[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

65 publications of Kovách Á. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Kovách Á. 2 + : A tatabányai szénmedence kutatófúrásainak anyagából származó szénminták urántartalmának vizsgálata béta-sugárzásmérés útján. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1959)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00174. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
2. Kovách Á. 2 + : Modern izotópanalitikai vizsgálatok meteoritokon. Irodalmi áttekintés. (in Hung.)
Atomki Közlemények 1 (1960)212-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00268. 0 citations.
3. Kovách Á. 2 + , Szalay S. 2 + : Kísérleti atombombarobbantások idôpontjának meghatározása a légkör rádioaktivitásának alapján. (in Hung.)
Atomki Közlemények 2 (1960)229-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00239. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
4. Szalay S. 2 + , Kovách Á. 2 + : Fission product precipitation from the atmosphere in Debrecen, Hungary, between 1958 and 1960.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 13 (1961)281-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00354. 13 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
5. Szalay S. 2 + , Gyarmati B. 2 + , Kovách Á. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : A meteoritok, mint a világür kutatásának eszközei. (in Hung.)
Fizikai Szemle 11 (1961)227-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00369. 0 citations.
6. Kovách Á. 2 + : Beitr„ge zur Geochemie der Bleiisotope. (in German)
Kernenergie 5 (1962)395-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00441. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
7. Kovách Á. 2 + : Abszolút geológiai kormeghatározási módszerek hibaszámitása. I. A rubidium-stroncium módszer hibaszámitása. (in Hung.)
Atomki Közlemények 5 (1963)77-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00543. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Kovách Á. 2 + : A Velencei hegység ólomérceinek izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
MTA Matematika Fizika Tudományok Osztályának Közleményei 13 (1963)239-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00542. 7 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Kovách Á. 2 + : A re-determination of the half-life of rubidium-87.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 17 (1964)341-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00651. 20 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
10. Kovách Á. 2 + : Abszolút kormeghatározási módszerek hibaszámítása. II. A kálium-argon módszer hibaszámítása. (in Hung.)
Atomki Közlemények 6 (1964)35-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00652. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
11. Kovách Á. 2 + : Geokémiai és geológiai irányú vizsgálatok atommagfizikai módszerekkel. (in Hung.)
Fizikai Szemle 14 (1964)386-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00731. 0 citations.
12. Szalay S. 2 + , Kovách Á. 2 + : Fission product precipitation from the atmosphere in Debrecen, Hungary, during 1961 and 1962.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 16 (1964)321-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00668. 5 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
13. Kovách Á. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rádioaktív ásványok abszolút kormeghatározásánál alkalmazott standard minták jellemzô adatai. (in Hung.)
Atomki Közlemények 7 (1965)29-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00733. 0 citations.
14. Kovách Á. 2 + : Az 1964. okt. 16-i légköri atomfegyverkisérletbôl származó hasadási termékek jelentkezése a Debrecenben lehullott csapadékban. (in Hung.)
Atomki Közlemények 7 (1965)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00732. 0 citations.
15. Roboz P. 3 , Kovách Á. 2 + : Mass spectrometric studies of additive materials evaporating from tungsten produced by powder metallurgical treatment.
Acta Technica Hungarica 51 (1965)277-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00734. 4 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
16. Kovách Á. 2 + : An isotopic study of common lead ores from Hungary.
Acta Geologica Hungarica 10 (1966)303-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00816. 6 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
17. Kovách Á. 2 + : Experimental errors and the interpretation of common lead isotope abudances in lead ores.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 20 (1966)121-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00817. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
18. Kovách Á. 2 + : Általánosított modell a közönséges ólom izotóparányai értelmezésére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 8 (1966)210-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00818. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
19. Panto G. 3 , Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rb/Sr check of Assyntian and Caledonian igneous activity and metamorphism in NE-Hungary.
Acta Geologica Hungarica 11 (1967)279-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00917. 18 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
20. Szalay S. 2 + , Kovách Á. 2 + : Fission product precipitation from the atmosphere in Debrecen, Hungary, between 1963 and 1965.
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 23 (1967)137-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00940. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
21. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + : Izotóparányok pontos meghatározása tömegspektrométerrel idôben változó ionintenzitás esetén. (in Hung.)
Atomki Közlemények 10 (1968)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01018. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
22. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Panto G. 3 : Strontium isotopic ratios in Tertiary igneous rocks of the Tokaj Mountains, northeastern Hungary.
Acta Geologica Hungarica 12 (1968)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01054. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
23. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rubidium-stroncium adatok a Mecsek hegység gránitjai korának kérdéséhez. (in Hung.)
Földtani Közlöny 98 (1968)205-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01056. 16 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
24. Kovách Á. 2 + : Bleiisotopen-Verh„ltnisse im Raum der alpin-mediterranen Metallogenese. (in German)
Geologische Rundschau 67 (1968)372-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01055. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
25. Kovách Á. 2 + : Izotópgeokémiai kutatások Magyarországon. (összefoglaló közlemény) . (in Hung.)
Atomtechnikai Tájékoztato 12 (1969)251-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01170. 0 citations.
26. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + : On the geochemistry of strontium in Tertiary igneous rocks of the Tokaj mountains.
Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 13 (1969)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01172. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
27. Szádeczky-Kardoss E. 3 , Kovách Á. 2 + , Juhász Á. 3 , Balázs É. 3 : Erl„uterung zur Karte der Metamorphite von Ungarn. (in German)
Acta Geologica Hungarica 13 (1969)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01191. 0 citations.
28. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + , Pantó Gy. 3 : Strontium isotopes in the intermediary volcanics of the Börzsöny mountains, Hungary.
Acta Geologica Hungarica 14 (1970)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01244. 7 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
29. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + : A battonyai kvarcporfir korának meghatározása a Rb/Sr módszerrel. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)245-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01640. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
30. Gaudette H. E. 4 , Fairbairn H. W. 4 , Kovách Á. 2 , Mussey A. M. 4 : Preliminary wholerock age determination of granitic rocks in Southwestern Maine.
The Geological Society of America Absrtracts with Program. 7 (1975)62-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02064. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
31. Kovách Á. 2 + , Schlenk B. 2 + , Székyné-Fux V. 3 : Nagyfrekvenciás, nagyfeszültségû fényképezés ásvány-közettani alkalmazásai. (in Hung.)
Földtani Közlöny 105 (1975)495-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02150. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
32. Kovách Á. 2 , Fairbairn H. W. 4 , Hurley P. M. 4 , Basei M. A. S. 4 , Cordani U. G. 4 : Reconnaissance geochronology of basement rocks from the Amazonas and Maranhao basins in Brazil.
SCI Precambrian Research 3 (1976)471-X./ 2.0001976;N
ATOMKI ref. code: P02342. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
33. Kovách Á. 2 , Hurley P. M. 4 , Fairbairn H. W. 4 : Rb-Sr whole rock age determinations of the Dedham granodiorite, eastern Massachusetts.
SCI American Journal of Science 277 (1977)905-X./ 2.4751977;N
ATOMKI ref. code: P06081. 18 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
34. Kovách Á. 2 + , Hurley P. M. 4 , Fairbairn H. W. 4 : Rb-Sr whole rock dating of metamorphic events in the Iglesias Complex, Venezuelan Andes.
SCI Journal of Geology 85 (1977)372-X./ 1.6531977;N
ATOMKI ref. code: P02347. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
35. Gaudette H. E. 4 , Kovách Á. 2 + , Fairbairn H. W. 4 , Hussey A. M. Ii. 4 : Radiometric age of plutonic rocks in relation to "acadian" deformation. SW. Maine and SE New Hampshire, U.S.A. .
Variations in Isotopic Abundances of Strontium, Calcium and Argon and Related Topics. M.I.T. (Massachusetts Institute Of Technology) Geochronology Laboratory 21st Progress Report for 1974-1976. Cambridge, Mass., 1977. 1 (1977)94-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02331. 0 citations.
36. Kovách Á. 2 + , Hurley P. M. 4 , Fairbairn H. W. 4 : Rb-Sr whole rock age determinations of the Dedham granodiorite, Eastern Massachusetts.
Variations in Isotopic Abundances of Strontium, Calcium and Argon and Related Topics. M.I.T. (Massachusetts Institute Of Technology) Geochronology Laboratory 21st Progress Report for 1974-1976. Cambridge, Mass., 1977. 1 (1977)61-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02345. 0 citations.
37. Kovách Á. 2 + , Hurley P. M. 4 , Fairbairn H. W. 4 : Rb-Sr whole rock dating of metamorphic events in the Iglesias Complex, Venezuelan Andes.
Variations in Isotopic Abundances of Strontium, Calcium and Argon and Related Topics. M.I.T. (Massachusetts Institute Of Technology) Geochronology Laboratory 21st Progress Report for 1974-1976. Cambridge, Mass., 1977. 1 (1977)106-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02346. 0 citations.
38. Kovách Á. 2 + , Hurley P. M. 4 , Fairbairn H. W. 4 : Preliminary Rb/Sr whole rock dating of basement rocks from the Coast Range, Southern Caribbean mountains, Venezuela.
Variations in Isotopic Abundances of Strontium, Calcium and Argon and Related Topics. M.I.T. (Massachusetts Institute Of Technology) Geochronology Laboratory 21st Progress Report for 1974-1976. Cambridge, Mass., 1977. 1 (1977)143-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02344. 0 citations.
39. Kovách Á. 2 + , Fairbairn H. W. 4 , Hurley P. M. 4 , Basei M. A. S. 4 , Cordani U. G. 4 : Reconnaissance geochronology of basement rocks from the Amazonas and Maranhao basins in Brazil.
Variations in Isotopic Abundances of Strontium, Calcium and Argon and Related Topics. M.I.T. (Massachusetts Institute Of Technology) Geochronology Laboratory 21st Progress Report for 1974-1976. Cambridge, Mass., 1977. 1 (1977)146-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P02343. 0 citations.
40. Svingor É. 2 + , Kovách Á. 2 + : A Mecsek hegységi bosztonit kora Rb/Sr kormeghatározások alapján. (in Hung.)
Földtani Közlöny 108 (1978)94-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02642. 6 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
41. Perraju P. 4 , Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : Rubidium-strontium ages of some rocks from the Eastern Ghats in Orissa and Andhra Pradesh, India.
SCI Journal of the Geological Society of India 20 (1979)290-X./ 0.2081979;N
ATOMKI ref. code: P02850. 43 + 0 ( 34 +0 SCI) citations.
42. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Grecula P. 3 : Nové údaje o veku gemeridnych granitov. (in OthLng..)
Mineralia Slovaca 11 (1979)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02849. 33 + 0 ( 22 +0 SCI) citations.
43. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : On the age of metamorphism in the Fertôrákos metamorphic complex, NW Hungary.
Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1 (1981)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03445. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
44. Svingor É. 2 + , Kovách Á. 2 + : Rb-Sr isotopic studies on granodioritic rocks from the Mecsek Mountains,Hungary.
Acta Geologica Hungarica 24 (1981)295-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03779. 10 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
45. Gaudette H. E. 4 , Kovách Á. 2 + , Hussei A. M. 4 : Ages of some intrusive rocks of southwestern Maine, USA.
SCI Canadian Journal of Earth Sciences 19 (1982)1350-X./ 1.1331982;N
ATOMKI ref. code: P03748. 15 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
46. Kovách Á. 2 + : A fizika helye és szerepe a környezetvédelemben. A MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Matematikai-Fizikai Szakbizottsága és a MTESZ Szolnokmegyei szervezete,1978.október 23.-án rendezett ankét elôadásai. szerk. - - . (in Hung.)
Atomki Közlemények 24 (1982)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03836. 0 citations.
47. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szederkényi T. 3 : Rb-Sr dating of basement rocks from the southern foreland of the Mecsek Mountains, Southeastern Transdanubia, Hungary.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 27 (1985)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05233. 13 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
48. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + : A Rb-Sr age study of crystalline rocks in the Sopron Mountains, Western Hungary.
Proceedings of the 13th Congress of KBGA (Carpatho-Balcanian Geological Association), Cracow, Sept. 5-10, 1985, Geological Institute 1 (1985)383-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04983. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
49. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Árkai P. 3 : Early Alpine resetting of Rb-Sr ages in the Upper Triassic quartz porphyries of the Bükk Mountains, northeastern Hungary.
Proceedings of the 13th Congress of KBGA (Carpatho-Balcanian Geological Association), Cracow, Sept. 5-10, 1985, Geological Institute 1 (1985)385-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04981. 0 citations.
50. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Szederkényi T. 3 : Geochronology of metamorphic events in the crystalline basement of the southern part of the Great Hungarian Plain.
Proceedings of the 13th Congress of KBGA (Carpatho-Balcanian Geological Association), Cracow, Sept. 5-10, 1985, Geological Institute 1 (1985)387-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04982. 0 citations.
51. Svingor É. 2 + , Kovách Á. 2 + : Bórizotóp-arányok preciziós meghatározása módosított MI-1309 tömegspektrométerrel. (in Hung.)
28.Magyar Szinképelemzô Vándorgyűlés és 1. Magyar Molekulaspektroszkópiai Konferencia, Eger, 1985. jun. 25-28. Szerk. Szilvássy Zoltánné. Budapest,GTE-MKE-OMBKE Szinképelemzô Szakbizottsága 1 (1985)57-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05010. 0 citations.
52. Kovách Á. 2 + , Svingor É. 2 + , Grecula P. 3 : Rb-Sr isotopic ages of granitoide rocks from the Spissko-gemerské Rudohorie Mts, Western Carpathians, Eastern Slovakia.
Mineralia Slovaca 18 (1986)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05236. 48 + 0 ( 32 +0 SCI) citations.
53. Kovách Á. 2 + , Mahunka I. 2 + , Pálinkás J. 1 + , Valek A. 2 + : Az ATOMKI ciklotron laboratóriumának létrehozása és üzemeltetésének egyéves tapasztalatai. (in Hung.)
Atomki Közlemények 29 (1987)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05624. 0 citations.
54. Kovách Á. 2 + : Az élelmiszerfizika hazai mûhelyei. Élelmiszerfizika az ATOMKI-ban - eredmények és lehetôségek. (in Hung.)
Kertészeti És Élelmiszeripari Egyetem Közleményei, Élelmiszerfizikai Közlemények 53 (1989)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06509. 0 citations.
55. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Árkai P. 3 : Very low- and low-grade metamorphic rocks in the pre-Tertiary basement of the Drava basin, SW-Hungary, II: K-Ar and Rb-Sr isotope geochronologic data.
Acta Geologica Hungarica 33 (1990)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07259. 6 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
56. Rozloznik L. 4 , Jakabská K. 4 , Dauteuil D. 4 , Kosztolányi Ch. 4 , Kovách Á. 2 + : Petrogenesis and age determination of the Hodrusa granodiorite (Hodrusa Hámre, Stiavnické vrchy mts., Czecho-Slovakia).
Geologica Carpathica 42 (1991)77-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07267. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
57. Kovách Á. 2 + : Szalay Sándor és a debreceni fizika. (in Hung.)
Horizont. Szerk.:Plósz K. Bp., ELFT 0 (1995)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09597. 0 citations.

Thesis


58. Kovách Á. 2 + : A Velencei hegység ólomérceinek izotópanalitikai vizsgálata. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1962)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00462. 0 citations.
59. Kovách Á. 2 + : Vizsgálatok az ólomizotópok geokémiájának körébôl, különös tekintettel Magyarország ércelôfordulásaira. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1966)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00963. 0 citations.

Book, chapter of book


60. Szádeczky-Kardoss E. 3 , Árkai P. 3 , Balázs É. 3 , Beck-Manngetta P. 3 , Bercea I. 4 , Boyadijev S. G. 4 , Danilovich Yu. R. 4 , Dimitrievic M. 4 , Giusca D. 4 , Juhász Á. 3 , Kamenicky J. 4 , Karamata S. 4 , Krautner H. 4 , Kovách Á. 2 + , Nagy E. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Savu H. 4 , Semenenko N. P. 4 , Szederkényi T. 3 , Szalay Á. 3 , Stelcl J. 4 , Tkachuk L. G. 4 , Wieser T. 4 , Weiss J. J. 4 : Map of metamorphites of the Carpatho-Balkan-Dinaride ares, 1:1,000,000.
Laboratory for Geochemical Research of the Hungarian Academy of Sciences and the Central Office of Geology, Hungary 0 (1976)1-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P30043. 0 citations.
61. Kovách Á. 2 + : Globális klimatikai hatások. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Koltay E. Debrecen, KLTE-Atomki Közös Fizikai Tanszék 0 (1994)55-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09056. 0 citations.
62. Kovách Á. 2 + : A debreceni Atommagkutató Intézet. (in Hung.)
Studia Physica Savariensia II. Játékos, gondolkodtató fizikaoktatás. Szerk.: Kovács L. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola 0 (1996)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10037. 0 citations.
63. Kovách Á. 2 + : Atommagkutató Intézet. (in Hung.)
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetei. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., MTA 0 (2000)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14597. 0 citations.
64. Kovách Á. 2 + : Globális klimatikai hatások: Üvegházhatás. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Kiss Á. Z. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Debreceni Egyetem Természettudományi Kar) 0 (2003)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17244. 0 citations.
65. Kovách Á. 2 + : Prof. Dr. Szalay Sándor. (in Hung.)
Pedagógusok arcképcsarnoka. Szerk.: Ungvári János. Debrecen, Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 0 (2011)295-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P29786. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 65.000 62.000 38.675 37.892
SCIPublications: 5.000 3.000 1.533 1.000
Cited publications: 38.000 35.000 20.767 19.983
Non-locally cited publications: 37.000 34.000 19.767 18.983
Cited SCIpublications: 5.000 3.000 1.533 1.000
Non-locally cited SCIpublications: 5.000 3.000 1.533 1.000
SCICited publications: 25.000 22.000 11.100 10.317
Non-locally SCIcited publications: 25.000 22.000 11.100 10.317
SCICited SCIpublications: 5.000 3.000 1.533 1.000
Non-locally SCIcited SCIpublications: 5.000 3.000 1.533 1.000
Citations: 340.000+( 0.000) 312.000 148.167 140.067
Non-local citations: 333.000 305.000 144.667 136.567
SCICitations: 164.000+( 0.000) 147.000 65.233 60.183
Non-local SCIcitations: 164.000 147.000 65.233 60.183
Impact~2017 : 7.469 2.994 2.223 0.998
Citational effectivity: 5.231 5.032 3.831 3.697
Non-local citational effectivity: 5.123 4.919 3.741 3.604
SCIcitational effectivity: 32.800 49.000 42.543 60.183
Non-local SCIcitational effectivity: 32.800 49.000 42.543 60.183
Averaged impact: 0.115 0.048 0.057 0.026
SCIaveraged impact: 1.494 0.998 1.450 0.998
Publications <n>: 2.585 2.516 ******** ********
SCIPublications <n>: 3.400 3.000 ******** ********
Cited publications <n>: 2.368 2.229 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 2.405 2.265 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 3.400 3.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 3.400 3.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 2.760 2.591 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 2.760 2.591 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 3.400 3.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 3.400 3.000 ******** ********
Effective citations (INR): 218.630 203.660 106.769 102.339
Equivalent citations (HAS): 340.000 312.000 148.167 140.067
z-index: 10.000 10.000 5.165 4.832


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 27.000 27.000 17.908 17.908
Less-known (0<ncit<10) 27.000 25.000 16.183 15.733
Known (9<ncit<50) 11.000 10.000 4.583 4.250
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 40.000 40.000 27.575 27.575
SCILess-known (0<ncit<10) 19.000 17.000 8.433 7.983
SCIKnown (9<ncit<50) 6.000 5.000 2.667 2.333
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:23. 0
© L. Zolnai.