[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

37 publications of Sámsoni Z. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : PERMETEZÖSZER TÖZEGES TALAJOKON TERMESZTETT NÖVÉNYEK SAJÁTOS MIKROELEM HIÁNYAINAK POTLÁSÁRA. (in Hung.)
SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY T/11 548-MA 2597 (C 05 D 9/02). BEJELENTÉS NAPJA: 1974. AUG. 15. 1 (1976)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02195. 0 citations.
2. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : COMPOSITION FOR SUPPLYING THE SPECIFIC DEFICIENCY IN MICROELEMENTS OF PLANTS CULTIVATED ON PEATY SOILS.
GREAT BRITAIN, PATENT, 1978. DEC. 6. 1,522.834. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02683. 0 citations.
3. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : SPRÜHMITTEL ZUM AUSGLEICH DES MIKROELEMENTENMANGELS VON AUF TORFBÖDEN ANGEBAUTEN PFLANZEN. (in German)
DEUTSCHES PATENT. BUNDESREPUBLIK DEUTSCH. PATENTSCHRIFT 25 35 985/09, 24, 1979. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02861. 0 citations.
4. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : RUISKUTE TURVEALUSTALLA KASVATETTUJEN KASVIEN HIVENAINEIDEN PUUTTEEN KORVAAMISEKSI BSPRUTNINGSMEDEL F0R UTJAMNANDE AV SPARAMNESBRIST HOS PLANTOR SOM ODLATS PA TORVUNDRLAG. FINNISH PATENT,NO 58486, 10.02, 1982. (in OthLng..)
Error in TXTKI 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03843. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


5. Nagy Z. 2 + , Sámsoni Z. 2 + , Benkô K. 3 : LOGARITMISCHER LICHTFILTER-ADAPTER UND SEINE SPEZIAL-ANWENDUNG IN DER QUANTITATIVEN EMISSION-SPEKTRANALYSE. (in German)
1964. szept.mConference of Nuclear Structure with Neutrons, Antwer 9 (1963)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00608. 0 citations.
6. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : INVESTIGATIONS ON THE LEACHING OF URANIUM FROM CRUSHED MAGMATIC ROCKS.
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HYDROGEOCHEMISTRY AND BIOGEOCHEMISTRY. TOKYO, JAPAN, 1970. SZEPT. 7-12. 1 (1970)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01365. 0 citations.
7. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : RETENTION OF MICRONUTRIENT CATION BY HUMIC ACIDS AND DEFICIENCY OF PLANTS ON PEAT SOILS.
VTH INTERNATIONAL PEAT CONGRESS, POZNAN, SEPTEMBER 20-26, 1976. 1 (1976)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02254. 0 citations.
8. Sámsoni Z. 2 + : BESTIMMUNG VON MIKROMENGEN DER ERDALKALIMETALLE IN STAHLEN MIT AAS VERFAHREN. (in German)
XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale, Viith International Conference On Atomic Spectroscopy, 30. August - 7. September, 1977, Prague, Czechoslovakia. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02504. 0 citations.
9. Sámsoni Z. 2 + , Pintér G. 1 + : article tracks II. selected theoretical and practical questions. . (in German)
Symposium on the analytical geochemical methods for investigation of geological materials, Tatranska Lomnica, october 29 - november 2, 1979. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02986. 0 citations.
10. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + , Siroki Z. 3 : MICRONUTRIENT DEFICIENCY OF FORAGE PLANTS ON THE PASTURE LANDS OF SOME ALKALINE SOLONETS SOILS IN HUNGARY.
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SHEEP PRODUCTION ON BIG FARMS, 14-16 AUGUST, 1984, DEBRECEN. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04652. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


11. Sámsoni Z. 2 + : VIZSGÁLATOK SZINKÉPELEMZÉSHEZ HASZNÁLHATO FÉNYSZÜRÖK OPTIKAI ÉS ELEKTRONMIKROSZKOPIAI SAJÁTSÁGAIROL. (in Hung.)
A Gépipari Tud. Egyesület Anyagvizsgálo Szakosztályának Szinképelemzö Szakbizottsága rendezésében. Bp. 1962.febr. 2 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00476. 0 citations.
12. Sámsoni Z. 2 + : VELENCEI HEGYSÉGI OLOMÉRCEK NYOMELEMEINEK SPEKTROGRÁFIAI VIZSGÁLATA. (in Hung.)
A M. Földtani Társulat szakülésén. Bp. 1962. dec. 12 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00477. 0 citations.
13. Sámsoni Z. 2 + , Nagy Z. 2 + , Benkô K. 3 : UJFAJTA FÉNYSZÜRÖK A KÉMIAI EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉSNÉL. (in Hung.)
Vegyész napok, Debrecen, 1963. nov. 11 (1963)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00609. 0 citations.
14. Nagy Z. 2 + , Sámsoni Z. 2 + , Benkô K. 3 : VÁLTOZTATHATO FÉNYÁTERESZTÉSÜ KOMBINÁLT SPEKTROSZKOPIAI FÉNYSZÜRÖ ADAPTER. (in Hung.)
7. Magyar Emisszios Színképelemzô Vándorgyűlés. Pécs, 1964. aug. 8 (1964)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00684. 0 citations.
15. Sámsoni Z. 2 + , Nagy Z. 2 + : UJABB ADATOK A FÉNYGYENGITÉSI CÉLOKRA HASZNÁLHATO FÉMFILMEK OPTIKAI SAJÁTSÁGAIHOZ. (in Hung.)
7. Magyar Emisszios Színképelemzô Vándorgyűlés. Pécs, 1964. aug. 8 (1964)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00683. 0 citations.
16. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : URÁNIUM KIOLDÁSÁNAK VIZSGÁLATA MAGMATIKUS KÖZETEK ZUZALÉKÁBOL. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-geokémiai Szakosztály elöadoülésén, Bp., 1966. okt. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00886. 0 citations.
17. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rb/Sr adatok a mecseki granitoid kôzetek életkorának kérdéséhez. (in Hung.)
Budapest, MFT Ásványtan Geokémiai Szakosztály elöadoülése, 1967. nov. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00995. 0 citations.
18. Nagy Z. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : FOLYAMATOSAN VÁLTOZO ÁTERESZTÉSÜ LÉPCSÖS SZÜRÖK ELÖÁLLITÁSI MODJAI. (in Hung.)
Budapest, Szinképelemzö Szakbizottság ülése, 1967. nov. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00994. 0 citations.
19. Sámsoni Z. 2 + : SZINKÉPELEMZÉSES M_DSZEREK ALKALMAZÁSA A MEZÖGAZDASÁGI MIKROELEM KUTATÁSBAN. (in Hung.)
MÉM Mérnöktovábbképzö Intézetének tanfolyama, Debrecen, 1971. jun. 11. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01472. 0 citations.
20. Sámsoni Z. 2 + : MIKROELEMEK ELVÁLASZTÁSÁNAK ÉS DUSITÁSÁNAK PROBLÉMÁI. (in Hung.)
NÉM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÖ INTÉZETÉNEK TANFOLYAMA, BUDAPEST, 1971. JUN. 7. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01470. 0 citations.
21. Sámsoni Z. 2 + : NÖVÉNY- ÉS TALAJMINTAVÉTEL KÉRDÉSEI TOVÁBBÁ A MINTÁK ELÖKÉSZITÉSE KÉMIAI MIKROELEM ANALIZISHEZ. (in Hung.)
NÉM MÉRNÖKTOVÁBBKÉPZÖ INTÉZETÉNEK TANFOLYAMA, BUDAPEST, 1971. JUN. 7. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01471. 0 citations.
22. Sámsoni Z. 2 + : AZ EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉS SZEREPE ÉS JELENTÖSÉGE A KORSZERÜ AGROKÉMIAI KUTATÁSBAN. (in Hung.)
XIV. MAGYAR EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉSI VÁNDORGYÜLÉS, BÉKÉSCSABA, 1971. JUN. 26. 1 (1971)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01469. 0 citations.
23. Sámsoni Z. 2 + : A NÖVÉNYMINTAVÉTEL ÉS A MINTA ELÖKÉSZITÉSÉNEK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA MIKROELEM ANALITIKAI NÉZÖPONTBOL. (in Hung.)
3E COLLOQUE EUROPEEN ET MEDITERRANEEN SUR LE CONTROLE DE L'ALIMENTATION DES PLANTES CULTIVEES, BUDAPEST, 1972. SZEPT. 4-7. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01605. 0 citations.
24. Sámsoni Z. 2 + : AZ EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉS SZEREPE AZ ATOMKI ANALITIKAI KÉMIAI LABORATORIUMÁBAN. (in Hung.)
ANKÉT, MTA KÉMIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA, SPEKTROKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁGA, DEBRECEN, 1972. JUN. 1. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01604. 0 citations.
25. Sámsoni Z. 2 + : AZ EMISSZIOS SZINKÉPELEMZÉS ALKALMAZÁSA ÉS FELADATAI A GEOKÉMIAI, TALAJTANI ÉS AGROKÉMIAI KUTATÁSBAN. (in Hung.)
MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE, DEBRECEN, 1972. MÁJ. 3. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01602. 0 citations.
26. Sámsoni Z. 2 + : A MINTAVÉTEL ÉS A MINTAELÖKÉSZITÉS JELENTÖSÉGE A NÖVÉNYMINTÁK MIKROELEM ANALITIKAI EREDMÉNYEI SZEMPONTJÁBOL. (in Hung.)
SZAKÜLÉS, A MÉM TALAJERÖGAZDÁLKODÁSI KUTATÁSI PROGRAMJÁNAK MIKROELEMANALITIKAI MUNKABIZOTTSÁGA, DEBRECEN, 1972. MÁJ. 5. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01603. 0 citations.
27. Sámsoni Z. 2 + , Nagy Z. 2 + : A NEW METHOD OF EVAULATING OF SPECTRUM LINES GAINED WITH LOGARITHMIC FILTER.
XVII. COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE, FIRENZE, 1973. SZEPT. 16-22. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01760. 0 citations.
28. Sámsoni Z. 2 + : BESZÁMOLO A FIRENZEI XVII. COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE ATOMABSZORPCIOS ELÖADÁSAIROL. (in Hung.)
A GÉPIPARI TUD. EGY. ANYAGVIZSGÁLO SZAKOSZTÁLYA, A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETE ÉS AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATIÉS KOHÁSZATI EGY. SZINKÉPELEMZÖ SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ATOMABSZORPCIOS SPEKTROSZKOPIAI MUNKABIZOTTSÁGA RENDEZÉSÉBEN, BUDAPEST, 1974. FEBRUÁR 8. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01915. 0 citations.
29. Sámsoni Z. 2 + : BESZÁMOLO A XVII. NEMZETKÖZI SZINKÉPELEMZÖ KOLLOKVIUMROL. (FIRENZE). (in Hung.)
A MAGYAR KÉMIKUSOK EGYESÜLETÉNEK DEBRECENI SZINKÉPELEMZÖ SZAKBIZOTTSÁGA RENDEZÉSÉBEN ELÖADOI ÜLÉS, TECHNIKA HÁZA, DEBRECEN, 1974. FEBRUÁR 15. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01916. 0 citations.
30. Sámsoni Z. 2 + , Szalay S. 2 + , Szilágyi M. 2 + : TÖZEGES TALAJOK MIKROELEM HIÁNYJELENSÉGEINEK VIZSGÁLATA. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01918. 0 citations.
31. Sámsoni Z. 2 + : NÖVÉNYMINTÁK ANALIZISÉNEK NÉHÁNY METODIKAI PROBLÉMÁJA. (in Hung.)
X. DUNÁNTULI ANALITIKAI KÉMIAI KONFERENCIA, KESZTHELY, 1974. MÁJUS 16-18. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01917. 0 citations.
32. Sámsoni Z. 2 + : NÉHÁNY SZÉLSÖSÉGES TALAJTIPUSON ÉLÖ NÖVÉNY MIKROELEM HIÁNYJELENSÉGÉRÖL. (in Hung.)
"A szinképelemzés alkalmazása a biológiában és a környezetvédelemben" c. ankét, Debrecen, 1977. május 12. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02505. 0 citations.
33. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : MN AND CU DEFICIENCY OF PLANTS GROWN ON PEAT SOILS AND ITS REMEDY BY A FOLIAGE SPRAY.
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY - ANNUAL MEETING, MIAMI BEACH (USA), SEPTEMBER 14, 1978. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02766. 0 citations.
34. Sámsoni Z. 2 + , Pintér G. 1 + : Feszültség-frekvencia konverzión alapuló integrátor atomabszorpciós spektrofotométerhez. (in Hung.)
XXII. Magyar Színképelemzô Vándorgyûlés, Salgótarján, 1979. január 19-22. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02985. 0 citations.
35. Sámsoni Z. 2 + , Gyarmati J. 3 : ANALYTISCHE CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN HEILSCHLAMM VON HÉVIZ (UNGARN). (in German)
INTERNATIONALE MOOR- UND TORFGESELLSCHAFT. SYMPOSIUM DER KOMMISSION VI. TORF IN DER MEDIZIN. BAD ELSTER (DDR), SEPTEMBER 21-25, 1981. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03641. 0 citations.

Educational paper


36. Sámsoni Z. 2 + : A TÖZEGES TALAJOK TERMÉKENYSÉGE. (in Hung.)
Magyar Mezôgazdaság 1 (1975)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02108. 0 citations.

Other publication


37. Szalay S. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : INVESTIGATIONS ON THE LEACHING OF URANIUM FROM CRUSHED MAGNATIC ROCKS.
Preprint. Debrecen, 1966, Atomki, 14 p. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00842. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 37.000 37.000 25.500 25.500
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 1.730 1.730 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.000 0.000 0.000 0.000
Equivalent citations (HAS): 0.000 0.000 0.000 0.000
z-index: 0.000 0.000 0.000 0.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 37.000 37.000 25.500 25.500
Less-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 37.000 37.000 25.500 25.500
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:55. 0
© L. Zolnai.