[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

17 publications of Benkó Zs. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Arehart G. B. 4 : Cu-Ni-PGE mineralization of felsic dikes along the Grano fault in the Bathtub intrusion (Duluth Complex, Minnesota, USA).
12th Biennial SGA Meeting on Mineral Deposit Research for a High-tech World, Uppsala, Sweden, 12-15 Aug., 2013. Proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits 1 (2013)948-951./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27042. 0 citations.
2. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Arehart G. B. 4 : Cu-Ni-Au PGE transport in the partially molten charnockiti footwall of the Spruce Road deposit, South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex, Minnesota, USA.
12th Biennial SGA Meeting on Mineral Deposit Research for a High-tech World, Uppsala, Sweden, 12-15 Aug., 2013. Proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits 1 (2013)952-955./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27044. 0 citations.
3. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Billström K. 4 , Pécskay Z. 1 + , Németh T. 3 : Triassic fluid mobilization and epigenetic lead-zinc sulphide mineralization in the Transdanubian Shear Zone (Pannonian Basin, Hungary).
SCI Geologica Carpathica 65 (2014)3:177-194./ 0.7612014;N
ATOMKI ref. code: P27039. 0 citations.
4. Benkó Zs. 1 , Molnár F. 3 , Lespinasse M. 4 , Váczi T. 3 : Evidence for exhumation of a granite intrusion in a regional extensional stress regime based on coupled microstructural and fluid inclusion plane studies - An example from the Velence Mts., Hungary.
SCI Journal of Structural Geology 65 (2014)44-58./ 2.8842014;N
ATOMKI ref. code: P27038. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
5. Gyôri O. 3 , Orbán R. 3 , Mindszenty A. 3 , Fodor L. 4 , Poros Zs. 3 , Erôss A. 4 , Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 : Red calcite: An indicator of paleo-karst systems associated with bauxitic unconformities.
SCI Geofluids 14 (2014)459-480./ 2.0462014;N
ATOMKI ref. code: P27186. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
6. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Severson M. J. 4 , Hauck S. A. 4 , Raic S. 4 : Partial melting processes and Cu-Ni-PGE mineralization in the footwall of the South Kawishiwi intrusion at the Spruce Road Deposit, Duluth Complex, Minnesota.
SCI Economic Geology 110 (2015)1269-1293./ 2.4872015;N
ATOMKI ref. code: P27712. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
7. Benkó Zs. 1 , Mogessie A. 4 , Molnár F. 3 , Krenn K. 4 , Poulson S. R. 4 , Hauck S. A. 4 , Severson M. J. 4 , Arehart G. B. 4 : Hydrothermal alteration and Cu-Ni-PGE mobilization in the charnockitic rocks of the footwall of the South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex, USA.
SCI Ore Geology Reviews 67 (2015)170-188./ 3.8192015;N
ATOMKI ref. code: P27275. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
8. Pécskay Z. 1 + , Gméling K. 3 , Molnár F. 3 , Benkó Zs. 1 + : Neogene calc-alkaline intrusive magmatism of post-collisional origin along the outer Carpathians: A comparative study of the Pieniny Mountains and adjacent areas.
SCI Annales Societatis Geologorum Poloniae 85 (2015)77-90./ 0.9092015
ATOMKI ref. code: P27944. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Raic S. 4 , Mogessie A. 4 , Benkó Zs. 1 + , Molnár F. 3 , Hauck S. A. 4 , Severson M. J. 4 : Arsenic-rich Cu-Ni-PGE mineralization in Wetlegs, Duluth Complex St. Louis County, Minnesota, USA.
SCI Canadian Mineralogist 53 (2015)105-132./ 0.8622015;N
ATOMKI ref. code: P27957. 0 citations.
10. Harangi Sz. 3 , Lukács R. 3 , Sebe K. 3 , Józsa S. 3 , Schléder Zs. 3 , Dunkl I. 3 , Benkó Zs. 1 + , Magyar I. 4 , Konrád G. 4 , Kronz A. 3 : A Pásztori vulkán működése: éj kôzettani, vulkanológiai és geokronológiai eredmények. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)23-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29018. 0 citations.
11. Mészáros E. 3 , Raucsik B. 3 , Benkó Zs. 1 + , Varga A. 4 , Schubert F. 4 : A Horváthertelendi-egység agyagpala képzôdményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorában. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)0-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29020. 0 citations.
12. Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Braun M. 1 + , Futó I. 1 + , Pécskay Z. 1 + , Benkó Zs. 1 + , Veress M. 3 : Gráf, szkóp, méter. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29022. 0 citations.
13. Tóth A. 3 , Benkó Zs. 1 + , B. Kiss G. 3 , Kovács I. 3 , Németh T. 3 : A Meleg-hegyi Breccsa (Velencei-hegység) vizsgálata petrográfiai és statisztikai módszerekkel. (in Hung.)
Itt az idô! 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézet 0 (2016)115-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29016. 0 citations.
14. B. Kiss G. 3 , Kapui Zs. 3 , Skoda P. 3 , Lovász A. 3 , Benkó Zs. 1 + , Czuppon Gy. 4 , Garuti G. 4 , Zaccarini F. 4 : Vulkanogén masszív szulfid ércesedések eredetének nyomozása: Esettanulmányok az Appenninekbôl és a Dinaridákból. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)17-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29812. 0 citations.
15. Benkó Zs. 1 + , Nagy D. 1 + , Jáger V. 3 , Szepesi J. 4 , Pécskay Z. 1 + , Ott U. 1 + , Petô M. 3 : A Cassignol-Gillot módszer bevezetése az MTA Atomki Iker Központjában. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)21-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29816. 0 citations.
16. Jáger V. 3 , Benkó Zs. 1 + : Meddig maradhat konszolidálatlan állapotban mélytengeri mésziszap? Peperit képzôdés a mecseki kora-krétában. (in Hung.)
8. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Szihalom, 2017. szeptember 7-9. Elôadások és poszterek. Magyarhoni Földtani Társulat - MFGI 0 (2017)66-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29814. 0 citations.

Edited work


17. Benkó Zs. 1 + : Itt az idô! Kôzettani-geokémiai folyamatok és azok geokronológiai vonatkozásai. 7. Kôzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. Debrecen, 2016. szeptember 22-24. Szerk.: Benkó Zs. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2016)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29023. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 17.000 11.000 3.976 2.935
SCIPublications: 7.000 3.000 1.250 0.542
Cited publications: 5.000 2.000 0.917 0.375
Non-locally cited publications: 5.000 2.000 0.917 0.375
Cited SCIpublications: 5.000 2.000 0.917 0.375
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 2.000 0.917 0.375
SCICited publications: 3.000 0.000 0.542 0.000
Non-locally SCIcited publications: 3.000 0.000 0.542 0.000
SCICited SCIpublications: 3.000 0.000 0.542 0.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 3.000 0.000 0.542 0.000
Citations: 5.000+( 0.000) 2.000 0.917 0.375
Non-local citations: 5.000 2.000 0.917 0.375
SCICitations: 3.000+( 0.000) 0.000 0.542 0.000
Non-local SCIcitations: 3.000 0.000 0.542 0.000
Impact~2017 : 13.768 3.817 2.366 0.627
Citational effectivity: 0.294 0.182 0.231 0.128
Non-local citational effectivity: 0.294 0.182 0.231 0.128
SCIcitational effectivity: 0.429 0.000 0.433 0.000
Non-local SCIcitational effectivity: 0.429 0.000 0.433 0.000
Averaged impact: 0.810 0.347 0.595 0.214
SCIaveraged impact: 1.967 1.272 1.893 1.157
Publications <n>: 5.882 5.818 ******** ********
SCIPublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Cited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 6.000 6.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 6.000 0.000 ******** ********
Effective citations (INR): 2.115 0.854 0.406 0.169
Equivalent citations (HAS): 4.250 1.750 0.812 0.344
z-index: 1.000 1.000 0.250 0.250


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 12.000 9.000 3.060 2.560
Less-known (0<ncit<10) 5.000 2.000 0.917 0.375
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 14.000 11.000 3.435 2.935
SCILess-known (0<ncit<10) 3.000 0.000 0.542 0.000
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 6: 9. 0
© L. Zolnai.