[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

29 publications of Benkó Zs. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 : Application of studies on fluid inclusion planes for evaluation of structural control on Variscan and Alpine fluid mobilization processes in the monzogranite intrusion of the Velence Mts. (W-Hungary).
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 45 (2004)1:123-131./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27032. 0 citations.
2. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Pécskay Z. 1 + : Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a Variscan granite intrusion (Velence Mts., Hungary).
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2006. Vienna, Austria, 2-7 April, 2006. Proceedings. Geophysical Research Abstracts CD-ROM 8 (2006)9587(3)/ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19862. 0 citations.
3. Schubert F. 4 , Kóthay K. 3 , Dégi J. 4 , M. Tóth T. 3 , Bali E. 4 , Szabó Cs. 3 , Benkó Zs. 1 , Zajacz Z. 4 : A szakirodalomban használt fluidum- és olvadékzárványokkal kapcsolatos kifejezések és szimbólumok szótára. (in Hung.)
Földtani Közlöny 137 (2007)1:83-102./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27033. 0 citations.
4. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 : Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kôzetek repedezettségének fejlôdéstörténeti rekonstrukciójában I.: Módszertani alapvetés és alkalmazás a Velencei-hegység fluidummobolizációs folyamataira. (in Hung.)
Földtani Közlöny 138 (2008)3:229-245./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27034. 0 citations.
5. Poros Zs. 3 , Molnár F. 3 , Koroknai B. 3 , Lespinasse M. 4 , Maros Gy. 4 , Benkó Zs. 1 : Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kôzetek repedezettségének fejlôdéstörténeti rekonstrukciójában III: A Bátaapáti (Üveghuta) radioaktív hulladéktároló telephely kutatófúrásaiban végzett vizsgálatok eredményei. (in Hung.)
Földtani Közlöny 138 (2008)4:261-384./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27036. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
6. Szabó B. 3 , Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 : Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kôzetek repedezettségének fejlôdéstörténeti rekonstrukciójában II.: A Mórágyi Gránit repedésrendszerei. (in Hung.)
Földtani Közlöny 138 (2008)3:247-256./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27035. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
7. Veress M. 3 , Puskás J. 3 , Zentai Z. 4 , Benkó Zs. 1 : Development of karren formation on the Saltic Hill of Praid (Transylvanian Basin, Romania).
SCI Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 6 (2011)2:183-194./ 1.4502011;N
ATOMKI ref. code: P27037. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Benkó Zs. 1 , Bugledits É. 3 , Récsi A. 3 : Ductile and brittle deformations in the Sopron Gneiss Formation (Sopron Mts., W-Hungary) and their implication on the formation of the Pannonian Basin.
SCI Zeitschrift für Geomorphologie Supplement 56 (2012)2:3-19./ 0.8212012
ATOMKI ref. code: P27040. 0 citations.
9. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Pécskay Z. 1 + , Németh T. 3 , Lespinasse M. 4 : A paleogén vulkanizmus hidrotermális rendszerének hatása a variszkuszi gránitra a Velencei-hegységben: A sukorói barittelér kora és képzôdése. (in Hung.)
Földtani Közlöny 142 (2012)1:45-58./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P24744. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
10. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Arehart G. B. 4 : Cu-Ni-PGE mineralization of felsic dikes along the Grano fault in the Bathtub intrusion (Duluth Complex, Minnesota, USA).
12th Biennial SGA Meeting on Mineral Deposit Research for a High-tech World, Uppsala, Sweden, 12-15 Aug., 2013. Proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits 1 (2013)948-951./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27042. 0 citations.
11. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Arehart G. B. 4 : Cu-Ni-Au PGE transport in the partially molten charnockiti footwall of the Spruce Road deposit, South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex, Minnesota, USA.
12th Biennial SGA Meeting on Mineral Deposit Research for a High-tech World, Uppsala, Sweden, 12-15 Aug., 2013. Proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits 1 (2013)952-955./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27044. 0 citations.
12. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Billström K. 4 , Pécskay Z. 1 + , Németh T. 3 : Triassic fluid mobilization and epigenetic lead-zinc sulphide mineralization in the Transdanubian Shear Zone (Pannonian Basin, Hungary).
SCI Geologica Carpathica 65 (2014)3:177-194./ 0.7612014;N
ATOMKI ref. code: P27039. 0 citations.
13. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Váczi T. 3 : Evidence for exhumation of a granite intrusion in a regional extensional stress regime based on coupled microstructural and fluid inclusion plane studies - An example from the Velence Mts., Hungary.
SCI Journal of Structural Geology 65 (2014)44-58./ 2.8842014;N
ATOMKI ref. code: P27038. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
14. Gyôri O. 3 , Orbán R. 3 , Mindszenty A. 3 , Fodor L. 4 , Poros Zs. 3 , Erôss A. 4 , Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 : Red calcite: An indicator of paleo-karst systems associated with bauxitic unconformities.
SCI Geofluids 14 (2014)459-480./ 2.0462014;N
ATOMKI ref. code: P27186. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
15. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Raic S. 4 : Partial melting processes and Cu-Ni-PGE mineralization in the footwall of the South Kawishiwi intrusion at the Spruce Road Deposit, Duluth Complex, Minnesota.
SCI Economic Geology 110 (2015)1269-1293./ 2.4872015;N
ATOMKI ref. code: P27712. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
16. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Krenn K. 4 , Poulson S. R. 4 , Hauck S. A. 4 , Severson M. J. 4 , Arehart G. B. 4 : Hydrothermal alteration and Cu-Ni-PGE mobilization in the charnockitic rocks of the footwall of the South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex, USA.
SCI Ore Geology Reviews 67 (2015)170-188./ 3.8192015;N
ATOMKI ref. code: P27275. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
17. Pécskay Z. 1 + , Gméling K. 3 , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + : Neogene calc-alkaline intrusive magmatism of post-collisional origin along the outer Carpathians: A comparative study of the Pieniny Mountains and adjacent areas.
SCI Annales Societatis Geologorum Poloniae 85 (2015)77-90./ 0.9092015
ATOMKI ref. code: P27944. 0 citations.
18. Raic S. 4 , Mogessie A. 4 , Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Hauck S. A. 4 , Severson M. J. 4 : Arsenic-rich Cu-Ni-PGE mineralization in Wetlegs, Duluth Complex St. Louis County, Minnesota, USA.
SCI Canadian Mineralogist 53 (2015)105-132./ 0.8622015;N
ATOMKI ref. code: P27957. 0 citations.
19. Harangi Sz. 3 , Lukács R. 3 , Sebe K. 3 , Józsa S. 3 , Schléder Zs. 3 , Dunkl I. 3 , Benkó Zs. 1 + , Magyar I. 4 , Konrád G. 4 , Kronz A. 3 : A Pásztori vulkán működése: éj kôzettani, vulkanológiai és geokronológiai eredmények. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)23-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29018. 0 citations.
20. Mészáros E. 3 , Raucsik B. 3 , Benkó Zs. 1 + , Varga A. 4 , Schubert F. 4 : A Horváthertelendi-egység agyagpala képzôdményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorában. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29020. 0 citations.
21. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + , Futó I. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , Veress M. 3 : Gráf, szkóp, méter. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29022. 0 citations.
22. Tóth A. 3 , Benkó Zs. 1 + , B. Kiss G. 3 , Kovács I. 3 , Németh T. 3 : A Meleg-hegyi Breccsa (Velencei-hegység) vizsgálata petrográfiai és statisztikai módszerekkel. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)115-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29016. 0 citations.
23. B. Kiss G. 3 , Kapui Zs. 3 , Skoda P. 3 , Lovász A. 3 , Benkó Zs. 1 + , Czuppon Gy. 4 , Garuti G. 4 , Zaccarini F. 4 : Vulkanogén masszív szulfid ércesedések eredetének nyomozása: Esettanulmányok az Appenninekbôl és a Dinaridákból. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)17-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29812. 0 citations.
24. Benkó Zs. 1 + , Nagy D. 1 + , Jáger V. 3 , Szepesi J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Ott U. 1 + , Petô M. 3 : A Cassignol-Gillot módszer bevezetése az MTA Atomki Iker Központjában. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)21-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29816. 0 citations.
25. Jáger V. 3 , Benkó Zs. 1 + : Meddig maradhat konszolidálatlan állapotban mélytengeri mésziszap? Peperit képzôdés a mecseki kora-krétában. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29814. 0 citations.

Thesis


26. Benkó Zs. 1 : Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a Variscan granite intrusion (Velence Mts., Hungary) Doctoral thesis. Directors of thesis: Molnár F. and Leslpinasse, M.
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem µsványtani Tanszék 0 (2008)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27662. 0 citations.

Edited work


27. Benkó Zs. 1 , Kovács I. 3 , Prohászka A. 3 , Kázmér M. 3 : A Sárrét (Fejér megye) negyedidôszaki süllyedéstörténete folyóvízi üledékek ásvány-kôzettani vizsgálata és korrelációja alapján. (in Hung.)
A Bakonytól Madagaszkárig. Tanulmánykötet a 65 éves Veress Márton tiszteletére. Szerk.: Csapó T etc. Szombathely, Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar 0 (2011)125-138./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27091. 0 citations.
28. Veress M. 3 , Tóth G. 4 , Benkó Zs. 1 : Jégerózió hatása a magashegységi karsztosodásra. (in Hung.)
Természetföldrajzi Kutatások Magyarországon a XXI. század elején - Tiszteletkötet Gábor Gyula professzor úr 70. születésnapjára. Szerk.: Horváth E. etc. Bp., ELTE TTK 0 (2012)148-162./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27092. 0 citations.
29. Benkó Zs. 1 + : Itt az idô! Kôzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai vonatkozásai. 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2016)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29023. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 29.000 11.000 7.968 2.935
SCIPublications: 9.000 3.000 1.833 0.542
Cited publications: 11.000 2.000 2.617 0.375
Non-locally cited publications: 8.000 1.000 1.533 0.125
Cited SCIpublications: 7.000 2.000 1.500 0.375
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 1.000 0.917 0.125
SCICited publications: 5.000 0.000 0.958 0.000
Non-locally SCIcited publications: 5.000 0.000 0.958 0.000
SCICited SCIpublications: 3.000 0.000 0.542 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 3.000 0.000 0.542 0.000
Citations: 8.000+( 0.000) 1.000 1.533 0.125
Non-local citations: 8.000 1.000 1.533 0.125
SCICitations: 5.000+( 0.000) 0.000 0.958 0.000
Non-local SCIcitations: 5.000 0.000 0.958 0.000
Impact~2017 : 16.039 3.817 3.003 0.627
Citational effectivity: 0.276 0.091 0.192 0.043
Non-local citational effectivity: 0.276 0.091 0.192 0.043
SCIcitational effectivity: 0.556 0.000 0.523 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.556 0.000 0.523 0.000
Averaged impact: 0.553 0.347 0.377 0.214
SCIaveraged impact: 1.782 1.272 1.638 1.157
Publications <n>: 5.069 5.818 ******** ********
SCIPublications <n>: 5.444 6.000 ******** ********
Cited publications <n>: 4.909 6.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 5.625 8.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 5.286 6.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 6.000 8.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.600 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.600 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 6.611 0.854 1.642 0.169
Equivalent citations (HAS): 12.750 1.750 3.046 0.344
z-index: 2.000 1.000 0.500 0.250


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 21.000 10.000 6.435 2.810
Less-known (0<ncit<10) 8.000 1.000 1.533 0.125
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 24.000 11.000 7.010 2.935
SCILess-known (0<ncit<10) 5.000 0.000 0.958 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 6:22. 0
© L. Zolnai.