[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

412 publications of Kövér L. 1 *
E-mail: lkover at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Kövér L. 1 + , Mórik Gy. 2 + , Varga D. 2 + : Modul-rendszerû torzitott terû elektrosztatikus elektronspektrométer. (in Hung.)
Magyar szabadalom. 1980.11.09, 2675/80. 1983.01.06. 181.212. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04170. 0 citations.
2. Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + : Elektrosztatikus elektronspektrométer modul, közös tengelyû elrendezésben való alkalmazása. (in Hung.)
Bejelentés helye: Magyarország, ideje: 1989.03.20. Elfogadás ideje: 1992.12.23. Száma: 207 606 0 (1992)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08216. 0 citations.

Research report


3. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + : Rozsdamentes acél szerkezeti anyagok felületi ill. felületközeli elemzése XPS/ESCA/ módszerrel. IV. OKKFT A/11-3.7.16.sz. (in Hung.)
Kutatási jelentés 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05198. 0 citations.
4. Kövér L. 1 + : Analysis of the local electronic structure of the atomic environment by using high sensitivities, high resolution X-ray induced Auger spectroscopy of surfaces and interfaces. (COST-PECO project. ERBCIPECT 926006, 12014).
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09623. 0 citations.
5. Kövér L. 1 + , Weightman P. 4 , Moretti G. 4 : Analysis of the local electronic structure of the atomic environment by using high sensitivity, high resolution X-ray induced Auger spectroscopy of surfaces and interfaces.
Activity report 1995-1996 Cost chemistry actions D1-D7, European Communities. Eds: S. Bénéfice-Malouet, et al. EUR 18154 EN 0 (1998)121-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11394. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


6. Daróczy S. 2 + , Germán E. 3 , Nagy S. 2 + , Raics P. 2 + , Kövér L. 1 + : GE(LI) detektor alkalmazása a hasadási termékek tömeg- és töltéseloszlásának vizsgálatára. (in Hung.)
II. Magyar Magfizikus Találkozó. ATOMKI rendezésében. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1973. jun. 4-8. 0 (1973)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01731. 0 citations.
7. Varga D. 2 + , Kövér Á. 1 + , Kádár I. 2 + , Kövér L. 1 + , Mórik Gy. 2 + : Az ATOMKI új elektronspektrométere és alkalmazási lehetöségei. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 0 (1974)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01928. 0 citations.
8. Daróczy S. 2 + , Raics P. 2 + , Nagy S. 2 + , Kövér L. 1 + , Hamvas I. 3 , Germán E. 3 : Experimental results on mass distribution of 238U fission induced by 14 Mev neutrons.
Symposium on Fast Neutron Interactions and on the Problems of High Current Neutron Generators. Debrecen, Aug. 27-30, 1975. 0 (1975)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02132. 0 citations.
9. Kádár I. 2 + , Kövér L. 1 + : Elektrosztatikus elektronspektrométer vezérlôegység. (in Hung.)
IV. Országos Elektronikus Mûszer- és Méréstechnikai Konferencia. Technika Háza, Budapest, 1976. március 9-12. 0 (1976)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02218. 0 citations.
10. Kövér L. 1 + : Hol és merre tartunk az alacsony energiájú elektronspektroszkópiában. (in Hung.)
III. Magyar Magfizikus Találkozó, Kecskemét, 1976. augusztus 23-27. 0 (1976)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02227. 0 citations.
11. Berényi D. 2 + , Kövér L. 1 + , Ujhelyi Cs. 2 + , Varga D. 2 + , Kádár I. 2 + , Kövér Á. 1 + : Platina felületi oxidációjának vizsgálata fotoelektron-spektroszkopiai módszerrel. (in Hung.)
"A magfizikai módszerek alkalmazása az iparban" Találkozó ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) rendezésében. Kecskemét, 1977. augusztus 14-16. 0 (1977)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02454. 0 citations.
12. Kövér L. 1 + , Ujhelyi Cs. 2 + , Berényi D. 2 + , Varga D. 2 + , Kádár I. 2 + , Kövér Á. 1 + , Miller J. 3 : Platina felületi oxidációjának vizsgálata fotoelektron-spektroszkopiai módszerrel. (in Hung.)
"A magfizikai módszerek alkalmazása az iparban" Találkozó ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) rendezésében. Kecskemét, 1977. augusztus 14-16. 0 (1977)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02482. 0 citations.
13. Kövér L. 1 + , Ujhelyi Cs. 2 + , Varga D. 2 + , Kádár I. 2 + , Berényi D. 2 + , Kövér Á. 1 + : Elektrolitikusan oxidált Pt felszinek vizsgálata ESCA módszerrel. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyűlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 0 (1977)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02483. 0 citations.
14. Berényi D. 2 + , Cserny I. 1 + , Kádár I. 2 + , Kiss K. 2 + , Kövér Á. 1 + , Kövér L. 1 + , Lakatos T. 2 + , Miller J. 3 , Mórik Gy. 2 + , Ujhelyi Cs. 2 + , Varga D. 2 + , Végh J. 2 + : Elektronspektroszk•piai alkalmazások. (in Hung.)
IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 0 (1978)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02705. 0 citations.
15. Kövér L. 1 + : Az XPS (ESCA) módszer alkalmazása a környezetvédelemben. (in Hung.)
"A fizika helye és szerepe a környezetvédelemben" Kerekasztal megbeszélés, Szolnok, 1978. október 23. 0 (1978)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02738. 0 citations.
16. Kövér L. 1 + : XPS for the investigation of the chemical effect on platinum core level photoionization cross section.
1st European Conference on Surface Science, Amsterdam, June 5-9, 1978. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02739. 0 citations.
17. Kövér L. 1 + : ESCA-alkalmazások az ATOMKI-ben. (in Hung.)
Szeminárium a fotoelektron spektroszkópia (ESCA) helyzetérôl és alkalmazási lehetôségeirôl, Tahi, 1979. április 9-10. 0 (1979)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02968. 0 citations.
18. Kádár I. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : XPS measurement of oxide layers on stainless steel surfaces. (Atomki Közlemények, 22(1980)29 ).
ESCA Seminar of Socialist Countries, 15-18 April, 1980, Debrecen, Hungary 0 (1980)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03115. 0 citations.
19. Kádár I. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : XPS investigations of oxide layers formed on stainless steel surfaces.
VIth Solid-Vacuum Interface Conference. Delft, (The Netherlands), May 7-9, 1980. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03228. 0 citations.
20. Kövér L. 1 + : A fotoelektron-spektroszkópia (ESCA) módszer néhány ipari alkalmazása. (in Hung.)
A GTE (Gépipari Tudományos Egyesület) és az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) debreceni csoportja rendezésében, Tudományos Ülésszak, Magyar Gördülôcsapágy Mûvek. Debrecen, 1980. május 16. 0 (1980)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03256. 0 citations.
21. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Mórik Gy. 2 + : New X-ray source of ATOMKI ESA-11 spectrometer.
ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) Seminar of Socialist Countries. Debrecen, April 15-18, 1980. 0 (1980)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03257. 0 citations.
22. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Mórik Gy. 2 + : New X-ray source of ATOMKI ESA-11 spectrometer.
ESCA Seminar of Socialist Countries, 15-18 April, 1980, Debrecen, Hungary 0 (1980)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03162. 0 citations.
23. Csanády Á. 3 , Marton D. 3 , Kövér L. 1 + : Characterization of aluminium semiproduct surfaces by electron and ion-atom methods.
VII. International Leichtmetall Tagung. Leoben, (Austria), Juni 22-26, 1981. 0 (1981)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03578. 0 citations.
24. Kádár I. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : Rozsdamentes acélok felületi rétegeinek vizsgálata röntgen-fotoelektronspektroszkópiai (XPS,ESCA) módszerrel. (in Hung.)
"Erômûvi Vízkémia és az Ipari Kazántelepek Korróziós Kérdései" c konferencia MTESZ: Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Energia Gazdálkodási Tudományos Egyesület, Pécs, 1981. Augusztus 27-29. 0 (1981)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03605. 0 citations.
25. Kövér L. 1 + , Kádár I. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : XPS Investigation of stainless steel surfaces heated in aqueous media. (Abstracts, p. 40).
"Vacuum-Industry-Energy". 2nd Joint Meeting of the Roland Eötvös Physical Society and the Austrian Vacuum Society, Brunn am Gebirge, October 27-29, 1981. 0 (1981)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03621. 0 citations.
26. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Kádár I. 2 + , Cserny I. 1 + : XPS investigation of passive layers.
IV. Szeminar Szpecialisztov Szocialiszticseszkih Sztran po Elektronnoj Szpektroszkopii, 11-16 Maja, 1982 G. Moszkva 0 (1982)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03901. 0 citations.
27. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : Felületi rétegek vizsgálata XPS módszerrel. (in Hung.)
VI. Magyar Magfizikus Találkozó, Hajdúböszörmény, 1982. június 21-25. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03900. 0 citations.
28. Chan T. C. 4 , Kövér L. 1 + , McIntyre N. S. 4 : Surface studies of the initial oxide growth on nickel-rich alloys.
Symposium on the Interactionof Electrons, Ions and photons with solid surfaces. Schenectady, New York, USA. 26-28 October, 1983. 0 (1983)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P04193. 0 citations.
29. Kövér L. 1 + : Felületanalitikai vizsgálati módszerek. (in Hung.)
"Modern mûszerek nukleáris létesítmények szerkezeti anyagainak minösítése" c. elôadói ülés, a Magyar Kémikusok Egyesülete rendezésében. Budapest, 1983. május 23. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04291. 0 citations.
30. Kövér Á. 1 + , Varga D. 2 + , Szmola E. 2 + , Herbák J. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : An electron spectrometer /ESA-13/ for atomic research. /poster/ (abstr.: Dresden, Technical University, 1984, p.69).
5th International Seminar on Electron Spectroscopy of Socialist Countries, August 26-29, 1984, Dresden. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04612. 0 citations.
31. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + : Erômûvek által kibocsátott levegôszennyezôk vizsgálata ESCA módszerrel. (in Hung.)
Az MTA 1984. évi Közgyûléséhez Kapcsolódó "Fizikai Módszerek az Emberi Környezet Kutatásában és Védelmében" c. Tudományos ülésszak, Budapest, 1984.Május 30. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04614. 0 citations.
32. Kövér L. 1 + : Elektronspektroszkópia és felületvizsgálat az ATOMKI-ben. (in Hung.)
MTESZ /Müszaki- És Természettudományi Egyesületek Szövetsége/ V†kuumfizikai és Vékonyrétegtechnologiai Koordinácios Bizottsága †ltal rendezett Vákuumtechnikai és Analitikai Szeminárium, 1984, Február 20, Budapest. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04613. 0 citations.
33. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : XPS investigation on surface corrosion of condenser tubes in power plants. /poster/ (abstr.: Dresden, Technical University, 1984, p. 149).
5th International Seminar on Electron Spectroscopy of Socialist Countries, August 26-29, 1984, Dresden. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04660. 0 citations.
34. Kövér L. 1 + : Elektronspektroszkópia: eredmények és lehetôségek. (in Hung.)
Atommagok, Atomok és elektronok, mint nyomjelzôk. Tudományos ülésszak Hevesy Gy emlékére, ELFT, Visegrád, 1985. nov. 4-6 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05108. 0 citations.
35. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Schág J B. 2 + , Medve F. 3 : Levegôszennyezôk vizsgálata ESCA módszerrel Debrecen város területén. (in Hung.)
DAB/Debreceni Akadémiai Bizottság/ Környezettudományi Szakbizottsága, Környezetegészségtani Munkabizottsági ülése, Szolnok, 1985. dec. 2 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05162. 0 citations.
36. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Paál Z. 3 : Surface analysis of Pt-black by XPS.
ECASIA-85. European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Oct. 14-18,1985, Veldhoven/the Netherlands 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05138. 0 citations.
37. Kövér L. 1 + , Kövér Á. 1 + , Cserny I. 1 + , Veszprémi T. 3 , Zsombok Gy. 3 : A new equipment for angle resolved electron spectroscopy of gases and solid surfaces.
ECASIA-85. European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, Oct. 14-18,1985, Veldhoven/the Netherlands 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05139. 0 citations.
38. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Roder M. 3 : Surface layer structure analysis of stainless steel tubing used in LWR primary circuit: an ESCA study (program and abstracts, p.66).
Hungarian-Austrian-Yugoslavian Third Joint Vacuum Conference,7-9 October 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05053. 0 citations.
39. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Schág J B. 2 + , Medve F. 3 : Surface analysis of air pollutants collected in populated areas (program and abstracts, p.68).
Hungarian-Austrian-Yugoslavian Third Joint Vacuum Conference,7-9 October 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05055. 0 citations.
40. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Dávid L. 3 : XPS investigation of Pt-Si interfaces formed during heat treatments in different /H2,O2/ atmospheres (program and abstracts, p. 55).
Hungarian-Austrian-Yugoslavian Third Joint Vacuum Conference,7-9 October 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05057. 0 citations.
41. Veszprémi T. 3 , Zsombok Gy. 3 , Nyulászi L. 3 , Kövér L. 1 + , Kövér Á. 1 + , Cserny I. 1 + : A new UV photoelectron spectrometer for investigation of molecular electronic structures.
Hungarian-Austrian-Yugoslavian Third Joint Vacuum Conference,7-9 October 1985, Debrecen 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05054. 0 citations.
42. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Fiser M. 4 : Chemical effect on Tc3d3/2 core hole lifetime (abstr. p.57).
6th Seminar on Electron Spectroscopy of Socialist Countries, Liblice/Czechoslovakia/, Sept. 1-5, 1986 0 (1986)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05406. 0 citations.
43. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + : Elektronspektroszkópia és felületvizsgálat az ATOMKI-ben. (in Hung.)
Anyagvizsgálati módszerek és mûszerek. A KFKI, az Izotóp Intézet és az ATOMKI laboratoriumaiban. Szeminárium. Budapest, 1986. ápr. 26, Debrecen,1986. máj.20. 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05242. 0 citations.
44. Kövér L. 1 + , Végh J. 2 + , Tóth J. 1 + : Application of statistical methods to test XPS measurements (abstr. p. 13).
International Conference on Quantitative Surface Analysis, IVth, Teddington/UK/, Nov. 18-20, 1986 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05411. 0 citations.
45. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Fiser M. 4 : Determination of core hole lifetimes using x-ray photoelectron spectroscopy : application and use of deconvolution procedures (Abstracts of X-87 p.c-c11).
14th International Conference on X-ray and Inner-shell Processes, X-87, Sept. 14-18, 1987, Paris 0 (1987)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05674. 0 citations.
46. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Schág J B. 2 + , Borbély-Kiss I. 2 + : Surface analysis and air pollutants: problems and experiences (abstract p.54).
European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis ECASIA-87, Fellbach (GDR), Oct.19-23,1987, Org.committee of ECASIA-87 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05744. 0 citations.
47. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Elektronspektroszkópia és felületanalizis: eredmények és tervek. (in Hung.)
MTA Spektrokémiai Munkabizottság Felületanalitikai Ankétja, MTA KFKI 1987, okt.5. 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05748. 0 citations.
48. Berecz I. 2 + , Balogh K. 2 + , Bohátka S. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + : Tömegspektrometriai és elektronspektrometriai fejlesztések. (in Hung.)
XXXI.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés. Szolnok, 1988. jún.27-30 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06130. 0 citations.
49. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + : Resolution calibration in XPS using Rh metal (abstr.: Nat.Phys.Lab., Department of Trade and Industry, London, 1988, p.19).
QSA-5 Quantitative Surface Analysis 5th International Conference. National Physical Laboratory, London, Nagy-Britannia, Nov.15-18,1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06079. 0 citations.
50. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Itoh A. 4 : An experimental method for resolution calibration of electron spectrometers (abstr.:p.56.).
Yugoslav-Austrian-Hungarian 4th Joint Vacuum Conference, 20-23 Sep., 1988. Portoroz, Yugoslavia 0 (1988)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06078. 0 citations.
51. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Schág J B. 2 + , Borbély-Kiss I. 2 + : Urban aerosol investigations using XPS (abstr.p.89.).
7th Seminar of Socialist Countries on Electron Spectroscopy, Sept. 20-24,1988, Bourgas, Bulgaria 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06068. 0 citations.
52. Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + : Fotoelektronspektroszkópia - újabb eredmények fémek és ötvözetek vizsgálatában. (in Hung.)
Felületi vizsgálatok és alkalmazásuk fémeken és ötvözeteken c. szeminárium (Magyar Kémikusok Egyesülete) Csepeli Mûszaki Klub, 1988.okt.25 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06080. 0 citations.
53. Dragoun O. 4 , Brabec V. 4 , Kovalik A. 4 , Fiser M. 4 , Novák J. 3 , Rysavy M. 4 , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Zashkvara V. V. 4 , Ashimbaeva B. U. 4 : High-resolution spectroscopy of low-energy electrons emitted in nuclear transformation.
VIII-th International Conference of Hyperfine Interactions. Prague, Czechoslovakia, 14-19 Aug, 1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06630. 0 citations.
54. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Fiser M. 4 , Brabec V. 4 , Dragoun O. 4 , Novák J. 3 : Combined application of ICES and XPS methods for quantitative electron spectroscopy of Tc compounds (abstr.).
ECASIA'89 European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Antibes-Juan-les-Pins, France, 23-27.Oct.,1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06527. 0 citations.
55. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Vajasdi-Perczel I. 3 , Mikecz P. 2 + , Tarnóczy T. 4 : An XPS study of the surface composition of urban aerosols fractionized by their sizes by the help of cascade impactors (abstr.).
ECASIA'89 European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Antibes-Juan-les-Pins, France, 23-27.Oct.,1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06528. 0 citations.
56. Dragoun O. 4 , Brabec V. 4 , Kovalik A. 4 , Fiser M. 4 , Novák J. 3 , Rysavy M. 4 , Gorozhankin V. M. 4 , Vylov Ts. 4 , Chumin V. G. 4 , Gromov K. Ya. 4 , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Zashkvara V. V. 4 , Ashimbaeva B. U. 4 : High-resolution spectroscopy of low-energy electrons emitted in nuclear transformation.
8th International Conference of Hyperfine Interactions, Prague, Czechoslovakia, 14-19 Aug, 1989 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06914. 0 citations.
57. Kövér L. 1 + : Novel methods for calibration of electron spectrometers(Abstr.:p.40).
Novel methods for calibration of electron spectrometers. Quantitative surface analysis. Sixth International Conference. London, Nov.13-16,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06968. 0 citations.
58. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Brabec V. 4 , Fiser M. 4 , Dragoun O. 4 , Novák J. 3 : Chemical effects on the 3p and 3d core-level widths in technetium; a study by internal conversion electron spectroscopy. (Abstr.: ECASIA 91 Abstracts, p.150).
ECASIA 91. 4th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Budapest, Hungary, 14-18 Oct.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07357. 0 citations.
59. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + : High energy, high resolution Auger-electron spectroscopy using bremsstrahlung radiation (Abstr.:ECASIA 91 Abstracts, p.30).
ECASIA 91. 4th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Budapest, Hungary, 14-18 Oct.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07353. 0 citations.
60. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : A new type of electrostatic electron analyzers. (Abstr.: ECASIA 91 Abstracts, p.141).
ECASIA 91. 4th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Budapest, Hungary, 14-18 Oct.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07354. 0 citations.
61. Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + : A photoelectron spectrometer for high energy XAES. (Abstr.: ECASIA 91 Abstracts, p.142).
ECASIA 91. 4th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Budapest, Hungary, 14-18 Oct.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07355. 0 citations.
62. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 : Effect of Pb impurity of chemicals on adsorption of HEDP-an XPS study.
Quantitative Surface Analysis. Seventh International Conference. (QSA-7). Guildford, England. 8-11 Sept.,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07814. 0 citations.
63. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Némethy A. 2 + : Nagyenergiájú röntgenkeltéses Auger spektroszkópia (XAES). (in Hung.)
25 éves az Auger spektroszkópia. Tungsram Bródy I. Kutató Központ. Bp., Magyarország. 1992, április 28. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07696. 0 citations.
64. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + : K-Shell Auger Transitions Induced by Mo X-rays (Abstr.:P-27).
Quantitative Surface Analysis. Seventh International Conference. (QSA-7). Guildford, England. 8-11 Sept.,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07812. 0 citations.
65. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Vajasdi-Perczel I. 3 , Mikecz P. 2 + , Tarnóczy T. 4 : Méret szerint szelektált környezeti szilárd aeroszol szemcsék felületi kémiai vizsgálata elektron-spektroszkópiai módszerekkel. (in Hung.)
Környezetvédelmi és Környezet-Analitikai Problémák Kelet-Magyarországon. Tudományos ülés. DAB, Debrecen, 1992. május 12. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07962. 0 citations.
66. Várallyai L. 3 , Kálmán E. 3 , Kálmánné Herr F. 3 , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Balla J. 3 , Kónya J. 3 : Foszforsav adszorpciója gyengén ötvözött acél felületén (Abstr.: p.6). (in Hung.)
DAB Elektrokémiai és Kolloidkémiai Munkabizottsága kibôvitett ûlés. Debrecen, Magyarország, 1992.máj.27-28. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07963. 0 citations.
67. Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Gelencsér J. 3 : Olomszennyezés hatása a hidroxi-etilidén difoszfonsav adszorpciójára (Abst.p.14). (in Hung.)
Korrózióvédelem'92. Nyiregyháza, Magyarország, 1992.nov.17-18. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07964. 0 citations.
68. Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 , Kálmán E. 3 , Kálmánné Herr F. 3 , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Cserháti Cs. 3 , Beszeda I. 3 : A hidroxi-etiliden difoszfonsav /HEDP/ korróziós inhibitor adszorbeált mennyiségének meghatározása vasfelületen radioindikációs módszerrel (absr. RA-P-5). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Szombathely, Magyarország. 1992.július 6-8. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07726. 0 citations.
69. Végh J. 2 + , Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + : A new approach to inelastic background correction procedures (Abstr.: O-11).
Quantitative Surface Analysis. Seventh International Conference. (QSA-7). Guildford, England. 8-11 Sept.,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07813. 0 citations.
70. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Kármánné Herr F. 4 , Kálmán E. 3 , Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 : Surface study of the effect of bivalent cations on the adsorption of phosphonic acid on polycrystalline iron (Abstr. p.66).
Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe. Tata, Hungary, 24-27 Aug.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08472. 0 citations.
71. Kálmán E. 3 , Kármánné Herr F. 4 , Telegdi J. 3 , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Surface analytical investigation of the influence of calcium ions on the adsorption and on the inhibition of phosphonic acid on mild steel.
4th Meeting of the International Society of Electrochemistry. Berlin, Germany, 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08477. 0 citations.
72. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Interpretation of Al KLV and KVV Auger spectra by the help of a cluster type MO calculation (Abstr. pp.190-191).
X'93 Sixteenth International Conference on X-Ray and Inner-Shell Processes. Debrecen, Hungary, 12-16 July, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08307. 0 citations.
73. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Barna P. B. 3 : Surface structure of Al-Sn layered systems codeposited in the presence of oxygen (ECASIA-93 Abstracts p.325).
5th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis - ECASIA-93. Catania, Italy. Oct.4-8,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08416. 0 citations.
74. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Cserny I. 1 + , Nisawa A. 4 , Ito Y. 4 : Local electronic structures in phosphorus oxyanions (ECASIA-93 Abstracts p.98).
5th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis - ECASIA-93. Catania, Italy. Oct.4-8,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08417. 0 citations.
75. Kövér L. 1 + , Ricz S. 1 + : High energy- and angular resolution Auger spectroscopy of solid surfaces, free atoms and molecules in a wide energy range.
Joint Session of the Hungarian Synchrotron Committee and the Expert Group of ELETTRA Synchrotron (Trieste, Italy). Budapest, Hungary, 28 April,1993 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08219. 0 citations.
76. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Némethy A. 2 + : High energy, high resolution Auger spectroscopy using near threshold photoexcitation (abstr.: p.87).
Workshop on the International Use of Centres of Excellence and Joint Projects on Materials Science. Budapest, Hungary, 26-27 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08217. 0 citations.
77. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + : P KLL and P KLV Auger spectra of phosphorus oxyanions (Abstr. pp.192-193).
X'93 Sixteenth International Conference on X-Ray and Inner-Shell Processes. Debrecen, Hungary, 12-16 July, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08308. 0 citations.
78. Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Barna P. B. 3 : KLL and KLM Auger spectra of manganese excited by bremsstrahlung (Abstr. pp.340-341).
X'93 Sixteenth International Conference on X-Ray and Inner-Shell Processes. Debrecen, Hungary, 12-16 July, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08309. 0 citations.
79. Varga D. 2 + , Ricz S. 1 + , Kövér L. 1 + , Kövér Á. 1 + , Kádár I. 2 + , Cserny I. 1 + , Végh J. 2 + , Sulik B. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + : High resolution photo- and Auger electron spectrometers for wide energy range and angular resolved spectroscopy (abstr.: p.98).
Workshop on the International Use of Centres of Excellence and Joint Projects on Materials Science. Budapest, Hungary, 26-27 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08218. 0 citations.
80. Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 , Kármánné Herr F. 4 , Kálmán E. 3 , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + : The investigation of heterogeneous molecule exchange of 1-hydroxy-ethylidene-1,1-diphosphonic acid (HEDP) by nuclear method (abstr.p.102).
Corrosion Conference in memoriam Kurt Schwabe. Tata, Hungary, 24-27 Aug.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08474. 0 citations.
81. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Adachi H. 4 , Tanaka I. 4 , Sanjines C. 4 , Coluzza C. 4 , Margaritondo G. 4 : A realistic cluster approach for interpreting the valence band structure of phosphorus oxyanions (Conf. Abstr., p.58).
8th International Conference on Quantitative Surface Analysis, Guildford, U.K. 23-26 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08894. 0 citations.
82. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Weightman P. 4 , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Core-valence (KLV,KVV,LVV) Auger and high resolution valence band XPS spectra of aluminium: a comparison with the results of cluster MO calculations (Abstr. P25).
Third International Workshop on Auger Spectroscopy and Electronic Structure IWASES III. Liverpool, United Kingdom, 4-8 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08891. 0 citations.
83. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Weightman P. 4 , Sanjines C. 4 , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Effects of oxygen chemisorption on K-valence Auger and valence band photoemission spectra of Al (Abstr. P26).
Third International Workshop on Auger Spectroscopy and Electronic Structure IWASES III. Liverpool, United Kingdom, 4-8 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08892. 0 citations.
84. Kövér L. 1 + , Moretti G. 4 , Kovács Zs. 2 + , Sanjines C. 4 , Cserny I. 1 + , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : High resolution photoemission and Auger parameter studies of electronic structure of tin oxides (Final Program and Abstracts, American Vacuum Society, 1994, p.127).
41st National Symposium of the American Vacuum Society and NANO3: Third International Conference on Nanometer-Scale Science and Technology. Denver, USA, 24-28 Oct.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08946. 0 citations.
85. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Sanjines C. 4 , Moretti G. 4 , Cserny I. 1 + , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Electronic structure of tin oxides: a high resolution study of XPS and Auger spectra (Conf Abstr. p.75).
8th International Conference on Quantitative Surface Analysis, Guildford, U.K. 23-26 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08893. 0 citations.
86. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Némethy A. 2 + , Sanjines C. 4 , Coluzza C. 4 , Margaritondo G. 4 , Adachi H. 4 : P LVV Auger- and high resolution valence band XPS spectra of phosphorus oxyanions(iwases iii, book of abstracts p32).
Third International Workshop on Auger Spectroscopy and Electronic Structure IWASES III. Liverpool, United Kingdom, 4-8 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08875. 0 citations.
87. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Varga D. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : The influence of the Nid band on the local Al density of states in Al3Ni and AlNi3 alloys: A study of Auger and core level spectra (Abstr. P18).
Third International Workshop on Auger Spectroscopy and Electronic Structure IWASES III. Liverpool, United Kingdom, 4-8 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08890. 0 citations.
88. Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Barna P. B. 3 : KL2,3L2,3 Auger spectra of MnO and metallic Mn (IWASES III. Book of abstracts P21)).
Third International Workshop on Auger Spectroscopy and Electronic Structure IWASES III. Liverpool, United Kingdom, 4-8 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08880. 0 citations.
89. Tôkési K. 1 + , Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Mukoyama T. 2 + : Modelling of electron scattering in thin manganese films on silicon by Monte Carlo methods.
8th International Conference on Quantitative Surface Analysis, Guildford, U.K. 23-26 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08895. 0 citations.
90. Kövér L. 1 + , Barna P. B. 3 , Sanjinés R. 4 , Kovács Zs. 2 + , Margaritondo G. 4 , Adamik M. 3 , Radi Zs. 3 : Chemical state analysis of surface/interface segregates in coevaporated Al-Sn-O systems (Journal of the Vacuum Science of Japan, 38(1995)p.112).
13th International Vacuum Congress and 9th International Conference on Solid Surfaces. Yokohama, Japan, 25-29. Sept., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09333. 0 citations.
91. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Sanjinés R. 4 , Weightman P. 4 , Margaritondo G. 4 , Varga D. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Charge transfer in Al3Ni and AlNi3 alloys (Conference Abstr.: p.ME-4).
6th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Montreux, Switzerland, 9-13. Oct., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09328. 0 citations.
92. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Barna P. B. 3 : KLL and KLM Auger spectra of 3d transition metals Z=23-26 (ICES-6 Conference Abstracts p.137).
6th International Conference on Electron Spectroscopy. (ICES-6). Roma, Italy, 19-23 June, 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09187. 0 citations.
93. Kövér L. 1 + : Chemical and solid state effects on Auger processes. Invited paper.
6th Joint Vacuum Conference. Bled, Slovenia, 4-7 April,1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09117. 0 citations.
94. Kövér L. 1 + : Calibration of electron spectrometers in a wide energy range (Invited Paper) (Abstr.:p 1-10-1-11).
International Symposium Present Status and Problems in Surface Analysis by Electron Spectroscopy. Tsukuba, Japan, 7 March, 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09101. 0 citations.
95. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Némethy A. 2 + , Mukoyama T. 2 + : Inelastic background correction for KLL Auger spectra of manganese (Abstr.: QA-31).
6th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Montreux, Switzerland, 9-13. Oct., 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09329. 0 citations.
96. Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Mukoyama T. 2 + : Monte Carlo modelling of the backscattered electron spectra of silver at the 200eV and 2 KeV primary electron energies.
6th International Conference on Electron Spectroscopy. Roma, Italy, 19-23 June, 1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09222. 0 citations.
97. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Sanjinés R. 4 , Pálinkás J. 1 + , Weightman P. 4 : The N6,7 O45 O45 Auger transitions in metallic Au and in Au3Cu, AuCu3 and AuZn. (Abstracts p.77).
9th International Conference on Quantitative Surface Analysis. Guildford, U.K., 15-19 July, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10141. 0 citations.
98. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Sanjinés R. 4 , Pálinkás J. 1 + , Weightman P. 4 : The N6,7 O45 O45 Auger transitions in metallic Au and in Au3Cu, AuCu3 and AuZn alloys (Abstr. p.77).
9th International Conference on Quantitative Surface Analysis. Guildford, U.K., 15-19 July, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10270. 0 citations.
99. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Adachi H. 4 : Charge transfer in Al-Ni alloys: a spin selective study (Program and abstracts p.24).
First International Workshop on DV-X alpha Method. Debrecen, Hungary, Sept. 2-3, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10140. 0 citations.
100. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Sanjinés R. 4 , Weightman P. 4 , Pálinkás J. 1 + , Varga D. 2 + , Margaritondo G. 4 : Charge transfer in Au3Cu and AuCu3 alloys from Auger parameter analysis. (Abstracts p.15).
9th International Conference on Quantitative Surface Analysis. Guildford, U.K., 15-19 July, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10142. 0 citations.
101. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Mukoyama T. 2 + : Effects of surface loss in REELS spectra of silver.
5th International Conference on the Structure of Surfaces. Aix en Provence, France, 8-12 July,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09885. 0 citations.
102. Gergely G. 3 , Menyhárd M. 3 , Jablonski A. 4 , Krawczyk M. 4 , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Gruzza B. 4 , Bideux L. 4 , Robert C. 4 : Experimental determination of the inelastic mean free path (IMFP) of electrons in GaAs and InP (Abstr. QA-22 p268).
7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. (ECASIA '97). Göteborg, Sweden, 16-20 June, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10535. 0 citations.
103. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Moretti G. 4 , Pálinkás J. 1 + : Generalization of the electrostatic model for non-local screening (Abstracts p. 273).
7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. (ECASIA '97). Göteborg, Sweden, 16-20 June, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10534. 0 citations.
104. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Sanjinés R. 4 , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Abon M. 4 : Application of analysis of high energy Auger parameters for determining charge transfer in binary copper alloys (Abstr.: p.50).
44th National Symposium of the American Vacuum Society. San Jose, USA, 20-24 Oct.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10884. 0 citations.
105. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Sanjinés R. 4 , Varga D. 2 + , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Abon M. 4 : Charge transfer in Cu-Pd and Cu-Au alloy systems (Abstracts p.80).
7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. (ECASIA '97). Göteborg, Sweden, 16-20 June, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10533. 0 citations.
106. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Sanjinés R. 4 , Varga D. 2 + , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Abon M. 4 : Charge transfer in binary Cu-noble metal alloys (Extended abstracts of JVC-7, p.37).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10484. 0 citations.
107. Kövér L. 1 + : Analysis of the local electronic structure of the atomic environment by using light sensitivity, high resolution X-ray induced Auger spectroscopy of surfaces and interfaces. Final report on the European project COST Chemistry. D5 No.D5/0001/94.
COST D5 Management Committee Meeting, Evaluation Round. Nieuwpoort, Ysermonde, Belgium, May 28, 1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10485. 0 citations.
108. Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Gruzza B. 4 , Zeze D. 4 , Jardin C. 4 , Gergely G. 3 : Resolution correction in EELS (Extended abstracts of JVC-7, Debrecen, pp.63-64).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10513. 0 citations.
109. Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + : Surface effects on the inelastic mean free path of electrons in the energy region 20eV - 5keV (Extended abstracts of JVC-7, p.113).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10483. 0 citations.
110. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Weightman P. 4 : On the origin of the satellites in the high resolution KLL Auger spectra of 3d metals Cu, Ni, and their alloys (Abstract book: p. 311).
14th International Vacuum Congress. Birmingham, UK, 31 Aug. - 4 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11793. 0 citations.
111. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : KLL Auger spectra of 3d transition metals (Cu, Ni) and their alloys (Abstract book: p.O-05).
International Symposium on Practical Surface Analysis (PSA-98). Matsue, Japan, Oct. 19-21, 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11795. 0 citations.
112. Kövér L. 1 + : High energy Auger electrons probing local electronic structures at surfaces and interfaces (Invited talk). (Program and abstracts p.12).
Physics in Modern Science and Technology. Japanese-Hungarian Joint Symposium. Budapest - Debrecen, Hungary, March 23-27, 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11212. 0 citations.
113. Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + : Modelling the intensity ratios of electrons backscattering elastically from Si, Ag and Ni surfaces (Abstract book: p. 11).
14th International Vacuum Congress. Birmingham, UK, 31 Aug. - 4 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11671. 0 citations.
114. Adamik M. 3 , Barna P. B. 3 , Lábár J. 3 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Dévényi A. 3 , Manaila R. 4 : Formation of polycrystalline and microcrystalline composite thin films bycodeposition and surface chemical reaction (Final book of abstr.: p. B28).
European Materials Research Society 199 Spring Meeting. Strasbourg, France, 1-4 June, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12747. 0 citations.
115. Cserny K. 2 + , Werner W. S. M. 4 , Störi H. 4 , Kövér L. 1 + : Electron scattering correction of X-ray excited Ni and Cu KLL Auger spectra emitted from thin and thick metallic samples (Abstr.: p.196).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12613. 0 citations.
116. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Nakamatsu H. 4 , Mukoyama T. 2 + : Solid state effects on the satellite structure of KLL Auger spectra in Cu and Ni (Abstr.: p.203).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12614. 0 citations.
117. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Nakamatsu H. 4 , Mukoyama T. 2 + : Solid state effects on the satellite structure of KLL Auger spectra in Cu and Ni; Some applications of high resolution electron spectroscopy.
Tanuki Branch Meeting (Hungarian-Japanese Joint Workshop on the DU-X alpha method). Kyoto University, Uji, Japan, 15-16 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12619. 0 citations.
118. Gergely G. 3 , Sulyok A. 3 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Jablonski A. 4 : Recoil broadening of the elastic peak in electron energy spectra (ECASIA'99 Abstracts, MO-QA, p.197).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12580. 0 citations.
119. Kövér L. 1 + , Uda M. 4 , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : Chemical effects on F KLL Auger spectra in fluorides (ECASIA'99 Abstracts, BO-QA3, p.66).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12584. 0 citations.
120. Lesiak B. 4 , Kosinski A. 4 , Jablonski A. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + : Determination of the electron inelastic mean free path in polyaniline (ECASIA'99 Abstracts, MO-QA26 p. 201).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12583. 0 citations.
121. Uda M. 4 , Hayashi K. 4 , Yamamoto T. 4 , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + : Resonant orbital rearrangement during F1s ionization and KVV Auger decay in ZnF2 and MgF2 (Abstr.: p. 220).
18th International Conference on X-Ray and Inner-Shell Processes. Chichago, USA, 23-27 Aug., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12615. 0 citations.
122. Urch D. S. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , West M. 4 , Verbos B. 4 : Radiative and real Auger spectra-Si, P and S (Abstr.: p. 22).
21st Durham Conference on X-Ray Analysis. University of Durham, Durham, U.K., 20-23 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12616. 0 citations.
123. Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Lesiak B. 4 , Jablonski A. 4 , Robert C. 4 , Gruzza B. 4 , Bideux L. 4 : Determination of yield ratios of elastically backscattered electrons for deriving inelastic mean free path in solids (ECASIA'99 Abstracts, MO-QA29 p.204).
8th European Conference on Applied Surface and Interface Analysis. Sevilla, Spain, 4-8 Oct., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12582. 0 citations.
124. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Adachi H. 4 : Structure of XPS valence band sptectra of sulphurous oxyanions. Abstracts book p. 62).
International Millennium Conference on Quantitative Surface Analysis. QSA-11. University of Surrey, Guildford, U.K., 3-7 July, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13281. 0 citations.
125. Gergely G. 3 , Menyhárd M. 3 , Sulyok A. 3 , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + : Recoil effect in electron spectroscopy (Final programme and book of abstracts: p. 36).
8th Joint Vacuum Conference of Croatia, Austria, Slovenia and Hungary (JVC8). Pula, Croatia, June 4-9, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13563. 0 citations.
126. Gruzza B. 4 , Merle S. 4 , Bideux L. 4 , Robert C. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Matolin V. 4 : UHV aluminium oxide on silicon substrates: Electron spectroscopic analysis and electric measurements. (Program and abstracts: p. WE-A0930).
10th International Conference on Solid Films and Surfaces - ICSF-10. Princeton, USA, July 9-13, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13565. 0 citations.
127. Kövér L. 1 + , Uda M. 4 , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Ogasawara K. 4 , Adachi H. 4 : Satellite structure of KLL Auger spectra in fluorides (Abstr.: p. 87).
47th International Symposium of the American Vacuum Society. Boston, USA, 2-6 Oct., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13566. 0 citations.
128. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Mukoyama T. 2 + : KLL Auger transitions in metallic Cu and Ni (Program schedule and abstract book, p. 296).
8th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. Berkeley, Calif., USA, 8-12 Aug., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13344. 0 citations.
129. Kövér L. 1 + , Tougaard S. 4 , Tóth J. 1 + , Daróczi L. 3 , Szabó I. A. 3 , Langer G. A. 2 + , Menyhárd M. 3 : Determination of overlayer thickness by QUASES analysis of photon excited KLL Auger spectra of Ni and Cu films. (Abstracts book p. 21).
International Millennium Conference on Quantitative Surface Analysis. QSA-11. University of Surrey, Guildford, U.K., 3-7 July, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13279. 0 citations.
130. Lesiak B. 4 , Gurba L. 4 , Kosinski A. 4 , Jablonski A. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Zagorska M. 4 , Kulszewicz-Bajer M. 4 , Gergely G. 3 : Determination of the inelastic mean free path of electrons in polythiophenes (Abstract book: p. 112).
20th International Seminar on Surface Physics. ISSP-20. Kudowa, Poland, 19-24 June, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13567. 0 citations.
131. Lesiak B. 4 , Kosinski A. 4 , Krawczyk M. 4 , Zommer L. 4 , Jablonski A. 4 , Zemek J. 4 , Jiricek P. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Gergely G. 3 : Determination of the inelastic mean free path in organic samples by EPES (Program and extended abstracts: FE-C2).
International Workshop, Inelastic Mean Free Path of Electrons (IMFP2000). Budapest, Hungary, January 27-29, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13564. 0 citations.
132. Sulyok A. 3 , Gergely G. 3 , Menyhárd M. 3 , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Lesiak B. 4 , Kosinski A. 4 : Recoil effect in carbon structures and in polymers ( Abstract book: p. 86).
20th International Seminar on Surface Physics. ISSP-20. Kudowa, Poland, 19-24 June, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13568. 0 citations.
133. Sulyok A. 3 , Gergely G. 3 , Menyhárd M. 3 , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Kövér L. 1 + , Lesiak B. 4 , Kosinski A. 4 : Recoil correction in EPES for determining the IMFP (Abstr.: pp. fe-c1 - fe-c2).
International Workshop, Inelastic Mean Free Path of Electrons (IMFP2000). Budapest, Hungary, January 27-29, 2000 0 (2000)0-2./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12824. 0 citations.
134. Varga D. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Gergely G. 3 : Doppler broadening in EPES spectra.
8th Joint Vacuum Conference of Croatia, Austria, Slovenia and Hungary (JVC8). Pula, Croatia, June 4-9, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13129. 0 citations.
135. Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Gergely G. 3 : Energy shift and broadening of the spectra of electrons backscattered quasi-elastically from solid surfaces. (Abstracts book p. 77).
International Millennium Conference on Quantitative Surface Analysis. QSA-11. University of Surrey, Guildford, U.K., 3-7 July, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13280. 0 citations.
136. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Lesiak B. 4 , Jablonski A. 4 , Gergely G. 3 : Surface composition derived by elastic peak electron spectroscopy (Abstr.: 1,2001,162).
20th European Conference on Surface Science (ECOSS-20). Krakow, Poland, 4-7 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14651. 0 citations.
137. Kövér L. 1 + , Tougaard S. 4 , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Dragoun O. 4 , Kovalik A. 4 , Rysavy M. 4 : Determination of inelastic mean free path of high energy electrons from shape analysis of K-Auger and K-conversion spectra emitted from thin films (Abstr.: p.13).
2nd International Symposium on Practical Surface Analysis. Nara, Japan, 19-21 Nov., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14639. 0 citations.
138. Kövér L. 1 + : Interpreting Auger satellites excited from solids.
30th International "Tanuki" meeting of the Society for DV-Xa. Kawaguchi-ko, Japan, 4 Aug., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14213. 0 citations.
139. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Mukoyama T. 2 + : Fém Cu és Ni KLL Auger-átmenetei. (in Hung.)
Atom- és Molekulafizikus Találkozó. Debrecen, 2001. szeptember 7-8. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14316. 0 citations.
140. Kövér L. 1 + : Interpreting Auger spectra in cluster approximation (Abstr.: p. A3).
DV-Xa '01 International Workshop and the 14th Annual Meeting of the Society for DV-Xa. RIKEN, Saitama, Japan, July 31 - Aug. 3, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14214. 0 citations.
141. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tougaard S. 4 , Werner W. S. M. 4 : Comparison of source functions obtained by using the QUASES and the partial intensity analysis for inelastic background correction: KLL Auger spectra of 3d transition elements.
ECASIA-2001. 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Avignon, France, 30 Sept. - 5 Oct., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14627. 0 citations.
142. Kövér L. 1 + : Calibration of electron spectrometers operating in the high energy range (Book of Abstr.: p.173).
ECASIA-2001. 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Avignon, France, 30 Sept. - 5 Oct., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14628. 0 citations.
143. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Berényi Z. J. 2 + : Satellite structure in the KLL Auger spectra of Ge (Abstr.: p. 20).
IUVSTA 15th International Vacuum Conferenc. AVS 48th International Symposium. 11th International Conference on Solid Surfaces. San Francisco, California, USA, Oct. 28 - Nov 2, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14377. 0 citations.
144. Lesiak B. 4 , Jablonski A. 4 , Kosinski A. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Gergely G. 3 , Hasik M. 4 , Drelinkiewic A. 4 , Wenda E. 4 : Determination of the inelastic mean free paths of electrons by elastic peak electron spectroscopy in organic samples doped with Pd (Abstr.: 1,2001,84).
20th European Conference on Surface Science (ECOSS-20). Krakow, Poland, 4-7 Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14652. 0 citations.
145. Tóth J. 1 + , Molnár Gy. 3 , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Kiss J. 3 , Gál I. 2 + , Nagy A. 2 + , Domonyi A. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Mosolygó J. 3 , Tarr G. 3 , Petô G. 3 , Szabó I. 3 , Ould-Metidji Y. 4 , Gruzza B. 4 , Bideux L. 4 , Matolin V. 4 , Sulyok A. 3 , Menyhárd M. 3 : A special XPS-XAES X-ray source and its application for the excitation of medium energy (up to 10 keV) photoelectron and Auger lines used in the study of surface analytical applications (TU-P-TDE 07. Book of abstr.: p. 293).
ECASIA-2001. 9th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. Avignon, France, 30 Sept. - 5 Oct., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14381. 0 citations.
146. Varga D. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Gergely Gy. 3 : Doppler effektus elektron szórásban. (in Hung.)
Atom- és Molekulafizikus Találkozó. Debrecen, 2001. szeptember 7-8. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14307. 0 citations.
147. Aszalós-Kiss B. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + : Germanium IMFP in the range of 2-7 keV electron energy (Abstr.: p.18).
International Conference on Inelastic Mean Free Path (IMFP 2002). Prague, Czech Republic, 4-5 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15225. 0 citations.
148. Kosinski A. 4 , Lesiak B. 4 , Jablonski A. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Gergely G. 3 : Determation of the IMFPs by EPES in selected nonconducting polymers (Abstr.: p. 19).
International Conference on Inelastic Mean Free Path (IMFP 2002). Prague, Czech Republic, 4-5 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15227. 0 citations.
149. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis-x-ray photoelectron spectroscopy-procedures for determining backgrounds.
11th Plenary Meeting of the ISO Technical Committee 201 "Surface Chemical Analysis" (Subcommittee 5 & 7: AES & XPS). Uppsala, Sweden, 15-17 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15271. 0 citations.
150. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis: Deriving chemical information in AES.
11th Plenary Meeting of the ISO Technical Committee 201 "Surface Chemical Analysis" (Subcommittee 5: AES). Uppsala, Sweden, 15-17 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15272. 0 citations.
151. Kövér L. 1 + : Deriving chemical information from X-ray induced electron spectra (Abstr.: p. 29, Poster No. 27).
34th IUVSTA Workshop: XPS From Spectra to Results Towards an Expert System. Saint-Malo, France, 21-26 April, 2002 0 (2002)0-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15010. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
152. Kövér L. 1 + : Information on local electronic structure at surfaces and interfaces from analysis and interpretation of electron spectra.
International Symposium on New Trends and Possibilities of Surface Analysis - Toward the Analysis of Nano-structured Materials. Tokyo, Japan, 19-20 March, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15072. 0 citations.
153. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Drube W. 4 , Eickhoff T. 4 : Intrinsic excitations in Ge and Si following K-shell ionization. (Abstr.: p. 2).
International Conference on Quantitative Surface and Nanoanalysis (QSnA-12) University Surrey, Guilford, UK, 8-11 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15273. 0 citations.
154. Kövér L. 1 + : Auger decay from excited states in solids.
Japan-Hungary Seminar: Physics in Modern Science and Technology - Frontier of Photon Science. Osaka - Kyoto - Nara, Japan, 13-17 May, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15108. 0 citations.
155. Kövér L. 1 + : Vegyület félvezetôk elektronspektroszkópiája. (in Hung.)
Napelemtechnológia Innovációs Centrum, konzorciumi elôadói ülés. KRAFT Rt, Budapest, 2002. október 9. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15425. 0 citations.
156. Lesiak B. 4 , Kosinski A. 4 , Nowakowski R. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Zagorska M. 4 , Kulszevicz-Bajer I. 4 , Gergely G. 3 : Correction for hydrogen recoil to the IMFPs of electrons derived from EPES (Abstr.: p. 6).
International Conference on Inelastic Mean Free Path (IMFP 2002). Prague, Czech Republic, 4-5 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15229. 0 citations.
157. Berényi Z. J. 2 + , Aszalós-Kiss B. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + , Cserny I. 1 + , Tauma S. 3 : IMFP of electrons in Co, Cu, Ge and Au in the range of 2-10 keV electron energy.
22nd European Congress on Surface Science. Prague, Czech Republic, 7-12 Sept. 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16967. 0 citations.
158. Berényi Z. J. 2 + , Tôkési K. 1 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Electron energy loss spectra of Al, Si and Ge.
8th European Vacuum Congress. EVC 8. Berlin, Germany, 23-26 June, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16769. 0 citations.
159. Berényi Z. J. 2 + , Kövér L. 1 + , Tougaard S. 4 , Yubero F. 4 , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + : Contribution of intrinsic and extrinsic excitations to KLL Auger spectra induced from Ge films (Abstr.: p. 149).
9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. ICESS-9. Uppsala, Sweden, June 30 - July 4, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16718. 0 citations.
160. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Lee J. -C. 4 , Asanov I. 4 : Depth profiling of ultrathin layers by ARXPS - comparison of different algorithms (Book of abstracts: p. 289).
10th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 03. Berlin, Germany, 5-10 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16987. 0 citations.
161. Ishii T. 4 , Ikeno H. 4 , Adachi H. 4 , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Drube W. 4 : First-principles analysis of the KLL Auger spectra in 3d transition metals (Abstr.: p. 160).
9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. ICESS-9. Uppsala, Sweden, June 30 - July 4, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16715. 0 citations.
162. Kövér L. 1 + , Tougaard S. 4 , Simon A. 1 + , Tóth J. 1 + , Egri S. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Jeynes C. 4 : Thickness of thin Co films determined by K-Auger spectral shapes analysis and RBS (Book of abstracts: p. 371).
10th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 03. Berlin, Germany, 5-10 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16988. 0 citations.
163. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tougaard S. 4 , Yubero F. 4 , Cserny I. 1 + , Végh J. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Drube W. 4 , Eickhoff T. 4 : Extrinsic and intrinsic excitations in Ge and Si photoelectron spectra (Abstracts of AVS50, http://www.avs.org).
50th International Symposium of the American Vacuum Society. Baltimore, USA, 2-7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17108. 0 citations.
164. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Mukoyama T. 2 + , Drube W. 4 , Medicherla V. R. R. 4 : Near threshold excitation of KLL Auger satellites from Cu and Ni metals. (Abstr.: p. 165).
9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. ICESS-9. Uppsala, Sweden, June 30 - July 4, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16716. 0 citations.
165. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Medicherla V. R. R. 4 , Ishii T. 4 , Ikeno H. 4 , Adachi H. 4 : KLL Auger resonant Raman transition in metallic Cu and Ni (Abstr.: p. 164).
9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure. ICESS-9. Uppsala, Sweden, June 30 - July 4, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16717. 0 citations.
166. Kövér L. 1 + : Az atomi környezet hatása az Auger folyamatokra. (in Hung.)
Anyagtudományi ôszi Iskola. Tata, 2003. szept. 29 - okt. 2. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16931. 0 citations.
167. Kövér L. 1 + : Effects of the core hole on the energy loss part of electron spectra induced by X-ray from solids (Abstr.: pp. 24-25).
Austrian-Hungarian Workshop on Charged-Particle Transport through Nanostructures and Solids. Debrecen, Hungary, 14-16 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17107. 0 citations.
168. Kövér L. 1 + : Erôsen kötött elektronállapotok közötti Auger átmenetek spektroszkópiája és alkalmazásai (Program). (in Hung.)
Az ELFT Vákuumfizikai és Vékonyréteg Szakcsoportjainak és a IUVSTA MNB-nek a közös rendezvénye. Budapest, 2003. június 3. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16053. 0 citations.
169. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis - X-ray photoelectron spectroscopy - Procedures for determining backgrounds. (Progress report).
Meeting of the ISO TC 201. Surface Chemical Analysis. SC5 Auger Electron Spectroscopy and SC7 X-ray Photoelectron Spectroscopy. Gaithersburg, USA, 30 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17105. 0 citations.
170. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis - Auger electron spectroscopy - Derivation of chemical information. (Progress report).
Meeting of the ISO TC 201. Surface Chemical Analysis. SC5 Auger Electron Spectroscopy and SC7 X-ray Photoelectron Spectroscopy. Gaithersburg, USA, 30 Oct., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17106. 0 citations.
171. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Lugosi L. 2 + , Drube W. 4 , Mukoyama T. 2 + , Medicherla V. R. R. 4 : Energy dependence of the electron shake up probability near K-shell photoionization threshold in X-ray absorption of 3d transition metals.
School on Biological Application of Synchrotron and Free Electron Laser Radiation, Biological Research Center. Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Hungary, 9-10 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16807. 0 citations.
172. Kövér L. 1 + : Quantitavitve applications of high energy electron spectroscopy (up to 10 000 eV).
Warsaw Workshop on Standardization and Quantification of Surface Science Techniques. Warsaw, Poland, 25-26 March, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16040. 0 citations.
173. Langer G. A. 2 + , Erdélyi G. 3 , Kövér L. 1 + , Tomastik C. 4 , Werner W. S. M. 4 , Störi H. 4 , Nyéki J. 3 , Beke D. L. 3 : Investigation of Ta grain boundary diffusion in copper by means of Auger electron spectrocopy (Abstr.: p. 219).
8th European Vacuum Congress. EVC 8. Berlin, Germany, 23-26 June, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16998. 0 citations.
174. Mukoyama T. 2 + , Uda M. 4 , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Drube W. 4 : Evolution of Auger satellite lines (Abstr.: p. MO010).
23rd International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2003. Stockholm, Sweden, 23-29 July, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16996. 0 citations.
175. Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : Surface analytical study of ZnO, CuO and Al2O3 using a special XPS-XAES X-ray source (Book of Abstr.: p. 25).
22nd European Conference of Surface Science. ECOSS 22. Praha, Czech Republic, 7-12 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17001. 0 citations.
176. Berényi Z. J. 2 + , Aszalós-Kiss B. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + , Cserny I. 1 + : Overlayer thickness dependence of extrinsic and intrinsic plasmon excitation in Ge KLL spectra (Program and book of abstracts: p. 58).
10th Joint Vacuum Conference. JVC 10. Portoroz, Slovenia, 28 Sept. - 2 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17762. 0 citations.
177. Kövér L. 1 + , Egri S. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + : KL23L23 Auger transitions in Ge thin films (Abstr.: pp. 554-555).
16th International Vacuum Congress. IVC-16, ICSS-12, NANO-8, AIV-17. Venice, Italy, 28 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17589. 0 citations.
178. Kövér L. 1 + , Egri S. 2 + , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Drube W. 4 : Intrinsic excitations in deep core Auger and photoelectron spectra of Ge and Si (Abstr.: p. 24).
3rd International Symposium on Practical Surface Analysis. PSA 04. Jeju, Korea, 4-6 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17835. 0 citations.
179. Kövér L. 1 + : Workshop summary (Program and abstr.: p. 9).
ESS 04 IUVSTA Workshop on Electron Scattering in Solids - from Fundamental Concepts to Practical Applications. Debrecen, Hungary, 4-8 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17591. 0 citations.
180. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis - Auger electron spectroscopy - derivation on chemical information (progress report).
Plenary session of the Subcommittee 5 (Auger electron spectroscopy) of the Technical Committee 201 (Surface Chemical Analysis) of ISO Jeju, Korea, 7-9 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17836. 0 citations.
181. Kövér L. 1 + : Surface chemical analysis - X-ray photoelectron spectroscopy - procedures for determining backgrounds (Progress report).
Plenary session of the Subcommittee 7 (X-ray Photoelectron Spectroscopy) of the Technical Committee 201 (surface Chemical Analysis) of ISO. Jeju, Korea, 7-9, Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17837. 0 citations.
182. Kövér L. 1 + : Energy loss in high energy electron spectra.
Warsaw Workshop on Standardization and Quantification of Surface Science Techniques. Warsaw, Poland, 23-24 April, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17447. 0 citations.
183. Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + : Efficiency calibration of electron spectrometers by the help of standard spectrum (Program and book of abstracts: pp. 34-35).
10th Joint Vacuum Conference. JVC 10. Portoroz, Slovenia, 28 Sept. - 2 Oct., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18161. 0 citations.
184. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : IMFP measurements by XPS using different energy X-rays (Program and Abstracts: p. 28).
ESS 04 IUVSTA Workshop on Electron Scattering in Solids - from Fundamental Concepts to Practical Applications. Debrecen, Hungary, 4-8 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18162. 0 citations.
185. Varga D. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Tôkési K. 1 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Energy distribution of electron beams backscattered from solids: energy shift and broadering due to the atomic recoil.
ESS 04 IUVSTA Workshop on Electron Scattering in Solids - from Fundamental Concepts to Practical Applications. Debrecen, Hungary, 4-8 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17611. 0 citations.
186. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Intrinsic and extrinsic loss contributions in XPS spectra of solids (Book of Abstracts of ECASIA 05, p. 182).
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18767. 0 citations.
187. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Egri S. 2 + : Mn KLL Auger spectra of MnO nanolayers photoexcited at resonant energies (Book of Abstracts of ECASIA 05, p. 271).
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18766. 0 citations.
188. Kövér L. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Végh J. 2 + , Varga D. 2 + , Drube W. 4 , Yubero F. 4 , Tougaard S. 4 , Werner W. S. M. 4 : Intrinsic and extrinsic losses in deep core photoelectron and Auger spectra of solid Ge and Si (Book of Abstracts of ECASIA 05, p. 226).
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18768. 0 citations.
189. Kövér L. 1 + : Electron spectroscopy in materials analysis - recent trends (Abstr.: http://www.euromat2005.fems.org/programme/index.htm, p. 16).
European Congress on Advanced Materials and Processes. Prague, Czeh Republic, 5-8 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18670. 0 citations.
190. Kövér L. 1 + : Kemény röntgensugárzással keltett elektronok spektroszkópiája. (in Hung.)
MTA 2005 évi közgyűlése, Fizikai Tudományok Osztályának ülése. Budapest, 2005. május 5. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18390. 0 citations.
191. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Egri S. 2 + : Resonant Mn KLL Auger spectra of MnO nanolayers. (Program and abstracts, p.47).
WS 16: New Opportunities in Material Science: From Nano-Objects to Complex Materials. Madrid, Spain, 16-17 Feb., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18256. 0 citations.
192. Kövér L. 1 + : Spectroscopy of electrons induced from solids by hard X-rays and high energy electrons.
Warsaw Workshop on Standardization and Quantification of Surface Science Techniques. Warsaw, Poland, 17-18 June, 2005 0 (2005)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13852. 0 citations.
193. Mukoyama T. 2 + , Uda M. 4 , Kövér L. 1 + : Evolution of satellite line accompanying photoionization.
3rd Conference on the Elementary Processes in Atomic Systems. CEPAS 2005. Miskolc, Hungary, 31 Aug. - 2 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20115. 0 citations.
194. Németh A. 3 , Tóth A. L. 3 , Horváth E. 3 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Volk J. 3 , Mizsei J. 3 , Lábadi Z. 3 : Study of the effect of different plasma density areas on the properties of ZnO thin films deposited by DC reactive sputtering.
20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain, 6-10 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19336. 0 citations.
195. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + : Comparison of the minimum detectability of Si by AES and XAES experiments.
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19111. 0 citations.
196. Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Observation of the hydrogen peak in the spectra of electrons backscattered from polyethylene (Book of Abstracts of ECASIA 05, p. 276).
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-276./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18769. 0 citations.
197. Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Direct observation of the hydrogen peak in the energy distribution of electrons backscattered elastically from polyethylene (Abstr.: p. 2/6).
25th Brandt-Ritchie Workshop on Particle Penetretion Phenomena and Excitations of Solids. Gainesville, Florida, USA, 10-13 April, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18318. 0 citations.
198. Yubero F. 4 , Tougaard S. 4 , Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Eickhoff T. 4 : Test of dielectric response model for energy and angular dependence of plasmon excitations in core-level photoemission (Book of abstracts of ECASIA 05, p. 225).
11th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 05. Vienna, Austria, 25-30 Sept., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18765. 0 citations.
199. Fujikawa T. 4 , Kövér L. 1 + , et al. 3 : Non-dipole effect and recoil effect in high energy photoemission.
2nd International Workshop on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy. Spring 8. Hyogo, Japan, 19-20 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19803. 0 citations.
200. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Plasmon excitatiions in photo-and Auger emission from planar Al and Si surfaces.
13th International Conference on Solid Films and Surfaces. ICSFS 13. San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina, 6-10 Nov., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19993. 0 citations.
201. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Intrinsic and extrinsic loss contributions in X-ray induced photo- and Auger electron emission from surface layers of solids.
International Conference on Many Particle Spectrometry of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces. ICMPS 2006. Roma, Italy, 22-24 June, 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20905. 0 citations.
202. Kövér L. 1 + : Local electronic structures from analyzing and modeling high-energy Auger and photoelectron spectra of solids.
4th International Conference on DV-Xa Method. Jeju, Republic of Korea, 3-5 Aug., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19715. 0 citations.
203. Kövér L. 1 + : A felületi kémiai analízis módszerei: foto- és Auger elektronspektroszkopia. (in Hung.)
A Környezetgeokémia Korszerű Módszerei. III. A Szilárd Fázis Elemzése Ankét. Budapest, 2006. november 22. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19992. 0 citations.
204. Kövér L. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Deep core X-ray photoelectron and Auger spectra: A comparison of different methods for interpretation.
AVS (American Vacuum Society) 53rd International Symposium. San Francisco, USA, 12-17 Nov., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19994. 0 citations.
205. Kövér L. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Problems of quantitative surface and interface analytical applications of hard X-rays induced photoelectron and Auger spectroscopy.
IUVSTA ECM-100 Special Symposium and Highlight Seminar. Seoul, South Korea, 18-22 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19802. 0 citations.
206. Kövér L. 1 + : High energy electron spectroscopy and H monitoring in surface layers of solids.
Nagoya University Center of Excellence International Lodging Seminar. Nagoya, 31 July - 1 Aug., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19714. 0 citations.
207. Kövér L. 1 + : Modeling of high (2-10 keV) energy electron spectra (Program and abstr. p. 15).
Workshop on Modeling and Data for Electron Spectroscopies: Standardization of Surface Analysis Techniques. Bruxelles, Belgique, 13-15 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19801. 0 citations.
208. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Sulyok A. 3 , Gergely G. 3 , et al. 3 : Morphology, surface roughness, electron inelastic and quasi-elastic scattering in elastic peak electron spectroscopy of polymers (Abstr.: pp. 102-103 P21).
11th Joint Vacuum Conference. JVC 11. Prague, Czech Republic, 24-28 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19982. 0 citations.
209. Spalek A. 4 , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , et al. 3 : 57Co és 99mTc radioaktív források konverziós elektronspektroszküpiai (CES) és röntgen-fotoelektronspektroszkópiai (XPS) vizsgálata. (in Hung.)
13. Magfizikus Találkozó. Jávorkút, 2006. május 5-7. 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20102. 0 citations.
210. Tóth J. 1 + , Németh A. 3 , Kövér L. 1 + , Lábadi Z. 3 , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + : Determination of Al concentration in Al doped ZnO using Auger-spectra excited by Mo X-rays (Abstr.: pp. 36-37 O27).
11th Joint Vacuum Conference. JVC 11. Prague, Czech Republic, 24-28 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19983. 0 citations.
211. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Cserny I. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + : Hard X-ray induced photoelectron spectroscopy: Problems of quantitative applications (Book of abstr.: p. 226).
12th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 07. Brussels-Flagey, Belgium, 9-14 Sept., 2007 0 (2007)0-226./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20673. 0 citations.
212. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , et al. 3 : Intrinsic type energy loss in resonant KLL Auger spectra of Cu and Ni metals (Abstr.: p. 129).
17th International Vacuum Congress. IVC-17/ICSS-13 and ICN+T 2007. Stockholm, Sweden, 2-6 July, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20533. 0 citations.
213. Kövér L. 1 + : Studies of electronic structure of solids using spectroscopy of electrons excited by hard X-rays.
3rd Japan-Hungary MTA JSPS Joint Seminar on Physics in Modern Science and Technology. Debrecen-Szeged-Budapest, 8-12 Oct., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20807. 0 citations.
214. Kövér L. 1 + : ARXPS-comparison of methods for extracting information on concentration depth profiles (Abstr.: p. 27).
47th IUVSTA Workshop on Angle-Resolved XPS: The Current Status and Future Prospects for Angle-Resolved XPS of Nano and Subnano Films. Playacar, Mexico, 26-30 March, 2007 (Book of Abstracts, p. 27) 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20267. 0 citations.
215. Kövér L. 1 + : Angular distribution of photoelectrons excited by X-rays from solids (Book of Abstracts, p. 6).
47th IUVSTA Workshop on Angle-Resolved XPS: The Current Status and Future Prospects for Angle-Resolved XPS of Nano and Subnano Films. Playacar, Mexico, 26-30 March, 2007 (Book of Abstracts, p. 27) 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20268. 0 citations.
216. Kövér L. 1 + : Surface and interface analysis using high energy electron spectroscopy (Abstr.: p. O-26).
4th International Symposium on Practical Surface Analysis. PSA 07. Kanazawa, 25-28 Nov., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20808. 0 citations.
217. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + , et al. 3 : Plasmon excitations in X-ray induced photo- and Auger electron emission from nanosystems (Abstr.: pp. 31-32).
55th IUVSTA Workshop on Electron Transport Parameters Applied in Surface Analysis. Siófok, Hungary, 14-17 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21659. 0 citations.
218. Jánosfalvi Zs. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + : Electronic structure of nanocrystalline TiO2 particles of different sizes (Abstr.: p. P8).
10th International Symposium on Particle Size Analysis, Environmental Protection and Powder Technology. PORANAL 2008. Debrecen, Hungary, 27-29 Aug., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21617. 0 citations.
219. Kövér L. 1 + : Electron spectra excited by hard X-rays from solids: Parameters characterizing electron transport phenomena (Abstr.: pp. 31-32).
55th IUVSTA Workshop on Electron Transport Parameters Applied in Surface Analysis. Siófok, Hungary, 14-17 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21616. 0 citations.
220. Kövér L. 1 + : Felületi és határréteg-szerkezetek tanulmányozása nagy (2-15 keV) energiájú elektronok spektroszkópiájával. (in Hung.)
A szinkrotronsugárzás alkalmazása az anyagtudományban és a kémiai szerkezetkutatásban. Bp., 2008. május 7. 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21154. 0 citations.
221. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , et al. 3 : XPS study surface passivity of Co-Cr-Mo and Ni-Cr-Mo dental alloys treated in artificial saliva (Abstr.: p.56).
12th Joint Vacuum Conferene, 10th European Vacuum Conference, 7th Annual Meeting of the German Vacuum Society. JVC-12/EVC.10/AMDVG-7) Balatonalmádi, Hungary, 22-28 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21526. 0 citations.
222. Cserny I. 1 + , Jánosfalvi Zs. 1 + , Kövér L. 1 + : Electronic structure of nano-titania: Preliminary results based on ab-initio calculations.
60th IUVSTA Workshop on Low Energy Spectrometry and Simulation. Vienna, Austria, 11-13 Nov., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22245. 0 citations.
223. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + , et al. 3 : Electron emission near nanocylinders of Al.
26th International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions. XXVI ICPEAC. Kalamazoo, Michigan, USA, 22-28 July, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22390. 0 citations.
224. Kövér L. 1 + , Novák M. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Egri S. 2 + , Drube W. 4 : Energy dependence of the parameters determining spectra of high (2-15 keV) energy elenctrons photoexcited from solids (Abstr.: p. 232).
13th European Conference on Applications of Surface and Interface Alaysis. ECASIA 09. Antalya, Turkey, 18-23 Oct., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22194. 0 citations.
225. Kövér L. 1 + : Some problems of quantitative applications of high (up to 15 keV) energy x-ray photoelectron spectroscopy (http://www2.avs.org/symposium2009/Papers/Paper_AS-WeM4.html p. 119).
AVS (American Vacuum Society)56th International Symposium and Exhibition 2009. San Jose, USA, 8-13 Nov., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22231. 0 citations.
226. Kövér L. 1 + : Progress in spectroscopy of high energy electrons and related applications (Abstr.: p. 19).
IUVSTA Highlight Seminar and Midwest AVS Symposium. Champaign-Urbana, Il. USA, 20-21 April, 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21857. 0 citations.
227. Borodzinski A. G. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Physicochemical characterization of the Pd/MWCNTs catalysts for fuel cell applications.
International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials. IWEPNM 2010. Kirchberg, Tirol, Austria, 7-12 March, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23025. 0 citations.
228. Gallardo J. A. García. 3 , Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Contribution of surface plasmons in nanostructures to photoelectron spectra.
5th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials. NANOSMAT 5. Reims, France, 19-21 Oct., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23224. 0 citations.
229. Kövér L. 1 + , Novák M. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Jánosfalvi Zs. 1 + , Egri S. 2 + , et al. 3 : Quantitative applications of high (up to 15 keV) energy electron spectroscopy (Abstr.: p. 50).
18th International Vacuum Congress. IVC 18. Beijing, China, 23-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23028. 0 citations.
230. Kövér L. 1 + : Review of ISO/TR 18394 Surface chemical analysisi-Auger electron spectroscopy-Derivation of chemical information: Proposal for revisions.
19th Plenary Meeting of the ISO Technical Committee 201 on Surface Chemical Analysis and its Subcommittee 5 on Auger Electron Spectroscopy. Beijing, China, 30 Sept. - 2 Oct., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23029. 0 citations.
231. Kövér L. 1 + : Perspectives for photoelectron spectroscopy of solids using Hard X-rays for excitation (Program and Abstr.: p. 57).
4th Yamada Symposium on Advanced Photons and Science Evolution. Osaka, Japan, 14-18 June, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22647. 0 citations.
232. Kövér L. 1 + : Progress in hard x-ray photoelectron spectroscopy of solids.
JSPS 141 Committee on Microbeam Analysis. Nagoya, Japan, 30-31 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23102. 0 citations.
233. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Ar ion bombardment modification of Pd-Au/MWCNTs catalyst surfaces studied by electron spectroscopy.
E-MRS Fall Meeting 2010. Warshaw, Poland, 13-17 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23030. 0 citations.
234. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Investigation of "as-received" and oxidized multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) using REELS and QUASES (Abstr.: p. 7).
E-MRS Fall Meeting 2010. Warshaw, Poland, 13-17 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23031. 0 citations.
235. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Reflection spectroscopy of Pd and Pd-Au multiwall carbon nanotubes supported catalysts surfaces (Abstr.: p. 7).
E-MRS Fall Meeting 2010. Warshaw, Poland, 13-17 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23032. 0 citations.
236. Mukoyama T. 2 + , Kövér L. 1 + : Evolution of shakeup stiellite lines in photoionization (Anstr.: p. 107).
International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces. MPS 2010. Sendai, Japan, 4-7 Sept., 2010 0 (2010)10:0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24793. 0 citations.
237. Novák M. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Egri S. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , et al. 3 : Accurate determination of 1s photoelectron line shapes of 3d transition metals using Monte Carlo method based deconvolution techniques for quantitative analysis of XPS and REELS data.
18th International Vacuum Congress. IVC 18. Beijing, China, 23-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22948. 0 citations.
238. Stobinski L. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Multiwall carbon nanotubes purification and oxidation by nitric acid studied by the FTIR and electron spectroscopy methods.
International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials. IWEPNM 2010. Kirchberg, Tirol, Austria, 7-12 March, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23026. 0 citations.
239. Tóth J. 1 + , Pázmán J. 3 , Németh Á. 4 , Csik A. 1 + , Lábadi Z. 3 , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Gácsi Z. 3 : XAES Studies of thin ZnO(Al) layers and SiC particles.
13th Joint Vacuum Conference. JVC 13. Strbske Pleso, Slovak Republic, 20-24 June, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23209. 0 citations.
240. Tóth J. 1 + , Németh Á. 4 , Lovics R. 1 + , Csik A. 1 + , Lábadi Z. 3 , Kövér L. 1 + , Vad K. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Bársony I. 3 : ZnO(Al) röntgen fénnyel gerjesztett elektronszínképe (Abstr.: p. 65). (in Hung.)
Fizikus Vándorgyűlés. Pécs, 2010. augusztus 24-27. 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23229. 0 citations.
241. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Zommer L. 4 , Tolnai Gy. 3 , Novák M. 2 + , Jánosfalvi Zs. 1 + , Egri S. 2 + , Csik A. 1 + , et al. 3 : Quantitative applications of hard X-ray photoelectron spectroscopy (Abstr.: p. 74).
14th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 11. Cardiff, Wales, UK, 4-9 Sept., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P24058. 0 citations.
242. Kövér L. 1 + : Systematic review/update of ISO TR 18394 2006(E) on the determination of chemical information from Auger electron spectroscopy.
21st Plenary Meeting of ISO/TC 201 (Surface Chemical Analysis) and SC-s meeting of Subcommittee 7 (Electron Spectroscopy). Tampa, Florida, USA, 25-27 Oct., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25056. 0 citations.
243. Kövér L. 1 + , Biró L. P. 3 , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Csik A. 1 + , et al. 3 : Hard X-ray photoelectron study of graphene/h-BN layer structures grown on polystalline Cu substrates (Abstr.: p. 183).
59th International Symposium and Exhibition of the American Vacuum Society AVS-59. Tampa, Florida, 28 Oct. - 2 Nov., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25072. 0 citations.
244. Kövér L. 1 + : Recent advances in applied surface sicnece (Abstr.: p.4).
IUVSTA Highlight Seminars. Bratislava, Slovakia, 1 Oct., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25034. 0 citations.
245. Kövér L. 1 + : Surface and interface analysis for conservation technology of cultural heritage.
MTA-JSPS Joint Seminar between Japan and Hungary: Chemical and Ecological Researches on the Microorganisms for Preserving Cultural Properties in both Japan and Hungary. Nara, Japan, 7-8 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24972. 0 citations.
246. Kövér L. 1 + : Surface and interface analysis for conservation technology of cultural heritage.
MTA-JSPS Joint Seminar between Japan and Hungary: Chemical and Ecological Researches on the Microorganisms for Preserving Cultural Properties in both Japan and Hungary. Nara, Japan, 7-8 July, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24982. 0 citations.
247. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Herczeg P. 3 , et al. 3 : Reels study of carbon materials (Abstr. p. 94).
14th Joint Vacuum Conference, 12th Europena Vacuum Conference, 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society, 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting. Dubrovnik, Croatia, 4-8 June, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24957. 0 citations.
248. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + , et al. 3 : Effects of the sudden electron-hole pair creation on the surface plasmon excitations in cylindrical nanorods (Abstr.: p. 78).
19th International Vacuum Congress. IVC 19. Paris, France, 9-13 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26165. 0 citations.
249. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Effects of sudden photoelectron-hole pair creation on the induced surface plasmon excitations in cylindrical nanorods (Abstr.: p. 36).
IUVSTA Workshop on Nanostruture Characterization by Electron Beam Techniques. IUVSTA 71. Hernstein Castle, Austria, 24-28 June, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26014. 0 citations.
250. Kövér L. 1 + : Intrinsic excitation in X-ry induced photoelectron and Auger spectra (Abstr.: p. 134).
15th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 2013. Forte Village, Cagliari, Sardinia, Italy, 13-18 Oct., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26280. 0 citations.
251. Kövér L. 1 + : Energy loss structures in hard X-ray photoelectron spectra (Abstr.: p. 51).
19th International Vacuum Congress. IVC 19. Paris, France, 9-13 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26164. 0 citations.
252. Kövér L. 1 + : Practical applications of hard X-ray photoelectron spectroscopy.
IUVSTA (International Union for Vacuum Science Technique and Applications) Workshop for Surface Analysis and Standardization 2013. ISAS 13. Okinawa, Japan, 15-19 Jan., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25432. 0 citations.
253. Kövér L. 1 + : Intrinsic and surface excitations in XPS/HAXPES (Abstr.: p. 57).
IUVSTA Workshop on Nanostruture Characterization by Electron Beam Techniques. IUVSTA 71. Hernstein Castle, Austria, 24-28 June, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26015. 0 citations.
254. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Carbon nanomaterials-functionalised and decorated with metal and metal oxide nanoparticles-surface properties determined by electron spectroscopies.
5th Congress of Polish Vacuum Society. Krakow, Poland, 12-15 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26396. 0 citations.
255. Csik A. 1 + , Lévai G. 4 , Takáts V. 1 + , Hakl J. 1 + , Török T. I. 3 , Vad K. 1 + , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Kaptay Gy. 3 : Study of surface colouration of hot-dip colour-galvanized steel by depth profiling (Programme Schedule and Book of Abstracts p. 121).
15th Joint Vacuum Conference. JVC 15. Vienna, 15-20 June, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27028. 0 citations.
256. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Auger and X-ray photoemission spectroscopy of surfaces. Are the so-called intrinsic and extrinsic terms adequate to explain the different contributions? (Programme Schedule and Book of Abstracts p. 126).
15th Joint Vacuum Conference. JVC 15. Vienna, 15-20 June, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27029. 0 citations.
257. Gervasoni J. L. 4 , Kövér L. 1 + : Analysis of the contribution of plasmons to photoelectron spectra (Programme and Book of Abstracts p. 64).
26th International Conference on Atomic Collisions in Solids. ICACS 26. Debrecen, Hungary, 13-18 July, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27254. 0 citations.
258. Kövér L. 1 + : Surfaces and interfaces: Combining electronic structure and electron transport models for describing electron spectra (Schedule and abstrcts p. 3).
1st ECT Workshop on New Frontiers in Multiscale Modelling of Advanced Materials. Trento, 17-20 June, 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27030. 0 citations.
259. Egri S. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Novák M. 2 + , et al. 3 : Analysis of KLL Auger spectra excited by X-ray from Ni and Cu metals (Abstr.: p. 57).
International Workshop on Photon and Fast Ion Induced Processes in Atoms, Molecules and Nanostructures. PIPAMON. Debrecen, Hungyry, 24-26 March, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27586. 0 citations.
260. Kövér L. 1 + : Multiscale approach for modeling electron spectra induced by photons from solids (Abstr.: p. 83).
16th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis. ECASIA 15. Granada, Spain, 28 Sept. - 1 Oct., 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28019. 0 citations.
261. García Gallardo J. 4 , Kövér L. 1 + , et al. 3 : Effects of the sudden electron-hole pair creation and of the life time of the residual hole on plasmon excitations in Auger and X-ray photoemission spectroscopy.
18th International Conference on the Physics of Highly Charged Ions. Kielce, Poland, 11-16 Sept., 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29266. 0 citations.
262. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Electron spectroscopic studies of carbon nanotubes, graphene materials functionalised and decorated with Pd (Poster No. 48).
IPC-PAS Micro-Symposium for the 2015 Year. Warsaw, Poland, 12-14 Jan., 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29268. 0 citations.
263. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Chemical and structural analysis of Pd-TiO2/MWCNTs catalysts investigated using electron spectroscopic methods (XPS,QUASES) (Poster No. 49).
IPC-PAS Micro-Symposium for the 2015 Year. Warsaw, Poland, 12-14 Jan., 2016 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29270. 0 citations.
264. Lesiak B. 4 , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Graphene oxide reduced in microwave conditions (Poster No. 90).
IPC-PAS Micro-Symposium for the 2016 Year. Warsaw, Poland, 10-12 Jan., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29267. 0 citations.
265. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Reliability of parameter D in evaluation of C sp2/sp3 hybridisations in carbon nanomaterials (Poster No. 91).
IPC-PAS Micro-Symposium for the 2016 Year. Warsaw, Poland, 10-12 Jan., 2017 0 (2017)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29269. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


266. Varga D. 2 + , Kádár I. 2 + , Kövér Á. 1 + , Kövér L. 1 + , Mórik Gy. 2 + , Cserny I. 1 + : Electrostatic elektron spectrometers developed at the Institute of Nuclear Research in Debrecen.
International working seminar on low energy electron spectroscopy. Nuclear Physics Institute of Czechoslovakian Academy of Sciences,Rez/Prague,December 5-6, 1979. 0 (1979)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03006. 0 citations.
267. Kövér L. 1 + : Röntgen-fotoelektronspektroszkópia (ESCA, XPS) a szilárdtestek felületvizsgálatában. (in Hung.)
Nehézipari Mûszaki Egyetem, Fizikai Tanszéke. Miskolc, 1981. február 26. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03620. 0 citations.
268. Kövér L. 1 + : Surface studies by electron spectroscopy in the Institute of Nuclear Research, Debrecen.
Osaka Electro-Communication University, Japan, may 8,1987 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05723. 0 citations.
269. Kövér L. 1 + : Electron spectroscopy and surface analytical applications in the Institute of Nuclear Research, Debrecen, Hungary.
Univ. of Bari, Bari, Italy, 1990.okt.3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06923. 0 citations.
270. Kövér L. 1 + : Some problems of quantitative applications of electron spectroscopy - invited seminar.
Univ.Degli Studi Della Basilicata, Potenza, Italy, 1990.okt.2. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06921. 0 citations.
271. Kövér L. 1 + : Surface analysis of air pollutants by XPS - invited seminar.
Univ.Degli Studi Della Basilicata, Potenza, Italy, 1990.okt.4. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06922. 0 citations.
272. Kövér L. 1 + : High energy, high resolution photon induced Auger spectroscopy.
Department of Nuclear Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan, 1992.nov.13. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07953. 0 citations.
273. Kövér L. 1 + : Bremsstrahlung induced, high energy, high resolution Auger spectroscopy and its applications.
Department of Materials Science and Engineering, Waseda University, Tokyo,Japan, 1992.nov.24. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07954. 0 citations.
274. Kövér L. 1 + : Studies of local electronic structure in solids by photoinduced Auger spectroscopy.
Department of Chemistry, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan, 1992.nov.27. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07957. 0 citations.
275. Kövér L. 1 + : Chemical and solid state effects on Auger transitions.
Department of Solid-state Electronics, Osaka Electrocommunication University, Osaka, Japan, 1992.dec.10. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07959. 0 citations.
276. Kövér L. 1 + : Absolute resolution and efficiency calibration of electron spectrometers.
ISO-201 DMT (Japanese Committe of Data Management and Treatment in the Framework of International Standard Organization for Surface Chemical Analysis) Tokyo, Japan, 1992.nov.26. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07956. 0 citations.
277. Kövér L. 1 + : New types of electron spectrometers: present applications and future possibilities.
National Research Institute for Metals. Tsukuba, Japan, 1992.nov.25. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07955. 0 citations.
278. Kövér L. 1 + : Physical problems of quantitative applications of electron spectroscopy.
Toray Research Center, Shiga Prefecture, Shiga, Japan, 1992.dec.7. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07958. 0 citations.
279. Kövér L. 1 + : Studies of the local electronic structure by using high energy X-ray excited Auger spectroscopy.
Istituto di Metodologie Avanzate Inorganiche C.N.R. Roma, Italy. Oct.11,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08415. 0 citations.
280. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Adachi H. 4 , Tanaka I. 4 , Nisawa A. 4 , Ito Y. 4 , Sanjines C. 4 , Coluzza C. 4 , Margaritondo G. 4 : Local Electronic Structure of Phosphorus Oxyanions.
Osaka Electro-Communication University, Neyagawa, Osaka, Japan. May 17,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08889. 0 citations.
281. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) "Felületi Kémiai Analízis" Technikai Bizottságának (TC201) legutóbbi ülésérôl. (in Hung.)
Az MTA Szilárdtestfizikai Bizottsága Felületfizikai Albizottságának a Szilárdtest és Felületkémiai Munkabizottságának és a IUVSTA Magyar Nemzeti Bizottságának Együttes Ülése. Budapest, 1994.1. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08945. 0 citations.
282. Kövér L. 1 + : Electronic structure of solid surfaces: recent results.
Department of Materials Science and Engineering Waseda University. Tokyo, Japan, 18 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09318. 0 citations.
283. Kövér L. 1 + : Electronic structure and charge transfer in binary copper alloys.
Laboratorie des Sciences et Materiaux pour l'Electronique et d'Automatique, Blaise Pascal University. Clermont Ferrand, France, Nov.13,1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10873. 0 citations.
284. Kövér L. 1 + : Studying local electronic structures at surfaces and interfaces by high energy, high resolution Auger Spectroscopy (Invited seminar).
Institut für Allgemeine Physik, Technisches Universitat Wien. Wien, Austria, April 21 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11246. 0 citations.
285. Kövér L. 1 + : Vékonyréteg-diffúzió tanulmányozása Auger elektronspektroszkópiával. (in Hung.)
KLTE Szilárdtestfizikai Tanszék. Debrecen, 1998. május 8. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11263. 0 citations.
286. Kövér L. 1 + : Belsô-héj ionizációt kísérô folyamatok szilárdtest-környezetben. (in Hung.)
MTA Atom- és Molekulafizikai Bizottságának soros ülése. Debrecen, 1998. május 13. 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11264. 0 citations.
287. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Kármán F. H. 3 , Kálmán E. 3 , Várallyai L. 3 , Kónya L. 3 : Surface study of the effect of bivalent cations on the adsorption of phosphonic acid on mild steel.
Waseda University, Tokyo, Japan, 29 Oct., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12620. 0 citations.
288. Kövér L. 1 + : "Surface chemical analysis: Procedures for determining backgrounds in XPS" revised new item proposal.
10th Plenary Session of the Technical Committee 201 "Surface Chemical Analysis" of the International Organization for Standardization (ISO). Nov.15-17, 2001. Nara, Japan. Session of Subcommittee 5: X-Ray Photoelectron Spectroscopy 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14648. 0 citations.
289. Kövér L. 1 + : "Surface chemical analysis: Deriving chemical informations in AES", revised new item proposal.
10th Plenary Session of the Technical Committee 201 "Surface Chemical Analysis" of the International Organization for Standardization (ISO). Nara, Japan, 15-17 Nov., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14659. 0 citations.
290. Kövér L. 1 + : Chemical state dependent excitations accompanying Auger transitions in solids.
Seminar. Department of Chemistry, Fukuoka University, Japan, Nov. 30, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14622. 0 citations.
291. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny K. 2 + , Drube W. 4 , Werner W. S. M. 4 , Störi H. 4 , Nakamatsu H. 4 , Adachi H. 4 : Solid-state effects on the satellite structure of KLL Auger spectra in Cu and Ni.
Fukuoka University, Fukuoka, Japan, 18 Oct., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15587. 0 citations.
292. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Sanjinés R. 4 , Berger H. 4 , Coluzza C. 4 , Margaritondo G. 4 , Adachi H. 4 , Tanaka I. 4 : Experimental and theoretical studies of XPS valence band spectra of sulphureous oxyanions.
Waseda University. Tokyo, Japan, 11 Oct., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15588. 0 citations.
293. Kövér L. 1 + : Electron spectroscopy in the high energy range (up to 10keV) and applications for surface and interface analysis.
Display Materials and Nano-surface Analysis Technical Meeting of the Samsung Research Center. Suwon, Korea, June 25, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15279. 0 citations.
294. Kövér L. 1 + : Satellite structures in high energy Auger and photoelectron spectra photoexcited from solids.
Nara Institute of Science and Technolgy. Nara, Japan, May 19, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16041. 0 citations.
295. Kövér L. 1 + : Satellites in high energy photoexcited Auger spectra.
Samsung Advanced Institute of Technology. Suwon, Korea, May 22, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16042. 0 citations.
296. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + : Characterization of nanofilms by AR-XPS.
Samsung Advanced Institute of Technology. Suwon, Korea, May 21, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16043. 0 citations.
297. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + : Development of a new nondestructive method for determining overlayer thickness.
Samsung Advanced Institute of Technology. Suwon, Korea, May 22, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16044. 0 citations.
298. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Feasibility study of submicron lateral resolution and high energy, high energy resolution XPS development.
Samsung Advanced Institute of Technology. Suwon, Korea, May 23, 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16045. 0 citations.
299. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Lee J. -C. 4 , Asanov I. 4 : Ultravékony rétegek mélységi analizise ARXPS módszerrel. (in Hung.)
MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság Ülés. Debrecen, 2004. november 17. 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18187. 0 citations.
300. Kövér L. 1 + : Elektronspektroszkópia és felületkutatás. (in Hung.)
Az MTA Atom- és Molekulafizikai Bizottságának és Magfizikai Bizottságának együttes ülése. Debrecen, 2004. január 14. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17359. 0 citations.
301. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + : Kvantitatív XPS oxidokra - relatív hatásfok kalibráció. (in Hung.)
MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság Ülés. Debrecen, 2004. november 17. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18188. 0 citations.
302. Varga D. 2 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + : Elektronszórásos recoil-EPES kísérletek és alkalmazásaik hidrogén analitikára. (in Hung.)
MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság Ülés. Debrecen, 2004. november 17. 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18186. 0 citations.
303. Kövér L. 1 + : Electron energy loss processes in high energy electron spectra.
Department of Materials Science and Engineering. Kyoto University, Kyoto, Japan, 11 Aug., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19712. 0 citations.
304. Kövér L. 1 + : High energy electron spectroscopy of solids: recent results and actual problems.
Graduate School for Science. Chiba University, Chiba, Japan, 10 Aug., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19713. 0 citations.
305. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + , Gergely Gy. 3 , Menyhárd M. 3 , Sulyok A. 3 , Orosz G. T. 3 , Gurban S. 3 , et al. 3 : Felületi kémiai analízis nagy energia-feloldású REELS-EPES-XPS-XAES módszerekkel. (in Hung.)
Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság (MTA) és Anyag- és Környezetkémiai Intézet (Kémiai Kutatóközpont) (MTA) Ünnepi Tudományos Ülése. 2006. május 23. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20071. 0 citations.
306. Kövér L. 1 + : Spectroscopy of high energy electrons induced from solids: Emerging issues.
Graduate School of Advanced Integration Science. Chiba University, Chiba, Japan, 5 Dec., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20801. 0 citations.
307. Kövér L. 1 + : Hard X-ray photoelectron spectroscopy: Fundamentals and applications.
Departamento de Fisica, Instituto Superior Tecnico. Lisbon, Portugal, 3 Nov., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22247. 0 citations.
308. Kövér L. 1 + : Report on the activity and situation of the Hungarian synchrotron users.
1st Meeting of the European Synchrotron User Organization. ESUO. Lisbon, Portugal, 17-18 Jan, 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23118. 0 citations.
309. Kövér L. 1 + : Short report on the activity and situation of the Hungarian synchrotron user' acces - Mechanisms and problems of support of synchrotron activities on national leves.
2nd ESUO User Meeting. Warsaw, Poland, 18-19 Nov., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23119. 0 citations.
310. Kövér L. 1 + : Kemény röntgen-fotoelektronspektroszkópia és alkalmazásai multirétegek és határrétegek alanízisére. (in Hung.)
Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszék Szemináriumai. Debrecen, 2010. június 11. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22648. 0 citations.
311. Kövér L. 1 + : Beszámoló az Európai Szinkrotronfelhasználók Szervezetének munkájáról és az európai szinkrotronok magyar használatáról. (in Hung.)
Magyar Szinkrotron Bizottság Ülése. Budapest, 2010. december 22. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23231. 0 citations.
312. Kövér L. 1 + : Jelentés a 2010 évi IUVSTA bizottsági ülésekrôl és Közgyűlésrôl. (in Hung.)
Magyar Vákuum Társaság ülése. Budapest, 2010. december 7. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23117. 0 citations.
313. Kövér L. 1 + : Problems and possibities in quantitative applications of Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy of solids.
Nara Institute of Science and Technology. Nara, Japan, 7 Oct., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23027. 0 citations.
314. Kövér L. 1 + : Applied Surface Science Division of the International Union for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA): Chairman's avtivity report.
112th IUVSTA Executive Committee Meeting. Strunjan, Slovenia, 10-11 Sept., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24049. 0 citations.
315. Kövér L. 1 + : Planned update of ISO TR 18394:2006, SCA-AES-Derivation of chemical information.
19th Meeting of ISO/TC201/SC5 on Auger Electron Spectroscopy. Brescia, Italy, 16 Sept., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24050. 0 citations.
316. Kövér L. 1 + : 2011 year status report on the activity and situation of the Hungarian synchrotron users' access -mechanisms and on the support of synchrotron activities on national level.
3rd Meeting of the European Synchrotron User Organization. DESY, Hamburg, Germany, 27-28 Oct., 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24449. 0 citations.
317. Kövér L. 1 + : Report on the activity of the synchroton users from Hungary.
4th Meeting of the European Synchrotron User Organization. ESUO. Barcelona, Spain, 4-5 Oct., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25032. 0 citations.
318. Kövér L. 1 + : Report on the recent activity of the IUVSTA Applied Surface Science Division.
IUVSTA Executive Committee Meeting ECM-113. Orlando, Florida, USA, 2-4 March, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24723. 0 citations.
319. Kövér L. 1 + : Chairman's report on the activity of the IUVSTA Application Surface Science Division.
IUVSTA Executive Committee Meeting-114. Bratislava, Slovakia, 30 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25033. 0 citations.
320. Kövér L. 1 + : Workshop opening: What is IUVSTA.
IUVSTA Workshop on Nanostruture Characterization by Electron Beam Techniques. IUVSTA 71. Hernstein Castle, Austria, 24-28 June, 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26016. 0 citations.
321. Kövér L. 1 + : Triennial report on the activity of the Applied Surface Science Division of IUVSTA.
Program of the Executive Committee Meeting (ECM-116) of the International Univon for Vacuum Science, Technique and Applications (IUVSTA). Versailles, Paris, France, 8 Sept., 2013 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26170. 0 citations.
322. Kövér L. 1 + : Chemical effects on Auger spectra progress report.
23th ISO TC 201 (Surface Chemical Analysis) Meeting. Berlin, Germany, 3-6 Sept., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27256. 0 citations.
323. Kövér L. 1 + : Status report on the activity and situation of the Hungarian synchrotron users 2013-14.
7th Meeting of the European Synchrotron User Organization (ESUO). Lund, Sweden, 1-2 Oct., 2014 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27255. 0 citations.
324. Kövér L. 1 + : Applications of atomic and solid state physics, surface research in Atomki 2010-2014 (p.2).
Atomki Advisory Board Meeting. Institute for Nucler Research, Hungarian Academy of Sciences, Debrecen, Hungary, 30 Nov., 2015. Program schedule 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28167. 0 citations.
325. Kövér L. 1 + : Atomfizikai és szilárdtestfizikai alkalmazások, felületkutatás. Témabeszámoló a VI. témában (a VI.a és VI.b altémákban) a 2010-2014 id‹szakban elért eredményekrôl. (in Hung.)
Az Atomki Tudományos Tanácsának ülése. Debrecen, 2015. október 28. 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28072. 0 citations.
326. Kövér L. 1 + : Report on the status and activity of the Hungarian synchrotron users (2014-2015 April).
Program of the 8th Meeting of the European Synchrotron User Organization. ESUO. Berlin, Germany, 27-28 April, 2015 0 (2015)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27614. 0 citations.
327. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , et al. 3 : Electron spectroscopic studies of carbon nanotubes, graphene materials funcitonalised and decorated with Pd.
MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet. Budapest, 2015. december 4. 0 (2015)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28197. 0 citations.

Educational paper


328. Kövér L. 1 + : "A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 5. Szilárdtestfelület-vizsgálatok új módszerei. 1. szerk. Gergely Gy. Budapest, 1979, Akadémiai Kiadó". Könyvismertetés. (in Hung.)
Fizikai Szemle 30 (1980)156-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03352. 0 citations.
329. Kövér L. 1 + : "Gergely Gy. (szerk.): Szilárdtestfelület-vizsgálatok új módszerei. I. A szilárdtestkutatás újabb eredményei 5. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979." Könyvismertetés. (in Hung.)
Magyar Fizikai Folyóirat 28 (1980)439-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03704. 0 citations.
330. Kövér L. 1 + : ESCA-módszer története: interjú a Nobel-díjas Kay Siegbahn professzorral. /forditas; European Spectroscopy News, /1982/25. no. 44. /. (in Hung.)
Fizikai Szemle 33 (1983)252-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04344. 0 citations.
331. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Elektronspektroszkópia és határfelületek elektronszerkezete. Tisztelettel és szeretettel Berényi Dénes 70. születésnapjára. (in Hung.)
Fizikai Szemle 48 (1998)371-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11810. 0 citations.
332. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO/TC 201 Felületi kémiai analízis mûszaki bizottság 7. ülésérôl. (in Hung.)
Magyar Minôség 0 (1999)41-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12617. 0 citations.
333. Kövér L. 1 + : Elektronspektroszkópia és felületkutatás. (in Hung.)
Fizikai Szemle 54 (2004)120-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17495. 0 citations.

Educational lecture


334. Kövér L. 1 + : Fotoelektronok és társaik - a fotoeffektus 100 éve. (in Hung.)
26. Fizikusnapok. Debrecen, Atomki, 2005. március 7-10. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18262. 0 citations.

Other publication


335. Kövér L. 1 + : Studies in physical and theoretical chemistry, Vol.61, Nuclear measurements in industry, by S.Rózsa (Elsevier Science Publishers, Amsterdam and Akadémiai Kiadó, Bp.,1989) 310 p., ISBN 0444-98873-4 (Könyvismertetés).
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 297 (1990)319-X./ 0.8841990
ATOMKI ref. code: P07457. 0 citations.
336. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO-TC201 "Felületi kémiai analízis" mûszaki bizottság 6. üléséreôl. (in Hung.)
Szabványügyi Közlöny 50 (1998)23-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12746. 0 citations.
337. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO/TC 201 Felületi kémiai analízis mûszaki bizottság 7. ülésérôl. (in Hung.)
Szabványügyi Közlöny 51 (1999)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12745. 0 citations.
338. Kövér L. 1 + : Bszámoló az ISO TC 201 felületi kémiai analízis műszaki bizottság és albizottságainak 14. plenáris ülésérôl. (in Hung.)
Szabványügyi Közlöny 58 (2006)44-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19157. 0 citations.
339. Kövér L. 1 + : Kai Siegbahn (1918-2007).
SCI Surface and Interface Analysis 39 (2007)958-959./ 1.0362007
ATOMKI ref. code: P20908. 0 citations.
340. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO/TC 201 Felületi kémiai analízis műszaki bizottság és albizottságainak üléseir‹l. (in Hung.)
Szabványügyi Közlöny 60 (2008)43-46./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21158. 0 citations.
341. Kövér L. 1 + : Foreword.
SCI Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 178-179 (2010)1-X./ 1.7502010
ATOMKI ref. code: P22646. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
342. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Csik A. 1 + , Egri S. 2 + , et al. 3 : Effective Attenuation Lengths in Ni for AR-HAXPES.
HASYLAB Annual Report 2011 0 (2012)625-2./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25732. 0 citations.
343. Kövér L. 1 + : Preface.
Abstracts of the IUVSTA Workshop for Surface Analysis and Standardization 2013. iSAS 13. Okinawa, Japan, 15-19 Jan., 2013 0 (2013)1-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25413. 0 citations.
344. Kövér L. 1 + : Triennial Report on the Activity of the Applied Surface Science Division of IUVSTA.
Book of Reports 2010-13 http://iuvsta.org 0 (2013)62-63./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26175. 0 citations.
345. Kövér L. 1 + : Report of the treasurer.
Minutes of the Meeting of the ECASIA International Steering Committee at the 15th European Conference on Applications of Surface andInterface Analysis, ECASIA 2013, Forte Village, Cagliari, Sardinia, Italy, 15 Oct., 2013 (Confidential) 0 (2013)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26275. 0 citations.
346. Kövér L. 1 + : Beszámoló az ISO/TC 201 Felületi kémiai analízis műszaki bizottság és albizottságai 2012. évi ülésérôl. (in Hung.)
Szabványügyi Közlöny 65 (2013)3:45-49./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25984. 0 citations.
347. Kövér L. 1 + : Preface.
SCI Applied Surface Science 315 (2014)425-X./ 2.7112014
ATOMKI ref. code: P27593. 0 citations.
348. Kövér L. 1 + : Preface: Photon and fast Ion induced Processes in Atoms, MOlecules and Nanostructures (PIPAMON).
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 369 (2016)1-1./ 1.1092016
ATOMKI ref. code: P28365. 0 citations.

Annual Report


349. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Fiser M. 4 : Chemical effect on Tc 3d3/2 core hole lifetime.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)40-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05583. 0 citations.
350. Kövér L. 1 + , Végh J. 2 + , Tóth J. 1 + : Statistical methods to test XPS measurements.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05585. 0 citations.
351. Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Schág J B. 2 + , Borbély-Kiss I. 2 + : Surface analysis of air pollutants: study of problems of sampling.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)80-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05831. 0 citations.
352. Kövér L. 1 + : An experimental method for determination of the widths of instrumental functions of electron spectrometers.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)98-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05839. 0 citations.
353. Kövér L. 1 + : An experimental method for the determination of absolute X-ray widths by the help of combined ICES and XPS measurements.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06278. 0 citations.
354. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : An XPS study of the surface composition of urban aerosols fractionized by their sizes by the help of cascade impactors.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)90-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06305. 0 citations.
355. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : A new type of electrostatic electron analyser.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)121-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06315. 0 citations.
356. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Vajasdi-Perczel I. 3 , Mikecz P. 2 + , Tarnóczy T. 4 : XPS study of the surface composition of ambient aerosols size-segregated by cascade impactors.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)73-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06724. 0 citations.
357. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + : Photon induced Auger-electron spectroscopy of solid surfaces using bremsstrahlung radiation.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07152. 0 citations.
358. Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Tôkési K. 1 + : A high-energy electron spectrometer for multimethod surface analysis.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)117-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07177. 0 citations.
359. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Brabec V. 4 , Fiser M. 4 , Dragoun O. 4 , Novák J. 3 : Determination of 3p and 3d core-level widths in ammonium pertechnetate by internal conversion electron spectroscopy.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)81-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07593. 0 citations.
360. Kövér L. 1 + : Calibration of electron spectrometers using 99mTc internal conversion sources.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)94-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07599. 0 citations.
361. Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tôkési K. 1 + : A UV-photoelectron spectrometer for high temperature studies.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)141-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07623. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
362. Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Várallyai L. 3 , Kónya J. 3 : Effect of Pb impurity of chemicals on the adsorption of phosphonic acids on iron electrodes - an XPS study.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08168. 0 citations.
363. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + : X-ray production of K-Auger transitions of elements Z=13-26 in solids.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08156. 0 citations.
364. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Interpretation of Al KLV and KVV Auger spectra by the help of a cluster type MO calculation.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)73-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08688. 0 citations.
365. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Cserny I. 1 + , Adachi H. 4 : Local electronic structures reflected in the P K-Auger spectra of phosphorus oxyanions.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)53-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08678. 0 citations.
366. Kövér L. 1 + , Némethy A. 2 + , Barna P. B. 3 , Adamik M. 3 : Surface structure of Al-Sn layered systems codeposited in the presence of oxygen.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08691. 0 citations.
367. Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Barna P. B. 3 : The manganese KL2,3L2,3 Auger spectrum excited by bremsstrahlung.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08677. 0 citations.
368. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Weightman P. 4 , Sanjinés R. 4 , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Effects of oxygen chemisorption on K-valence Auger- and valence band photoemission spectra of Al.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)48-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09414. 0 citations.
369. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Varga D. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : The influence of the Ni d band on the local density of states Al in Al3Ni and AlNi3 alloys.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)49-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09415. 0 citations.
370. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Némethy A. 2 + , Adachi H. 4 : P LVV Auger spectra of phosphorus oxyanions.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)51-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09417. 0 citations.
371. Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Barna P. B. 3 : KLL and KLM Auger spectra of transition metals in the atomic number region of 23-26.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)46-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09412. 0 citations.
372. Tôkési K. 1 + , Némethy A. 2 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Mukoyama T. 2 + : Modelling of electron scattering in thin manganese films on silicon by Monte Carlo methods.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09427. 0 citations.
373. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Pálinkás J. 1 + : The moments theorem for Auger transitions.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09994. 0 citations.
374. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Pálinkás J. 1 + : Electrostatic view of the nonlocal screening mechanism.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)60-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09995. 0 citations.
375. Kovács Zs. 2 + , Sanjinés R. 4 , Kövér L. 1 + , Pálinkás J. 1 + , Weightman P. 4 : The N6,7O45O45 Auger transitions in metallic Au and in Au3Cu, AuCu3 and AuZn Alloys.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)66-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10083. 0 citations.
376. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Sanjinés R. 4 , Weightman P. 4 , Margaritondo G. 4 , Varga D. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Adachi H. 4 : Charge transfer in Al3Ni and AlNi3 alloys.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)67-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10084. 0 citations.
377. Tôkési K. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Mukoyama T. 2 + : Monte Carlo modeling of the backscattered electron spectrum of silver at the 2 keV primary electron energy.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10087. 0 citations.
378. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Némethy A. 2 + , Mukoyama T. 2 + : Inelastic background correction for KLL Auger spectra of manganese.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10088. 0 citations.
379. Kovács Zs. 2 + , Kövér L. 1 + , Adachi H. 4 : Magnetic properties of Al-Ni alloys.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)51-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10710. 0 citations.
380. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Sanjinés R. 4 , Weightman P. 4 , Varga D. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Margaritondo G. 4 : Charge transfer in Au3Cu and AuCu3 alloys from Auger parameter analysis.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)49-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10708. 0 citations.
381. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Mukoyama T. 2 + : Effects of surface loss in REELS spectra of silver.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)50-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10709. 0 citations.
382. Gergely G. 3 , Menyhárd M. 3 , Jablonski A. 4 , Krawczyk M. 4 , Varga D. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Gruzza B. 4 , Bideux L. 4 , Robert C. 4 : Experimental determination of the inelastic mean free path (IMFP) of electrons in GaAs and InP.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)65-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11526. 0 citations.
383. Kövér L. 1 + , Kovács Zs. 2 + , Weightman P. 4 , Cserny I. 1 + , Sanjinés R. 4 , Varga D. 2 + , Margaritondo G. 4 , Pálinkás J. 1 + , Abon M. 4 : Charge transfer in Cu-Pd alloy systems.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)60-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11521. 0 citations.
384. Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Gruzza B. 4 , Zeze D. 4 , Jardin C. 4 , Gergely G. 3 : Resolution correction in EELS.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)64-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11525. 0 citations.
385. Tôkési K. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Effects of surface excitations on the yield of elastically backscattered electrons.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11517. 0 citations.
386. Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Kovács Zs. 2 + : KLL Auger transition energies of 3d transition metals Cu and Ni.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)37-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12396. 0 citations.
387. Kövér L. 1 + , Uda M. 4 , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + : Chemical effects on F KLL Auger spectra in fluorides.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)41-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13205. 0 citations.
388. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Uda M. 4 : On the nature of the new satellite found in the F KLL spectra of fluorides.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)32-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14092. 0 citations.
389. Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Energy shift and broadening of the spectra of electrons backscattered elastically from solid surfaces.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)24-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14084. 0 citations.
390. Berényi Z. J. 2 + , Aszalós-Kiss B. 2 + , Csik A. 1 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Separation of extrinsic and intrinsic plasmon excitations in Ge KLL Auger spectra.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)31-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15327. 0 citations.
391. Berényi Z. J. 2 + , Aszalós-Kiss B. 2 + , Csik A. 1 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Thickness determination of Germanium surface layers.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15328. 0 citations.
392. Tóth J. 1 + , Molnár Gy. 3 , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Kiss J. 3 , Gál I. 2 + , Nagy A. 2 + , Domonyi A. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Mosolygó J. 3 , Tarr G. 3 , Petô G. 3 , Szabó I. 3 , Ould-Metidji Y. 4 , Gruzza B. 4 , Bideux L. 4 , Matolin V. 4 , Sulyok A. 3 , Menyhárd M. 3 : Application for the excitation of medium energy (up to 10keV) photoelectron and Auger lines used in the study of surface analytical applications.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)58-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15353. 0 citations.
393. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , Medicherla V. R. R. 4 : Resonant KLL Auger spectra photoexcited from Fe and Co metals.
HASYLAB Annual Report 2003 0 (2004)329-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18182. 0 citations.
394. Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + : Surface analytical study of ZnO, CuO and Al2O3 using a special XPS-XAES x-ray source.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)47-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17879. 0 citations.
395. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , et al. 3 : Resonant KLL Auger spectra of ferromagnetic metals Fe and Co.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)26-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18809. 0 citations.
396. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Egri S. 2 + : Mn KLL Auger transitions in MnO nanolayers - a high energy resolution study.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)27-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18810. 0 citations.
397. Kövér L. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Cserny I. 1 + , et al. 3 : KLL resonant Auger transitions in metallic Cu and Ni.
Atomki Annual Report 2004 25 (2005)25-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18808. 0 citations.
398. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + : Electron IMFPs determined by XPS using different energy X-ray excitations.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)55-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18837. 0 citations.
399. Tóth J. 1 + , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + , Kövér L. 1 + , Tôkési K. 1 + : Efficiency calibration of electron spectrometers by the help pf standard spectrum.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)81-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18863. 0 citations.
400. Varga D. 2 + , Tôkési K. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + : Direct observation of the hydrogen peak in the energy distribution of electrons backscattered elastically from polyethylene.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)41-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18823. 0 citations.
401. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Egri S. 2 + , Novák M. 2 + , et al. 3 : Resonant Ni and Fe KLL Auger spectra photoexcited from NiFe alloys.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)40-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19610. 0 citations.
402. Kövér L. 1 + , Drube W. 4 , Cserny I. 1 + , Berényi Z. J. 2 + , Egri S. 2 + , Novák M. 2 + : Resonant Ni and Fe KLL Auger spectra photoexcited from NiFe alloys.
HASYLAB Annual Report 2005 0 (2006)769-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19269. 0 citations.
403. Tóth J. 1 + , Kövér L. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + : Comparison of the minimum detectable concentration of Si by AES and XAES.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19621. 0 citations.
404. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , et al. 3 : Ni KLL Auger spectra photoexcited from Ni nanofilms.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)40-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20602. 0 citations.
405. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , et al. 3 : Information on intrinsic plasmon excitation from total reflection X-ray photoelectron spectra of solid Ge.
HASYLAB Annual Report 2007 0 (2007)1591-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21656. 0 citations.
406. Lesiak B. 4 , Kövér L. 1 + , Tóth J. 1 + , Varga D. 2 + , Cserny I. 1 + , Sulyok A. 3 , Gergely G. 3 , et al. 3 : Morphology, surface roughness, electron inelastic and quasi-elastic scattering in elastic peak electron spectroscopy of polymers.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)44-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20606. 0 citations.
407. Tóth J. 1 + , Németh Á. 4 , Kövér L. 1 + , Lábadi Z. 3 , Cserny I. 1 + , Varga D. 2 + : Determination of Al concentration in Al doped ZnO using Auger spectra excited by Mo X-rays.
Atomki Annual Report 2006 0 (2007)42-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20604. 0 citations.
408. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Novák M. 2 + , Egri S. 2 + , et al. 3 : Intrinsic plasmon excitation in total reflection X-ray photoelectron spectra of crystalline Ge.
Atomki Annual Report 2007 0 (2008)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21249. 0 citations.
409. Jánosfalvi Zs. 1 + , Cserny I. 1 + , Kövér L. 1 + : Electronic structure of nanocrystalline TiO2 particles.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)36-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22505. 0 citations.
410. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Egri S. 2 + , Jánosfalvi Zs. 1 + , et al. 3 : Resonant Mn KLL Auger spectra excited from a nanolayer sample.
Atomki Annual Report 2009 0 (2010)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23075. 0 citations.
411. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Csik A. 1 + , et al. 3 : AR-HAXPES for determining Effective Attenuation Length of electrons.
Atomki Annual Report 2010 0 (2011)64-64./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24148. 0 citations.
412. Kövér L. 1 + , Cserny I. 1 + , Csik A. 1 + , et al. 3 : Effective Attenuation Length of electrons from AR-HAXPES.
HASYLAB Annual Report 2010 0 (2011)1:782-783./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24508. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 412.000 412.000 194.179 194.179
SCIPublications: 5.000 5.000 5.000 5.000
Cited publications: 3.000 3.000 2.250 2.250
Non-locally cited publications: 3.000 3.000 2.250 2.250
Cited SCIpublications: 1.000 1.000 1.000 1.000
Non-locally cited SCIpublications: 1.000 1.000 1.000 1.000
SCICited publications: 2.000 2.000 1.250 1.250
Non-locally SCIcited publications: 2.000 2.000 1.250 1.250
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 3.000+( 0.000) 3.000 2.250 2.250
Non-local citations: 3.000 3.000 2.250 2.250
SCICitations: 2.000+( 0.000) 2.000 1.250 1.250
Non-local SCIcitations: 2.000 2.000 1.250 1.250
Impact~2017 : 7.490 7.490 7.490 7.490
Citational effectivity: 0.007 0.007 0.012 0.012
Non-local citational effectivity: 0.007 0.007 0.012 0.012
SCIcitational effectivity: 0.400 0.400 0.250 0.250
Non-local SCIcitational effectivity: 0.400 0.400 0.250 0.250
Averaged impact: 0.018 0.018 0.039 0.039
SCIaveraged impact: 1.498 1.498 1.498 1.498
Publications <n>: 4.015 4.015 ******** ********
SCIPublications <n>: 1.000 1.000 ******** ********
Cited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 1.000 1.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 1.000 1.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.500 2.500 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.500 2.500 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 2.500 2.500 2.125 2.125
Equivalent citations (HAS): 3.000 3.000 2.250 2.250
z-index: 1.000 1.000 1.000 1.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 409.000 409.000 191.929 191.929
Less-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 2.250 2.250
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 410.000 410.000 192.929 192.929
SCILess-known (0<ncit<10) 2.000 2.000 1.250 1.250
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:51. 0
© L. Zolnai.