[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

26 publications of Major I. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Molnár M. 1 + , Major I. 1 , Haszpra L. 3 : Módszerfejlesztés a légköri szén-dioxid emberi eredetű hányadának meghatározására. (in Hung.)
5. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2009. március 26-29. Szerk.: Mócsy I., Szacsvai K., Urák I. etc., Kolozsvár, µbel Kiadó 0 (2009)1:439-444./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21956. 0 citations.
2. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Major I. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 : Development of a mobile and high-precision atmospheric CO2 monitoring station.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2009. Vienna, Austria, 19-24 April, 2009. Proceedings. Geophysical Research Abstracts CD-ROM 11 (2009)10271-10271./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21957. 0 citations.
3. Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Haszpra L. 3 , Svetlik I. 4 , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 : Fossil fuel CO2 estimation by atmospheric 14C measurement and CO2 mixing ratios in the city of Debrecen, Hungary.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010)2:471-476./ 0.7772010;N
ATOMKI ref. code: P23007. 5 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
4. Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Major I. 1 , Svetlik I. 4 : Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a CentralEuropean city during the winter of 2008/09.
SCI Radiocarbon 52 (2010)2-3:835-845./ 2.7032010;N
ATOMKI ref. code: P22982. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
5. Szikszai Z. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Bodnár E. 3 , Major I. 1 + , Borbíró I. 3 , Kiss B. 3 , Kiss Á. Z. 2 + , Hunyadi J. 3 : Nuclear microprobe investigation of the penetration of ultrafine zinc oxide into intact and tape-stripped human skin.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 268 (2010)2160-2163./ 1.0422010
ATOMKI ref. code: P22588. Access via DOI. 16 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
6. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Major I. 1 + , Wacker L. 4 : Advances in radiocarbon measurement of water samples.
Acta Physica Debrecina 45 (2011)58-68./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26010. 0 citations.
7. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Major I. 1 + , Wacker L. 4 : Advances in radiocarbon measurement of water samples.
International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems and Climate Change Studies. Monaco, 27 March - 1 April, 2011. Proceedings. Vienna, IAEA 2 (2011)369-376./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27116. 0 citations.
8. Major I. 1 + 2 , Molnár M. 1 + , Haszpra L. 3 , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 : Fossil fuel CO2 assay by simultaneous atmospheric 14C and CO2 mixing ratio measurements in the city of Debrecen.
Acta Physica Debrecina 45 (2011)93-104./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24837. 0 citations.
9. Major I. 1 , Furu E. 1 , Janovics R. 1 + , Hajdas I. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Method development for the 14C measurement of atmospheric aerosols.
Acta Physica Debrecina 46 (2012)83-95./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25376. 0 citations.
10. Molnár M. 1 + 2 , Rinyu L. 1 + 2 , Janovics R. 1 + 2 , Major I. 1 + 2 , Veres M. 2 + 2 : Az új debreceni C-14 laboratórium bemutatása (Introduction of the new AMS C-14 laboratory in Debrecen). (in Hung.)
Archeometriai Műhely 9 (2012)3:147-160./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25360. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
11. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + 2 , Major I. 1 + 2 , Orsovszki J. 3 , Gönczi R. 3 , Veres M. 2 , Leonard A. G. 4 , Castle S. M. 4 , Lange T. E. 4 , Wacker L. 4 , Hajdas I. 3 , Jull A. J. T. 2 + 2 : Status report of the new AMS C-14 sample preparation lab. of the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Debrecen, Hungary.
SCI Radiocarbon 55 (2013)2-3:665-676./ 1.0372013;N
ATOMKI ref. code: P26406. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
12. Rinyu L. 1 + 2 , Molnár M. 1 + 2 , Major I. 1 + , Nagy T. 3 , Veres M. 2 , Kimák Á. 2 , Wacker L. 4 , Synal H. -A. 4 : Optimization of sealed tube graphitization method for environmental C-14 studies using MICADAS.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 294 (2013)1:270-275./ 1.1862013;N
ATOMKI ref. code: P25247. 9 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
13. Major I. 1 + , Bán S. 3 , Balogh Cs. 3 , Molnár M. 1 + : Magas aeroszol koncentrációjú idôszakokban gyüjtött minták C-14 vizsgálata. (in Hung.)
11. Magyar Aeroszol Konferencia. Debrecen, 2013. október 28-30. Elôadások. Eds: Kertész Zs., Szikszai Z., Angyal A., Furu E., Szoboszlai Z., Török Z. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2013)64-65./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26376. 0 citations.
14. Major I. 1 , Molnár M. 1 + , Jull A. J. T. 2 , Veres M. 2 : Pre-treatment of archaeological bone samples for 14C mearuement in the Hertelendi Laboratory.
Acta Physica Debrecina 47 (2013)95-107./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26379. 0 citations.
15. Major I. 1 + 2 , Vodila G. 1 + , Furu E. 1 + 2 , Kertész Zs. 1 + , Haszpra L. 3 , Hajdas I. 3 , Molnár M. 1 + 2 : Development of radiocarbon-based methods to investigate atmospheric fossil carbon pollution.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2013. Vienna, Austria, 7-12 April, 2013. Proceedings. Geophysical Research Abstracts CD-ROM 15 (2013)7648(1)/ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25840. 0 citations.
16. Molnár M. 1 + , Koltai G. 3 , Major I. 1 + , Orsovszki G. 3 , Siklósy Z. 4 , Leél-Šssy Sz. 3 , Török Zs. 1 + , Kertész Zs. 1 + , Svetlik I. 4 : A Baradla-barlangban a cseppkövekre kirakódott korom vizsgálatának tanulságai. (in Hung.)
11. Magyar Aeroszol Konferencia. Debrecen, 2013. október 28-30. Elôadások. Eds: Kertész Zs., Szikszai Z., Angyal A., Furu E., Szoboszlai Z., Török Z. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2013)66-67./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26817. 0 citations.
17. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Furu E. 1 + , Futó I. 1 + , Horváth A. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Szezonális légköri aeroszol szénizotóp összetétel változások Debrecenben. (in Hung.)
10. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2014. március 27-29. Kolozsvár, µbel Kiadó 0 (2014)266-270./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26857. 0 citations.
18. Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Jull A. J. T. 2 + 2 : "Clock in the rock" - In-situ C-14 rock surface exposure dating applications.
10. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2014. március 27-29. Kolozsvár, µbel Kiadó 0 (2014)91-91./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P27142. 0 citations.
19. Major I. 1 + , Furu E. 1 + , Haszpra L. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : One-year-long continuous and synchronous data set of fossil carbon in atomspheric PM2.5 and carbon dioxide in Debrecen, Hungary.
SCI Radiocarbon 57 (2015)5:991-1002./ 4.5652015
ATOMKI ref. code: P28036. 0 citations.
20. Kiss V. 4 , Fábián Sz. 3 , Hajdu T. 3 , Köhler K. 3 , Kulcsár G. 3 , Major I. 1 + , Szabó G. 3 : Contributions to the relative and absolute chronology of the Early and Middle Bronze Age in Western Hungary based on radiocarbon dating of human bones.
International Colloquium from Targu Mures on Bronze Age Chronology in the Carpathian Basin. Targu Mures, Romania, 2-4 Oct., 2014. Proceedings. Eds: Németh R.E et al. Targu Mures, MEGA (Bibliotheca Musei Marisiensis. Seria Archaeologica VIII) 0 (2015)23-36./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28761. 0 citations.
21. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + 2 , Filep Á. 4 , Futó I. 1 + , Hitzenberger R. 3 , Molnár M. 1 + : Elemanalizátorral csatolt tömegspektrométeres minta elôkészítési és mérési módszer fejlesztése légköri aeroszol teljes széntartalmának meghatározására. (in Hung.)
12. Magyar Aeroszol Konferencia. Szeged, 2015. március 18-20. Szerk.: Filep Á. etc. Szeged, MTA-SzTE Fotoakusztikus Kutatócsoport 0 (2015)22-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P29620. 0 citations.
22. Major I. 1 + , Gyökös B. 2 + , Túri M. 1 + , Futó I. 1 + , Filep Á. 4 , Hoffer A. 4 , Molnár M. 1 + : Testing of an automated online EA-IRMS method for fast and simultaneous carbon content and stable isotope measurement of aerosol samples.
European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2016. Vienna, Austria, 17-22 April, 2016. Proceedings. Geophysical Research Abstracts 18 (2016)3843(1)/ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P28775. 0 citations.
23. Major I. 1 + , Furu E. 1 + , Somodi G. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Debreceni aeroszolminták 3 évet átfogó szerves és elemi széntartalom meghatározása thermo-optikai módszerrel. (in Hung.)
13. Magyar Aeroszol Konferencia. Pécs, 2017. április 19-20. Szerk.: Schmeller G. Pécs 0 (2017)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29619. 0 citations.
24. Salma I. 3 , Németh Z. 3 , Weidinger T. 3 , Maenhaut W. 4 , Claeys M. 4 , Molnár M. 1 + , Major I. 1 + , Ajtai T. 3 , Utry N. 3 , Bozóki Z. 3 : Source apportionment of carbonaceous chemical species to fossil fuel combustion, biomass burning and biogenic emissions by a coupled radiocarbon-levoglucosan marker method.
Atmospheric Chemistry and Physics 17 (2017)13767-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30032. 0 citations.

Thesis


25. Major I. 1 + : Izotópanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára. Egyetemi (PhD) értekezés. Témavezetô: Molnár M.
Debrecen, Debreceni Egyetem, Természettudományi Doktori Tanács, Fizikai Tudományok Doktori Iskolája 0 (2017)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P30033. 0 citations.

Diploma work


26. Major I. 1 + : Ultrafinom részecskék bôrbe való jutásának vizsgálata pésztázó nukleáris mikroszondával. Diplomamunka. Témavezetô: Szikszai Z. (in Hung.)
Debrecen, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar - Atomki 0 (2009)39-39./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23511. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 26.000 22.000 6.383 5.119
SCIPublications: 6.000 5.000 0.900 0.658
Cited publications: 6.000 5.000 0.900 0.558
Non-locally cited publications: 6.000 5.000 0.900 0.558
Cited SCIpublications: 5.000 4.000 0.700 0.458
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 4.000 0.700 0.458
SCICited publications: 6.000 5.000 0.900 0.558
Non-locally SCIcited publications: 6.000 5.000 0.900 0.558
SCICited SCIpublications: 5.000 4.000 0.700 0.458
Non-locally SCIcited SCIpublications: 5.000 4.000 0.700 0.458
Citations: 37.000+( 0.000) 35.000 5.008 4.283
Non-local citations: 35.000 33.000 4.758 4.033
SCICitations: 27.000+( 0.000) 25.000 3.725 3.142
Non-local SCIcitations: 26.000 24.000 3.600 3.017
Impact~2017 : 11.310 8.607 1.948 1.364
Citational effectivity: 1.423 1.591 0.785 0.837
Non-local citational effectivity: 1.346 1.500 0.746 0.788
SCIcitational effectivity: 4.500 5.000 4.139 4.772
Non-local SCIcitational effectivity: 4.333 4.800 4.000 4.582
Averaged impact: 0.435 0.391 0.305 0.266
SCIaveraged impact: 1.885 1.721 2.164 2.072
Publications <n>: 5.731 5.955 ******** ********
SCIPublications <n>: 7.333 7.800 ******** ********
Cited publications <n>: 7.333 7.800 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 7.333 7.800 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 7.800 8.500 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 7.800 8.500 ******** ********
SCICited publications <n>: 7.333 7.800 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 7.333 7.800 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 7.800 8.500 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 7.800 8.500 ******** ********
Effective citations (INR): 13.535 12.641 1.875 1.571
Equivalent citations (HAS): 28.000 26.000 3.894 3.231
z-index: 3.000 3.000 0.417 0.417


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 20.000 17.000 5.483 4.561
Less-known (0<ncit<10) 5.000 4.000 0.775 0.433
Known (9<ncit<50) 1.000 1.000 0.125 0.125
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 20.000 17.000 5.483 4.561
SCILess-known (0<ncit<10) 5.000 4.000 0.775 0.433
SCIKnown (9<ncit<50) 1.000 1.000 0.125 0.125
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:25. 0
© L. Zolnai.