[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

130 publications of Kis-Varga M. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Bacsó J. 2 + , Horkay Gy. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Paál A. 2 + , Sulik B. 1 + : Verfahren und Einrichtung zur Röntgenstrahlenemissionsanalyse von Materialproben. (in German)
Deutsche Demokratische Republik 0 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11208. 0 citations.
2. Bacsó J. 2 + , Horkay Gy. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Paál A. 2 + , Sulik B. 1 + : Eljárás és többcsatornás berendezés anyagösszetétel röntgenemissziós meghatározására. (in Hung.)
Szabadalom. Hungarian Patent. 1978. október 6. 1981. november 30. 2251 Ma-3037/7. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03478. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
3. Bacsó J. 2 + , Horkay Gy. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Paál A. 2 + , Sulik B. 1 + : Verfahren und Einrichtung zur Röntgenstrahlenemissionsanalyse von Materialproben. (in German)
Deutsche Demokratische Republik, Patentschrift, 146 343,04,02,1981 0 (1982)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11291. 0 citations.

Research report


4. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Kalinka G. 2 + : XRFA-5 izotópos sárgarézelemzö használati utasitás. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1978)25-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07206. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Bacsó J. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + : Determination of the Si, K, Ca, P, Cl, Sc, Ti, V, etc. contents in Soil-5 standard.
Report on the Intercomparison Run Soil-5 for the Determination of Trace Elements in Soil. by R. Dybczynski, A. Tugsavul, O. Suschny. Vienna, 1978, International Atomic Energy Agency. (IAEA/RL/46). 1 (1978)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02677. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


6. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kovács P. 2 + , Mórik Gy. 2 + : XRFA-5 izotópos sárgarézelemzô készülék. (Elôadáskivonatok. Bp., Vasipari Kutatóintézet, 1979, p.192). (in Hung.)
X. Kohászati Anyagvizsgáló Napok, Balatonaliga, 1979. május 2-6. 0 (1979)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02964. 0 citations.
7. Medve F. 3 , Szeili J. 3 , Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : A levegô ólomszennyezettsége Debrecen közlekedési csomópontjain az 1979-80. években. (in Hung.)
A Magyar Higiénikusok Társasága III. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, 1980. augusztus 26-29. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03266. 0 citations.
8. Cziczó T. 3 , Kertész M. 3 , Szeili J. 3 , Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Medve F. 3 : Levegôhigiénés vizsgálati lehetôségek röntgen-emissziós analizátorral. (in Hung.)
Környezetvédelmi Konferencia '81. Szombathely, 1981. szeptember 28-30. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03586. 0 citations.
9. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Molnár J. 1 + : Mikroprocesszoros adatfeldolgozó berendezés energiadiszperziv röntgenspektrométerhez. (in Hung.)
25. Magyar Szinképelemzô Vándorgyűlés, Sopron, 1982. junius 14-18. Kivonat. 0 (1982)93-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03886. 0 citations.
10. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Molnár J. 1 + : Mikroprocesszoros adatgyûjtô és kiértékelô rendszer energiadiszperziv röntgenspektrométerhez. (in Hung.)
A Röntgenfluoreszcencens Szinképelemzés Alkalmazása az Iparban, a Kutatásban és a Környezetvédelemben c. Ankét, Miskolc-Egyetemváros, 1982. április 5-6. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03887. 0 citations.
11. Móricz I. 3 , Kalinka G. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + : Üzemi tapasztalatok az XRFA-5 izotópos rézötvözet elemzô készüléken és annak továbbfejlesztése. (in Hung.)
Röntgenfluoreszcens Színképelemzés Alkalmazása az Iparban a Kutatásban és a Környezetvédelemben. Miskolc, 1982. április 5-6. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11297. 0 citations.
12. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Molnár J. 1 + , Györffi M. 2 + : Data acquisition and processing system of energy dispersive X-ray spectrometer with microprocessor.
XIth International Symposium on Nuclear Electronics, Bratislava, 6-12 September 1983. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04211. 0 citations.
13. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 : Késôavarkori bronztárgyak vizsgálata röntgenemissziós szinképelemzéssel. (in Hung.)
26. Magyar Szinképelemzô Vándorgyűlés, Kecskemét, 1983. Oktober 18-21. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04223. 0 citations.
14. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Arany-, ezüst- és rézötvözetek anyagvizsgálati eredményei. (in Hung.)
"Mit Tud Nyujtani az Archeometria a Régészetnek" c. Tudományos Ankét, a Veszprémi Archeometriai Munkabizottság szervezésében . Veszprém, 1983. november 2-3. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04224. 0 citations.
15. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 : Régészeti tárgyak elemzése REA módszerrel. (in Hung.)
"A Röntgenszinképelemzés és Interdiszciplináris Alkalmazásai." c. ankét, Debrecen, 1984. november 13-15. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04605. 0 citations.
16. Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Empirikus korrekciós módszer alkalmazása rézötvözetek XRF elemzésében. (in Hung.)
"A Röntgenszinképelemzés és Interdiszciplináris Alkalmazásai." c. ankét, Debrecen, 1984. november 13-15. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04608. 0 citations.
17. Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenspektrométer alkalmazása fémötvözetek analizisére. (in Hung.)
Atommagok, Atomok és elektronok, mint nyomjelzôk. Tudományos ülésszak Hevesy Gy emlékére, ELFT, Visegrád, 1985. nov. 4-6 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05109. 0 citations.
18. Kis-Varga M. 2 + : Development and application of low power X-ray tube excitation system for energy dispersive XRF analysis.
4th Meeting On Nuclear Analytical Methods, Dresden,GDR, May 4-8,1987,Proceedings. Ed. S. Niese. Rossendorf, Centr.Inst. of Nucl.Res. 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05587. 0 citations.
19. Kis-Varga M. 2 + : Röntgencsöves gerjesztés ED röntgenspektrométerekben - eredmények és lehetôségek. (in Hung.)
Röntgenfluoreszcenciás Ankét, Veszprém, 1989 nov.27-29. 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06536. 0 citations.
20. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : X-ray fluorescence analysis of bronze objects from the Avar age (abstr.p.144).
International Symposium On Archaeometry. Heidelberg, Apr.1-6,1990. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06744. 0 citations.
21. Daróczi L. 3 , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Bakker H. 4 : Production and magnetic properties of nanocrystalline Fe and Ni (Abstr.: p.60).
International Symposium on Mechanisms of Formation of Metastable Microstrures. Cambridge, U.K., July 12-16,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08287. 0 citations.
22. Daróczi L. 3 , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Magnetic properties of nanocrystalline Ni and Fe (Programme and Abstracts p.257).
NANO'94 Second International Conference on Nanostructured Materials. Stuttgart, Germany. 3-7.Oct.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08935. 0 citations.
23. Szabó S. 3 , Brovko I. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Beke D. L. 3 : Mössbauer-effect and magnetic properties of nanocrystalline Fe and Fe(Si) alloys. (Programme and Abstracts p.313).
NANO'94 Second International Conference on Nanostructured Materials. Stuttgart, Germany. 3-7.Oct.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08934. 0 citations.
24. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Phase transitions in Cu-Sb systems induced by ball-milling.
ISMANAM-95, International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials. Quebec, Canada, July 24-28,1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09579. 0 citations.
25. Imre Á. 3 , Lendjel D. 4 , Mishak A. 4 , Kökényesi S. 4 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Steinber J. 4 : Structure and thermal stability of As2S3/AsSe-type nanolayered films.
International Workshop on Advanced Technologies of Multicomponent Solid Films and Structures and Their Applications in Photonics. Dubrinich, Ukraine, 2-6 Oct.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10269. 0 citations.
26. Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , Harasztosi L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Correlation between the grain-shape and magnetic properties in monocrystalline iron (Anstr., p.193).
Third International Conference on Nanostructured Materials, Nano'96. Kona, Hawaii, 8-12 July, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10064. 0 citations.
27. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 , Nemes P. 3 , Daróczi L. 3 , Kerekes Gy. 2 + , Erdélyi Z. 3 : Thermal stability of amorphous and crystalline multilayers produced by magnetron sputtering (Abstr., pp.23-24).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10487. 0 citations.
28. Beke D. L. 3 , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Harasztosi L. 3 : Intrinsic and domain magnetism of nanocrystalline Fe,Fe(Si) and Ni(Fe) alloys produced by ball-milling.
SF2M Automn Meeting. Paris, France, 25-27 Nov.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10885. 0 citations.
29. Daróczi L. 3 , Beck M. 3 , Beke D. L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Harasztosi L. 3 : Production of Fe and Cu nanocrystalline particles by thermal decomposition of ferro- and copper cyanides.
ISMANAM-97, International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials. Sitges (Barcelona), Spain, 31 Aug. - 5 Sept.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10579. 0 citations.
30. Imre Á. 3 , Fedor V. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Mishak A. 4 , Shiplyak M. 4 : Photostructural transformations in amorphous chalcogenide nanolayered films produced by thermal vapor deposition (Abstr., p.131).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10488. 0 citations.
31. Imre Á. 3 , Mishak A. 4 , Fedor V. 4 , Kökényesi S. 4 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Steinber J. 4 : Structure, stability and optical processes in amorphous nanolayered films.
International Conference on the Centenary of Electron. Uzhgorod, Ukraine, 18-20 Aug.,1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11144. 0 citations.
32. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Daróczi L. 3 , Kerekes Gy. 2 + : Mechanical alloying and magnetic properties of Fe90Sb10 and Sb85Fe15 systems.
ISMANAM-97, International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials. Sitges (Barcelona), Spain, 31 Aug. - 5 Sept.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10578. 0 citations.
33. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Csik A. 1 + , Dudás A. 3 , Nemes P. 3 , Erdélyi Z. 3 : Multirétegek elôállítása és termikus stabilitása (Abstr.: p.79). (in Hung.)
A Ma és Holnap Fizikája. Fizikus Vándorgyûlés. Gödöllô, 1998. aug. 25-28. 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11603. 0 citations.
34. Beke D. L. 3 , Dudás A. 3 , Csik A. 1 + , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Erdélyi Z. 3 : On the thermal stability of multilayers.
International Conference on the Physics and Technology of Nanostructured Multicomponenet Materials. Ungvár, Ukrajna, 24-26 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11938. 0 citations.
35. Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 , Langer G. A. 2 + , Beke D. L. 3 , Kerekes Gy. 2 + , Daróczi L. 3 : XRD study of thermal stability of Mo/V crystalline multilayer.
EPDIC-6. 6th European Power Diffraction Conference. Budapest, Hungary, Aug. 22-25, 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11614. 0 citations.
36. Maclean P. 4 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : XRF analysis of high antimony concentration finds with various excitation methods. (Abstracts p.96).
Archaeometry 98. 31st Symposium. Budapest, Hungary, 26 April - 3 May, 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11247. 0 citations.
37. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 : Influence of the grain size on the magnetic properties of ball milled Fe90W10.
ISMANAM-99, International Symposium on Metastable Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials. Dresden, Germany, Aug. 30 - Sept. 3, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12524. 0 citations.
38. Szabó S. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Juhász R. 2 + : Effect of residual strain, grain size and Fe impurities on magnetic properties on Ni, Ni(Fe) alloys.
Soft Magnetic Materials 14. Balatonfüred, 1999. szeptember 8-10 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12523. 0 citations.
39. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Csik A. 1 + , Erdélyi Z. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Szabó I. A. 3 , Papp Z. M. 3 : Diffusion and thermal stability in multilayers.
5th International Conference on Diffusion in Materials. DIMAT2000. Paris, France, 17-21 July, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14303. 0 citations.
40. Csik A. 1 + , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Erdélyi Z. 3 , Daróczi L. 3 , Kapta K. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Non-linearity of diffusion in amorphous Si-Ge multilayers.
8th Joint Vacuum Conference of Croatia, Austria, Slovenia and Hungary (JVC8). Pula, Croatia, June 4-9, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13873. 0 citations.
41. Kis-Varga M. 2 + : New trend of EDXRF and quantitative analysis.
Osaka Electro-Communication University. Neyagawa, Japan, 19 April, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12943. 0 citations.
42. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Kerekes L. 2 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Identification of a disordered magnetic phase in pure nanocrystalline iron.
2nd Graduate School on Condensed Matter Physics, Strongly Correlated Systems. Debrecen, Hungary, 4-8 Sept., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13364. 0 citations.
43. Hakl J. 1 + , Kerekes L. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Uzonyi I. 1 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Disordered magnetic phase in partially oxidized bulk nanocrystalline iron (Book of abstr.: p. 25).
11st Czech and Slovak Conference on Magnetism. Kosice, Slovakia, 20-23 Aug., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14219. 0 citations.
44. Juhász R. 2 + , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Magnetic and structural evolution of finemet during special recrystallization.
3. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencia és Kiállítás. Balatonfüred, 2001. okt. 14-17. 0 (2001)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14342. 0 citations.
45. Juhász R. 2 + , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Magnetic and structural evolution of finemet during special recrystallization.
JEMS01-Grenoble. Joint European Magnetic Symposium 01. Grenoble, France, Aug. 28 - Sept. 1, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14290. 0 citations.
46. Kapta K. 3 , Csik A. 1 + , Daróczi L. 3 , Papp Z. M. 3 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Greer A. L. 4 , Barber Z. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Degradation of Ag/Si multilayers during heat treatment.
7th European Vacuum Conference and 3rd European Topical Conference on Hard Coatings. Madrid, Spain, Sept. 17-20, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14321. 0 citations.
47. Katona G. L. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Formation and stability of metastable Pd(Zr) solid solution developed during ball milling and/or heat-treatment of Pd3Zr (Abstr.: p. 87).
ISMANAM 2001. International Symposium on Metastable, Mechanically Alloyed and Nanocrystalline Materials. Ann Arbor, Michigan, USA, 24-29 June, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14050. 0 citations.
48. Kerekes L. 2 + , Hakl J. 1 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Uzonyi I. 1 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Study of magnetic relaxation in partially oxidized nanocrystalline iron (Book of abstr.: p. 62).
11st Czech and Slovak Conference on Magnetism. Kosice, Slovakia, 20-23 Aug., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14218. 0 citations.
49. Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Szabó I. A. 3 , Cserháti Cs. 3 , Papp Z. M. 3 , Kapta K. 3 , Katona G. L. 2 + , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Nanoscale effects in diffusion.
10th International Ceramic Congress and 3rd Forum New Materials. CIMTEC 2002. Florence, Italy, 14-18 July, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16968. 0 citations.
50. Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Papp Z. M. 3 , Kapta K. 3 , Katona G. L. 2 + , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Cserháti Cs. 3 , Szabó I. A. 3 : Diffusion on nanoscale.
8th Seminar on Diffusion and Thermodynamics of Materials. D and T 02. Brno, Czech Republic, 4-6 Sept., 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16834. 0 citations.
51. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Csik A. 1 + : Influence of milling conditions on the segregation-induced instability of Pd3Zr (Abstr.: pp. 46-47).
4th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying. Braunschweig, Germany, 7-11 Sept., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16812. 0 citations.
52. Langer G. A. 2 + , Vad K. 1 + , Beke D. L. 3 , Mészáros S. 1 + , Csik A. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Hakl J. 1 + : Effect of smeared interface on elecrical resistivity and magnetoresistance in Cu-Ni epitaxial multilayers.
16th International Vacuum Congress. IVC-16, ICSS-12, NANO-8, AIV-17. Venice, Italy, 28 June - 1 July, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17577. 0 citations.
53. Benoudia M. C. 4 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , et al. 3 : Evolution of the structure of Mo/V multilayers during annealing using synchrotron X-ray scattering and kinetic 1D simulations.
Diffusion and Stresses International Conference. DS 2006. Lillafüred, Hungary, 19-22 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19905. 0 citations.
54. Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 + , Beke D. L. 3 , Csik A. 1 + : XRD study of interface profiles in binary multilayers (Book of abstr.: pp. 68-69).
11th Joint Vacuum Conference. JVC 11. Prague, Czech Republic, 24-28 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19858. 0 citations.
55. Studenyak I. P. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + , et al. 3 : Structural and optical studies in Cu6PS5Br nanocrystalline superionic conductors (Abstr.: p. 269).
International Meeting on Clusters and Nanostructured Materials CNM 2006. Uzhgorod, Karpaty, Ukraine, 9-12 Oct., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19972. 0 citations.
56. Kérdô K. H. 3 , Verebes A. 3 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : An assemblage of bronze objects found in the territory of the 1st century Vicus in Aquincum-Viziváros.
2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21355. 0 citations.
57. Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 + , Csik A. 1 + , Erdélyi Z. 3 , Beke D. L. 3 : Effect of substrate temperature on the different diffuseness of subsequent interfaces in binary multilayers.
Diffusion and Diffusional Phase Transformation in Alloys. DIFRANS 07. Sofiyivka (Uman), Ukraine, 16-21 July, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20531. 0 citations.
58. Szirmai K. 3 , Verebes A. 3 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Bronze statuettes from Aquincum (Material analyses of imported bronze statuettes from Aquincum).
2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21356. 0 citations.
59. Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Csik A. 1 + , Mészáros S. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 + , Pallinger Á. 4 , Bódog M. 3 : Application of secondary neutral mass spectrometry in the investigation of doped perovskites.
12th Joint Vacuum Conferene, 10th European Vacuum Conference, 7th Annual Meeting of the German Vacuum Society. JVC-12/EVC.10/AMDVG-7) Balatonalmádi, Hungary, 22-28 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21505. 0 citations.
60. Niemet Yu. Yu. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Cserháti Cs. 3 , Kökényesi S. 4 , et al. 3 : Structure of Cu6PS5I nanoceramics under the influence of sintering conditions (Abstr.: p. 268).
13th International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. Ivano-Frankivsk, Ukraine, 16-21 May, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23789. 0 citations.
61. Molnár G. 3 , Erdélyi G. 3 , Langer G. A. 2 + , Beke D. L. 3 , Csik A. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 : Evolution of concentration profiles in Pd-Cu systems studied by SNMS technique.
14th Joint Vacuum Conference, 12th Europena Vacuum Conference, 11th Annual Meeting of the German Vacuum Society, 19th Croatian-Slovenian Vacuum Meeting. Dubrovnik, Croatia, 4-8 June, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24875. 0 citations.
62. Papp T. 1 + , Kis-Varga M. 2 + : Characterization of PIN diode detector and quality assurance capable digital signal processor system for FP analytical work (Abstr.: p. 150).
European Conference on X-Ray Spectrometry. EXRS 2012. Vienna, Austria, 18-22 June, 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24915. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


63. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Sok-komponensű minták összetevôinek meghatározása félvezetö detektoros röntgenemissziós analizissel. (in Hung.)
MTA Radioanalitikai Munkabizottsága és a Magyar Kémikusok Egyesülete Radioanalitikai Szakcsoportja rendezésében, Munkaértekezlet. Vegyipari Egyetem Radiokémiai Tanszék, Veszprém, 1973. okt. 4. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01744. 0 citations.
64. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Radioizotóp gerjesztésü energiadiszperziv röntgen-emissziós analizis (REA) alkalmazásairól. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01898. 0 citations.
65. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Determination of Ni and Cu-content of steel and pig iron samples by Si/Li/ X-ray spectrometer.
II-oe Soveshchanie stran-uchastnits Ob"edinennyj institut yadernykh issledovanij po primeneniyu metodov yadernoj fiziki dlya resheniya prikladnykh zadach, Dubna, 1-4 dekabrya 1975 g. 1 (1975)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02068. 0 citations.
66. Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenspektrométerek alkalmazási lehetôsége a vaskohászatban. (in Hung.)
VIII. Kohászati Anyagvizsgáló Napok, Balatonszéplak, 1975. jún. 3-6. 1 (1975)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02067. 0 citations.
67. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Energiadiszperziv röntgenspektrométer alkalmazása a szinesfémkohászatban. (in Hung.)
III. Magyar Magfizikus Találkozó, Kecskemét, 1976. augusztus 23-27. 1 (1976)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02220. 0 citations.
68. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Mórik Gy. 2 + : REA (röntgenemissziós analizis) alapján mûködô, gyors sárgaréz-elemzô készülék. (in Hung.)
"A magfizikai módszerek alkalmazása az iparban" Találkozó ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) rendezésében. Kecskemét, 1977. augusztus 14-16. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02430. 0 citations.
69. Bacsó J. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Mórik Gy. 2 + : Gyors szinesfém analizátor. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyűlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02427. 0 citations.
70. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + : REA (röntgenemissziós analizis) a nyersanyagkutatásban. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyűlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02429. 0 citations.
71. Bacsó J. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenemissziós analizátor. (in Hung.)
III. Villamos Mûszer- És Méréstechnikai Konferencia, a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület rendezésében, Debrecen, 1977. június 1-3. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02433. 0 citations.
72. Bacsó J. 2 + , Szalay S. 2 + , Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Primenenie rentgeno-fluorestsentnogo analiza v smezhnykh oblastyakh. (in Russian)
Vsesoyuznoe Soveshchanie po Aktivatsionnomu Analizu, Tbilisi, 1-3 iyunya 1977 g. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02435. 0 citations.
73. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + : Környezeti és munkahelyi ólomszennyezôdés vizsgálata röntgenemissziós analitikai (REA) módszerrel. (in Hung.)
A Gépipari Tud. Egy. Anyagvizsgáló Szakoszt.-nak, a Magyar Kémikusok Egyesületének és az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egy. Szinképelemzô Szakbiz., Biológiai, Munkaegészségügyi és Körny.véd. Munkabiz.-ának szerv. elôadói ülés. Bp.,1978.dec.8. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02692. 0 citations.
74. Bacsó J. 2 + , Horváth S. 3 , Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Haj-analitikai vizsgálatok. (in Hung.)
IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02690. 0 citations.
75. Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Horkay Gy. 2 + : Röntgenszinképek kiértékelésének automatizálása. (in Hung.)
"Az Automatizálás és Számitástechnika Alkalmazása a Spektrokémiában" c. ankét, Eresztvény (Nógrág Megye), 1978. május 22-25. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02728. 0 citations.
76. Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Bacsó J. 2 + : Röntgenemissziós analitikai vizsgálatok lehetôségei a környezetvédelemben. (in Hung.)
MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Matematikai Fizikai Szakbizottsága és a MTESZ Szolnok-megyei Szervezet által rendezett "A fizika helye és szerepe a környezetvédelemben" c. kerekasztal megbeszélés, Szolnok, 1978. október 23. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02727. 0 citations.
77. Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Pb meghatározás növényekben és vizben röntgenemissziós analitikai (REA) módszerrel. (in Hung.)
"A Hazai Környezetvédelemben Alkalmazott Radioanalitikai Módszerek, valamint új Radioanalitikai Eljárások, Eredmények" c. munkaértekezlet az MTA Radioanalitikai és Izotópalkalmazási Munkabizottság rendezésében, Keszthely, 1978. október 18-20. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02735. 0 citations.
78. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kovács P. 2 + : Soil-5 nemzetközi talajstandard összetételének meghatározása REA módszerrel standardizálás céljából. (in Hung.)
A Magyar Kémikusok Egyesületének Érc- és Kôzetanalitikai Szakcsoportja által rendezett vitaülés, Debrecen, 1979. április 19-20. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02963. 0 citations.
79. Kis-Varga M. 2 + : Molibdén koncentráció meghatározás lucernában REA módszerrel. (in Hung.)
A DAB (Debreceni Akadémiai Bizottság) Mezôgazdasági Kémiai Munkabizottsági ülése, Debrecen, 1980. június 11. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03235. 0 citations.
80. Kis-Varga M. 2 + : Avarkori bronz leletek REA vizsgálata. (in Hung.)
V. Magyar Magfizikus Találkozó. Budapest, 1980. július 7-11. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03234. 0 citations.
81. Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Bacsó J. 2 + , Kalinka G. 2 + : The effect of motor vehicle traffic on the Pb content of plants.
XIth Annual Meeting of European Society of Nuclear Methods in Agriculture, Debrecen, August 25-30, 1980. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03236. 0 citations.
82. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Röntgenemissziós analizis késôavarkori bronztárgyakon. (in Hung.)
"Ipari Régészet Magyarországon" c. munkaértekezlet. Sopron, 1980. július 28-30. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03252. 0 citations.
83. Bacsó J. 2 + , Berényi D. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Pálvölgyi J. 2 + , Hideg J. 3 , Tigranyan P. A. 4 : Issledovanie izmereniya mineral'nogo metabolizma u kosmonavtov pervogo sovetsko-vengerskogo kosmicheskogo poleta rentgeno-fluorestsentnym metodom. (poster). (in Russian)
XIV. Soveshchanie i simpozium postoyanno dejstvuyushchej rabochej gruppy sotsialisticheskikh stran po kosmicheskoj biologii i meditsine. Varna-Druzhba, 19-26 aprelya 1981 g. 1 (1981)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P03553. 0 citations.
84. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Molnár J. 1 + : Röntgenemissziós analizátor adatkiértékelô rendszere mikroprocesszorral. (poszter.). (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 18. vándorgyûlése, Székesfehérvár, 1981. Aug. 24-26. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03599. 0 citations.
85. Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Rentgenofluorestsentnyj metod dlya opredeleniya sostava raznykh splavov medi. (in Russian)
Institut Fiziki Khanoj, nov. 27, 1985, Khanoj 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05178. 0 citations.
86. Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenfluoreszcencia analizis. (in Hung.)
Anyagvizsgálati módszerek és mûszerek. A KFKI, az Izotóp Intézet és az ATOMKI laboratoriumaiban. Szeminárium. Budapest, 1986. ápr. 26, Debrecen,1986. máj.20. 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05244. 0 citations.
87. Gömöri J. 3 , Gegus E. 3 , Kis-Varga M. 2 + : A hasfalvi bronzkorong vizsgálata. (in Hung.)
Veszprémi Akadémiai Bizottság Archeometriai és Iparrégészeti Munkabizottságának ülése, Veszprém, 1988. május 18-19 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05894. 0 citations.
88. Kis-Varga M. 2 + : Velemszentvid környéki, ôskori bronzleletek anyagvizsgálata. (in Hung.)
A Veszprémi Akadémiai Bizottság Archeometriai és Iparrégészeti Munkabizottságának ülése, Bp., 1990.szept.5. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06888. 0 citations.
89. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 , Kovács P. 2 + , Fekete S. 2 + : XRF analyser for archeological use.
MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának Archeometriai és Iparrégészeti Munkabizottsága felolvasóülés. Veszprém, 1991.nov.28. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07443. 0 citations.
90. Kis-Varga M. 2 + : Classification of ball milled metal powders by X-ray diffractometry.
Van der Waals-Zeeman Laboratory, University of Amsterdam. Amsterdam, The Netherlands, Apr.15,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08643. 0 citations.
91. Szabó S. 3 , Brovko I. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 : Mössbauer-effect and magnetic properties of nanocrystlline Fe and Fe(Si) alloys.
Nyári Anyagtudományi Eötvös Iskola. Budapest, Magyarország, 1994 0 (1994)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11086. 0 citations.
92. Kis-Varga M. 2 + : Mechanikai ötvözés. (in Hung.)
Nemegyensúlyi anyagok fizikája. ELFT Anyagtudományi Öszi Iskola. Visegrád, Magyarország, 1995.október 9-12 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09578. 0 citations.
93. Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Harasztosi L. 3 : Nanokristályos anyagok mágneses tulajdonságai I. (in Hung.)
Anyagtudományi ôszi Iskola. Visegrád, Magyarország, 1995 0 (1995)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11084. 0 citations.
94. Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , Harasztosi L. 3 , Daróczi L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Correlation between the grain-shape and magnetic properties in nanocrystalline iron.
Nyári Anyagtudományi Eötvös Iskola. Budapest, Magyarország, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11085. 0 citations.
95. Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Harasztosi L. 3 : Nanokristályos anyagok mágneses tulajdonságai II. (in Hung.)
Anyagtudományi ôszi Iskola. Visegrád, Magyarország, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11083. 0 citations.

Educational paper


96. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Összetétel-vizsgálat röntgensugárzással. 1. (in Hung.)
Élet és Tudomány 32 (1977)1576-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02532. 0 citations.
97. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Összetétel-vizsgálat röntgensugárzással. 2. (in Hung.)
Élet és Tudomány 32 (1977)1642-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02533. 0 citations.

Educational lecture


98. Bacsó J. 2 + , Máthé Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Röntgenfluoreszcenciás anyagvizsgáló berendezés és alkalmazása. Tervtanulmány. Összeállitották: --. (in Hung.)
Debrecen, 1975, (Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete). 66 p. 30 Cm. 1 (1975)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02034. 0 citations.

Other publication


99. Kis-Varga M. 2 + : Installation and testing of tube-excited X-ray fluorescence analysis system.
IAEA Final Report on Project "Nuclear Physics - X-ray Fluorescence" (URT/1/003-04) 0 (1986)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07076. 0 citations.

Annual Report


100. Kis-Varga M. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kovács P. 2 + , Pintér G. 1 + : Development of a low power X-ray tube excitation.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)78-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06298. 0 citations.
101. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 : X-ray fluorescence analysis of bronze objects from the Avar age.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07084. 0 citations.
102. Kis-Varga M. 2 + , Gömöri J. 3 : The XRF analysis of two prehistoric bronze objects.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)88-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07161. 0 citations.
103. Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Kalinka G. 2 + , Fekete S. 2 + , Szádai J. 1 + , Költô L. 3 : Energy dispersive X-ray spectrometer for archaeological use.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)97-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07601. 0 citations.
104. Kis-Varga M. 2 + , Kalinka G. 2 + , Kovács P. 2 + : Energy dispersive X-Ray spectrometer with reduced background.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)99-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07602. 0 citations.
105. Kis-Varga M. 2 + , Végh J. 2 + : Si(Li) detector line shapes at medium X-ray energies.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)101-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07603. 0 citations.
106. Kis-Varga M. 2 + , Végh J. 2 + : Influence of compton scattering on fluorescent line shapes.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)85-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08173. 0 citations.
107. Daróczi L. 3 , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Production and magnetic properties of nanocrystalline Fe and Ni.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)97-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08702. 0 citations.
108. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Hegyesi Gy. 1 + , Kovács P. 2 + , Molnár J. 1 + : Construction and installation of an X-ray diffractometer for materials science investigations.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)158-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08733. 0 citations.
109. Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Brovko I. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 : Magnetic properties and Mössbauer effect of nanocrystalline Fe, Ni and Fe(Si) alloys.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)62-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09428. 0 citations.
110. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Phase transitions in Cu-Sb systems induced by ball milling.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10086. 0 citations.
111. Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Szabó S. 3 : Determination of stress distribution in railway rails.
BENSC Experimental Reports 1996 0 (1997)251-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11072. 0 citations.
112. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Kerekes Gy. 2 + : Magnetic properties of ball milled Fe15Sb85.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)55-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10714. 0 citations.
113. Reimers W. 4 , Linhart J. 4 , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Szabó S. 3 : Determination of stress distribution in railway rails.
BENSC (Berlin Neutron Scattering Center) Experimental Reports 1996. Berlin, HMI (HMI-B 544) 0 (1997)251-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10446. 0 citations.
114. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 , Nemes P. 3 , Daróczi L. 3 , Kerekes Gy. 2 + , Erdélyi Z. 3 : Thermal stability of amorphous and crystalline multilayers produced by magnetron sputtering.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)58-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11519. 0 citations.
115. Beke D. L. 3 , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Harasztosi L. 3 : Intrinsic and domain magnetism of nanocrystalline Fe, Fe(Si) and Ni(Fe) alloys produced by ball-milling.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11520. 0 citations.
116. Daróczi L. 3 , Beck M. 3 , Beke D. L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Harasztosi L. 3 : Production of Fe and Cu nanocrystalline particles by thermal decomposition of ferro- and copper-cyanides.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11518. 0 citations.
117. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 : Influence of the grain size on the magnetic properties of ball-milled Fe90 W10.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)42-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13206. 0 citations.
118. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Kerekes L. 2 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , de Shatel P. F. 4 : Identification of a disordered magnetic phase in pure nanocrystalline iron.
Atomki Annual Report 2000 0 (2001)47-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14105. 0 citations.
119. Csik A. 1 + , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Erdélyi Z. 3 , Daróczi L. 3 , Kapta K. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Non-linearity of diffusion in amorphous Si-Ge multilayers.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)42-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15338. 0 citations.
120. Katona G. L. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Formation and stalility of metastalbe Pd(Zr) solid solution developed during ball milling and/or heat-treatment of Pd3Zr.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)41-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15337. 0 citations.
121. Kerekes L. 2 + , Hakl J. 1 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Uzonyi I. 1 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Magnetic relaxation and disordered magnetic phase in partially oxidized bulk nanocrystalline iron.
Atomki Annual Report 2001 0 (2002)43-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15339. 0 citations.
122. Csik A. 1 + , Malyovanik M. 4 , Iván I. 2 + , Langer G. A. 2 + , Beke D. L. 3 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Laser-induced optical changes in amorphous multilayers.
Atomki Annual Report 2002 0 (2003)57-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P16886. 0 citations.
123. Kapta K. 3 , Csik A. 1 + , Daróczi L. 3 , Papp Z. M. 3 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Greer A. L. 4 , Barber Z. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Degradation of Ag/Si multilayers during heat treatments.
Atomki Annual Report 2003 0 (2004)43-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17876. 0 citations.
124. Gomonnai A. V. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , et al. 3 : Raman and X-ray diffraction studies of nanometric Sn2P2S6.
Atomki Annual Report 2004 0 (2005)52-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18834. 0 citations.
125. Kis-Varga M. 2 + : Kinematical simulation of XRD spectra of Co/Ru multilayers.
Atomki Annual Report 2005 0 (2006)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19619. 0 citations.
126. Kis-Varga M. 2 + : A Tyukod-bagolyvári kincslelet tárgyainak elemi összetétele. (in Hung.)
A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 49 (2007)295-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21116. 0 citations.
127. Kis-Varga M. 2 + , Bényei A. 3 , Eszenyi T. 3 : X-ray Powder Diffraction and FTIR studies on Entacapone polymorphs.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22525. 0 citations.
128. Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Csik A. 1 + , Mészáros S. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 + , Pallinger Á. 4 , Bódog M. 3 : Application of SNMS in the investigation of dobed perovskites.
Atomki Annual Report 2008 0 (2009)48-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22515. 0 citations.
129. Gácsi Z. 1 + , Hunyadi M. 1 + , Csarnovich I. 3 , Csige L. 1 + , Csik A. 1 + , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Papp T. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Tóth J. 1 + : Ultrathin tellurium nanowires in polymer assisted solution-phase process.
Atomki Annual Report 2011 0 (2012)74-74./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25328. 0 citations.
130. Benoudia M. C. 4 , Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Langer G. A. 2 + , Csik A. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , et al. 3 : Thermoelasticity and interdiffusion in CuNi multilayers.
Atomki Annual Report 2012 0 (2013)75-75./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26213. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 130.000 130.000 43.984 43.984
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 2.000 2.000 0.361 0.361
Non-locally cited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.111 0.111
Non-locally SCIcited publications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 2.000+( 0.000) 2.000 0.361 0.361
Non-local citations: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICitations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.111 0.111
Non-local SCIcitations: 0.000 0.000 0.000 0.000
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.015 0.015 0.008 0.008
Non-local citational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 4.477 4.477 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 6.500 6.500 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 9.000 9.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.833 0.833 0.162 0.162
Equivalent citations (HAS): 1.750 1.750 0.333 0.333
z-index: 1.000 1.000 0.250 0.250


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 128.000 128.000 43.623 43.623
Less-known (0<ncit<10) 2.000 2.000 0.361 0.361
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 129.000 129.000 43.873 43.873
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.111 0.111
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:50. 0
© L. Zolnai.