[To the end of page]

Institute for Nuclear Research

of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI),
Debrecen, Hungary

210 publications of Balogh K. 2 *
19 Oct 2018


Up.

This page has been visited times since 1 Jan 1998.


Scientific paper, proceedings


1. Panto G. 3 , Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rb/Sr check of Assyntian and Caledonian igneous activity and metamorphism in NE-Hungary.
Acta Geologica Hungarica 11 (1967)279-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P00917. 18 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
2. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + : Izotóparányok pontos meghatározása tömegspektrométerrel idôben változó ionintenzitás esetén. (in Hung.)
Atomki Közlemények 10 (1968)45-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01018. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
3. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Panto G. 3 : Strontium isotopic ratios in Tertiary igneous rocks of the Tokaj Mountains, northeastern Hungary.
Acta Geologica Hungarica 12 (1968)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01054. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
4. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + , Sámsoni Z. 2 + : Rubidium-stroncium adatok a Mecsek hegység gránitjai korának kérdéséhez. (in Hung.)
Földtani Közlöny 98 (1968)205-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01056. 16 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
5. Kovách Á. 2 + , Balogh K. 2 + : On the geochemistry of strontium in Tertiary igneous rocks of the Tokaj mountains.
Tschermaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 13 (1969)15-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01172. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
6. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + , Pantó Gy. 3 : Strontium isotopes in the intermediary volcanics of the Börzsöny mountains, Hungary.
Acta Geologica Hungarica 14 (1970)103-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01244. 7 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
7. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + : A battonyai kvarcporfir korának meghatározása a Rb/Sr módszerrel. (in Hung.)
Atomki Közlemények 15 (1973)245-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01640. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
8. Bacsó J. 2 + , Balogh K. 2 + : Determination of Rb and Sr concentrations in rocks by radioisotope X-ray fluorescence analysis.
SCI Journal of Radioanalytical Chemistry 22 (1974)157-X./ 0.6341975
ATOMKI ref. code: P01798. 8 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
9. Balogh K. 2 + : Kálium-argon földtani kormeghatározási módszer alkalmazási lehetôségei és korlátai (összefoglaló közlemény.). (in Hung.)
Atomki Közlemények 16 (1974)373-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01802. 5 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
10. Balogh K. 2 + : A kálium radioaktiv bomlásának felhasználása kôzetek korának tömegspektrométeres meghatározására. (in Hung.)
Izotóptechnika 17 (1974)477-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01803. 0 citations.
11. Balogh K. 2 + : Nyomelemek koncentrációjának meghatározása tömegspektrométerrel. (in Hung.)
A fémek nyomelemzése. kerekasztal megbeszélés. (ELFT Debreceni Csoportja, KLTE Alkalmazott Fizikai Tanszéke, 1975. jun. 18.) Szerk.:Félszerfalvi J., Kedves F. Debrecen, 1975, MTESZ Eôtvôs Loránd Fizikai Társulat Debreceni Csoportja. 1 (1975)39-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02114. 0 citations.
12. Balogh K. 2 + : Radiometrikus földtani kormeghatározási módszerek. (in Hung.)
Fizikai Szemle 25 (1975)401-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02115. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
13. Balogh K. 2 + : A K-Ar módszer hazai alkalmazásának lehetôségei. (in Hung.)
Geonómia és Bányászat, a Magyar Tudományos Akadémia X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei. 8 (1975)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02113. 0 citations.
14. Báldi T. 3 , Báldi-Beke M. 3 , Horváth M. 3 , Nagymarosy A. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Adatok a magyarországi Kiscelli Agyag abszolút és relatív korához. (in Hung.)
Földtani Közlöny 105 (1975)188-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01960. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
15. Báldi T. 3 , Báldi-Beke M. 3 , Horváth M. 3 , Nagymarosy A. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : On the radiometric age and the biostratigraphic position of the Kiscell Clay in Hungary. (in Hung.)
Proceedings of the VIth Congress Regional Committee on Mediterranen Neogene Stratigraphy. Bratislava, Sepr. 4-7, 1975. vol. 1. Ed: J. Senes. Bratislava, 1975, Veda. pp:315-317. 1 (1975)315-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01959. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
16. Balogh K. 2 + , Rakovits Z. 3 : ÉK-Magyarország néhány miocén vulkanitjának K-Ar kora. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1974. Évrôl 1 (1976)471-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02309. 7 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
17. Balogh K. 2 + , Berecz I. 2 + , Bohátka S. 2 + : Argonkivonó és gáztisztító berendezés K-Ar kormeghatározáshoz. (in Hung.)
Földtani Közlöny 107 (1977)208-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02573. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
18. Balogh K. 2 + , Mórik Gy. 2 + : Mágneses tömegspektrométer K-Ar kormeghatározáshoz. (in Hung.)
Atomki Közlemények 20 (1978)215-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02574. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
19. Hámor G. 3 , Balogh K. 2 + , Ravaszné. 3 , Baranyai L. 3 : Az Észak-magyarországi harmadidôszaki formációk radiometrikus kora. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1976. évrôl. 1 (1978)61-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02591. 25 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
20. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + : A Mecsek-hegységi gránitok és a környezô metamorf kôzetek K-Ar módszeres vizsgálata. (in Hung.)
Földtani Kutatás 22 (1979)33-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03101. 6 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
21. Balogh K. 2 + , Mórik Gy. 2 + : Nagyteljesítményû argonkivonó és gáztisztító berendezés. (in Hung.)
Atomki Közlemények 21 (1979)363-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02887. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
22. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : K/Ar dating of pyroclastic rocks in Hungary. .
Annales Géologiques des Pays Helléniques, Hors série 2 (1979)491-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P02848. 30 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
23. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Mórik Gy. 2 + : A K-Ar földtani kormeghatározási módszer és alkalmazásának jelentôsége. (in Hung.)
Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mérôeszközök. Szerk.: Groma G., Szentirmay Zs., Ferenczy Gy., Máthé Gy. Nagy D. Budapest, 1980, Eötvös Loránd Fizikai Társulat - METESZ 1 (1980)109-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03438. 0 citations.
24. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 : Potassium-argon dating of Mezozoic and Tertiary volcanites in Hungary.
Materialy XI. Kongressa Karpato-Balkanskoi Geologicheskoi Assotsiatsii magmatizm i metamorfizm. 3-9 sentyabrya 1977 g. Kiev, 1980, Naukova Dumka. 1 (1980)29-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03439. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
25. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : A magyarországi miocén riolittufaszintek radiometrikus kora. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1978. évrôl 0 (1980)65-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03102. 23 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
26. Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Balogh K. 2 + : K/Ar dating of basaltic rocks in Transdanubia, Hungary.
Atomki Közlemények 22 (1980)173-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03103. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
27. Székyné-Fux V. 3 , Balogh K. 2 + , Szakál S. 3 : The age and duration of the intermediate and basic volcanism in the Tokaj Mountains, nort-east Hungary, with respect to K/Ar datings.
Atomki Közlemények 22 (1980)191-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03104. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
28. Balogh K. 2 + , Hertelendi E. 2 + : Természetes trícium koncentrációk mérésének lehetôsége tömegspektrométerrel. (in Hung.)
Hidrologiai Közlöny 12 (1981)553-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03440. 0 citations.
29. Balogh K. 2 + , Mihaliková A. 4 , Vass D. 4 : Radiometric dating of basalts in Southern and Central Slovakia.
Západné Karpaty, Seria Geologia 7 (1981)113-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P03441. 24 + 0 ( 14 +0 SCI) citations.
30. Rakovits Z. 3 , Balogh K. 2 + , Szaszin G. G. 4 : Az alunitosodás korviszonyainak K/Ar vizsgálata Szovjet-Kárpátalján. (in Hung.)
Földtani Közlöny 111 (1981)205-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P03448. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
31. Székyné-Fux V. 3 , Balogh K. 2 + , Szakáll S. 3 : A Tokaji-hegység intermedier és bázisos vulkanosságának kora és idôtartama a K/Ar vizsgálatok tükrében. (in Hung.)
Földtani Közlöny 111 (1981)413-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P03781. 6 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
32. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 : A dunántúli bazaltok K/Ar radiometrikus kora. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 1980-ról. 0 (1982)243-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04027. 21 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
33. Kamel O. A. 4 , El Bakri A. 3 , El Mahallawi M. 4 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : K/Ar dating of gabbro and granodiorite, Umm Rus Area, Eastern Desert, Egypt.
5th International Congress on Basement Tectonics, Cairo, Egypt, Oct. 16-18,1983. International Basement Tectonics Association, publ.5. 0 (1983)61-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05767. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
34. Borsy Z. 3 , Balogh K. 2 + , Kozák M. 3 , Pécskay Z. 1 + : —jabb adatok a Tapolcai-medence fejlödéstörténetéhez. (in Hung.)
Acta Geographica Debrecina 23 (1984)79-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05919. 11 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
35. Földvári M. 3 , Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatarozasok módszertani elemzése Magyarországi glaukonitos üledékeken. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése /1982/ 0 (1984)479-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04388. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
36. Balogh K. 2 + : K/Ar dating of Neogene volcanic activity in Hungary:experimental techni- que, experiences and methods of chronological studies.
Atomki Közlemények 27 (1985)277-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04851. 59 + 0 ( 39 +0 SCI) citations.
37. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 : Radiometrische Daten zur Charakteristik Postsarmatischer Ablagerungen in Ungarn.
Chronostratigraphie und Neostratotypen Miozen der Zentralen Parat Hethys. Eds.: A. Papp, A. Jámbor. Bp. Akadémiai Kiadó 7 (1985)177-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04922. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
38. Balogh K. 2 + : A K/Ar módszer elve, alkalmazási lehetôségei, az eredmények értelmezésének szempontjai. (in Hung.)
Ásványtan-Geokémiai szemelvények. A Magyarhoni Földtani Társulat 1984 november 8-9 közötti szegedi ásvány-kôzettani továbbképzô tanfolyamának anyaga. Bp. 0 (1985)49-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04936. 0 citations.
39. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + : A K/Ar módszer hazai alkalmazásának eredményei. (in Hung.)
Ásványtan-Geokémiai szemelvények. A Magyarhoni Földtani Társulat 1984 november 8-9 közötti szegedi ásvány-kôzettani továbbképzô tanfolyamának anyaga. Bp. 0 (1985)59-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04935. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
40. Balogh K. 2 + : K/Ar kormeghatározások a hazai eocén-oligocén alapszelvényekbôl. (in Hung.)
§slénytani Viták 31 (1985)43-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04853. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
41. Borcos M. 4 , Vajdea E. 4 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Preliminary K/Ar datings of igneous rocks in the tertiary volcanic region of oas.
Proc. of the 8th Congress of the RCMNS/Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Budapest, Sept. 15-22, 1985. Abstracts. Ed. G. Hámor. Hungarian Geological Survey 0 (1985)119-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P04973. 0 citations.
42. Peltz S. 4 , Vajdea E. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Contributions to the chronological study of the volcanic processes in the Calimani and Harhita Mountains (East Carpathians, Romania).
Dari de Seama Institutul de Geologie si Geofizica, Bucharest. Mineralogie-Petrologie-Geochimie 72 (1985)323-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05920. 14 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
43. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Ravasz-Baranyai L. 3 : K/Ar dating of Post-Sarmatian alkali basaltic rocks in Hungary.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 28 (1986)75-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05944. 81 + 0 ( 42 +0 SCI) citations.
44. Nagymarosy A. 3 , Takigami Y. 4 , Balogh K. 2 + : Stratigraphic position and the Radiometric age of the Kiscellian stratotype, Hungary.
Bulletin of Liaison and Information of Int. Geol. Correlation Program Project No.196. 6 (1986)29-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05598. 9 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
45. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Geochronological investigations on the Neogene volcanism of the Tokaj Mountains.
Geologicky Zbornik - Geologica Carpathica 37 (1986)635-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05537. 9 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
46. Vass D. 4 , Balogh K. 2 + : Radiometriczna skala wiekowa neogenu Paratetydy. (in OthLng..)
Annales Societatis Geologorum Poloniae 56 (1986)375-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05631. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
47. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Ravasz Cs. 3 : Mezozóos magmás kôzetek K/Ar kora Magyarország egyes területein. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1985. évrôl 0 (1987)295-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05943. 19 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
48. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 : A Magyarországi kunsági (pannoniai s.str.) emeletbeli képzôdmények idôbeli helyzetének meghatározása. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 69 (1987)27-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05766. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
49. Hámor G. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Halmai J. 3 , Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + : Dating of acid and intermediate volcanic activity in Hungary .
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 70 (1987)149-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05634. 16 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
50. Jámbor Á. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Bérczi I. 3 , Bóna J. 3 , Horváth F. 3 , Gajdos I. 3 , Geiger J. 3 , Hajos M. 3 , Kordos L. 3 , Korecz A. 3 , Korecz-Laky I. 3 , Korpás-Hodi M. 3 , Köváry J. 3 , Mészáros L. 2 + , Nagy E. 3 , Németh G. 3 , Nusszer A. 3 , Pap S. 3 , Pogácsás Gy. 3 , Révész I. 3 , Rumpler J. 3 , Sütö-Szentai M. 3 , Szalay Á. 3 , Szentgyörgyi K. 3 , Széles M. 3 , Völgyi L. 3 : General characteristics of Pannonian s l deposits in Hungary.
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 70 (1987)155-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05633. 13 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
51. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : A Tokaji-hegység miocén vulkánosságának K/Ar kronológiája. (in Hung.)
Földtani Közlöny 117 (1987)237-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05917. 7 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
52. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : Miocene volcanic rocks from boreholes in Transtibiscia /Hungary/ and their K/Ar Chronology.
Bull. Acad. Serbe Sci. Arts. Classe Sci. Nat. 92 (1987)109-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05635. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
53. Székyné-Fux V. 3 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : Észak- és Közép-Tiszántúl fedett miocén vulkánjai és K/Ar radiometrikus kronológiájuk. (in Hung.)
Földtani Közlöny 117 (1987)223-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P05916. 6 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
54. Vass D. 4 , Repcok I. 4 , Balogh K. 2 + , Halmai J. 3 : Revised radiometric time-scale for the Central Paratethyan Neogene.
Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve 70 (1987)423-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P05632. 36 + 0 ( 20 +0 SCI) citations.
55. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 : Mezozóos andezit a Nagybátony 324.sz. fúrásban.
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1986 évrôl 0 (1988)117-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06213. 3 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
56. Jámbor Á. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , + 24 coauthors (NoName Collaboration) 3 : A Magyarországi pannoniai (s.1.) képzôdmények rövid földtani jellemzése. (in Hung.)
Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1986 évrôl 0 (1988)311-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06210. 5 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
57. Vass D. 4 , Balogh K. 2 + : The period of Main and Late Alpine Molasses in the Carpathians.
SCI Zeitschrift für Geologische Wissenschaften 17 (1989)849-X./ 0.0631989;N
ATOMKI ref. code: P06531. 18 + 0 ( 15 +0 SCI) citations.
58. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + : The age of metamorphism of the East Alpine type basement, Little Plain, W-Hungary: K-Ar dating of K-white micas from very low- and low-grade metamorphic rocks.
Acta Geologica Hungarica 32 (1989)131-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P06447. 11 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
59. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Nguyen Van Quy. 4 , Ravasz Cs. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Nhung quan he macma kien tao va viec dinh tuoi cac da bazan kainozoi vung Bao loc va di Linh nam Viet nam bang K/Ar. (in OthLng..)
Dia Chat va Nguyen Lien Khoang 0 (1989)21-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06932. 0 citations.
60. Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Nagy-Melles M. 3 , Vass D. 4 : Interpretation of K/Ar ages of young basalts: methods for eliminating unreliable ages.
Carpatho-Balkan Geological Association XIV Congress. Sofia,1989. Extended Abstracts 4 (1989)1182-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06443. 0 citations.
61. Berecz I. 2 + , Balogh K. 2 + , Bohátka S. 2 + , Hertelendi E. 2 + , Kövér L. 1 + , Langer G. A. 2 + : Developments in mass and electron spectrometry.
SCI Acta Chimica Hungarica 127 (1990)525-X./ 0.3191990
ATOMKI ref. code: P07041. 0 citations.
62. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Nguyen Van Quy. 4 , Ravasz Cs. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Bazaltok magmatektonikai és korviszonyainak vizsgálata Bao Loc és Dilinh (Dél-Vietnam) térségében. (in Hung.)
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évrôl. 1.rész 0 (1990)485-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07087. 0 citations.
63. Balogh K. 2 + , Lobitzer H. 4 , Pécskay Z. 1 + , Ravasz Cs. 3 , Solti G. 3 : Kelet-Stájerországi és Burgenlandi tercier vulkanitok K/Ar kora. (in Hung.)
A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évrôl. 1.rész 0 (1990)451-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07086. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
64. Balogh K. 2 + , Kovách Á. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Svingor É. 2 + , Árkai P. 3 : Very low- and low-grade metamorphic rocks in the pre-Tertiary basement of the Drava basin, SW-Hungary, II: K-Ar and Rb-Sr isotope geochronologic data.
Acta Geologica Hungarica 33 (1990)69-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P07259. 6 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
65. Balogh K. 2 + : A nemesgáz tömegspektrometria további hazai alkalmazási lehetôségei. (in Hung.)
Földtani Közlöny 121 (1990)125-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P08555. 0 citations.
66. Balogh K. 2 + , Bagdasaryan G. P. 4 , Karapetyan K. I. 4 , Pécskay Z. 1 + , Árva-Sós E. 2 + , Gukasyan R. Kh. 4 : Pervye K/Ar izotopnye datirovki verkhnepliotsen-chetvertichnykh vulkanicheskikh porod Armyanskoj SSR. (in Russian)
Izvestiya Akademii Nauk Arm.SSR, Nauki o Zemle 43 (1990)25-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06933. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
67. Harkovska A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : Pervye Dannye ob Absolyutnom vozraste paleogenovyh vulkanitov Smolyanskogo rajona (Central'nye Rodopy).
Geologica Balcanica 20 (1990)66-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P06955. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
68. Balogh K. 2 + , Ravasz-Baranyai L. 3 , Dudauri O. 4 , Tagonidze M. 4 : Dating of ore mineralization in the Kelasuri Massif, Great Caucasus, Georgia, USSR.
Chemie der Erde 51 (1991)107-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07288. 0 citations.
69. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Harkovska A. 4 : K-Ar dating of the Perelik Volcanic Massif (Central Rhodopes, Bulgaria).
Acta Geologica Hungarica 34 (1991)101-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P07530. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
70. Balogh K. 2 + , Delle Rose M. 4 , Guerrera F. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Veneri F. 4 : New data concerning the inframiocenic "Bisciaro Volcaniclastic Event" (Umbro-Marche Apennines) and comparison with similar occurences.
Giornale di Geologia 55 (1993)83-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09493. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
71. Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Cvetkovic V. 4 : Ages and intensities of metamorphic processes in the Batocina Area, Serbo Macedonian Massif.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 35 (1994)81-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09476. 9 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
72. Balogh K. 2 + , Vass D. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 : K/Ar ages in the case of correlated K and excess Ar concentrations: a case study for the alkaline olivine basalt of Somoska, Slovak-Hungarian frontier.
Geologica Carpathica 45 (1994)97-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P08770. 6 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
73. Balogh K. 2 + , Colantoni P. 4 , Guerrera F. 4 , Majer V. 4 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Renzulli A. 4 , Veneri F. 4 , Alberini C. 4 : The medium-grained gabbro of the Jabuka islet ("Scoglio del Pomo", Adriatic sea).
Giornale di Geologia 56 (1994)13-25./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10033. 4 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
74. Balogh K. 2 + , Ebner F. 4 , Ravasz Cs. 3 , Herrmann P. 4 , Lobitzer H. 4 , Solti G. 3 : K/Ar Alter Terciare Vulkanite der südöstlichen Steiermark und des südlichen Burgerland. (in German)
Jubileumschrift 20 Jahre geologische Zuzammenarbeit Österreich-Ungarn. V.2. ed.:M.Lobitzer, Császár G.,A.Dauer. Wien, Geologische Bundesanstalt 2 (1994)55-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09485. 26 + 0 ( 17 +0 SCI) citations.
75. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : K/Ar dating of metamorphic rocks from the Sopron Mts., Lower Austro-Alpine Unit (Hungary).
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft 139 (1994)26-27./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20171. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
76. Grasselly Gy. 3 , Balogh K. 2 + , Tóth M. 3 , Polgári M. 3 : K/Ar age of manganese oxide ores of —rkút, Hungary: Ar retention in K-bearing minerals.
Geologica Carpathica 45 (1994)365-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09019. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
77. Mattash M. A. 4 , Balogh K. 2 + : K/Ar Radiometric age data on Cenozoic volcanics and their associated intrusions from Yemen.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 35 (1994)83-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09492. 3 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
78. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Timing of low-temperature metamorphism and cooling in the paleozoic and Mesozoic formations of the Bükkium, innermost Western Carpathians, Hungary.
SCI Geologische Rundschau 84 (1995)334-X./ 0.6781995
ATOMKI ref. code: P09494. 42 + 0 ( 28 +0 SCI) citations.
79. Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + , Lecca L. 4 , Ibba A. 4 , Porcu A. 4 , Secchi F. A. 4 , Tilocca G. 4 : Volcanological characters and structural context of Oligo-Miocene volcanic successions from Central Sardinia (Italy).
Rapporti Alpi-Appennino, Accademia Nazionale delle Scienze, Roma 14 (1995)397-424./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10255. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
80. Cvetkovic V. 4 , Karamata S. 4 , Balogh K. 2 + , Fedkin V. 4 , Molovanovic D. 4 : Petrology of medium-grained gneisses from the Batocina area (Serbo-Macedonian Massif, Yugoslavia).
Spec.Publ.Geol.Soc., Greece, no. 4/2. Proceedings of the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Association. Athens, Greece. Athens 0 (1995)590-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09484. 0 citations.
81. Dunkl I. 3 , Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Csontos L. 3 , Nagy G. 3 : A hôtörténet modellezése fission track adatok felhasználásával - a Bükk-hegység kiemelkedéstörténete. (in Hung.)
Földtani Közlöny 124 (1995)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09129. 6 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
82. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Balogh K. 2 + , Konecny P. 4 : Alkali basalt volcanism in Southern Slovakia: volcanic forms and time evolution.
Acta Vulcanologica 7 (1995)167-171./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10030. 12 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
83. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 , Vass D. 4 : Evolution of the Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism in Central and Souther Slovakia (West Carpathians).
Spec.Publ.Geol.Soc., Greece, no. 4/2. Proceedings of the 15th Congress of the Carpatho-Balcan Association. Athens, Greece. Athens 0 (1995)533-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09480. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
84. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Seghedi I. 4 , Konecny V. 4 , Kovács M. 4 , Márton E. 3 , Kaliciak M. 4 , Székyné-Fux V. 3 , Póka T. 3 , Gyarmati P. 3 , Edelstein O. 4 , Rosu E. 4 , Zec B. 4 : Space and time distribution of Neogene-Quaternary volcanism in the Carpatho-Pannonian Region.
Acta Vulcanologica 7 (1995)15-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09788. 76 + 0 ( 55 +0 SCI) citations.
85. Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Orliczky O. 4 , Lexa J. 4 , Vass D. 4 : Method, experiences and results of K-Ar dating of alkali basalt volcanism in Central and Southern Slovakia (West Carpathians).
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)8-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10034. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
86. Fedkin V. 4 , Karamata S. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + : Two stories of metamorphism presented by amphibolites from two different terranes of Serbia.
Terranes of Serbia, the formation of the geologic framework of Serbia and the adjecent regions. Ed.: V. Knezevic-Dordevic, B. Krstic. Beograde, Faculty of Mining and Geology, University of Beograde 0 (1996)145-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10029. 0 citations.
87. Lelkesné Felvári Gy. 3 , Árkai P. 3 , Sassi F. P. 3 , Balogh K. 2 + : Main features of the regional metamorphic events in Hungary: a review.
Geologica Carpathica 47 (1996)257-270./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P10254. 17 + 0 ( 11 +0 SCI) citations.
88. Orliczky O. 4 , Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Túnyi I. 4 , Vass D. 4 : Paleomagnetism and radiometric ages of basalts of Central and Southern Slovakia (Western Carpathians).
Geologica Carpathica 47 (1996)21-30./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10031. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
89. Palinkas A. L. 4 , Balogh K. 2 + , Bermanec V. 4 , Zebec V. S. 4 , Svingor É. 2 + : On use of hyalophane for K-Ar dating in the Central Bosnian Schists Mts.
Acta Geologica Hungarica Supplement 39 (1996)149-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10035. 0 citations.
90. Puglisi D. 4 , Balogh K. 2 + : Trace of Jurassic ultrapotassic volcanism in the southern sector of the Calabria-Peloritani arc: implications for the Maghrebian Tethys rifting.
Mineralogica Petrographica Acta 39 (1996)197-0./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P10510. 0 citations.
91. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Frey M. 4 : The effects of tectonic strain on crystallinity, apparent mean crystallite size and lattice strain of phyllosilicates in low-temperature metamorphic rocks. a case study from the Glarus Overthrust, Switzerland.
SCI Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 77 (1997)27-X./ 0.9001997;N
ATOMKI ref. code: P10511. 18 + 0 ( 17 +0 SCI) citations.
92. Balogh K. 2 + , Simonits A. 3 : Improvements in experimental techniques of conventional K/Ar and Ar/Ar geochronological methods.
SCI Rapid Communications in Mass Spectrometry 12 (1998)1769-1770./ 2.5021998
ATOMKI ref. code: P11862. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
93. Beard A. D. 4 , Downes H. 4 , Hegner E. 4 , Sablukov S. M. 4 , Vetrin V. R. 4 , Balogh K. 2 + : Mineralogy and geochemistry of Devonian ultramafic minor instrusions of the southern Kola Peninsula, Russia: implications for the petrogenesis of kimberlites and melilities.
SCI Contributions to Mineralogy and Petrology 130 (1998)288-303./ 2.5871998;N
ATOMKI ref. code: P11566. 40 + 0 ( 39 +0 SCI) citations.
94. Assorgia A. 4 , Barca S. 4 , Porcu A. 4 , Spano C. 4 , Balogh K. 2 + , Rizzo R. 4 : The Oligocene-Miocene sedimentary and volcanic successions of Central Sardinia, Italy.
Roman Journal of Stratigraphy 78 (1998)9-23./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12591. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
95. Cajz V. 4 , Vokurka K. 4 , Balogh K. 2 + , Lang M. 4 , Ulrych J. 4 : The Ceské Stredohori Mts.: Volcanostratigraphy and geochemistry.
Geolines, Papers in Earth Sciences, Praha 9 (1998)21-28./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12588. 10 + 0 ( 9 +0 SCI) citations.
96. Guerrera F. 4 , Mattioli M. 4 , Renzulli A. 4 , Santi P. 4 , Puglisi D. 4 , Veneri F. 4 , Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + : An overview of the Upper Oligocene-Lower Miocene volcanogenic sediments in the Western Mediterranean and their possible source areas.
Roman Journal of Stratigraphy 78 (1998)43-56./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12590. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
97. Balogh K. 2 + , Ahijado A. 4 , Casillas R. 4 , Fernández C. 4 : Contributions to the chronology of the Basal Complex of Fuerteventura, Canary Island.
SCI Journal of Volcanology and Geothermal Research 90 (1999)81-101./ 1.0491999;N
ATOMKI ref. code: P12603. 25 + 0 ( 24 +0 SCI) citations.
98. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Balogh K. 2 + : Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism of Slovakia: Review of volcanic forms and evolution.
SCI Geologica Carpathica 50 (1999)112-115./ 0.4861999;N
ATOMKI ref. code: P12606. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
99. Bermanec V. 4 , Palinkas L. 4 , Balogh K. 2 + , Sijaric G. 4 , Melgarejo J. C. 4 , Canet C. 4 , Proenza J. 4 , Gervilla F. 4 : Stratabound hydrothermal metamorphogenic Ba-Cr-Fe-Cu-Zn deposit of Busovaca, Central Bosnia.
Proceedings of the 5th Biennial SGA Meeting and the 10th Qadrennial IAGOD Meeting. London, U.K., 22-25 Aug., 1999. Mineral Deposits: Processes to processing. Ed.: Stanley, C. J., et al. Rotterdam, Balkema (ISBN 90 5809 068X) 0 (1999)927-930./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12594. 0 citations.
100. Guerrera F. 4 , Puglisi D. 4 , Balogh K. 2 + : Alkaline metabasalts in the Paleozoic basement of the Peloritani Mountains (Sicily): new petrographic and geochemical data.
Giornale di Geologia 61 (1999)133-141./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13467. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
101. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Balogh K. 2 + : Neogene-Quaternaty alkali basalt volcanism in Central and Southern Slovakia (Wester Carpathians).
Geolines, Papers in Earth Sciences, Praha 9 (1999)67-75./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12587. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
102. Ulrych J. 4 , Pirec E. 4 , Lang M. 4 , Balogh K. 2 + , Kropacek V. 4 : Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: A reivew.
Geolines, Papers in Earth Sciences, Praha 9 (1999)123-129./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P12586. 26 + 0 ( 26 +0 SCI) citations.
103. Brügel A. 4 , Dunkl I. 3 , Frisch W. 4 , Kuhleman J. 4 , Balogh K. 2 + : The record of Periadriatic volcanism in the Eastern Alpine Molasse zone and its palaeographic implications.
SCI Terra Nova 12 (2000)42-47./ 1.1002000;N
ATOMKI ref. code: P13648. 8 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
104. Karátson D. 3 , Márton E. 3 , Harangi Sz. 3 , Józsa S. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Kovácsvölgyi S. 3 , Szakmány Gy. 3 , Dulai A. 3 : Volcanic evolution and stratigraphy of the Miocene Börzsöny Mountains, Hungary: An integrated study.
SCI Geologica Carpathica 51 (2000)325-343./ 0.1562000
ATOMKI ref. code: P14015. 4 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
105. Spiegel C. 4 , Kuhleman J. 4 , Dunkl I. 3 , Frisch W. 4 , von Eynatten H. 4 , Balogh K. 2 + : The erosion history of the Central Alps: evidence from zircon fission track data of the foreland basin sediments.
SCI Terra Nova 12 (2000)163-170./ 1.1002000;N
ATOMKI ref. code: P14017. 25 + 0 ( 22 +0 SCI) citations.
106. Ulrych J. 4 , Pivec E. 4 , Höhndorf A. 4 , Balogh K. 2 + , Bendl J. 4 , Rutsek J. 4 : Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, Ceské stredohori Mts: Xenoliths or Dyke Differentiates?.
SCI Chemie der Erde 60 (2000)327-352./ 0.1472000;N
ATOMKI ref. code: P14019. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
107. Ulrych J. 4 , Balogh K. 2 + : Roztoky Intrusive Centre in the Ceske Stredohori Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age dyke series.
SCI Geologica Carpathica 51 (2000)383-397./ 0.1562000;N
ATOMKI ref. code: P14013. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
108. Vass D. 4 , Konecny V. 4 , Túnyi I. 4 , Dolinsky P. 4 , Balogh K. 2 + , Hudácková-Hlavatá N. 4 , Kovácová-Slúmková M. 4 , Belácek B. 4 : Origin of the Pliocene vertebrate bone accumulation at Hajnácka, Southern Slovakia.
SCI Geologica Carpathica 51 (2000)69-82./ 0.1562000;N
ATOMKI ref. code: P13466. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
109. Árkai P. 3 , Bércziné Makk A. 3 , Balogh K. 2 + : Alpine low-T prograde metamorphism in the post-Variscan basement of the Great Plain, Tisza Unit (Pannonian Basin, Hungary).
Acta Geologica Hungarica 43 (2000)43-63./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13465. 11 + 0 ( 9 +0 SCI) citations.
110. Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Demény A. 3 , Fórizs I. 2 , Nagy G. 3 , Máthé Z. 3 : Composition, diagenetic and post-diagenetic alterations of a possible radioactive waste repository site: the Boda Albitic Claystone Formation, southern Hungary.
Acta Geologica Hungarica 43 (2000)351-378./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14016. 8 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
111. Gimeno D. 4 , Assorgia A. 4 , Balogh K. 2 + , Díaz N. 4 , Marongiu F. 4 , Rizzo R. 4 , Secchi F. A. 4 , Lecca L. 4 : Actividad volcánica explosiva de tipo peleano en el umbral de Siliqua, sector oriental del valle del Cixerri, Oligoceno del Suroeste de la isla de Cerdena, Italia. (in Spanish)
Geotemas 1 (2000)321-324./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13468. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
112. Guarnieri P. 4 , Puglisi D. 4 , Balogh K. 2 + : Age and provenance of the pillow basalt exotics within the Eocene Imerese succession (North-Western Sicily).
Memorie della Societá Geologica Italiana 55 (2000)235-241./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P14026. 0 citations.
113. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : K-Ar dating of Tertiary magmatism in Hungary.
Mineralia Slovaca 32 (2000)213-215./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13470. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
114. Resimic-Saric K. 4 , Cvetkovic V. 4 , Karamata S. 4 , Balogh K. 2 + : Ophiolites of the Main Vardar basin: the Ophiolitic complex of Zdraljica (Central Serbia) as an example.
Slovak Geological Magazine 6 (2000)314-315./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13651. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
115. Resimic-Saric K. 4 , Karamata S. 4 , Popovic A. 4 , Balogh K. 2 + : The eastern branch of the Vardar Zone - the scar of the main Vardar Ocean.
The Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska, The Department of Natural, Mathematical and Technical Sciences. Collections and Monographs 0 (2000)81-85./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P13647. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
116. Ulrych J. 4 , Cajz V. 4 , Pivec E. 4 , Novák J. K. 3 , Nekovarik C. 4 , Balogh K. 2 + : Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia.
Studia Geophysica et Geodetica 44 (2000)346-351./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23886. 12 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
117. Zelenka T. 3 , Balázs É. 3 , Balogh K. 2 + , Kiss J. 3 , Kozák M. 3 , Nemesi L. 3 , Pécskay Z. 1 + , Püspöki L. 3 , Székyné-Fux V. 3 , Ujfalussy A. 3 , Ravasz Cs. 3 : Buried Miocene volcanic structures in Hungary.
Mineralia Slovaca 32 (2000)211-211./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13500. 0 citations.
118. Balogh K. 2 + , Cassola P. 4 , Pompilio M. 4 , Puglisi D. 4 : Petrographic, geochemical and radiometric data on tertiary volcano-arenitic beds from the Sicilian Maghrebian Chain: Volcanic sources and geodynamic implications.
SCI Geologica Carpathica 52 (2001)15-21./ 0.1672001;N
ATOMKI ref. code: P14014. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
119. Balogh K. 2 + : Földtani kormeghatározás és izotóp-geokémia. (in Hung.)
SCI Magyar Kémiai Folyóirat 107 (2001)433-437./ 0.2072001
ATOMKI ref. code: P18166. 0 citations.
120. Koroknai B. 3 , Horváth P. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Alpine metamorphic evolution and cooling history of the Veporic basement in northern Hungary: new petrological and geochronological constraints.
SCI International Journal of Earth Sciences 90 (2001)740-751./ 1.3752001
ATOMKI ref. code: P14695. Access via DOI. 13 + 0 ( 10 +0 SCI) citations.
121. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : K/Ar and Ar/Ar geochronological studies in the Pannonian-Carpathians-Dinarides (PANCARDI) region.
Acta Geologica Hungarica 44 (2001)281-299./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P14185. 16 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
122. Most Th. 4 , Frisch W. 4 , Dunkl I. 3 , Balogh K. 2 + , Boev B. 4 , Avgerinas A. 4 , Kilias A. 4 : Geochronological and structural investigations of the northern Pelagonian Crystalline Zone. Constraints from K/Ar and zircon and apatite fission track dating.
Bulletin of the Geological Society of Greece 34 (2001)91-95./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20156. 6 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
123. Sreckovic-Batocanin D. 4 , Milovanovic D. 4 , Balogh K. 2 + : Petrology of the garnet amphibolites from the Tejici Village (Povlen Mt., Western Serbia).
Annales Géologiques de la Péninsula Balkanique 64 (2001)187-198./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19159. 0 citations.
124. Ulrych J. 4 , Cajz V. 4 , Balogh K. 2 + , Erban V. 4 : Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the Ceské stredohori Mts., North Bohemia.
Krystalinikum 27 (2001)27-49./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15118. 2 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
125. Árkai P. 3 , Mahlmann R. F. 4 , Suchy V. 4 , Balogh K. 2 + , Sykorová I. 4 , Frey M. 4 : Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland.
SCI Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 82 (2002)273-290./ 1.1492002;N
ATOMKI ref. code: P15662. 20 + 0 ( 19 +0 SCI) citations.
126. Fodor L. I. 3 , Jelen B. 4 , Márton E. 3 , Zupancic N. 4 , Trajanova M. 4 , Rifelj H. 4 , Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + , Koroknai B. 3 , Dunkl I. 3 , Horváth P. 3 , Horvat A. 4 , Vrabec M. 4 , Kraljic M. 4 , Kevric R. 4 : Connection of neogene basin formation, magmatism and cooling of metamorphics in NE Slovenia.
SCI Geologica Carpathica 53 (2002)199-201./ 0.1472002;N
ATOMKI ref. code: P15669. 5 + 0 ( 5 +0 SCI) citations.
127. Spisiak J. 4 , Balogh K. 2 + : Mesozoic alkali lamprophyres in variscan granitoids of the Malé Karpaty and Nízke Tatry Mountains - Geochronology and geochemistry.
SCI Geologica Carpathica 53 (2002)295-301./ 0.1472002;N
ATOMKI ref. code: P15663. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
128. Ulrych J. 4 , Svobodová J. 4 , Balogh K. 2 + : The source of Cenozoic volcanism in the Ceské stredohori Mts., Bohemian Massif.
SCI Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 177 (2002)133-162./ 0.1822002;N
ATOMKI ref. code: P15116. Access via DOI. 14 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
129. Balogh K. 2 + : Sensitivity of the 40Ar-39Ar method: New possibilities and limitations.
Special Issue of Geologica Carpathica (CD). 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 53 (2002)1-6./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P15685. 0 citations.
130. Devyatkin E. V. 4 , Balogh K. 2 + , Dudich E. 4 : Geochronology of basalts from the Valley of Lakes, Mongolia, and their correlation with the Cenozoic sedimentary sequence.
Russian Journal of Earth Sciences 4 (2002)389-397./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17079. 6 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
131. Faryad S. W. 4 , Balogh K. 2 + : Variscan pegmatite and K-Ar and Ar/Ar dating from basement rocks of the Zemplin Unit, Western Carpathians.
Acta Geologica Hungarica 45 (2002)193-205./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15230. 0 citations.
132. Gutiérrez M. 4 , Casillas R. 4 , Fernández C. 4 , Balogh K. 2 + , Ahijado A. 4 , Castillo C. 4 : La serie volcánica submarina del Complejo Basal de Fuerteventura: crecimiento submarino y emersión de la Isla. (in Spanish)
Geogaceta 32 (2002)57-60./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15233. 0 citations.
133. Konecny V. 4 , Balogh K. 2 + , Orliczky O. 4 , Vass D. 4 , Lexa J. 4 : Timing of the Neogene-Quaternary alkali basalt volcanism in central and Southern Slovakia (Western Carpathians).
Special Issue of Geologica Carpathica (CD). 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 53 (2002)1-7./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15687. 0 citations.
134. Munteanu M. 4 , Balogh K. 2 + , Marincea S. 4 : Evolution of Mesozoic magmatism in the Eastern Carpathians: Tentative correlation with contemporaneous tectonic events.
Special Issue of Geologica Carpathica (CD). 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 53 (2002)1-5./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15681. 0 citations.
135. Resimic-Saric K. 4 , Balogh K. 2 + , Cvetkovic V. 4 : Petrochemistry and age of the Zdraljica Ophiolitic Complex (Serbia).
Special Issue of Geologica Carpathica (CD). 17th Congress of Carpathian-Balcan Geological Association. Bratislava, Slovakia, Sept. 1, 2002 53 (2002)1-5./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P15683. 0 citations.
136. Ulrych J. 4 , Novák J. K. 3 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + , Buda Gy. 3 : Rock-forming minerals of alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domazlice graben, West Bohemia.
Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged 43 (2002)1-18./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17177. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
137. Ulrych J. 4 , Balogh K. 2 + , Cajz V. 4 , Novák J. K. 3 , Frána J. 4 : Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohre (Eger) Rift: Age Relations and Geochemical Constraints.
Acta Montana IRSM AS CR 21 (2002)55-76./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17082. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
138. Árkai P. 3 , Faryad S. W. 4 , Vidal O. 4 , Balogh K. 2 + : Very low-grade metamorphism of sedimentary rocks of the Meliata unit, Western Carpathians, Slovakia: Implications of phyllosilicate characteristics.
SCI International Journal of Earth Sciences 92 (2003)68-85./ 1.8782003;N
ATOMKI ref. code: P17076. Access via DOI. 18 + 0 ( 13 +0 SCI) citations.
139. Brügel A. 4 , Dunkl I. 3 , Frisch W. 4 , Kuhleman J. 4 , Balogh K. 2 + : Geochemistry and geochronology of gneiss pebbles from Foreland Molasse Conglomerates: Geodynamic and paleogeographic implications for the Oligo-Miocene evolution of the Eastern Alps.
SCI Journal of Geology 111 (2003)543-563./ 2.4422003;N
ATOMKI ref. code: P17142. 9 + 0 ( 8 +0 SCI) citations.
140. Ulrych J. 4 , Stepánková J. 4 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + : Coexisting Miocene alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domazlice Graben (W Bohemia): Geochemical characteristics.
SCI Geologica Carpathica 54 (2003)53-64./ 0.3792003;N
ATOMKI ref. code: P17075. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
141. Fodor L. I. 3 , Koroknai B. 3 , Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 , Horváth P. 3 : A Dunántúli-középhegységi egység ("Bakony") takarós helyzete szlovéniai szerkezeti-geokronológiai adatok alapján. (in Hung.)
Földtani Közlöny 133 (2003)535-546./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17350. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
142. Randa Z. 4 , Novák J. K. 3 , Balogh K. 2 + , Frána J. 4 , Kucera J. 4 , Ulrych J. 4 : Vinarická hora Hill Cenozoic composite volcano, Central Bohemia: Geological constraints.
Geolines, Papers in Earth Sciences, Praha 15 (2003)126-132./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17074. 1 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
143. Ulrych J. 4 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + : Age relations and geochemical constraints of Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: A review.
Geolines, Papers in Earth Sciences, Praha 15 (2003)168-180./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P17073. 12 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
144. Pamic J. 4 , Balogh K. 2 + , Hrvatovic H. 4 , Balen D. 4 , Jurkovic I. 4 , Palinkas L. 4 : K-Ar and Ar-Ar dating of the Palaeozoic metamorphic complex from the Mid-Bosnian Schist Mts., Central Dinarides, Bosnia and Hercegovina.
SCI Mineralogy and Petrology 82 (2004)65-79./ 0.8202004;N
ATOMKI ref. code: P17943. Access via DOI. 4 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
145. Seghedi I. 4 , Downes H. 4 , Vaselli O. 4 , Szakács A. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Post-collisional Tertiary-Quaternary mafic alkalic magmatism in the Carpathian-Pannonian region: a review.
SCI Tectonophysics 393 (2004)43-62./ 1.8382004;N
ATOMKI ref. code: P18025. Access via DOI. 35 + 0 ( 28 +0 SCI) citations.
146. Lilov P. 4 , Maliakov Y. 4 , Balogh K. 2 + : K-Ar dating of metamorphic rocks from Strandja massif, SE Bulgaria.
Geochemistry, Mineralogy and Petrology (Sofia, Bulgaria) 41 (2004)107-120./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20039. 5 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
147. Resimic-Saric K. 4 , Koroneos A. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + : Origin and evolution of the ophiolitic complex of Zdraljica (Central Serbia).
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (2004)597-606./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20155. 0 citations.
148. Thanh N. X. 4 , Itaya T. 4 , Balogh K. 2 + : Electron microprobe analyses of minerals in alkaline basalts from the Bakony - Balaton Highland volcanic field, western Hungary.
Bulletin of Research Institute of Natural Sciences Okayama University of Sciences 0 (2004)61-67./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19158. 0 citations.
149. Zelenka T. 3 , Balogh K. 2 + , Kozák M. 3 , Pécskay Z. 1 + , Ravasz Cs. 3 , Ujfalussy A. 3 , Balázs É. 3 , Kiss J. 3 , Nemesi L. 3 , Püspöki Z. 3 , Székyné-Fux V. 3 : Buried Neogene volcanic structures in Hungary.
Acta Geologica Hungarica 47 (2004)177-219./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18111. 5 + 0 ( 4 +0 SCI) citations.
150. Balogh K. 2 + , Németh K. 3 : Evidence for the Neogene small-volume intracontinental volcanism in Western Hungary: K/Ar geochronology of the Tihany Maar Volcanic Complex.
SCI Geologica Carpathica 56 (2005)91-99./ 0.4492005
ATOMKI ref. code: P18294. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
151. Balogh K. 2 + , Dunkl I. 3 : Argon and fission track dating of Alpine metamorphism and basement exhumation in the Sopron Mts. (Eastern Alps, Hungargy): thermochronology or mineral growth?.
SCI Mineralogy and Petrology 83 (2005)191-218./ 0.8312005
ATOMKI ref. code: P18293. Access via DOI. 6 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
152. Ulrych J. 4 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + , Hegner E. 4 , Langrová A. 4 , Lang M. 4 , Novák J. K. 3 , Randa Z. 4 : Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loucna-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data.
SCI Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 182 (2005)57-79./ 0.5292005;N
ATOMKI ref. code: P20154. Access via DOI. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
153. Balogh K. 2 + , Itaya T. 4 , Németh K. 3 , Martin U. 4 , Wijbrans J. 4 , Thanh N. X. 4 : Study of controversial K/Ar and 40Ar/39Ar ages of the Pliocene alkali basalt of Hegyestű, Balaton Highland, Hungary: A progress report.
Mineralia Slovaca 37 (2005)298-300./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18626. 0 citations.
154. Resimic-Saric K. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + : Radiometric K/Ar data as evidence of the geodynamic evolution of the Zdraljica Ophiolitic Complex (central Serbia).
Annales Géologiques de la Péninsula Balkanique 66 (2005)73-79./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20157. 0 citations.
155. Gutiérrez M. 4 , Casillas R. 4 , Fernández C. 4 , Balogh K. 2 + , Ahijado A. 4 , Castillo C. 4 , Colmenero J. R. 4 , Garcia-Navarro E. 4 : The submarine volcanic succession of the basal complex of Fuerteventura, Canary Islands: A model of submarine growth and emergence of tectonic volcanic islands.
SCI Geological Society of America Bulletin 118 (2006)785-804./ 2.8202006;N
ATOMKI ref. code: P19732. Access via DOI. 8 + 0 ( 6 +0 SCI) citations.
156. Pécskay Z. 1 + , Lexa J. 4 , Szakács A. 4 , Seghedi I. 4 , Balogh K. 2 + , Konecny V. 4 , Zelenka T. 3 , Kovacs M. 4 , Póka T. 3 , Fülöp A. 3 , Márton E. 3 , Panaiotu C. 4 , Cvetkovic V. 4 : Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area.
SCI Geologica Carpathica 57 (2006)511-530./ 0.3642006;N
ATOMKI ref. code: P20066. 44 + 0 ( 30 +0 SCI) citations.
157. Ulrych J. 4 , Novák J. K. 3 , Lang M. 4 , Balogh K. 2 + , Hegner E. 4 , Randa Z. 4 : Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohre/Eger Rift (NW Bohemia).
SCI Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 183 (2006)41-61./ 0.5772006;N
ATOMKI ref. code: P20158. Access via DOI. 0 citations.
158. Judik K. 4 , Balogh K. 2 + , Tibljas D. 4 , Árkai P. 3 : New age data on the low-temperature regional metamorphism of Mt. Medvednica (Croatia).
Acta Geologica Hungarica 49 (2006)207-221./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20493. 5 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
159. Resimic-Saric K. 4 , Cvetkovic V. 4 , Balogh K. 2 + , Koroneos A. 4 : Main characteristics of ophiolitic complexes within the eastern branch of the Vardar Zone Composite Terrane in Serbia.
Mesozoic Ophiolite Belts of the Northern Part of the Balkan Peninsula. International Symposium. Beograde - Banja Luca, 31 May - 6 June, 2006. Proceedings 0 (2006)112-115./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P20170. 0 citations.
160. Crouzet C. 4 , Dunkl I. 3 , Paudel L. 4 , Árkai P. 3 , Rainer T. M. 4 , Balogh K. 2 + , Appel E. 4 : Temperature and age constraints on the metamorphism of the Tethyan Himalaya in Central Nepal: A multidisciplinary approach.
SCI Journal of Asian Earth Sciences 30 (2007)113-130./ 1.7142007;N
ATOMKI ref. code: P20524. Access via DOI. 19 + 0 ( 17 +0 SCI) citations.
161. Wijbrans J. 4 , Németh K. 3 , Martin U. 4 , Balogh K. 2 + : 40Ar/39Ar geochronology of Neogene phreatomagmatic volcanism in the western Pannonian Basin, Hungary.
SCI Journal of Volcanology and Geothermal Research 164 (2007)193-204./ 1.7422007;N
ATOMKI ref. code: P21123. Access via DOI. 20 + 0 ( 15 +0 SCI) citations.
162. Filip J. 4 , Ulrych J. 4 , Adamovic J. 4 , Balogh K. 2 + : Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif.
Journal of Geosciences 52 (2007)211-220./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21121. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
163. Fodor L. I. 3 , Gerdes A. 4 , Dunkl I. 3 , Koroknai B. 3 , Pécskay Z. 1 + , Trajanova M. 4 , Horváth P. 3 , Vrabec M. 4 , Jelen B. 4 , Balogh K. 2 + , Frisch W. 4 : Miocene emplacement and rapid cooling of the Pohorje pluton at the Alpine-Pannonian-Dinaridic junction, Slovenia.
SCI Swiss Journal of Geosciences Supplement 101 (2008)S255-S271./ 0.7882008;N
ATOMKI ref. code: P21865. Access via DOI. 12 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
164. Koroknai B. 3 , Árkai P. 3 , Horváth P. 3 , Balogh K. 2 + : Anatomy of a transitional brittle-ductile shear zone developed in a low-T meta-andesite tuff: A microstructural, petrological and geochronological case study from the Bükk Mts. (NE Hungary).
SCI Journal of Structural Geology 30 (2008)159-176./ 1.4272008
ATOMKI ref. code: P21124. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
165. Ulrych J. 4 , Dostal J. 4 , Hegner E. 4 , Balogh K. 2 + , Ackerman L. 4 : Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohre/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting.
SCI Lithos 101 (2008)141-161./ 3.3032008;N
ATOMKI ref. code: P21122. Access via DOI. 12 + 0 ( 11 +0 SCI) citations.
166. Kövér Sz. 3 , Fodor L. I. 3 , Judik K. 4 , Németh T. 3 , Árkai P. 3 , Balogh K. 2 + , Kovács S. 3 : Temperature pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal Nappe (Inner Western Carpathhians) in NE Hungary - a summary.
International Meeting of Young Researchers in Structural Geology and Tectonics. Oviedo, Spain, 1-3 July, 2008. YORSGET 08. Proceedings. Eds.: Poblet, J., Gutiérrez-Medina, M., López-Fernández, C. Ovieda, Morés 0 (2008)391-395./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21675. 0 citations.
167. Kövér Sz. 3 , Fodor L. I. 3 , Judik K. 4 , Balogh K. 2 + , Árkai P. 3 , Kovács S. 3 : Temperature, pressure and age constraints on the very low-grade metamorphism of the Jurassic Telekesoldal nappe (s.l.Meliata?)in NE Hungary: A summary.
Proceedings and Excursion Guide CETeC (Central European Tectonic Group) SlovTec 08. Upohlav, Slovakia, 23-26 April, 2008. Eds: Nétmeth Z., Plasienka, D. Dionyza Stura, Statny Geologicky Ustav 0 (2008)69-71./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P21677. 0 citations.
168. Fediuk F. 4 , Balogh K. 2 + : Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts. , Socotra Island, Yemen.
SCI Acta Geodynamica et Geomaterialia (Praha) 6 (2009)4:441-451./ 0.2752009;N
ATOMKI ref. code: P23160. 0 citations.
169. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Az Atommagkutató Intézet K-Ar Laboratóriuma és tevékenysége. (in Hung.)
Fizikai Szemle 59 (2009)12:422-426./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22368. 0 citations.
170. Kövér Sz. 3 , Fodor L. 4 , Judik K. 4 , Németh T. 3 , Balogh K. 2 + , Kovács S. 3 : Deformation history and nappe stacking in Rudabánya Hill (Inner Western Carpathians) unravelled by structural geological, metamorphic petrological and geochronological studies of Jurassic sediments.
Geodinamica Acta 22 (2009)1-3:3-29./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23166. 0 citations.
171. Bisevac V. 4 , Balogh K. 2 + , Balen D. 4 , Tibljas D. 4 : Eoalpine (Cretaceous) very low- to low-grade metamorphism recorded on the illite-muscovite-rich fraction of metasediments from South Tisia (easter Mt Papuk, Croatia).
SCI Geologica Carpathica 61 (2010)6:469-481./ 0.9092010;N
ATOMKI ref. code: P23167. 3 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
172. Schnabl P. 4 , Novák J. 3 , Cajz V. 4 , Lang M. 4 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Chadima M. 4 , Slechta S. 4 , Kohout T. 4 , Pruner P. 4 , Ulrych J. 4 : Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krusné Hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemisty.
SCI Studia Geophysica et Geodetica 54 (2010)1:77-94./ 1.1232010;N
ATOMKI ref. code: P23191. 2 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
173. Ulrych J. 4 , Jelinek E. 4 , Rada Z. 4 , Lloyd F. E. 4 , Balogh K. 2 + , Hegner E. 4 , Novák J. K. 3 : Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rocks from the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, Western Bohemia.
SCI Chemie der Erde - Geochemistry 70 (2010)319-333./ 1.5252010;N
ATOMKI ref. code: P23150. 3 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
174. Ulrych J. 4 , Ackerman L. 4 , Kachlik V. 4 , Hegner E. 4 , Balogh K. 2 + , Langrová A. 4 , Luna J. 4 , Fediuk F. 4 , Lang M. 4 , Filip J. 4 : Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria).
SCI Geologica Carpathica 61 (2010)3:175-191./ 0.9092010;N
ATOMKI ref. code: P23151. 0 citations.
175. Balogh K. 2 + , Németh K. 3 , Itaya T. 4 , Molnár F. 3 , Stewart R. 4 , Thanh N. X. 4 , Hyodo H. 4 , Daróczi L. 3 : Loss of 40Ar(rad) from leucite-bearing basanite at low temperature: Implications on K/Ar dating.
Central European Journal of Geosciences 2 (2010)385-398./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22992. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
176. Kereszturi G. 4 , Csillag G. 3 , Németh K. 3 , Sebe K. 3 , Balogh K. 2 + , Jáger V. 3 : Volcanic architecture, eruption mechanism and landform evolution of a Plio/Pleistocene intracontinental basaltic polycyclic monogenetic volcano from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, Hungary.
Central European Journal of Geosciences 2 (2010)3:362-384./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P23149. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
177. Bisevac V. 4 , Krenn E. 4 , Balen D. 4 , Finger F. 4 , Balogh K. 2 + : Petrographic, geochemical and geochronological investigation on granitic pebbles from Permotriassic metasediments of the Tisia terrain (eastern Papuk, Croatia).
SCI Mineralogy and Petrology 102 (2011)163-180./ 1.2782011;N
ATOMKI ref. code: P24353. 0 citations.
178. Kereszturi G. 4 , Németh K. 3 , Csillag G. 3 , Balogh K. 2 + , Kovács J. 4 : The role of external environmental factors in changing eruption styles of monogenetic volcanoes in a Mio/Pleistocene continental volcanic field in western Hungary.
SCI Journal of Volcanology and Geothermal Research 201 (2011)1-4:227-240./ 1.9782011;N
ATOMKI ref. code: P23415. 7 + 0 ( 7 +0 SCI) citations.
179. Ulrych J. 4 , Dostal J. 4 , Adamovic J. 4 , Jelinek E. 4 , Spacek P. 4 , Hegner E. 4 , Balogh K. 2 + : Recurrent Cenozoic volcanic activity in the Bohemian Massif (Czech Republic).
SCI Lithos 123 (2011)1-4:133-144./ 3.2462011;N
ATOMKI ref. code: P23412. 11 + 0 ( 9 +0 SCI) citations.
180. Balogh K. 2 + : éj módszer a többlet argont inhomogén eloszlásban tartalmazó fiatal bazaltok K-Ar kormeghatározására. (in Hung.)
13th Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, Románia, 2011. március 31. - április 3. Konferencia kötet. Szerk.: Prokop Z. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 0 (2011)154-157./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23448. 0 citations.
181. Balogh K. 2 + : A napenergia felhasználásának kevésbé kiaknázott lehetôségei: Javaslatok és kérdések.
Környezettudatos energiatermelés és felhasználás. 2. Környezet és Energia Konferencia. Debrecen, 2011. november 25-26. Szerk.: Szabó V. etc., Debrecen, Alföldi Nyomda 0 (2011)189-192./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P24423. 0 citations.
182. Pécskay Z. 1 + , Balogh K. 2 + : A Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézet K-Ar laboratóriumának tudományos tevékenysége. (in Hung.)
13th Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia. Gyergyószentmiklós, Románia, 2011. március 31. - április 3. Konferencia kötet. Szerk.: Prokop Z. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 0 (2011)26-29./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P23447. 0 citations.
183. Szakács A. 4 , Pécskay Z. 1 + , Silye L. 4 , Balogh K. 2 + , Vlad D. 4 , Fülöp A. 3 : On the age of the Dej Tuff, Transylvanian Basin (Romania).
SCI Geologica Carpathica 63 (2012)2:139-148./ 1.1432012;N
ATOMKI ref. code: P24801. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
184. Balogh K. 2 + : Possible errors fo Ar ages on young basalts: Methods for their recognition and correction.
Mineralogia-Special Papers 39 (2012)83-84./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25417. 0 citations.
185. Balogh K. 2 + , Kádár I. 3 : Effect of fertilization and vegetation on the formal K/Ar age of <2 micrometer-sized minerals of soil.
Mineralogia-Special Papers 39 (2012)97-98./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P25416. 0 citations.
186. Ackerman L. 4 , Spacek P. 4 , Magna T. 4 , Ulrych J. 4 , Svojtka M. 4 , Hegner E. 4 , Balogh K. 2 + : Alkaline and carbonate-rich melt metasomatism and melting of subcontinental lithospheric mantle: Evidence from mantle xenoliths, NE Bavaria, Bohemian Massif.
SCI Journal of Petrology 54 (2013)12:2597-2633./ 4.4852013;N
ATOMKI ref. code: P26732. 4 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
187. Ulrych J. 4 , Ackerman L. 4 , Balogh K. 2 + , Hegner E. 4 , Jelinek E. 4 , Pécskay Z. 1 + , Prichytal A. 4 , Upton G. J. 4 , Zimák J. 4 , Foltynová R. 4 : Plio-Pleistocene basanitic and melilititic series of the Bohemian Massif: K-Ar ages, major/trace element and Sr-Nd isotopic data.
SCI Chemie der Erde - Geochemistry 73 (2013)429-450./ 1.3972013;N
ATOMKI ref. code: P26415. 2 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
188. Balogh K. 2 + , Kádár I. 3 : Talajásványok szerkezetének és formális K-Ar korának változása műtrágyázás hatására. (in Hung.)
Agrokémia és Talajtan 62 (2013)1:81-98./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P26052. 0 citations.
189. Ulrych J. 4 , Adamovic J. 4 , Krmícek L. 4 , Ackerman L. 4 , Balogh K. 2 + : Revision of Scheumann's classification of melilitic lamprophyres and related melilitic rocks in light of new analytical data.
SCI Journal of Geosciences 59 (2014)47-66./ 1.4052014;N
ATOMKI ref. code: P26743. 0 citations.
190. Ackerman L. 4 , Ulrych J. 4 , Randa Z. 4 , Erban V. 4 , Hegner E. 4 , Magna T. 4 , Balogh K. 2 + , Frána J. 4 , Lang M. 4 , Novák J. 3 : Geochemical characteristics and petrogenesis of phonolites and trachytic rocks from the Ceské Stredohori Volcanic Complex, the Ohre Rift, Bohemian Massif.
SCI Lithos 224 (2015)256-X./ 3.7232015;N
ATOMKI ref. code: P27583. 0 citations.
191. Skála R. 4 , Ulrych J. 4 , Ackerman L. 4 , Krmicek L. 4 , Fediuk F. 4 , Balogh K. 2 + , Hegner E. 4 : Upper Cretaceous to Pleistocene melilitic volcanic rocks of the Bohemian Massif: Petrology and mineral chemistry.
SCI Geologica Carpathica 66 (2015)3:197-216./ 1.5232015;N
ATOMKI ref. code: P27810. 0 citations.

Thesis


192. Balogh K. 2 + : Stroncium-izotópanalitikai vizsgálatok a Börzsöny hegység északi részébôl származó mintákon. (in Hung.)
Egyetemi doktori értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 1 (1968)1-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P01195. 1 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
193. Balogh K. 2 + : A K/Ar földtani kormeghatározási módszer hazai bevezetése és alkalmazásának eredményei. (in Hung.)
Kandidátusi értekezés. Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete. 0 (1984)104-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04919. 8 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
194. Balogh K. 2 + : A K/Ar és 40Ar/39Ar geokronológia fejlesztése és alkalmazása. Akadémiai doktori értekezés. (in Hung.)
Debrecen, MTA Atommagkutató Intézete 0 (2006)157-240./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P20902. 0 citations.

Book, chapter of book


195. Odin G. S. 4 , Balogh K. 2 + , et al. 3 : Interlaboratory Standards for Dating Purposes.
Numercal Dating in Stratigraphy. Ed.: G.S.Odin. Chichester, New York, Brisbane, John Wiley and Sons 0 (1982)123-X./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P09646. 144 + 0 ( 135 +0 SCI) citations.
196. Árva-Sós E. 2 + , Balogh K. 2 + , Hámor G. 3 , Jámbor Á. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 : Chronology of pyroclastics and lavas of Hungary. .
Annuarul Institutului de Geologie si Geofizica A 61 (1983)353-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04363. 8 + 0 ( 1 +0 SCI) citations.
197. Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + , Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 : Chronology of Miocene volcanism in North-East Hungary.
Annuarul Institutului de Geologie si Geofizica A 61 (1983)151-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04368. 5 + 0 ( 2 +0 SCI) citations.
198. Balogh K. 2 + , Árva-Sós E. 2 + , Buda G. 3 : Chronology of granotoid and metamorphic rocks of Transdanubia /Hungary/.
Annuarul Institutului de Geologie si Geofizica A 61 (1983)359-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04366. 32 + 0 ( 12 +0 SCI) citations.
199. Balogh K. 2 + , Jámbor Á. 3 , Partényi Z. 3 , Ravasz-Baranyai L. 3 , Solti G. 3 , Nusszer A. 3 : Petrography and K/Ar dating of Tertiary and Quaternary basaltic rocks in Hungary.
Annuarul Institutului de Geologie si Geofizica A 61 (1983)365-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04367. 12 + 0 ( 3 +0 SCI) citations.
200. Székyné-Fux V. 3 , Gyarmati P. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Le volcanisme Miocene affleurant et recouvert du nord-est de la Hongrie. (in French)
Annuarul Institutului de Geologie si Geofizica A 61 (1983)263-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P04433. 4 + 0 ( 0 +0 SCI) citations.
201. Balogh K. 2 + , Csige I. 1 + , Hakl J. 1 + , Hertelendi E. 2 + , Hunyadi I. 2 + : Litoszféra és hidroszféra; A geológiai környezet állapotának vizsgálata. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Koltay E. Debrecen, KLTE-Atomki Közös Fizikai Tanszék 0 (1994)134-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P09054. 0 citations.
202. Balogh K. 2 + : A K/Ar módszer felhasználása radioaktiv hulladékok tárolására kiszemelt kôzetek vizsgálatára. (in Hung.)
Környezetfizikai kutatások a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. Eredmények és lehetôségek. Szerkesztette: Kiss Á.Z. és Rajta I. Debrecen, KLTE Természettudományi Kar 0 (1999)21-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P13463. 0 citations.
203. Svingor É. 2 + , Dezsô Z. 2 , Balogh K. 2 + : Mesterséges eredetû sugárzások a környezetben. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Kiss Á. Z. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Debreceni Egyetem Természettudományi Kar) 0 (2003)147-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17248. 0 citations.
204. Svingor É. 2 + , Balogh K. 2 + : Hidrológia, felszín alatti vizek. (in Hung.)
Fejezetek a környezetfizikából. Szerk.: Kiss Á. Z. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Debreceni Egyetem Természettudományi Kar) 0 (2003)227-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P17249. 0 citations.
205. Konecny V. 4 , Vass D. 4 , Elecko M. 4 , Konecny P. 4 , Balogh K. 2 + , Túnyi I. 4 : Geology and evolution of the Bone Gorge Maar.
Early Villanyian site of Hajnacka I (South Slovakia). Ed.: M. Sabol. Rimavska Sobota, Gemer-Malohont Museum 0 (2004)9-38./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P19160. 0 citations.
206. Konecny V. 4 , Lexa J. 4 , Konecny P. 4 , Balogh K. 2 + , Elecko M. 4 , Hurai V. 4 , Huraiova M. 4 , Pristas J. 4 , Sabol M. 4 , Vass D. 4 : Guidebook to the Southern Slovakia alkali basalt volcanic field.
Geological Survey of Slovak Republic Bratislava 0 (2004)136-136./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P18053. 0 citations.
207. Fényes T. 1 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Somorjai E. 2 + , Trón L. 2 : IX. A magfizika néhány alkalmazása. (in Hung.)
Atommagfizika. Szerkesztette Fényes Tibor. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreceni Egyetem 0 (2005)459-X./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P18735. 0 citations.
208. Balogh K. 2 + , M. Tóth T. 3 , Dunkl I. 3 , Scherrer N. 4 : A polimetamorf aljzat geokronológiai viszonyai a Szeghalom és a Mezôsas-Furta háton. (in Hung.)
Magmás és metamorf képz‹dmények a Tiszai Egységben. Szerk.: M.Tóth T. Szeged, GeoLitera 0 (2009)147-160./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22698. 0 citations.
209. Fényes T. 1 + , Balogh K. 2 + , Svingor É. 2 + , Somorjai E. 2 + , Trón L. 2 : IX. A magfizika néhány alkalmazása. (in Hung.)
Atommagfizika. 2. korszerűsített kiadás. Szerk.: Fényes T. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 1 (2009)473-626./ 0.000 0
ATOMKI ref. code: P22385. 0 citations.
210. Maros Gy. 4 , Koroknai B. 3 , Palotás K. 3 , Dudkó A. 3 , Balogh K. 2 + , Pécskay Z. 1 + : Törészónák a mórágyi gránitban: éj szerkezeti és K/Ar adatok. (in Hung.)
Magmás és metamorf képz‹dmények a Tiszai Egységben. Szerk.: M.Tóth T. Szeged, GeoLitera 0 (2009)43-62./ 0.000 0;N
ATOMKI ref. code: P22697. 0 citations.
Scientometric Indicators explanations
Listed\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Publications: 210.000 210.000 69.302 69.302
SCIPublications: 52.000 52.000 12.859 12.859
Cited publications: 149.000 149.000 44.250 44.250
Non-locally cited publications: 146.000 146.000 42.250 42.250
Cited SCIpublications: 43.000 43.000 10.283 10.283
Non-locally cited SCIpublications: 43.000 43.000 10.283 10.283
SCICited publications: 116.000 116.000 31.772 31.772
Non-locally SCIcited publications: 115.000 115.000 31.438 31.438
SCICited SCIpublications: 41.000 41.000 9.783 9.783
Non-locally SCIcited SCIpublications: 41.000 41.000 9.783 9.783
Citations: 1585.000+( 0.000) 1585.000 455.412 455.412
Non-local citations: 1546.000 1546.000 433.679 433.679
SCICitations: 1008.000+( 0.000) 1008.000 277.201 277.201
Non-local SCIcitations: 999.000 999.000 272.584 272.584
Impact~2017 : 62.227 62.227 12.685 12.685
Citational effectivity: 7.548 7.548 6.571 6.571
Non-local citational effectivity: 7.362 7.362 6.258 6.258
SCIcitational effectivity: 19.385 19.385 21.557 21.557
Non-local SCIcitational effectivity: 19.212 19.212 21.198 21.198
Averaged impact: 0.296 0.296 0.183 0.183
SCIaveraged impact: 1.197 1.197 0.986 0.986
Publications <n>: 4.552 4.552 ******** ********
SCIPublications <n>: 5.635 5.635 ******** ********
Cited publications <n>: 4.785 4.785 ******** ********
Non-locally cited publications <n>: 4.849 4.849 ******** ********
Cited SCIpublications <n>: 5.605 5.605 ******** ********
Non-locally cited SCIpublications <n>: 5.605 5.605 ******** ********
SCICited publications <n>: 5.026 5.026 ******** ********
Non-locally SCIcited publications <n>: 5.043 5.043 ******** ********
SCICited SCIpublications <n>: 5.659 5.659 ******** ********
Non-locally SCIcited SCIpublications <n>: 5.659 5.659 ******** ********
Effective citations (INR): 811.433 811.433 281.304 281.304
Equivalent citations (HAS): 1431.250 1431.250 438.889 438.889
z-index: 20.000 20.000 5.749 5.749


Footprints in science
Papers\ Total Headed by ATOMKI under name of the author Part of the author Part of the author & ATOMKI
Unknown (ncit=0) 61.000 61.000 25.052 25.052
Less-known (0<ncit<10) 103.000 103.000 32.276 32.276
Known (9<ncit<50) 42.000 42.000 10.324 10.324
Well-known (49<ncit<100) 3.000 3.000 1.317 1.317
Famous (99<ncit<500) 1.000 1.000 0.333 0.333
Renowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000
SCIUnknown (ncit=0) 94.000 94.000 37.530 37.530
SCILess-known (0<ncit<10) 88.000 88.000 24.411 24.411
SCIKnown (9<ncit<50) 26.000 26.000 6.961 6.961
SCIWell-known (49<ncit<100) 1.000 1.000 0.067 0.067
SCIFamous (99<ncit<500) 1.000 1.000 0.333 0.333
SCIRenowned (499<ncit) 0.000 0.000 0.000 0.000

Details by time.

[To the top of page]

Last updated:19/10/2018;14: 3:14. 0
© L. Zolnai.