[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

185 publications of Hertelendi E. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Research report


1. Hertelendi E. 2 + : Balatoni üledékes minták radiokarbon kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)6-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06503. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
2. Hertelendi E. 2 + : Magyar üledékes medencék rétegvizeinek izotóphidrogeológiai kutatása 1987. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06499. 0 citations.
3. Hertelendi E. 2 + : Kutatási jelentés a MµFI és az ATOMKI között létrejött 840/1987 sz. szerzôdés keretében végzett munkáról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06498. 0 citations.
4. Hertelendi E. 2 + : A paksi atomerômûbôl kibocsátott C-14 mérése (OKKFT 6-11 2.4 project). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)24-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06500. 0 citations.
5. Hertelendi E. 2 + , Györffi M. 2 + : Bükk-hegység mezozoos intermedier és savanyu vulkanitok karbonátjaiból származó széndioxid delta 18 O és delta 13C mérése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06494. 0 citations.
6. Hertelendi E. 2 + , Györffi M. 2 + : Magyar üledékes medencék rétegvizeinek izotóphidrogeológiai kutatása 1988. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06497. 0 citations.
7. Hertelendi E. 2 + : A PAE C-14 környezeti szennyezésének mérése (OKKFT 6-11, 2.4 project). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)38-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06501. 0 citations.
8. Hertelendi E. 2 + : Kóreai minták delta13C és delta18O izotópeltolódásának vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06495. 0 citations.
9. Hertelendi E. 2 + : Kutatási jelentés a borsodi szénbányák vállalat edelényi és szelesi bányáiban vett vizminták stabilizotópeltolódásairól. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06496. 0 citations.
10. Hertelendi E. 2 + : A PAE 14C kibocsátásának mérése (OKKFT 6-11 2.4 project). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)28-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06502. 0 citations.
11. Hertelendi E. 2 + : A paksi atomerömü környezeti C-14 szennyezése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07044. 0 citations.
12. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : A Dél-Alföldi löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08551. 0 citations.
13. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Mintavételezési elválasztási és aktivitásmérési eljárás kidolgozása atomerômûbôl származó 85Kr kibocsátás mérésére. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08548. 0 citations.
14. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Mikecz P. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Kis és közepes aktivitású hulladékokban eljárás kidolgozása a 99Tc illetve a 3H koncentrációjának meghatározására és a 99Tc/137Cs scaling factor becslésére. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08545. 0 citations.
15. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Paleokarsztok izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08549. 0 citations.
16. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômûbôl kibocsátott 14C mérése a környezetben. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)24-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08546. 0 citations.
17. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + : Vízgeológiai kutatások project, izotóphidrológiai vizsgálatok. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)28-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08550. 0 citations.
18. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômûbôl a talajvizbe jutó triciummal szennyezett víz eredetének és a szennyezés mértékének vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)101-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08547. 0 citations.
19. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : A dél-alföldi löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09044. 0 citations.
20. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Kombinált 14C-T környezeti mintavevô kifejlesztése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09046. 0 citations.
21. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Kiss J. 3 , Svingor É. 2 + , Szádai J. 1 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozó gáztartalmának vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09050. 0 citations.
22. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses eljárások kidolgozása, azok alkalmazása az ellenôrzött zónán belül. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)11-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09048. 0 citations.
23. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Primerköri hôhordozóban jelenlevô 14C kémiai formái. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09045. 0 citations.
24. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : COST-65 action, National Report, Hungary, 1994.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09051. 0 citations.
25. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Nyomjelzéses technika kidolgozása az atomerômûbôl talajvízbe jutó szennyezett víz (tríciumos víz) kijutási helyeinek meghatározására. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)35-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09047. 0 citations.
26. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas, COST-65 Progress Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09052. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
27. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Futó I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Svingor É. 2 + : Participation in CEC program: COST-65, Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic Areas. Final Report, May 1993 - October 1994. Contract No.:H9112 0170.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09524. 0 citations.
28. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + : Bepárlási maradék 129I koncentráció meghatározási módszerének kidolgozása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 1 (1994)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09049. 0 citations.
29. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : Inventory and characterisation of important radionuclides for safety of storage and disposal. Correlation with key nuclides which are easy to measure in typical waste steams. CEC PECO Contract No.: FI 2W-0034-0109.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09525. 0 citations.
30. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Duna-víz - talajvíz arány és radiokarbon aktivitáskoncentráció meghatározása a KKÁT körüli talajvíz figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09529. 0 citations.
31. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : 129I és 85Kr koncentrációjának meghatározása primerköri hôhordozóban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09534. 0 citations.
32. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A Duna-víz - talajvíz arány meghatározása a Paksi Atomerômû területén lévô figyelôkutakban. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09530. 0 citations.
33. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Radioaktív iszapminták radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09528. 0 citations.
34. Hertelendi E. 2 + , Kiss J. 3 , Szádai J. 1 + : A radioaktív nemesgázok kibocsátásának mintázásra alkalmas mintavevô fejlesztése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09533. 0 citations.
35. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Futó I. 1 + : Bepárlási maradék 14C koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09526. 0 citations.
36. Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Radioactív iszapminták 129I és 99Tc koncentrációjának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09527. 0 citations.
37. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : A levegô radiokarbon és trícium aktivitáskoncentrációja. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09531. 0 citations.
38. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + : Purchasing of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400 PHARE-ACCORD project No.H 9112-0172. Final Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09516. 0 citations.
39. Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Svingor É. 2 + : Primerköri víz nemesgáztartalmának mintázása és a minták komplex tömegspektrométeres elemzése. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)36-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09532. 0 citations.
40. Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + : Szivárgási útvonalak felderítése 48V, illetve 60Co nyomjelzôk segítségével. (in Hung.)
Szerzôdés sz. 27.193.1998, Atomki, Debrecen 0 (1998)62-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19307. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.

Conf. abstract, poster, talk


41. Csongor É. 2 + , Bognár-Kutzián I. 3 , Szabó Ilona. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon dating of Holocene bone samples in Hungary.
First International Symposium on C-14 and Archaeology. Groningen, August 24-28, 1981. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03583. 0 citations.
42. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Szabó Ilona. 2 + : Excess radiocarbon due to atmospheric nuclear tests in tree rings. (poster.).
GIREP'81. (Groupe International de Recherche sur 1'Enslignement de la Physique.) Nuclear physics - nuclear power conference on physics education. Balatonfüred, September 6-13, 1981. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03585. 0 citations.
43. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + , Szabó Ilona. 2 + : AZ Atomki radiokarbon laboratóriumának eredményei és tervei. (in Hung.)
VI. Magyar Magfizikus Találkozó, Hajdúböszörmény, 1982. június 21-25. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03885. 0 citations.
44. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Magenergia felhasználásának környezeti hatásai. (in Hung.)
"—j Energiaforrások Kutatása" KKP-4/Központi Kutatási Project/ Szeminárium, az MTA Központi Hivatala Természettudományi Fôosztálya, MTA KFKI és az MTA ATOMKI rendezésében, Debrecen, február 13-14. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04581. 0 citations.
45. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : A légkör antropogén radioaktív környezetszennyezése. (in Hung.)
Az MTA 1984. évi Közgyûléséhez Kapcsolódó "Fizikai Módszerek az Emberi Környezet Kutatásában és Védelmében" c. Tudományos ülésszak, Budapest, 1984.Május 30. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04580. 0 citations.
46. Hertelendi E. 2 + : Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyezô hatásai. (in Hung.)
"A fegyverkezési verseny és a nukleáris háború természettudományos vonatkozásai" c. szimpózium, Budapest, 1984. március 23. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04594. 0 citations.
47. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Low level counting facility for 14C dating (abstr.xi.58).
3rd International Conference Low Radioactivities'85, Bratislava, Czechoslovakia, 21-25 Oct., 1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05116. 0 citations.
48. Hertelendi E. 2 + : Többszámlálós radiokarbon mérôrendszer. (in Hung.)
"A Környezetellenörzés Radioanalitikai Módszerei" c. tudományos ülés, Tengelic, 1986. okt. 6-8 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05470. 0 citations.
49. Hertelendi E. 2 + , Gál J. 2 + , Paál A. 2 + , Fekete S. 2 + , Györffi M. 2 + , Gál I. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Nagy S. 2 + : Stable isotope mass spectrometer.
Working meeting "Isotopes in nature", IVth, sept. 22-26, 1986, Leipzig 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05437. 0 citations.
50. Berecz I. 2 + , Balogh K. 2 + , Bohátka S. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + : Tömegspektrometriai és elektronspektrometriai fejlesztések. (in Hung.)
XXXI.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés. Szolnok, 1988. jún.27-30 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06130. 0 citations.
51. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + , Záborszky L. 2 + , Molnár J. 1 + , Gál J. 2 + , Györffi M. 2 + , Nagy S. 2 + : Counter system for high precision 14C dating.
13th International Radiocarbon Conference., Dubrovnik, June 20-25,1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05897. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
52. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 : 14C release in various chemical forms with gaseous effluents from Paks Nuclear Power Plant.
13th International Radiocarbon Conference., Dubrovnik, June 20-25,1988 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06115. 0 citations.
53. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + , Záborszky L. 2 + , Molnár J. 1 + , Gál J. 2 + , Györffi M. 2 + , Nagy S. 2 + : Sokcsatornás radiokarbon mérôrendszer. (in Hung.)
IX. Magyar Magfizikus Találkozó, Visegrád, 1988. okt. 20-23 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06112. 0 citations.
54. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 : A PAE 14C környezeti szennyezésének mérése. (in Hung.)
IX. Magyar Magfizikus Találkozó, Visegrád, 1988. okt. 20-23 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06113. 0 citations.
55. Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 , Hertelendi E. 2 + : A paksi atomerômûbôl levegôvel kibocsátott tricium és radiokarbon mérése (Abstr: ed.: Görög S., Veress G., Magyar Kémikusok Egyesülete, Bp. p.227). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. MKE, Pécs, 1988. július 13-16 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06114. 0 citations.
56. Hertelendi E. 2 + : Isotopically light aquatic kerogen in the Hungarian Oligocene (abstr).
Fifth Working Meeting Isotopes in Nature, Leipzig, DDR, 25-29,Sept.,1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06488. 0 citations.
57. Hertelendi E. 2 + : Sources of random errors in Debrecen 14C laboratory.
International Workshop on Inter-comparison of 14C Laboratories. East Kibbride, Glasgow, Skocia, 12-15. Sept., 1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06485. 0 citations.
58. Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Local and global impact of tritium and carbon-14 released from Paks Nuclear Power Plant.
30th Anniversary Symposium of Radiation Protection in the Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Dubrovnik, Yugoslavia, 2-6 Oct.,1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06486. 0 citations.
59. Hámor T. 3 , Ralish-Felgenhauer. 4 , Hertelendi E. 2 + : Early diagenitic ferrodolomites in the upper Miocene of the Pannonian basin.
13th International Seclimentological Congress, Nottingham, England, 26-31 Aug.,1990 0 (1990)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06887. 0 citations.
60. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + : A pannoniai dolomitok delta 18 O és delta 13 C valamint a magyarországi üledékes piritek delta 34 S méréseinek elôzetes eredményei. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06676. 0 citations.
61. Hertelendi E. 2 + : Mûszerek és módszerek könnyûelemek stabilizotópeltolódás mérésére valamint radiokarbon kormeghatározására. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06679. 0 citations.
62. Hertelendi E. 2 + , Márton P. 3 : Fizikai módszerek a régészetben (abstr. p.29). (in Hung.)
XV.Sugárvédelmi Továbbképzö Tanfolyam, Balatonkenese, 1990.május 2-4 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06771. 0 citations.
63. Mikó L. 3 , Marton L. 3 , Hertelendi E. 2 + : Szennyezôdés leszivárgási lehetôségek vizsgálata izotóphidrogeológiai módszerekkel a debreceni vízmûvek hatásterületén. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06677. 0 citations.
64. Sümegi P. 3 , Szöôr Gy. 3 , Hertelendi E. 2 + : Alföldi quarter üledékek kronosztatigráfiai és paleoklimatográfiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06680. 0 citations.
65. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + : A tardi agyag kerogén- és karbonát-tartalmának szén- és oxigénizotóparányai, ôskörnyezeti következtetések. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06678. 0 citations.
66. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + , Kovács L. 3 : Sulphur isotopic composition of sedimentary sulphides and sulphates of the Pannonian basin Hungary.
29.International Geological Congress. Kyoto, Japan. 11-18 Sept.,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07369. 0 citations.
67. Hertelendi E. 2 + , Sümegi P. 3 , Szöôr Gy. 3 : Geochronologic and paleoclimatic characterization of Quaternary sediments in the Great Hungarian Plain.
14th International Radiocarbon Conference. Tucson, Arizona, USA. 20-24 May, 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07372. 0 citations.
68. Hertelendi E. 2 + , Horváth F. 3 : Radiocarbon chronology of Late Neolithic settlements in the Tisza-Maros region, Hungary.
14th International Radiocarbon Conference. Tucson, Arizona, USA. 20-24 May, 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07373. 0 citations.
69. Hertelendi E. 2 + , Marton L. 3 , Mikó L. 3 : Isotope hydrological evidence of topographical changes in north-eastern Hungary.
International Symposium on the Use of Isotope Techniques in Water Resources Development. Wien, Austria, 11-15 March,1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07112. 0 citations.
70. Szöôr Gy. 3 , Scheuer Gy. 3 , Schweitzer F. 3 , Hertelendi E. 2 + , Balázs É. 3 , Sümegi P. 3 : Isotopegeochemical investigation of Quaternary and Neogene fresh-water limestone with faciological and stratigrafphical evaluation.
XIIIrd Inqua Congress. Peking, China. 2-9 Aug., 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07370. 0 citations.
71. Szöôr Gy. 3 , Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : New potential in tracing climatic changes in the Quaternary period by malacofaunal and isotope geochemical methods.
XIIIrd Inqua Congress. Peking, China. 2-9 Aug., 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07371. 0 citations.
72. Hunyadi I. 2 + , Hakl J. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Borbély-Kiss I. 2 + , Szabó Gy. 2 + : Komplex nukleáris analitikai vizsgálatok a mátraderecskei gázszivárgás térségében (abstr.: p.16). (in Hung.)
XI.Magyar Magfizikus Találkozó. Szeged, Magyarország. 1992. aug. 17-19. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07744. 0 citations.
73. Uchrin G. 3 , Kozák K. 3 , Csaba E. 3 , Hertelendi E. 2 + , Ormai P. 3 , Zisack R. 4 : 3H és 14C mintavételi módszerek fejlesztése és alkalmazása a Paksi Atomerômû légköri kibocsátásának ellenôrzéséhez (Abst. RA-0-5). (in Hung.)
Vegyészkonferencia. Szombathely, Magyarország. 1992.július 6-8. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07725. 0 citations.
74. Vetô I. 3 , Nagymarosy A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Brukner-Wein A. 3 , Hetényi M. 3 : The cenozoic decrease of the marine photosynthetic carbon isotopic fractionation.
Kiel, Germany, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08530. 0 citations.
75. Barnabás I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômû radiokarbon szennyezésének mérése az erômû környezetében. (in Hung.)
XVIII.Sugárvédelmi továbbképzô tanfolyam. Balatonkenese, Magyarország, 1993.május 12-14. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08541. 0 citations.
76. Barnabás I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : A Paksi Atomerômû által kibocsátott radiokarbon mérése az erômû környezetében. (in Hung.)
XVIII.Sugárvédelmi továbbképzô tanfolyam. Balatonkenese, Magyarország, 1993.május 12-14. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08542. 0 citations.
77. Bartosiewitz L. 3 , Figler A. 3 , Hertelendi E. 2 + : Dating hand-collected fish remains from a prehistoric settlement in Hungary.
7th Meeting of International Council for Archaeozoology. Tervuren, Belgie, Koninkligk Museum voor Midden-Afrika, 1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08529. 0 citations.
78. Horváth F. 3 , Hertelendi E. 2 + : New data to the chronology of the middle Neolithic in South-Alföld.
A Neolitikum vitás kérdései Közép-Kelet Európában. Nyiregyháza, Magyarország, 1993.nov.8-11. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08544. 0 citations.
79. Kertész R. 3 , Sümegi P. 3 , Braun M. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Félegyházi E. 3 , Vörös I. 3 : Mezolitische Fundorte auf dem Nördlichen Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene. (in German)
A Neolitikum vitás kérdései Közép-Kelet Európában. Nyiregyháza, Magyarország, 1993.nov.8-11. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08543. 0 citations.
80. Figler A. 3 , Bartosiewitz L. 3 , Hertelendi E. 2 + , Füleky Gy. 3 : Cooper age settlement and the Danube water system: A case study from North-West Hungary.
Landscapes in Flux the 2nd CITTEE Conference. Newcastle Upon Tyne, United Kingdom. 11-13 March, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09037. 0 citations.
81. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Figler A. 3 , Bartosiewitz L. 3 : Re-evaluation of the Neolithic in Eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08866. 0 citations.
82. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 , Deák J. 3 , Süveges M. 3 : Radiocarbon concentration and origin of thermal karst water in the surrounding of the Bükk Mountains.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08867. 0 citations.
83. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Environmental isotope study of karst systems.
ISOKARST-94. Miskolc, Magyarország, 3.oct.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08970. 0 citations.
84. Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Volent G. 3 , Hertelendi E. 2 + : Tritium and carbon-14 discharge monitoring at Paks Nuclear Powed Plant.
25th International Symposium on Radiation Protection Physics. Dresden, Germany, 26-30 Sept, 1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09042. 0 citations.
85. Veres M. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Futó I. 1 + : Concentration of radiocarbon and its chemical forms in gaseous effluents, environmental air, nuclear waste and primary water of a pressurized water reactor power plant in Hungary.
15th International Radiocarbon Congerence. Glasgow, Scotland, 15-19 Aug.,1994. 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08868. 0 citations.
86. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : A scaling módszer alkalmazhatósága atomerômûvi eredetû hulladék nehezen mérhetô izotópjainak koncentrációbecslésére. Magyar intézmények mérési pontosságának nemzetközi kontrollja. (Elôadáskivonatok). (in Hung.)
Öszi Radiokémiai Napok Imre Lajos Professzor Emlékére. A MTA Radiokémiai Bizottsága és 4 Munkabizottsága, továbbá a MKE Radioanalitikai Szakcsoportja közös rendezésében. Szeged, Magyarország, 1995. október 25-27. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09320. 0 citations.
87. Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 : Methods and results of measurement of 129I, 99Tc, 14C, T, 55Fe and 59Ni in evaporator concentrate and used ion echange resin.
Workshop on CEC Contract No.FI 2W-CT-0034-0109. "Inventory and Characterisation of Important Radionuclides for Safety and Storage" Cadarache, France, 20-21 Sept.,1995 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09523. 0 citations.
88. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : Isotope investigation of Lake Vrana and springs in the Kvarner area.
First Croatian Geological Congress. Opatija, Croatia, 18-21.l0.1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09311. 0 citations.
89. Sümegi P. 3 , Rudner E. 3 , Hertelendi E. 2 + , Beszeda I. 3 : Chronological and charcoal analyses on the fired layer of the loess deposit in Kopasz-mount at Tokaj (N.Hungary) (Abstr.: p.34).
International Meeting of the Spherulites and Palaeoecology. 2-4 March,1995, Debrecen, Hungary 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11062. 0 citations.
90. Carannante G. 4 , Hertelendi E. 2 + , Mindszenty A. 3 , Simone L. 4 : Paleohydrological features at a regional unconformity. Sedimentological observations supported by stable isotopes analyses examples from the Cretaceous of Campania (S.Apennines).
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09922. 0 citations.
91. Cserny T. 3 , Hertelendi E. 2 + , Tarján S. 3 : Environmental isotope study of Lake Balaton.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09924. 0 citations.
92. Hámor-Vidó M. 3 , Hertelendi E. 2 + : The effects of early diagenesis on organic stable carbon isotope ratio changes and maceral composition of Miocene lignites in N-Hungary (Abstr.: ICCP News 14, Aachen. pp. 15-16).
48th ICCP Meeting. Heerlen, Netherlands, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17407. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
93. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + : S,O,C isotopes signatures of the Late Miocene Pannonian lake.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09926. 0 citations.
94. Hámor-Vidó M. 3 , Hertelendi E. 2 + : The effects of early diagenesis on organic stable carbon isotope ratio changes and maceral composition of Miocene lignites in N-Hungary.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09928. 0 citations.
95. Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Svingor É. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 : Application of scaling technique for estimation of radionuclide inventory in radioactive waste.
3rd Regional Meeting Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, 16-19 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09936. 0 citations.
96. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : The origin of the water in Lake of Vrana.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09930. 0 citations.
97. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + : Carbon and oxygen isotope ratios in carbonates deposited from hot water emerged from a well Demjén No.42.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09932. 0 citations.
98. Hertelendi E. 2 + : Karsztvíz-tározók izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Magyar Kémikusok Egyesülete - Tömegspektrometriai Társaság által rendezett Opauszky István emlékülés. Budapest, Magyarország, 1996. május 3. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09759. 0 citations.
99. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + : A horvátországi Cres szigetén lévô Vrana-tó vizének eredete és az átlagos tarózkodási idô meghatározása. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének rendezvénye. Debrecen, Magyarország, 1996, ápr.2. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09726. 0 citations.
100. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Volent G. 3 , Barnabás I. 3 , Fritz A. 3 , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 : Radiokarbon, trícium és 129I atomerômûvi hulladékban. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10041. 0 citations.
101. Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Hertelendi E. 2 + : Hungarian program for inventory determination of LLW/ILW of Paks NPP origin.
WM'96 (Waste Management). Tucson, Arizona, USA, 25-29 Febr.,1996. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09697. 0 citations.
102. Pintér T. 3 , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Zagyvai P. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Bódizs D. 2 + : Atomerômûvi radioaktív hulladékok komplex minôsítési programjának kidolgozása. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10042. 0 citations.
103. Szöôr Gy. 3 , Schweitzer F. 3 , Hertelendi E. 2 + , Balázs É. 3 : Thermoanalytical and isotope geochemical investigation of Quaternary and Neogene fresh-water limestones with faciological and stratigraphical evaluations (The Hebrew University, Jerusalem, Israel, p.43, 1996).
Israel-Hungary Binational Conference on Thermal Analysis and Calorimetry of Materials. Jerusalem, Israel, 17-19 March, 1996. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09725. 0 citations.
104. Szûcs Z. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 : 129I és 99Tc aktivitáskoncentrációja atomerômûvi hulladékban. (in Hung.)
Vegyész Konferencia'96. Eger, Magyarország, 1996, július 2-9. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10040. 0 citations.
105. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + : Sulphur isotope ratios in the laminated Tard Clay (lower Oligocene of Hungary) reflect a salinity cycle.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09934. 0 citations.
106. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Süveges M. 3 : A Bodai Aleurolit Formációból származó mintákon végzett izotópanalitikai vizsgálatok és az eredmények értelmezése. (in Hung.)
Elsô Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, Magyarország, 1997. szept. 24. 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10652. 0 citations.
107. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 : Duration of tell settlements at four prehistoric sites in Hungary.
16th International Radiocarbon Conference. Groningen, The Netherlands, June 16-21, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10508. 0 citations.
108. Hertelendi E. 2 + : Methods for sampling and measurement of 129I and 85Kr in primary water of the Paks NPP.
3rd International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Balatonfüred, Hungary, 16-20 Sept.,1997 0 (1997)0-8./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10651. 0 citations.
109. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 , Molnár M. 1 + : Alföldi neolit kultúrák korviszonyai és a telepek élettartama. (in Hung.)
Országos Archeometriai Konferencia. Veszprém, Magyarország, 1997.április 29-30 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10432. 0 citations.
110. Hertelendi E. 2 + : Concentration of beta emitters in primary water, stack air, nuclear waste and environment of Paks Nuclear Power Plant.
School of Environmental Sciences. Nova Gorica, Slovenia, May 26, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10503. 0 citations.
111. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Reconstruction of microenvironmental changes in Kopasz Hill loess area at Tokaj (Hungary) between 15.000-70.000 BP years.
16th International Radiocarbon Conference. Groningen, The Netherlands, June 16-21, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10507. 0 citations.
112. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : A Kárpát medencei környezet fejlôdése és annak hatása a különbözô kultúrák környezetére az elmúlt 30000 évben. (in Hung.)
Országos Archeometriai Konferencia. Veszprém, Magyarország, 1997.április 29-30 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10430. 0 citations.
113. Szûcs Z. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Gulyás J. 2 + , Csongor J. 3 : New analytical procedures for determination of 129I and 99Tc in waste material produced by the Hungarian NPP (Book of Abstr. p. 234).
International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Trieste, Italy, May 19-24, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10522. 0 citations.
114. Uchrin G. 3 , Hertelendi E. 2 + , Volent G. 3 , Slavik O. 4 , Morávek O. 4 , Kobal I. 4 , Vokal B. 4 : Carbon-14 measurements at PWR type nuclear power plants in three Middle European countries.
16th International Radiocarbon Conference. Groningen, The Netherlands, June 16-21, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10509. 0 citations.
115. Sümegi P. 3 , Kertész R. 3 , Hertelendi E. 2 + : Environmental change and human adaptation in the Carpathian Basin at the late glacial/postglacial transition.
Archaeometry 98. 31st Symposium. Budapest, Hungary, 26 April - 3 May, 1998 0 (1998)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19177. 0 citations.
116. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Isotopr geochemistry of methane produced with thermal waters SE-Hungary. (Book of abstr.: lapszám nélkül).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12774. 0 citations.
117. Hertelendi E. 2 + : Példák a T-3He módszer alkalmazhatóságára radioaktiv hulladéktárolók potenciális helyeinek kutatása, valamint vízbázisok sérülékenység vizsgálata során. (in Hung.)
Analitikai Napok. 1999. február 3-4. Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11996. 0 citations.
118. Hertelendi E. 2 + : Légköri nukleáris fegyverkísérletek által termelt T, 14C és 137Cs segítségével végzett analitikai vizsgálatok. (in Hung.)
Radioaktív izotópok alkalmazása környezeti folyamatok tanulmányozásában. MTA Radiokémiai Bizottságának tudományos ülése. Budapest, 1999. ápr. 14. 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12039. 0 citations.
119. Hertelendi E. 2 + : Vízkor meghatározások hidrológiai kutatások elôsegítése érdekében. (in Hung.)
Tettye konferencia. A Magyar Hidrológiai Társaság és a Magyarhoni Földtani Társulat közös rendezése. Pécs, 1999. június 10. 0 (1999)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12205. 0 citations.
120. Palcsu L. 1 + , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Hertelendi E. 2 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the alenrolit formation near Mecsek Mountains, Hungary. (Book of abstr.: p. 3).
5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. Debrecen, Hungary, 30 Aug. - 3 Sept., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12775. 0 citations.
121. Szûcs Z. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Hakl J. 1 + , Dietze H. -S. 4 , Becker J. C. 4 , Küppers G. 4 , Pintér T. 3 : 99-Tc meghatározása atomerômûvi hulladékokban ICP-MS technikával. (in Hung.)
ôszi Radiokémiai Napok. Kecskemét, 1999. október 13-15. 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12575. 0 citations.
122. Cserny I. 1 + , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Medve A. 3 : A balatoni üledékek stabilizotóp vizsgálata és az eredmények ismertetése. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13114. 0 citations.
123. Sümegi P. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + : Magyarországi negyedidôszaki képzôdmények izotópgeokémiai vizsgálatának eredményei. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13111. 0 citations.
124. Szántó Zs. 2 + , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : A kótaji vízbázis sérülékenységének vizsgálata T 3He módszerrel. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13115. 0 citations.
125. Szöôr Gy. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Schweitzer F. 3 : A Susak-szigeti üledékes képzôdmények ásványparagenetikai és izotópgeokémiai vizsgálata. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13110. 0 citations.
126. Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + : A baktériumok által elpusztított üledékes szervesanyag mennyiségének becslése a karbonát stabil C izotóp arány alapján. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13112. 0 citations.
127. Vetô I. 3 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Fórizs I. 2 + : Alföldi rétegvizekben oldott metán stabilizotóp összetételi vizsgálata. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. Budapest, 2000. április 25-26 0 (2000)0-1./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13113. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


128. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Szabó Ilona. 2 + : Az Atomki-ben (Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete) kifejlesztett C-14 kormeghatározó laboratórium és eredményei.(abstract:pp.16-28). (in Hung.)
"A Hazai Környezetvédelemben Alkalmazott Radioanalitikai Módszerek, valamint új Radioanalitikai Eljárások, Eredmények" c. munkaértekezlet az MTA Radioanalitikai és Izotópalkalmazási Munkabizottság rendezésében, Keszthely, 1978. október 18-20. 0 (1978)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02714. 0 citations.
129. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Szabó Ilona. 2 + : Az Atomki-ben (Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete) kifejlesztett C-14-es kormeghatározó berendezés. (in Hung.)
IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02715. 0 citations.
130. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Fission products and radiocarbon as environmental pollutants due to atmospheric nuclear weapon tests measured in Debrecen.
XIth Annual Meeting of European Society of Nuclear Methods in Agriculture, Debrecen, August 25-30, 1980. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03213. 0 citations.
131. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Atomerômûvekben keletkezô radiokarbon és kimutatásának lehetôségei. (in Hung.)
"Atomerômûvel kapcsolatos analitikai kémia" c. munkaértekezlet. tengelic, 1981. október 21-23. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03584. 0 citations.
132. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + : Szulfid és szulfátásványok kénizotóp-arány méréseibôl levonható következtetések. (in Hung.)
Alföldi Napok. Debrecen, Magyarország,1993.május 15. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08534. 0 citations.
133. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : Oxigénfeltárási eljárás és annak alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
Alföldi Napok. Debrecen, Magyarország,1993.május 15. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08535. 0 citations.
134. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : A mátraderecskei szivárgó gáz eredete izotópanalitikai vizsgálatok tükrében. (in Hung.)
ELTE Atomfizikai Tanszék. Budapest, Magyarország, 1993.április 8. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08533. 0 citations.
135. Hertelendi E. 2 + : Isotope methods in hydrogeology.
Institute of Geology, Zagreb. Zagreb, Croatia, May 17,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08537. 0 citations.
136. Szöôr Gy. 3 , Barta I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Sümegi P. 3 , Szanyi J. 3 : Quarter és neogen mollusca héjak kemotaxonomiai és paleoökológiai elemzése. (in Hung.)
Alföldi Napok. Debrecen, Magyarország,1993.május 15. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08536. 0 citations.
137. Vetô I. 3 , Hetényi M. 3 , Demény A. 3 , Hertelendi E. 2 + : A hidrogén index, mint az anaerob bakteriális tevékenység mutatója. (in Hung.)
VEAB Szerveskémiai Albizottság ülésszaka. Veszprém, Magyarország, 1993. nov.3. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08532. 0 citations.
138. Gömöri J. 3 , Márton P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Benkô L. 3 : Dating of iron smelting furnaces using physical methods.
Traditions and Innovations in the Early Medieval Iron Production. Sopron-Somogyfajsz, 30th May - 1st June, 1997 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12255. 0 citations.
139. Hertelendi E. 2 + : A radiokarbon módszer és annak alkalmazási lehetôségei a régészetben. (in Hung.)
Környezeti régészeti oktatóhét. Százhalombatta, Magyarország, 1997. szept. 16-18. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10649. 0 citations.
140. Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Szûcs Z. 1 + : H3, C14, I129 és Tc99 radioizotópok mérése kis- és közepes aktivitású hulladékokban. (in Hung.)
MTA Radiokémiai Bizottság Izotópalkalmazási Munkabizottsága és a Rádioanalítikai és a Nukleáris Környezetellenôrzô Munkabizottság Radioaktív Hulladékok Radiokémiája tudományos ülés. Budapest, Magyarország, 1997.ápr.9. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10431. 0 citations.

Educational paper


141. Hertelendi E. 2 + : Faévgyûrûk vizsgálata, 14C mérések Debrecenben. (in Hung.)
Magyarország 18 (1981)22-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03700. 0 citations.
142. Hertelendi E. 2 + : M.I. Aitken: Fizika és régészet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. /Könyvismertetés/. (in Hung.)
Fizikai Szemle 33 (1983)155-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04334. 0 citations.
143. Hertelendi E. 2 + : Az Atomki intézeti múzeuma. (in Hung.)
Hajdu-Bihari Napló, június 23, no. 146. 41 (1984)10-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04754. 0 citations.
144. Hertelendi E. 2 + : VIII. Magyar Magfizikus Találkozó. (in Hung.)
Fizikai Szemle 37 (1987)235-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05245. 0 citations.
145. Hertelendi E. 2 + : Környezetvédelmi mérések az Atomkiban (beszélgetés) /1987.oktober 21./. (in Hung.)
Hajdú-Bihari Napló 0 (1987)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05702. 0 citations.
146. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + : Csökkenô szén-dioxid?. (in Hung.)
Tudomány 6 (1990)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06880. 0 citations.
147. Hertelendi E. 2 + : Fizikusnapok '91 Debrecen. (in Hung.)
Fizikai Szemle 41 (1991)188-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07254. 0 citations.
148. Hertelendi E. 2 + : Légköri nukleáris fegyverkísérletek által termelt T, 14C és 137Cs segítségével végzett analitikai vizsgálatok. (in Hung.)
Fizikai Szemle 50 (2000)9-12./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12978. 0 citations.

Educational lecture


149. Hertelendi E. 2 + : Vissza a múltba a fizika eszközeivel. (in Hung.)
Dériné Mûvelôdési Központ, Karcag, 1983. október 10. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04313. 0 citations.
150. Hertelendi E. 2 + : Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyezô hatásairól. (in Hung.)
TIT/Tudományos IsmeretterjesztôTársulat/ Csongrád megyei szervezetének fizikai szakosztálya, Hódmezôvásárhely, 1983. november 14. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04312. 0 citations.
151. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + : Radiokarbon mérés az Atomki-ban: Múlt, jelen, jövô. (in Hung.)
MTA Atomki - MTA Régészeti Intézete: Szakmai Nap. Debrecen, 2010. május 13. 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22621. 0 citations.

Annual Report


152. Hertelendi E. 2 + , Gál J. 2 + , Paál A. 2 + , Fekete S. 2 + , Györffi M. 2 + , Gál I. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Nagy S. 2 + : Stable isotope mass spectrometer.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)58-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05572. 0 citations.
153. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + , Záborszky L. 2 + , Molnár J. 1 + , Gál J. 2 + , Juhász K. 2 + , Nagy S. 2 + : Multi-counter measuring system for 14C dating.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05573. 0 citations.
154. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 , Kozák K. 3 : 14C released in various chemical forms with gaseos effluents from Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)83-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05832. 0 citations.
155. Hertelendi E. 2 + , Fekete S. 2 + , Györffi M. 2 + , Mészáros S. 1 + , Kiss J. 3 : Computer controlled H2 18 O-C16O2 exchange set-up for delta 18 O assay of natural waters.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)86-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06302. 0 citations.
156. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 : 14C activity and distribution in gaseous effluents from Paks pressurized water reactors.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06322. 0 citations.
157. Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Marine photosynthetic carbon isotopic fractionation remained constant in the early Oligocene.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06718. 0 citations.
158. Hertelendi E. 2 + , Horváth F. 3 : Radiocarbon chronology of late Neolitic settlements in the Tisza-Maros region, Hungary.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)86-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07160. 0 citations.
159. Hertelendi E. 2 + , Marton L. 3 , Mikó L. 3 : Isotope hydrological evidence of geomorphological changes in north-eastern Hungary.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)92-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07163. 0 citations.
160. Hertelendi E. 2 + , Sümegi P. 3 , Szöôr Gy. 3 : Geochronologic and paloclimatic characterization of Quaternary sediments in the Great Hungarian plain.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)110-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07609. 0 citations.
161. Deák J. 3 , Fórizs I. 2 + , Deseô É. 3 , Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + : The origin of groundwater and dissolved ammonium in SE-Hungary by environmental isotope data.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)110-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08186. 0 citations.
162. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Marton L. 3 : The vulnerability to pollution of the Debrecen Waterworks.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)113-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08187. 0 citations.
163. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 : Concentration of radiocarbon and its chemical forms in primary water, gaseous effluents, environmental air and nuclear waste of a pressurized water reactor power plant in Hungary.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)124-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08715. 0 citations.
164. Hertelendi E. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Figler A. 3 , Bartosiewitz L. 3 : Reevaluation of the Hungarian Neolithic based on calibrated radiocarbon data.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)126-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08716. 0 citations.
165. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 , Deák J. 3 , Süveges M. 3 : Radiocarbon concentration and origin of thermal karst waters in the surroundings of the Bükk Mountains, Hungary.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)128-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08717. 0 citations.
166. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Hakl J. 1 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Environmental isotope study of karst systems.
Progress Report PHARE ACCORD 9112-0170. Atomki, Debrecen 0 (1994)68-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09023. 0 citations.
167. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Bartosiewitz L. 3 : 14C chronology of the Neolitic in Eastern Hungary.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09438. 0 citations.
168. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Dose contribution of 14C in the vicinity of Paks NPP.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09439. 0 citations.
169. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Sajgó Cs. 3 : Kerogen delta 13C records a rapid Latest Oligocene decrease of atmospheric CO2 synchronous of a retreat of Antarctic ice mass.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)72-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09437. 0 citations.
170. Bódizs D. 2 + , Csongor J. 3 , Gresits I. 3 , Gulyás J. 2 + , Fritz A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Mikecz P. 2 + , Molnár Zs. 3 , Ormai P. 3 , Pintér T. 3 , Solymosi J. 3 , Svingor É. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Tölgyesi S. 3 , Vajda N. 3 , Zagyvai P. 3 : Reliability of methods used for characterisation of radioactive waste.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)80-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10095. 0 citations.
171. Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Mikecz P. 2 + : Methods of measurement of 129I, 99Tc, 14C and T in real waste samples of Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)82-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10096. 0 citations.
172. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Installation of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10111. 0 citations.
173. Cenedese A. 4 , Hertelendi E. 2 + , Köves L. 3 , Sappa G. 4 , Svingor É. 2 + , Viotti P. 4 : Comparison of piezometric heads forecasted by deterministic model MODFLOW and neural network: a case study in an aquifer along the Danube river near Paks, Hungary.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)65-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10722. 0 citations.
174. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Bartosiewitz L. 3 : Time spans within tell settlements at three prehistoric sites in Hungary.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)62-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10720. 0 citations.
175. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Reconstruction of microenvironmental changes in the Kopasz Hill loess area of Tokaj (Hungary) between 15000-70000 BP.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10721. 0 citations.
176. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + : The origin of the water in Vrana Lake.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)78-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11536. 0 citations.
177. Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Svingor É. 2 + , Molnár M. 1 + : Concentration of 85Kr in primary water and stack air of Paks Nuclear Power Plant.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)80-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11537. 0 citations.
178. Szántó Zs. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + : Determination of 36Cl in nuclear waste.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11535. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
179. Palcsu L. 1 + , Hertelendi E. 2 + : The role of Tritium-Helium method in sitting radioactive waste disposal facilities.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)58-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12409. 0 citations.
180. Szántó Zs. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + : Diffusion of 3H, 99Tc, 125I, 36Cl and 85Sr in granite and concrete.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12406. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
181. Szántó Zs. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + : The interaction of trace levels of 3H, 99Tc, 63Ni, and 14C with granite, concrete, carbonate, chlorite, quartz and Na-bentonite.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12407. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
182. Szántó Zs. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Molnár M. 1 + , Palcsu L. 1 + : Determination of 59Ni, 63Ni and 41Ca in nuclear waste.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)56-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12408. 0 citations.
183. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Isotope geochemistry of methane dissolved in formation waters of S-E Hungary.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)53-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13214. 0 citations.
184. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Köves L. 3 : Uncontrolled tritium release from Paks NPP.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)54-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13215. 0 citations.
185. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + : Isotope geochemistry of groundwaters and dissolved gases in the aleurolit formation near Mecsek Mountains, Hungary.
Atomki Annual Report 1999 0 (2000)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13218. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 185.000 185.000 75.019 75.019
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 8.000 8.000 2.893 2.893
Non-locally cited publications: 7.000 7.000 2.560 2.560
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 3.000 3.000 1.083 1.083
Non-locally SCIcited publications: 2.000 2.000 0.750 0.750
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 12.000+( 0.000) 12.000 3.810 3.810
Non-local citations: 11.000 11.000 3.476 3.476
SCICitations: 3.000+( 0.000) 3.000 1.083 1.083
Non-local SCIcitations: 2.000 2.000 0.750 0.750
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.065 0.065 0.051 0.051
Non-local citational effectivity: 0.059 0.059 0.046 0.046
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 3.881 3.881 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 3.875 3.875 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 4.000 4.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 3.000 3.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 3.000 3.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 6.479 6.479 2.486 2.486
Equivalent citations (HAS): 11.250 11.250 3.690 3.690
z-index: 2.000 2.000 1.000 1.000


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 177.000 177.000 72.126 72.126
Less-known (0<ncit<10) 8.000 8.000 2.893 2.893
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 182.000 182.000 73.935 73.935
SCILess-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 1.083 1.083
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:47. 0
© L. Zolnai.