[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

13 publications of Szádai J. 1 *
E-mail: szadai at atomki.hu.
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Juhász K. 2 + , Lôkös S. 2 + , Szádai J. 1 + : Development system for Signetics 8 x 300 bipolar microprocessor based on an 8080 microcomputer supported by pdp-11 mini.
Proceedings of the third symposium on microcomputer and microprocessor application, budapest ,18-21 october, 1983. budapest, omikk/technoinform 2 (1983)843-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04132. 0 citations.
2. Juhász K. 2 + , Lôkös S. 2 + , Szádai J. 1 + : RAM Mass-storage device with 8 x 300 microprocessor controller.
Proceedings of the third symposium on microcomputer and microprocessor application, budapest ,18-21 october, 1983. budapest, omikk/technoinform 2 (1983)920-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04133. 0 citations.
3. Harangozo I. 3 , Debreceni L. 3 , Kiss S. 3 , Szádai J. 1 + : MULTICHANNEL PROGRAMMABLE INTERNAL FRICTION MEASURING SYSTEM.
Acta Physica et Chimica Debrecina 26 (1989)81-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06664. 0 citations.
4. Langer G. A. 2 + , Fekete S. 2 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Sepsy K. 2 + , Szádai J. 1 + , Mózsik L. 3 , Sági F. 3 : Microprocessor-controlled gas analyser system for multi-channel spectrometric measurement of plant gases.
Periodica Polytechnica, Chemical Engineering 34 (1990)1-3:251-254./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21785. 0 citations.
5. Paál A. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + : A Q300PC tipusu kvadrupol tömegspektrométer IBM PC alapu mérési adatgyüjtö és vezérlö rendszere. (in Hung.)
XXXIV. Magyar Szinképelemzô Vándorgyûlés. VII. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia. Nyiregyháza, Magyarország, 1991.aug. 27-30. Nyiregyháza, Gépipari Tudományos Egyesület 0 (1991)155-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07488. 0 citations.
6. Bohátka S. 2 + , Futó I. 1 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Langer G. A. 2 + , Molnár J. 1 + , Paál A. 2 + , Pintér G. 1 + , Simon M. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + , Szilágyi J. 3 : Quadrupole mass spectrometer system for fermentation monitoring.
SCI Vacuum 44 (1993)669-X./ 0.6081993
ATOMKI ref. code: P08386. Access via DOI. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
7. Bohátka S. 2 + , Langer G. A. 2 + , Simon M. 2 + , Futó I. 1 + , Fekete S. 2 + , Gál I. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + , Bálint J. 2 + : Mass spectrometer system for in-vivo monitoring of gas exchange in plants.
SCI Vacuum 46 (1995)767-X./ 0.5451995
ATOMKI ref. code: P09339. 0 citations.
8. Mahunka I. 2 + , Andó L. 2 + , Dombi I. 2 + , Nagy A. 2 + , Szádai J. 1 + , Szücs I. 2 + , Takács S. 1 + , Tárkányi F. 1 + : Isotope production system at the vertical beam-line of the Debrecen cyclotron.
Turun Yliopiston Julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis, Ser.D., Tom.185, Medica - Odontologica 0 (1995)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09156. 0 citations.
9. Bohátka S. 2 + , Gál J. 2 + , Hegyesi Gy. 1 + , Szádai J. 1 + , Feurer T. 4 , Sauerbrey R. 4 : Fast-pulse-mode quadrupole mass spectrometer for the detection of laser induced dissociation in molecular beams.
SCI Vacuum 48 (1997)735-737./ 0.4831997;N
ATOMKI ref. code: P10851. Access via DOI. 0 citations.
10. Pribóczki É. 1 + , Kovács Z. 1 + , Andó L. 2 + , Szelecsényi F. 1 + , Szádai J. 1 + , Emri M. 3 , Molnár Zs. 3 : 11C izotóppal jelzett metionin elôállítása pozitronemissziós-tomográffal történô vizsgálatokhoz. (in Hung.)
SCI Magyar Kémiai Folyóirat 103 (1997)511-514./ 0.2151997
ATOMKI ref. code: P10842. 0 citations.
11. Juhász K. 2 , Perez G. E. 2 , Emri M. 3 , Nyakó B. M. 1 + , Szádai J. 1 + , Molnár J. 1 + : Object-oriented programming for nuclear physics measurements.
The nucleus. New physics for the new millennium. New Physics 2000. Eds: F.D. Smit, R. Lindsay and S.V. Förtsch. New York, etc., Kluwer Academic / Plenum Publ. 0 (1999)237-240./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13172. 0 citations.
12. Szûcs Z. 1 + , Szádai J. 1 + , Hegyesi Gy. 1 + , Isza S. 3 , Isza P. 3 , Kovács Z. 1 + : Automated system for separation and distribution of 123I according to the GMP requirements.
Application of Radiotracers in Chemical, Environmental and Biological Sciences. ARCEBS 06. Kolkata, India, 23-27 Jan., 2006. Proceedings. Eds: S. Lahiri, D. Nayak, A. Mukhopadhyay. Kolkata, Saha Institute of Nuclear Physics 2 (2006)34-36./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19247. 0 citations.

Book, chapter of book


13. Szöôr Gy. 3 , Balázs É. 3 , Paál A. 2 + , Szádai J. 1 + , Székely G. 2 + : Összetett termoanalitikai-tömegspektrometriás mérôrendszer fejlesztése és alkalmazása a geokémiai kutatásban. (in Hung.)
Fáciensanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások. Szerk.:Szöôr Gy. Debrecen, MTA Debreceni Akadémiai Bizottság 0 (1992)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07867. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 13.000 13.000 2.537 2.537
SCIPublications: 4.000 4.000 0.504 0.504
Cited publications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Non-locally cited publications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Cited SCIpublications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Non-locally cited SCIpublications: 1.000 1.000 0.083 0.083
SCICited publications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.083 0.083
SCICited SCIpublications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Non-locally SCIcited SCIpublications: 1.000 1.000 0.083 0.083
Citations: 4.000+( 0.000) 4.000 0.333 0.333
Non-local citations: 4.000 4.000 0.333 0.333
SCICitations: 4.000+( 0.000) 4.000 0.333 0.333
Non-local SCIcitations: 4.000 4.000 0.333 0.333
Impact~2017 : 1.851 1.851 0.222 0.222
Citational effectivity: 0.308 0.308 0.131 0.131
Non-local citational effectivity: 0.308 0.308 0.131 0.131
SCIcitational effectivity: 1.000 1.000 0.661 0.661
Non-local SCIcitational effectivity: 1.000 1.000 0.661 0.661
Averaged impact: 0.142 0.142 0.088 0.088
SCIaveraged impact: 0.463 0.463 0.441 0.441
Publications <n>: 6.154 6.154 ******** ********
SCIPublications <n>: 8.500 8.500 ******** ********
Cited publications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 12.000 12.000 ******** ********
Effective citations (INR): 1.155 1.155 0.096 0.096
Equivalent citations (HAS): 2.000 2.000 0.167 0.167
z-index: 1.000 1.000 0.083 0.083


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 12.000 12.000 2.454 2.454
Less-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.083 0.083
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 12.000 12.000 2.454 2.454
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.083 0.083
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:32. 0
© L. Zolnai.