[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

284 publications of Balogh K. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Patent


1. Balogh K. 2 + , Berecz I. 2 + , Bódizs D. 2 + : Atomreaktor diagnosztikai eljárás fûtôelemtokok hermetikusságának mérésére a hasadvány nemesgázok tömegspektrométeres mérésével. Magyar szabadalom, 2251-254/84. 1986.03.05. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05497. 0 citations.

Research report


2. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A MÁFI részére végzett K-Ar kormeghatározások eredményei. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1975)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07507. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
3. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Recski érckutatás területén végzett K/Ar kormeghatározások eredményei. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1976)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11099. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
4. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : K-Ar kormeghatározások a Börzsöny-Cserhát területérôl származó mintákon. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1976)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07508. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Börzsöny-Dunazug hegységbôl származó vulkáni kôzetek K-Ar kora. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1978)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07509. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
6. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Jelentés a MÁFI és az MTA ATOMKI között létrejött 3076/78 nyilvántartási számú kutatási szerzôdés keretében végzett 40 db K-Ar kormeghatározásról. Témafelelôs Balogh K. Db., 1978. MTA ATOMKI. /Hazai kôzetminták K-Ar kora/. (in Hung.)
Kutatási jelentés 1 (1978)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05111. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
7. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Börzsöny-Dunazug hegységbôl származó kôzetek K/Ar kora. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1979)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07510. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Hazai kôzetek K-Ar kora. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1979)12-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05110. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Jelentés a MÁFI és az MTA ATOMKI között létrejött - 3238/80 nyilvántartási számú kutatási szerzôdés keretében végzett K/Ar kormeghatározásokról. Témafelelös: Balogh K. Db., 1980, MTA ATOMKI. (Hazai kôzetek K/Ar kor). (in Hung.)
Kutatási jelentés 1 (1980)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05112. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
10. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Észak-Magyarországi kôzetek K/Ar vizsgálata. (in Hung.)
ATOMKI-MÁFI könyvtár 0 (1982)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06064. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
11. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Neogén vulkáni kôzetek K/Ar módszeres kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1983)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07511. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
12. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Harmadidôszaki vulkáni kôzetek K/Ar kormeghatározása.(MÁFI-ATOMKI). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1984)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06224. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
13. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : Mongóliai kôzetminták K/Ar korának meghatározása. Jelentés a MÁFI-ATOMKI között a 744-42 sz. kut.szerz. keretében végzett K/Ar módszeres geokronológiai vizsgálatokról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05197. 0 citations.
14. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A nagyalföldi kristályos alaphegységbôl származó kôzetminták K/Ar kormeghatározása :Jelentés a MÁFI és ATOMKI között a 3822/83 sz. kut.szerz. keretében végzett K/Ar módszeres geokronológiai vizsgálatokról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05196. 0 citations.
15. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magmás kôzetminták K/Ar kormeghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1985)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07512. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
16. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magmás kôzetek K/Ar kormeghatározása. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézet között létrejött 4299/86 sz. kut.szerz. keretében végzett vizsgálatokról. Debrecen, MTA Atommag Kutató Intézete. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05787. 0 citations.
17. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdésének pontosítása vulkanitok abszolút korának meghatározásával. Jelentés a Kôolajkutató Váll. és MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött 1055/86 sz.szerz.ker.-ben végz. K/Ar-kormeghatározásokról. Debrecen, ATOMKI. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05788. 0 citations.
18. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása: Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött 4417/86 MÁFI témaszámú szerz. ker.-ben végzett vizsg.-ról.Debrecen, ATOMKI. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1986)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05789. 0 citations.
19. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mongóliai kôzetminták K-Ar korának meghatározása. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet és az MTA Atommag Kutató Intézete között létrejött szerz.keretében végz.vizsg.-ról. Debrecen, MTA Atommag Kutató Intézete. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1987)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05786. 0 citations.
20. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06223. 0 citations.
21. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdésének pontosítása miocén vulkanitok radiometrikus korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1988)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06222. 0 citations.
22. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mongóliai kôzetminták K-Ar korának maghatározása. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06601. 0 citations.
23. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Balatonfelvidéki vulkanitok K/Ar módszeres kormeghatározása.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06602. 0 citations.
24. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mezozóos és neogén magmás kôzetek K/Ar kronológiai vizsgálata. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06600. 0 citations.
25. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdéstörténetének pontosítása miocén vulkanitok radiometrikus korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1989)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06603. 0 citations.
26. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Harmadidôszaki és mezozóos magmás kôzetek K/Ar módszeres kormeghatározása (a MÁFI részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07052. 0 citations.
27. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Kiemelkedési és átkristályosodási korok meghatározása a Dunántúli Középhegység és az Északi Középhegység területérôl származó kôzetminták agyagásványainak K/Ar módszeres vizsgálatával. (a Központi Földtani Hivatal részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)14-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07053. 0 citations.
28. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kelet-Magyarország földtani fejlôdéstörténetének pontosítása vulkanitok abszolút korának meghatározásával. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06972. 0 citations.
29. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. Kutatási jelentés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)6-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06684. 0 citations.
30. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Kubai kôzetminták K/Ar radiometrikus korának meghatározása. ii. (a MÁFI részére). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07051. 0 citations.
31. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Balatonfelvidéki és villányi vulkanitokon végzett K-Ar módszeres kormeghatározások (Jelentés a MÁFI és ATOMKI között létrejött 5232/91. nyilvántartási sz. kut. szerzôdés keretében végzett K-Ar módszeres geokronológiai vizsgálatokról). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07405. 0 citations.
32. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : K/Ar kormeghatározások az Alföld mezozoikum elötti képzôdményein. Jelentés a Központi Földtani Hivatal és az ATOMKI között létrejött 256/kg-57/1991.sz. szerzôdés keretében ... végzett kormeghatározásokról.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07464. 0 citations.
33. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A Bükkium kronológiai vizsgálata K/Ar módszeres kormeghatározásokkal. Jelentés a Központi Földtani Hivatal és az ATOMKI 24/91sz. kutatási szerzôdés keretében végzett vizsgálatokról. Témafelelôs: Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07439. 0 citations.
34. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mediterrán, miocén alapszelvényekbôl és alapfúrásokból származó kôzetminták K/Ar kormeghatásrozása. Jelentés a MÁFI és az ATOMKI 5231/91sz. szerzôdés keretében végzett kutatásokról. Témafelelôs:Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)10-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07440. 0 citations.
35. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Vulkanit kôzetminták abszolút korának meghatározása dunántúli és alföldi szénhidrogén-kutató fúrásokból. A GKV és az ATOMKI 425/1991sz.szerzôdés keretében végzett K/Ar módszeres kormeghatározásokról. Témafelelôs: Pécskay Z. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1991)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07417. 0 citations.
36. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A "Magyarország és a környezô területek mezozóos mozgás képzôdményeinek ásvány-kôzettani és geokémiai vizsgálata" c.2300sz. OTKA keretében végzett K-Ar kormeghatározások. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1992)40-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07866. 0 citations.
37. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : K/Ar kormeghatározások a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kôzettani Tanszékének a t4158.sz. OTKA keretében folyó kutatásaihoz. Jelentés ... 131/92.sz. alvállalkozói szerzôdés. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08097. 0 citations.
38. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások a Nagykôrös és környékén mélyített fúrásokból származó mezozóos vulkáni kôzeteken. Jelentés a MOL Rt.Olaj- és Gázipari Labor. és az ATOMKI 44-10.172/93.sz.kutatási szerzôdés ....10 db K/Ar kormeghatározásról. Témavez.:Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08376. 0 citations.
39. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : A Magyarország és a környezô területek mezozóos magmás képzôdményeinek ásvány-kôzettani és geokémiai vizsgálata. 2300.sz. OTKA. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)30-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08444. 0 citations.
40. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások az ELTE Kôzettan-Geokémiai Tanszékének a T-4194.sz OTKA keretében folyó kutatásaihoz. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)30-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08445. 0 citations.
41. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatázorások a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kôzettani Tanszékének a T-oo7346.sz. OTKA keretében folyó kutatásaihoz (193/94.sz. alvállalkozói szerzôdés) Témavezetô:Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08997. 0 citations.
42. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások az ELTE Kôzettan-Geokémiai Tanszékének a T-4194.sz. OTKA keretében folyó kutatásaihoz, 1994-ben. (432/94.sz.alvállalkozói szerzôdés). Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08996. 0 citations.
43. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások mecseki variszkuszi aplitokon és milonitokon. Jelentés az ELTE Kôzettan-Geokémiai TSZ. és az ATOMKI között létrejött...498/94 sz.szerzôdéskeretében végzett K/Ar módszeres vizsgálatokról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08962. 0 citations.
44. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : A Nyugat-mecseki Neogén részletes vizsgálata c. F7421.sz. OTKA keretében végzett K/Ar kormeghatározások. A Mecsek Ércbányászati Váll. és az ATOMKI között 105/94.sz. szerzôdés keretében. Témavez.:Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08765. 0 citations.
45. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások a JATE Ásványtani, Geokémiai és Kôzettani Tanszékének a t-4158 sz. OTKA ...kutatásaihoz 1994-ben. Jelentés. A JATE ÁGKT ... és az ATOMKI ... 84/94 sz. keretében végzett K/Ar módszeres kormeghatározásról. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1994)26-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08912. 0 citations.
46. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : Jelentés a Budai-hegységi szépvölgyi mészkô és budai márga integrált sztratigráfiája nevû, T 01 4883 sz. ... radiometrikus kormeghatározásokról. Témafelelôs: Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)3-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09536. 0 citations.
47. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : A Nyugat-mecseki Neogén részletes vizsgálata c. F7421.sz OTKA keretében végzett K/Ar kormeghatározások 1995-ben (II.rész). Jelentés. Témavezetô: Árváné dr.Sós Erzsébet. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09305. 0 citations.
48. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : A Nyugat-mecseki Neogén részletes vizsgálata c. F7421.sz OTKA keretében végzett K/Ar kormeghatározások l995-ben. Jelentés a Mecseki Ércbányászati Vállalat és az ATOMKI között létrejött 123/95 sz. szerzôdésrôl. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09201. 0 citations.
49. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások mecseki miocén konglomerátumból származó magmás és metamorf kôzetekben. Jelentés az ELTE KGT részére a 320/95. sz.szerzôdés keretében, a To14121.sz. OTKA kutatáshoz kapcsolódó K/Ar kormeghatározásokról. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)8-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09313. 0 citations.
50. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások a Tiszai Egység kristályos aljzatának északkeleti részérôl (Kôrösi Komplexum) származó amfibolitokon. Jelentés (349/95.; F 017366.sz). (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09342. 0 citations.
51. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Bodai aleurolit formációból származó agyagásvány szeparátumok K/Ar korának meghatározása. Jelentés a MÉV és az MTA ATOMKI között létrejött szerzôdésrôl. Témavezetô: Balogh K.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09535. 0 citations.
52. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + : Purchasing of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400 PHARE-ACCORD project No.H 9112-0172. Final Report.
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1995)32-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09516. 0 citations.
53. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : Filloszilikát preparátumok K/Ar kormeghatározása. Jelentés... a K/Ar vizsgálatokról. Témafelelôs: Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1996)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10121. 0 citations.
54. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : Geokronológiai vizsgálatok a Dunántúlon mélyített mélyfúrásokból származó magmás és metamorf kôzeteken K/Ar módszerrel. Jelentés... a 282/96 sz. kutatási szerzôdés keretében végzett K/Ar kormeghatározásokról. Témavezetô: Árváné Sós E. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1996)30-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10122. 0 citations.
55. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Bodai Aleurolit Formációból származó agyagásvány-szeparátumok K/Ar korának meghatározása. Jelentés a MÉV és az ATOMKI között létrejött szerzôdésrôl. 2.rész. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1996)4-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10181. 0 citations.
56. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : Geokronológiai vizsgálatok a Dunántúlon mélyített mélyfúrásokból származó magmás és metamorf kôzeteken. Jelentés a MOL és az ATOMKI között létrejött KUD-1/97 sz. K/Ar kormeghatározásokról. Témavezetô: Balogh K. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1997)24-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10866. 0 citations.
57. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A Bodai Aleurolit Formációból származó agyagásvány-szeparátumok K/Ar korának meghatározása. A Mecseki Ércbányászati Váll. és az Atomki rtp/III.-10-97 MÉV szerzôdés. III.rész. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1998)6-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11131. 0 citations.

Conf. abstract, poster, talk


58. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + : Strontium-Isotopenverh„ltnisse in Terti„ren Eruptivgesteinen des Tokaj-Gebirges in Ungarn. /megtartotta Kovách Á./. (in German)
Lpz., 5. Arbeitstagung für stabile Isotope, 1967. okt. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00989. 0 citations.
59. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + , Pantó Gy. 3 : Strontium isotopes in some intermediary rocks of the Börzsöny mountains.
Kárpát-Balkáni Földtani Asszociáció 8. Kongresszusa, Budapest, 1969. Szept. 1 (1969)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01201. 0 citations.
60. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + : Strontium isotopes and the origin of intermediary volcanic rocks in the Börzsöny mountains.
VI. Arbeitstagung über Stabile Isotope, Leipzig, 1969. Okt. 1 (1969)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01215. 0 citations.
61. Báldi T. 3 , Báldi-Beke M. 3 , Horváth M. 3 , Nagymarosy A. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Onthe radiometric age and the biostratigraphic position of the Kiscell Clay in Hungary.
VIth Congress Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Bratislava, Sept. 4-7, 1975. 1 (1975)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02039. 0 citations.
62. Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Árva-Sós E. 2 + : Potassium-argon dating Mesozoic and Tertiary volcanics in Hungary.
XI. Kongress Karpato-Balkanskoi Geologicheskoi Assotsiatsii, Kiev, 3-9 Sentyabrya 1977 G. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02437. 0 citations.
63. Balogh K. 2 + : Calculation of stage boundaries from radiometric data.
VIIth International Congress on Mediterranean Neogene, Athens, September 27 -October 2, 1979. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02925. 0 citations.
64. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : K/Ar dating of pyroclastic rocks in Hungary. .
VIIth International Congress on Mediterranean Neogene, Athens, September 27 -October 2, 1979. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02955. 0 citations.
65. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Hámor G. 3 , Jámbor Á. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Chronology of pyroclastics and lavas of Hungary. .
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03548. 0 citations.
66. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Buda Gy. 3 : Chronology of granitoid and metamorphic rocks of Transdanubia (Hungary).
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03560. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
67. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : Petrography and K/Ar dating of Tertiary and Quaternary basaltic rocks in Hungary.
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03562. 0 citations.
68. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Chronology of Miocene volcanism in North-East Hungary.
The XIIth Congress of Carpath-Balkan Geological Association. CBGA. Bucharest, September 12, 1981 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03563. 0 citations.
69. Balogh K. 2 + , Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + : A tömegspektrométeres nemesgázanalitika jelentôsége és alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
VI. Magyar Magfizikus Találkozó, Hajdúböszörmény, 1982. június 21-25. 0 (1982)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03855. 0 citations.
70. Balogh K. 2 + : Radiometric data from the Eocene/Oligocene boundary stratotype in Hungary. (Abstr. p. 5).
Workshop on Terminal Eocene Events, Visegrád, 27 March - 1 April, 1983. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04181. 0 citations.
71. Kamel O. A. 4 , El Bakri A. 3 , El Mahallawi M. 4 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : K-Ar dating for gabbros and granodiorites, Umm-Rus Area, Eastern Desert, Egypt.
Vth International Congress on Basement Tectonics, Cairo, 16-20 October,1983. 0 (1983)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P04220. 0 citations.
72. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A K/Ar módszer hazai alkalmazásának eredményei. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat ásvány kôzettani továbbképzô tanfolyam, Szeged, 1984. nov.8-9. 0 (1984)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06063. 0 citations.
73. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Ravasz Cs. 3 : Opredelenie vozrasta mezozojskikh magmaticheskikh porod kalij-argonovym metodom v nekotorykh rajonakh Vengri (Abstr. p. 362). (in Russian)
Proceedings of the 13th Congress of KBGA (Carpatho-Balcanian Geological Association), Cracow, Sept. 5-10, 1985, Geological Institute 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05194. 0 citations.
74. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Borsy Z. 3 , Kozák M. 3 : Recent contributions concerning the evolution of the Tapolca-basin (Abstr.: p.368).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05026. 0 citations.
75. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Solti G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Nusszer A. 3 : Review of K/Ar chronologic studies of Tertiary and Quaternary basaltic rocks in Hungary (Abstr.: p.367).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05032. 0 citations.
76. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : K/Ar dating of Post-Sarmatian alkaline basaltic volcanic activity in Hungary (Abstr.: Hungarian Geological Survey, ed.: G. Hámor. 0(1985)82 ).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05039. 0 citations.
77. Balogh K. 2 + : Nemesgáz tömegspektrometria.
Magyar Kémikusok Egyesülete, Analitikai Szakosztály, "Analitikai Napok",Budapest, 1985. jan. 22-23 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05113. 0 citations.
78. Balogh K. 2 + : Radiometrikus koradatok földtani értelmezése. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Bizottsága és §slénytan-Rétegtani Szakosztálya, Rétegtani továbbképzö tanfolyam, Mályi, 1985. május 20 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05118. 0 citations.
79. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Halmai J. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Dating of acidic and intermediate volcanic activity in Hungary (Abstr.: 258).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05038. 0 citations.
80. Peltz S. 4 , Vajdea E. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Contributions to the chronological study of the Neogene volcanic processes in the Calimani and Harghita Mountaind (East Carpathians, Romania) (Abstr.: p.459).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05037. 0 citations.
81. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 : Radiometric Chronology of Miocene volcanism in the Trans-Tisza Region (Abstr.: p.390).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05027. 0 citations.
82. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Miocene volcanism and Chronology of the Tokaj Mts (Abstr.: p. 401).
13th Congress of KBGA(Carpatho-Balcanian Geological Association) Cracow Sept.5-10,1985, Geological Institut 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05028. 0 citations.
83. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Gyarmati P. 3 , Székyné-Fux V. 3 : Radiometric Chronology of Miocene volcanic activity in the Tokaj Mts.,Hungary (abstr.:p.450).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05035. 0 citations.
84. Székyné-Fux V. 3 , Pap S. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : Petrólogy and K/Ar Chronology of covered Neogene volcanic rocks in the Trans-Tisza Region, Hungary (Abstr.: p.542).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05040. 0 citations.
85. Vass D. 4 , Repcok I. 4 , Halmai J. 3 , Balogh K. 2 + : Contributions to the improvement of numerical time scale for the Central Paratethys Neogene (Abstr.: p.595).
8th Congress of the RCMNS (Regional Committee Mediterranean Neogene Statigraphy) Budapest, Sept.15-22,1985 0 (1985)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05034. 0 citations.
86. Balogh K. 2 + : Nemesgáz-tömegspektrometria a földtudományban. (in Hung.)
ELFT/Eötvös Loránd Fizikai Társulat/ XX. vándorgyûlés, Debrecen, 1986. aug. 25-28 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05421. 0 citations.
87. Berecz I. 2 + , Balogh K. 2 + , Bohátka S. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + : Tömegspektrometriai és elektronspektrometriai fejlesztések. (in Hung.)
XXXI.Magyar Színképelemzô vándorgyûlés. Szolnok, 1988. jún.27-30 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06130. 0 citations.
88. Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Nagy-Melles M. 3 , Vass D. 4 : Interpretation of K/Ar ages of young basalts: methods for eliminating unreliable ages.
Carpatho-Balkan Geological Association XIV Congress, Sofia, 20-23.Sept.1989 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06444. 0 citations.
89. Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 : Kôzetek hôtörténetének vizsgálata K-Ar módszerrel: elméleti alapok és kísérleti eredmények medencebelseji képzôdményekben. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06682. 0 citations.
90. Balogh K. 2 + : A nemesgázizotópanalitika lehetôségei a szénhidrogén és vízkutatásban. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Szeminárium (MFT-DAB), Debrecen, 1990 április 2-3. 0 (1990)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06683. 0 citations.
91. Balogh K. 2 + , Colantoni P. 4 , Guerrera F. 4 , Majer V. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Veneri F. 4 : Radiometric age of eholeiitic rocks from Jabuka Island. (Adriatic Sea, Yugoslavia) (abstr.:Eds.:I.Velic, I.Vlacovic. Institute of Geology, Zagreb, 1991. p.27).
The Second International Symposium on the Adriatic carbonate platform. Zadar, Yugoslavia, 12-18 May, 1991. 0 (1991)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07342. 0 citations.
92. Balogh K. 2 + , Vass D. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 : K/Ar chronology of the basalt region in Southern Central Slovakia and North Hungary: Analysis of the reliability of K/Ar isochron ages.
Alcapa geological evolution of the Internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian Basin. Graz, Austria, 1-3 July, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07701. 0 citations.
93. Balogh K. 2 + , Delle Rose M. 4 , Guerrera F. 4 , Motetti E. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Serrano F. 4 , Rusciadelli G. 4 , Veneri F. 4 , Viczian I. 3 : Stratigraphic and volcaniclastic events in the Vicchio Marl Formation (Tuscan Nappe) along the Montefatucchio Section (Northern Apennines, Italy) (IUGS-Subcomm. on Geochronol., Miocene Columbus Project. Abstr. and field trips. pp.18-20).
Interdisciplinary Workshop "Miocene Columbus Project (MICOP)" - International Union of Geological Sciences- Subcommission on Geochronology. Ancona, Italy, 11-15 Nov., 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07932. 0 citations.
94. Balogh K. 2 + , Elecko M. 4 , Konecny V. 4 , Lacika J. 3 , Orliczky O. 4 , Pristas J. 4 , Vass D. 4 : Correlation of the results of dating examplified by the Cerová Basaltic Formation.
International Symposium: Time, Frequency and Dating in Geomorphology. Tatranská Lomnica - Stará Lesná. Czechoslovakia, 16-21 June, 1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07693. 0 citations.
95. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Timing of low-t metamorphism and cooling in the paleozoic and Mesozoic of the Bükkium, Innermost Western Carpatians, NE-Hungary (Terra Abstracts, Abstracts Supplement No.1. Terra Nova, Vol.5(1993)413).
7th Meeting of the European Union of Geosciences. Strasbourg, France. 4-8 April,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08245. 0 citations.
96. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Vass D. 4 , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 : Evolution of alkali basalt volcanism in Southern Slovakia, based on K/Ar dating (Abstracts of 8th Meeting of EUGS, Bp., Hung.Geol.Soc.1993. p.33).
8th Meeting of the Association of European Geological Societies. Budapest, Hungary, 23 Sept.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08515. 0 citations.
97. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Crihán M. 4 , Kovacs M. 4 , Bernád A. 4 , Edelstein O. 4 : K-Ar geochronological studies on Neogene volcanic rocks from the Oas MTS (Romania) and Tokaj MTS. (Hungary).
IGS the Third Geological Symposium. Baia Mare, Romania, 21-23 Oct.,1993. 0 (1993)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08517. 0 citations.
98. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : K/Ar and fission track dating of metamorphic rocks from the Sopron Mts., Lower Austro-Alpine Unit (Hungary).
S47-GEO Meeting. Krems, Austria. 6-10 April,1994 0 (1994)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08774. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
99. Cincotti F. 4 , Balogh K. 2 + , Assorgia A. 4 : Strongly explosive products-collaps column-related-from Sulcis Area (SW Sardinia, Italy). volcanological and K/Ar geochronology data and implications for structural evolution. (Abstr. Napoli, de Frede. pp.116-118).
15th Regional Meeting, International Association of Sedimentologists. Ischia, Italy, 13-15 April, 1994 0 (1994)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10427. 0 citations.
100. Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + , Barca S. 4 , Spano C. 4 : Chronology of the main Cenozoic sedimentary and volcanological events in Sardinia (Italy) (Abstr.:Romanian Journal of Stratigraphy, Vol.76, Suppl.7/2, pp.99-102).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09513. 0 citations.
101. Cvetkovic V. 4 , Karamata S. 4 , Balogh K. 2 + , Fedkin V. 4 , Molovanovic D. 4 : Petrology of medium-grained gneisses from the Batocina area (Serbo-Macedonian Massif, Yugoslavia).
15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09483. 0 citations.
102. Guerrera F. 4 , Mattioli M. 4 , Renzulli A. 4 , Santi P. 4 , Veneri F. 4 , Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + : Upper Oligocene-Lower Miocene volcanogenic sediments in the Central-Western Mediterranean Region: what volcanic source areas and geodynamic implications? (Abstr.: Romanian Journal of Stratigraphy, Vol.76, Suppl.7/2 pp.15-17).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09503. 0 citations.
103. Harangi Sz. 3 , Németh K. 3 , Balogh K. 2 + : Volcanology and Chronology of the Tihany volcano Balaton Highland (Pannonian Basin, Hungary) (Abst.:Romanian Journal of Stratigraphy, Vol.76, Suppl.7/2, pp.19-21).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09502. 0 citations.
104. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 , Vass D. 4 : Evolution of the Neogene-Quaternary alcali basalt volcanism in Central and Southern Slovakia (West Carpathians) (Abstr.:Romain Journal of Stratigraphy, Vol.76, Suppl.7/2, pp.25-26).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09512. 0 citations.
105. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 , Vass D. 4 : Evolution of the Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism in Central and Souther Slovakia (West Carpathians).
15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athen, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09479. 0 citations.
106. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Seghedi I. 4 , Konecny V. 4 , Kovács M. 4 , Márton E. 3 , Kaliciak M. 4 , Székyné-Fux V. 3 , Póka T. 3 , Gyarmati P. 3 : Space and time distribution of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region (Abstr.:pp.41-42).
10th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene. Bucharest, Romania, 4-9 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09505. 0 citations.
107. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Seghedi I. 4 , Konecny V. 4 , Kovács M. 4 , et al. 3 : Space and time distribution of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region.
Workshop of IGCP 356 within the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association. Athens, Greece, 17-20 Sept.,1995. 0 (1995)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09499. 0 citations.
108. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Árva-Sós E. 2 + : A Debreceni K/Ar laboratórium tevékenysége és eredményei. (Program és kivonatok. Magyarhoni Földtani Társulat, Bp., 1996, p.13). (in Hung.)
HUNGEO 96. Budapest - Balatonalmádi - Vörösberény, Magyarország, 1996, aug.15-22. 0 (1996)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10025. 0 citations.
109. Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 , Vass D. 4 : Method, experiences and results of K-Ar dating of alkali basalt volcanism in Central and Southern Slovakia (West Carpathians).
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10023. 0 citations.
110. Fedkin V. 4 , Karamata S. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + : Two stories of metamorphism presented by amphibolites from two different terranes of Serbia (Abstr. p.20).
Terranes of Serbia. Brezovica, Jugoslavia, 23-27 Sept.,1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10027. 0 citations.
111. Palinkas A. L. 4 , Balogh K. 2 + , Bermanec V. 4 , Zebec V. S. 4 , Svingor É. 2 + : On use of hyalophane for K-Ar dating in the Central Bosnian Schists Mts.
Isotope Workshop III. Budapest, Hungary, 24-28 June, 1996 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10024. 0 citations.
112. Balogh K. 2 + : On use of SAES St707 strips for reduction of background lines in a noble gas mass spectrometer (extended abstracts of JVC-7, Debrecen, pp.257-258).
7th Joint Vacuum Conference of Hungary, Austria, Croatia and Slovenia. Debrecen, Hungary, May 26-29, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10512. 0 citations.
113. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : Experimental setup for Ar/Ar dating in Hungary.
Carpathian Balkan Geological Association. Comission on Metamorphism. Meeting in Budapest. Budapest, Hungary, 6-7 nov.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10880. 0 citations.
114. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : K-Ar and Ar-Ar dating of the Sopron Mts., Eastern Alps, Hungary.
Carpathian Balkan Geological Association. Comission on Metamorphism. Meeting in Budapest. Budapest, Hungary, 6-7 nov.,1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10881. 0 citations.
115. Balogh K. 2 + , Assorgia A. 4 , Rizzo R. 4 , Sawerbutts A. 4 : A new geochronological scenario on the Cenozoic volcanic activity in Sardinia (Italy) (Libro-guida e riassanti of meeting. pp. 125-126).
La "Fossa Sarda" nell'ambito dell'evoluzione geodinamica cenozoica del Mediterraneo Occidentale. Villanova Forru, Italy, 19-22 June, 1997 0 (1997)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10540. 0 citations.
116. Árkai P. 3 , Bércziné Makk A. 3 , Balogh K. 2 + : Alpine low-T prograde metamorphism in the post-Variscan basement of the Hungarian part of the Tisza Unit, Pannonian Basin (Abstr. p. 46).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11686. 0 citations.
117. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : Improvements in experimental techniques of conventional K/Ar and Ar/Ar geochronological methods (Abstr. p.100).
16th Informal Meeting on Mass Spectrometry. Budapest, Hungary, May 4-6, 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11697. 0 citations.
118. Balogh K. 2 + , Cassola P. 4 , Pompilio M. 4 , Puglisi D. 4 : Petrographic geochemical and radiometric data on volcano-arenitic beds from Reitano Flysch (Maghrebian Chain, Sicily), volcanic sources and geodynamic imlications (Extended Abstracts, Vol.A pp.116-119).
79th Congress of Geological Society of Italy. Palermo, 21-23 Sept., 1998 0 (1998)0-119./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11823. 0 citations.
119. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : K-Ar and Ar-Ar dating of the Sopron Mts. Eastern Alps, Hungary (Abstr. p. 58).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11687. 0 citations.
120. Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 : K/Ar dating of the youngest calc-alkali rocks in the Central Slovakia Neogene Volcanic Field (Abstr. p. 59).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11688. 0 citations.
121. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : Experimental setup for Ar-Ar dating in Hungary (Abstr. p.60).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11689. 0 citations.
122. Bohn-Havas M. 3 , Radócz Gy. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Biostratigraohic position and preliminary radiometric age of Middle Miocene rhyolite tuffs in Borsod-Basin (Norther Hungary) (Abstr. p. 81).
Carpathian-Balkan Geological Association XVIth Congress. Vienna, Austria, 30 Aug., - 2 Sept., 1998 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11685. 0 citations.
123. Cajz V. 4 , Volkurka K. 4 , Balogh K. 2 + , Lang M. 4 , Ulrych J. 4 : Cenozoic volcanic complex of the Ceské Stredohori Mts.: volcanostratigraphy and geochemistry of the Central Part.
IGCP Project 369, Subproject 2a. Magnetism and Rift Basin Evolution: Peritethyan Region. Workshop Liblice, Czech Republic. 7-11 Sept., 1998 0 (1998)0-66./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11822. 0 citations.
124. Guarnieri P. 4 , Puglisi D. 4 , Balogh K. 2 + : Etá, provenienza e significato degli esotici carbonatici e volcanici nell'Eocena della successione imerese (Sicilia Nord-Occidentale). (Extended Abstracts Vol B, pp. 508-511). (in OthLng..)
79th Congress of Geological Society of Italy. Palermo, 21-23 Sept., 1998 0 (1998)0-511./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11824. 0 citations.
125. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Konecny P. 4 , Balogh K. 2 + : Volcanic forms and evolution of alkali basalt volcanism in Central and Southern Slovakia.
IGCP Project 369, Subproject 2a. Magnetism and Rift Basin Evolution: Peritethyan Region. Workshop Liblice, Czech Republic. 7-11 Sept., 1998 0 (1998)0-77./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11821. 0 citations.
126. Radócz Gy. 3 , Bohn-Havas M. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A középsô miocén riolittufák rétegtani helyzete és K/Ar kora a Ny-borsodi medencében. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat - Magyar ôlénytani Vándorgyûlés. Tata, 1998. május 8-9. 0 (1998)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11696. 0 citations.
127. Sreckovic-Batocanin D. 4 , Milovanovic D. 4 , Balogh K. 2 + : Garnet amphibalites - indicators for the hot ultramafic slab emplacement (Abstr.: p. 7).
3rd International Conference on the Geology of the Eastern Mediterranean. Nicosia, Cyprus, 23-26 Sept., 1998 0 (1998)0-7./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11819. 0 citations.
128. Ulrych J. 4 , Pivec E. 4 , Kropacek V. 4 , Balogh K. 2 + : Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif (Czech part): a review (Excursion guide and abstracts, p. 94).
IGCP Project 369, Subproject 2a. Magnetism and Rift Basin Evolution: Peritethyan Region. Workshop Liblice, Czech Republic. 7-11 Sept., 1998 0 (1998)0-94./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11820. 0 citations.
129. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Demény A. 3 , Fórizs I. 2 + , Máthé Z. 3 , Nagy G. 2 + : Study of composition diagenetic and post-diagenetic alterations of the Boda albitic claystone formation (Abstr. p.34).
The Geology of Today for Tomorrow. Budapest, Hungary, 21-22 June, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12262. 0 citations.
130. Balogh K. 2 + , Palinkas A. L. 4 , Bermanec V. 4 : Alpine retrogressive metamorphism dated by K/Ar and Ar/Ar methods on Hyalophane, Central Bosnia (Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft Bei hefte zum Eur.J.Mineralogy, Vol.11 (1999) No.1 p.24).
77. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft im Rahmen der MinWien 1999. Wien, Austria, 28 Aug. - 1 Sept., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12607. 0 citations.
131. Balogh K. 2 + , Koroknai B. 3 , Horváth P. 3 : New K/Ar and Ar/Ar ages on the Veporic crystalline basement in Northern Hungary (Abstr. pp.1-2).
Carpathian Balkan Geological Association, Commission on Metamorphism. II. Field Meeting. Herlany, Slovakia, 31 May - 5 June, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12260. 0 citations.
132. Bermanec V. 4 , Palinkas L. 4 , Balogh K. 2 + , Sijaric G. 4 , Melgarejo J. C. 4 , Canet C. 4 , Proenza J. 4 , Gervilla F. 4 : Stratabound hydrothermal metamorphogenic Ba-Cr-Fe-Cu-Zn deposit at Busovaca, Central Bosnia.
Conference "Mineral Deposits: Processes to Processing" London, U.K., 22-25 Aug., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12597. 0 citations.
133. Hantland C. 4 , Lauter A. L. 4 , Balogh K. 2 + : Development and related volcanism of the Tertiary Lucnica Basin (Slovenia) (Abstr. pp. 95-96).
Geologische Vereinung, 89. Annual Meeting "Old Crust-New Problems" Freiberg, Germany, 22-26 Febr., 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12259. 0 citations.
134. Jurkovic I. 4 , Palinkas L. 4 , Balogh K. 2 + , Ramovic M. 4 : An uncommon antimony, zinc, mercury, wolfram, lead, iron-bearing quartz vein system at Fojnica, Mid-Bosnian Schist Mountains (Abstr.: p.474).
EUG (European Union of Geosciences) 10 Congress. Strasbourg, France, 28 March - 1 April, 1999 0 (1999)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12261. 0 citations.
135. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Balogh K. 2 + : Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism of Slovakia: Review of volcanic forms and evolution.
International Geological Conference "Carpathian Geology 2000". Smolenice, Slovakia, 11-14 Oct., 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12605. 0 citations.
136. Koroknai B. 3 , Horváth P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Alpine metamorphic evolution and cooling history of the Veporic crystalline basement in Northern Hungary: new petrological and geochronological constraints (Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, Ser. A52 (1999) pp. 123-124).
Workshop on Alpine Geological Studies. Tübingen, Germany, 21-24 Sept., 1999 0 (1999)0-124./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12598. 0 citations.
137. Ulrych J. 4 , Cajz V. 4 , Pivec E. 4 , Novák J. K. 3 , Nekovarik C. 4 , Balogh K. 2 + : Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia (Abstr.: pp.13-14).
Workshop: Seismic Processes and Associated Phenomena in West Bohemia and in the Vogtland, Teplá, Czech Republic, 13-15 Oct., 1999 0 (1999)0-14./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13481. 0 citations.
138. Zöldföldi J. 4 , Dunkl I. 3 , Frisch W. 4 , Balogh K. 2 + : New results of the permotriassic dike magmatism in the Bormio-Livigno-Reschenpass area.
Workshop on Alpine Geological Studies. Tübingen, Germany, 21-24 Sept., 1999 0 (1999)0-219./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12599. 0 citations.
139. Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki Z. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 , Zelenka T. 3 , Ravasz Cs. 3 : Buried Miocene volcanic structures in Hungary.
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13533. 0 citations.
140. Balogh K. 2 + : Method for measuring K/Ar ages on young basalts of inhomogeneous excess Ar concentrations.
Microanalysis in Noble Gas Mass Spectrometry: Development and Applications. Symposion. Kurashiki-Okayama, Japan, Febr., 10-12, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12854. 0 citations.
141. Balogh K. 2 + : Ideas on improving the sensitivity of noble gas mass spectrometers by reducing their background and using positron sensitive detector for ion counting.
Microanalysis in Noble Gas Mass Spectrometry: Development and Applications. Symposion. Kurashiki-Okayama, Japan, Febr., 10-12, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12855. 0 citations.
142. Balogh K. 2 + , Konecny P. 4 , Lexa J. 4 : K-Ar dating of high alumina basalts in the Central Slovakia Volcanic Field (Abstr.: p. 19).
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-19./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13476. 0 citations.
143. Gimeno D. 4 , Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + , Díaz N. 4 , Marongiu F. 4 , Rizzo R. 4 , Secchi F. A. 4 , Lecca L. 4 : Actividad volcánica explosiva de tipo peleana en el umbral de siliqua, sector oriental del valle Cixerri, Oligoceno del Suroeste de la isla de Cerdena, Italia. (in Spanish)
5. Congreso Geológico de Espana. Alicante, Spain, 10-14 July, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13482. 0 citations.
144. Koroknai B. 3 , Horváth P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : The Hurbanovo-Diósjenô Line: Implications from Alpine metamorphic evolution and cooling history of the adjacent Veporic crystalline basement in northern Hungary (Abstr.: p. O65).
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-65./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13479. 0 citations.
145. Molnár F. 3 , Zelenka T. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Bajnóczy B. 3 : Tertiary magnetism and mineralization of Hungary: A review.
Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride - Geodynamics and Ore Deporits Evolution. ABCD-GEODE 2000 Workshop. Borovets, Bulgaria, 26-29 May, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13347. 0 citations.
146. Palinkas A. L. 4 , Balogh K. 2 + , Strmic S. 4 , Pamic J. 4 , Bermanec V. 4 : Ar/Ar dating and fluid inclusion study of muscovite, from the pegmatite of Srednja Rijeka, within granitoids of Mostavacka gora Mt., North Croatia.
PANCARDI'2000. Dubrovnik, Croatia, 1-3 Oct., 2000 0 (2000)0-95./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13471. 0 citations.
147. Palinkas L. 4 , Balogh K. 2 + , Siftar D. 4 , Prochaska W. 4 , Strmic S. 4 : Geochronology and geothermometry in the Ljubija siderite deposit, Bosnia; A precursor of the early intracontinental rifting of the Tethys.
The 14th International Symposium of Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 16-18 Nov., 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13535. 0 citations.
148. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : K/Ar dating of Tertiary magmatism in Hungary. (Abstr.: Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, 41,2000,87).
International Conference on Minerals of the Carpathians. Miskolc, Hungary, March 9-10, 2000 0 (2000)0-87./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12862. 0 citations.
149. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : K-Ar dating of Tertiary magmatism in Hungary.
International Conference Geology and Prospecting in the Carpathians. Herlany, Slovakia, Sept. 4-6, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13469. 0 citations.
150. Resimic-Saric K. 4 , Cvetkovic V. 4 , Karamata S. 4 , Balogh K. 2 + : Ophiolites of the Main Vardar basin: the Ophiolitic complex of Zdraljica (Central Serbia) as an example.
2nd ESSE WECA Conference (Environmental Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians). Bratislava, Slovakia, 7-8, Sept., 2000 0 (2000)0-315./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13650. 0 citations.
151. Resimic-Saric K. 4 , Karamata S. 4 , Popovic A. 4 , Balogh K. 2 + : The eastern branch of the Vardar Zone - the scar of the main Vardar Ocean.
International Symposium on Geology and Metallogeny of the Dinarides and the Vardar Zone. Zvornik, Bosnia and Hercegovina, 3-6 Oct., 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13646. 0 citations.
152. Zelenka T. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki L. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 , Ravasz Cs. 3 : Buried Miocene volcanic structures in Hungary.
International Conference Geology and Prospecting in the Carpathians. Herlany, Slovakia, Sept. 4-6, 2000 0 (2000)0-0./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13480. 0 citations.
153. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Dating of metamorphic and tectonic events in the Sopron Mts., Eastern Alps, Hungary (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds.: Ádám A. et al. Vol. 2. p. PP-2).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14538. 0 citations.
154. Faryad S. W. 4 , Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + : Accretionary type metamorphism in the Meliata Unit (Western Carpathians, Slovakia) (Abstract: Geolines, 13(2001)52-53 ).
6th Meeting of the Czech Techtonic Studies Group. Donovaly - Nizke Tatry Mts., 3-6 May, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14641. 0 citations.
155. Janák M. 3 , Plasienka D. 4 , Cosca M. 4 , Schmidt S. 4 , Lupták B. 4 , Török K. 3 , Koroknai B. 3 , Horváth P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Eoalpine methamorphism in the Sopron Mts. Eastern Alps (Hungary) and Veporic unit, Wester Carpathians (Slovakia, Hungary): evidence for Cretacous crustal collision in the eastern continuation of the Austroalpine units. (Abstr.: p. 566).
EUG 11th Congress. Strasbourg, France, 8-12 April, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14649. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
156. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 : Time evolution of Neogene-Quaternary alkali basalt vocanis in the Western Carpathians (Slovakia). (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. CP-11).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14539. 0 citations.
157. Most Th. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Geochronological and structural investigations of the northern Pelagonian Crystalline Zone. Constraints from K/Ar and zircon and apatite fission track dating.
9th International Congress of the Geological Society of Greece. Athens, Greece, Sept., 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20164. 0 citations.
158. Pamic J. 4 , Balogh K. 2 + , Hrvatovic H. 4 , Balen D. 4 , Jurkovic I. 4 , Palinkas L. 4 : Polyphase metamorphic evolution of the Mid-Bosnian Schist Mts. (MBSM). Paleozoic complex from the Central Dinarides (Bosnia and Hercegovina) (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Inst. of HAS, Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. DP-12).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14540. 0 citations.
159. Spisiak J. 4 , Balogh K. 2 + : Mezozoické alkalické lamprofyry-geokémia a geochronológia (Abstr.: Mineralia Slovaca, Vol. 33 (2001) No. 3, p. 309). (in OthLng..)
Congress of the Slovak Geological Society 2001. Banska Stiavnica - Mesto na Vulkáne, Slovakia, 27-29 June, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14227. 0 citations.
160. Zelenka T. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki Z. 3 , Ravasz Cs. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 : Buried Neogene volcanic structures in Hungary (Abstracts, Geod.Geophys.Res.Instr. of HAS. Sopron. Eds: Ádám A. et al. Vol. 2. p. PP-18).
PANCARDI 2001, Sopron, Hungary, Sept. 19-21, 2001 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14541. 0 citations.
161. Balogh K. 2 + : Sensitivity of the 40Ar-39Ar method: New possibilities and limitations.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15684. 0 citations.
162. Fodor L. I. 3 , Jelen B. 4 , Márton E. 3 , Zupancic N. 4 , Trajanova M. 4 , Rifelj H. 4 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Koroknai B. 3 , Dunkl I. 3 , Horváth P. 3 , Horvat A. 4 , Vrabec M. 4 , Kraljic M. 4 , Kevric R. 4 : Connection of neogene basin formation, magmatism and cooling of metamorphics in NE Slovenia.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15668. 0 citations.
163. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 : Timing of the Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism in central and Southern Slovakia (Western Carpathians).
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15686. 0 citations.
164. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 : Evolution of Neogene-Quaternary alkali basalts in the western Carpathians (Slovakia).
HIBSCH 2002 Symposium. Usti nad Labem, Czech Republic, June 3-8, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15106. 0 citations.
165. Mikulás R. 4 , Fejfar O. 4 , Ulrych J. 4 , Zigová A. 4 , Kadlecová E. 4 , Cajz V. 4 , Stástny M. 4 , Balogh K. 2 + : A multidisciplinary study of the locality Detan (Oligocene, Doupovské Hory Mts.) volcanic complex Czech Republic (Excursion guide and abstracts, p. 93).
HIBSCH 2002 Symposium. Usti nad Labem, Czech Republic, June 3-8, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15105. 0 citations.
166. Munteanu M. 4 , Balogh K. 2 + , Marincea S. 4 : Evolution of Mesozoic magmatism in the Eastern Carpathians: Tentative correlation with contemporaneous tectonic events.
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15680. 0 citations.
167. Randa Z. 4 , Novák J. K. 3 , Balogh K. 2 + , Frána J. 4 , Kucera J. 4 , Ulrych J. 4 : Vinarická Hora hill cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints (Excursion guide and abstracts, p. 104).
HIBSCH 2002 Symposium. Usti nad Labem, Czech Republic, June 3-8, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15104. 0 citations.
168. Resimic-Saric K. 4 , Balogh K. 2 + , Cvetkovic V. 4 : Petrochemistry and age of the Zdraljica Ophiolitic Complex (Serbia).
Bratislava 17th International Conference on Carpato-Balcanic Geology. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15682. 0 citations.
169. Ulrych J. 4 , Stepánková J. 4 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + : Cenozoic alkaline volcanic series in W. Bohemia: Age relations and geochemical constraints (Excursion guide and abstracts, p. 100).
HIBSCH 2002 Symposium. Usti nad Labem, Czech Republic, June 3-8, 2002 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15103. 0 citations.
170. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Vasseli O. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Szakács A. 4 : Alkalic-mafic magnatism in the Carpathian-Pannonian region: A review (Anuarul Inst. Geol al Romaniei, Abstract Volume, 73, 2003, p. 41).
5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania. Baia Mare, Romania, 7 Nov., 2003 0 (2003)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17091. 0 citations.
171. Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 , Németh K. 3 : Methodical results of K/Ar dating of post-Sarmatian alkali basalts in the Carpathian Basin (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 41-43).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17947. 0 citations.
172. Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 , Németh K. 3 : Method of dating of post-Sarmatian basalts in the Carpathian Basin (Abstract Volume: p. 6).
International Workshop Basalts 2004. Czocha Castle, Poland, 5-7 Nov., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17951. 0 citations.
173. Balogh K. 2 + : Ar dating of metamorphic zones in Hungary and neighbouring areas: Results and problems.
Symposium Pathbreaking Initiative in the Radiometric Chronology for Coming Generations. Okayama University of Science, Okayama, Japan, 26-27 March, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17446. 0 citations.
174. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Vass D. 4 , Lexa J. 4 : Evolution of volcanic activity in the Southern Slovakia alkali basalt volcanic field (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 67-68).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17946. 0 citations.
175. Munteanu M. 4 , Krautner H. G. 4 , Kasper H. U. 4 , Balogh K. 2 + , Bindea G. 4 , Tatu M. 4 , Marincea S. 4 , Ionescu L. 4 : Mesozoic mafic dikes in the Eastern Carpathians: Petrology, and correlation with the geodynamic evolution of the Peri-Tethyan domain.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18062. 0 citations.
176. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Zelenka T. 3 , Kovacs M. 4 , Póka T. 3 , Fülöp A. 3 : Geochronology of Neogene-Quaternary magmatism in the Carpathian-Pannonian region.
32nd International Geological Congress.Florence, Italy, 20-28 Aug., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18058. 0 citations.
177. Resimic-Saric K. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Origin and evolution of the ophiolitic complex of Zdraljica (Central Serbia).
10th International Congress of the Geological Society of Greece. Thessaloniki, Greece, April, 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20165. 0 citations.
178. Sabol M. 4 , Vass D. 4 , Konecny V. 4 , Hudácková-Hlavatá N. 4 , Slamková M. 4 , Túnyi I. 4 , Balogh K. 2 + : Reconstruction of the paleoenviromental evolution of the Bone Gorge Maar near Hajnacka (Southern Slovakia) (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 88-89).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17950. 0 citations.
179. Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Seghedi I. 4 : Neogene-Quaternary time-space distribution patterns of monogenetic mafic alkaline volcanism in the Carpathian-Pannonian Region Implications for mantle processes (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) pp. 95-96).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17949. 0 citations.
180. Wijbrans J. 4 , Németh K. 3 , Martin U. 4 , Balogh K. 2 + : 40Ar/39Ar geochronology of a Mio/Pliocene phreatomagmatic volcanic field in the western Pannonian Basin, Hungary (Occasional Papers of the Hungarian Geological Institute, Vol. 203 (2004) p. 103).
2nd International Maar Conference. Lajosmizse - Kecskemét, Hungary, 21-26 Sept., 2004 0 (2004)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17948. 0 citations.
181. Balogh K. 2 + : Az Ar-Ar módszer és alkalmazási lehet‹ségei. (in Hung.)
Környezetvédelmi Módszertani Regionális- és Környezetföldtani Kutatások Ankét. Debrecen, 2005. november 11. 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18937. 0 citations.
182. Balogh K. 2 + , Itaya T. 4 , Németh K. 3 , Martin U. 4 , Wijbrans J. 4 , Thanh N. X. 4 : Study of controversial K/Ar and 40Ar/39Ar ages of the Pliocene alkali basalt of Hegyestű, Balaton Highland, Hungary: A progress report.
SGS 2005. Congress of Slovak Geological Society. Medvedia Hora, Slovakia, 20-23 June, 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18625. 0 citations.
183. Judik K. 4 , Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 , et al. 3 : New K-Ar age data on the Alpine, low-temperature regional metamorphism of Mt. Medvednica (Croatia) (Abstr.: pp. 47-48).
3rd Croationa Geological Congress, 7th Workshop on Alpine Geological Studies. Opatija, Croatia, 29 Oct. - 1 Nov., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18940. 0 citations.
184. Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 , Balogh I. 2 + , et al. 3 : Development of a simple method for Ar/Ar dating of micrometer sized minerals (Abstr. book. Faculty of Science and Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb. p. 22).
3rd Mid-European Clay Conference. Opatija, Croatia, 18-23 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19883. 0 citations.
185. Bisevac V. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : K-Ar dating of Cretaceous metamorphism recorded in the eastern part of Mt. Papuk, Slavonia, Croatia (Abstr. book. Faculty of Science and Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb. Eds.: Vlahovic, I. et al. p. 26).
3rd Mid-European Clay Conference. Opatija, Croatia, 18-23 Sept., 2006 0 (2006)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19882. 0 citations.
186. Resimic-Saric K. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + , Koroneos A. 4 : Main characteristics of ophiolitic complexes within the eastern branch of the Vardar Zone Composite Terrane in Serbia.
Mesozoic Ophiolite Belts of Northern Part of the Balkan Peninsula. International Symposium, Belgrad-Banja Luka, Serbia, 31 May - 6 June, 2006 0 (2006)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19527. 0 citations.
187. Szakács S. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , et al. 3 : A "Dési tufa" radiometrikus kormeghatározása (Abstr.: p. 301). (in Hung.)
8. Bányászati Kohászati és Földtani Konferencia. Sepsiszentgyörgy, Románia, 2006. április 6-9. 0 (2006)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19806. 0 citations.
188. Balen D. 4 , Balogh K. 2 + , Bisevac V. 4 , Tibljas D. 4 : Revealing hidden ages: The Cretaceous very low- to low-grade metamorphism recorded on illite fraction (Mt. Papuk) (Abstr.: p. 4).
8th Workshop on Alpine Geological Studies. Davos, Switzerland, 12-15 Oct., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20852. 0 citations.
189. Bisevac V. 4 , Balogh K. 2 + , Balen D. 4 , Tibljas D. 4 : New data on metamorphic events in the eastern part of Mt. Papuk, Slavonia, Croatia. (Abstr.: p. 57).
Euroclay 2007 Congress. Aveiro, Portugal, 22-27 July, 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20854. 0 citations.
190. Fodor L. I. 3 , Koroknai B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Horváth P. 3 , et al. 3 : Formation age, exhumation and deformation of the Pohorje pluton: implications for Cretaceous and Miocene deformations of the Eastern Alps-Pannonian basin junction (Abstr.: pp. 18-19).
8th Workshop on Alpine Geological Studies. Davos, Switzerland, 12-15 Oct., 2007 0 (2007)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20709. 0 citations.
191. Judik K. 4 , Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 : K-Ar ages versus grain-size , phyllasilicats "crystallinity" indices crystallite size and lattic strain data: A case study of fine-grained siliciclastites of various metamorphic grades.
4th Mid-European Clay Conference. MECC 08. Zakopane, Poland, 22-27 Sept., 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21665. 0 citations.
192. Kövér Sz. 3 , Fodor L. I. 3 , Judik K. 4 , Németh T. 3 , Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Kovács S. 3 : Temperature pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal Nappe (Inner Western Carpathhians) in NE Hungary - a summary.
International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics. YORSGET 08. Oviedo, Spain, 1-3 July, 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21664. 0 citations.
193. Kövér Sz. 3 , Fodor L. I. 3 , Judik K. 4 , Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 , Kovács S. 3 : Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (s.l.Meliata?)in NE Hungary: A summary.
SlovTec 08. Upohlav, Slovakia. 23-26 April, 2008 0 (2008)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21676. 0 citations.
194. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Two decades of fruitful co-operation in studying magmatic and metamorphic events in Serbia.
Conference Devoted to the 30 Years of Interacademic Co-operation of Academician Stevan Karamata. Belgrade, Serbia, 15-16 Oct., 2009 0 (2009)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22195. 0 citations.
195. Balogh K. 2 + , Németh K. 3 , Molnár F. 3 , Daróczi L. 3 , et al. 3 : Loss of 40Ar(rad) from leucite-bearing basanite at low temperature: Implications on K/Ar dating.
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22954. 0 citations.
196. Balogh K. 2 + , Németh K. 3 , Molnár F. 3 , Daróczi L. 3 , et al. 3 : Loss of 40Ar(rad) from leucite-bearing basanite at low temperature: Implications on K/Ar dating (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)683)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22908. 0 citations.
197. Balogh K. 2 + , Kádár I. 2 + : A K/Ar study of structural and chemical changes of < Mm-sized minerals from fertilized soils (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)642)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22911. 0 citations.
198. Bisevac V. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Alpine (Cretaceous) very low- to low-grade metamorphism recorded on illite fraction from South Tisia (eastern Mt. Papuk, Croatia) (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series Szeged, 6(2010)621)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22898. 0 citations.
199. Bisevac V. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : K-Ar ages versus grain size and illite Kübler index: A case study of parametamorphic rocks from eastern Mt. Papuk, Croatia (Acta Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)632)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22906. 0 citations.
200. Chovan M. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Origin of stibnite-bearing hydrothermal veins in the Tatic superunit, Western Carpathians (Acta Mineralogica-Petrographica Abstracts Series, Szeged 6(2010)231)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22900. 0 citations.
201. Kereszturi G. 4 , Csillag G. 3 , Németh K. 3 , Sebe K. 3 , Balogh K. 2 + , Jáger V. 3 : Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolutio of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony - Balaton Highland Volcanic Field, Hungary (Geologica Balcanica 39(2010)185).
19th Congress of the Carpathian-Balcan Geological Association. Thessaloniki, Greece, 23-26 Sept., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22959. 0 citations.
202. Koroknai B. 3 , Maros Gy. 4 , Kovács-Pálffy P. 3 , Kónya P. 3 , Viczian I. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Origin and timing or brittle shear zones in the Mórágy Granite (Hungary): Mineralogy and K-Ar geochronology of illite-rich fault gouges (Acta Mineralogica-Petrophaica Abstract Series, Szeged, 6(2010)622)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22905. 0 citations.
203. Tibljas D. 4 , Balogh K. 2 + , Molnár T. 3 , et al. 3 : Composition and origin of the Barremian clay-rich sediments from the Mljet Island, Croatia (Acts Mineralogica-Petrographica Abstract Series, Szeged, 6(2010)637)).
20th General Meeting of the International Mineralogical Association. IMA 2010. Budapest, Hungary, 21-27 Aug., 2010 0 (2010)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22907. 0 citations.
204. Balogh K. 2 + : éj módszer a többlet argont inhomogén eloszlásban tartalmazó fiatal bazaltok K-Ar kormeghatározására. (in Hung.)
13. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, Románia. 2011. március 31 - április 3. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23438. 0 citations.
205. Balogh K. 2 + : A napenergia felhasználásának kevésbé kiaknázott lehetôségei: Javaslatok és kérdések. (in Hung.)
2. Környezet és Energia Konferencia. Debrecen, 2011. november 25-26. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24422. 0 citations.
206. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : A Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriumának tudományos tevékenysége. (in Hung.)
13. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, Románia. 2011. március 31 - április 3. 0 (2011)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23437. 0 citations.
207. Viczian I. 3 , Kónya P. 3 , Koroknai B. 3 , Kovács-Pálffy P. 3 , Maros Gy. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Mineralogy and K-Ar geochronology of illte-rich fault gouges in the Mórágy granite, Hungary (Abstr. p. 36).
European Clay Conference - Euroclay. Antalya, Turkey, 26 June - 1 July, 2011 0 (2011)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P24716. 0 citations.
208. Balogh K. 2 + : Possible errors fo Ar ages on young basalts: Methods for their recognition and correction.
11th Geochronological Conference Dating of Minerals and Rocks XI. Kielce, Poland, 26-27 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25031. 0 citations.
209. Balogh K. 2 + , Kádár I. 3 : Effect of fertilization and vegetation on the formal K/Ar age of <2 micrometer-sized minerals of soil.
11th Geochronological Conference Dating of Minerals and Rocks XI. Kielce, Poland, 26-27 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25038. 0 citations.
210. Balogh K. 2 + , Kádár I. 3 : A talajok agyagásványainak átalakulása a trágyázás és a növényzet hatására: Ennek kimutatása az agyagásványok formélis K-Ar korának mérésével. (in Hung.)
A pedoszféra- a Föld-bolygó sajátos fázishatára - A talajtakaró geonómiája. Az MTA Geonómiai és Planetológia Tudományok Albizottsága Konferenciája. Budapest, 2013. november 26-27. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26609. 0 citations.

Other abstract, poster, talk


211. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rb/Sr adatok a mecseki granitoid kôzetek életkorának kérdéséhez. (in Hung.)
Budapest, MFT Ásványtan Geokémiai Szakosztály elöadoülése, 1967. nov. 1 (1967)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00995. 0 citations.
212. Bacsó J. 2 + , Balogh K. 2 + , Király J. 2 + : Kôzetek rubidium és stroncium tartalmának meghatározása radioizotóp röntgenemisszios analitikai módszerrel. (in Hung.)
MTA Radioanalitikai Munkabizottság ûlése, Budapest, 1973. ápr. 5. 1 (1973)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01719. 0 citations.
213. Balogh K. 2 + : A kálium radioaktív bontásának felhasználása kôzetek tömegspektrométeres kormeghatározására. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fiziai Társulat Rendezésében, "Magfizikai módszerek alkalmazása az iparban és más tudományágakban" c. kollokvium. Miskolc, 1974. augusztus 22-23. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01887. 0 citations.
214. Balogh K. 2 + : A K-Ar módszer és alkalmazásai az ATOMKI-ben. (in Hung.)
MTA IzotópGeokémiai Albizottság ûlése Budapest, 1974. július 1. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01885. 0 citations.
215. Balogh K. 2 + , Rakovits Z. 3 : Földtani problémák ÉK Magyarország néhány miocén vulkanitjának K-Ar radiometrikus kormeghatározása kapcsán. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Csoportjának ûlése, Szeged, 1974. november 29. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01888. 0 citations.
216. Balogh K. 2 + : A K-Ar módszer hazai alkalmazásának lehetôségei. (in Hung.)
Nemzetközi Geodinamikai Program Magyar Nemzeti Bizottságának munkaértekezlete, Budapest, 1974. augusztus 22. 1 (1974)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01886. 0 citations.
217. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Mórik Gy. 2 + : A K-Ar földtani kormeghatározási módszer és alkalmazásának jelentôsége. (in Hung.)
Eötvös Loránd Fizikai Társulat 17. Vándorgyűlése, Eger, 1977. aug. 23-26. 1 (1977)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02436. 0 citations.
218. Balogh K. 2 + : Nemesgáz analízis mágneses tömegspektrométerrel. (in Hung.)
Az Eötvös Lorand Fizikai Társulat Vákuumfizikai Szakcsoportja, a Gépipari Tudományos Egyesület Anyagvizsgáló Szakosztálya és a Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektroszkópos Szakcsoportja által rendezett klubnap, Debrecen, 1978. december 1. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02695. 0 citations.
219. Balogh K. 2 + : K-Ar kormeghatározásos módszerrel elért eredmények és tervek. (in Hung.)
IV. Magyar Magfizikus Találkozó, Nyiregyháza, 1978. június 19-23. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02694. 0 citations.
220. Balogh K. 2 + : A K-Ar módszer hazai alkalmazásai. (in Hung.)
Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai, Közettan-ásványtani Tudományos Bizottságának Geokémiai És Izotopgeokémiai Munkabizottsága ülése, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 1978. március 17. 1 (1978)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02693. 0 citations.
221. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A magyarországi miocén riolittufaszintek radiometrikus kora. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat §slénytan-rétegtani Szakosztály elôadóûlése, Budapest, 1979. februar 14. 1 (1979)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02956. 0 citations.
222. Rakovits Z. 3 , Balogh K. 2 + , Szaszin G. G. 4 : Az alunitosodás korviszonyainak K/Ar vizsgálata Szovjet-Kárpátalján. (in Hung.)
A Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztályának elôadóûlése, Budapest, 1979. oktober 8. 1 (1979)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02984. 0 citations.
223. Balogh K. 2 + : Ustanovki dlya mass-spektrometricheskogo opredeleniya blogorodnykh gazov. (in Russian)
III. Zasedanie vremennoi rabochei gruppy po vakuumnoi tekhnike, Mass- i Elektronnoi Spektroskopii Koordinatsionnogo Komiteta po Nauchnomu Priborostroeniyu i Avtomatizatsii Nauchnykhissledovanii. Debrecen, 11-12 sentyabrya 1980 G. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03189. 0 citations.
224. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + : Tömegspektrometria és földtani kormeghatározás. (in Hung.)
V. Magyar Magfizikus Találkozó. Budapest, 1980. július 7-11. 1 (1980)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03246. 0 citations.
225. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Hámor G. 3 , Jámbor Á. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Magyarország miocén piroklasztikumainak és lávaközeteinek kronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és §slénytan-rétegtani Szakosztálya. Budapest, 1981. május 4. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03549. 0 citations.
226. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : Magyarország harmadkori és negyedkori bazaltos kôzeteinek kôzettana és K/Ar kormeghatározása. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és §slénytan-rétegtani Szakosztálya. Budapest, 1981. május 4. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03561. 0 citations.
227. Buda Gy. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Néhány Dunántúli granitoid és metamorf kôzet kronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Ásványtan-geokémiai Szakosztálya. Budapest, 1981. május 13. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03577. 0 citations.
228. Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Magyarország ÉK-i miocén vulkanitjai és azok kronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Ásványtan-Geokémiai Szakosztálya. Budapest, 1981. május 20. 1 (1981)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03661. 0 citations.
229. Balogh K. 2 + : Radiometrikus dátumok a hazai eocén-oligocén alapszelvényekbôl. (in Hung.)
Elôadóûlés. a Magyarhoni Földtani Társulat §slénytan-Rétegtani Szakosztályának rendezésében, Budapest, 1983. március 7. 0 (1983)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04270. 0 citations.
230. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Ravasz Cs. 3 : Mezozóos magmás kôzetek K-Ar kora és petrográfiája Magyarország egyes területein. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05160. 0 citations.
231. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : A Magyarországi tercier és kvarter bazaltos kôzetek K/Ar kronológiai vizsgálatának áttekintése. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05157. 0 citations.
232. Borsy Z. 3 , Balogh K. 2 + , Kozák M. 3 , Pécskay Z. 1 + : —jabb adatok a Tapolcai-medence fejlôdéstörténetéhez. (in Hung.)
KLTE/Kossuth Lajos Tudományegyetem/, Debrecen, 1985. nov. 19 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05155. 0 citations.
233. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 : A miocén vulkanizmus radiometrikus kronologiája a Tiszántúlon. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05161. 0 citations.
234. Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : A Tokaj-hegység miocén vulkanizmusa és kronologiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezetének elöadóülése, Budapest, 1985. máj. 22 0 (1985)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05156. 0 citations.
235. Balogh K. 2 + : A K/Ar módszer alkalmazásának lehetôségei pliocén és pleisztocén kôzetek kormeghatározására és a hazai kutatási eredmények. (in Hung.)
Magyar Földrajzi Társulat, Debrecen, 1986. febr. 18 0 (1986)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05335. 0 citations.
236. Balogh K. 2 + : Pliocén és pleisztocén kôzetek kormeghatározása fizikai módszerekkel. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Budapesti Területi Szervezete és Magyar Földtani Társaság elôadóûlése, Budapest, 1987. febr. 25 0 (1987)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05522. 0 citations.
237. Balogh K. 2 + : K/Ar dating of Post-Sarmatian basalts in the Carpathian basin.
Geochronologisches Kolloquium. BFA Arsenal, Wien, 1988. Okt.27-28 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06034. 0 citations.
238. Balogh K. 2 + : A nemesgáz tömegspektrometria hazai alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 1988. szept.2. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06033. 0 citations.
239. Balogh K. 2 + : K-Ar vozrast postsarmatskih bazal'tov v Vengrii. (in Russian)
Tbilisi, Geological Institute of Georgian Acad. of sci., 1988.06.21. 0 (1988)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05895. 0 citations.
240. Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Nagy-Melles M. 3 , Vass D. 4 : Fiatal bazaltok K-Ar korának értelmazése: Módszerek a megbízhatatlan adatok kiszûrésére. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat, az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály és a Budapesti Területi Szervezet közös elôadóûlése, ELTE, Bp., 1989.szept.11 0 (1989)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06451. 0 citations.
241. Balogh K. 2 + : K-Ar mérések szerepe a Pannóniai kronosztratigráfiában. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, Magyarország. 1991.okt.14. 0 (1991)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07340. 0 citations.
242. Balogh K. 2 + : Az úrkúti karbonátos és oxidos mangánérc K/Ar kora. (in Hung.)
MFT Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezete. Veszprém, Magyarország, 1992.okt.1. 0 (1992)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07931. 0 citations.
243. Balogh K. 2 + , Cvetkovic V. 4 : Prvi podaci o vremenu i intenzitetu metamorfnih faza u podrucju Batocine, Srpsko-Makedonska Masa. (in OthLng..)
Session of Serbian Geological Society. Beograd, Serbia, 24. Dec.,1992. 0 (1992)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08090. 0 citations.
244. Árkai P. 3 , Felvári Gy. 3 , Balogh K. 2 + : Az alacsony fokú metamorfitok agyagásványainak K/Ar vizsgálata. (in Hung.)
Alföldi Napok. Geológiai Ankét, DAB. Debrecen, 1993. május 13. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08237. 0 citations.
245. Balogh K. 2 + : A Kárpát-medence szarmata utáni bazalt vulkánosságának újabb kronológiai eredményei. (in Hung.)
Alföldi Napok. Geológiai Ankét, DAB. Debrecen, 1993. május 13. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08236. 0 citations.
246. Balogh K. 2 + : A Kárpát-medence szarmata utáni bazaltvulkánosságának újabb kronológiai eredményei. (in Hung.)
ELTE Kôzettan-Geokémiai Tanszék. Szeminárium Szádeczky-Kardoss E. emlékére. Budapest, Magyarország, 1993.szept.4. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08522. 0 citations.
247. Dunkl I. 3 , Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + : Uplift history of Pannonian basement from fission-track data.
Europrobe Meeting. Csopak, Magyarország, 1993.nov.7-11. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08521. 0 citations.
248. Dunkl I. 3 , Balogh K. 2 + , Csontos L. 3 , Árkai P. 3 , Nagy G. 2 + : A termikus történetek elemzése a hasadványnyom módszer segitségével - a Bükk kréta utáni kiemelkedésének datálása. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat, Budapesti Területi Szervezete. Budapest, Magyarország, 1993.ápr.19. 0 (1993)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08244. 0 citations.
249. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Lexa J. 4 , Orliczky O. 4 , Vass D. 4 : A szlovákiai szarmata utáni bazaltvulkánosság K/Ar kronológiája. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezetének rendezvénye. Debrecen, Magyarország, 1996, ápr.2. 0 (1996)0-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09717. 0 citations.
250. Balogh K. 2 + : A K/Ar módszer elve és alkalmazási lehetôségei, Dunántúli mélyfúrásokból származó kôzetminták vizsgálatának eredményei. (in Hung.)
MOL Rt. Nagykanizsa, Magyarország, 1997.dec.3. 0 (1997)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10875. 0 citations.
251. Karácson D. 3 , Harangi Sz. 3 , Szakmány Gy. 3 , Pécskay Z. 1 + , Márton E. 3 , Balogh K. 2 + , Józsa S. 3 , Kovácsvölgyi S. 3 : 1:50.000 scale volcanological map of the Börzsöny Mts, North Hungary. (Journal of Conference EUG 10 Abstract Volume).
EUG 10. Strasbourg, France, March 28 - April 1, 1999 0 (1999)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12047. 0 citations.
252. Balogh K. 2 + : Az Ar-Ar kormeghatározási módszer és fejlesztésének lehetôségei. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. MTA, Budapest, 2000. ápr. 25-26. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13485. 0 citations.
253. Balogh K. 2 + : Az Ar-Ar módszer fejlesztésének lehetôségei. (in Hung.)
Magyarhoni Földtani Társulat. Ásványtan-Geokémiai Szakosztály. Budapest, 2000. szept. 18. 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13484. 0 citations.
254. Balogh K. 2 + : K/Ar and Ar/Ar dating: theory, methods, results.
University of Beograde, Faculty of Geology. Beograde, Yugoslavia, 20 April, 2000 0 (2000)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13483. 0 citations.
255. Balogh K. 2 + : Földtani kormeghatalmazás és izotóp-geokémia. (in Hung.)
Hevesy György emlékülés. MTA Fizikai és Kémiai Tudományos Osztályai. Budapest, 2001. április 18. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14032. 0 citations.
256. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : A 40Ar/39Ar földtani kormeghatározási módszer. (in Hung.)
KFKI AEKI szeminárium. Budapest, 2001. nov. 19. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14542. 0 citations.
257. Balogh K. 2 + : Az Ar/Ar módszer, helyzete és fejlesztésének lehetôségei. (in Hung.)
MTA Geokémiai és Ásvány-Kôzettani Tudományos Bizottság ülése. Budapest, 2001. május 21. 0 (2001)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14033. 0 citations.
258. Balogh K. 2 + , Fodor L. I. 3 , Koroknai B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Dunkl I. 3 , Márton E. 3 , Zupancic M. T. 4 , Trajanova M. 4 , Horváth P. 3 , Jelen B. 4 : —j K/Ar és fission track koradatok és azok szerkezetföldtani következményei a szlovéniai Pokorje-Kozjak hegységbôl. (in Hung.)
Izotópgeokémiai Ankét. FKK, Budapest, 2002. árprilis 25. 0 (2002)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14907. 0 citations.
259. Balogh K. 2 + : A miocén riolit- és dácittufa szintek kormeghatározásáról. (in Hung.)
MFT Általános Földtani Szakosztály, MGE Általános Geofizikai Szakosztály: Vitafórum a Tari Dácittufa Formáció típus szelvényérôl. MÁFI, Budapest., 2002. április 8. 0 (2002)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14906. 0 citations.
260. Balogh K. 2 + : Rádioaktivitás, geokronológia, geokémia. (in Hung.)
Szádeczy-Kardoss Elemér emlékülés. Bp., MTA Geonómiai Tudományos Bizottsága, 2003. október 21. 0 (2003)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17184. 0 citations.
261. Balogh K. 2 + , Németh K. 3 , Molnár F. 3 , et al. 3 : Methodical results of dating post-Sarmatian alkali basalts in the Carpathian Basin: Somoska, Hegyestű.
University of Zagreb, Department of Geology. 22 Oct., 2005 0 (2005)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18938. 0 citations.
262. Balogh K. 2 + : History and experiences of dating clay minerals in the Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences, Debrecen.
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland, 25 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25035. 0 citations.
263. Balogh K. 2 + : Ideas on improving instrumentation for Ar methods of geochronology.
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland, 25 Sept., 2012 0 (2012)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25036. 0 citations.

Educational paper


264. Balogh K. 2 + : "Fizika-77. Szerk. Abonyi Iván. Budapest, 1977, gondolat kiadó." könyvismertetés. (in Hung.)
Fizikai Szemle 29 (1979)436-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03336. 0 citations.
265. Balogh K. 2 + : Geokronologiai módszerek fejlesztése és alkalmazásaik. (in Hung.)
Fizikai Szemle 35 (1985)20-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04852. 0 citations.
266. Balogh K. 2 + : Nemesgáz-tömegspektrometria a földtudományban. (in Hung.)
Fizikai Szemle 37 (1987)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05640. 0 citations.
267. Balogh K. 2 + : OTKA/Országos Tudományos Kutatási Alap/. (in Hung.)
—j Impulzus 3 (1987)42-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05569. 0 citations.

Educational lecture


268. Balogh K. 2 + : A napenergia kevésbé kihasznált lehetôségeirôl és a megújuló energiaforrásokról. (in Hung.)
Gyula, Mogyoróssy János Könyvtár. 2014, június 4. 0 (2014)0-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27315. 0 citations.

Annual Report


269. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in the ATOMKI in 1986.
Atomki Annual Report 1986 0 (1987)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05551. 0 citations.
270. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1987 0 (1988)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05829. 0 citations.
271. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1988 0 (1989)84-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06301. 0 citations.
272. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method.
Atomki Annual Report 1989 0 (1990)64-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06719. 0 citations.
273. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1990.
Atomki Annual Report 1990 0 (1991)90-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07162. 0 citations.
274. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1991.
Atomki Annual Report 1991 0 (1992)108-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07608. 0 citations.
275. Balogh K. 2 + , Vass D. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Determination of reliable K/Ar ages in case of correlated K and excess Ar concentrations: a case study for the alkalic olivine basalt of Somoska Slovakian-Hungarian boundary.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)89-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08175. 0 citations.
276. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1992.
Atomki Annual Report 1992 0 (1993)91-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08176. 0 citations.
277. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1993.
Atomki Annual Report 1993 0 (1994)104-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08705. 0 citations.
278. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1994.
Atomki Annual Report 1994 0 (1995)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09436. 0 citations.
279. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1995.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10089. 0 citations.
280. Hertelendi E. 2 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + : Installation of a static vacuum noble gas mass spectrometer type VG-5400.
Atomki Annual Report 1995 0 (1996)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10111. 0 citations.
281. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1996.
Atomki Annual Report 1996 0 (1997)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10718. 0 citations.
282. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1997.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11533. 0 citations.
283. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : A realization of Ar-Ar dating in Hungary.
Atomki Annual Report 1997 0 (1998)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11534. 0 citations.
284. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Geochronological studies with the K/Ar method in 1998.
Atomki Annual Report 1998 0 (1999)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12403. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 284.000 284.000 119.408 119.408
SCIPublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cited publications: 15.000 15.000 5.933 5.933
Non-locally cited publications: 14.000 14.000 5.600 5.600
Cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally cited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCICited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.500 0.500
SCICited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 0.000 0.000 0.000 0.000
Citations: 22.000+( 0.000) 22.000 8.267 8.267
Non-local citations: 21.000 21.000 7.933 7.933
SCICitations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.500 0.500
Non-local SCIcitations: 1.000 1.000 0.500 0.500
Impact~2017 : 0.000 0.000 0.000 0.000
Citational effectivity: 0.077 0.077 0.069 0.069
Non-local citational effectivity: 0.074 0.074 0.066 0.066
SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.000 0.000 0.000 0.000
Averaged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIaveraged impact: 0.000 0.000 0.000 0.000
Publications <n>: 3.489 3.489 ******** ********
SCIPublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Cited publications <n>: 3.000 3.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 3.000 3.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.000 2.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 0.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 13.349 13.349 5.201 5.201
Equivalent citations (HAS): 21.750 21.750 8.242 8.242
z-index: 2.000 2.000 0.666 0.666


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 269.000 269.000 113.474 113.474
Less-known (0<ncit<10) 15.000 15.000 5.933 5.933
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 283.000 283.000 118.908 118.908
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.500 0.500
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 5:42. 0
© L. Zolnai.