[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

11 publications of Szilágyi M. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Conf. abstract, poster, talk


1. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : RETENTION OF FISSION PRODUCTS BY PEAT HUMIN ACIDS, A NEW POSSIBILITY IN WASTE WATER TREATMENT.
3rd United Nations Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 1964. szept. 9 (1964)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00687. 0 citations.
2. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : ACCUMULATION OF MICROELEMENTS IN PEAT HUMIC ACIDS AND COAL.
4TH INTERNATIONAL MEETING ON ORGANIC GEOCEHMISTRY, SEPT. 16-18. 1968. 1 (1968)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01125. 0 citations.
3. Szilágyi M. 2 + : REDOX OF PEAT-WATER SYSTEMS AND THE DETERMINATION OF THEIR STANDARD POTENTIAL.
V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "HUMUS ET PLANTA". PRÁGA, 1971, SZEPT. 13-17. /P. 379. ABSTR./ 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01485. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


4. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : T BOTOMHASADÁS RÁDIOAKTIV TERMÉKEINEK MEGKÖTÉSE HUMUSZSAVAKON. (in Hung.)
Tiszántuli tudományos békekonferencia, Debrecen, 1963. jun. 6 (1963)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00616. 0 citations.
5. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : LÁPTERÜLETEK KUTATÁSI ÉS HASZNOSITÁSI KÉRDÉSEI. LABORATORIUMI VIZSGÁLATOK NYOMTÁPELEMEK VISSZATARTÁSÁRA TÖZEG HUMUSZSAVAKON. /MEGTARTOTTA SZALAY S./. (in Hung.)
Budapest, MTA, 1967. évi nagygyülüsének keretében, 1967. máj. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01002. 0 citations.
6. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : NYOMTÁPELEMEK MEGKÖTÉSE TÖZEG-HUMUSZSAVAKON ÉS NÖVÉNYEK HIÁNYBETEGSÉGEI LÁPTALAJOKON. /MEGTARTOTTA SZALAY S./. (in Hung.)
Debrecen, müszaki napok, 1967. szept. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01003. 0 citations.
7. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : TÖZEGHUMINSAVAK ALKALMAZÁSI LEHETÖSÉGE HASADÁSI TERMÉKEK ÉS EGYÉB RÁDIOAKTIV IZOTOPOK VISSZATARTÁSÁRA RÁDIOAKTIV SZENNYVIZEKBÖL. (in Hung.)
Rádioaktiv hulladék kezelési ankét. Budapest, 1967. okt. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01004. 0 citations.
8. Sámsoni Z. 2 + , Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : TÖZEGES TALAJOK MIKROELEM HIÁNYJELENSÉGEINEK VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01918. 0 citations.

Educational paper


9. Szilágyi M. 2 + : OIL SHALE.
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. PUBL. WILLIAM BENTON, 1970. 1 (1970)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01389. 0 citations.

Other publication


10. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : THE ASSOCIATION OF VANADIUM WITH HUMIC ACIDS.
Preprint. Debrecen, 1966, Atomki, 7 p. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00843. 0 citations.
11. Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : LABORATORY DETERMINATION OF THE RETENTION OF MICRONUTRIENTS BY PEAT HUMIC ACIDS.
Preprint, Debrecen, 1967, Institute of Nuclear Research of the Hung. Acad. of Sci. 5 p. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00943. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 11.000 11.000 6.333 6.333
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 1.909 1.909 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 11.000 11.000 6.333 6.333
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 11.000 11.000 6.333 6.333
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:56. 0
© L. Zolnai.