[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

10 publications of Kiss L. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Bohátka S. 2 + , Kiss L. 2 + : Lyukkeresés kvadrupól tömegspektrométerrel. (mûhelyünkbôl, laboratóriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 23 (1981)127-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03483. 0 citations.
2. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Gál J. 2 + , Kiss L. 2 + , Langer G. A. 2 + , Paál A. 2 + , Kovács R. M. 2 + : A small universal quadrupole mass spectrometer.
SCI Vacuum 33 (1983)69-X./ 0.6971983
ATOMKI ref. code: P04029. Access via DOI. 0 citations.
3. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Diós Z. 2 + , Kiss L. 2 + , Langer G. A. 2 + : Kvadrupól-tömegspektrométeres mérôberendezések fejlesztése az ATOMKI-ban. (in Hung.)
26. Magyar Szinképelemzô Vándorgyűlés, Kecskemét, 1983, Oktober 18-21. Elöadásai. Szerk. Szilvássy Z-né. Veszprém, 1983, Vegyipari Egyetem Jegyzetsokszorositója. (Gépipari Tudományos Egyesület, VVE-703/83.) 0 (1983)193-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04113. 0 citations.
4. Bohátka S. 2 + , Berecz I. 2 + , Diós Z. 2 + , Langer G. A. 2 + , Kiss L. 2 + , Szilágyi J. 3 : Multichannel analyser system with quadrupole mass spectrometer.
SCI Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae 19 (1984)73-X./ 0.8331984
ATOMKI ref. code: P04375. 0 citations.
5. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Langer G. A. 2 + , Diós Z. 2 + , Kiss L. 2 + : Development of quadrupole mass spectrometers.
Proceedings of the 8th Conference on High vacuum, Surfaces and Thin layers, 5-7 March, 1984. eds. W Schwenke, L Heunemann. Dresden, 1984, Physical Society of GDR. 2 (1984)235-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04470. 0 citations.
6. Langer G. A. 2 + , Bohátka S. 2 + , Szilágyi J. 3 , Berecz I. 2 + , Diós Z. 2 + , Kiss L. 2 + : Tömegspektrométeres mérôrendszer fermentációk gázanyagcseréjének vizsgálatára. . (in Hung.)
XXVII. Magyar Színképelemzô Vándorgyûlés Elôadásai, Szombathely, 1984. június 4-7. szerk. Szilvássy Zné. Veszprém, 1984, Veszprémi Vegyipari Egyetem Jegyzetsokszorosítója, Gépipari Tudományos Egyesület. 0 (1984)197-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04496. 0 citations.
7. Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + , Diós Z. 2 + , Gál I. 2 + , Gál J. 2 + , Kiss L. 2 + , Kovács R. M. 2 + , Langer G. A. 2 + , Molnár J. 1 + , Paál A. 2 + , Sepsy K. 2 + : A microprocessor controlled quadrupole mass spectrometer gas analyser system (Abstr.: p.39).
SCI Vacuum 37 (1987)85-X./ 0.5841987
ATOMKI ref. code: P05565. Access via DOI. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
8. Kiss L. 2 + : SZENZOROS RH/KH KONVERTER. (in Hung.)
Rádiótechnika 37 (1988)466-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05958. 0 citations.

Diploma work


9. Kiss L. 2 + : ALACSONY ZAJSZINTÜ, RÖVID VÁLASZIDEJÜ ELEKTROMÉTER 0,1 NA-NÉL KISEBB ÁRAM MÉRÉSÉRE. DIPLOMAMUNKA. TÉMAVEZETÖ: GÁL J. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1978)41-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02671. 0 citations.

Edited work


10. Berecz I. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + , Bohátka S. 2 + , Diós Z. 2 + , Kiss L. 2 + : Program and abstracts.
Hungarian-Austrian-Yugoslavian Third Joint Conference, Debrecen, 7-9 October, 1985. org.comm. I Berecz, L Kövér, G Langer, etc. org. Roland Eötvös Physical Society, Austrian Society for Vacuum Technique, Yugoslav Union of Vacuum Societies 0 (1985)78-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04943. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 10.000 10.000 3.634 3.634
SCIPublications: 3.000 3.000 0.400 0.400
Cited publications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Non-locally cited publications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Cited SCIpublications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Non-locally cited SCIpublications: 1.000 1.000 0.091 0.091
SCICited publications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Non-locally SCIcited publications: 1.000 1.000 0.091 0.091
SCICited SCIpublications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Non-locally SCIcited SCIpublications: 1.000 1.000 0.091 0.091
Citations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.091 0.091
Non-local citations: 1.000 1.000 0.091 0.091
SCICitations: 1.000+( 0.000) 1.000 0.091 0.091
Non-local SCIcitations: 1.000 1.000 0.091 0.091
Impact~2017 : 2.114 2.114 0.291 0.291
Citational effectivity: 0.100 0.100 0.025 0.025
Non-local citational effectivity: 0.100 0.100 0.025 0.025
SCIcitational effectivity: 0.333 0.333 0.227 0.227
Non-local SCIcitational effectivity: 0.333 0.333 0.227 0.227
Averaged impact: 0.211 0.211 0.080 0.080
SCIaveraged impact: 0.705 0.705 0.728 0.728
Publications <n>: 5.000 5.000 ******** ********
SCIPublications <n>: 8.000 8.000 ******** ********
Cited publications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
SCICited publications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 11.000 11.000 ******** ********
Effective citations (INR): 0.302 0.302 0.027 0.027
Equivalent citations (HAS): 0.500 0.500 0.045 0.045
z-index: 1.000 1.000 0.091 0.091


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 9.000 9.000 3.543 3.543
Less-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.091 0.091
Known (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 9.000 9.000 3.543 3.543
SCILess-known (0<ncit<10) 1.000 1.000 0.091 0.091
SCIKnown (9<ncit<50) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:23. 0
© L. Zolnai.