december 6. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18008. 0 citations.
249. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
Magyar Tudomány Ünnepe. Levegô Napja. Budapest, MTA Székház, 2008. november 5. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21519. 0 citations.
250. Csige I. 1 + : Az Atomki oktatási potenciálja és tevékenysége a nukleáris technika területén. (in Hung.)
A nukleáris szakemberképzés helyzete Magyarországon: Igények és lehetôségek, a fejlôdés távlatai. Elôadói ülés. Paks, 2010. szeptember 7. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22868. 0 citations.
251. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
3. Szalay Sándor Emléknap. Nyíregyháza, 2011. szeptember 7. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24080. 0 citations.
252. Csige I. 1 + : DE-Atomki Közös Környezetfizikai Tanszék. (in Hung.)
Debreceni Egyetem Tidományegyetemi Karok 3. Kapcsolatok Napja. Debrecen, 2011. október 8. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24079. 0 citations.
253. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
DE OECD Élettudományi Központ szeminárium. Debrecen, 2013. március 20. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25719. 0 citations.

Educational paper


254. Csige I. 1 + , Sáfrány G. 3 : Orvosfizika, sugárbiológia. (in Hung.)
Magyar Tudomány 177 (2016)1:55-56./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28350. 0 citations.

Educational lecture


255. Csige I. 1 + : Kozmikus ionsugárzás, sugárvédelem a Föld körül. (in Hung.)
MTA Debreceni Területi Bizottsága, Debrecen, Magyarország, 1996. december 3. 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10201. 0 citations.
256. Csige I. 1 + : Kozmikus sugárzás a világûrbôl. (in Hung.)
Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola, Nyiregyháza, 1998. április 28. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11253. 0 citations.
257. Csige I. 1 + : Sugárzások földben, vízben, levegôben. Barlangoktól a hálószobáig. (in Hung.)
ôszi Fizikus Napok. Nyiregyháza, Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Fizika Tanszéke. 1998. okt. 13-31. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11711. 0 citations.
258. Csige I. 1 + : Sugárveszélyben a marslakók. (in Hung.)
29. Šszi Fizikus Napok. Nyiregyháza, 2004. október 15 - november 9, 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17966. 0 citations.
259. Csige I. 1 + : Sugárzások földben, vízben, level‹ben. (in Hung.)
Nagyhegyes, Művel‹dési Ház, 2005. február 16. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18263. 0 citations.
260. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
Debreceni Egyetem. OEC Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, Intézeti szeminárium. Debrecen, 2013. március 20. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26373. 0 citations.
261. Csige I. 1 + : Földünk gyilkos leheletei. (in Hung.)
Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbioógiai Intézet. Intézeti szeminárium. Budapest, 2013. november 8. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26372. 0 citations.

Other publication


262. Benton E. V. 4 , Marenny A. M. 4 , Csige I. 1 : Preface.
Nuclear Tracks and Radiation Measurements 20 (1992)247-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15846. 0 citations.
263. Rácz Á. 4 , Szabó I. 3 , Csige I. 1 + : Napelemes erôművek teljesítményét befolyásoló tényezôk vizsgálata. (in Hung.)
Hozzájárulások a megújuló energiaforrások hatékony felhasználására Bihor és Hajdú-Bihar megyékben. Oradea, Universititea din Oradea 0 (2012)28-33./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25985. 0 citations.

Annual Report


264. Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Marenny A. M. 4 , Hertzen G. P. 4 : LET-Spectrum measurement of cosmic ray heavy ions on the board of cosmos-1468 satellite with solid state nuclear track detectors.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)108-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05843. 0 citations.
265. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Fujii M. 4 : Vacuum effect on etch induction time and registration sensitivity of polymer track detectors.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)77-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06297. 0 citations.
266. Freyer K. 4 , Treutler H. C. 4 , Dietze K. 4 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Somogyi Gy. 2 + : Vacuum treatment of cr-39 for the reduction of background in neutron induced autoradiography.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)110-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06307. 0 citations.
267. Somogyi Gy. 2 + , Nikl I. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon survey in dwellings in hungary.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)87-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06303. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
268. Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + : Radon as a natural tracer of cave air circulation.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)72-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06723. 0 citations.
269. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Long term aging effect on the sensitivity of hungarian made CR-39 solid state nuclear track detector: (MA-ND/alpha).
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)121-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07179. 0 citations.
270. Déri Zs. 3 , Takács S. 3 , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : A case control study of radon and lung cancer in eastern Hungary.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)127-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07617. 0 citations.
271. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : Radon measurements in Hungarian karstic regions.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)106-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07607. 0 citations.
272. Nefedov N. 4 , Csige I. 1 + , Benton E. V. 4 , Henke R. P. 4 , Benton E. R. 4 : Measurement of trapped proton mission fluence on LDEF satellite.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)108-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08707. 0 citations.
273. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Lakatos I. 3 : Measurement of diffusion coefficient of radon in porous media with etched track radon monitors.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)67-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09433. 0 citations.
274. Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Varga K. 2 + , Csige I. 1 + : Determination of radon and radium concent of water samples by SSNTD technique.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09431. 0 citations.
275. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Géczy G. 2 + , Hakl J. 1 + : Radon doses received in speleotherapy courses.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09432. 0 citations.
276. Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon survey of soil gas and ground water in a Hungarian village.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)68-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09434. 0 citations.
277. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Géczy G. 2 + , Várhegyi A. 3 , Lénárt L. 3 , Törôcsik I. 3 : Radon exposures in caves in Hungary.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10090. 0 citations.
278. Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 , Géczy G. 2 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Radon transport in fractured porous media - experimental study in caves.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10091. 0 citations.
279. Vásárhelyi A. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Field verification of modeling pressure effect on soil gas transport.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)77-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10092. 0 citations.
280. Csige I. 1 + , Vásárhelyi A. 2 + , Hakl J. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Modelling of soil gas, heat and radon transport in soil.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10719. 0 citations.
281. Csige I. 1 + : Post-irradiation sensitization of CR-39 track detector in carbon dioxide atmosphere.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)85-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10738. 0 citations.
282. Hakl J. 1 + , Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Airborne 222Rn concentrations in karst caves.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)72-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11532. 0 citations.
283. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Várhegyi A. 3 , Hunyadi I. 2 + : Radon flux density measurements on soil surces.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12404. 0 citations.
284. Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Baradács E. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Radium determination in water samples by SSNTD.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)52-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12405. 0 citations.
285. Baradács E. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Mócsy I. 3 , Csige I. 1 + , Szerbin P. 4 , Vaupotic J. 4 : 226Ra in geothermal waters of the Carpathian Basin.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13219. 0 citations.
286. Svingor É. 2 + , Mészáros S. 1 + , Elekes Z. 1 + , Csige I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 : Safety analysis of the Püspökszilágy waste treatment and disposal facility (HUN20000004).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13749. 0 citations.
287. Csige I. 1 + , Csegzi S. 3 : Representative indoor radon survey in Gyergyóremete, Romania.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)47-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15343. 0 citations.
288. Csige I. 1 + : Effect of CO2 on the sensitivity of CR-39 etched track detector.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16891. 0 citations.
289. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + : Etched track technique to measure 222Rn and 220Rn fluxes on soil surface.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)67-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16895. 0 citations.
290. Csige I. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Szerbin P. 4 : Radon in the air of wine cellars.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)56-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17888. 0 citations.
291. Rajta I. 1 + , Baradács E. 2 + , Bettiol A. A. 4 , Csige I. 1 + , Tôkési K. 1 + , Budai L. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Optimisation of particle fluence in micromachining on CR-39.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)75-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18857. 0 citations.
292. Rajta I. 1 + , Baradács E. 2 + , Szilasi S. Z. 1 + , Csige I. 1 + : Proton Beam Writing.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)74-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19643. 0 citations.
293. Csige I. 1 + , et al. 3 : Spatial variation of 222Rn activity concentration in dry carbon dioxide spas.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20618. 0 citations.
294. Csige I. 1 + , Szabó Zs. 3 , Szabó Cs. 4 : Experimental technique to measure thoron generation rate using RAD7 detector.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)89-89./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26227. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 294.000 293.000 124.689 124.356
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 4.000 4.000 1.033 1.033
Non-locally cited publications: 4.000 4.000 1.033 1.033
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.200 0.200
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.200 0.200
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 4.000+( 0.000) 4.000 1.033 1.033
Non-local citations: 4.000 4.000 1.033 1.033
SCICitations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.200 0.200
Non-local SCIcitations: 1.000 1.000 0.200 0.200
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.014 0.014 0.008 0.008
Non-local citational effectivity: 0.014 0.014 0.008 0.008
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 3.721 3.724 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 4.000 4.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 4.000 4.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 2.025 2.025 0.532 0.532
Equivalent citations (HAS): 4.000 4.000 1.033 1.033
z-index: 1.000 1.000 0.333 0.333


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 290.000 289.000 123.656 123.322
Less-known (0<ncit<10) 4.000 4.000 1.033 1.033
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 293.000 292.000 124.489 124.156
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.200 0.200
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:45. 0
© L. Zolnai.