[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

17 publications of Bihari Á. 1 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Bihari Á. 1 + 2 , Dezsô Z. 2 + 2 , Szabó Sz. 3 : A talajerózió vizsgálata radioizotóp-nyomjelzéses technikával egy Bükkaljai szántóterületen. (in Hung.)
Földrajzi Közlemények 128 (2004)127-133./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19074. 0 citations.
2. Bihari Á. 1 , Dezsô Z. 2 : A 137Cs mint radionyomjelzô alkalmazása a talajerózió becslésére. (in Hung.)
Környezettudományi Konferencia közleményei. Kolozsvár, Románia, 2006. március 17-18. Szerk.: Mócsi I., Néda T. Kolozsvár, Scientia Kiadó 0 (2006)107-119./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19915. 0 citations.
3. Bihari Á. 1 + 2 , Dezsô Z. 2 + 2 , Szabó G. 3 , Szabó Sz. 3 : Modernkori lejtôfejlôdés kísérleti vizsgálata 137Cs-módszerrel a Gyűr-hegyen (Bükkalja). (in Hung.)
3. Kárpátmedencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. Kolzsvár, Ábel Kiadó 0 (2007)280-285./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20261. 0 citations.
4. Bihari Á. 1 + 2 , Dezsô Z. 2 + 2 , Szabó G. 3 , Szabó Sz. 3 : Modernkori, gyorsított talajátrendezôdés nyomon követése izotópos technikával. (in Hung.)
Földminôsítés, Földértékelés és Földhasználati Információ. Keszthely, 2007. november 22-23. Konferencia kiadvány. Szerk.: Tóth T., Tóth G., Németh T. etc. Keszthely, Budapest, MTA TAKI 0 (2007)323-330./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20748. 0 citations.
5. Dezsô Z. 2 + 2 , Papp Z. 2 + 2 , Bihari Á. 1 + 2 , Várhegyi A. 3 : A talajerózió becslése Boda (Mecsek) térségében. (in Hung.)
3. Kárpátmedencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2007. március 29-31. Kolzsvár, Ábel Kiadó 0 (2007)90-95./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20263. 0 citations.
6. Szabó Sz. 3 , Szabó Gy. 3 , Bihari Á. 1 : Effects of acid loadings on heavy metal mobilization in Cambisols.
Annales Geographicae 40 (2007)2:72-79./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22064. 0 citations.
7. Bihari Á. 1 + 2 , Dezsô Z. 2 + 2 : Examination of the effect of particle size on the radionuclide content of soils.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 99 (2008)1083-1089./ 1.1142008
ATOMKI ref. code: P21163. Access via DOI. 10 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
8. Dezsô Z. 2 + 2 , Szabó Sz. 3 , Bihari Á. 1 + : Tiszai hullámtér feltöltôdésének idôbeli alakulása a 137Cs-izotóp gamma-spektrometriai vizsgálata alapján. (in Hung.)
5. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2009. március 26-29. Szerk.: Mócsy I., Szacsvai K., Urák I. etc., Kolozsvár, ľbel Kiadó 0 (2009)433-438./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21819. 0 citations.
9. Bihari Á. 1 + , Szûcs Z. 1 + , Mogyorósi M. 1 + , Pintér T. 3 : Combined determination of 99Tc and 108mAg in L/ILW liquid wastes.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 286 (2010)759-763./ 0.7772010
ATOMKI ref. code: P23173. Access via DOI. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
10. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Stefánka Zs. 3 , Veres M. 2 , Braun M. 1 , Somogyi I. 3 : Isotope analytical and dissolved ion sampling test of an automatic groundwater sampling unit.
Acta Physica Debrecina 44 (2010)48-58./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26009. 0 citations.
11. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Palcsu L. 1 + , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 : A Paksi Atomerômű gamma-sugárzó izotóp és trícium kibocsátásának ellenôrzése folyóvízi és szárazföldi élôlényekben. (in Hung.)
7. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár, Románia, 2011. március 24-27. Szerk.: Mócsy I.A. Kolozsvár, ľbel K. 1 (2011)1:85-90./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23780. 0 citations.
12. Bihari Á. 1 + , Molnár M. 1 + , Janovics R. 1 + , Mogyorósi M. 1 + : Egyszerűsített mérési módszer nukleáris létesítmények légnemű 14C kibocsátásának mérésére.
8. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Veszprém, 2012, április 18-21. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, etc. Veszprém, Göttinger Kiadó 0 (2012)342-346./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24796. 0 citations.
13. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 , Bujtás T. 3 , Manga L. 3 , Lencsés A. 3 , Dombóvári P. 3 , Csige I. 1 + , Ranga T. 3 , Mogyorósi M. 1 + , Veres M. 2 : Fission products from the damaged Fukushima reactor observed in Hungary.
SCI Isotopes in Environmental and Health Studies 50 (2014)1:94-102./ 0.9642014
ATOMKI ref. code: P26849. (Open Access) Link. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
14. Janovics R. 1 + , Bihari Á. 1 + , Papp L. 1 + , Dezsô Z. 2 , Major Z. 2 + , Sárkány K. E. 4 , Bujtás T. 3 , Veres M. 2 , Palcsu L. 1 + : Monitoring of tritium, 60Co and 137Cs in the vicinity of the warm water outlet of The Paks Nuclear Power Plant, Hungary.
SCI Journal of Environmental Radioactivity 128 (2014)20-26./ 2.4832014;N
ATOMKI ref. code: P26408. Access via DOI. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
15. Mindrescu M. 4 , Németh A. 3 , Gradinaru I. 4 , Bihari Á. 1 + , Németh T. 3 , Fekete J. 3 , Bozsó G. 4 , Kern Z. 2 : Bolatau sediment record - Chronology, microsedimentology and potential for a high resolution multimillennial paleoenvironmental proxy archive.
SCI Quaternary Geochronology 32 (2016)11-X./ 2.4602016;N
ATOMKI ref. code: P28303. 0 citations.

Diploma work


16. Bihari Á. 1 : A talajok fizikai degradációjának vizsgálata a Bükkalján. Diplomamunka. Témavezet‹: Kerényi A., Dezs‹ Z. (in Hung.)
DE TTK - Atomki Környezetfizikai Tanszék, Debrecen 0 (2004)58-58./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18170. 0 citations.

Book, chapter of book


17. Bihari Á. 1 + , Dezsô Z. 2 + 2 : Radiocaesium as a tool of erosion studies: A critical review.
Soil erosion: Causes, processes and effects. Ed.: Fournier, A.J. New York, Nova Science Publ. Inc. 0 (2011)119-139./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24017. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 17.000 14.000 5.354 2.729
SCIPublications: 5.000 5.000 1.086 0.836
Cited publications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Non-locally cited publications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Cited SCIpublications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Non-locally cited SCIpublications: 4.000 4.000 0.961 0.711
SCICited publications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Non-locally SCIcited publications: 4.000 4.000 0.961 0.711
SCICited SCIpublications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Non-locally SCIcited SCIpublications: 4.000 4.000 0.961 0.711
Citations: 23.000+( 0.000) 23.000 6.839 4.339
Non-local citations: 23.000 23.000 6.839 4.339
SCICitations: 18.000+( 0.000) 18.000 5.228 3.228
Non-local SCIcitations: 18.000 18.000 5.228 3.228
Impact~2017 : 7.798 7.798 1.431 1.153
Citational effectivity: 1.353 1.643 1.277 1.590
Non-local citational effectivity: 1.353 1.643 1.277 1.590
SCIcitational effectivity: 3.600 3.600 4.813 3.860
Non-local SCIcitational effectivity: 3.600 3.600 4.813 3.860
Averaged impact: 0.459 0.557 0.267 0.422
SCIaveraged impact: 1.560 1.560 1.318 1.378
Publications <n>: 4.588 5.143 ******** ********
SCIPublications <n>: 6.600 6.600 ******** ********
Cited publications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
SCICited publications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 6.250 6.250 ******** ********
Effective citations (INR): 11.870 11.870 4.270 2.502
Equivalent citations (HAS): 20.500 20.500 6.567 4.067
z-index: 3.000 3.000 0.611 0.611


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 13.000 10.000 4.393 2.018
Less-known (0<ncit<10) 3.000 3.000 0.461 0.461
Known (9<ncit<50) 1.000 1.000 0.500 0.250
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 13.000 10.000 4.393 2.018
SCILess-known (0<ncit<10) 4.000 4.000 0.961 0.711
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:16. 0
© L. Zolnai.