[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

22 publications of Pázsit Á. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Bacsó J. 2 + , Pázsit Á. 2 + : Verfahren zum schutz des beryllium-fensrers eines strahlungamesskopfes. (in German)
Deutche patentschrift. (deutsche demokratische republik.) 1 (1981)147-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03504. 0 citations.
2. Bacsó J. 2 + , Pázsit Á. 2 + : A molibdén/vi/ papirkromatográfiás elválasztása. a kromatogramm kvalitativ és kvantitativ kiértékelése. (in Hung.)
Szabadalom. hungarian patent. 1979. április 23. 1981. március 3. 2251 ma- 3137. 176.847. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03503. 0 citations.

Research report


3. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy N. 3 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Somogyi A. 3 , Néma I. 4 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 , Marlóczky Gy. 4 , Bihari L. 4 : Jelentés a csernobili reaktorbaleset kapcsán a KLTE Izotóp Laboratóriumában az elmúlt 7 hónapban végzett vizsgálatokról és azok eredményeirôl. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotóp Laboratórium 0 (1986)85-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15481. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
4. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy N. 3 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Somogyi A. 3 , Néma I. 4 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 , Maglóczky Gy. 3 , Bihari L. 4 : Jelentés a csernobili reaktorbaleset kapcsán a KLTE Izotóp Laboratóriumában az elmúlt 7 hónapban végzett vizsgálatokról és azok eredményeir‹l. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1986)85-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20292. 0 citations.
5. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Somogyi A. 3 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Jelentés Ajka város radiációs helyzetérôl a rendelkezésre álló adatok alapján. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1992)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15499. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
6. Daróczy Cs. S. 3 , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Somogyi A. 3 , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Jelentés Ajka város radiációs helyzetérôl a rendelkezésre álló adatok alapján. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1992)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20321. 0 citations.
7. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Összefoglaló jelentés a "Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására" c. kutatási témáról 1992.09.5 - 1995.02.28-ig. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995)99-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15505. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Daróczy Cs. S. 3 , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 , Pázsit Á. 2 + , Tamási T. 4 , Varga J. 4 : Részletes felmérô munka Ajka város és környéke radiációs helyzetérôl, különös tekintettel a lakosságot terhelô többletdózis becslésének jelentôs pontosítására. 1992. szept. 5-tôl 1995 febr. 28-ig végzett munkáról. (in Hung.)
Debrecen, KLTE Izotópalkalmazási Tanszék 0 (1995)99-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20322. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


9. Pázsit Á. 2 + , Petô G. 2 + , Józsa I. 3 , Csikai Gy. 1 + , Bacsó J. 2 + : Izmerenie secheniya reaktsii Rh103(nn') Rh103m pri energii neitronov 14.8 MeV i 2.7 MeV i istochnikov Pu-Be i Cf. (in Russian)
II. Vsesoyuznaya Konferentsiya po Nejtronnoj Fizike, Kiev, 28 maya - 1 iyunya 1973 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01759. 0 citations.
10. Csikai Gy. 1 + , Dede K. 2 + , Demény A. 3 , Khalie G. I. 4 , Mumba N. K. 4 , Pázsit Á. 2 + , Szalóki I. 3 , Szegedi S. 3 : Some applications of atomic and nuclear methods in geology and mining.
IAEA Consultants Meeting on Nuclear Data for Bore-Hole and Bulk-Media Assay Using Nuclear Techniques. Krakow, Poland, 14-18 Nov., 1983 0 (1983)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14932. 0 citations.
11. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Bolyós A. 3 , Pázsit Á. 2 + , Nagy J. 3 , Kónya J. 3 , Majorné Nagy N. 4 , Milesz S. 3 , Scharbert T. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + : Az aeroszolok és esôvizek radioaktivitása Debrecenben 1986. április 30-tól augusztus 11-ig. (in Hung.)
A Környezetellenôrzés Radioanalitikai Módszerei. Tudományos ülés. MKE, Tengelic, 1986. október 6-8. 0 (1986)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15560. 0 citations.
12. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Bolyós A. 3 , Pázsit Á. 2 + , Buczkó Cs. M. 2 + , Nagy J. 3 , Somogyi A. 3 , Kónya J. 3 , Scharbert T. 2 + , Raics P. 2 + , Papp Z. 2 + , Justyák J. 4 , Nagy L. 2 + , Nagy M. 4 : Vizsgálatok a csernobili reaktorbalesettel kapcsolatosan. (in Hung.)
A polgári védelem idôszerû kérdései. Budapest, PVOP, 1987. november 26-29. 0 (1987)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15496. 0 citations.
13. Daróczy S. 2 + , Bolyós A. 3 , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Papp Z. 2 + , Somogyi A. 3 : Radioanalitikai tapasztalatok és problémák a csernobili baleset kapcsán. (in Hung.)
Vegyészkonferencia. MKE, Pécs, 1988. július 13-16 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15562. 0 citations.
14. Germán E. 3 , Bolyós A. 3 , Daróczy S. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Nagy J. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Tóth-Szilágyi M. 2 + , Stur D. 3 , Koblingerné Bokor E. 4 : Kievi talaj-, fü- és moha-minták radioaktivitása (1987) (abstr:nkv p-4). (in Hung.)
XIV. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Balatonkenese, 1989.ápr.16-18 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06325. 0 citations.
15. Papp Z. 2 + , Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Nagy J. 3 : 90Sr/137Cs aktivitásarány meghatározása csernobili eredetû radioaktív szennyezôdést tartalmazó aeroszol mintákban kémiai elválasztás nélkül. (in Hung.)
A Nukleáris Környezetvédelem Radioanalitikai Módszerei és Eszközei. Tudományos ülés. MKE, Verôcemaros, 1990. október 3-5. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15564. 0 citations.
16. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Papp Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Bolyós A. 3 , Nagy J. 3 : Az ajkai talaj és az Ajkán és környékén szedett mohák por-frakciója radioaktivtásának vizsgálata. (in Hung.)
Ajka Város Környezeti Ártalmai, Azok Hatása és Változása az Eltelt 10 Évben. Környezetvédelmi Konferencia. Ajka, Ajka Város Önkormányzata, 1992. szeptember 18-19. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15567. 0 citations.
17. Daróczy S. 2 + , Bolyós A. 3 , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 , Nagy M. 4 : Környezeti minták radioizotóp-koncentrációjának mérése. (in Hung.)
Környezetvédelmi és Környezet-Analitikai Problémák Kelet-Magyarországon. Tudományos ülés. DAB, Debrecen, 1992. május 12. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15569. 0 citations.
18. Somogyi A. 3 , Pázsit Á. 2 + : Energiadiszperzív röntgenspektrométer alkalmazása környezeti minták mérésére. (in Hung.)
Vegyészkonferencia. MKE, Szombathely, 1992. július 6-8. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11074. 0 citations.
19. Daróczy S. 2 + , Dezsô Z. 2 + , Pázsit Á. 2 + , Bolyós A. 3 , Papp Z. 2 + , Nagy J. 3 : Experimental investigations of natural radionuclides near the coal-fired power station at Ajka (Hungary).
Austrian-Italian-Hungarian Radiation Protection Symposium: Radiation Protection in Neighbouring Conuntries in Central Europe. Obergurgl/Tyrol, Austria. 28-30 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15494. 0 citations.
20. Somogyi A. 3 , Pázsit Á. 2 + : Comparison of the emission-transmission and the elemental sensitivity methods for determining the trace element content of biological samples.
European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry. Budapest, Hungary, May 30 - June 3, 1994 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11080. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


21. Somogyi A. 3 , Pázsit Á. 2 + : Környezeti minták mérése röntgenfluoreszcencia analízissel. (in Hung.)
A dunaújvárosi felsôoktatás 35 éves évfordulója alkalmából rendezett tudományos emlékülés és kiállítás. Dunaújváros, 1992.okt.9. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11077. 0 citations.
22. Somogyi A. 3 , Pázsit Á. 2 + : Nehézfém-szennyezôk mérése biológiai mintákban röntgenfluoreszcencia módszerrel. (in Hung.)
Környezetvédelmi és környezetanalítikai problémák Kelet-Magyarországon. Debrecen, Magyarország, 1992.máj.12. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11076. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 22.000 22.000 4.983 4.983
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 3.000 3.000 0.286 0.286
Non-locally cited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.050 0.050
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 4.000+( 0.000) 4.000 0.336 0.336
Non-local citations: 2.000 2.000 0.100 0.100
SCICitations: 2.000+( 0.000) 2.000 0.100 0.100
Non-local SCIcitations: 2.000 2.000 0.100 0.100
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.182 0.182 0.067 0.067
Non-local citational effectivity: 0.091 0.091 0.020 0.020
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 7.591 7.591 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 12.333 12.333 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 20.000 20.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 1.134 1.134 0.104 0.104
Equivalent citations (HAS): 2.500 2.500 0.227 0.227
z-index: 1.000 1.000 0.125 0.125


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 19.000 19.000 4.697 4.697
Less-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 0.286 0.286
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 21.000 21.000 4.933 4.933
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.050 0.050
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:54. 0
© L. Zolnai.