[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

20 publications of Janovics R. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 , Somogyi I. 3 , Braun M. 1 , Stefánka Zs. 3 : Automata talajvízminta vevô rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével. (in Hung.)
4. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Debrecen, 2008. március 28-29. Szerk.: Orosz Z., Szabó V., Molnár G. etc. Debrecen, REXPO Kft. 1 (2008)249-255./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21047. 0 citations.
2. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Futó I. 1 + , Rinyu L. 1 + , Svingor É. 2 + , Veres M. 2 , Somogyi I. 3 , Barnabás I. 3 : Development of an automatic sampling unit for measuring radiocarbon content of groundwater.
SCI Radiocarbon 52 (2010)1141-1149./ 2.7032010
ATOMKI ref. code: P22979. 0 citations.
3. Janovics R. 1 + , Major Z. 2 + , Papp L. 1 + , Veres M. 2 , Barnabás I. 3 , László Z. 3 : Az új magyarországi nemzeti radioaktívhulladék-tároló (NRHT) környezetének alapszint felmérése radioanalitikai módszerekkel. (in Hung.)
6. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Nyíregyháza, 2010. április 22-24. Proceedings. Szer.: Szabó B., Tóth Cs. Nyíregyháza, Nyíregyházi F‹iskola 0 (2010)511-516./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22893. 0 citations.
4. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Stefánka Zs. 3 , Veres M. 2 , Braun M. 1 , Somogyi I. 3 : Isotope analytical and dissolved ion sampling test of an automatic groundwater sampling unit.
Acta Physica Debrecina 44 (2010)48-58./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26009. 0 citations.
5. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. Szerk.: Mócsy I.A. Kolozsvár, µbel K. 1 (2011)1:85-90./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23780. 0 citations.
6. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Major I. 1 + , Wacker L. 4 : Advances in radiocarbon measurement of water samples.
Acta Physica Debrecina 45 (2011)58-68./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P26010. 0 citations.
7. Janovics R. 1 + , Molnár M. 1 + , Svetlik I. 4 , Major I. 1 + , Wacker L. 4 : Advances in radiocarbon measurement of water samples.
International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems and Climate Change Studies. Monaco, 27 March - 1 April, 2011. Proceedings. Vienna, IAEA 2 (2011)369-376./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27116. 0 citations.
8. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Egyszerűsített mérési módszer nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérésére.
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, etc. Veszprém, Göttinger Kiadó 0 (2012)342-346./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24796. 0 citations.
9. Major I. 1 , Furu E. 1 , Janovics R. 1 + , Hajdas I. 3 , Kertész Zs. 1 + , Molnár M. 1 + : Method development for the 14C measurement of atmospheric aerosols.
Acta Physica Debrecina 46 (2012)83-95./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25376. 0 citations.
10. Molnár M. 1 + 2 , Rinyu L. 1 + 2 , Janovics R. 1 + 2 , Major I. 1 + 2 , Veres M. 2 + 2 : Az új debreceni C-14 laboratórium bemutatása (Introduction of the new AMS C-14 laboratory in Debrecen). (in Hung.)
Archeometriai Műhely 9 (2012)3:147-160./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25360. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
11. Janovics R. 1 + , Kern Z. 2 , Güttler D. 4 , Wacker L. 4 , Barnabás I. 3 , Molnár M. 1 + : Radiocarbon impact on a nearby tree of a light-water VVER-Type nuclear power plant, Paks, Hungary.
SCI Radiocarbon 55 (2013)2-3:826-832./ 1.0372013;N
ATOMKI ref. code: P26297. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
12. Molnár M. 1 + 2 , Hajdas I. 3 , Janovics R. 1 + , Rinyu L. 1 + 2 , Synal H. -A. 4 , Veres M. 2 , Wacker L. 4 : C-14 analysis of groundwater down to the millilitre level.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 294 (2013)573-576./ 1.1862013;N
ATOMKI ref. code: P25382. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
13. Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + 2 , Major I. 1 + 2 , Orsovszki J. 3 , Gönczi R. 3 , Veres M. 2 , Leonard A. G. 4 , Castle S. M. 4 , Lange T. E. 4 , Wacker L. 4 , Hajdas I. 3 , Jull A. J. T. 2 + 2 : Status report of the new AMS C-14 sample preparation lab. of the Hertelendi Laboratory of Environmental Studies, Debrecen, Hungary.
SCI Radiocarbon 55 (2013)2-3:665-676./ 1.0372013;N
ATOMKI ref. code: P26406. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
14. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Dezsô Z. 2 , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 , Palcsu L. 1 + : Monitoring of tritium, 60Co and 137Cs in the vicinity of the warm water outlet of The Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 128 (2014)20-26./ 2.4832014;N
ATOMKI ref. code: P26408. Access via DOI. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
15. Janovics R. 1 + , Kelemen D. I. 4 , Kern Z. 2 , Kapitány S. 3 , Molnár M. 1 + : A Püsökszilágyi RHFT légnemű 14C kibocsátásának vizsgálata a közeli fák évgyűrűiben. (in Hung.)
Šszi Radiokémiai Napok 2014. Balatonszárszó, 2014. október 13-15. A konferencia programja és elôadás kivonatai. Magyar Kémikusok Egyesülete 0 (2014)62-66./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P27385. 0 citations.
16. Janovics R. 1 + , Kelemen D. I. 4 , Kern Z. 2 , Kapitány S. 3 , Veres M. 2 , Jull A. J. T. 2 + 2 , Molnár M. 1 + : Radiocarbon signal of a low and intermediate level radioactive waste disposal facility in nearby trees.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 153 (2016)10-14./ 2.3102016;N
ATOMKI ref. code: P28307. 0 citations.
17. Magyar M. 3 , Rinyu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Berki P. 3 , Hernádi K. 3 , Hajdu K. 1 + , Szabó T. 4 , Nagy L. 4 : Real-time sensing of hydrogen peroxide by ITO/MWCNT/Horseradish peroxidase enzyme electrode.
SCI Journal of Nanomaterials 2016 (2016)1-X./ 1.8712016;N
ATOMKI ref. code: P29264. 0 citations.
18. Túri M. 1 + , Palcsu L. 1 + , Papp L. 1 + , Horváth A. 3 , Futó I. 1 + , Molnár M. 1 + , Rinyu L. 1 + , Janovics R. 1 + , Braun M. 1 + , Hubay K. 1 + , Kis B. M. 3 , Koltai G. 3 : Isotope characteristics of the water and sediment in volcanic lake Saint Ana, East-Carpathians, Romania.
SCI Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 11 (2016)475-X./ 0.8802016
ATOMKI ref. code: P29260. 0 citations.

Diploma work


19. Janovics R. 1 : Arzénspeciációs módszerek kidolgozása grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriás detektálással. Diplomamunka. Témavezetô: Posta J. (in Hung.)
Debrecen, Debreceni Egyetem. TTK. Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 0 (2008)40-40./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21593. 0 citations.
20. Janovics R. 1 + : Automata talajvíz mintavevô rendszer tesztelése izotópanalitikai és oldott ion vizsgálatok segítségével. Diplomamunka. Témavezetô: Molnár M. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2008)57-57./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21594. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 20.000 19.000 4.774 3.633
SCIPublications: 8.000 8.000 0.980 0.938
Cited publications: 5.000 5.000 0.704 0.562
Non-locally cited publications: 5.000 5.000 0.704 0.562
Cited SCIpublications: 4.000 4.000 0.504 0.462
Non-locally cited SCIpublications: 4.000 4.000 0.504 0.462
SCICited publications: 5.000 5.000 0.704 0.562
Non-locally SCIcited publications: 5.000 5.000 0.704 0.562
SCICited SCIpublications: 4.000 4.000 0.504 0.462
Non-locally SCIcited SCIpublications: 4.000 4.000 0.504 0.462
Citations: 16.000+( 0.000) 16.000 1.991 1.666
Non-local citations: 16.000 16.000 1.991 1.666
SCICitations: 13.000+( 0.000) 13.000 1.597 1.413
Non-local SCIcitations: 13.000 13.000 1.597 1.413
Impact~2017 : 13.507 13.507 1.680 1.636
Citational effectivity: 0.800 0.842 0.417 0.459
Non-local citational effectivity: 0.800 0.842 0.417 0.459
SCIcitational effectivity: 1.625 1.625 1.629 1.506
Non-local SCIcitational effectivity: 1.625 1.625 1.629 1.506
Averaged impact: 0.675 0.711 0.352 0.450
SCIaveraged impact: 1.688 1.688 1.714 1.744
Publications <n>: 6.450 6.737 ******** ********
SCIPublications <n>: 8.625 8.625 ******** ********
Cited publications <n>: 7.800 7.800 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 7.800 7.800 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
SCICited publications <n>: 7.800 7.800 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 7.800 7.800 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Effective citations (INR): 5.591 5.591 0.723 0.598
Equivalent citations (HAS): 11.750 11.750 1.531 1.268
z-index: 2.000 2.000 0.311 0.254


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 15.000 14.000 4.070 3.070
Less-known (0<ncit<10) 5.000 5.000 0.704 0.562
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 15.000 14.000 4.070 3.070
SCILess-known (0<ncit<10) 5.000 5.000 0.704 0.562
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:22. 0
© L. Zolnai.