[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

72 publications of Valek A. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Egyszerü eljárás két független amplitudó spektrum egy analizátorral történô egyidejû mérésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 9 (1967)393-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00936. 0 citations.
2. Meskó L. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : A 19F/d,alfa/17O magreakció vizsgálata a 650-450 keV energiatartományban. (in Hung.)
Atomki Közlemények 10 (1968)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01061. 0 citations.
3. Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Védôautomatika vékony targetek ionáram fluktuációk okozta kiégésének megakadályozására. (in Hung.)
Atomki Közlemények 10 (1968)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01064. 0 citations.
4. Somogyi Gy. 2 , Schlenk B. 2 + , Várnagy M. 3 , Meskó L. 2 + , Valek A. 2 + : Szilárdtest nyomdetektorok alkalmazása magreakciókból származó alfa-részecske csoportok szögeloszlásának meghatározására. (in Hung.)
Atomki Közlemények 10 (1968)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01067. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
5. Somogyi Gy. 2 , Schlenk B. 2 + , Várnagy M. 3 , Meskó L. 2 + , Valek A. 2 + : Application of solid-state track detectors for measuring angular distributions of alfa-particle groups from nuclear reactions.
Nuclear Instruments and Methods 63 (1968)189-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01069. 37 + 0 ( 20 +0 SCI) citations.
6. Berecz I. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Nagyméretû hömérséklet-stabilizált kályha üvegragasztásokhoz. (in Hung.)
Atomki Közlemények 11 (1969)63-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01149. 0 citations.
7. Meskó L. 2 + , Schlenk B. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Valek A. 2 + : A 19F(d,alfa)17O magreakció vizsgálata mûanyag nyomdetektorral a 450-300 keV energiatartományban. (in Hung.)
Atomki Közlemények 11 (1969)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01178. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Meskó L. 2 + , Schlenk B. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Valek A. 2 + : F19(d,alfa)17O angular distributions at Ed=300-650 keV.
Nuclear Physics A 130 (1969)449-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01179. 11 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
9. Meskó L. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Experimental study of the 24Mg/d,p/25Mg reaction in the energy range 650-500 kev.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 29 (1970)365-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01416. 0 citations.
10. Meskó L. 2 + , Valek A. 2 + : Gáztarget cella magreakciók hatáskeresztmetszetének méréséhez. /Mûhelyünkbôl, laboratoriumunkból./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01669. 0 citations.
11. Mórik Gy. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Elektrongyorsítási tapasztalatok az ATOMKI kaszkádgenerátorán. /Mûhelyünkbôl, laboratoriumunkból./. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)323-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01671. 0 citations.
12. Valek A. 2 + : The 23Na(d,p)24Na reaction at deuteron energies 670 and 610 keV.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 34 (1973)179-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01856. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
13. Valek A. 2 + : Mágneses térerôsség mérése mag mágneses rezonancia alapján. (in Hung.)
Mérés és Automatika 21 (1973)236-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01695. 0 citations.
14. Bakr M. H. S. 4 , Hunyadi I. 2 + , Schlenk B. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Valek A. 2 + : Investigation of the 14N(d,alfa)12C reaction at Ed=640-310 kev deuteron energies.
Atomki Közlemények 16 (1974)123-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P01801. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
15. Schlenk B. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Valek A. 2 + : A study on the etching properties of electron-irradiated plastic track detectors.
SCI Radiation Effects 24 (1975)247-X./ 2.5281975
ATOMKI ref. code: P02000. 35 + 0 ( 25 +0 SCI) citations.
16. Horkay Gy. 2 + , Langer G. A. 2 + , Valek A. 2 + : Integrált áramkörös Pirani-tipusú vákuummérô és kapcsoló áramkörök. (Mühelyünkbôl laboratoriumunkból). (in Hung.)
Atomki Közlemények 17 (1975)281-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01982. 0 citations.
17. Mórik Gy. 2 + , Somogyi Gy. 2 + , Valek A. 2 + : Apparatus for processing nuclear emulsion. (in Hung.)
Atomki Közlemények 17 (1975)205-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01991. 0 citations.
18. Mórik Gy. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : 90 fokos nyalábeltérítô rendszer az ATOMKI kaszkád generátorához. (in Hung.)
Atomki Közlemények 17 (1975)205-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06105. 0 citations.
19. Somogyi Gy. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Electric field radiography:a new photographic technique.
Atomki Közlemények 17 (1975)465-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02003. 0 citations.
20. Valek A. 2 + : Gáztarget-cella magreakciók szögeloszlásának mérésére. (Mühelyünkbôl-laboratoriumunkból). (in Hung.)
Atomki Közlemények 17 (1975)201-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02018. 0 citations.
21. Schlenk B. 2 + , Berényi D. 2 + , Ricz S. 1 + , Valek A. 2 + , Hock G. 2 + : Inner-shell ionization by electrons in the 300-600 keV region.
SCI Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (1976)159-163./ 0.3311976
ATOMKI ref. code: P02377. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
22. Valek A. 2 + , Vertse T. 2 + , Schlenk B. 2 + , Hunyadi I. 2 + : A study of the 14N(d,p)15N reaction at low bombarding energies.
SCI Nuclear Physics A 270 (1976)200-X./ 2.0521976
ATOMKI ref. code: P02178. 9 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
23. Gál J. 2 + , Horkay Gy. 2 + , Valek A. 2 + : Nyomástól függô kapcsoló áramkör IM-33 tipusú mérôfej alkalmazásával. (Mühelyünkbôl-laboratoriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 18 (1976)539-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02138. 0 citations.
24. Ricz S. 1 + , Schlenk B. 2 + , Berényi D. 2 + , Hock G. 2 + , Valek A. 2 + : K-shell ionization cross sections of Pd, Ag, In and Sn for relativistic electrons.
SCI Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 42 (1977)269-271./ 0.1651977
ATOMKI ref. code: P02627. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
25. Schlenk B. 2 + , Berényi D. 2 + , Ricz S. 1 + , Valek A. 2 + , Hock G. 2 + : Electron impact L-shell ionization in the bombarding energy region from 300 to 600 keV.
SCI Journal of Physics B 10 (1977)1303-1308./ 3.4171977
ATOMKI ref. code: P02376. 10 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
26. Berényi D. 2 + , Hock G. 2 + , Ricz S. 1 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : K-alfa/K-beta x-ray intensity ratios and K-shell ionisation cross sections for bombardment by electrons of 300-600 keV.
SCI Journal of Physics B 11 (1978)709-713./ 3.0501978
ATOMKI ref. code: P02580. 37 + 0 ( 24 +0 SCI) citations.
27. Ricz S. 1 + , Schlenk B. 2 + , Berényi D. 2 + , Valek A. 2 + , Hock G. 2 + , Seif El-Nasr S. A. H. 2 + : L X-ray production cross section for Sm, Ho, Er and Bi at several hundred keV electron impact.
SCI Journal of Physics B 11 (1978)4283-4286./ 3.0501978
ATOMKI ref. code: P02834. 0 citations.
28. Valek A. 2 + : Investigation of the 20Ne(d,p)21Ne reaction at low bombarding energies.
SCI Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 42 (1978)207-X./ 0.2041978
ATOMKI ref. code: P02653. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
29. Végh L. 2 + , Valek A. 2 + : Investigation of the 20Ne(d,p0)21Ne reaction at Ed=0.500-0.662 MeV.
SCI Journal of Physics G Nuclear and Particle Physics 4 (1978)569-X./ 1.6191978
ATOMKI ref. code: P02663. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
30. Kiss K. 2 + , Mórik Gy. 2 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Scattering chamber for the experimental study of inner shell ionization. (From our workshop and laboratory.).
Atomki Közlemények 20 (1978)345-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02599. 0 citations.
31. Pálinkás J. 1 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Experimental investigation of the angular distribution of characteristic x-radiation following electron impact ionisation.
SCI Journal of Physics B 12 (1979)3273-X./ 3.0131979
ATOMKI ref. code: P02832. 11 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
32. Valek A. 2 + : A Debrecenben létesülô ciklotron laboratorium. (in Hung.)
Atomki Közlemények 22 (1980)102-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03170. 0 citations.
33. Pálinkás J. 1 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : The Coulomb deflection effect on the L3-subshell alignment in low-velocity proton impact ionization.
SCI Journal of Physics B 14 (1981)1157-X./ 2.7071981
ATOMKI ref. code: P03426. 24 + 0 ( 18 +0 SCI) citations.
34. Pálinkás J. 1 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Coulomb-deflection on the L3-subshell alignment in low-velocity proton impact ionisation.
Atomki Közlemények 20 (1981)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03425. 0 citations.
35. Pálinkás J. 1 + , Schlenk B. 2 + , Valek A. 2 + : Coulomb-deflection effect on the L3-subshell alignment in low-velocity proton ionisation.
Atomki Közlemények 23 (1981)13-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06106. 0 citations.
36. Bibok Gy. 2 + , Valek A. 2 + : Cyclotron laboratory project of ATOMKI.
Atomki Közlemények 24 (1982)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03736. 0 citations.
37. Kormány Z. 1 + , Valek A. 2 + : MGC ciklotron nyalabvezeto rendszere: tervezési szempontok, ionoptikai szamitasok. (in Hung.)
Atomki Közlemények 26 (1984)173-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04398. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
38. Valek A. 2 + , Bibok Gy. 2 + , Paál A. 2 + : Cyclotron laboratory in the Institute of Nuclear Research, Debrecen.
Proceedings of the International Symposium on In-beam Nuclear Spectroscopy, May 14-18, 1984, Debrecen. Eds.:Dombrádi Zs.,Fényes T., Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó. 2 (1984)623-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04527. 0 citations.
39. Galcsuk A. V. 4 , Korolev L. E. 4 , Sztepanov A. V. 4 , Kormány Z. 1 + , Valek A. 2 + : Tsiklotronnaya laboratoriya v Institute Yadernyh Issledovanij Vengerskoj Akademii Nauk, Debrecen. (in Russian)
Trudy IX. Vsehsoyuznogo Soveshchaniya po Uskoritelyam Zaryazhennyh Chastic, Dubna oct.16-18, 1984. pod.red.:Vasilev, A.A. EAI, Dubna 1 (1985)40-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06107. 0 citations.
40. Valek A. 2 + , Bibok Gy. 2 + : Sostojanie rabot sozdaniju ciklotronnoj laboratorii v IJAI VAN, Debrecen. (in Russian)
Int. conf. on cyclotrons and their applications, Behyne/Czechosl.,25-28 June, 1985 0 (1985)96-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05615. 0 citations.
41. Kovách Á. 2 + , Mahunka I. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Valek A. 2 + : Az ATOMKI ciklotron laboratóriumának létrehozása és üzemeltetésének egyéves tapasztalatai. (in Hung.)
Atomki Közlemények 29 (1987)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05624. 0 citations.
42. Kormány Z. 1 + , Szücs I. 2 + , Valek A. 2 + , Vámosi J. 2 + : A study of third harmonic mode acceleration for the MGC.
Acta Physica Hungarica 65 (1989)359-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06464. 0 citations.
43. Kormány Z. 1 + , Valek A. 2 + : Recent developments at the MGC of the ATOMKI.
Trudy XI Vsesoyuznogo Soveshchaniya po Uskoritelyam Zaryazhennykh Chastic Dubna, 25-27 okt.1988. d9-89-52. red.B.B. Kolesova, Ivashkevich,E.V. Dubna, 1989. Akademiya Nauk SSSR, Gos.komitet po Ispolz.Atomnoj Energii SSSR, OIYAI 2 (1989)359-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06743. 0 citations.
44. Kormány Z. 1 + , Lakatos T. 2 + , Valek A. 2 + : A microcomputer-based versatile profile monitoring system.
Twelfth International Conference on Cyclotrons and their Applications. Berlin, Germany May 8-12, 1989. Ed.: B.Martin, K.Ziegler. World Scientific, Singapore 0 (1991)309-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07427. 0 citations.
45. Biri S. 1 + , Pálinkás J. 1 + , Valek A. 2 + : Heavy ion facility in ATOMKI.
Proceedings of the 13th International Conference, Vancouver, 1992. Cyclotrons and Their Applications. Ed.: G.Dutto, M.K.Craddock. Singapore, etc., World Scientific 0 (1993)99-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08208. 0 citations.
46. Kormány Z. 1 + , Valek A. 2 + , Dworschak F. 4 , Kogler W. 4 , Stellmacher W. 4 : Advanced beam diagnostics for a compact cyclotron.
4th European Particle Accelerator Conference. Shanghai, China, 12-17 May, 2013. IPAC 2013. Proceedings. Eds: V.Suller, Ch.Petit-Jean-Genaz. Singapore, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd 0 (1994)1524-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09546. 0 citations.
47. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Vámosi J. 2 + : Status of ECRIS building and recent results of trap modelling.
Proceedings of the 12th International Workshop on ECR Ion Sorces. Tokyo, Japan, 25-27 April 1995. Eds: M.Sekiguchi, M., T.Nakagawa. Tokyo, RIKEN. INS-J-182 0 (1995)207-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09543. 14 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
48. Valek A. 2 + , Biri S. 1 + , Szücs I. 2 + , Vámosi J. 2 + : Test measurements of the Debrecen ECRIS subsystems.
Proceedings of 14th International Conference on Cyclotron and Their Applications. Cape Town, South Africa, 8-13 Oct.,1995. Eds: J.C.Cornell, Singapore, World Scientific 0 (1996)397-400./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10235. 0 citations.
49. Biri S. 1 + , Vámosi J. 2 + , Valek A. 2 + , Kormány Z. 1 + , Takács E. 2 + , Pálinkás J. 1 + : The new ECR ion source of the ATOMKI: A tool to generate highly charged heavy ion plasma and beam.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 124 (1997)427-430./ 1.0161997
ATOMKI ref. code: P10424. 7 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
50. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Ditrói F. 1 + , Koivisto H. 4 , Arje J. 4 , Rosengard U. 4 , Stiebing K. 4 , Schmidt L. 4 : Heavy ion beams from the new Hungarian ECR ion source.
Acta Physica Hungarica New Series - Heavy Ion Physics 8 (1998)217-225./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11800. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
51. Stiebing K. E. 4 , Biri S. 1 + , Arje J. 4 , Ditrói F. 1 + , Koivisto H. 4 , Pálinkás J. 1 + , Schmidt L. 4 , Valek A. 2 + : Highly charged metal ions by placing a ferrocene container inside the ECR ion source.
SCI Physica Scripta T 80 (1999)509-510./ 0.6631999;N
ATOMKI ref. code: P12488. Access via DOI. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
52. Biri S. 1 + , Nakagawa T. 4 , Kidera M. 4 , Kenéz L. 2 + , Valek A. 2 + , Yano Y. 4 : Highly charged ion production using an electrode in biased and floating modes.
Proceedings of the 14th International Workshop on ECR Sources. ECRIS99. CERN, Geneva, Switzerland, 3-6 May, 1999. Geneva, CERN 0 (1999)81-85./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12134. 15 + 0 ( 11 +0 SCI) citations.
53. Biri S. 1 + , Kenéz L. 2 + , Valek A. 2 + , Nakagawa T. 4 , Kidera M. 4 , Yano Y. 4 : Production of highly charged ions in electron cyclotron resonance ion sources using an electrode in two modes.
SCI Review of Scientific Instruments 71 (2000)2:869-871./ 1.2392000;N
ATOMKI ref. code: P12836. Access via DOI. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
54. Szabó Cs. I. 2 + 2 , Biri S. 1 + , Kenéz L. 2 + 3 , Suta T. 2 , Valek A. 2 + : Diagnostic reserach of highly ionized plasma generated by an ECR ion source.
SCI Vacuum 61 (2001)391-396./ 0.5412001
ATOMKI ref. code: P13870. Access via DOI. 0 citations.
55. Biri S. 1 + , Jánossy A. 3 , Kenéz L. 2 + 2 , Kitagawa A. 4 , Szabó Cs. I. 2 + , Valek A. 2 + : Status and new developments at the 14.5 GHz ATOMKI-ECRIS.
Proceedings of the Workshop on the Production of Intense Beams of Highly Charged Ions. Catania, 24-27 Sept., 2000. PIBHI-2000. Eds: S. Gammino and G. Ciavola. Bologna, INFN, LNS. (Conference Proceedings) 72 (2001)73-77./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14533. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
56. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Kenéz L. 2 + , Jánossy A. 3 , Kitagawa A. 4 : Production of multiply charged fullerene and carbon cluster beams by a 14.5 GHz ECR ion source.
SCI Review of Scientific Instruments 73 (2002)2:881-883./ 1.4372002;N
ATOMKI ref. code: P14762. Access via DOI. 20 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
57. Kenéz L. 2 + 2 , Biri S. 1 + , Karácsony J. 2 + 2 , Valek A. 2 + : Langmuir probe data analysis including the multi-component multiply charged nature of electron cyclotron resonance ion source plasma.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 187 (2002)249-258./ 1.1582002
ATOMKI ref. code: P14660. Access via DOI. 10 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
58. Kenéz L. 2 + , Biri S. 1 + , Karácsony J. 2 + , Valek A. 2 + , Nakagawa T. 4 , Stiebing K. E. 4 , Mironov V. 4 : Diagnostic research of plasmas generated by a 14.5 GHz ECR ion source using Langmuir-probe.
SCI Review of Scientific Instruments 73 (2002)2:617-619./ 1.4372002;N
ATOMKI ref. code: P14761. Access via DOI. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
59. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Kitagawa A. 4 , Muramatsu M. 4 : Status of the 14.5 GHz ATOMKI-ECRIS.
Proceedings of the 15th International Workshop on ECR Ion Sources. ECRIS'02. Eds: Juha Arje, Hannu Koivisto, Pekka Suominen. University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland, 12-14 June, 2002 (JYFL Research Report 4/2002) 0 (2002)49-52./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15789. 8 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
60. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Suta T. 2 + , Takács E. 2 , Szabó Cs. I. 2 , Hudson L. T. 4 , Radics B. 2 , Imrek J. 2 , Juhász B. 2 , Pálinkás J. 1 : Imaging of ECR plasmas with a pinhole x-ray camera.
SCI Review of Scientific Instruments 75 (2004)5:1420-1422./ 1.2262004;N
ATOMKI ref. code: P18048. Access via DOI. 22 + 0 ( 11 +0 SCI) citations.
61. Kökényesi S. 4 , Iván I. 2 , Takács E. 2 , Pálinkás J. 1 , Biri S. 1 + , Valek A. 2 + : Multipurpose 14.5 GHz ECR ion source: Special features and application for surface modification.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 233 (2005)222-226./ 1.1812005;N
ATOMKI ref. code: P18474. Access via DOI. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
62. Takács E. 2 , Radics B. 2 , Szabó Cs. I. 2 , Biri S. 1 + , Hudson L. T. 4 , Imrek J. 2 , Juhász B. 2 + , Suta T. 2 , Valek A. 2 + , Pálinkás J. 1 : Spatially resolved X-ray spectroscopy of an ECR plasma - indication for evaporative cooling.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 235 (2005)120-125./ 1.1812005;N
ATOMKI ref. code: P18520. Access via DOI. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
63. Biri S. 1 + , Valek A. 2 + , Takács E. 2 , Radics B. 2 , Pálinkás J. 1 , Karácsony J. 2 , Kenéz L. 2 , Kitagawa A. 4 , Muramatsu M. 4 : Developments and plasma studies at the ATOMKI-ECRIS.
16th International Workshop on ECR Ion Sources. ECRIS 04. Berkeley, USA, 26-30 Sept., 2004. Proceedings. Ed.: Leitner, M. New York, AIP (AIP Conference Proceedings 749) 0 (2005)67-70./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18286. Access via DOI. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
64. Kenéz L. 2 , Karácsony J. 2 + , Kitagawa A. 4 , Muramatsu M. 4 , Biri S. 1 + , Valek A. 2 + : Local plasma diagnostics research on Electron Cyclotron Resonance Ion Source.
PADEU 15 (2005)135-145./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20848. 0 citations.
65. Kenéz L. 2 , Kitagawa A. 4 , Karácsony J. 2 , Muramatsu M. 4 , Valek A. 2 + , Biri S. 1 + : Study of the biased-disc effect using Langmuir-probes inserted in the hot region of the electron cyclotron resonance ion source (ECRIS) plasma.
SCI Physics Letters A 372 (2008)2887-2892./ 2.1742008;N
ATOMKI ref. code: P21083. Access via DOI. 0 citations.

Thesis


66. Valek A. 2 + : A 23Na(d,p)24Na magreakció szögeloszlásának vizsgálata 670 és 620 keV deuteron energiánál. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 0 (1970)81-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01876. 0 citations.
67. Valek A. 2 + : Direkt folyamatok jelentkezése Ed<0,7 MeV energiáknál a 14N, 20Ne, 23Na és 24Mg magokon végbemenô (d,p) magreakciókban. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1977)150-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02669. 0 citations.

Book, chapter of book


68. Valek A. 2 + : Ciklotronlaboratorium interdiszciplináris és gyakorlati kutatásokra. (in Hung.)
Az atomenergia és a magkutatás ujabb eredményei. Szerk. Koltay E. Budapest, 1983, Akadémiai Kiadó. 1 (1983)156-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04157. 0 citations.
69. Biri S. 1 + , Koltay E. 2 + , Valek A. 2 + : Particle accelerators.
Handbook of nuclear chemistry. Eds: A. Vértes, S. Nagy, Z. Klencsár. Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers 5 (2003)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17183. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
70. Biri S. 1 + , Koltay E. 2 + , Valek A. 2 + : V. Gyorsítóberendezések. (in Hung.)
Atommagfizika. Szerkesztette Fényes Tibor. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem 0 (2005)185-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18731. 0 citations.
71. Biri S. 1 + , Koltay E. 2 + , Valek A. 2 + : V. Gyorsítóberendezések. (in Hung.)
Atommagfizika. 2. korszerűsített kiadás. Szerk.: Fényes T. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 1 (2009)181-222./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22381. 0 citations.
72. Biri S. 1 + , Koltay E. 2 + , Valek A. 2 + : Particle accelerators.
Handbook of Nuclear Chemistry. 2nd edition. Eds: Vértesi A., Nagy S., Klencsár Z., Lovas R.G., Rösch F. Hamburg, Springer Verlag 5 (2011)2319-2367./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23410. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 72.000 72.000 25.821 25.821
SCIPublications: 22.000 22.000 5.501 5.501
Cited publications: 33.000 33.000 9.054 9.054
Non-locally cited publications: 30.000 30.000 8.096 8.096
Cited SCIpublications: 19.000 19.000 4.968 4.968
Non-locally cited SCIpublications: 19.000 19.000 4.968 4.968
SCICited publications: 24.000 24.000 7.021 7.021
Non-locally SCIcited publications: 23.000 23.000 6.821 6.821
SCICited SCIpublications: 16.000 16.000 4.510 4.510
Non-locally SCIcited SCIpublications: 16.000 16.000 4.510 4.510
Citations: 308.000+( 0.000) 308.000 73.545 73.545
Non-local citations: 278.000 278.000 65.895 65.895
SCICitations: 180.000+( 0.000) 180.000 44.915 44.915
Non-local SCIcitations: 170.000 170.000 42.182 42.182
Impact~2017 : 35.389 35.389 8.326 8.326
Citational effectivity: 4.278 4.278 2.848 2.848
Non-local citational effectivity: 3.861 3.861 2.552 2.552
SCIcitational effectivity: 8.182 8.182 8.165 8.165
Non-local SCIcitational effectivity: 7.727 7.727 7.668 7.668
Averaged impact: 0.492 0.492 0.322 0.322
SCIaveraged impact: 1.609 1.609 1.513 1.513
Publications <n>: 3.903 3.903 ******** ********
SCIPublications <n>: 5.227 5.227 ******** ********
Cited publications <n>: 4.939 4.939 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 5.158 5.158 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 5.158 5.158 ******** ********
SCICited publications <n>: 4.792 4.792 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 4.783 4.783 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 4.875 4.875 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 4.875 4.875 ******** ********
Effective citations (INR): 147.757 147.757 38.100 38.100
Equivalent citations (HAS): 292.500 292.500 71.480 71.480
z-index: 10.000 10.000 2.349 2.349


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 39.000 39.000 16.767 16.767
Less-known (0<ncit<10) 21.000 21.000 6.154 6.154
Known (9<ncit<50) 12.000 12.000 2.900 2.900
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 48.000 48.000 18.800 18.800
SCILess-known (0<ncit<10) 17.000 17.000 5.487 5.487
SCIKnown (9<ncit<50) 7.000 7.000 1.533 1.533
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:40. 0
© L. Zolnai.