[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

35 publications of Novák D. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Novák D. 2 + : Hidegfizikai anyagvizsgálo modszerek fejlesztése (g/2-okkft-iii-60009). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)22-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07050. 0 citations.
2. Novák D. 2 + , Botos K. 1 + : 1990. Évi zárójelentés az Ajkai Timföldgyár és az MTA Atommagkutato Intézet közötti együttmûködési szerzödés keretében gallium mintákon végzett maradékellenállás-mérésekrôl. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)34-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07093. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


3. Novák D. 2 + , Jávor T. 3 , Worum F. 3 : Determination of human gastric blood-flow by calorimetric method.
7e Congrés International de Gastro-entérologie. Bruxelles, 1964. jun. (az elöadás rövid összefoglaloja megjelent a l'imprimerie des sciences, Bruxelles kiadásában.) 0 (1964)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00682. 0 citations.
4. Balla I. 3 , Novák D. 2 + , Zsadányi P. 3 : Über die Anwendung einer kombinierten Pulver-Vakuum Warmeisolation bei Speicherung verflüssigten Gasen. (in German)
5.Internat. Konferenz der sozialistischen Lander über Physik und Technik der Tiefen Temperaturen, 20-25. 9. 1965, Dresden. 1 (1965)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00775. 0 citations.
5. Novák D. 2 + , Tárkányi F. 1 + : Szupravezetô-mágneses in-beam konverzióselektron-spektrométer tervezése. (in Hung.)
Szimpózium a Van de Graaff generátorok alkalmazásáról, MTA Atommag Kutató Intézete, Debrecen, 1972. máj. 29-31. 1 (1972)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01600. 0 citations.
6. Árvay Z. 2 + , Fényes T. 1 + , Gulyás J. 2 + , Kibédi T. 2 + , Koltay E. 2 + , Krasznahorkay A. J. 1 + , László S. 2 + , Novák D. 2 + : Gamma and conversion electron spectra of the 97Mo(p,n-gamma-e)97Tc reaction. (OIYaI Report, D6-11574, 1978, str.101).
15. Soveshchanie po Jadrnoi Spektroskopii i Teorii Jadra. Dubna, 1978 0 (1978)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02568. 0 citations.
7. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Novák D. 2 + : Development of a toroidal type 200 MHz SQUID and its application.
2nd Czechoslovakian Symposium On Weak Superconductivity, Bechyne, September 15-18, 1980. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03271. 0 citations.
8. Novák D. 2 + , Mészáros Iné. 3 , Botos K. 1 + , Somosi I. 3 : Az ólom szennyezô maradékellenállás-hányados járulékának vizsgálata nagytisztaságú galliumban. (in Hung.)
8. Ritkafém Konferencia, Budapest, 1982, jún. 3-4. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03909. 0 citations.
9. Novák D. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Botos K. 1 + : Hazai nagytisztaságú gallium termekék minôsítése maradékellenállás méréssel. (in Hung.)
8. Ritkafém Konferencia, Budapest, 1982, jún. 3-4. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03910. 0 citations.
10. Fényes T. 1 + , Gácsi Z. 1 + , Gulyás J. 2 + , Kibédi T. 2 + , Krasznahorkay A. J. 1 + , László S. 2 + , Novák D. 2 + , Brant S. 4 , Paar V. 4 : A 82Br gerjesztett állapotai. (Abstr.: Szerk.: Cser L., Gáti L. Szeged, ELFT Csongrád Megyei Csoprotja, 1983. p.26)ll;áll. (in Hung.)
"A 80-As Évek Fizikája." Az ELFT/Eötvös Loránd Fizikai Társulat/ 19. Vándorgyűlése, Szeged, 1983. augusztus 29-31 0 (1983)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P04200. 0 citations.
11. Fényes T. 1 + , Gácsi Z. 1 + , Gulyás J. 2 + , Kibédi T. 2 + , Krasznahorkay A. J. 1 + , László S. 2 + , Novák D. 2 + , Brant S. 4 , Paar V. 4 : Excited states of 82Br from /p,n gamma/ reaction.
The International Conference On Nuclear Physics, Florence, 29 August - 3 September, 1983. 0 (1983)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P04201. 0 citations.
12. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Novák D. 2 + : Squid picovoltmeter system for residual resistivity measurements.
XVI. Internationales Symposium Tieftemperaturphysik Und Kryoelektronik, Dezember 3-7, 1984, Bad Blankenburg 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04624. 0 citations.
13. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Novák D. 2 + : Squid applications in atomki: picovoltmeter for rrr measurements; biomagnetic measuring system.
Workshop On Low Temperature Phtsics, Days Of Finnish Science In Hungary, April 17, 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05043. 0 citations.
14. Novák D. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Botos K. 1 + : Maradékellenállás - mérések nagytisztaságu galliumokon. (in Hung.)
"Nagytisztaságu Anyagok Minösitése" Szakmai Tanácskozás, Aluterv Budapesti Müszaki Egyetem Általános És Analitikai Kémiai Tanszék, Ráckeve, 1985. Ápr. 10-11 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05114. 0 citations.
15. Novák D. 2 + , Tárkányi F. 1 + , Füle K. 2 + , Fényes T. 1 + : Development of an in-beam conversion-electron spectrometer with superconducting-magnet electron-transporter. The cryogenical designing.
Workshop On Low Temperature Phtsics, Days Of Finnish Science In Hungary, April 17, 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05068. 0 citations.
16. Novák D. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Botos K. 1 + : Residual resistivity measurements on high purity metals.
Cryosem '86, International Seminar On Low Temperature Physics Iii., Visegrád, May 26-31, 1986 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05355. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


17. Worum F. 3 , Novák D. 2 + , Jávor T. 3 : Kaloriméter szonda alkalmazása a gyomor-nyálkahártya vérellátottságának vizsgálatában. (in Hung.)
A Belgyogyászati Szakcsoport Gastroenterologiai Szekcioja évi gyűlése, Parádfürdô, 1963. máj. 5 (1963)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00607. 0 citations.
18. Worum F. 3 , Jávor T. 3 , Novák D. 2 + : Vastagbél vérátáramlásának vizsgálata kaloriméter szonda segítségével. . (in Hung.)
III. élettani napok, Pécs, 1966. jun. 30 - jul. 2. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00883. 0 citations.
19. Novák D. 2 + : A Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete hideglaboratoriumának távlati tervei. . (in Hung.)
III. Magyar Magfizikus Találkozó, Kecskemét, 1976. augusztus 23-27. 1 (1976)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02237. 0 citations.
20. Novák D. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Mészáros Iné. 3 , Somosi I. 3 : Gallium maradékellenállás mérés. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyűlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02501. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
21. Novák D. 2 + : Szupravezetô kvantuminterferométerek alkalmazása az orvostudományban. (in Hung.)
Korreferátum a Debreceni Orvostudományi Egyetem - MTA Atommag Kutató Intézete közös tudományos ülésén, Debrecen, 1977. nov. 4. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02500. 0 citations.
22. Novák D. 2 + : Maradékellenállás mérés. (in Hung.)
V. Magyar Magfizikus Találkozó. Budapest, 1980. július 7-11. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03275. 0 citations.
23. Novák D. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Botos K. 1 + : Nagytisztaságú Al és Ga integrális szennyezôtartalmának minôsítése maradékellenállás-méréssel. Maradékellenállás-mérés SQUID-feszültségmérôvel. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 18. vándorgyûlése, Székesfehérvár, 1981. Aug. 24-26. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03636. 0 citations.
24. Novák D. 2 + : Krioszivattyuk. (in Hung.)
Mtesz/mészaki És Természettud.egy.szöv./ Hajdu-bihar Megyei Szervezetének Tud. Ülésszaka, Debrecen, 1985. Máj. 29, Korreferátum 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05152. 0 citations.
25. Mészáros S. 1 + , Novák D. 2 + , Vad K. 1 + : Squid analitikai alkalmazásai. (in Hung.)
Anyagvizsgálati módszerek és mûszerek. A KFKI, az Izotóp Intézet és az ATOMKI laboratoriumaiban. Szeminárium. Budapest, 1986. ápr. 26, Debrecen,1986. máj.20. 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05262. 0 citations.
26. Novák D. 2 + : Low temperature activities in the nuclear research institute of the hungarian acad.sci.
Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare, Sezione Milano/segrate Laboratorio Di Acceleratori E Superconduttiuita Applicata, Milano, Italy, 1990.Dec.11. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07045. 0 citations.

Educational paper


27. Novák D. 2 + : Alacsony hômérsékletek elôállítása. (in Hung.)
Természettudományi Közlöny 91 (1960)534-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00311. 0 citations.
28. Novák D. 2 + : Alacsony hômérsékletek alkalmazása tudományos és ipari célokra. (in Hung.)
Természettudományi Közlöny 93 (1962)113-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00487. 0 citations.
29. Novák D. 2 + : Alacsony hômérsékletek mérése. (in Hung.)
Fizikai Szemle 13 (1963)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00589. 0 citations.
30. Novák D. 2 + : Kémiailag kötött neutronok kísérleti kimutatása. (in Hung.)
Fizikai Szemle 20 (1970)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01383. 0 citations.
31. Novák D. 2 + : Uj eredmények a szupravezetô anyagok terén. (in Hung.)
Fizikai Szemle 20 (1970)290-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01384. 0 citations.
32. Novák D. 2 + : Paritássértô magerôk (fordítás). (in Hung.)
Fizikai Szemle 20 (1970)369-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01385. 0 citations.
33. Novák D. 2 + : Második hang jelenségének kimutatása NaJ kristályban. (in Hung.)
Fizikai Szemle 20 (1970)371-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01386. 0 citations.
34. Novák D. 2 + : Maradékellenállás-mérés alkalmazása nagytisztaságú fémek minôsítésére. (in Hung.)
MTA Sajtótitkárság. Tájékoztató a sajtó számára. Szerk.: Zádor E. Budapest, 1981. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03710. 0 citations.

Educational lecture


35. Novák D. 2 + : Hidegfizikai és hidegtechnikai mérési lehetôségek az ATOMKI-ban. (in Hung.)
Korreferátum a Debreceni Akadémiai Bizottság Agro-nukleáris Szakbizottságában. Debrecen, 1981. Nov. 19. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03679. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 35.000 35.000 20.714 20.714
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 1.000 1.000 0.200 0.200
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.200 0.200
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 0.000+( 0.000) 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.029 0.029 0.010 0.010
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 2.800 2.800 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.447 0.447 0.089 0.089
Equivalent citations (HAS): 1.000 1.000 0.200 0.200
z-index: 1.000 1.000 0.200 0.200


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 34.000 34.000 20.514 20.514
Less-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.200 0.200
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 35.000 35.000 20.714 20.714
SCILess-known (0<ncit<10) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:53. 0
© L. Zolnai.