[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

96 publications of Kis-Varga M. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Korrekcios módszer a mátrixabszorpció figyelembevételére a röntgenfluoreszcencia-analizisben. (in Hung.)
Izotóptechnika 17 (1974)83-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01823. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
2. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : A radioizotóp-gerjesztésü, energiadiszperziv, röntgenemissziós analizis (REA) alkalmazásáról. (in Hung.)
Izotóptechnika 17 (1974)453-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01824. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
3. Kis-Varga M. 2 + : Energia diszperziv röntgenspektrométerek alkalmazási lehetôsége a vaskohászatban. (in Hung.)
A VIII. Kohászati Anyagvizsgáló Napok elöadásai, Balatonszéplak, 1975. jún. 3-6. Kémiai Szekció. h.ny.n. 1975. pp. 81-86. 1 (1975)81-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01985. 0 citations.
4. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Investigations for determining the optimum measurement geometry of Si/Li/detector X-ray spectrometer.
SCI Journal of Radioanalytical Chemistry 31 (1976)407-X./ 0.6611976
ATOMKI ref. code: P02145. Access via DOI. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
5. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Energiadiszperziv röntgenspektrométer alkalmazása a szinesfémkohászatban sárgaréz ötvözetek gyors elemi analizisére. (in Hung.)
Atomki Közlemények 18 (1976)577-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02144. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
6. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + : Determination of Ni and Cu content of steel and pig iron samples by Si(Li) X-ray spectrometer.
II. Soveshchanie po Ispol'zovaniyu Novykh Yadernofizicheskikh Metodov dlya Resheniya Nauchnotekhnicheskikh i Narodnokhosyaistvennykh Zadach, Dubna, 1-4, Dekabrya 1975 g.Dubna, 1976, OIYaI . 1 (1976)87-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02340. 0 citations.
7. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Palocz A. 3 : Hallisztek nyomelemvizsgálata röntgenemissziós analizissel. (in Hung.)
Izotóptechnika 20 (1977)118-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02308. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
8. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Kalinka G. 2 + : A levegô ólomszennyezettségének REA vizsgálata növényekben felhalmozódott ólom mérése révén. (in Hung.)
Atomki Közlemények 20 (1978)237-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02570. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Kalinka G. 2 + , Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : A röntgenemissziós analitika alkalmazási lehetôségei a kriminalisztikában. (in Hung.)
Belügyi Szemle 16 (1978)96-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02594. 0 citations.
10. Székely G. 2 + , Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Röntgenspektrumok felbontása spektrumkönyvtár segitségével. (Mühelyünkböl-laboratoriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 20 (1978)247-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02647. 0 citations.
11. Kis-Varga M. 2 + : A fundamental parameter method for analysis of alloys by isotope-excited X-ray fluorescence.
SCI X-Ray Spectrometry 8 (1979)73-X./ 1.3381979
ATOMKI ref. code: P02838. 6 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
12. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Si(Li) röntgenspektrométer fejlesztése és alkalmazása interdiszciplináris területeken. (in Hung.)
Fizikai Szemle 29 (1979)168-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02886. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
13. Medve F. 3 , Szeili J. 3 , Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : A levegô ólom szennyezettsége Debrecen közlekedési csomópontjain az 1979-80. években. (in Hung.)
A Magyar Higiénikusok Társasága III. Nemzetközi Kongresszusa, Pécs, 1980. augusztus 26-29. Budapest, --, Országos Közegészségügyi Intézet. (Abstract.) 1 (1980)76-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03110. 0 citations.
14. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenspektrometria mikroprocesszoros adatkiértékeléssel. (in Hung.)
SCI Magyar Kémiai Folyóirat 36 (1981)328-X./ 0.3281981
ATOMKI ref. code: P03521. 0 citations.
15. Cziczó G. 3 , Kertész M. 3 , Szeili J. 3 , Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Medve F. 3 : Levegôhigiénés vizsgálati lehetôségek röntgenemissziós analizátorral. (in Hung.)
Környezetvédelmi Konferencia '81 - Szombathely, 1981. szeptember 28-30. Szombathely, 1981, Megyei Mûvelödési és Ifjusági Központ. 1 (1981)18-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03457. 0 citations.
16. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Röntgenemissziós analizis késôavarkori bronztárgyakon. (in Hung.)
Iparrégészet (Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának kiadványa), VEAB Értesitô, (1981). 1 (1981)165-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03467. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
17. Medve F. 3 , Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Szeili J. 3 , Cziczó T. 3 : A levegô ólom szennyezettsége Debrecen közlekedési csomópontjain az 1979-80. években. (in Hung.)
Egészségtudomány 25 (1981)383-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03458. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
18. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Pálvölgyi J. 2 + , Berényi D. 2 + , Hideg J. 3 , Tigranyan P. A. 4 , Viting T. A. 4 : Investigation of change of mineral metabolism of cosmonauts by X-ray fluorescence method.
SCI Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (1982)159-164./ 0.1841982;N
ATOMKI ref. code: P04025. Access via DOI. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
19. Horkay Gy. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Molnár J. 1 + : Mikroprocesszoros adatgyûjtô és kiértékelô rendszer energiadiszperziv röntgenspektrométerhez. (in Hung.)
Atomki Közlemények 24 (1982)16-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03753. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
20. Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Bacsó J. 2 + : REA vizsgálatok lehetôségei a környezetvédelemben. (in Hung.)
Atomki Közlemények 24 (1982)48-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03757. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
21. Móricz I. 3 , Kalinka G. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + : Üzemi tapasztalatok az XRFA-5 izotópos rézötvözet elemzô készüléken és annak továbbfejlesztése. (in Hung.)
Atomki Közlemények, Supplement 24 (1982)35-37./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11298. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
22. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 : Késôavarkori bronztárgyak vizsgálata röntgenemissziós szinképelemzéssel. (in Hung.)
26. Magyar Szinképelemzô Vándorgyűlés, Kecskemét, 1983, Oktober 18-21. Elöadásai. Szerk. Szilvássy Z-né. Veszprém, 1983, Vegyipari Egyetem Jegyzetsokszorositója. (Gépipari Tudományos Egyesület, VVE-703/83.) 0 (1983)105-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04136. 0 citations.
23. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Kovács P. 2 + , Kalinka G. 2 + : Investigation on the accumulation of lead and other metals in plants caused by motor-traffic and smelting.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Articles 81 (1984)59-X./ 0.0001984
ATOMKI ref. code: P04365. Access via DOI. 12 + 0 ( 9 +0 SCI) citations.
24. Cziczó T. 3 , Bacsó J. 2 + , Kertész M. 3 , Szeili J. 3 , Medve F. 3 , Kis-Varga M. 2 + : A röntgenemissziós analizis /REA/ alkalmazási lehetôségei a környezet analitikában. (in Hung.)
Egészségtudomány 29 (1985)276-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04865. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
25. Kis-Varga M. 2 + , Költô L. 3 : Régészeti tárgyak elemzése REA módszerrel. (in Hung.)
Atomki Közlemények 27 (1985)85-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04861. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
26. Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Empirikus korrekciós módszer alkalmazása rézötvözetek XRF elemzésében. (in Hung.)
Atomki Közlemények 27 (1985)43-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04860. 0 citations.
27. Kovács P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Application of an empirical correction method for the X-ray fluorescence analysis of copper alloys.
SCI X-Ray Spectrometry 15 (1986)221-X./ 1.7001986
ATOMKI ref. code: P05238. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
28. Bacsó J. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Lakatos T. 2 + , Lôkös S. 2 + : High resolution Si/Li/ X-ray spectrometer system.
Nauchnaya Apparatura - Scientific Instrumentation 1 (1986)93-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05472. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
29. Kis-Varga M. 2 + : Energiadiszperziv röntgenfluoreszcencia analizis. (in Hung.)
Atomki Közlemények 28 (1986)84-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05243. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
30. Kis-Varga M. 2 + : Development and application of low power X-ray tube excitation system for energy dispersive XRF analysis.
4th Meeting On Nuclear Analytical Methods, Dresden,GDR, May 4-8,1987,Proceedings. Ed. S. Niese. Rossendorf, Centr.Inst. of Nucl.Res. 2 (1987)534-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05586. 0 citations.
31. Kis-Varga M. 2 + : Development and application of low power X-ray tube excitation system for energy dispersive XRF analysis.
SCI Isotopenpraxis 24 (1988)435-X./ 0.2891988
ATOMKI ref. code: P06209. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
32. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Composition analysis of Roman age enomelled bronze objects.
Archeometrical Research In Hungary. Szerk.: M. Járó, L. Költô. Központi Múzeumi Igazgatóság, Bp. 0 (1988)141-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06097. 0 citations.
33. Kis-Varga M. 2 + : Röntgencsöves gerjesztés ED röntgenspektrométerekben - eredmények és lehetôségek. (in Hung.)
Izotóptechnika, Diagnosztika 33 (1990)95-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06858. 0 citations.
34. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Analyse Römischer Ringfibeln. (in German)
Savaria (A Vasmegyei Múzeumok Értesitöje) 19 (1990)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06927. 0 citations.
35. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : A nagybereki-cseh-réti kincslelet analízise. Függelék Honti Szilvia: Késôbronzkori kincslelet Nagyberki-Cseh-rétrôl címû munkájához. (in Hung.)
Somogyi Múzeum Közleményei 9 (1992)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07926. 0 citations.
36. Kis-Varga M. 2 + , Végh J. 2 + : Influence of in-sample scattering of fluorescent radiation on line shapes of Si(Li) detectors in XRF studies.
SCI X-Ray Spectrometry 22 (1993)166-X./ 1.1961993
ATOMKI ref. code: P08225. 11 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
37. Daróczi L. 3 , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Magnetic properties of ball milled nanocrystalline Ni and Fe.
SCI Nanostructured Materials 6 (1995)981-X./ 1.2671995
ATOMKI ref. code: P09144. 29 + 0 ( 25 +0 SCI) citations.
38. Szabó S. 3 , Brovko I. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 : Mössbauer-effect and magnetic properties of nanocrystalline Fe and Fe(Si) alloys.
SCI Nanostructured Materials 6 (1995)973-X./ 1.2671995;N
ATOMKI ref. code: P09163. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
39. Harasztosi L. 3 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 : Measuring systems for investigations of magnetic properties of nanocrystalline samples.
Acta Physica et Chimica Debrecina 30 (1995)7-25./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09757. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
40. Szabó S. 3 , Brovko I. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Posgay G. 3 : Mössbauer-effect and magnetic properties of nanocrystalline Fe and Fe(Si) alloys.
Key Engineering Materials 103 (1995)195-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09162. 0 citations.
41. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Phase transitions in Cu-Sb systems induced by ball milling.
Materials Science Forum 225 (1996)465-470./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10268. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
42. Beke D. L. 3 , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Posgay G. 3 , Harasztosi L. 3 : Intrinsic and domain magnetism of nanocrystalline Fe,Fe(Si) and Ni(Fe) alloys produced by ball-milling.
SCI La Revue de Métallurgie-SF2M-JA97 0 (1997)133-0./ 0.1551997
ATOMKI ref. code: P10886. 0 citations.
43. Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , Harasztosi L. 3 , Daróczi L. 3 , Posgay G. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Correlation between the grain-shape and magnetic properties in nanocrystalline iron.
SCI Nanostructured Materials 9 (1997)527-0./ 1.1451997
ATOMKI ref. code: P10918. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
44. Imre Á. 3 , Mishak A. 4 , Fedor V. 4 , Kökényesi S. 4 , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Steinber J. 4 : Structure, stability and optical processes in amorphous nanolayered films.
The centenary of electron. Proceedings of the International Conference. Uzhgorod, Ukraine, 18-20 Aug.,1997. Ed.: A.Zavilopulo et al. 0 (1997)155-160./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11145. 0 citations.
45. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 , Nemes P. 3 , Daróczi L. 3 , Kerekes Gy. 2 + , Erdélyi Z. 3 : Thermal stability of amorphous and crystalline multilayers produced by magnetron sputtering.
SCI Vacuum 50 (1998)373-383./ 0.4741998
ATOMKI ref. code: P11601. 5 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
46. Imre Á. 3 , Fedor V. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Mishak A. 4 , Shiplyak M. 4 : Photostructural transformations in amorphous chalkogenide nanolayered films produced by thermal vapour deposition.
SCI Vacuum 50 (1998)507-509./ 0.4741998;N
ATOMKI ref. code: P11598. 7 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
47. Daróczi L. 3 , Beck M. T. 3 , Beke D. L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Harasztosi L. 3 , Takács N. 3 : Production of Fe and Cu nanocrystalline particles by thermal decomposition of ferro- and copper-cyonides.
Materials Science Forum 269 (1998)319-324./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11219. 5 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
48. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Kerekes Gy. 2 + , Daróczi L. 3 : Mechanical alloying and magnetic properties of Fe90 Sb10 and Fe15 Sb85 systems.
Materials Science Forum 269 (1998)961-966./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11218. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
49. Dudás A. 3 , Langer G. A. 2 , Beke D. L. 3 , Kis-Varga M. 2 + 2 , Daróczi L. 3 , Erdélyi Z. 3 : Thermal stability of Mo-V epitaxial multilayers.
SCI Journal of Applied Physics 86 (1999)4:2008-2013./ 2.2751999
ATOMKI ref. code: P12738. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
50. Beke D. L. 3 , Dudás A. 3 , Csik A. 1 , Langer G. A. 2 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Erdélyi Z. 3 : On the thermal stability of multilayers.
Functional Materials 6 (1999)539-544./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12786. 0 citations.
51. Malyovanik M. 4 , Dorogovich J. 4 , Shiplyak M. 4 , Kökényesi S. 4 , Csik A. 1 , Kis-Varga M. 2 : Vacuum thermal vapour deposition and optical properties of chalcogenide glass based nanostructures.
Functional Materials 6 (1999)482-484./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12787. 0 citations.
52. Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 , Langer G. A. 2 , Beke D. L. 3 , Kerekes Gy. 2 + , Daróczi L. 3 : XRD study of thermal stability of Mo/V crystalline multilayers.
SCI Materials Science Forum 321 (2000)463-469./ 0.5972000
ATOMKI ref. code: P12813. 0 citations.
53. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 : Influence of the grain size on the magnetic properties of ball milled Fe90W10.
SCI Materials Science Forum 343 (2000)841-846./ 0.5972000
ATOMKI ref. code: P13283. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
54. Szabó S. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Juhász R. 2 : Effect of residual strain, grain size and Fe impurities on magnetic properties of nanocrystalline Ni(Fe) alloys.
SCI Journal of Magnetism and Magnetic Materials 215 (2000)60-62./ 0.9962000
ATOMKI ref. code: P15849. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
55. Dani J. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Fajszi típusú rézbalta Hajdúdorog-Szállásföldekrôl. (in Hung.)
ôsrégészeti Levelek 2 (2000)27-30./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13553. 0 citations.
56. Katona G. L. 2 , Szabó S. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Magnetic properties of nanocrystalline Ni(W) solid solutions.
Acta Physica et Chimica Debrecina 33 (2000)17-23./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13821. 0 citations.
57. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Daróczi L. 3 : Influence of the grain size on the magnetic properties of ball milled Fe90W10.
Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials (e) 8 (2000)841-846./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13290. 0 citations.
58. Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 , Csik A. 1 , Erdélyi Z. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Szabó I. A. 3 , Papp Z. M. 3 : Diffusion and thermal stability in multilayers.
SCI Defect and Diffusion Forum 194 (2001)1403-1416./ 0.5002001
ATOMKI ref. code: P14304. Access via DOI. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
59. Csik A. 1 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 , Erdélyi Z. 3 , Daróczi L. 3 , Kapta K. 3 , Kis-Varga M. 2 : Non-linearity of diffusion in amorphous Si-Ge multilayers.
SCI Vacuum 61 (2001)297-X./ 0.5412001
ATOMKI ref. code: P13874. Access via DOI. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
60. Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Kerekes L. 2 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 , De Chatel F. P. 2 : Identification of a disordered magnetic phase in pure nanocrystalline iron.
SCI Philosophical Magazine B 81 (2001)1597-1602./ 1.2382001
ATOMKI ref. code: P14325. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
61. Hakl J. 1 + , Kerekes L. 2 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Uzonyi I. 1 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Disordered magnetic phase in partially oxidized bulk nanocrystalline iron.
SCI Czechoslovak Journal of Physics 52 (2002)5124(4)/ 0.3112002
ATOMKI ref. code: P14838. 0 citations.
62. Katona G. L. 2 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Formation and stability of metastable Pd(Zr) solid solution developed during ball milling and/or heat treatment of Pd3Zr.
SCI Materials Science Forum 386 (2002)193-198./ 0.6132002
ATOMKI ref. code: P14723. 0 citations.
63. Kerekes L. 2 + , Hakl J. 1 + , Mészáros S. 1 + , Vad K. 1 + , Gurin P. 2 + , Kis-Varga M. 2 + , Uzonyi I. 1 + , Szabó S. 3 , Beke D. L. 3 : Study of magnetic relaxation in partially oxidized nanocrystalline iron.
SCI Czechoslovak Journal of Physics Supplement A 52 (2002)89-92./ 0.3112002
ATOMKI ref. code: P14839. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
64. Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Papp Z. M. 3 , Kapta K. 3 , Katona G. L. 2 , Langer G. A. 2 , Kis-Varga M. 2 + , Cserháti Cs. 3 , Szabó I. A. 3 : Diffusion on nanoscale.
Proceedings of the 8th Seminar Diffusion and Thermodynamics of Materials. Brno, Czech Republic, 4-6 Sept., 2002. Brno, Faculty of Science Masaryk University Brno 0 (2002)52-59./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16835. 0 citations.
65. Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Szabó I. A. 3 , Cserháti Cs. 3 , Papp Z. M. 3 , Kapta K. 3 , Katona G. L. 2 , Langer G. A. 2 , Kis-Varga M. 2 + : Nanoscale effects in diffusion.
Proceedings of CIMTEC 2002. 10th International Ceramic Congress and 3rd Forum New Materials. Florence, Italy, 14-18 July, 2002. Eds: P. Vincenzini, V. Buscoglia. Faenza, TECH Srl. 0 (2002)111-118./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P16969. 0 citations.
66. Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Maclean P. 4 : Analysis of high antimony concentration finds with various methods XRF analysis of antimony bronzes.
Archaeometry 98. Proceedings of the 31st Symposium. Budapest, Hungary, April 26 - May 3, 1998. Ed.: Erzsébet Jerem and Katalin T. Bíró. Oxford, Archaeopress. (Archaeolingua. Central European Series 1) (BAR International Series 1043) 2 (2002)405-408./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17657. 0 citations.
67. Gomonnai A. V. 4 , Azhniuk Yu. M. 4 , Vysochanskii Yu. M. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Prits I. P. 4 , Voynarovych I. M. 4 : Raman and x-ray diffraction studies of nanometric Sn2P2S6 crystals.
SCI Journal of Physics: Condensed Matter 15 (2003)6381-6393./ 1.7572003;N
ATOMKI ref. code: P17035. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
68. Gomonnai A. V. 4 , Voynarovych I. M. 4 , Solomon A. M. 4 , Azhniuk Yu. M. 4 , Kökényesi S. 4 , Pinzenik V. P. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Lopushansky V. V. 4 : X-ray diffraction and Raman scattering in SbSI nanocrystals.
SCI Materials Research Bulletin 38 (2003)1767-1772./ 1.1442003;N
ATOMKI ref. code: P17064. Access via DOI. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
69. Juhász R. 2 , Szabó S. 3 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Magnetic and structural evolution of finemet during special recrystallization.
SCI Materials Science Forum 414 (2003)111-115./ 0.6022003
ATOMKI ref. code: P15766. 0 citations.
70. Kapta K. 3 , Csik A. 1 + , Daróczi L. 3 , Papp Z. M. 3 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 , Greer A. L. 4 , Barber Z. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Degradation of Ag/Si multilayers during heat treatment.
SCI Vacuum 72 (2003)85-89./ 0.6122003;N
ATOMKI ref. code: P16761. Access via DOI. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
71. Voynarovych I. M. 4 , Gomonnai A. V. 4 , Solomon A. M. 4 , Azhniuk Yu. M. 4 , Kökényesi S. 4 , Pinzenik V. P. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Lopushansky V. V. 4 : Characterization of SbSI nanocrystals by electron microscopy, X-ray diffraction and Raman scattering.
SCI Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 5 (2003)713-718./ 0.9962003;N
ATOMKI ref. code: P17055. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
72. Erdélyi Z. 3 , Sladecek M. 4 , Stadler L. -M. 4 , Zizak I. 4 , Langer G. A. 2 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Sepiol B. 4 : Transient interface sharpening in miscible alloys.
SCI Science 306 (2004)1913-1915./31.8532004;N
ATOMKI ref. code: P18006. Access via DOI. 16 + 0 ( 15 +0 SCI) citations.
73. Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 , Csik A. 1 + : Influence of milling conditions on the segregation-induced instability of Pd3Zr.
SCI Journal of Materials Science 39 (2004)5185-5188./ 0.8642004
ATOMKI ref. code: P17663. Access via DOI. 0 citations.
74. Maior M. M. 4 , Prits I. P. 4 , Vrabel V. T. 4 , Vysochanskii Yu. M. 4 , Potorii M. V. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + , Csik A. 1 : Piezoelectric properties of Sn2P2S6 ceramics.
SCI Ferroelectrics Letters Section 33 (2006)31-38./ 0.4672006;N
ATOMKI ref. code: P19934. Access via DOI. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
75. Studenyak I. P. 4 , Buchuk R. Yu. 4 , Stephanovich V. O. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Luminescent properties of Cu6PS5I nanosized superionic conductors.
SCI Radiation Measurements 42 (2007)788-791./ 1.0542007;N
ATOMKI ref. code: P20663. Access via DOI. 0 citations.
76. Beke D. L. 3 , Cserháti Cs. 3 , Csik A. 1 , Erdélyi Z. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Nanodiffusion.
Acta Physica Debrecina 41 (2007)99-99./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20871. 0 citations.
77. Benoudia M. C. 4 , Roussel J. -M. 4 , Labat S. 4 , Thomas O. 4 , Beke D. L. 3 , Langer G. A. 2 + , Kis-Varga M. 2 + : Investigating interdiffusion in Mo/V multilayers from x-ray scattering and kinetic simulations.
Diffusion and Defect Data 264 (2007)13-18./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20537. 0 citations.
78. Kérdô K. H. 3 , Verebes A. 3 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : An assemblage of bronze objects found in the territory of the 1st century Vicus in Aquincum-Viziváros.
2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007. Preceedings (CD-ROM) 0 (2007)1-10./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21438. 0 citations.
79. Langer G. A. 2 , Erdélyi Z. 3 , Cserháti Cs. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Beke D. L. 3 : Solid state reactions and diffusion on nanoscale in multilayers.
Acta Physica Debrecina 41 (2007)111-111./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20873. 0 citations.
80. Szirmai K. 3 , Verebes A. 3 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Bronze statuettes from Aquincum (Material analyses of imported bronze statuettes from Aquincum).
2nd International Conference on Archaeometallurgy in Europe 2007. Aquileia, Italy, 17-21 June, 2007. Preceedings (CD-ROM) 0 (2007)1-8./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21437. 0 citations.
81. Krnajcec M. 4 , Studenyak I. P. 4 , Buchuk R. Yu. 4 , Stephanovich V. O. 4 , Kökényesi S. 4 , Kis-Varga M. 2 + : Structural properties and Raman scattering in Cu6PS5X(X=I, Br) nanocrystalline solid electrolytes.
SCI Solid State Ionics 179 (2008)218-221./ 2.4252008;N
ATOMKI ref. code: P21021. Access via DOI. 0 citations.
82. Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 , Csik A. 1 + 2 , Erdélyi Z. 3 , Beke D. L. 3 : Effect of substrate temperature on the different diffuseness of subsequent interfaces in binary multilayers.
Defect and Diffusion Forum 277 (2008)23-27./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P21078. Access via DOI. 0 citations.
83. Lakatos A. 4 , Langer G. A. 2 , Csik A. 1 + , Cserháti Cs. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Katona G. L. 2 , Erdélyi Z. 3 , Vad K. 1 + , Beke D. L. 3 : Nanoscale investigations of shift of individual interfaces in temperature induced processes of Ni-Si system by secondary neutral mass spectrometry.
SCI Applied Physics Letters 97 (2010)1:3103(3)/ 3.8412010;N
ATOMKI ref. code: P23127. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
84. Vad K. 1 + , Hakl J. 1 + , Csik A. 1 + , Mészáros S. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Langer G. A. 2 , Pallinger Á. 4 , Bódog M. 3 : Application of secondary neutral mass spectrometry in the investigation of doped perovskites.
SCI Vacuum 84 (2010)1:144-146./ 1.0482010;N
ATOMKI ref. code: P22105. Access via DOI. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
85. Uzonyi I. 1 + , Csontos K. 3 , Verebes A. 3 , Cserháti Cs. 3 , Csedreki L. 1 + , Kis-Varga M. 2 + , Kiss Á. Z. 2 + : Characterization of a millefiori glass from Aquincum by SEM-EDX and micro-PIXE methos.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 269 (2011)2389-2392./ 1.2112011
ATOMKI ref. code: P24064. Access via DOI. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
86. Benoudia M. C. 4 , Gao F. 4 , Roussel J. -M. 4 , Labat S. 4 , Gailhanou M. 4 , Thomas O. 4 , Beke D. L. 3 , Erdélyi Z. 3 , Langer G. A. 2 , Csik A. 1 + , Kis-Varga M. 2 + : Thermoelasticity and interdiffusion in CuNi multilayers.
SCI Physical Review B 85 (2012)23:5404(7)/ 3.7672012;N
ATOMKI ref. code: P24871. 5 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
87. Molnár G. 3 , Erdélyi G. 3 , Langer G. A. 2 , Beke D. L. 3 , Csik A. 1 + , Katona G. L. 2 , Daróczi L. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Dudás A. 3 : Evolution of concentration profiles in Pd-Cu systems studied by SNMS technique.
SCI Vacuum 98 (2013)70-74./ 1.4262013
ATOMKI ref. code: P26027. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.

Thesis


88. Kis-Varga M. 2 + : Analitikai vizsgálatok Si/Li/ röntgenspektrométerrel. Témavezetö: Bacsó J. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1975)131-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02183. 0 citations.
89. Kis-Varga M. 2 + : A mintabeli folyamatok és a gerjesztési módok szerepe az energiadiszperziv röntgenfluoreszcencia analízisben. Kandidátusi értekezés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1993)73-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09194. 0 citations.

Book, chapter of book


90. Kis-Varga M. 2 + , Bacsó J. 2 + , Szalay S. 2 + , Kovács P. 2 + , Medve F. 3 , Szeili J. 3 , Cziczó T. 3 : Környezeti szennyezôk vizsgálata röntgenemissziós spektroszkópiai módszerrel. (in Hung.)
Az atomenergia és magkutatás újabb eredményei, Szerk. Koltay E. 5.Kötet: Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében. Szerk. Berényi D. Bp., Akadémiai K. 5 (1987)185-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05648. 0 citations.
91. Kis-Varga M. 2 + : Der Kulturgegenstand von Balkakra. (in German)
Der Kulturgegenstand von Balkakra. Ed. Anita Knape, Hans-Ake Nordström. Stockholm, Statens Historiska Museum 0 (1994)68-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09247. 0 citations.
92. Beke D. L. 3 , Szabó S. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Nanomagnetism.
S.I. Sidorenko, D.L. Beke, A.A. Kikineshi: Material science of nanostructures. Kyiv, Naukova Dumka 0 (2002)289-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15861. 0 citations.
93. Beke D. L. 3 , Szabó S. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Intrinsic and domain magnetism in nanomaterials.
Advances in condensed matter and materials research. Ed.: F. Gerard. Nova Publ. Co. 5 (2004)77-112./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17411. 0 citations.
94. Szirmai K. 3 , Verebes A. 3 , Költô L. 3 , Kis-Varga M. 2 + : Bronze statuettes from Aquincum. Material analyses of imported bronze statuettes from Aquincum.
Ex Officina... Studia in honorem Dénes Gabler. Gyôr, Mursella 0 (2009)515-523./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22342. 0 citations.
95. Csedreki L. 1 + , Dani J. 3 , Kis-Varga M. 2 + , Daróczi L. 3 , Sándorné Kovács J. 3 : A hencidai aranykincs interdiszciplináris vizsgálatai (éj szempontok, új eredmények). (in Hung.)
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2010 0 (2011)1:35-52./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23793. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
96. Kis-Varga M. 2 + : A gúti kincslelet ékszereinek elemi összetétele. (in Hung.)
Jakab A.: A gúti kincslelet. 2. számú függelék. Jósa András Múzeum Kiadványai. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága 68 (2011)116-117./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24532. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 96.000 94.000 32.540 32.147
SCIPublications: 39.000 38.000 9.531 9.304
Cited publications: 50.000 49.000 14.703 14.477
Non-locally cited publications: 43.000 42.000 11.494 11.268
Cited SCIpublications: 30.000 29.000 7.353 7.127
Non-locally cited SCIpublications: 28.000 27.000 6.228 6.002
SCICited publications: 44.000 43.000 12.719 12.493
Non-locally SCIcited publications: 36.000 35.000 9.011 8.785
SCICited SCIpublications: 30.000 29.000 7.353 7.127
Non-locally SCIcited SCIpublications: 28.000 27.000 6.228 6.002
Citations: 186.000+( 0.000) 178.000 51.443 50.134
Non-local citations: 172.000 164.000 45.302 43.992
SCICitations: 155.000+( 0.000) 148.000 43.882 42.798
Non-local SCIcitations: 142.000 135.000 38.073 36.990
Impact~2017 : 71.524 70.983 12.798 12.531
Citational effectivity: 1.938 1.894 1.581 1.560
Non-local citational effectivity: 1.792 1.745 1.392 1.368
SCIcitational effectivity: 3.974 3.895 4.604 4.600
Non-local SCIcitational effectivity: 3.641 3.553 3.995 3.976
Averaged impact: 0.745 0.755 0.393 0.390
SCIaveraged impact: 1.834 1.868 1.343 1.347
Publications <n>: 4.594 4.553 ******** ********
SCIPublications <n>: 6.000 5.974 ******** ********
Cited publications <n>: 5.160 5.122 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 5.395 5.357 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 6.300 6.276 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 6.429 6.407 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.386 5.349 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.806 5.771 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 6.300 6.276 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 6.429 6.407 ******** ********
Effective citations (INR): 92.606 89.583 32.104 31.604
Equivalent citations (HAS): 165.000 159.000 48.786 47.803
z-index: 7.000 6.000 2.500 2.500


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 46.000 45.000 17.837 17.670
Less-known (0<ncit<10) 46.000 45.000 13.578 13.352
Known (9<ncit<50) 4.000 4.000 1.125 1.125
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 52.000 51.000 19.820 19.654
SCILess-known (0<ncit<10) 41.000 40.000 11.844 11.618
SCIKnown (9<ncit<50) 3.000 3.000 0.875 0.875
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:23. 0
© L. Zolnai.