[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

207 publications of Svingor É. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rubidium-stroncium kormeghatározások a Soproni hegység két földtani objektumának kôzetein. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)22-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07054. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
2. Svingor É. 2 + : Kóreai ásványminták Rb és Sr izótopösszetételének vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06341. 0 citations.
3. Svingor É. 2 + : Rubidium-stroncium kormeghatározások mongóliai kôzetmintákon. Készült a MÁFI 120/89 számu megbizása alapján. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06342. 0 citations.
4. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Kishömérsékletû metamorf kôzetek Rb-Sr kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)26-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07055. 0 citations.
5. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rb-Sr kormeghatározások kishômérsékletû metamorf kôzeteken. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)28-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07056. 0 citations.
6. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : A dél-alföldi löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09044. 0 citations.
7. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Kombinált 14C-T környezeti mintavevô kifejlesztése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09046. 0 citations.
8. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Kiss J. 3 , Svingor É. 2 + , Szádai J. 1 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozó gáztartalmának vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09050. 0 citations.
9. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses eljárások kidolgozása, azok alkalmazása az ellenôrzött zónán belül. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)11-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09048. 0 citations.
10. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozóban jelenlevô 14C kémiai formái. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09045. 0 citations.
11. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses technika kidolgozása az atomerômûbôl talajvízbe jutó szennyezett víz (tríciumos víz) kijutási helyeinek meghatározására. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)35-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09047. 0 citations.
12. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Futó I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Svingor É. 2 + : Participation in CEC program: COST-65, Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic Areas. Final Report, May 1993 - October 1994. Contract No.:H9112 0170.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09524. 0 citations.
13. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Bepárlási maradék 129I koncentráció meghatározási módszerének kidolgozása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 1 (1994)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09049. 0 citations.
14. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : Inventory and characterisation of important radionuclides for safety of storage and disposal. Correlation with key nuclides which are easy to measure in typical waste steams. CEC PECO Contract No.: FI 2W-0034-0109.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09525. 0 citations.
15. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Duna-víz - talajvíz arány és radiokarbon aktivitáskoncentráció meghatározása a KKÁT körüli talajvíz figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09529. 0 citations.
16. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : 129I és 85Kr koncentrációjának meghatározása primerköri hôhordozóban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09534. 0 citations.
17. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A Duna-víz - talajvíz arány meghatározása a Paksi Atomerômû területén lévô figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09530. 0 citations.
18. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Radioaktív iszapminták radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09528. 0 citations.
19. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Bepárlási maradék 14C koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09526. 0 citations.
20. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Radioactív iszapminták 129I és 99Tc koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09527. 0 citations.
21. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A levegô radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációja. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09531. 0 citations.
22. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + : Purchasing of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400 PHARE-ACCORD project No.H 9112-0172. Final Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09516. 0 citations.
23. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Primerköri víz nemesgáztartalmának mintázása és a minták komplex tömegspektrométeres elemzése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)36-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09532. 0 citations.
24. Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + : Szivárgási útvonalak felderítése 48V, illetve 60Co nyomjelzôk segítségével. (in Hung.)
Szerzôdés sz. 27.193.1998, Atomki, Debrecen 0 (1998)62-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19307. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.

Conf. abstract, poster, talk


25. Kovách Á. 2 + , Majoros Gy. 2 + , Szederkényi T. 3 , Svingor É. 2 + , Ghoneim M. A. F. 4 : Recent results in the study of pre-Mesozoic volcanism of the Transdanubian region, Hungary.
International Symposium on the Geodynamics of the Carpatho-Balkan Region And Surrounding Areas. Sopron, 15 April 1978. 1 (1978)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02734. 0 citations.
26. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Grecula P. 3 : Isotopic age relationships of granitoid rocks in the Spis-Gemer Metalliferous Mountains, Eastern Slovakia. (Abstr.: p. 601).
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 0 (1981)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03617. 0 citations.
27. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rb-Sr isotopic studies on Permian quartz porphyries in Southeastern Transdanubia, Hungary.
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03615. 0 citations.
28. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Árkai P. 3 : Early Alpine resetting of Rb-Sr ages in the Upper Triassic quartz porphyries of the Bükk Mountains, northeastern Hungary.
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05029. 0 citations.
29. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szederkényi T. 3 : Geochronology of metamorphic events in the crystalline basement of the southern part of the Great Hungarian Plain.
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05030. 0 citations.
30. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : A Rb-Sr age study of crystalline rocks in the Sopron Mountains, Western Hungary.
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05031. 0 citations.
31. Svingor É. 2 + , Kovách Á. 2 + : Bórizotóp-arányok preciziós meghatározása módosított MI-1309 tömegspektrométerrel. (in Hung.)
28. Magyar Szinképelemzö Vándorgyûlés És 1. Magyar Molekulaspektroszkopiai Konferencia, Eger, 1985.jun.25-28 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05045. 0 citations.
32. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Alacsony fokú metamorf folyamatok Rb-Sr kormeghatározása. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06674. 0 citations.
33. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : A scaling módszer alkalmazhatósága atomerômûvi eredetû hulladék nehezen mérhetô izotópjainak koncentrációbecslésére. Magyar intézmények mérési pontosságának nemzetközi kontrollja. (Elôadáskivonatok). (in Hung.)
Öszi Radiokémiai Napok Imre Lajos Professzor Emlékére. A MTA Radiokémiai Bizottsága és 4 Munkabizottsága, továbbá a MKE Radioanalitikai Szakcsoportja közös rendezésében. Szeged, Magyarország, 1995. október 25-27. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09320. 0 citations.
34. Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 : Methods and results of measurement of 129I, 99Tc, 14C, T, 55Fe and 59Ni in evaporator concentrate and used ion echange resin.
Workshop on CEC Contract No.FI 2W-CT-0034-0109. "Inventory and Characterisation of Important Radionuclides for Safety and Storage" Cadarache, France, 20-21 Sept.,1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09523. 0 citations.
35. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : Isotope investigation of Lake Vrana and springs in the Kvarner area.
First Croatian Geological Congress. Opatija, Croatia, 18-21.l0.1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09311. 0 citations.
36. Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Svingor É. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 : Application of scaling technique for estimation of radionuclide inventory in radioactive waste.
3rd Regional Meeting Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 16-19 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09936. 0 citations.
37. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : The origin of the water in Lake of Vrana.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09930. 0 citations.
38. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + : Carbon and oxygen isotope ratios in carbonates deposited from hot water emerged from a well Demjén No.42.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09932. 0 citations.
39. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + : A horvátországi Cres szigetén lévô Vrana-tó vizének eredete és az átlagos tarózkodási idô meghatározása. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének rendezvénye. Debrecen, Magyarország, 1996, ápr.2. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09726. 0 citations.
40. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Volent G. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 : Radiokarbon, trícium és 129I atomerômûvi hulladékban. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10041. 0 citations.
41. Palinkas A. L. 4 , Balogh K. 2 + , Bermanec V. 4 , Zebec V. S. 4 , Svingor É. 2 + : On use of hyalophane for K-Ar dating in the Central Bosnian Schists Mts.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10024. 0 citations.
42. Szûcs Z. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 : 129I és 99Tc aktivitáskoncentrációja atomerômûvi hulladékban. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10040. 0 citations.
43. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Süveges M. 3 : A Bodai Aleurolit Formációból származó mintákon végzett izotópanalitikai vizsgálatok és az eredmények értelmezése. (in Hung.)
Elsô Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, Magyarország, 1997. szept. 24. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10652. 0 citations.
44. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 : Duration of tell settlements at four prehistoric sites in Hungary.
16th International Radiocarbon Conference. Groningen, The Netherlands, June 16-21, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10508. 0 citations.
45. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 , Molnár M. 1 + : Alföldi neolit kultúrák korviszonyai és a telepek élettartama. (in Hung.)
Országos Archeometriai Konferencia. Veszprém, Magyarország, 1997.április 29-30 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10432. 0 citations.
46. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Pintér T. 3 : Concentration of beta emitters in primary water, stach air, nuclear waste and environment of Middle European nucear power plants.
4th Regional Meeting Nuclear Energy in Central Europe. Bled, Slovenia, 7-10 Sept.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10589. 0 citations.
47. Szûcs Z. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Gulyás J. 2 + , Csongor J. 3 : New analytical procedures for determination of 129I and 99Tc in waste material produced by the Hungarian NPP (Book of Abstr. p. 234).
International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Trieste, Italy, May 19-24, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10522. 0 citations.
48. Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + : Application of a noble gas mass spectrometric system in environmental studies (Abstr.: p. 74).
8th Joint Vacuum Conference of Croatia, Austria, Slovenia and Hungary (JVC8). Pula, Croatia, June 4-9, 2000 0 (2000)0-74./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13109. 0 citations.
49. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Ormai P. 3 , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Gas formation in drum waste packages of Paks NPP (Abstr., p. 39).
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Bled, Slovenia, 11-14 Sept., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13404. 0 citations.
50. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : 14C mérések alkalmazásai a környezetkutatásban (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13300. 0 citations.
51. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Stabil nemesgáz izotópok vizsgálata tömegspektrométerrel (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13301. 0 citations.
52. Svingor É. 2 + : A radiokarbon módszer alkalmazása a paleolitikum idôszakában. (in Hung.)
ôskoros Kutatók 2. Összejövetele. Országos Régészeti Konferencia. Debrecen, Déri Múzeum. 2000. november 6-8. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14638. 0 citations.
53. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : A kótaji vízbázis sérülékenységének vizsgálata T 3He módszerrel. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13115. 0 citations.
54. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : A kótaji vízbázis sérülékenységének vizsgálata T-3He módszerrel (Abstr.). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. július 5-7 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13302. 0 citations.
55. Vincze Á. 3 , Solymosi J. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Bódizs D. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Frigyesi F. 3 , Gresits I. 3 , Tölgyesi S. 3 , Mell P. 3 : Radioactive waste characterization by scaling technique at NPP Paks (Book os Abstr.: Section 3/12).
5th International Nuclear Technology Symposium. Paks, Hungary, Oct. 4-6, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13543. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
56. Vincze Á. 3 , Solymosi J. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Bódizs D. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Frigyesi F. 3 , Gresits I. 3 , Tölgyesi S. 3 : Radioaktív hulladékok minôsítése scaling faktorok alkalmazásával. (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Debrecen, 2000. júlis 5-7 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14683. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
57. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Application of a portable QMS in Paks NPP.
19th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Noszvaj, Hungary, 29 April - 3 May, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14369. 0 citations.
58. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Pintér T. 3 , Patek G. 3 , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Monitoring of steam generators by a portable QMS.
5th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Eger, Hungary, 17-20 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14372. 0 citations.
59. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Ormai P. 3 : Compound and activity variation in bulk gas of L/ILW packages.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14375. 0 citations.
60. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Application of metal bulbs in T-3He measurements.
19th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Noszvaj, Hungary, 29 April - 3 May, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14370. 0 citations.
61. Palcsu L. 1 + , Pintér T. 3 , Molnár M. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dissolved stable noble gas measurements from primary water of Paks NPP.
5th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Eger, Hungary, 17-20 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14373. 0 citations.
62. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Pintér T. 3 : Dissolved noble gas measurements from primary water of Paks NPP.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14374. 0 citations.
63. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Metal container instead of glass bulb in tritium measurement in helium-3 ingrowth method.
International Conference on Tritium Science and Technology 2001. Tsukuba, Ibaraki, Japan. Nov.12-16, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14637. 0 citations.
64. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Application of carbon isotope analysis in food technology.
International Conference on Isotopic and Molecular Processes. Cluj-Napoca, Romania, 27-29 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14371. 0 citations.
65. Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kabai É. 3 : Determination of 129I in low level radioactive waste by two different methods.
International Conference on Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 10-13 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14376. 0 citations.
66. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : Near-field issues - investigation of gas generation in situ.
International Conference on Radioactive Waste from Non-power Applications. Quawra, Malta, 5-9 Nov., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14392. 0 citations.
67. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Elekes Z. 1 + : Measurement of beta-emitters in the air around the Paks NPP, Hungary.
International Conference on Application of High Precision Atomic and Nuclear Methods. Neptun, Romania, 2-6 Sept., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15404. 0 citations.
68. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Headspace gas analysis of closed radioactive waste vaults in a near surface disposal facility of Hungary.
Nuclear Energy for New Europe 2002. Kranjska Gora, Slovenia, 9-12 Sept., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15403. 0 citations.
69. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékokban képzôdô gázok vizsgálata. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15430. 0 citations.
70. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Aktivitásmérés kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló cellákban képzôdô gázokból. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15523. 0 citations.
71. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Pintér T. 3 : Detection of leakage of fuel rods by xenon and krypton isotope ratios in primary water of Paks NPP.
Nuclear Energy for New Europe 2002. Kranjska Gora, Slovenia, 9-12 Sept., 2002 0 (2002)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15373. 0 citations.
72. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Nemesgáz-analitika a primerköri vízben oldott gázok vizsgálatában. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15429. 0 citations.
73. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Nemezgás leányelemmel rendelkezô nehezen mérhetô izotópok koncentrációjának meghatározása tömegspektrometriai úton. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15524. 0 citations.
74. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Chemical and isotopic studies around a near surface radioactive waste disposal.
6th Isotope Workshop. Tallin, Estonia, 29 June - 4 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15161. 0 citations.
75. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Approach to assessing the radiological impact of the Püspökszilágy RWTDF.
International Conference on Issues and Trends in Radioactive Waste Management. Vienna, Austria, 9-13 Dec., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15627. 0 citations.
76. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : A püspökszilágyi RHFT környezeti monitoring vizsgálata. (in Hung.)
Nukleáris Technikai Szimpózium. Budapest, 2002. október 3-4. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15431. 0 citations.
77. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + : A püspökszilágyi RHFT környezetében végzett tricium aktivitáskoncentráció mérések. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Gyula, 2002. október 16-18. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15522. 0 citations.
78. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + : Felszín alatti vízbázisok védelme - diagnosztikai fázisban alkalmazható méréstechnikák. (in Hung.)
Ökoinvest 2002. Környezetvédelmi Konferencia. Debrecen, Termál Hotel, 2002. november 26-27 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15618. 0 citations.
79. Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : A Pasnyag-forrás karsztvízrendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. (in Hung.)
Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozója. Debrecen, 2003. november 7-9. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17185. 0 citations.
80. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Major Z. 2 + : Isotopic composition of precipitation in Hungary in 2001 and 2002.
International Symposium on Isotope Hydrology and Integrated Water Resources Management. Vienna, Austria, 19-23 May, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16048. 0 citations.
81. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : A magyarországi atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kapcsán alkalmazott biztonsági elemzés metodikája. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Balatonföldvár, 2003. október 8-10. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17024. 0 citations.
82. Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Rinyu L. 1 + : Isotope investigations of thermal waters in the Pannonian Basen, (SE) Hungary (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, pp. 37-38).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17587. 0 citations.
83. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + : Talajkor meghatározása radiokarbon módszerrel. (in Hung.)
1. Magyar Tájökológiai Konferencia. Szirák, 2004. szeptember 17-19. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17970. 0 citations.
84. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Determination of old and fresh water mixing in a Hungarian Karstic Aquifer using isotope methods (Book of extended synopses: pp. 137-138).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17972. 0 citations.
85. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Gas generation measurements in drums containing LL/ILW.
Waste Management Conference. WM'04. Tucson, AZ, USA. 29 Feb. - 4 March, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17397. 0 citations.
86. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 : Isotopic composition of precipitation in Hungary in the last three years. (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Frazens-Universitat Graz, Isotope Workshop Volume, p. 111).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-111./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17585. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
87. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Explanation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite image (Book of extended synopses: pp. 114-115).
International Conference on Isotopes in Environmental Studies - Aquatic Forum. Monte-Carlo, Monaco, 25-29 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17973. 0 citations.
88. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives (Abstr.: Berichte des Institutes für Erdwissenschaften Karl-Franzens-Universitat Graz, Isotopes Workshop Volume, pp. 135-136).
ESIR (European Society for Isotope Research) VII. Seggauberg, Austria, 27 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17588. 0 citations.
89. Elek Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Nagy S. A. 3 : Izotópanalitikai vizsgálatok a Lónyay-fôcsatornán. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18725. 0 citations.
90. Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Bartha L. 2 + , Futó I. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Rajta I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szíki G. Á. 2 + , Simon A. 1 + , Szikszai Z. 1 + , Uzonyi I. 1 + : Results achieved and plan for a further progress in the Debrecen Laboratories of IBA and ES.
1st International Workshop on Technologies for Cultural Heritage "Non-Destructive Nuclear Techniques for Dating and Analysis. Lecce, Italy, 16-17 Dec., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19085. 0 citations.
91. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Tilky P. 3 : Investigation of dissolved gases in the coolant of the cooling ponds and service pool No.1 of reactor No.2 of Paks Nuclear Power Plant, 2004.
6th International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Budapest, Hungary, 16-19 May, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19183. 0 citations.
92. Molnár M. 1 + , Nagy S. 2 + , Svingor É. 2 + , Svetlik I. 4 : Refining the CO2 absorption method for low level 14C liquid scintillation counting in the Atomki.
International Conference on the Advances in Liquid Scintillation Spectrometry. LSC 2005. 17-21 Oct., 2005. Katowice, Poland 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18782. 0 citations.
93. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Frigyesi F. 3 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Veres M. 2 + : Study of gas generation in drum L/ILW packages using hermetic containers.
International Conference on the Safety of Radioactive Waste Disposal. Tokyo, Japan, 3-7 Oct., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18783. 0 citations.
94. Molnár M. 1 + , Joó K. 3 , Barczi A. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Talajok teljes szervesanyag-tartalmának radiokarbon datálása alkalmazásban. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2005. március 17-18. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18283. 0 citations.
95. Svingor É. 2 + , Bérci K. 3 , Gátiné Magyar R. 3 , Szabó József. 2 + , Romenda T. 3 : A Paksi Atomerômű tágabb környezetének hidrogeológiai modellje. (in Hung.)
A céltól a megvalósulásig. A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó tudományos konferencia. Pécs, 2005. november 9-11. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19152. 0 citations.
96. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + : Talajok, faanyag, csontlelet, stb. radiokarbon kormeghatározása - lehet‹ségek és buktatók. (in Hung.)
Szümpózion Datálás/keltezés Reverzibilis és Irreverzibilis Folyamatok Alapján. Budapest, 2005. március 23. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18285. 0 citations.
97. Gödény S. 3 , Márton P. 3 , Svingor É. 2 + : A zsirai vasolvasztó műhely és kormeghatározásai archeomágneses és C14 módszerekkel. (in Hung.)
Az MTA VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságának elôadóülése. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2006. május 26. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20166. 0 citations.
98. Medzihradszky Zs. 4 , Füköh L. 3 , Berzsényi B. 4 , Bíró K. 3 , Kovács Zs. 4 , Bradák B. 3 , Svingor É. 2 + : Environmental reconstruction of Vörös-Máriaasszonysziget, a multi-period archaeological site in SW Hungary.
36th International Symposium on Archaeometry. ISA 2006. Quebec City, Canada, 2-6 May, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22163. 0 citations.
99. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Fiatal karsztos kôzetek 14C korának mérése és értelmezése. (in Hung.)
11. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2006. március 10-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19464. 0 citations.
100. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : Isotope-analytical results of a study of gas generation in L/ILW.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19461. 0 citations.
101. Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Nagy S. 2 + , Svingor É. 2 + : Characterization of low level scintillation counting of absorbed 14C samples produced in Atomki.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19458. 0 citations.
102. Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Svingor É. 2 + , Svetlik I. 4 : Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19459. 0 citations.
103. Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Köves L. 3 , Vajda N. 3 , Svingor É. 2 + : A paksi atomerômű folyékony kibocsátásainak monitorozása automata mintavevôkkel. (in Hung.)
31. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Keszthely, 2006. május 9-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19463. 0 citations.
104. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Tilky P. 3 : Dissolved gas measurements of the cooling ponds of Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
International Conference on Water Chemistry of Nuclear Reactor Systems. Jeju Island, South Korea, 23-26 Oct., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19988. 0 citations.
105. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19456. 0 citations.
106. Sümegi P. 3 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Hum L. 4 , Gulyás S. 4 : Results of radiocarbon analysis of Upper Weichselian loess sequences from Hungary.
19th International 14C Conference. Oxford, UK, 3-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19418. 0 citations.
107. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Pintér T. 3 , et al. 3 : Monitoring of atmospheric 14CO2 in Central European countries.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19460. 0 citations.
108. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Köves L. 3 : Monitoring system with automatic sampling units around Paks NPP.
15th Radiochemical Conference. Mariánské Lázne, Czech Republic, 23-28 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19462. 0 citations.
109. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Ranga T. 3 , Germán E. 3 , Futó I. 1 + : A paksi atomerômű légnemű kibocsátásainak hatása a környezeti levegô 14C és T aktivitására. (in Hung.)
31. Sugárvédelmi Továbbképz‹ Tanfolyam. Keszthely, 2006. május 9-11. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20167. 0 citations.
110. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Fine mapping of tritium using absorption vapour samplers.
International Symposium in Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology. INSINUME 2006. Kusadasi, Turkey, 6-8 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19894. 0 citations.
111. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Abszorpciós vízpára-mintavevôk trícium-szivárgás feltérképezéséhez. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok 2006. Siófok, 2006. október 11-13. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19893. 0 citations.
112. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Izotópanalitikai vizsgálatok a Baradla-barlang cseppköveirôl csepegô vizeken. (in Hung.)
12. Karsztfejlôdés Konferencia. Szombathely, 2007. március 23-24. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20391. 0 citations.
113. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Milligrammos minták radiokarbonos kormérésének elôkészítése az Atomki-ban. (in Hung.)
3. Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20258. 0 citations.
114. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Frigyesi F. 3 , Kapitány S. 3 , Fritz A. 3 , Bérci K. 3 : Gáz a radioaktív hulladékok körül. (in Hung.)
32. Sugárvédelmi Továbbképzô Tanfolyam. Hajdúszoboszló, 2007. április 17-19. 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20386. 0 citations.
115. Molnár M. 1 + , Dezsô Z. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Study of the current carbon-dynamics of Baradla-cave, Hungary.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20389. 0 citations.
116. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 + : Monitoring network of atmospheric 14C around Paks NPP, Hungary.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20819. 0 citations.
117. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Veres M. 2 + : C-14 mobilisation into gas phase from L/ILW.
International Workshop on Mobile Fission and Activation Products in Nuclear Waste Disposal. MOFAP 07. La Baule, France, 16-19 Jan., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20163. 0 citations.
118. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Vána M. 3 , Rinyu L. 1 + , Turek K. 4 , Rulík P. 4 : Monitoring of atmospheric 14CO2 and fossil carbon influencing.
9th International Conference Methods of Absolute Chronology. Gliwice, Poland, 25-27 April, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20387. 0 citations.
119. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , et al. 3 : Biomonitoring of 14C in the vicinity of NPPs.
IRPA (Internationa Radiation Protection Association) Regional Congress for Central and Eastern Europe. Brasov, Romania, 24-28 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20820. 0 citations.
120. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Braun M. 1 + , Stefánka Zs. 3 : Automata talajvízminta vevô rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21046. 0 citations.
121. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Nagy T. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Developments and results from the new Hungarian graphite target line.
11th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry. Rome, Italy, 14-19 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21529. 0 citations.
122. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 + , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : Study of gas generation in real L/ILW containers.
Waste Management 2008 Conference. Phoenix, Arizona, USA, 24-28 Febr., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21162. 0 citations.
123. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Detection of tritium and alpha decaying isotopes in L/ILW by helium measurements.
Conference on HLW, TRU, LLW/ILW, Mixed, Hazardous Waste and Environmental Management. WM2008 Conference. Phoenix, AZ, 24-28 Feb., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21002. 0 citations.
124. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Barnabás I. 3 : Development of an automatic sampling unit for measuring radiocarbon content of groundwater.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21953. 0 citations.
125. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Major I. 1 + , Svetlik I. 4 : Atmospheric fossil fuel CO2 record in a Central Eurpean city during the winter of 2008/09.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21948. 0 citations.
126. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Major I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Development of a mobile and high-precision atmospheric CO2 monitoring station.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009. Vienna, Austria, 19-24 April, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21954. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
127. Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : A fosszilis CO2 mennyisége Debrecen levegôjében 2008 telén. (in Hung.)
Környezet és Energia Konferencia. Debrecen, 2009. május 7-8. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21947. 0 citations.
128. Svetlik I. 4 , Molnár M. 1 + , Simon J. 3 , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Estimation of ling-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22977. 0 citations.
129. Svingor É. 2 + , T. Bíró K. 3 , Gherdán K. 3 , Medzihradszky Zs. 4 , Molnár M. 1 + , Virág Zs. M. 3 , Kalicz N. 3 , Futó I. 1 + : Vörs-Máriaasszonysziget - a multi-period archaeological site in SW Hungary.
20th International Radiocarbon Conference. Big Island, Hawaii, USA, 31 May - 5 June, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21950. 0 citations.
130. Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , et al. 3 : Fossil fuel CO2 detection by atmospheric 14C and CO2 mixing ratio measurements in the city of Debrecen, Hungary.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22613. 0 citations.
131. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Major Z. 2 + , Veres M. 2 + , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : Study of gas generation in real L/ILW containers.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22619. 0 citations.
132. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 : Dissolved gas measurements of the cooling ponds of Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22620. 0 citations.
133. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Detection of tritium and alpha-decaying isotopes in L/ILW by helium measurements.
16th Radiochemical Conference. RadChem 2010. Marianské Lazné, Czech Republic, 18-23 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22594. 0 citations.
134. Vodila G. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + : Nitrogén stabilizotóp-arány mérése az Atomki-ban. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23508. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


135. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : On the geochronology of the crystalline basement of the Pannonian Basin.
XI. Kongress Karpato-Balkanskoi Geologicheskoi Assotsiatsii, Kiev, 3-9 Sentyabrya 1977 G. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02481. 0 citations.
136. Svingor É. 2 + , Kovách Á. 2 + : A Mecsek hegységi bosztonit kora Rb-Sr kormeghatározások alapján. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-geokémiai Szakcsoportjának elöadóülésén, Budapest, 1977. január 24. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02522. 0 citations.
137. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : A fertôrákosi palarög metamorf korviszonyai Rb-Sr kormaghatározások tükrében. (in Hung.)
A Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-geokémiai Szakcsoportjának elôadóülése, Budapest, 1979. december 10. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02966. 0 citations.
138. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Grecula P. 3 : A Szepes-Gömöri Érchegység granitoid kôzeteinek korviszonyai izotóp-kormeghatározások alapján. (in Hung.)
A Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani Szakosztályának elôadóülése. Budapest, 1980. április 2. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03247. 0 citations.
139. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rb-Sr izotópvizsgálatok a DK-Dunántúl permi kvarcporfirjain. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Ásványtan-geokémiai Szakosztálya. Budapest, 1981. május 13. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03616. 0 citations.
140. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Grecula P. 3 : A Szepes-Gömöri Érchegység granitoid kôzeteinek izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Ásványtan-geokémiai Szakosztálya. Budapest, 1981. május 13. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03618. 0 citations.
141. Árkai P. 3 , Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rb-Sr kormeghatározások a Bükk hegység felsôtriász kvarcporfirjain. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05165. 0 citations.
142. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szederkényi T. 3 : A Délalföld kristályos aljzata metamorf geokronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05163. 0 citations.
143. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : A Soproni hegység kristályos kôzeteinek Rb-Sr geokronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05164. 0 citations.
144. Svingor É. 2 + : A Rb/Sr módszer alkalmazása üledékes kôzetekre. (in Hung.)
A Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-geokémiai Szakosztálya. Budapest, Magyarország. 1992.szept.14. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07795. 0 citations.
145. Svingor É. 2 + : Kultúrák és tell telepek élettartamának meghatározása. (in Hung.)
Környezeti régészeti oktatóhét. Százhalombatta, Magyarország, 1997. szept. 16-18. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10650. 0 citations.
146. Svingor É. 2 + : Facility monitoring: input data for the safety assessment.
RER/9/057 Regional Workshop on the Use of Safety Assessment Methodologies for Upgrading the Safety of Existing Near Surface Disposal Facilities. Budapest, 15-19 May, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13303. 0 citations.
147. Svingor É. 2 + : A C14 kormeghatározás gyakorlati alkalmazása. Lehetôségek és buktatók. (in Hung.)
Az interdiszciplináris kutatások helyzete és további lehetôségei a hazai régészetben. Az MTA Régészeti Bizottságának ülése. Budapest, 2001, május 21. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14367. 0 citations.
148. Svingor É. 2 + : Radiokarbon kormeghatározás Magyarországon, a kalibrálás kérdései. (in Hung.)
Geográfia az ezredfordulón. Éghajlatváltozások hatására létrejött környezetváltozások az utolsó interglaciális óta. Az ELTE Természetföldrajzi Tanszék napja. 2001. április 27. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14368. 0 citations.
149. Svingor É. 2 + : Szolgáltatunk? Vagy szolgálunk?. (in Hung.)
Fizikai Szemle 59 (2009)12:414-417./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22318. 0 citations.

Educational paper


150. Svingor É. 2 + : Radiokarbon vizsgálatok. (in Hung.)
Múzeumi Hírlevél 21 (2000)76-78./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16929. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.

Educational lecture


151. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : Radiokarbon mérés az Atomki-ban: Múlt, jelen, jövô. (in Hung.)
MTA Atomki - MTA Régészeti Intézete: Szakmai Nap. Debrecen, 2010. május 13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22621. 0 citations.

Annual Report


152. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rb-Sr dating of Alpine effects in the Sopron crystalline.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)82-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06300. 0 citations.
153. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Bartosiewitz L. 3 : 14C chronology of the Neolitic in Eastern Hungary.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09438. 0 citations.
154. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dose contribution of 14C in the vicinity of Paks NPP.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09439. 0 citations.
155. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Preliminary Rb-Sr dating of the Velence granite.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09435. 0 citations.
156. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : Reliability of methods used for characterisation of radioactive waste.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)80-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10095. 0 citations.
157. Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Mikecz P. 2 + : Methods of measurement of 129I, 99Tc, 14C and T in real waste samples of Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)82-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10096. 0 citations.
158. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Installation of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10111. 0 citations.
159. Cenedese A. 4 , Hertelendi E. 2 + , Köves L. 3 , Sappa G. 4 , Svingor É. 2 + , Viotti P. 4 : Comparison of piezometric heads forecasted by deterministic model MODFLOW and neural network: a case study in an aquifer along the Danube river near Paks, Hungary.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)65-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10722. 0 citations.
160. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Bartosiewitz L. 3 : Time spans within tell settlements at three prehistoric sites in Hungary.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10720. 0 citations.
161. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : The origin of the water in Vrana Lake.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)78-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11536. 0 citations.
162. Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + : Concentration of 85Kr in primary water and stack air of Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)80-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11537. 0 citations.
163. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Köves L. 3 : Uncontrolled tritium release from Paks NPP.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13215. 0 citations.
164. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the aleurolit formation near Mecsek Mountains, Hungary (HUN20000005).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)74-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13750. 0 citations.
165. Svingor É. 2 + , Mészáros S. 1 + , Elekes Z. 1 + , Csige I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 : Safety analysis of the Püspökszilágy waste treatment and disposal facility (HUN20000004).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13749. 0 citations.
166. Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Uncontrolled tritium release from Paks NPP (HUN20000006).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13751. 0 citations.
167. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + : Complex water analysis of the observation wells situated around the Püspökszilágyi radioactive waste repository.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13217. 0 citations.
168. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Inventory and characterization of important radionuclides for safety storage and disposal of L/ILW produced at Paks NPP (HUN20000002).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13747. 0 citations.
169. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Complex water analysis of the observation wells situated around the Püspökszilágy radioactive waste repository (HUN20000003).
Waste Management Research Abstracts. IAEA, Vienna, 2000 (CD-ROM) 25 (2000)72-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13748. 0 citations.
170. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Headspace gas analysis of closed radioactive waste vaults in the RWTDF of Püspökszilágy.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)58-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14114. 0 citations.
171. Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Application of a Noble gas mass spectrometric system in environmental studies.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14115. 0 citations.
172. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + : Gas formation in L/ILW packages.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14113. 0 citations.
173. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + : The origin of water in the vicinity of Püspökszilágy RWTDS.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15344. 0 citations.
174. Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + : Modeling of the groundwater movement at Püspökszilágy RWTDS.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15346. 0 citations.
175. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Isotopic analysis of Hungarian thermal waters.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15347. 0 citations.
176. Molnár M. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + : Development of a pre-treatment method of soil samples for radiocarbon dating.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16893. 0 citations.
177. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Károssy Cs. 4 : Isotopic composition of precipitation in Hungary.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)66-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16894. 0 citations.
178. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The Hungarian LLW/ILW repository project nowadays.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16892. 0 citations.
179. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + : Software development for 14C gas-propotional counter system.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17896. 0 citations.
180. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Origin and Mixing of water in catchment area of Main-channel Lónyai.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17881. 0 citations.
181. Szántó Zs. 2 + , Bérci K. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : The safety assessment methodology used in Hungary fpr a new LLW/ILW repository.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17885. 0 citations.
182. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Decision process and prioritization of safety assessment activities.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17886. 0 citations.
183. Futó I. 1 + , Vetô I. 3 , Svingor É. 2 + , Horváth I. 3 , Szántó Zs. 2 + : The origin of the methane in deep aquifers of the Pannonian Basin.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18844. 0 citations.
184. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Szántó Zs. 2 + : Isotope analitical investigation of old and fresh water mixing in a karstic aquifer.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18843. 0 citations.
185. Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Rozinai R. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Interpretation of temporal changes of isotopic composition in precipitation in Hungary by meteorological data and satellite images.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18845. 0 citations.
186. Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Nagy S. A. 3 , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Elek Á. 2 + , Fürj D. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : The Tisza-project - challenges and perspectives.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18838. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
187. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Kertész R. 3 , Morgós A. 3 , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Palcsu L. 1 + : Radiocarbon dating of the first Turkish bridge over the River Tisza.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18839. 0 citations.
188. Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Fórizs I. 2 + , Kern Z. 2 + , Nagy B. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Paleoclimate reconstruction based on tritium and radiocarbon measurements at Focal Viu Ice Cave, Bihor Mts., Romania.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18841. 0 citations.
189. Szántó Zs. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + : Monitoring of gas generation during the charge/discharge regime of miners' headlamps.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18842. 0 citations.
190. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major Z. 2 + , Frigyesi F. 3 , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Veres M. 2 + : Study of gas generation in drum L/ILW packages using hermetic containers.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19632. 0 citations.
191. Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Tilky P. 3 : Investigation of dissolved gases in the coolant of the cooling ponds and service pool No.1 of reactor No.2 of Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19633. 0 citations.
192. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Nagy S. 2 + , Svetlik I. 4 : Refining the CO2 absorption method for low level 14C liquid scintillation counting in the Atomki.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)79-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19647. 0 citations.
193. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Pintér T. 3 , Köves L. 3 , Svingor É. 2 + : Monitoring system with automatic sampling units around Paks NPP.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19630. 0 citations.
194. Svingor É. 2 + , Bérci K. 3 , Köves L. 3 : Far-field hydrogeological model of Paks NPP.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19629. 0 citations.
195. Medzihradszky Zs. 4 , T. Bíró K. 3 , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + : Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)55-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20617. 0 citations.
196. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Sümegi P. 3 : Review of Holocene lacustrine carbonate formation in the light of new radiocarbon data from a site of Csólyospálos, Central Hungary.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)52-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20614. 0 citations.
197. Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Dezsô Z. 2 + : Determination of radiocarbon content in young stalagmites of Baradla cave and its interpretation.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20615. 0 citations.
198. Rinyu L. 1 + , Futó I. 1 + , Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , et al. 3 : Performance test of a new graphite target production facility in Atomki.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20630. 0 citations.
199. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Bujtás T. 3 , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + : Monitoring of the 14C activity in the atmosphere.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20613. 0 citations.
200. Vodila G. 1 + , Molnár M. 1 + , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Barnabás I. 3 , Kapitány S. 3 : Fine mapping of tritium emission using absorption vapour samplers.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20612. 0 citations.
201. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Somogyi I. 3 , Braun M. 1 + , Stefánka Zs. 3 : Testing automatic groundwater sampling unit by the help of isotope analytical and dissolved ion investigations.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22532. 0 citations.
202. Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Nagy T. 3 , Veres M. 2 + : New results from the improved 14C AMS graphite target line in ATOMKI.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22530. 0 citations.
203. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Major I. 1 + , Veres M. 2 + : Development of an atmospheric fossil fuel CO2 monitoring station.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22531. 0 citations.
204. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Major I. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , et al. 3 : Atmospheric fossil fuel CO2 record in Debrecen city during the winter of 2008.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23109. 0 citations.
205. Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Svingor É. 2 + : Advancing the use of noble gases in fluid inclusions of speleothems as a palaeoclimate proxy: Method and standardization.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)75-75./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24158. 0 citations.
206. Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Major Z. 2 + , Bihari Á. 1 + , Vodila G. 1 + , Janovics R. 1 + , Papp L. 1 + , Major I. 1 + : Hertelendi Laboratory of Environmental Studies.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)1-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24166. 0 citations.
207. Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Rinyu L. 1 + , Barczi A. 3 , Joó K. 3 : Soil C-14 dating of the Lyukas-halom kurgan.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)80-80./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25334. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 207.000 207.000 52.624 52.624
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 8.000 8.000 2.430 2.430
Non-locally cited publications: 5.000 5.000 1.396 1.396
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 3.000 3.000 1.033 1.033
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 8.000+( 0.000) 8.000 2.430 2.430
Non-local citations: 5.000 5.000 1.396 1.396
SCICitations: 3.000+( 0.000) 3.000 1.033 1.033
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.039 0.039 0.046 0.046
Non-local citational effectivity: 0.024 0.024 0.027 0.027
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 5.415 5.415 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 6.625 6.625 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 8.600 8.600 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 3.333 3.333 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 3.985 3.985 1.762 1.762
Equivalent citations (HAS): 6.500 6.500 2.291 2.291
z-index: 1.000 1.000 1.000 1.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 199.000 199.000 50.194 50.194
Less-known (0<ncit<10) 8.000 8.000 2.430 2.430
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 204.000 204.000 51.590 51.590
SCILess-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 1.033 1.033
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:55. 0
© L. Zolnai.