[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

380 publications of Pécskay Z. 1 *
E-mail: pecskay at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Hazai kôzetek K-Ar kora. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1979)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05110. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
2. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Jelentés a MÁFI és az MTA ATOMKI között létrejött - 3238/80 nyilvántartási számú kutatási szerzôdés keretében végzett K/Ar kormeghatározásokról. Témafelelös: Balogh K. Db., 1980, MTA ATOMKI. (Hazai kôzetek K/Ar kor). (in Hung.)
Kutatási jelentés 1 (1980)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05112. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
3. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Észak-Magyarországi kôzetek K/Ar vizsgálata. (in Hung.)
ATOMKI-MÁFI könyvtár 0 (1982)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06064. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
4. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Neogén vulkáni kôzetek K/Ar módszeres kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1983)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07511. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Harmadidôszaki vulkáni kôzetek K/Ar kormeghatározása.(MÁFI-ATOMKI). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1984)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06224. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
6. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A nagyalföldi kristályos alaphegységbôl származó kôzetminták K/Ar kormeghatározása :Jelentés a MÁFI és ATOMKI között a 3822/83 sz. kut.szerz. keretében végzett K/Ar módszeres geokronológiai vizsgálatokról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05196. 0 citations.
7. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magmás kôzetminták K/Ar kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1985)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07512. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magmás kôzetek K/Ar kormeghatározása. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézet között létrejött 4299/86 sz. kut.szerz. keretében végzett vizsgálatokról. Debrecen, MTA Atommag Kutató Intézete. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05787. 0 citations.
9. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdésének pontosítása vulkanitok abszolút korának meghatározásával. Jelentés a Kôolajkutató Váll. és MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött 1055/86 sz.szerz.ker.-ben végz. K/Ar-kormeghatározásokról. Debrecen, ATOMKI. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05788. 0 citations.
10. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása: Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött 4417/86 MÁFI témaszámú szerz. ker.-ben végzett vizsg.-ról.Debrecen, ATOMKI. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05789. 0 citations.
11. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mongóliai kôzetminták K-Ar korának meghatározása. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött szerz.keretében végz.vizsg.-ról. Debrecen, MTA Atommag Kutató Intézete. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05786. 0 citations.
12. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06223. 0 citations.
13. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdésének pontosítása miocén vulkanitok radiometrikus korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06222. 0 citations.
14. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mongóliai kôzetminták K-Ar korának maghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06601. 0 citations.
15. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Balatonfelvidéki vulkanitok K/Ar módszeres kormeghatározása.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06602. 0 citations.
16. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mezozóos és neogén magmás kôzetek K/Ar kronológiai vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06600. 0 citations.
17. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdéstörténetének pontosítása miocén vulkanitok radiometrikus korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06603. 0 citations.
18. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Harmadidôszaki és mezozóos magmás kôzetek K/Ar módszeres kormeghatározása (a MÁFI részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07052. 0 citations.
19. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Kiemelkedési és átkristályosodási korok meghatározása a Dunántúli Középhegység és az Északi Középhegység területérôl származó kôzetminták agyagásványainak K/Ar módszeres vizsgálatával. (a Központi Földtani Hivatal részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07053. 0 citations.
20. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdéstörténetének pontosítása vulkanitok abszolút korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06972. 0 citations.
21. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)6-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06684. 0 citations.
22. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. ii. (a MÁFI részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07051. 0 citations.
23. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Balatonfelvidéki és villányi vulkanitokon végzett K-Ar módszeres kormeghatározások (Jelentés a MÁFI és ATOMKI között létrejött 5232/91. nyilvántartási sz. kut. szerzôdés keretében végzett K-Ar módszeres geokronológiai vizsgálatokról). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07405. 0 citations.
24. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : K/Ar kormeghatározások az Alföld mezozoikum elötti képzôdményein. Jelentés a Központi Földtani Hivatal és az ATOMKI között létrejött 256/kg-57/1991.sz. szerzôdés keretében ... végzett kormeghatározásokról.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07464. 0 citations.
25. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A Bükkium kronológiai vizsgálata K/Ar módszeres kormeghatározásokkal. Jelentés a Központi Földtani Hivatal és az ATOMKI 24/91sz. kutatási szerzôdés keretében végzett vizsgálatokról. Témafelelôs: Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07439. 0 citations.
26. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mediterrán, miocén alapszelvényekbôl és alapfúrásokból származó kôzetminták K/Ar kormeghatásrozása. Jelentés a MÁFI és az ATOMKI 5231/91sz. szerzôdés keretében végzett kutatásokról. Témafelelôs:Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)10-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07440. 0 citations.
27. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Vulkanit kôzetminták abszolút korának meghatározása dunántúli és alföldi szénhidrogén-kutató fúrásokból. A GKV és az ATOMKI 425/1991sz.szerzôdés keretében végzett K/Ar módszeres kormeghatározásokról. Témafelelôs: Pécskay Z. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07417. 0 citations.
28. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A "Magyarország és a környezô területek mezozóos mozgás képzôdményeinek ásvány-kôzettani és geokémiai vizsgálata" c.2300sz. OTKA keretében végzett K-Ar kormeghatározások. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1992)40-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07866. 0 citations.
29. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : K/Ar kormeghatározások a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kôzettani Tanszékének a t4158.sz. OTKA keretében folyó kutatásaihoz. Jelentés ... 131/92.sz. alvállalkozói szerzôdés. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08097. 0 citations.
30. Cajz V. 4 , Rapprich V. 4 , Schnabl P. 4 , Pécskay Z. 1 + : Návrh litostraigrafie neovulkanitu vychodoceské oblasti (A proposal on lithostratigraphy of Cenozoic volcanic rocks in Eastern Bohemia). (in OthLng..)
Czech Geological Survey Prague, Geoscience Research Report for 2008 0 (2009)9-14./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23168. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


31. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Chronology of Miocene volcanism in North-East Hungary.
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03563. 0 citations.
32. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A K/Ar módszer hazai alkalmazásának eredményei. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat ásvány kôzettani továbbképzô tanfolyam, Szeged, 1984. nov.8-9. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06063. 0 citations.
33. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Borsy Z. 3 , Kozák M. 3 : Recent contributions concerning the evolution of the Tapolca-basin (Abstr.: p.368).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05026. 0 citations.
34. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Solti G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Nusszer A. 3 : Review of K/Ar chronologic studies of Tertiary and Quaternary basaltic rocks in Hungary (Abstr.: p.367).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05032. 0 citations.
35. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : K/Ar dating of Post-Sarmatian alkaline basaltic volcanic activity in Hungary (Abstr.: Hungarian Geological Survey, ed.: G. Hámor. 0(1985)82 ).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05039. 0 citations.
36. Peltz S. 4 , Vajdea E. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Contributions to the chronological study of the Neogene volcanic processes in the Calimani and Harghita Mountaind (East Carpathians, Romania) (Abstr.: p.459).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05037. 0 citations.
37. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 : Radiometric Chronology of Miocene volcanism in the Trans-Tisza Region (Abstr.: p.390).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05027. 0 citations.
38. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Miocene volcanism and Chronology of the Tokaj Mts (Abstr.: p. 401).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05028. 0 citations.
39. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Gyarmati P. 3 , Székyné-Fux V. 3 : Radiometric Chronology of Miocene volcanic activity in the Tokaj Mts.,Hungary (abstr.:p.450).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05035. 0 citations.
40. Székyné-Fux V. 3 , Pap S. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : Petrólogy and K/Ar Chronology of covered Neogene volcanic rocks in the Trans-Tisza Region, Hungary (Abstr.: p.542).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05040. 0 citations.
41. Kozák M. 3 , Ando J. 3 , Pécskay Z. 1 + , Székyné-Fux V. 3 : Analisi de edad radiogena K/Ar en la region de Holguin. (in Spanish)
I.Kubai Nemzetközi Földtani Kongresszus, Havanna, Kuba, 1989 április 28-30 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06522. 0 citations.
42. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + : New radiometric data to the chronology of covered Neogene volcanic rocks from boreholes in the great Hungarian plain.
Carpatho-Balkan Geological Association XIV Congress, Sofia, 20-23.Sept.1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06446. 0 citations.
43. Knezevic V. 4 , Székyné-Fux V. 3 , Steiger R. 4 , Pécskay Z. 1 + , Karamata S. 4 : Petrology of Fruska Gora latites: volcanic precursors at the Southern Margin of the Pannonian Basin.
Geodynamic evolution of the Pannonian Basin, Beograd, Yugoslavia, 19.Oct.,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06965. 0 citations.
44. Pécskay Z. 1 + , Kozák M. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ando J. 3 : K/Ar koradatok és földtani értelmezésük -Kuba területérôl származó kôzetmintákon . (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06681. 0 citations.
45. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + : Covered Neogene volcanic rocks at the Eastern and Northern areas of the Pannonian Basin, Hungary.
Geodynamic evolution of the Pannonian Basin, Beograd, Yugoslavia, 19.Oct.,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06966. 0 citations.
46. Székyné-Fux V. 3 , Ravasz Cs. 3 , Pécskay Z. 1 + : Tertiary volcanism of the Pannonian Basin.
Geodynamic evolution of the Pannonian Basin, Beograd, Yugoslavia, 19.Oct.,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06967. 0 citations.
47. Edelstein O. 4 , Pécskay Z. 1 + , Kovacs M. 4 , Bernád A. 4 , Crihán M. 4 , Gábor M. 4 , Halga S. 3 : K-Ar and Ar-Ar determination and some aspects of chronology of magmatic and metallogenetic processes from Oas-Tibles Mts.
IGS the Third Geological Symposium. Baia Mare, Romania, 21-23 Oct.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08518. 0 citations.
48. Karamata S. 4 , Djordjevic M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Djordjevic V. 4 : Magmatism with associated metallogeny of the Ridanj-Krepoljin belt (Eastern Serbia) and its correlation with Northern and Eastern Analogues.
Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. Budapest, Hungary, 21-29 May, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08243. 0 citations.
49. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Crihán M. 4 , Kovacs M. 4 , Bernád A. 4 , Edelstein O. 4 : K-Ar geochronological studies on Neogene volcanic rocks from the Oas MTS (Romania) and Tokaj MTS. (Hungary).
IGS the Third Geological Symposium. Baia Mare, Romania, 21-23 Oct.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08517. 0 citations.
50. Pécskay Z. 1 + : First data on the age of the volcanic rocks from the Ridanj-Krepoljin zone.
Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. Budapest, Hungary, 21-29 May, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08242. 0 citations.
51. Szakács E. 3 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Karátson D. 3 : Time-space evolution pattern of the Neogene/Quarternary volcanism in the Harghita Mountains, East Carpathians (Terra Abstracts, Abstracts supplement,No.1. Terra Nova, Vol.5(1993)576 ).
7th Meeting of the European Union of Geosciences. Strasbourg, France. 4-8 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08246. 0 citations.
52. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Tormássy I. 3 : The Tertiary volcanism of Transdanubia (W-Hungary).
IGS the Third Geological Symposium. Baia Mare, Romania, 21-23 Oct.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08519. 0 citations.
53. Székyné-Fux V. 3 , Tormássy I. 3 , Pécskay Z. 1 + : The Tertiary volcanism of Transdanubia (W-Hungary).
MAEGS 8. Evolution of intramontane basins on the example of the Pannonian basin. Budapest, Hungary, 22-24 Sept.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08516. 0 citations.
54. Karamata S. 4 , Zivkovic P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Knezevic V. 4 , Cvetkovic V. 4 : Geological setting and age of the Coka Marin polymetallic ore deposit (Eastern Serbia).
Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. Baia Mare, Romania. 13-14 June,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08928. 0 citations.
55. Karátson D. 3 , Pécskay Z. 1 + , Kristó A. 3 : Remnant surfaces of different volcanic flows in the UPPER CSIKI (CIUC) Basin: Relief evolution of 5 to 6 Ma old volcano flanks in the Noth Harghita, East Carpathians (Book of Abstracts Theme-5).
IAVCEI Int.Volc.Cong., 1994. Ankara, Turkey, 12-16 Sept.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08925. 0 citations.
56. Kovacs M. 4 , Edelstein O. 4 , Pécskay Z. 1 + , Gábor M. 4 , Bernád A. 4 , Crihán M. 4 : Evolution of the Neogene volcanism in the Gutai Mts: A new approach.
Centenarial Celebration of the Mineralogy Department of University Bucharest, Symposium. Bucharest, Romania, 10-12 May,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08922. 0 citations.
57. Kovacs M. 4 , Edelstein O. 4 , Bonhomme M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Gábor M. 4 : Neogene magmatism and metallogeny in the Oas-Gutai-Tibles Mts.: A new approach based on the radiometric datings.
Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. Baia Mare, Romania. 13-14 June,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08929. 0 citations.
58. Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Kovacs M. 4 , Crihán M. 4 , Bernád A. 4 : Recent K-Ar dating of Neogene-Quaternary volcanic rocks in the East Carpathians, Romania (Book of Abstacts Theme-5).
IAVCEI Int.Volc.Cong., 1994. Ankara, Turkey, 12-16 Sept.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08924. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
59. Pécskay Z. 1 + , Karamata S. 4 , Djordjevic M. 4 , Knezevic V. 4 : Magmatism of the Ridanj-Krepoljin Belt (Eastern Serbia) and their correlation with northern and eastern analogues.
Modelling Workshop on Metallogeny and Igneous Activity in the Southern Carpathians. Donji Milanovac, Serbia, Nov.1,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08994. 0 citations.
60. Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Kovacs M. 4 , Crihán M. 4 , Bernád A. 4 : Recent K-Ar dating of Neogene-Quaternary volcanic rocks in the East Carpathians, Romania.
Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. Baia Mare, Romania. 13-14 June,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08927. 0 citations.
61. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Karátson D. 3 : Time-space evolution of Neogene-Quaternary volcanism in the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic chain (East Carpathians, Romania) (Book of Abstracts, Theme-5).
IAVCEI Int.Volc.Cong., 1994. Ankara, Turkey, 12-16 Sept.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08926. 0 citations.
62. Belak M. 4 , Pamic J. 4 , Kolar-Jurkovsek T. 4 , Pécskay Z. 1 + , Karan D. 4 : Alpinski regionalnometamorfni kompleks Medvednice (sjeverozapadna Hrvatska). (in OthLng..)
1st Croatian Geological Congress. Opatija, Croatia, 18-21 Oct., 1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14027. 0 citations.
63. Cvetkovic V. 4 , Harkovska A. 4 , Karamata S. 4 , Knezevic V. 4 , Memovic E. 4 , Pécskay Z. 1 + : Correlation of some Oligocene volcanic complexes along the west-east traverse in Central Balkan Peninsula.
15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09477. 0 citations.
64. Kaliciak M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 : Evolution of the Vihorlat Neogene volcanic range based on K/Ar dating.
15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09481. 0 citations.
65. Kovács M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Crihán M. 4 , Bernad A. 4 , Gábor M. 4 : The evolution of the magmatic activity in the Poiana Botizei Tibles area: a new approach based on radiometric dating.
3rd Symposium on Mineralogy. Baia Mare, Romania, 25-29 Aug.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09497. 0 citations.
66. Kovács M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Gábor M. 4 : Neogene intrusive magnetic activity and Zn-Pb and Au-Ag epithermal mineralizations in Baia Mare Region: A new approach based on radiometric datings.
Workshop of IGCP 356 within the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athens, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09500. 0 citations.
67. Marchev P. 4 , Yanev Y. 4 , Quick J. 4 , Pécskay Z. 1 + : Evolution of the large Tertiary Borovitsa volcanic system, Bulgaria.
International Union of Geodesy and Geophysics XXI General Assembly. Boulder, Colorado, USA, 2-14 July, 1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09496. 0 citations.
68. Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + : The Tokaj-Vihorlat-Oas-Ignis triangle: complex evaluation of paleomagnetic and isotope age data from Neogene volcanics.
Workshop of IGCP 356 within the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athens, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09498. 0 citations.
69. Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 , Patrascu St. 4 , Voinea S. 4 , Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + : Correlation between K-Ar data and the magnetic polarity along the Calimani-Gurghiu-Harghita chain (East Carpathians) (Abstr.:pp.39-40).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09514. 0 citations.
70. Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 , Kovács M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 : Correlation between the magnetic polarity and K-Ar data in the Neogene volcanic rocks from the Gutii Mts. (Eastern Carpathians, Romania).
Workshop of IGCP 356 within the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athens, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09501. 0 citations.
71. Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Kovács M. 4 , Crihán M. 4 , Bernad A. 4 : Recent K-Ar dating of Neogene-Quaternary calc-alkaline volcanic rocks in Romania (Abstr.:p.43).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09504. 0 citations.
72. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Seghedi I. 4 , Konecny V. 4 , Kovács M. 4 , Márton E. 3 , Kaliciak M. 4 , Székyné-Fux V. 3 , Póka T. 3 , Gyarmati P. 3 : Space and time distribution of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region (Abstr.:pp.41-42).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09505. 0 citations.
73. Pécskay Z. 1 + , Kaliciak M. 4 , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 : Geochronology of the Neogene volcanism in the Vihorlat Mountain Range (Eastern Slovakia) (Abstr.:pp.45-46).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09510. 0 citations.
74. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Seghedi I. 4 , Konecny V. 4 , Kovács M. 4 , et al. 3 : Space and time distribution of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region.
Workshop of IGCP 356 within the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athens, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09499. 0 citations.
75. Rosu E. 4 , Stefan A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Popescu Gh. 4 : New data concerning the evolution of Neogene volcanism in the Apuseni Mountains (Abstr.:pp.47-48).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09507. 0 citations.
76. Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Kovács M. 4 , Rosu E. 4 , Pécskay Z. 1 + : Geochronology of Neogene-Quaternary volcanic rocks in Romania (Abstr.:pp.49-50).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09511. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
77. Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Snelling N. J. 4 , Pécskay Z. 1 + : New K-Ar dating of Neogene volcanics from the Gurgiu Mts.(East Carpathians Romania): Implications for the volcanic evolution (Abstr.:pp.643-644).
15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09495. 0 citations.
78. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Ioane D. 4 , Pécskay Z. 1 + , Rogobete M. 4 : Time-space evolution and magma production rates in the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic chain (East Carpathians, Romania) (Abstr.:pp.55-56).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09506. 0 citations.
79. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + : Genetic types and age of volcaniclastics in the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic chain (East Carpathians): Towards a new volcanological model (Abstr.:pp.53-54).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09509. 0 citations.
80. Yanev Y. 4 , Pécskay Z. 1 + , Lilov P. 4 : K-Ar age and geodynamic position of the Neogene basic volcanics of the Moesian Platform (Bulgaria) (Abstr.:pp.57-59).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09508. 0 citations.
81. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Árva-Sós E. 2 + : A Debreceni K/Ar laboratórium tevékenysége és eredményei. (Program és kivonatok. Magyarhoni Földtani Társulat, Bp., 1996, p.13). (in Hung.)
HUNGEO 96. Budapest - Balatonalmádi - Vörösberény, Magyarország, 1996, aug.15-22. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10025. 0 citations.
82. Panaiotu C. G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. E. 4 : Which is the time of rotation? Review of paleomagnetic and K-Ar data of Romania (Mitt.Ges.Geol.Berbaustud.Österr. 41 Wien, 1996, p.125).
PANCARDI Workshop 1996. Lindabrunn-Vienna, Austria, 23-29 Sept., 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10397. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
83. Zivkovic P. 4 , Knezevic V. 4 , Karamata S. 4 , Pécskay Z. 1 + , Cvetkovic V. 4 , Remisic K. 4 : Petrogenesis of magnetic rocks of the Coka Marin area (TMC). (Abstr.: p.68).
Terranes of Serbia. Brezovica, Jugoslavia, 23-27 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10026. 0 citations.
84. Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + : Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bükk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data.
PANCARDI 1997. Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Zakopane, Poland, 23-25 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10879. 0 citations.
85. Szakács A. 4 , Ioane D. 4 , Seghedi I. 4 , Rogobete M. 4 , Pécskay Z. 1 + : Rates of migration of volcanic activity and magma output along the Calimani-Gurghin-Harghita volcanic range, East Carpathians, Romania.
PANCARDI 1997. Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Zakopane, Poland, 23-25 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10877. 0 citations.
86. Szakács A. 4 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Póka T. 3 , Seghedi I. 4 : Miocene ignimbritic volcanism in the Bükk foreland, Pannonian basin Hungary: general volcanological features.
PANCARDI 1997. Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System. Zakopane, Poland, 23-25 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10878. 0 citations.
87. Bohn-Havas M. 3 , Radócz Gy. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Biostratigraohic position and preliminary radiometric age of Middle Miocene rhyolite tuffs in Borsod-Basin (Norther Hungary) (Abstr. p. 81).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11685. 0 citations.
88. Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + , Prelevic D. 4 : Petrology of lamprophyric rocks of the Miocene Borac eruptive complex (Central Serbia, Yugoslavia) (Abstr. p.111).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11690. 0 citations.
89. Pécskay Z. 1 + , Harkovska A. 4 , Marchev P. 4 : The Tertiary sublongitudinal dyke swarms (South Bulgaria) - Implication from new K-Ar age determinations (Abstr. p. 459).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11691. 0 citations.
90. Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Zelenka T. 3 , Szakács A. 4 , Póka T. 3 : Timing of the Neogene Siliceous explosive volcanism in Northern Hungary (Abstr. p. 460).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11692. 0 citations.
91. Póka T. 3 , Zelenka T. 3 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Nagy G. 2 + , Simonits A. 3 : Identifying and distringnishing between the acidic explosive sequences of the Bükk Foreland (Pannonian Basin, Hungary) using petrographic and petrochemical criteria (Abstr. p. 480).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11693. 0 citations.
92. Póka T. 3 , Zelenka T. 3 , Szakács S. 3 , Pécskay Z. 1 + , Mártonné Szalay E. 3 , Seghedi I. 4 , Nagy G. 2 + , Simonits A. 3 : A Dél-Bükk ignimbrites összetételének vulkanológiai és kôzettan-geokémiai újravizsgálata. (in Hung.)
MTA Geokémiai és Ásvány-Kôzettani Bizottságának elôadóülése. Budapets, l998. május 2. 0 (1998)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11181. 0 citations.
93. Radócz Gy. 3 , Bohn-Havas M. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A középsô miocén riolittufák rétegtani helyzete és K/Ar kora a Ny-borsodi medencében. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat - Magyar ôlénytani Vándorgyûlés. Tata, 1998. május 8-9. 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11696. 0 citations.
94. Rosu E. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 : Evolution of Neogene volcanism in the Apuseni Mountains: Geological, K-Ar and paleomagnetic data. (Abstr. p.524).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11694. 0 citations.
95. Szakács A. 4 , Zelenka T. 3 , Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + , Póka T. 3 , Seghedi I. 4 : Searching for volcanic centers of Miocene acidic explosive volcanism in the Pannonian Basin (Hungary) (Abstr. p. 589).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11695. 0 citations.
96. Birkenmajer K. 4 , Pécskay Z. 1 + : K-Ar dating of the Miocene andesite intrusions, Pieniny Mts., West Carpathians, Poland (Abstr.: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77 (1999) p. 40).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12628. 0 citations.
97. Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + : The Early Miocene eruptive complex of Borac (Central Serbia): volcanic facies and evolution over time.
International Geological Conference "Carpathian Geology 2000". Smolenice, Slovakia, 11-14 Oct., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12596. 0 citations.
98. Jovanovic M. 4 , Vaselli O. 4 , Prelevic D. 4 , Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + , Dimitrievic R. 4 : Occurrence of the alkali basalt lava flow in the village Druzetici near Cacak (Serbia) (Abstr.: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77 (1999) p. 37).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12626. 0 citations.
99. Jovanovic M. 4 , Vaselli O. 4 , Downes H. 4 , Prelevic D. 4 , Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + : Tertiary basaltoid rocks of Serbia: age relationship and geochemical and petrologic features (Abstr.: Romanian Journal of Tectonic and Regional Geology, 77 (1999) p. 36).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12627. 0 citations.
100. Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + : Geology and epithermal systems of the Tokaj Mts.
Field Conference for the Society of Economic Geologists. Sárospatak, Hungary, 6 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12600. 0 citations.
101. Pécskay Z. 1 + , Bajnóczy B. 3 , Molnár F. 3 , Itaya T. 4 : New K-Ar data of the volcanic and hydrothermal activity of Regéc caldera, Tokaj Mts. Northeastern Hungary (Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft Bei hefte zum Eur.J. of Mineralogy, Vol.11 (1999) p.175).
77. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft im Rahmen der MinWien 1999. Wien, Austria, 28 Aug. - 1 Sept., 1999 0 (1999)0-175./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12608. 0 citations.
102. Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Prychodko M. 4 , Markiv B. 4 : Greochronological and volcanological study of Neogene calc-alkaline volcanic rocks from Transcarpathia, SW Ukraine.
International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG99 Birmingham, U.K., 26-30, July, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12595. 0 citations.
103. Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Prychodko M. 4 , Mackiv B. 4 : Geochronological approach of Neogene calc-alkaline volcanic rocks from Transcarpathia, SW Ukraine (Abstr.: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77 (1999) p. 35).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12625. 0 citations.
104. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Pécskay Z. 1 + , Prychodko M. 4 , Szakács A. 4 : Petrogenetic processes in a subduction-related post-collisional volcanic arc segment: the Ukrainian Carpathians (Abstr.: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77 (1999) p. 34).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12623. 0 citations.
105. Szakács A. 4 , Rosu E. 4 , Downes H. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + : Relatioships between geochemical features and age of the Neogene volcanic rocks in the Apuseni Mts. Romania (Abstr.: Romanian Journal of Tectonics and Regional Geology, 77 (1999) p. 36).
International Conference of Europrobe PANCARDI'99. Tulcea, Romania, 25 Sept. - 6 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12624. 0 citations.
106. Bajnóczy B. 3 , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + : High-sulphidation type epithermal and Cu-porphyry mineralization of the Velence Mts., Hungary.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13348. 0 citations.
107. Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki Z. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 , Zelenka T. 3 , Ravasz Cs. 3 : Buried Miocene volcanic structures in Hungary.
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13533. 0 citations.
108. Birkenmajer K. 4 , Trna T. 4 , Serri G. 4 , Pécskay Z. 1 + : Geochemistry and K-Ar age of the Late Miocene intrusions, Pieniny Mts., West Carpathians (Abstr.: p. 25).
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-25./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13477. 0 citations.
109. Cvetkovic V. 4 , Knezevic V. 4 , Pécskay Z. 1 + : Tertiary igneous formations of the Dinarides, Vardar Zone and adjecent regions: from recognition to petrogenetic implications.
International Symposium on Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Zvornik, Bosnia and Hercegovina, 3-6 Oct., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13644. 0 citations.
110. Jovanovic M. 4 , Downes H. 4 , Vaselli O. 4 , Cvetkovic V. 4 , Prelevic D. 4 , Pécskay Z. 1 + : Petrology and geochemistry of Paleogene mafic alkaline volcanic rocks of East Serbia (Abstr.: p. 56).
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-56./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13478. 0 citations.
111. Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Mátyás E. 3 , Bajnóczy B. 3 , Kiss J. 3 , Horváth J. 2 + : Shallow levels of low-sulphidation type epithermal systems in the Tokaj Mts., NE Hungary.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13345. 0 citations.
112. Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Bajnóczy B. 3 : Tertiary magnetism and mineralization of Hungary: A review.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13347. 0 citations.
113. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 : Geochronology of volcanism and mineralization in the Tokaj Mts., NE Hungary.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13346. 0 citations.
114. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : K/Ar dating of Tertiary magmatism in Hungary. (Abstr.: Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 41,2000,87).
International Conference on Minerals of the Carpathians. Miskolc, Hungary, March 9-10, 2000 0 (2000)0-87./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12862. 0 citations.
115. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : K-Ar dating of Tertiary magmatism in Hungary.
International Conference Geology and Prospecting in the Carpathians. Herlany, Slovakia, Sept. 4-6, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13469. 0 citations.
116. Pécskay Z. 1 + : Recent K-Ar datings of Neogene calc-alkaline volcanic rocks of Carpatho-Pannonian region (CPR).
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13537. 0 citations.
117. Pop. N. 3 , Heaman L. 4 , Edelstein O. 4 , Isache O. 4 , Zentilli M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Valdman S. 4 , Rusu O. 4 : Geochronologia de las rocas igneas y los productos de alteracion hidrotermal relacionadas con la mineralizacion de Cu-Fe(Au) del sector Adriana-Carola-Cobriza, en base a datacuibes U-Pb(en circon) 40Ar/39Ar y K-Ar. (in Spanish)
9. Congreso Geologico Chileno. Puerto Varas, Chile, 31 Julio - 4 Agosto, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13538. 0 citations.
118. Rosu E. 4 , Panaiotu C. G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. E. 4 : Age, geochemistry and evolution of Neogene magmatism in the Apuseni Mts., Romania.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13349. 0 citations.
119. Rosu E. 4 , Panaiotu C. G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. E. 4 , Ivascanu P. M. 4 : Neogene magmatism in the Apuseni Mts., Romania: Evolution and geochemical features.
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13534. 0 citations.
120. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Szakács A. 4 , Mason P. 4 , Pécskay Z. 1 + : Toward understanding the implication of source and differentiation processes in calc-alkaline volcanic areas based on trace element and isotope evidence in Neogene-Quaternary magmatism of CPR.
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-114./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13472. 0 citations.
121. Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + : Eruptive history of the Calimani Mt. as inferred from K-Ar geochronology (Abstr.: p. 115).
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-115./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13475. 0 citations.
122. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Szakács A. 4 , Mason P. 4 , Pécskay Z. 1 + : Source characteristics of the Neogene-Quaternary magmatism in the Carpatho-Pannonian region.
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13536. 0 citations.
123. Szakács A. 4 , Vlad D. 4 , Andriessen P. A. M. 4 , Fülöp A. 3 , Pécskay Z. 1 + : Eruptions of the "Dej Tuff", Transylvanian basin: when, where and how many?.
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-122./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13473. 0 citations.
124. Zelenka T. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki L. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 , Ravasz Cs. 3 : Buried Miocene volcanic structures in Hungary.
International Conference Geology and Prospecting in the Carpathians. Herlany, Slovakia, Sept. 4-6, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13480. 0 citations.
125. Christofides G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Elefteriadis G. 4 , Soldatos T. 4 , Koroneos A. 4 : Petrology and K/Ar geochronology of the Tertiary Euros volcanic rocks, Thrace, northeastern Greece. (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. DP-6).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14546. 0 citations.
126. Harkovska A. 4 , Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + : Kraiskte magmato-tectonic zone (KMTZ-Western Bulgaria) and Ridanji-Krepoljin belt (RKB-East Serbia) - a comparative review of the calc-alcaline magmatism. (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. CP-10).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14544. 0 citations.
127. Pécskay Z. 1 + , Knezevic V. 4 , Cvetkovic V. 4 , Resimic-Saric K. 4 : Time and space distribution of Tertiary granitoid rocks of Serbia: geodynamic implications (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron, Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. DP-14).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14545. 0 citations.
128. Rosu E. 4 , Szakács A. 4 , Downes H. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. G. 4 : The origin of neogene calc-alkaline and alkaline magmas in the Apuseni Mountains, Romania: The Adakite connection.
Geodynamics and Ora Deposits Evolution of the Alpine - Balkan - Carpathian - Dinaride Province. ABCD-GEODE 2001 Workshop. Vata Bai, Romania, 8-12 June, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14029. 0 citations.
129. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Rose E. 4 , Szakács A. 4 , Mason P. 4 , Pécskay Z. 1 + : Evolution from normal to adakite-like calc-alkaline and alkaline magmas in different geotectonic settings: extensional-related (Apuseni Mts.) and subduction-related (South-Marghita-East Carpathians), Romania (Abstracts, Vol.2. p.CO-3).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14547. 0 citations.
130. Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Szakács A. 4 , Itaya T. 4 , Hambach U. 4 , Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 : K-Ar and paleomagnetic age constraints on Persani Mts. alkali basalts - short-living volcanism around Cobb-Mount event (1.2 Ma). (Abst.: Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS. Sopron. Eds.: Ádám A. et al. Vol. 2. p. CO-4).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14549. 0 citations.
131. Zelenka T. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki Z. 3 , Ravasz Cs. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 : Buried Neogene volcanic structures in Hungary (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Instr. of HAS. Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. PP-18).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14541. 0 citations.
132. Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Kiss J. 3 : Miocene volcanism of the Mátra Mountains (N-Hungary). (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. PP-16).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14543. 0 citations.
133. Zelenka T. 3 , Gyarmati P. 3 , Kiss J. 3 , Vértessy L. 3 , Horváth J. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 : Reassessment of the Paleovolcanism of the Tokaj Mts. (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A, et al. Vol. 2. p. PP-17).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14548. 0 citations.
134. Christofides G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Elefteriadis G. 4 , Soldatos T. 4 , Koroneos A. 4 : Tertiary Evros volcanic rocks, Thrace, Northeastern Greece: Petrology, K/Ar geochronology and volcanism evolution.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15672. 0 citations.
135. Fodor L. I. 3 , Jelen B. 4 , Márton E. 3 , Zupancic N. 4 , Trajanova M. 4 , Rifelj H. 4 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Koroknai B. 3 , Dunkl I. 3 , Horváth P. 3 , Horvat A. 4 , Vrabec M. 4 , Kraljic M. 4 , Kevric R. 4 : Connection of neogene basin formation, magmatism and cooling of metamorphics in NE Slovenia.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15668. 0 citations.
136. Márton E. 3 , Zupancic N. 4 , Pécskay Z. 1 + , Trajanova M. 4 , Jelen B. 4 : Paleomagnetism and new K-Ar ages of the Pohorje igneous rocks.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15676. 0 citations.
137. Pécskay Z. 1 + , Kaliciak M. 4 , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Zec B. 4 : Geochronology of the neogene volcanism in the Vihorlatske Vrchy Mountain range, Eastern Slovakia.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15670. 0 citations.
138. Pécskay Z. 1 + , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Prichytal A. 4 : K-Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uhersky Brod, Moravia (Excursion guide and abstracts, p. 100).
HIBSCH 2002 Symposium. Usti nad Labem, Czech Republic, June 3-8, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15107. 0 citations.
139. Póka T. 3 , Zelenka T. 3 , Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 : Miocene volcanism of Cserhát Mts (N.Hungry): an integrated volcanotectonic-geochronologic study.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15678. 0 citations.
140. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Szakács A. 4 , Mason P. R. D. 4 , Thirlwall M. F. 4 , Rosu E. 4 , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Panaiotu C. G. 4 : Implication of the genesis of cali-alkaline and alkaline magmas in reconstruction of lithosphere and mautle dynamics related to Tertiary collision in the Carpatho-Pannonian area.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15665. 0 citations.
141. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + : The most recent volcanism in the Carpathian-Pannonian region. Is there any volcanic hazard?.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15666. 0 citations.
142. Trua T. 4 , Birkenmajer K. 4 , Serri G. 4 , Pécskay Z. 1 + : Petrography and geochemistry of Middle Miocene (Sarmatian) volcanic arc of the Pieniny Mts., West Carpathians.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15674. 0 citations.
143. Földvári M. 3 , Kovács P. G. 3 , Pécskay Z. 1 + , Homonnay Z. 3 : Structural investigations of mica minerals with the object of suitability for K/Ar radiometric dating (Anuarul Inst. Geol. al Romaniei Abstract Volume, 73, 2003, p. 12).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17093. 0 citations.
144. Kovács M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Fülöp A. 3 , Edelstein O. 4 , Gábor M. 4 : Time-space evolution of the Neogene magmatism in Gutai Mts. (Eastern Carpathians, Romania) (Anuarul Inst. Geol. al Romaniei Abstract Volume, 73, 2003, p. 22).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17090. 0 citations.
145. Lang B. 4 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Foster D. 4 : Dating the Hydrothermal events, Telkibánya (Tokaj Mts. Hungary) (Anuarul Inst. Geol. al Romaniei, Abstract Volume, 73, 2003, p. 24).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17089. 0 citations.
146. Manetti P. 4 , Abebe T. 4 , Bonini M. 4 , Corti G. 4 , Innocenti F. 4 , Mazzarini F. 4 , Pécskay Z. 1 + : Volcano-tectonic evolution of the Northern Main Ethiopian Rift (Abstr.: pp. 735-737).
GEOITALIA 2003. 4. Forum Italiano di Scienze della Terra (FIST). Bellaria, Italy, 16-18 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17096. 0 citations.
147. Molnár F. 3 , Gatter I. 4 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Bajnóczy B. 3 : Metallogeny of Paleogene and Neogene vulcanic belts in Hungary.
17th Biennial SGA Meeting. Athens, Greece, 24-28 Aug., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17125. 0 citations.
148. Molnár F. 3 , Bajnóczy B. 3 , Pécskay Z. 1 + : Metallogeny of palaeogene volcanism along the Balaton-Darnó line of Hungry (Abstr.: pp. 36-37).
Final GEODE-ABCD (Geodynamics and Ore Deposit Evolution of the Alpin-Balkan- Carpathian-Dinaride Province) (2003) Workshop. Seggauberg, Austria, 22-24 March, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17097. 0 citations.
149. Pécskay Z. 1 + , Elefteriadis G. 4 , Koroneos A. 4 , Soldatos T. 4 , Christofides G. 4 : K/Ar dating geochemistry and evolution of the Tertiary volcanic rocks, Thrace, northeastern Greece.
17th Biennial SGA Meeting. Athens, Greece, 24-28 Aug., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17123. 0 citations.
150. Pécskay Z. 1 + : K/Ar dating of the Neogene-Quaternary magmatism in the Carpathian-Pannonian Region (CPR) (Anuarul Inst. Geol. al Romaniei Abstract Volume, 73, 2003, p. 2).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17092. 0 citations.
151. Rosu E. 4 , Udubasa G. 4 , Nedelcu L. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 , Ivascanu P. M. 4 : Why is the Neogene mining district of the South Apuseni Mountains (Romania) unique in the Carpathians? (Programme and abstracts, p. 49).
Final GEODE-ABCD (Geodynamics and Ore Deposit Evolution of the Alpin-Balkan- Carpathian-Dinaride Province) (2003) Workshop. Seggauberg, Austria, 22-24 March, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17188. 0 citations.
152. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Vasseli O. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Szakács A. 4 : Alkalic-mafic magnatism in the Carpathian-Pannonian region: A review (Anuarul Inst. Geol al Romaniei, Abstract Volume, 73, 2003, p. 41).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17091. 0 citations.
153. Badura J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Przybylski B. 4 , Koszowska E. 4 , Wolska A. 4 , Zuchiewicz W. 4 : Petrology and age of basalts in the Sudetic Marginal Fault zone, SW Poland.
8. Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Mineralów i Skal. Krakow, Poland, 18-19 listopada 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18148. 0 citations.
154. Badura J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Przybylski B. 4 , Zuchiewicz W. 4 : New age estimation of basalts from the Sudetic Marginal Fault Zone, S.W. Poland (Abstracts Volume: pp. 4-5).
International Workshop Basalts 2004. Czocha Castle, Poland, 5-7 Nov., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17954. 0 citations.
155. Birkenmajer K. 4 , Lorenc M. W. 4 , Pécskay Z. 1 + , Zagozdzon P. P. 4 : Spatial distribution and petrographic differentiation of basaltic rocks in Lower Silesia, Poland. (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) p.43).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17944. 0 citations.
156. Birkenmajer K. 4 , Pécskay Z. 1 + , Lorenc M. W. 4 , Zagozdzon P. P. 4 : Recent geochronological and geochemical study of alkali basaltic rocks in Lower Silezia, Poland (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 43-44).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17945. 0 citations.
157. Birkenmajer K. 4 , Lorenc M. W. 4 , Pécskay Z. 1 + , Zagozdzon P. P. 4 : Wiek, cykle i kierunek migracji trzeciorzedowego bazaltowego wukanizku Dolnego Slaska w swietle datowan K-Ar. (Abstr.: pp. 9-10). (in OthLng..)
8. Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Mineralów i Skal. Krakow, Poland, 18-19 listopada 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18147. 0 citations.
158. Bonini M. 4 , Corti G. 4 , Abebe T. 4 , Innocenti F. 4 , Manetti P. 4 , Mazzarini F. 4 , Pécskay Z. 1 + : The evolution of the main Ethiopian rift in relation to the AFAR and KENYA rifts propagation (Abstr.: CD).
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18056. 0 citations.
159. Koszowska E. 4 , Wolska A. 4 , Zuchiewicz W. 4 , Nguyen Quoc Cuong. 4 , Pécskay Z. 1 + : Petrology and age of late cenozoic basalts in the Dien Bien Phu fault zone, Northern Vietnam.
8. Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Mineralów i Skal. Krakow, Poland, 18-19 listopada 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18150. 0 citations.
160. Lexa J. 4 , Ebner F. 4 , Konecny V. 4 , Kovacs M. 4 , Mackiv B. 4 , Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Rosu E. 4 , Zelenka T. 3 : Map of Neogene to Quaternary volcanic formations in the Carpathian-Pannonian region.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18061. 0 citations.
161. Lorenc M. W. 4 , Birkenmajer K. 4 , Zagozdzon P. P. 4 , Pécskay Z. 1 + : Petrography, chemistry and spatial distribution of Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland (Abstract Volume: p. 19).
International Workshop Basalts 2004. Czocha Castle, Poland, 5-7 Nov., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17953. 0 citations.
162. Marchev P. 4 , Riacheva R. 4 , Vaselli O. 4 , Downes H. 4 , Chiaradia M. 4 , Pécskay Z. 1 + : High-Ba trachybasalts from the Eastern Rhodopes: implications for their genesis.
5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Thessaloniki, Greece, 14-20 April, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18029. 0 citations.
163. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Zelenka T. 3 , Kovacs M. 4 , Póka T. 3 , Fülöp A. 3 : Geochronology of Neogene-Quaternary magmatism in the Carpathian-Pannonian region.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18058. 0 citations.
164. Pécskay Z. 1 + , Lorenc M. W. 4 , Birkenmajer K. 4 , Zagozdzon P. P. 4 : Age relations of Tertiary alkali basaltic rocks from Lower Silesia, S.W. Poland (Abstract Volume: pp. 24-25).
International Workshop Basalts 2004. Czocha Castle, Poland, 5-7 Nov., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17952. 0 citations.
165. Pécskay Z. 1 + : Timing of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpathian-Pannonian Region (CPR).
Symposium Pathbreaking Initiative in the Radiometric Chronology for Coming Generations. Okayama University of Science, Okayama, Japan, 26-27 March, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17445. 0 citations.
166. Poprawa P. 4 , Malata T. 4 , Pécskay Z. 1 + , Banas M. 4 , Skulich J. 4 , Paszkowski M. 4 : Paleografia oraz ewolucja tektoniczna Zachodnich Karpat zewnetrznych - wstepne przeslanki z datowan K/Ar skal podloza krystalicznego obszarow zródlowych dla fliszu. (in OthLng..)
8. Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie Mineralów i Skal. Krakow, Poland, 18-19 listopada 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18152. 0 citations.
167. Rosu E. 4 , Udubasa G. 4 , Pécskay Z. 1 + , Panaiotu C. G. 4 , Panaiotu C. E. 4 : Timing of Miocene-Quaternary magmatism and metallogeny in the South Apuseni Mountains, Romania.
4th National Symposium on Economic Geology "Gold in Metaliferi Mountains". Alba Julia, Romania, 3-5 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18133. 0 citations.
168. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Vaselli O. 4 : Relationships between magmatism and geodynamics in the Carpathian-Pannonian region during Neogene-Quaternary.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18060. 0 citations.
169. Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 : Neogene-Quaternary time-space distribution patterns of monogenetic mafic alkaline volcanism in the Carpathian-Pannonian Region Implications for mantle processes (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 95-96).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17949. 0 citations.
170. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Ioane D. 4 : Systematically changing eruption rates along a Carpathian volcanic arc segment: Neogene/Quaternary Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic chain, Romania.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18057. 0 citations.
171. Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Vinkler A. P. 3 : CIOMADUL: the most recent volcano in the Carpathian-Pannonian region.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18059. 0 citations.
172. Avanic R. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : K-Ar dating of Glauconitic Sediments in Macelj Mt. (NW Croatia) (Abstr.: pp. 5-7).
3rd Croationa Geological Congress, 7th Workshop on Alpine Geological Studies. Opatija, Croatia, 29 Oct. - 1 Nov., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18941. 0 citations.
173. Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Pécskay Z. 1 + : The significance of analyses on fluid inclusion planes (FIP) in reconstruction of spatial and temporal evolution of fracture development in relation to multiple hydrothermal processes in granitoid rocks (Abstr. CD-n).
18th European Current Research on Fluid Inclusions. ECROFI. Sienna, Italy, 6-9 July, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18616. 0 citations.
174. Gméling K. 3 , Pécskay Z. 1 + : Boron content of Miocene calc-alkaline volcanic core samples from the Trans-Tisza Region (Hungary).
SGS 2005. Congress of Slovak Geological Society. Medvedia Hora, Slovakia, 20-23 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18619. 0 citations.
175. Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Bajnóczy B. 3 , Gatter I. 4 : Metallogeny of Paleogene and Neogene volcanic belts in Hungary.
SGS 2005. Congress of Slovak Geological Society. Medvedia Hora, Slovakia, 20-23 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18621. 0 citations.
176. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 , Itaya T. 4 : K-Ar ages for the formation of illite deposit at the Korom Hill, Tokaj Mts., Hungary.
SGS 2005. Congress of Slovak Geological Society. Medvedia Hora, Slovakia, 20-23 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18617. 0 citations.
177. Pécskay Z. 1 + , Kaliciak M. 4 , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Zec B. 4 : Timing of volcanic activity in the Vihorlatské vrchy mountain range, Eastern Slovakia.
SGS 2005. Congress of Slovak Geological Society. Medvedia Hora, Slovakia, 20-23 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18623. 0 citations.
178. Trajanova M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Itaya T. 4 : Timing of magmatism in the Pohorje Mts., Slovenia (Abstr.: pp. 97-99).
3rd Croationa Geological Congress, 7th Workshop on Alpine Geological Studies. Opatija, Croatia, 29 Oct. - 1 Nov., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18942. 0 citations.
179. Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Pécskay Z. 1 + : Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a Variscan granite intrusion (Velence Mts., Hungary).
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006. Vienna, Austria, 2-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19861. 0 citations.
180. Fülöp A. 3 , Kovacs M. 4 , Crihán M. 4 , Pécskay Z. 1 + : The Middle Miocene felsic calc-alkaline volcanism from Oas Mts, Gutai Mts. and Maramures Basin, North-West Romania.
18th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Beograde, Serbia, 3-6, Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19808. 0 citations.
181. Gaudant J. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Pleistocene lamproite occurrence at the southeastern edge of Pannonian Basin (Romania): evidence for an enriched lithospheric mantle source.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006. Vienna, Austria, 2-7 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19863. 0 citations.
182. Gmeling K. 4 , Pécskay Z. 1 + , Simonits A. 3 , et al. 3 : Variation of boron content through time and space in Miocene volcanic rocks of the Tokaj Mts (Hungary).
Neogene Magmatism of the Central Aegean and Adjacent Areas. NECAM. Milos Island, Greece, 11-13 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20079. 0 citations.
183. Kovacs M. 4 , Fülöp A. 3 , Pécskay Z. 1 + : Volcanic activity in Oas Mts (N-W Romania). A review (Abstr.: p. 103).
100th Anniversary Symposium of the Geological Institute of Romania. Bucharest, Romania, 19-20 June, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19804. 0 citations.
184. Kovacs M. 4 , Fülöp A. 3 , Pécskay Z. 1 + : Neogene calc-alkaline magmatism in Oas-Gutai Mts., Eastern Carpathians, Romania. Time and space evolution.
18th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Beograde, Serbia, 3-6, Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19810. 0 citations.
185. Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , Gméling K. 3 , Molnár F. 3 , et al. 3 : Peperites and soft sediment deformation textures of a shallow subaqueous Miocene rhyolitic cryptodome and dyke complex, Pálháza, Hungary.
Physical Geology of Subvolcanic Systems: Laccoliths, sills and Dykes. LASI II. Isle of Skye, UK, 1-3 April, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19859. 0 citations.
186. Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 , Kovacs M. 4 , Szakács S. 3 , Fülöp A. 3 : K-Ar ages of the Neogene calc-alkaline intrusive magmatism in the Eastern Carpathians, Romania.
18th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Beograde, Serbia, 3-6, Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19811. 0 citations.
187. Pécskay Z. 1 + , Póka T. 3 , Zelenka T. 3 , et al. 3 : Miocén riolittufák elterjedése és kronológiája a Kárpát-medencében. (in Hung.)
8. Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy, Románia, 2006. április 6-9. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19807. 0 citations.
188. Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : What do the Carpathians Neogene-Quaternary volcanic rocks tell us about geodynamics? (Abstr.: p. 201).
100th Anniversary Symposium of the Geological Institute of Romania. Bucharest, Romania, 19-20 June, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19805. 0 citations.
189. Szakács S. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , et al. 3 : A "Dési tufa" radiometrikus kormeghatározása (Abstr.: p. 301). (in Hung.)
8. Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy, Románia, 2006. április 6-9. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19806. 0 citations.
190. Trajanova M. 4 , Pécskay Z. 1 + : Evolution of the calc-alkaline magmatism in the Pohorje Mt. Slovenia.
18th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Beograde, Serbia, 3-6, Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19812. 0 citations.
191. Yanev Y. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Ultrapotassic to potassic Late Neogene volcanic rocks in Macedonia: Mineralogy, geochemistry and age.
18th Congress of Carpathian-Balkan Geological Association. Beograde, Serbia, 3-6, Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19809. 0 citations.
192. Fodor L. I. 3 , Koroknai B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Horváth P. 3 , et al. 3 : Formation age, exhumation and deformation of the Pohorje pluton: implications for Cretaceous and Miocene deformations of the Eastern Alps-Pannonian basin junction (Abstr.: pp. 18-19).
8th Workshop on Alpine Geological Studies. Davos, Switzerland, 12-15 Oct., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20709. 0 citations.
193. Gmeling K. 4 , Harangi Sz. 3 , Kasztovszky Zs. 3 , Pécskay Z. 1 + , Simonits A. 3 : Inferences for the style of subduction in the Carpathian-Pannonian region based on boron signatures (Abstr.: Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement, 71(2007)A331).
17th Annual Meeting of the German Mineralogical Society. Goldschmidt Conference. Cologne, Germany, 19-24 Aug., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23885. 0 citations.
194. Kiss P. 3 , Molnár F. 3 , Gméling K. 3 , Pécskay Z. 1 + : Contribution to understanding of acidic volcanism and its relationship to large scale hydrothermal processes on the basis of new geochemical and K-Ar age data in the Tokaj Mts. (Abstr.: pp.24-25).
LESC Exploratory Workshop EW 06-030. Sovata, Romania, 4-7 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20499. 0 citations.
195. Kraus S. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : New 40Ar/39Ar and K/Ar ages of dikes in the South Shetland Islands (Antarctic Peninsula).
10th International Symposium on Antarctic Earth Sciences. Santa Barbara, Calif., USA, 26 Aug. - 1 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20662. 0 citations.
196. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Multiphase growth and decay of the Dollpovské Hory volcanic complex (NW Bohemia) (Abstr.: pp. 29-30).
LESC Exploratory Workshop EW 06-030. Sovata, Romania, 4-7 Sept., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20661. 0 citations.
197. Boev B. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Plio-Pleistocene ultra- to high potassium volcanic rocks in Republic of Macedonia: Geohronological data.
1st Geological Congress of Macedonian Geologists. Ohrid, Republic of Macedonia, 10-12 Oct., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21866. 0 citations.
198. Zacek V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Resultados preliminares del levantamiento geológica de la hoje Miramar, escala 1:50 000. Cooperacidu geológica Costa Rica - Republica Checa. (in Spanish)
9. Centroamerican Geological Congress. San José, Costa Rica, 2-5 July, 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21868. 0 citations.
199. Zacek V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Gran Canón de Somoto, Nicaragua - Fenómeno geológica de potencial turustuco. (in Spanish)
9. Centroamerican Geological Congress. San José, Costa Rica, 2-5 July, 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21869. 0 citations.
200. Haller M. J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Németh K. 3 , et al. 3 : Preliminary K-Ar geochronology of Neogene back arc volcanism (Abstr.: pp. 40-41).
3rd International Maar Conference. Malargüe, Argentina, 14-17 April, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21871. 0 citations.
201. Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Comparison and connection between Neogene andesite intrusions following the calc-alkaline arc in the West Carpathians (Abstr.: pp. 91-92).
3rd International Maar Conference. Malargüe, Argentina, 14-17 April, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21870. 0 citations.
202. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Two decades of fruitful co-operation in studying magmatic and metamorphic events in Serbia.
Conference Devoted to the 30 Years of Interacademic Co-operation of Academician Stevan Karamata. Belgrade, Serbia, 15-16 Oct., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22195. 0 citations.
203. Alderton D. H. M. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : The timing of volcanism and associated precious metal mineralization in the Apuseni Montains, Romania (Geologica Balcanica, 39(2010)22).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22953. 0 citations.
204. Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Genetic and age relationship of base metal mineralization along the Periadriatic-Balaton Lineament system on the basis of radiogenic isotope studies (Acta Mineralogica-Petrographica Abstracts Series, Szeged, 6(2010)224).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22899. 0 citations.
205. Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Németh T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Lespinasse M. 4 : Relationship between clay mineralogy, fluid inclusions and K/Ar ages in the Triassic and Palaeogene hydrothermal alteration zones within the Variscan granite of the Velence Mts. (W-Hungary) (Acta Mineralogica-Petrographica, 6(2010)621).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27053. 0 citations.
206. Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : The Miocene granitoid rocks of Bukulja Mt.: Evidence of lower crustal anatexis in the Southern Pannonian realm (Geologica Balcanica 39(2010)85).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22955. 0 citations.
207. Downes H. 4 , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Post-subduction Pliocene-Quaternary magmatism in the south-east part of the Carpathian-Pannonian Region: Tectonic significance (Geologica Balcanica 39(2010)100 ).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22956. 0 citations.
208. Gál A. 4 , Molnár F. 3 , Szakács A. 4 , Kristály F. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : The Certej hydrothermal ore deposit (Apuseni Mts., Romania): Fluid inclusions, types and age of the related hydrothermal alteration (Geologica Balcanica 39(2010)118).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22957. 0 citations.
209. Gméling K. 3 , Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , et al. 3 : Neogene andesite intrusions along the Carpathian calc-alkaline volcanic arc (Geologica Balcanic 39(2010)135).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22958. 0 citations.
210. Gméling K. 3 , Pécskay Z. 1 + , Harangi Sz. 3 , et al. 3 : Boron variation in the calc alkaline volcanic arc of the Wester Carpathians, Central Europe (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)483)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22902. 0 citations.
211. Kiss P. 3 , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Petrochemical signatures of Sarmatian volcanic rocks in the mineratlized and unmineralized areas of the Tokaj Mountains, NE-Hungary (Geologoca Balcanica 39(2010)191).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22967. 0 citations.
212. Kiss P. 3 , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Geochemical characteristics of Sarmatian volcanic rocks in the Tokaj Mountains, Hungary (Acta Mineralogica-Petrographica Abstracts Series, Szeged, 6(2010)484)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22903. 0 citations.
213. Konecny V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Paleovolcanological reconstruction of the Vepor andesite stratovolcano (Central Slovakia) (Geologica Balcanica 39(2010)200).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22968. 0 citations.
214. Koroknai B. 3 , Maros Gy. 4 , Kovács-Pálffy P. 3 , Kónya P. 3 , Viczian I. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Origin and timing or brittle shear zones in the Mórágy Granite (Hungary): Mineralogy and K-Ar geochronology of illite-rich fault gouges (Acta Mineralogica-Petrophaica Abstract Series, Szeged, 6(2010)622)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22905. 0 citations.
215. Kovacs M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Fülöp A. 3 , et al. 3 : Time and space distribution of the Neogene intrusive magmatism from Oas-Gutai Mts., Eastern Carpathians, Romania (Geologica Balcanica 39(2010)214).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22969. 0 citations.
216. Kovacs M. 4 , Fülöp A. 3 , Kovács-Pálffy P. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Magma mingling and mixing as key processes in the petrogenesis of the Laleaua Alba Neogene composite igneous complex, Gutai Volcanic Zone, Northern Romania (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)522)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22904. 0 citations.
217. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Cenozoic climate evolution in the northern Antartic Peninsula region: Geochronology and paleoenvironments of the Eocene-Miocene succession on King George Island.
International Polar Year Oslo Science Conference. Oslo, Norway, 8-12 June, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22682. 0 citations.
218. Lexa J. 4 , Fülöp A. 3 , Kovacs M. 4 , Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , et al. 3 : Neogene-Quaternary volcanic forms in the Carpathian-Pannonian region: A reviw.
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22961. 0 citations.
219. Lexa J. 4 , Pécskay Z. 1 + : Rariometric dating of rhyolites by conventional K/Ar method: Methodical aspects.
DATING 2010. Dating of Minerals and Rocks, Metamorphic, Magmatic and Metallogenetic Processes, as well as Tectonic Events. TATOVANIE 2010. Bratislava, Slovakia, 30 April, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22680. 0 citations.
220. Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , Bajnóczy B. 3 , Pécskay Z. 1 + : A Velencei-hegység paleofluid-áramlási rendszerei. (in Hung.)
1. Kôzettani Vándorgyűlés. Gárdony, 2010. június 11-13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27052. 0 citations.
221. Molnár F. 3 , Bajnóczy B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Prohászka A. 3 , Benkó Zs. 1 + : Hydrothermal alteration, fluid inclusions and stable isotopes (O,H) in a porphyry and related epithermal system of the Palaeogene volcanic belt of the Alp-Carpathian Orogen (Velence Mts. W-Hungary) (Acta Miner.-Petr. Absr. Ser. Szeged, 6(2010)289)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22910. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
222. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 : Radiometric dating of rhyolites by conventional K/Ar method: Methodology (Geologica Balcanica 39(2010)301).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22970. 0 citations.
223. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Relationships of rhyolite magmatism and epithermal systems in the Central Slovakia and Tokaj Mzs, regions of the Western Carpathians: K/Ar dating of volcanic and hydrothermal processes (Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 6(2010)297)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22901. 0 citations.
224. Récsi A. 3 , Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Németh T. 3 , Pécskay Z. 1 + : Hidrotermás átalakítási zónák ásványtani vizsgálata a Velencei-hegységben (Abstr.: p. 80). (in Hung.)
Magyar Földtudományi Szakemberek X. Világtalálkozója. HUNGEO 2010. Szombathely, 2010. augusztus 14-19. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27050. 0 citations.
225. Romanidis G. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : K-Ar mineral dating and thermochronometry of the south Sithonia Plutonic Complex (Chalkidiki, Greece) (Geologica Balcanica 39(2010)338).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22971. 0 citations.
226. Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Gmeling K. 4 , et al. 3 : Note on the evolution of a Miocene composite volcano in an extensional setting, Zarand Basin (Apuseni Mts., Romania).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22963. 0 citations.
227. Szakács A. 4 , Lexa J. 4 , Molnár F. 3 , Seghedi I. 4 , Kovacs M. 4 , Pécskay Z. 1 + , Márton I. 4 : The role of the time factor in the hydrothermal metallogenesis related to the Neogene volcanism in the Carpathian-Pannonian Region (Geologica Balcanica 39(2010)382).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22972. 0 citations.
228. Yanev Y. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Mineralogy of the Pliocene trachyte and its carbonatitic minette inclusions in Ostrvica, FYR Macedonia.
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22965. 0 citations.
229. Krajewski K. P. 4 , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Paleoclimatic stages in the Eocene-Miocene succession on King George Island: New geochronology data and relevance for Cenozoic glaciation of Antarctica.
11th International Symposium on Antarctic Earth Science. Edinburgh, UK, 10-15 July, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23884. 0 citations.
230. Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Miocene-Pliocene effusive and explosive shallow subaqueous volcanism in the Northern Chatham Island, SW-Pacific: Evidence for the dominantly submerged nature of the Zealandia microcontinent.
Geoscience Society of New Zealand 2011 Conference. Nelson, New Zealand, 27 Nov. - 1 Dec., 2011ln;alan 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24445. 0 citations.
231. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : A Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriumának tudományos tevékenysége. (in Hung.)
13. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, Románia. 2011. március 31 - április 3. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23437. 0 citations.
232. Viczian I. 3 , Kónya P. 3 , Koroknai B. 3 , Kovács-Pálffy P. 3 , Maros Gy. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mineralogy and K-Ar geochronology of illte-rich fault gouges in the Mórágy granite, Hungary (Abstr. p. 36).
European Clay Conference - Euroclay. Antalya, Turkey, 26 June - 1 July, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P24716. 0 citations.
233. Kovács-Pálffy P. 3 , Kónya P. 3 , Földvári M. 3 , Thamóné Bozsó E. 3 , Szegô É. 3 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + : A Tétényi-fennsík szarmata bentonitosodott riolittufa lelôhelyei (Magyarország). (in Hung.)
14. Székelyföldi Geológus Találkozó. Marosvásárhely, Románia, 2012. október 19-21 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25260. 0 citations.
234. Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Volcanological and petrological features of the south-eastern part of Yamanlar and Yunt Da volcanic fields (West Anatolia) (Abstr.: p. 86).
International Earth Science Colloquium on the Aegean Region. IESCA-2012. Izmir, Turkey, 1-5 Oct., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25273. 0 citations.
235. Cajz V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : First paleomagnetic results from cenzoic volcanics of Lusatian region, Saxony/Bohemian (Abstr.: Czech Geological Survey Prague and Scenberg Museum of Natural History Görlitz. Eds: Büchner, J. et al. pp. 189-190).
Basalt 2013. Cenozoic Magmatism in Central Europe. Görlitz, Germany, 24-28 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25838. 0 citations.
236. Kereszturi G. 4 , Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Eruptive volume estimate of the Nógrád-Gömör Novohrad-Gemer Volcanic Field (Slovakia-Hungary) (Abstr.: Czech Geological Survey Prague and Scenberg Museum of Natural Hystory Görlitz. Eds.: Bücher, J. et al. pp. 168-169).
Basalt 2013. Cenozoic Magmatism in Central Europe. Görlitz, Germany, 24-28 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25835. 0 citations.
237. Kovacs M. 4 , Pécskay Z. 1 + : Magma-mixing and mingling as key magmatic processes controlling the development of the volcanic events in the Gutai Neogene Volcanic Zone, Eastern Carpathians, Romania.
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. IAVCEI. Kagoshima, Japan, 20-24 July, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26426. 0 citations.
238. Lexa J. 4 , Pécskay Z. 1 + : K-Ar dating of the Jastrabá formation rhyolites and related mineralization in the Central Slovakia Volcanic Field (Abstract Book. Eds: Broska, I. et al. Bratislava, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences pp.80-81).
Geological Evolution of the Western Carpathians: New Ideas in the Field of Inter-regional Correlations. International Conference of the Geological Institute, Slovak Academy of Sciences. Smolenice, Slovak Republic, 16-19 Oct., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26290. 0 citations.
239. Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Episodically rejuvenating Cenzoic subaqueous mafic monogenetic volcanism in the Catham Island (SW-Pacific) (Abstr.: Czech Geological Survey Prague and Scenberg Museum of Natural History Görlitz. Eds.: Büchner, J. et al. pp. 170-171).
Basalt 2013. Cenozoic Magmatism in Central Europe. Görlitz, Germany, 24-28 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25837. 0 citations.
240. Paluska A. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Age and time mode of ultramafic and associated dyke rocks (Abtr.: Czech Geological Survey Prague and Scenberg Museum of Natural History, Görlitz. Eds: Büchner, J. et al. pp. 230-231).
Basalt 2013. Cenozoic Magmatism in Central Europe. Görlitz, Germany, 24-28 April, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25836. 0 citations.
241. Cvetkovic V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Had Late Oligocene-Early Miocene magmatism in the Dinarides different phases? The case study of the Rudnik Mts. volcanic complex.
20th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Tirana, Albania, 24-26 Sept., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27161. 0 citations.
242. Kovács M. 4 , Fülöp A. 3 , Pécskay Z. 1 + : Dome-building volcanic activity in the Oas-Gutai Neogene Volcanic Area, Eastern Carpathians, Romania.
20th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Tirana, Albania, 24-26 Sept., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27166. 0 citations.
243. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Geochronology of the Point Hennequin Group (Mount Wawel), King George Island, West Antarctica.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26989. 0 citations.
244. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : King George Island, West Antarctica: Stratigraphic scheme of the Warszawa, Kraków, Melville Block.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26990. 0 citations.
245. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : Geochronology of the Baranowski Glacier Group (Red Hill), King George Island, West Antarctica.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26991. 0 citations.
246. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Geochronology of the Ezcurra Inlet Group (Ezcurra Inlet and Point Thomas), King George Island, West Antarctica.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26992. 0 citations.
247. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Geochronology of the Chopin Ridge Group II (Low Head, King George Bay), King George Island, West Antarctica. Polonez Cover and Boy Point formations.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26993. 0 citations.
248. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Geochronology of the Moby Dick Group (Sherratt Bay, Destruction Bay), King George Island, West Antarctica. Destruction Bay and Cape Melville formations.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26994. 0 citations.
249. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Geochronology of the Chopin Ridge Group I (King George Bay), King George Island, West Anterctica. Mazurek Point and Lions Cove formations.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26998. 0 citations.
250. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : Transition from greenhouse (Eocene) to icehouse (Oligocene, Miocene) conditions on King George Island: An overview.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27000. 0 citations.
251. Lexa J. 4 , Németh K. 3 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Evolution of monogenetic rhyolite volcanoes: Vinicky, Eastern Slovakia.
20th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Tirana, Albania, 24-26 Sept., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27162. 0 citations.
252. Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : The importance of petrography and rock geochemistry in interpretation of K-Ar data of volcanic rocks.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26999. 0 citations.
253. Pécskay Z. 1 + : The K-Ar and 40Ar- 39Ar methods: Summary and comparison of their applications to the geochronology of igneous rocks.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26996. 0 citations.
254. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : Geochronology of Tertiary magmatism of King George Island: A review.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26997. 0 citations.
255. Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Time-space evolution and volcanological features of the Late Miocene-Quaternary Calimani-Gurghiu-Harghita Volcanic Range, East Carpathians, Romania. A Review.
20th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Tirana, Albania, 24-26 Sept., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27164. 0 citations.
256. Tatur A. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Reconstructing sedimentary environments during preglacial (Lions Cove Formation, Eocene) and glacial (Polonez Cove Formation, Oligocene) times on King George Island: New inside from the Moon Valley and Godwin Cliffs outcrops.
Geochronology and Paleoenvironmental Interpretation of Selected Rock Succession in West Antarctica. Conference - Project ATLAB. Warszawa, Poland, 28-29 May, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26995. 0 citations.
257. Benkó Zs. 1 + , Pécskay Z. 1 + : A K-Ar és a 40Ar-39Ar kormeghatározás: Lehetôségek és korlátok. (in Hung.)
Meddig ér a takarónk? A Magmaképzôdést‹l a regionális litoszféra formáló folyamatokig. ŕpálos, Románia, 2015. szeptember 10-12. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27970. 0 citations.
258. Kovács M. 4 , Fülöp A. 3 , Pécskay Z. 1 + : Volcaniclastic sedimentation- witness of the interaction between volcanism and sedimentation in Oas-Gutai: Neogene volcanic area (Eastern Carpathians, Romania).
IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior) Symposia. Prague, Czech Republic, 22 June - 2 July, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28347. 0 citations.
259. Zelenka T. 3 , Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + : A Tokaji-hegység neogén vulkáni fejlôdéstörténete: A paleomágneses, a radioaktív kor és a földtani-kôzettani, vulkanológiai vizsgálati adatok összehansonlításával. (in Hung.)
Meddig ér a takarónk? A Magmaképzôdést‹l a regionális litoszféra formáló folyamatokig. ŕpálos, Románia, 2015. szeptember 10-12. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28262. 0 citations.
260. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + , Futó I. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , Veress M. 3 : Gráf, szkóp, méter. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29021. 0 citations.
261. Petô M. 3 , Keresztúri Á. 3 , Benkó Zs. 1 + , Nagy D. 1 + , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Cosmogenic and trapped noble gases of Csátalja H4-5 chondrite.
79th Annual Meeting of the Meteoritical Society 2016. Berlin, Germany, 7-12 Aug., 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29649. 0 citations.
262. Sebe K. 3 , Konrád G. 4 , Lukács R. 3 , Harangi Sz. 3 , Benkó Zs. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Magyar I. 4 , Dunkl I. 3 , Sztano O. 4 , Józsa S. 3 : Linking bio- and chronostratigraphy in Lake Pannon: Pyroclastics and biozones in the southwestern Pannonian Basin (Abstr.: pp. 44-46).
Lake - Basin - Evolution. Stratigraphy, Geodynamics, Climate and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems. RCMNS Interim Colloquium - CGS Limnolgeology Workshop. Zagreb, Croatia, 20-24 May, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29298. 0 citations.
263. Benkó Zs. 1 + , Nagy D. 1 + , Jáger V. 3 , Szepesi J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Ott U. 1 + , Petô M. 3 : A Cassignol-Gillot módszer bevezetése az MTA Atomki Iker Központjában. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29815. 0 citations.
264. Kovács M. 4 , Fülöp A. 3 , Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Yamamoto M. 4 , Jurje M. 4 : P-T evolution of the Miocene magmatic system from Gutai Volcanic Zone (Eastern Carpathians, Romania).
IAVCEI 2017 (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior) Scientific Assambly. Portland, Oregon, USA, 14-18 Aug., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30010. 0 citations.
265. Myslivecek J. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Petrology of weakly differentiated alkaline, high-level intruseve rocks in the Zahorany-Chotinéves Belt near Litomerice (Abstr.: p. 27).
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29867. 0 citations.
266. Pécskay Z. 1 + : Systematic K-Ar geochronological survey in the southern part of the Main Ethiopian rift: Implications for rift evolution (Abstr.: p.47).
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29865. 0 citations.
267. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Volcanic history of the Doupovské Hory Volcanic Complex: An overview (Abstr.: p. 47).
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29866. 0 citations.
268. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : A jJourney into the volcanic history of the Doupovské hory Volcanic Complex.
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30068. 0 citations.
269. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + : Mid-conference fieldtrip: Walk to the Uhost' hill.
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30069. 0 citations.
270. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Basalt2017 Pre-conference fieldtrip: Rift-flank volcanism in the Krusné hory/Erzgebirge Mts. area.
Basalt 2017. Kadan, Czech Republic, 18-22 Sept., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30070. 0 citations.
271. Rapprich V. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Age disparity for spatially related Sevattur and Samalpatti Carbonatite Complexe.
Goldschmidt Congress. Goldschmidt 2017. Paris, France, 13-18 Aug., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29958. 0 citations.
272. Seghedi I. 4 , Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : The significance of debris avalanche deposits in the architecture of the Calimani-Gurghiu-Harghita volcanic range (Eastern Transylvania, Romania).
4th International Volcano Geology Workshop. Eastern Transylvania, Romania, 8-14 Oct., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29969. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


273. Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magyarország ÉK-i miocén vulkanitjai és azok kronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya. Budapest, 1981. május 20. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03661. 0 citations.
274. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : A Magyarországi tercier és kvarter bazaltos kôzetek K/Ar kronológiai vizsgálatának áttekintése. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05157. 0 citations.
275. Borsy Z. 3 , Balogh K. 2 + , Kozák M. 3 , Pécskay Z. 1 + : —jabb adatok a Tapolcai-medence fejlôdéstörténetéhez. (in Hung.)
KLTE/Kossuth Lajos Tudományegyetem/, Debrecen, 1985. nov. 19 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05155. 0 citations.
276. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 : A miocén vulkanizmus radiometrikus kronologiája a Tiszántúlon. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05161. 0 citations.
277. Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : A Tokaj-hegység miocén vulkanizmusa és kronologiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05156. 0 citations.
278. Pécskay Z. 1 + : A Zemplén-hegység miocén vulkanitjain és a Tiszántúl fedett miocén vulkanitjain végzett K/Ar módszeres kormeghatározás. (in Hung.)
Magyar Földrajzi Társulat, Debrecen, 1986. febr. 25 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05358. 0 citations.
279. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + : —jabb adatok a Nagyalföld miocén vulkánosságához. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat, az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály és a Budapesti Területi Szervezet közös elôadóûlése, ELTE, Bp., 1989.szept.11 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06452. 0 citations.
280. Pécskay Z. 1 + , Székyné-Fux V. 3 : —jabb adatok a Nagyalföld földtani és geokronológiai ismeretésben. (in Hung.)
Kôolajkutató Vállalat Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezet, Szolnok, 1990 jan.23. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06652. 0 citations.
281. Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Bernád A. 4 , Kovacs M. 4 : Constraints on the Neogene time-scale by K-Ar dating of Gutii Mts. volcanic rocks (Romania).
Interprinderea de prospectiuni si explorari geologice Maramures, Baia Mare. Baia Mare, /Nagybánya/, Romania, 1991. junius 27. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07251. 0 citations.
282. Pécskay Z. 1 + , Djordjevic M. 4 , Karamata S. 4 , Knezevic-Djordjevic V. 4 : First data on the age of the volcanic rocks from the Ridanj-Krepoljin zone.
Session of Serbian Geological Society. Beograd, Serbia, 24. Dec.,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08088. 0 citations.
283. Pécskay Z. 1 + , Edelstein O. 4 , Kovács M. 4 , Crihán M. 4 , Bernád A. 4 : K-Ar determination on Neogene volcanic rocks from Oas-Gutii Mts (East Charpathian, Romania).
Societatea Geologica Romana - Filiale Baia Mare. Baia Mare, Románia, 1992.Dec.3. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07912. 0 citations.
284. Edelstein O. 4 , Kovács M. 4 , Crihán M. 4 , Bernád A. 4 , Pécskay Z. 1 + : K-Ar age determination on Neogene volcanic rocks from Oas-Gutii Mountains (East Carpathian, Romania).
Institutul de Geologie si Geofizicá. Bucharest, Romania, 11.Febr.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08086. 0 citations.
285. Kozák M. 3 , Pécskay Z. 1 + : —jabb adatok a Sierra Maestra (Kuba) magmatitjainak korviszonyaihoz. (in Hung.)
Alföldi Napok. Geológiai Ankét, DAB. Debrecen, 1993. május 13. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08239. 0 citations.
286. Pécskay Z. 1 + : Az Avas-Gutin-Kelemen-Hargita vulkáni vonulat kronológiája a K/Ar koradatok tükrében. (in Hung.)
ELTE, Magyarhoni Földtani Társulat, Ásványtan-Geokémiai Szakosztály. Budapest, Magyarország, 1993.nov.16. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08520. 0 citations.
287. Pécskay Z. 1 + : Application of K/Ar method in the study of the Tertiary volcanic activity of the Pannonian basin.
Institutul de Geologie si Geofizicá. Bucharest, Romania, 11.Febr.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08087. 0 citations.
288. Seghedi I. 4 , Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + : Geochronology of the volcanic region of the Calimani-Harghita Mountains. (East Carpathian, Romania) in the light of K/Ar data.
Institutul de Geologie si Geofizicá. Bucharest, Romania, 11.Febr.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08089. 0 citations.
289. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + : Latitos paleogén vulkanit a Nagy Alföld D-i szegélyérôl. (in Hung.)
Alföldi Napok. Geológiai Ankét, DAB. Debrecen, 1993. május 13. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08238. 0 citations.
290. Komlóssi Gy. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Szalay E. 3 , Vetôné Ákos É. 3 , Zelenka T. 3 : Az alpi metallogenezis és a lemeztektonika kapcsolata a Kárpát-Balkán régióban. Beszámoló az IGCP 356 project 1994. évi nagybányai ülésérôl. (in Hung.)
ELTE TTK Ásványtani Tanszék. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály. Budapest, Magyarország, 1994.október 24. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08995. 0 citations.
291. Pamic J. 4 , Pécskay Z. 1 + : Geoloske i izotopne starosti tercijarnih vulkanskih formacija savsko-dravskog medurjecje. (in OthLng..)
Hrvatsko Geolosko Drustvo. Zagreb, Croatia, 25 April, 1996. 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09784. 0 citations.
292. Pécskay Z. 1 + , Kovacs M. 4 , Gábor M. 4 : K-Ar dating of Neogene volcanic rocks from Baia-Mare region, Romania.
CUART S.A. Baia Mare, Romania, 22.Febr.,1996. 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09785. 0 citations.
293. Pécskay Z. 1 + : Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Carpatho-Pannonian region.
Okayama University of Science, Research Institute of Natural Science. Okayama, Japan, Nov.,1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10872. 0 citations.
294. Karácson D. 3 , Harangi Sz. 3 , Szakmány Gy. 3 , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Balogh K. 2 + , Józsa S. 3 , Kovácsvölgyi S. 3 : 1:50.000 scale volcanological map of the Börzsöny Mts, North Hungary. (Journal of Conference EUG 10 Abstract Volume).
EUG 10. Strasbourg, France, March 28 - April 1, 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12047. 0 citations.
295. Pécskay Z. 1 + : Timing of magmatism in the Carpathian-Pannonian region.
Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, Bulgaria, July 1, 1999 0 (1999)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12258. 0 citations.
296. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 : A Tokaji-hegység hidrotermális folyamatainak korviszonyai K-dús kôzetek és ásványok K-Ar vizsgálata alapján. (in Hung.)
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály elôadóülése. Budapest, ELTE, 1999. nov. 15. 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12592. 0 citations.
297. Márton E. 3 , Pécskay Z. 1 + : Miocén ignimbrit vulkanizmus a Bükk alján: A paleomágneses és K/Ar izotóp adatok komplex kiértékelése. (in Hung.)
Általános Földtani Szakolsztály, Budapesti és Észak-Magyarországi Területi Szervezet közös elôadóülése. MÁFI. Bp., 2000. november 24. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13530. 0 citations.
298. Pécskay Z. 1 + : Tertiary magmatism in the Carpathian-Pannonian region.
Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár, Románia, 2000. január 12. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12816. 0 citations.
299. Pécskay Z. 1 + : Space and time distribution of Tertiary magmatism in the Rhodopes, Bulgaria.
Department of Mineralogy and Petrology, University of Tessaloniki. Greece, June 6, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13336. 0 citations.
300. Pécskay Z. 1 + : K-Ar age determination; applications and principles.
Department of Mineralogy and Petrology, University of Tessaloniki. Greece, June 6, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13337. 0 citations.
301. Pécskay Z. 1 + : Kárpát-Pannon medence neogén-kvarter vulkanizmusa. (in Hung.)
G.E.K.K.O. (Erdélyi Geológus Társulat), Kolozsvár, Románia, 2000. január 13. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12814. 0 citations.
302. Pécskay Z. 1 + : Radiometrikus kormeghatározási módszerek alkalmazása a geológiában. (in Hung.)
G.E.K.K.O. (Erdélyi Geológus Társulat), Kolozsvár, Románia, 2000. január 13. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12815. 0 citations.
303. Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + : A Tokaji-hegység vulkanizmusának fejlôdéstörténete. (in Hung.)
A Tokaji-hegység paleovulkáni értékelése elôadóülés. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály és Általános Földtani Szakosztály rendezésében. Budapest, ELTE, 2000. december 11. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13583. 0 citations.
304. Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + : A Mátra hegység miocén vulkanitjainak komplex földtani (kôzettan-geokémiai, radiometrikus kormeghatározás) és vulkanológiai vizsgálata. (in Hung.)
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály és az Általános Földtani Szakosztály elôadóülése. ELTE, Bp., 2000. november 13. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13529. 0 citations.
305. Pécskay Z. 1 + : Recent K-Ar datings in the Carpathian-Pannonian Region.
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita degli Studi di Firenze. May 29, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14228. 0 citations.
306. Pécskay Z. 1 + : Research activity of K-Ar laboratory in Debrecen (Hungary): instrumentation and main topics.
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita degli Studi di Firenze. May 29, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14229. 0 citations.
307. Pécskay Z. 1 + : Research activity in the K-Ar laboratory, Debrecen.
Instytut Nauk Geologicznych Pan, Krakow, Poland, 21 June, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14031. 0 citations.
308. Balogh K. 2 + , Fodor L. I. 3 , Koroknai B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Dunkl I. 3 , Márton E. 3 , Zupancic M. T. 4 , Trajanova M. 4 , Horváth P. 3 , Jelen B. 4 : —j K/Ar és fission track koradatok és azok szerkezetföldtani következményei a szlovéniai Pokorje-Kozjak hegységbôl. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. FKK, Budapest, 2002. árprilis 25. 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14907. 0 citations.
309. Pécskay Z. 1 + : The evolution of the Neogene/Quaternary volcanic activity in the Carpatho-Pannonian region: constraints from new K-Ar data.
Babes-Bolyai Egyetem. Kolozsvár, Románia, 2002. március 11. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14909. 0 citations.
310. Pécskay Z. 1 + : A K-Ar és Ar-Ar kormeghatározás alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
GEKKO Elôadóülése. Kolozsvár, Románia, 2002. március 11. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14908. 0 citations.
311. Pécskay Z. 1 + : Geochronological study of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region (CPR).
Geological Survey of Slovenia. Ljubljana, Slovenia, 21. Nov., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15616. 0 citations.
312. Pécskay Z. 1 + : K-Ar and Ar-Ar datings: techniques and applications in geochronology.
Geological Survey of Slovenia. Ljubljana, Slovenia, 21. Nov., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15617. 0 citations.
313. Pécskay Z. 1 + : —jabb K/Ar koradatok a tari dácittufán. (in Hung.)
MFT Általános Földtani Szakosztály, MGE Általános Geofizikai Szakosztály: Vitafórum a Tari Dácittufa Formáció típus szelvényérôl. MÁFI, Budapest., 2002. április 8. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14905. 0 citations.
314. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 : Relationships between volcanism and hydrothermal activity in the Tokaj Mountains, Northeast Hungry, based on K-Ar ages.
Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences. Cracow, Poland, 28 Jan., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15844. 0 citations.
315. Pécskay Z. 1 + : Research activity of K-Ar laboratory in Debrecen (Hungary): Instrumentation and applications.
Université Henry Poincaré, Nancy, France, 30 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17087. 0 citations.
316. Pécskay Z. 1 + : Geochronology of the Neogene-Quaternary calc-alcaline volcanism of the Carpathian-Pannonian region with special reference to the Apuseni Mts.
Université Henry Poincaré, Nancy, France, 30 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17088. 0 citations.
317. Pécskay Z. 1 + : K-Ar módszer alkalmazása hidrotermális rendszerek geokronológiai vizsgálatára. (in Hung.)
ELTE Student Chapter of the Society of Economic Geologists. ELTE, Budapest, 2004. március 1. 0 (2004)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17382. 0 citations.
318. Pécskay Z. 1 + : Comparative study of space and time and genetic relations of Neogene-Quaternary magmatism in Carpathian-Pannonian Region (CPR).
Department of Mining, Faculty of Engineering, Kyushu University. Fukuoka, Japan, 16 May, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18615. 0 citations.
319. Pécskay Z. 1 + : On the basic assumptions in K-Ar dating method: Applications to the geochronology of igneous rocks of the Carpathian-Pannonian Region (CPR).
Geological Institute of PAN. Warszawa, Poland, 23 Nov., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16709. 0 citations.
320. Pécskay Z. 1 + : Constraints on the evolution of the Neogene-Quaternary magmatism of Carpathian-Pannonian Region (CPR), based on K-Ar ages.
University of Zagreb, Department of Geology. 5 Oct., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18939. 0 citations.
321. Pécskay Z. 1 + : Evolution of the Carpathian-Pannonian Neogene magmatism.
Praha, Geological Survey of Czech Republic, 31 Jan., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19248. 0 citations.
322. Pécskay Z. 1 + : Timing of tertiary basaltic magmatism of Lower Silesia (Poland).
Praha, Geological Survey of Czech Republic, 31 Jan., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19249. 0 citations.
323. Pécskay Z. 1 + : King George Island, Antarktisz földtani szerkezete és kutatása. (in Hung.)
Budapest, Elte Ásványtani Tanszék, 2009. november 23. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22366. 0 citations.
324. Pécskay Z. 1 + , Gméling K. 3 : The Role of the Intrusive magmatism in the Carphathian Neogene calc-alkaline volcanic activity.
Czech Geological Survey, Czech Republic, Prague, 31 Aug., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22143. 0 citations.
325. Pécskay Z. 1 + : Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei. Antarktiszi expedícióm története. (in Hung.)
Debrecen, Atomki, 2009. május 28. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22048. 0 citations.
326. Pécskay Z. 1 + : Magyar geokronológus az Antarkriszon. (in Hung.)
Kolozsvár, Babes-Bolyai Egyetem, 2009. december 8. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22367. 0 citations.
327. Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + , et al. 3 : Recent radiometric data obtained on Tertiary magmatic rocks of Iran.
University of Brno, Czech Republic, 3 Sept., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22144. 0 citations.
328. Pécskay Z. 1 + : Improving the link between radiometric dating and petrological/textural information: Correct interpretation of result.
SAS (Slovak Academy of Sciences), Bratislava, Slovakia, 15 June, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22692. 0 citations.
329. Pécskay Z. 1 + : A jéggel fedett világ rejtett kincsei: Antarktiszi expedíció története. (in Hung.)
µsványtani Múzeum. Nagybánya, Románia, 2010. március 19. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22581. 0 citations.
330. Pécskay Z. 1 + : Geochronology of Neogene-Quaternary magmatism in the Carpathian-Pannonian Region.
Geneva, University of Geneva, Department of Sciences, 25 March, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23419. 0 citations.
331. Pécskay Z. 1 + : Geochronology of neogene-quaternary magmatism in the Carpathian Arc and Intra-Carpathian Area.
Massey University, Seminar abaut CPR Volcanism. Palmerston, North New Zealand, 17 Nov., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24512. 0 citations.
332. Pécskay Z. 1 + : Radiometric dating as a reliable clock of geology.
Special Physics Colloquium. California State University, Long Beach, 7 Dec, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24450. 0 citations.
333. Kiss Á. Z. 2 + , Molnár M. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Palcsu L. 1 + , Csige L. 1 + , Fenyvesi A. 1 + , Kertész Zs. 1 + : Environmental research in Atomki 2007-2011.
Atomki Advisory Board Meeting. Debrecen, Hungary, 25 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25041. 0 citations.
334. Pécskay Z. 1 + , et al. 3 : Geochronological study of cenzoic magmatism of King George Island, Antarctica (Expedition in the Polish Arctowski Station, 2009).
Geological Institute of Czech Republic, Praha, 17 April, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24810. 0 citations.
335. Pécskay Z. 1 + : A varázslatos és félelemkeltô vulkáni formák bűvöletében. (in Hung.)
µsványtani Múzeum. Nagybánya, Románia, 2012. március 22. 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24916. 0 citations.
336. Krajewski K. P. 4 , Pécskay Z. 1 + , Molnár F. 3 , et al. 3 : Paleoclimatic evolution of West Antarctica during the Cenozoic: New geochronology data from Isla 25 de Mayo (King George Island).
Buenos Aires, Argentina, Institute of Antarctica Argentina, 19 March, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26004. 0 citations.
337. Pécskay Z. 1 + : Nature and age of the tertiary alkaline basaltic magmatism in lower Silesia (SW Poland) and adjacent areas.
Karl-Franzens University Graz. Graz, Austria, 12 Nov., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26410. 0 citations.
338. Pécskay Z. 1 + : A Kárpát-medence vulkáni formái. (in Hung.)
Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Tanszék. Debrecen, 2015. november 4. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28323. 0 citations.
339. Lexa J. 4 , Pécskay Z. 1 + : Rhyolite volcanoes of Central Slovakia.
The Geophysical Institute of the Czech Academy of Sciences. Prague, Czech Republic, 16 March, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28778. 0 citations.
340. Pécskay Z. 1 + : Járható és járhatatlan utakon Etiópia fiatal vulkánjai között. (in Hung.)
Mineralogical Museum of Baia Mare. Baia Mare, Romania, 22. April, 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28727. 0 citations.
341. Pécskay Z. 1 + : Járható és járhatatlan utakon Etiópia fiatal vulkánjai között. (in Hung.)
Eötvös Lorand Tudományegyetem Természettudományi Kar. Budapest, 2017. január 18. 0 (2017)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29265. 0 citations.

Educational paper


342. Pécskay Z. 1 + , Magyari L. 3 : Bevezetés a csillagászatba (tanári segédanyag hangosított diasorozattal). (in Hung.)
KLTE Oktatástechnikai Központ, Debrecen 0 (1987)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06225. 0 citations.
343. Pécskay Z. 1 + : ATOMKI középiskolás pályázat 1989. (in Hung.)
Fizikai Szemle 39 (1989)355-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06518. 0 citations.
344. Pécskay Z. 1 + : ATOMKI középiskolás pályázat 1990. (in Hung.)
Fizikai Szemle 40 (1990)281-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06936. 0 citations.
345. Pécskay Z. 1 + : ATOMKI középiskolás pályázat 1991. (in Hung.)
Fizikai Szemle 41 (1991)209-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07258. 0 citations.
346. Pécskay Z. 1 + : ATOMKI középiskolás pályázat 1992. (in Hung.)
Fizikai Szemle 42 (1992)438-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07842. 0 citations.
347. Pécskay Z. 1 + : ATOMKI középiskolás pályázat, 1993. (in Hung.)
Fizikai Szemle 43 (1993)501-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08523. 0 citations.
348. Pécskay Z. 1 + : Az iskolán kivûli oktatásról. Kutatóintézetek szerepe a tehetséggondozásban. (in Hung.)
Magyar Tudomány 38 (1993)203-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08044. 0 citations.
349. Pécskay Z. 1 + : Atomki középiskolai fizika pályázat 1994. (in Hung.)
Fizikai Szemle 45 (1995)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09069. 0 citations.
350. Pécskay Z. 1 + : Atomki pályázat eredménye, 1995. (in Hung.)
Fizikai Szemle 45 (1995)313-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09270. 0 citations.
351. Pécskay Z. 1 + : Atomki középiskolai fizika pályázat 1996. (in Hung.)
Fizikai Szemle 46 (1996)366-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10158. 0 citations.
352. Pécskay Z. 1 + : Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei. Tudományos expedíció az Antarktiszon. (in Hung.)
Természet Világa 143 (2012)5:238-240./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24805. 0 citations.

Educational lecture


353. Pécskay Z. 1 + : Az ATOMKI oktatási tevenysége . (in Hung.)
Továbbképzés középiskolai fizikatanárok részére. Nyíregyháza, Zrínyi i Gimnázium. 1990.aug.30. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06957. 0 citations.
354. Pécskay Z. 1 + : Vulkáni területek kutatása a radiometrikus kormeghatározási módszerek alkalmazásával. (in Hung.)
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT), Kolozsvár, Románia, 1993.május 11. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08240. 0 citations.
355. Pécskay Z. 1 + : Vulkáni területek kutatása a radiometrikus kormeghatározási módszerek alkalmazásával. (in Hung.)
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT). Sepsiszentgyörgy, Romámia, 1993.május 13. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08241. 0 citations.
356. Pécskay Z. 1 + : A fizika szerepe a földtani problémák megoldásában. (A tudományok határvonalainak elmosódása). (in Hung.)
Erdélyi Mûszaki Tudományos Társulat. Kolozsvár, Románia, 1994.június 10. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08921. 0 citations.
357. Pécskay Z. 1 + : Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei. A lengyel Arctowski kutatóbázis az Antarktiszon. (in Hung.)
Tokaj, Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola. 2009. november 5. 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22365. 0 citations.
358. Pécskay Z. 1 + : Jéggel fedett világ rejtett kincsei. (in Hung.)
Debrecen, Benedek Elek Könyvtár, 2013. április 30. 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25834. 0 citations.
359. Pécskay Z. 1 + : K-Ar geochronology, methodology and new results from Ethiopian volcanic fields.
Addis Abeba, Ethiopia, Institute of Giologia, 13. March, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27310. 0 citations.
360. Pécskay Z. 1 + : Radiometric dating, as a reliable clock of the geology.
Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia, 8 April, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27281. 0 citations.
361. Pécskay Z. 1 + : A K-Ar kormeghatározási módszer elméleti és kísérleti leírása. (in Hung.)
Budapest, ELTE, 2014. november 20. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27279. 0 citations.
362. Pécskay Z. 1 + : A K-Ar kormeghatározási módszer alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
Budapest, ELTE, 2014. november 27. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27280. 0 citations.
363. Pécskay Z. 1 + : A Kárpát-medence vulkáni formái. (in Hung.)
Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. november 5. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27278. 0 citations.
364. Pécskay Z. 1 + : Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei. (in Hung.)
Debreceni Egyetem, Matematika Intézet, Debrecen, 2014. március 13. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27311. 0 citations.
365. Pécskay Z. 1 + : King George Island kainozoos magmatizmusa. Egy jéggel fedett világ rejtett kincsei. (in Hung.)
Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Kôzettani és Geokémaia Tanszék. Szeged, 2014. február 12. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26750. 0 citations.
366. Pécskay Z. 1 + : Wine and geology.
Institute of Geological Sciences. Wroclaw, Poland, 20 May, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27803. 0 citations.
367. Pécskay Z. 1 + : Járható és járhatatlan utakon Etiópia fiatal vulkánjai között. (in Hung.)
József Attila Tudományegyetem, Szeged, 2016. március 23. 0 (2016)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28720. 0 citations.

Annual Report


368. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in the ATOMKI in 1986.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05551. 0 citations.
369. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05829. 0 citations.
370. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)84-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06301. 0 citations.
371. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06719. 0 citations.
372. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1990.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)90-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07162. 0 citations.
373. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1991.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)108-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07608. 0 citations.
374. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1992.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)91-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08176. 0 citations.
375. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1993.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)104-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08705. 0 citations.
376. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1994.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09436. 0 citations.
377. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1995.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10089. 0 citations.
378. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1996.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10718. 0 citations.
379. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1997.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11533. 0 citations.
380. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1998.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12403. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 380.000 380.000 155.655 155.655
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 10.000 10.000 2.876 2.876
Non-locally cited publications: 10.000 10.000 2.876 2.876
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 2.000 2.000 0.476 0.476
Non-locally SCIcited publications: 2.000 2.000 0.476 0.476
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 19.000+( 0.000) 19.000 5.743 5.743
Non-local citations: 19.000 19.000 5.743 5.743
SCICitations: 3.000+( 0.000) 3.000 0.810 0.810
Non-local SCIcitations: 3.000 3.000 0.810 0.810
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.050 0.050 0.037 0.037
Non-local citational effectivity: 0.050 0.050 0.037 0.037
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 3.658 3.658 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 3.800 3.800 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 3.800 3.800 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 10.380 10.380 3.209 3.209
Equivalent citations (HAS): 18.750 18.750 5.707 5.707
z-index: 2.000 2.000 0.666 0.666


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 370.000 370.000 152.779 152.779
Less-known (0<ncit<10) 10.000 10.000 2.876 2.876
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 378.000 378.000 155.179 155.179
SCILess-known (0<ncit<10) 2.000 2.000 0.476 0.476
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:54. 0
© L. Zolnai.