[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

36 publications of Nagy M. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Medveczky L. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Maghasadás demonstrácioja. (in Hung.)
Müv. Min. 77/1971. 1972. febr. 11. ujítás. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01574. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


2. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Some educational experiments with dielectric track detectors.
VI. Internationale Symposium "Autoradiography", Potsdam /DDR, NDK/, 1972. okt. 2-6. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01597. 0 citations.
3. Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Remarks on fission-track dating in dielectric solids.
8TH International Conference on Nuclear Photography and Solid State Track Detectors, Bucharest, /Roumania/, 1972. jul. 10-15. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01610. 15 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
4. Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Radioactive halos as fossile autoradiograms.
Xth International Symposium on Autoradiography, Eisenach, (DDR), november 7-11, 1977. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02515. 0 citations.
5. Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Educational experiment with solid state track detectors in the nuclear physics. (poste.).
GIREP'81. (Groupe International de Recherche sur 1'Enslignement de la Physique.) Nuclear physics - nuclear power conference on physics education. Balatonfüred, September 6-13, 1981. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03635. 0 citations.
6. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Nuclear track detector kit for use in teaching.
13th Int. Conf. on Solid State Nuclear Track Detectors, Sept. 23-27,1985 Rome/Italy 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05124. 0 citations.
7. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Portable kit for using nuclear track detectors in teaching.
International Symposium on Autoradiography, XVth, Mátrafüred, oct. 19-23, 1986 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05378. 0 citations.
8. Gálné Sólymos K. 4 , Bérczi Sz. 3 , Don Gy. 3 , Detre Cs. 3 , Kiss Á. Z. 2 + , Kubovics I. 3 , Lukács B. 3 , Nagy M. 2 + , Puskás Z. 4 , Solt P. 3 , Uzonyi I. 1 + : Overview of studies on Kaba CV3 chondrite.
IGCP384 Annual Meeting. Geological Institute of Hungary, Budapest, Hungary. 28-29 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11659. 0 citations.
9. Nagy M. 2 + , Csige I. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Elekes Z. 1 + , Hunyadi I. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + , Mészáros S. 1 + , Raics P. 2 + , Uzonyi I. 1 + : Novel studies on Kaba C3V meteorite in Debrecen (Book of abstr.: p. 41).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12337. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


10. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Demonstrációk szilárdtest nyomdetektorral. (in Hung.)
Országos középiskolai fizikatanári ankét. Debrecen, 1970. ápr. 9. 1 (1970)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01353. 0 citations.
11. Nagy M. 2 + : SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK ALKALMAZÁSA A KÖZÉPISKOLAI ATOMMAGFIZIKA TANITÁSÁBAN. (in Hung.)
VII. PEDAGOGIAI ÜLÉSSZAK, DEBRECEN, 1970. JUNIUS 18-20. 1 (1970)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01370. 0 citations.
12. Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Szilárdtest nyomdetektorok alkalmazása a középiskolában. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Bolyai János Matematikai Társulat Gyôri Tagozatának rendezésében, Technika háza. Gyôr, 1970. máj. 14. 1 (1970)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01358. 0 citations.
13. Nagy M. 2 + : RUTHERFORD-SZORÁS DEMONSTRÁLÁSA A KÉMIA ORÁN SZILÁRDTEST NYOMDETEKTORRAL. (in Hung.)
KÉMIATANÁROK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE, DEBRECEN, 1971. OKT. 28. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01468. 0 citations.
14. Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Néhány magfizikai kisérlettel kapcsolatos gondolat. (in Hung.)
Országos középiskolai fizikatanári ankét, Gyôr, 1971. ápr. 9. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01476. 0 citations.
15. Nagy M. 2 + : SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK RADIOAKTIV SUGÁRZÁSOK KIMUTATÁSÁRA. (in Hung.)
EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT RENDEZÉSÉBEN. ZALAEGERSZEG, 1973. ÁPR. 28. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01756. 0 citations.
16. Nagy M. 2 + : UJSZERÜ TANULOKISÉRLETEK ÉS DEMONSTRÁCIOK A RADIOAKTIVITÁS ÉS A MAGHASADÁS KÖRÉBÖL. (in Hung.)
IV-V. ÉVES TANÁRSZAKOS HALLGATOK SPECIÁLKOLLÉGIUMA. KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 1973. MÁRC. 1. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01758. 0 citations.
17. Nagy M. 2 + : SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK ALKALMAZÁSA A RADIOAKTIVITÁS ÉS A MAGHASADÁS KIMUTATÁSÁRA. /AZ ATOMKI-BEN KIDOLGOZOTT OKTATÁSI KISÉRLETEK BEMUTATÁSA./. (in Hung.)
Ujító És kisérletezö pedagogusok országos ankétja. ATOMKI, Debrecen, 1973. máj. 22. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01757. 0 citations.
18. Nagy M. 2 + : A SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOR NÉHÁNY ALKALMAZÁSA. (in Hung.)
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DEBRECENI CSOPORTJA RENDEZÉSÉBEN MTA ATOMMAG KUTATO INTÉZETE, DEBRECEN, 1974. NOVEMBER 21. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01914. 0 citations.
19. Nagy M. 2 + : A MAGFIZIKA NÉHÁNY FEJEZETÉNEK KISÉRLETEK ALAPJÁN TÖRTÉNÖ OKTATÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN. (in Hung.)
HB MEGYEI PEDAGOGUS TOVÁBBKÉPZÖ INTÉZET, DEBRECEN, 1974. OKTOBER 30. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01911. 0 citations.
20. Nagy M. 2 + : A MAGHASADÁS TANITÁSA A KÖZÉPISKOLÁBAN. (in Hung.)
HB MEGYEI PEDAGOGUS TOVÁBBKÉPZÖ INTÉZET KERETÉBEN MEGALAKITOTT UJITOK KÖRE, DEBRECEN, 1974. MÁJUS 17. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01912. 0 citations.
21. Nagy M. 2 + : A RADIOAKTIVITÁS TANITÁSA. (in Hung.)
HB MEGYEI PEDAGOGUS TOVÁBBKÉPZÖ INTÉZET KERETÉBEN MEGALAKITOTT UJITOK KÖRE, DEBRECEN, 1974. ÁPRILIS 22. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01913. 0 citations.
22. Nagy M. 2 + : ANYAGSZERKEZET 1980. BESZÁMOLO A KÖZÉPISKOLÁBAN OKTATOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KORSZERÜSITÉSÉRÖL 1974. AUGUSZTUS 14-24. KÖZÖTT GYULÁN RENDEZETT TANÁRI SZEMINÁRIUMROL. (in Hung.)
KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 1974. SZEPTEMBER 28. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01907. 0 citations.
23. Nagy M. 2 + : KORMEGHATÁROZÁS ÉS A KÖZETEK HÖTÖRTÉNETE. (in Hung.)
KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM KISÉRLETI FIZIKAI INTÉZETE, DEBRECEN, 1974. OKTOBER 25. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01909. 0 citations.
24. Nagy M. 2 + : MAGFIZIKAI KISÉRLETEK A KÖZÉPISKOLÁBAN. (in Hung.)
XVII. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁRI ANKÉT, HODMEZÖVÁSÁRHELY, 1974. ÁPRILIS 11. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01910. 0 citations.
25. Nagy M. 2 + : ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN SZILÁRDTEST NYOMDETEKTORRAL VÉGEZHETÖ MAGFIZIKAI KISÉRLETEK ÉS DEMONSTRÁCIOK. (in Hung.)
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TANITO FIZIKATANÁROK ANKÉTJA, EGER, 1974. OKTOBER 19. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01908. 0 citations.
26. Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Radioaktiv halok. (in Hung.)
XXI. Országos középiskolai fizikatanári ankét, Sopron, 1978. április 10-12. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02750. 0 citations.
27. Medveczky L. 2 + , Nagy M. 2 + : Tanári es tanuloi kiserletek nuklearis nyomdetektorokkal. (in Hung.)
Eötvös Lorand Tudományegyetem magfizikai tanári továbbképzési tanfolyam, Budapest, 1982. február 9 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03953. 0 citations.

Educational paper


28. Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Háromdimenzios atomnyomok. Miröl mesélnek a mikrocsatornák?. (in Hung.)
Delta 6 (1972)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01635. 0 citations.
29. Nagy M. 2 + : A FIZIKAOKTATÁS KÉRDÉSEI A BOLGÁR FIZIKAI TÁRSULAT VI. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA TÜKRÉBEN. (in Hung.)
Fizikai Szemle 25 (1975)118-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02107. 0 citations.
30. Nagy M. 2 + : NUKLEARIS NYOMDETEKTOROS ALAPKESZLET A MAGFIZIKA KOZEPISKOLAI OKTATASAHOZ. (in Hung.)
FIZIKA TANITÁSA 22 (1983)180-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04348. 0 citations.

Educational lecture


31. Nagy M. 2 + : NUKLEARIS NYOMDETEKTOROS ALAPKESZLET. ESZK0ZLEIRAS. (in Hung.)
KÖZÉPISKOLAI FIZIKATANÁROK XXVI. ORSZÁGOS ANKÉTJA, DEBRECEN, 1983.ÁPRILIS 6-8. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04316. 0 citations.

Other publication


32. Medveczky L. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Nagy M. 2 + : Szilárdtest nyomdetektorok felhasználása a rádioaktivitás tanitásában. (in Hung.)
Mûv. Min. 25/1971. 1971. július 9. újítás. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01454. 0 citations.
33. Nagy M. 2 + : KISÉRLETEK A RADIOAKTIVITÁS ÉS A MAGHASADÁS KÖRÉBÖL. (DIAFILM I-II. RÉSZ.) UJITÁS. (in Hung.)
OPI 6/1974. 1974. JUNIUS 7. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01880. 0 citations.
34. Nagy M. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Medveczky L. 2 + : Módszertani és szemléltetöeszköz gyüjtemény készitésére vonatkozo ujitás az atommagfizika középfoku oktatásához. (in Hung.)
Ujítás. Országos hasznositásra a Müvelödésügyi Minisztérium által elfogadva 1981. szept. 30. ujitási naplo száma: 323/81. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03530. 0 citations.
35. Nagy M. 2 + , Medveczky L. 2 + , Somogyi Gy. 2 + : Nukleáris nyomdetektoros alapkészlet a középiskolák számára a fizika tanitásához. kod.sz. 101211721. (in Hung.)
Tanszerismertetö 327 (1986)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05419. 0 citations.

Annual Report


36. Uzonyi I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Elekes Z. 1 + , Nagy M. 2 + : Ion beam analysis of the meteorite from Kaba, Hungary.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11531. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 36.000 36.000 24.119 24.119
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
Non-locally cited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 15.000+( 0.000) 15.000 7.500 7.500
Non-local citations: 15.000 15.000 7.500 7.500
SCICitations: 8.000+( 0.000) 8.000 4.000 4.000
Non-local SCIcitations: 8.000 8.000 4.000 4.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.417 0.417 0.311 0.311
Non-local citational effectivity: 0.417 0.417 0.311 0.311
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 2.250 2.250 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 10.607 10.607 5.303 5.303
Equivalent citations (HAS): 15.000 15.000 7.500 7.500
z-index: 1.000 1.000 0.500 0.500


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 35.000 35.000 23.619 23.619
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 1.000 1.000 0.500 0.500
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 35.000 35.000 23.619 23.619
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.500 0.500
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:53. 0
© L. Zolnai.