[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

115 publications of Hertelendi E. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Hertelendi E. 2 + : MI-1305 típusú tömegspektrométer ionforrásának és detektáló rendszerének átépítése. (Mûhelyünkbôl-laboratóriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 18 (1976)627-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02142. 0 citations.
2. Hertelendi E. 2 + , Pintér G. 1 + : Rezgôdugattyús gázcirkuláltató szivattyú. (mûhelyünkbôl, laboratóriumunkból.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 19 (1977)315-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02335. 0 citations.
3. Hertelendi E. 2 + , Lakatos T. 2 + , Sulik B. 1 + : Kemencehömérséklet szakaszos és folyamatos szabályozása tirisztorokkal. (mühelyünkböl-laboratoriumunkbol.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 19 (1977)321-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02334. 0 citations.
4. Hertelendi E. 2 + : Uj irányzatok a C-14-es kormeghatározás területén. (in Hung.)
Fizikai Szemle 28 (1978)423-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02867. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Balogh K. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Természetes trícium koncentrációk mérésének lehetôsége tömegspektrométerrel. (in Hung.)
Hidrologiai Közlöny 12 (1981)553-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03440. 0 citations.
6. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Radiokarbon kormeghatározásra alkalmas alacsony hátterû mérôrendszer. (in Hung.)
Atomki Közlemények 23 (1981)189-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03514. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
7. Csongor É. 2 + , Bognár-Kutzián I. 3 , Szabó Ilona. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon dating of Holocene bone samples in Hungary.
First International Symposium on C-14 and Archeology, Groningen, August 24-28, 1981. Program and abstracts. Groningen, 1981, University of Groningen. 1 (1981)37-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03466. 0 citations.
8. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : A légköri 14C-koncentració 1977-1980 közötti változása. (in Hung.)
Izotóptechnika 24 (1981)188-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03743. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
9. Csongor É. 2 + , Szabó Ilona. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Preparation of counting gas of proportional counters for radiocarbon dating.
SCI Radiochemical and Radioanalytical Letters 55 (1982)303-X./ 0.4811982
ATOMKI ref. code: P04044. 10 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
10. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + : Anthropogenic 14C excess in the troposphere between 1951 and 1978 measured in tree rings.
SCI Radiochemical and Radioanalytical Letters 56 (1982)103-X./ 0.4811982
ATOMKI ref. code: P04050. 13 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
11. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Fission products and radiocarbon as environmental pollutants due to atmospheric nuclear weapon tests measured in Debrecen since 1952.
Atomki Közlemények 24 (1982)179-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03744. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
12. Csongor É. 2 + , Bognár-Kutzián I. 3 , Szabó Ilona. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon dating of Holocene bone samples in Hungary.
Chemical and mathematical techniques applied to archaeology (PACT) 8 (1983)385-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04374. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
13. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + : Légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyezô hatásai. (in Hung.)
Fizikai Szemle 34 (1984)339-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04392. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
14. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + : A légköri nukleáris fegyverkísérletek szennyezô hatásai. (in Hung.)
A fegyverkezési verseny és a nukleáris háború. Szerk. Kiss D. Budapest, KFKI/Központi Fizikai Kutato Intézet/ 0 (1985)77-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04937. 0 citations.
15. Csongor É. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Low-level counting facility for 14C dating.
SCI Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 17 (1986)493-X./ 1.0631986
ATOMKI ref. code: P05211. 10 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
16. Hertelendi E. 2 + , Gál J. 2 + , Paál A. 2 + , Fekete S. 2 + , Györffi M. 2 + , Gál I. 2 + , Kertész Zs. 2 + , Nagy S. 2 + : Stable isotope mass spectrometer.
Fourth working meeting isotopes in nature. Ed.: Wand, U., Strauch, G. Akademie der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Isotopen und Strahlenforschung, Leipzig 1 (1987)323-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05780. 22 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
17. Hertelendi E. 2 + , Csongor É. 2 + , Záborszky L. 2 + , Molnár J. 1 + , Dajkó G. 1 + , Györffi M. 2 + , Nagy S. 2 + : A counter system for high-precision 14C dating.
SCI Radiocarbon 31 (1989)399-X./ 0.7201989
ATOMKI ref. code: P06935. 40 + 0 ( 14 +0 SCI) citations.
18. Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 : 14C release in various chemical forms with gaseous effluents from Paks Nuclear Power Plant.
SCI Radiocarbon 31 (1989)754-X./ 0.7201989
ATOMKI ref. code: P06934. 19 + 0 ( 14 +0 SCI) citations.
19. Hertelendi E. 2 + , Petz R. 3 , Scheuer Gy. 3 , Schweitzer F. 3 : Radiokarbon koradatok a Paks-Sárközi sülyedék kialakulásához. (in Hung.)
Mérnökgeológiai Szemle 38 (1989)137-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06523. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
20. Uchrin G. 3 , Ormai P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Local and global impact of tritium and carbon-14 released from Paks Nuclear Power Plant.
Proceedings of The 30th Anniversary Symposium of Radiation Protection in the Boris Kidric Institute of Nuclear Science, Radiation Protection Selected Topics. Ed.:Minkovic, M.M., Pavlovic, R.S., Raicevic, J.J., Beograde, Boris Kidric Inst. 0 (1989)358-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06487. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
21. Berecz I. 2 + , Balogh K. 2 + , Bohátka S. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + : Developments in mass and electron spectrometry.
SCI Acta Chimica Hungarica 127 (1990)525-X./ 0.3191990
ATOMKI ref. code: P07041. 0 citations.
22. Hertelendi E. 2 + : Sources of random error in the Debrecen radiocarbon laboratory.
SCI Radiocarbon 32 (1990)283-X./ 1.4651990
ATOMKI ref. code: P06973. 8 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
23. Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : Isotopically light aquatic kerogen in the Hungarian Oligocene.
5th Working Meeting Isotopes in Nature. Leipzig, Sept.,1989. Proceedings Ed.:U.Wanda, G.Strauch. Academy of Sciences of the GDR Central Institute of Isotope and Radiation Research, Leipzig. 0 (1990)311-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07038. 0 citations.
24. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szöôr Gy. 3 : Paleoenvironmental reconstruction of the last period of the Upper Würm in Hungary based on malacological and radiocarbon data.
Soósiana 19 (1990)17-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07970. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
25. Hertelendi E. 2 + , Vetô I. 3 : The marine photosyntetic carbon isotopic fractionation remained constant during the early Oligocene.
SCI Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 83 (1991)333-X./ 0.9381991
ATOMKI ref. code: P07226. 6 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
26. Borsy Z. 3 , Félegyházi E. 3 , Hertelendi E. 2 + , Lóki J. 3 , Sümegi P. 3 : A bocsai fúrás rétegsorának szedimentológiai pollenanalitikai és malakofaunalisztikai vizsgálata. (in Hung.)
Acta Geographica Debrecina 28 (1991)263-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07969. 0 citations.
27. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + : Az üledékes vasszulfidok delta 34S értéke és az üledékek koradiagenetikus fejlôdése közötti kapcsolat. (in Hung.)
Földtani Közlöny 121 (1991)133-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08531. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
28. Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon dating of a wood sample from an excavation near Esztergom-Gyurgyalag.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43 (1991)256-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07965. 0 citations.
29. Marton L. 3 , Mikó L. 3 , Rank D. 4 , Hertelendi E. 2 + : Isotopenhydrogeologische Untersuchungen in der Grossen Ungarischen Tiefebene. (in German)
A 20 éves magyar-osztrák földtani együttmûködés jubileumi kötete. Szerk: Harald Lobitzer, Géza Császár 1 (1991)369-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07431. 0 citations.
30. Szöôr Gy. 3 , Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Öshômérsékleti adatok meghatározása malakohômérô-módszerrel az Alföld felsô pleisztocén-holocén klímaváltozásaival kapcsolatban. (in Hung.)
Acta Geographica Debrecina 28 (1991)217-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08524. 0 citations.
31. Szöôr Gy. 3 , Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Malacological and isotope geochemical methods for tracing Upper Quaternary climatic changes.
Quaternary environment in Hungary. Szerk.: Pécsi M., Schweitzer F. Bp., Akadémiai K. 0 (1991)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07973. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
32. Hertelendi E. 2 + , Sümegi P. 3 , Szöôr Gy. 3 : Geochronologic and paleoclimatic characterization of Quaternary sediments in the Great Hungarian Plain.
SCI Radiocarbon 34 (1992)833-X./ 1.3031992
ATOMKI ref. code: P08041. 11 + 0 ( 11 +0 SCI) citations.
33. Hertelendi E. 2 + , Horváth F. 3 : Radiocarbon chronology of Late Neolithic settlements in the Tisza-Maros region, Hungary.
SCI Radiocarbon 34 (1992)859-X./ 1.3031992
ATOMKI ref. code: P08042. 5 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
34. Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Hertelendi E. 2 + , Ormai P. 3 , Barnabás I. 3 : C-14 release from a soviet design pressurised water reactor nuclear power plant.
SCI Health Physics 63 (1992)651-X./ 0.6291992
ATOMKI ref. code: P08032. 20 + 0 ( 18 +0 SCI) citations.
35. Deák J. 3 , Hertelendi E. 2 + , Süveges M. 3 , Barkóczi Zs. 3 , Demes Z. 3 : Partiszûrésû kutak vizének eredete trícium koncentrációjuk és oxigén izotóparányaik felhasználásával. (in Hung.)
Hidrologiai Közlöny 72 (1992)204-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07972. 0 citations.
36. Gyulai J. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szabó Ilona. 2 + : Plant remains from the early medieval lakeshore settlement Fonyód-Bélatelep (Lake Balaton, Hungary) with especial emphasis on the history of fruit cultivation in Pannonia.
Vegetation History and Archaeobotany 1 (1992)177-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08068. 0 citations.
37. Hertelendi E. 2 + , Marton L. 3 , Mikó L. 3 : Isotope hydrological evidence of topographical changes in North-Eastern Hungary.
Proceedings of the International Symposium on Isotope Techniques in Water Resources. Vienna, Austria, 11-15 March, 1991. Vienna, IAEA 0 (1992)603-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07967. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
38. Scheuer Gy. 3 , Schweitzer F. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szöôr Gy. 3 : Megsüllyedt és eltemetett vörösagyagok és löszöszletek lito- és geokémiai facieselemzése és rétegtani értékelése. (in Hung.)
Fáciesanalitikai, paleobiokémiai és paleoökológiai kutatások. Szerk.: Szöôr Gy. Debrecen, DAB 0 (1992)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07976. 0 citations.
39. Sümegi P. 3 , Lóki J. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szöôr Gy. 3 : A tiszaalpári magaspart rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése. (in Hung.)
Alföldi Tanulmányok 14 (1992)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07971. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
40. Szöôr Gy. 3 , Balázs É. 3 , Sümegi P. 3 , Scheuer Gy. 3 , Schweitzer F. 3 , Hertelendi E. 2 + : Magyarországi quarter és neogén édesvizi mészkövek termoanalitikai és izotópgeokémiai elemzése faciestani és rétegtani értékeléssel. (in Hung.)
Fáciesanalitikai, paleobiokémiai és paleoökológiai kutatások. Szerk.: Szöôr Gy. Debrecen, DAB 0 (1992)93-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07977. 0 citations.
41. Szöôr Gy. 3 , Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Öshômérsékleti adatok meghatározása malakohômérô módszerrel, megállapodások az Alföld felsô pleisztocén és holocén klímaváltozásaival kapcsolatban. (in Hung.)
Fáciesanalitikai, paleobiokémiai és paleoökológiai kutatások. Szerk.: Szöôr Gy. Debrecen, DAB 0 (1992)183-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07974. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
42. Deák J. 3 , Fórizs I. 2 , Dezsô É. 3 , Hertelendi E. 2 + : Origin of groundwater and dissolved ammonium in SE Hungary: evaluation by environmental isotopes.
Tracers in Hydrology. Proceedings of an International Symposium held at Yokohama, Japan, 21-23 July,1993. Ed.:N.E.Peters, E.Hoehn, Ch.Leibundgut, et al. Tokyo, IAHS-IAEA. IAHS Publication No.215 0 (1993)116-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08539. 0 citations.
43. Dobosi V. T. 3 , Hertelendi E. 2 + : New C-14 dates from the Hungarian upper Palaeolithic.
Prehistoire Europeenne 5 (1993)135-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09118. 0 citations.
44. Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon age of the logboat discovered near Tiszabecs.
A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 33 (1993)83-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08525. 0 citations.
45. Hertelendi E. 2 + , Lóki J. 3 , Sümegi P. 3 : A Háy-tanya melletti feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése.
Acta Geographica Debrecina 30 (1993)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08571. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
46. Hertelendi E. 2 + : Radiocarbon age of a bone sample from the Upper-Paleolithic settlement near Jászfelsôszentgyörgy.
Tisicum 8 (1993)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08540. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
47. Gömöri J. 3 , Márton P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Benkô L. 3 : Sopron és Darufalva (Drassburg) égett sáncainak kormeghatározása fizikai módszerekkel.
Arrabona 31 (1994)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09119. 0 citations.
48. Horváth F. 3 , Hertelendi E. 2 + : Contribution to the 14C based absolute cronology of the Early and Middle Neolithic Tisza Region.
A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 36 (1994)111-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09520. 5 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
49. Kertész R. 3 , Sümegi P. 3 , Kozák M. 3 , Braun M. 1 , Félegyházi E. 3 , Hertelendi E. 2 + : Mesolithikum im nördlichen Teil der Grossen Ungarischen Tiefebene. (in German)
A Nyiregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 36 (1994)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09153. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
50. Kertész R. 3 , Sümegi P. 3 , Kozák M. 3 , Braun M. 1 , Félegyházi E. 3 , Hertelendi E. 2 + : Archeological and paleoecological study of an Early Holocene settlement in the Jászság Area (Jászberény I.).
Acta Geographica Debrecina 32 (1994)5-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09521. 0 citations.
51. Lóki J. 3 , Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Az abonyi téglagyári feltárás rétegsorának szedimetrológiai és sztratigráfiai elemzése. (in Hung.)
Acta Geographica Debrecina 32 (1994)51-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09522. 0 citations.
52. Lóki J. 3 , Hertelendi E. 2 + , Borsy Z. 3 : New dating of blown sand movement in the Nyirség.
Acta Geographica Debrecina 32 (1994)67-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09084. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
53. Hertelendi E. 2 + , Kalicz N. 3 , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Veres M. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 : Re-evaluation of the Neolithic in Eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates.
SCI Radiocarbon 37 (1995)239-0./ 3.4941995
ATOMKI ref. code: P09730. 16 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
54. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 , Deák J. 3 , Süveges M. 3 : Radiocarbon concentration and origin of thermal karst waters in the region of the Bükk Mountains, Northeastern Hungary.
SCI Radiocarbon 37 (1995)543-0./ 3.4941995
ATOMKI ref. code: P09729. 0 citations.
55. Veres M. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Uchrin G. 3 , Csaba E. 3 , Barnabás I. 3 , Ormai P. 3 , Volent G. 3 , Futó I. 1 + : Concentration of radiocarbon and its chemical forms in gaseous effluents, environmental air, nuclear waste and primary water of a pressurized water reactor power plant in Hungary.
SCI Radiocarbon 37 (1995)497-0./ 3.4941995
ATOMKI ref. code: P09731. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
56. Vetô I. 3 , Hetényi M. 3 , Demény A. 3 , Hertelendi E. 2 + : Hydrogen index as reflecting intensity of sulphidic diagenesis in non-bioturbated shaly sediments.
SCI Organic Geochemistry 22 (1995)299-X./ 1.8131995
ATOMKI ref. code: P09074. 16 + 0 ( 15 +0 SCI) citations.
57. Cserny T. 3 , Hertelendi E. 2 + , Tarján S. 3 : Results of isotope-geochemical studies in sedimentological and environmental geologic investigations of Lake Balaton.
Acta Geologica Hungarica 38 (1995)355-376./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09861. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
58. Hertelendi E. 2 + : 14Carbon dating of Zalaszentbalázs-Szôlôhegyi mezô 1992-93.
Antaeus Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 22 (1995)105-107./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10321. 0 citations.
59. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : Isotope investigation of Lake Vrana and springs in the Kvarner area.
First Croatian Geological Congress. Opatija, 18-21.l0.1995. Proceedings 1. Ed.: Igor Vlahovic, Ivo Velic and Marko Sparica. Zagreb, Institut of Geology Croatian Geological Society 0 (1995)201-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09312. 6 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
60. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Mikó L. 3 , Futó I. 1 + , Lénárt L. 3 , Hakl J. 1 + , Svingor É. 2 + : Environmental isotope study of karst systems.
Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic Areas. ISOKARST'94, Miskolc, Oct.3-4,1995. Eds:E.Hertelendi, L.Lénárt, É. Svingor. Miskolc, Miskolci Mûszaki Egyetem 0 (1995)36-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09517. 0 citations.
61. Krolopp E. 3 , Sümegi P. 3 , Kuti L. 3 , Hertelendi E. 2 + , Kardos L. 3 : Szeged-Öthalom környéki löszképzôdmények keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Földtani Közlöny 125 (1995)309-361./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10373. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
62. Lóki J. 3 , Sümegi P. 3 , Félegyházi E. 3 , Hertelendi E. 2 + : A Kolon-tó fenékszintjébe mélyített fúrás rétegsorának szedimentológiai, pollenanalitikai és malakofaunisztikai elemzése. (in Hung.)
Acta Geographica Debrecina 38 (1995)93-115./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10043. 0 citations.
63. Lóki J. 3 , Sümegi P. 3 , Félegyházi E. 3 , Hertelendi E. 2 + : Sedimentological, pollen analytical and malacofaunistic studies of the groun layers of the lake Kolon.
Communications from the Geographical Institute of the Kossuth Lajos University of Debrecen 33 (1995)93-115./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10191. 0 citations.
64. Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 , Zagyvai P. 3 : Inventory determination of low and intermediate level radioactive waste of Paks nuclear power plant origin.
SCI Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry Articles 211 (1996)443-451./ 0.2441996
ATOMKI ref. code: P10372. Access via DOI. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
65. Carannante G. 4 , Hertelendi E. 2 + , Mindszenty A. 3 , Simone L. 4 : Paleohydrological features at a regional unconformity. Sedimentological observations supported by stable isotopes analyses examples from the Cretaceous of Campania (S.Apennines).
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)15-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09923. 0 citations.
66. Cserny T. 3 , Hertelendi E. 2 + , Tarján S. 3 : Environmental isotope study of Lake Balaton.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)22-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09925. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
67. Hámor-Vidó M. 3 , Hertelendi E. 2 + : The effects of early diagenesis on organic stable carbon isotope ratio changes and maceral composition of Miocene lignites in N-Hungary.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09929. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
68. Hámor T. 3 , Hertelendi E. 2 + : S,O,C isotopes signatures of the Late Miocene Pannonian lake.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)86-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09927. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
69. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + : Carbon and oxygen isotope ratios in carbonates deposited from hot water emerged from a well Demjén No.42.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)71-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09933. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
70. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Rank D. 4 , Futó I. 1 + : The origin of the water in Lake of Vrana.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)73-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09931. 0 citations.
71. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + : Sulphur isotope ratios in the laminated Tard Clay (lower Oligocene of Hungary) reflect a salinity cycle.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)204-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09935. 0 citations.
72. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Rank D. 4 : Isotope investigation of Lake Vrana and Springs in the Kvarner Area.
SCI Rapid Communications in Mass Spectrometry 11 (1997)651-655./ 2.3901997;N
ATOMKI ref. code: P10452. Access via DOI. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
73. Vetô I. 3 , Demény A. 3 , Hertelendi E. 2 + , Hetényi M. 3 : Estimation of primary productivity in the Toarcian Tethys - A novel approach based on TOC, reduced sulphur and manganese contents.
SCI Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 132 (1997)355-371./ 1.3191997
ATOMKI ref. code: P10853. Access via DOI. 16 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
74. Fathy I. 4 , Hertelendi E. 2 + , Haas J. 3 : Geochemistry and dolomitization of Pleistocene coral reefs, in the gulf of Aqaba region, south Sinal, Egypt.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 38 (1997)73-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P11221. 0 citations.
75. Hertelendi E. 2 + : Methods for sampling and measurement of 129I and 85Kr in primary water of the Paks NPP.
Proceedings of the 3rd International Seminar on Primary and Secondary Side Water Chemistry of Nuclear Power Plants. Balatonfüred, Hungary, 16-20 Sept.,1997. Paks, PA Rt. 0 (1997)1-8./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10770. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
76. Hertelendi E. 2 + , Szûcs Z. 1 + , Csongor J. 3 , Gulyás J. 2 + , Svingor É. 2 + , Ormai P. 3 , Fritz A. 3 , Solymosi J. 3 , Gresits I. 3 , Vajda N. 3 , Molnár Zs. 3 : Application of scaling technique for estimation of radionuclide inventory in radioactive waste.
Proceedings of the Third Regional Meeting Nuclear Energy in Central Europe. Portoroz, Slovenia, Sept.16-19,1996. Eds: A.Stritar, I.Jencic. Ljubljana, Nuclear Society of Slovenia 0 (1997)456-464./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10323. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
77. Kollányi K. 3 , Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + : Változások a bakonyi eocén tengerben foraminiferák izotóp összetétele tükrében. (in Hung.)
Földtani Közlöny 127 (1997)111-126./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11470. 0 citations.
78. Szûcs Z. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Gulyás J. 2 + , Csongor J. 3 : Development of new analytical procedures for determination of 120I and 99Tc in waste material produced by the Hungarian NPP.
International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Trieste, 19-24 May, 1997. Conference Proceedings. Ed.: G. Reffo, A. Ventura, C. Grandi. Vol.2. Bologna, Italian Physical Society 59 (1997)1395-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11193. 0 citations.
79. Vásárhelyi A. 2 + , Hunyadi I. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Borossay J. 3 , Torkos K. 3 : Radon enriched deep earth-gas upflow in a seismically active inhabited area.
Rare gas geochemistry. Applications in Earth and Environmental Sciences. Ed.: H.S.Virk. Armitsar, Guru Nanak Dev University 0 (1997)211-233./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10583. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
80. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 : Duration of tell settlements at four prehistoric sites in Hungary.
SCI Radiocarbon 40 (1998)659-667./ 1.5001998
ATOMKI ref. code: P11627. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
81. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Reconstruction of microenvironmental changes in Kopasz Hill loess area at Tokaj (Hungary) between 15.000-70.000 BP years.
SCI Radiocarbon 40 (1998)855-865./ 1.5001998
ATOMKI ref. code: P11625. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
82. Uchrin G. 3 , Hertelendi E. 2 + , Volent G. 3 , Slavik O. 4 , Morávek O. 4 , Kobal I. 4 , Vokal B. 4 : Carbon-14 measurements at PWR type nuclear power plants in three Middle European countries.
SCI Radiocarbon 40 (1998)439-447./ 1.5001998;N
ATOMKI ref. code: P11626. 10 + 0 ( 9 +0 SCI) citations.
83. Sümegi P. 3 , Krolopp E. 3 , Hertelendi E. 2 + : A Ságvár-Lascaux interstadiális palaeoökolúgiai rekonstrukciója. (in Hung.)
Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina 1996/97 34 (1998)165-180./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12206. 0 citations.
84. Vetô I. 3 , Hertelendi E. 2 + , Sajgó Cs. 3 , Brukner-Wein A. 3 : Upward increase of kerogen delta 13C in the Peru Margin Upper Oligocene: possible implications for the Cenozoic evolution of atmospheric CO2.
SCI Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 145 (1999)33-42./ 1.6011999
ATOMKI ref. code: P11929. Access via DOI. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
85. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + : Negyedidôszak végi éghajlati változások rekonstrukciós lehetôségei ôslénytani és izotópgeokémiai módszerekkel Magyarországon.
Acta Geographica Debrecina 35 (1999)317-342./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15035. 0 citations.
86. Sümegi P. 3 , Magyari E. K. 3 , Daniel P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Rudner E. 3 : A kadoskúti Fehér-tó negyedidôszaki fejlôdéstörténetének rekonstrukciója. (in Hung.)
Földtani Közlöny 129 (1999)479-519./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14643. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
87. Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Szántó Zs. 2 + , Vetô I. 3 : Isotope geochemistry of methane dissolved in formation waters of SE-Hungary.
Proceedings of the 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. 30 Aug. - 3 Sept., 1999, Debrecen, Hungary. Ed.: I. Hunyadi, I. Csige, J. Hakl. Debrecen, EP Systema 0 (2001)89-95./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14296. 0 citations.
88. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Palcsu L. 1 + 2 , Molnár M. 1 + 2 : Isotope geochemistry of headspace gases of groundwater samples from the aleurolit formation near Mecsek mountains, Hungary.
Proceedings of the 5th International Conference on Rare Gas Geochemistry. 30 Aug. - 3 Sept., 1999, Debrecen, Hungary. Ed.: I. Hunyadi, I. Csige, J. Hakl. Debrecen, EP Systema 0 (2001)81-88./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14295. 0 citations.
89. Mindszenty A. 3 , Csoma A. 3 , Török Á. 3 , Hips K. 3 , Hertelendi E. 2 + : Flexura jellegû elôtéri deformációhoz köthetô karsztbauxitszintek a Dunántúli-középhegységben. (in Hung.)
Földtani Közlöny 131 (2001)107-152./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14144. 0 citations.
90. Sümegi P. 3 , Kertész R. 3 , Hertelendi E. 2 + : Environmental change and human adaptation in the Carpathian Basin at the late glacial/postglacial transition.
Archaeometry 98. Proceedings of the 31st Symposium. Budapest, Hungary, April 26 - May 3, 1998. Ed.: Erzsébet Jerem and Katalin T. Bíró. Oxford, Archaeopress. (Archaeolingua. Central European Series 1) (BAR International Series 1043) 1 (2002)171-177./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P19178. 0 citations.
91. Molnár M. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + 2 : Radiokbon: Alkalmazások és perspektívák a környezetvédelemben és az iparban. (in Hung.)
Magyar Tudomány 173 (2012)2:152-161./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25364. 0 citations.

Thesis


92. Hertelendi E. 2 + : Légköri atomfegyver kísérletek által termelt radiokarbon beépülése fák évgyûrûibe. Témavezetô: Csongor É. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1980)113-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03444. 0 citations.
93. Hertelendi E. 2 + : Izotópanalitikai célú mûszer és módszerfejlesztések és azok alkalmazásainak eredményei. Kandidátusi disszertáció. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (1990)114-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07463. 5 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.

Book, chapter of book


94. Raczky P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Horváth F. 3 : Zur Absoluten Datierung der bronzezeitlichen Tell Kulturen in Ungarn. (in German)
Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss. Ed.:Fodor I.,Meier-Arendt,W.,Raczky P. Frankfurt a.M., Walter Meier Arendt im Auftrag des Dezernats Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt a.M. 0 (1992)42-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08526. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
95. Balogh K. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Litoszféra és hidroszféra; A geológiai környezet állapotának vizsgálata. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Koltay E. Debrecen, KLTE-Atomki Közös Fizikai Tanszék 0 (1994)134-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09054. 0 citations.
96. Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Radioaktivitás a légkörben és környezeti hatásai. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Koltay E. Debrecen, KLTE-Atomki Közös Fizikai Tanszék 0 (1994)70-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09053. 0 citations.
97. Hertelendi E. 2 + , Veres M. 2 + , Futó I. 1 + , Svingor É. 2 + , Mikó L. 3 , Lénárt L. 3 : Environmental isotope study of karst systems. National Report of Hungary.
Karts groundwater protection. Final Report of COST Action 65, EUR 16547. Ed.:B.Biondic, M.Bakalowicz. Brussels, Office for Official Publications of the European Committies 0 (1996)133-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09694. 0 citations.
98. Figler A. 3 , Barosiewicz L. 3 , Füleky Gy. 3 , Hertelendi E. 2 + : Copper age settlement and the Danube water system: a case study from North-Western Hungary.
Landscapes in flux Central and Eastern Europe in antiquity. Eds: John Chapman and P. Dolukhanov. Oxford, Oxford Books 0 (1997)209-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11180. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
99. Horváth I. 3 , Deák J. 3 , Hertelendi E. 2 + , Szôcs T. 3 : Hydrogeochemical investigations in the Tolna Hill area.
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése. 1996/II. 0 (1997)271-280./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10544. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
100. Hertelendi E. 2 + , Svingor É. 2 + , Raczky P. 3 , Horváth F. 3 , Futó I. 1 + , Bartosiewitz L. 3 , Molnár M. 1 : Radiocarbon chronology of the Neolithic and time span of tell settlements in Eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates.
Archaeometrical research in Hungary. II. Eds: L. Költô and L. Bartosiewicz. Budapest, Kaposvár, Veszprém, Magyar Nemzeti Múzeum és a Somogy-megyei Múzeumok Igazgatósága 0 (1998)61-71./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11842. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
101. Hertelendi E. 2 + : Radiometric methods for dating groundwater.
Nuclear methods in mineralogy and geology. Techniques and applications. Eds: A. Vértes, S. Nagy and K. Sümegh. New York, London, Plenum Press 0 (1998)425-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11292. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
102. Hertelendi E. 2 + : Radiokarbon kormeghatározás. (in Hung.)
Pannicvlvs. Ser. B. No. 3. A régésztecnikus kézikönyve. I. Szerk.: Ilon Gábor. Szombathely, Savaria Múzeum 1 (1998)311-335./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11628. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
103. Sümegi P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Magyari E. K. 3 , Molnár M. 1 : Evolution of the environment in the Carpathian Basin during the last 30.000 BP years and its effects on the ancient habits of the different cultures.
Archaeometrical research in Hungary. II. Eds: L. Költô and L. Bartosiewicz. Budapest, Kaposvár, Veszprém, Magyar Nemzeti Múzeum és a Somogy-megyei Múzeumok Igazgatósága 0 (1998)183-198./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P11841. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
104. Cserny T. 3 , Hertelendi E. 2 + , Tarján S. 3 : Isotope-geochemical studies and their results in the geological investigatins of Lake Balaton.
Annual Report of the Geological Institute of Hungary, 1992-1993/II. 0 (1999)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12053. 0 citations.
105. Gömöri J. 3 , Márton P. 3 , Hertelendi E. 2 + , Benkô L. 3 : Dating of iron smelting furnaces using physical methods.
Traditions and Innovations in the Early Medieval Iron Production. Sopron-Somogyfajsz, 30th May - 1st June, 1997. Ed.: J. Gömöri. Sopron-Somogyfajsz, Hillebrandt Nyomda 0 (1999)142-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P12256. 0 citations.
106. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Múltbeli klimatikus és vegetációtörténeti hatások kutatása. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)7-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13121. 0 citations.
107. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Vízbázisok sérülékenységének vizsgálata. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)9-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13122. 0 citations.
108. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Izotóp-geokémiai módszerek a Balaton-kutatásban. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)11-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13123. 0 citations.
109. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Atomerômûvek környezeti hatásainak vizsgálata. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)19-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13125. 0 citations.
110. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Izotóphidrológiai kutatások és szerepük radioaktív hulladéktároló telephely kiválasztásában. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)22-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13126. 0 citations.
111. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Radioaktív hulladékok összetevôinek vizsgálata. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)23-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13127. 0 citations.
112. Hertelendi E. 2 + , Futó I. 1 + , Szántó Zs. 2 + , Palcsu L. 1 + , Molnár M. 1 + , Svingor É. 2 + : Mézhamisítás felmérése: A méz izo-cukor tartalmának meghatározása izotóp analitikai módszerrel. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)28-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13128. 0 citations.
113. Emblanch C. 4 , Fidelibus M. D. 4 , Futó I. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Lambrakis N. 4 , Vengosh A. 4 , Zojer H. 4 , Zuppi G. M. 4 : Environmental tracing methods.
COST Action 621. Groundwater management of coastal karstic aquifers. Final report. Ed.: E. Tulipano. Brussels, COST Office 0 (2005)127-140./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18320. 0 citations.
114. Emblanch C. 4 , Fidelibus M. D. 4 , Hertelendi E. 2 + , Kogovsek J. 4 , Zojer H. 4 : Environmental tracing for outlining fresh groundwater flow in a coastal rastic aquifer.
COST Action 621. Groundwater management of coastal karstic aquifers. Final report. Ed.: E. Tulipano. Brussels, COST Office 0 (2005)141-141./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18319. 0 citations.

Edited work


115. Hertelendi E. 2 + , Lénárt L. 3 , Svingor É. 2 + : Participation in CEC program:COST-65. Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas. ISOKARST'94, International Workshop on Environmental Isotope Study of Karst Systems. Miskolc, Oct.3-4,1994. Eds:E.Hertelendi, L.Lénárt, É.Svingor.
Miskolc, Miskolci Mûszaki Egyetem Hidrogeológiai és Mérnökgeológiai Tanszéke 0 (1995)209-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09519. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 115.000 115.000 41.958 41.958
SCIPublications: 22.000 22.000 6.755 6.755
Cited publications: 60.000 60.000 23.448 23.448
Non-locally cited publications: 57.000 57.000 21.998 21.998
Cited SCIpublications: 20.000 20.000 6.463 6.463
Non-locally cited SCIpublications: 20.000 20.000 6.463 6.463
SCICited publications: 37.000 37.000 11.882 11.882
Non-locally SCIcited publications: 37.000 37.000 11.882 11.882
SCICited SCIpublications: 19.000 19.000 6.263 6.263
Non-locally SCIcited SCIpublications: 19.000 19.000 6.263 6.263
Citations: 333.000+( 0.000) 333.000 105.643 105.643
Non-local citations: 281.000 281.000 84.910 84.910
SCICitations: 172.000+( 0.000) 172.000 51.339 51.339
Non-local SCIcitations: 153.000 153.000 44.848 44.848
Impact~2017 : 31.771 31.771 8.687 8.687
Citational effectivity: 2.896 2.896 2.518 2.518
Non-local citational effectivity: 2.443 2.443 2.024 2.024
SCIcitational effectivity: 7.818 7.818 7.600 7.600
Non-local SCIcitational effectivity: 6.955 6.955 6.639 6.639
Averaged impact: 0.276 0.276 0.207 0.207
SCIaveraged impact: 1.444 1.444 1.286 1.286
Publications <n>: 3.835 3.835 ******** ********
SCIPublications <n>: 4.591 4.591 ******** ********
Cited publications <n>: 3.683 3.683 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 3.702 3.702 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 4.350 4.350 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 4.350 4.350 ******** ********
SCICited publications <n>: 4.243 4.243 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 4.243 4.243 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 4.316 4.316 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 4.316 4.316 ******** ********
Effective citations (INR): 178.122 178.122 69.627 69.627
Equivalent citations (HAS): 303.750 303.750 101.709 101.709
z-index: 10.000 10.000 3.476 3.476


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 55.000 55.000 18.510 18.510
Less-known (0<ncit<10) 48.000 48.000 20.213 20.213
Known (9<ncit<50) 12.000 12.000 3.236 3.236
Well-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
Famous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 78.000 78.000 30.076 30.076
SCILess-known (0<ncit<10) 31.000 31.000 10.372 10.372
SCIKnown (9<ncit<50) 6.000 6.000 1.510 1.510
SCIWell-known (49<ncit<100) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIFamous (99<ncit<500) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:20. 0
© L. Zolnai.