[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

25 publications of Csige I. 1 *
E-mail: csige at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + , Vallasek I. 3 , Makfalvi Z. 3 , Zólya L. 3 : Helyzetkép a Kovászna megyei CO2-emanációk (mofetták) hasznosítását célzó kutatásokról. (in Hung.)
9. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Buziásfürd‹, Románia, 2007. március 29 - április 1. Szerk.: Wanek F., Gagyi Pálffy A. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 0 (2007)194-197./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20904. 0 citations.
2. Gyôrfi T. 3 , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + : Radon a hajósi borpincékben. (in Hung.)
4. Magyar Radon Fórum, Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém 2007. április 5. Szerk.: Kovács T., Somlai J. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó 0 (2007)133-138./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20977. 0 citations.
3. Makfalvi Z. 3 , Vallasek I. 3 , Csige I. 1 + , Zólya L. 3 : A Hargita megyei mofetákkal kapcsolatos kutatások. (in Hung.)
9. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Buziásfürd‹, Románia, 2007. március 29 - április 1. Szerk.: Wanek F., Gagyi Pálffy A. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 0 (2007)226-230./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20903. 0 citations.
4. Baradács E. 2 , Csige I. 1 + , Rajta I. 1 + : CO2 treatment and vacuum effects in proton beam micromachining of PADC.
SCI Radiation Measurements 43 (2008)1354-1356./ 1.2672008
ATOMKI ref. code: P21430. (Open Access) Link. Access via DOI. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
5. Csige I. 1 + : Radionuklidok transzportja a zagy-fedôréteg határfelületen. (in Hung.)
1. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém, 2008. május 14. Szerk.: Kovács T., Somlai J. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó 0 (2008)45-51./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21520. 0 citations.
6. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 : Egy szén-dioxid gyógygázfürdô gáznyerôhelyének kijelölése. (in Hung.)
A Kárpátmedence Ásványvizei. 5. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Csíkszereda, Románia, 2008. július 24-26. Szerk.: Máthé I., Székely G. Csíkszereda, Hargita Kiadó Hivatal 0 (2008)73-80./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21391. 0 citations.
7. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : Mérési nehézségek a mofetták kutatásában. (in Hung.)
10. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Nagyszeben, Románia, 2008. április 3-6. Szerk.: Wanek F., Gagyi Pállfy A. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 0 (2008)148-152./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21063. 0 citations.
8. Bartók R. 3 , Csige I. 1 + : CR-39 típusú maratottnyom-detektor érzékenységének növelése. (in Hung.)
Sugárvédelem 2 (2009)25-30./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21978. 0 citations.
9. Csige I. 1 + : A 222Rn aktivitásáram-sűrűségének mérése talajfelszínen gyűjtôedényes módszerrel. (in Hung.)
Sugárvédelem 2 (2009)39-43./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21980. 0 citations.
10. Gyôrfi T. 3 , Csige I. 1 + : Az atmoszférikus légnyomás változásának hatása egy borpince légterében lév‹ 222Rn-aktivitáskoncentrációra. (in Hung.)
Sugárvédelem 2 (2009)44-49./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21979. 0 citations.
11. Gyôrfi T. 3 , Csige I. 1 + : Effect of atmospheric pressure variations on the 222Rn activity concentrration in the air of a wine cellar.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 288 (2011)1:229-232./ 1.5202011
ATOMKI ref. code: P23349. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
12. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : Radon és toron Tokaj-hegyaljai borospincékben. (in Hung.)
1., 2., 3. Szôlô és Klíma Konferencia. Kôszeg, 2011. április 16. Tanulmányok. Szerk.: Puskás J. Kôszeg, Kn. 0 (2011)3:2(7)/ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23735. 0 citations.
13. Csige I. 1 + 2 : A barometrikus pumpa hatása a radon és a toron exhalációjára. (in Hung.)
Sugárvédelem 4 (2011)33-41./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24001. 0 citations.
14. Mócsy I. 3 , Szacsvai K. 3 , Csige I. 1 + : Javaslat a belsô tér radonaktivitás koncentrációjának felbecslésére. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. Szerk.: Mócsy I.A. Kolozsvár, µbel K. 1 (2011)104-104./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23552. 0 citations.
15. Búzás E. B. 1 + , Csige I. 1 + : Radon and thoron in wine cellars in Tokaj-Hegyalja.
6. Magyar Radon Fórum. A Radon a Környezetben Nemzetközi Workshop. Veszprém, 2011. Szerk.: Kovács T. etc. Pécs, Pannon Egyetemi Kiadó 0 (2012)103-109./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24797. 0 citations.
16. Rácz Á. 4 , Szabó I. 3 , Csige I. 1 + : Napelemes erôművek teljesítményét befolyásoló tényezôk vizsgálata. (in Hung.)
A környezettudatos települések felé. Szerkesztette: Fazekas I., Szabó V. Debrecen, Meridián Alapítvány 0 (2012)75-80./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P25263. 0 citations.
17. Csige I. 1 + , Szabó Zs. 3 , Szabó Cs. 3 : Experimental technique to measure thoron generation rate of building material samples using RAD7 detector.
SCI Radiation Measurements 59 (2013)201-204./ 1.1402013
ATOMKI ref. code: P26412. 5 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
18. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 , Bujtás T. 3 , Manga L. 3 , Lencsés A. 3 , Dombóvári P. 3 , Csige I. 1 + , Ranga T. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 : Fission products from the damaged Fukushima reactor observed in Hungary.
SCI Isotopes in Environmental and Health Studies 50 (2014)1:94-102./ 0.9642014
ATOMKI ref. code: P26849. (Open Access) Link. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
19. Szabó Zs. 3 , Jordán Gy. 3 , Szabó Cs. 3 , Horváth Á. 4 , Holm O. 3 , Kocsy G. 4 , Csige I. 1 + , Szabó P. 4 , Homoki Zs. 3 : Radon and thoron levels, their spatian and seasonal variations in adobe dwellings - a case study at the great Hungarian plain.
SCI Isotopes in Environmental and Health Studies 50 (2014)2:211-X./ 0.9642014;N
ATOMKI ref. code: P26852. 6 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
20. Gyila S. 3 , Csige I. 1 + : A mofetta-jelenségkör a gázüledékek meteorológiai és geodinamikai függôségének szemszögébôl vizsgálva. (in Hung.)
Magyar Földtudományi Szakemberek XII. Találkozója. Debrecen, 2014. augusztus 20-24. Cikkgyüjtemény. Szerk.: Cserny T. etc. Bp., Magyarhoni Földtani Társulat 0 (2014)85-88./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27137. 0 citations.
21. Sóki E. 1 + , Csige I. 1 + : Radon in the dry carbon dioxide spa of Mátraderecske, Hungary.
SCI Nukleonika 61 (2016)245-X./ 0.7602016
ATOMKI ref. code: P28825. 0 citations.
22. Szabó Gy. 3 , Bessenyei E. 4 , Hajnal A. 3 , Csige I. 1 + , Szabó G. 3 , Tóth Cs. 3 , Posta J. 3 , Mester T. 3 : The use of sodium to calibrate the transport modeling of water pollution in sandy formations around an uninsulated sewage disposal site.
SCI Water, Air, and Soil Pollution 227 (2016)45-58./ 1.7022016;N
ATOMKI ref. code: P28769. 0 citations.
23. Csige I. 1 + , Gyila S. 3 , Sóki E. 1 + : Radon a kovásznai Bardócz-Mofettában.
18. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Brassó, Románia, 2016. április 7-10. Konferenciakötet. Brassó, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társulat 0 (2016)124-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P28726. 0 citations.
24. Sóki E. 1 + , Gyila S. 3 , Csige I. 1 + 2 : Radon a kovásznai szén-dioxid szárazfürdôkben.
18. Székelyföldi Geológus Találkozó. Kovászna, Románia, 2016. október 27-30. Ed.: Papucs A. Sepsiszentgyörgy, Sikló Egyesület 0 (2016)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29030. 0 citations.
25. Szabó Gy. 3 , Bessenyei E. 4 , Hajnal A. 3 , Csige I. 1 + , Mester T. 3 : A szennyezésterjedés modellezése egy kelet-magyarországi szennyvízleürítô példáján. (in Hung.)
7. Térfogatinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Debrecen, 2016. május 26-27. Konferenciakötet. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 0 (2016)439-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29150. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 25.000 25.000 10.819 10.153
SCIPublications: 7.000 7.000 2.003 2.003
Cited publications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Non-locally cited publications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Cited SCIpublications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 5.000 1.378 1.378
SCICited publications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Non-locally SCIcited publications: 5.000 5.000 1.378 1.378
SCICited SCIpublications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Non-locally SCIcited SCIpublications: 5.000 5.000 1.378 1.378
Citations: 24.000+( 0.000) 24.000 6.700 6.700
Non-local citations: 24.000 24.000 6.700 6.700
SCICitations: 21.000+( 0.000) 21.000 5.533 5.533
Non-local SCIcitations: 21.000 21.000 5.533 5.533
Impact~2017 : 8.317 8.317 2.359 2.359
Citational effectivity: 0.960 0.960 0.619 0.660
Non-local citational effectivity: 0.960 0.960 0.619 0.660
SCIcitational effectivity: 3.000 3.000 2.763 2.763
Non-local SCIcitational effectivity: 3.000 3.000 2.763 2.763
Averaged impact: 0.333 0.333 0.218 0.232
SCIaveraged impact: 1.188 1.188 1.178 1.178
Publications <n>: 3.320 3.320 ******** ********
SCIPublications <n>: 5.286 5.286 ******** ********
Cited publications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 5.400 5.400 ******** ********
Effective citations (INR): 12.259 12.259 3.848 3.848
Equivalent citations (HAS): 22.000 22.000 6.483 6.483
z-index: 3.000 3.000 1.166 1.166


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 20.000 20.000 9.442 8.775
Less-known (0<ncit<10) 5.000 5.000 1.378 1.378
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 20.000 20.000 9.442 8.775
SCILess-known (0<ncit<10) 5.000 5.000 1.378 1.378
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 6:56. 0
© L. Zolnai.