NUKLEÁRIS TOTÓ

kérdésenként 1 pont - 7 perc alatt

Csapat sorszáma: ..........

Kérdés
Igen Nem
1.) Az antineutronnak egységnyi negatív töltése van
2.) A GM csővel tesszük láthatóvá a sugárzásokat
3.) A fény terjedési sebessége vákuumban 300000 km/s2
4.) 1 Ci = 3,7.1010 Bq
5.) A Coulomb erők milliószor gyengébbek a magerőknél
6.) Az elektromágneses kölcsönhatás hatótávolsága nagyobb, mint az erős kölcsönhatásé
7.) A sugárzó radon azért veszélyes, mert vegyületei beépülnek a szervezetbe
8.) Az atomreaktorokban a maghasadást neutronok hozzák létre
9.) A neutronok vastagabb anyagrétegen hatolnak át, mint a neutrinók
10.) Röntgen sugárzás hatására a csontszövet világít, ezért látjuk rajzolatát a filmen
11.) Az eV egységet használják energia- és tömegegységnek is
12.) Azért rövidebb az alfa részecskék nyoma a ködkamrában, mert ionizáló képességük is gyengébb
13.) Az elemi részecskék mindíg háromféle kvarkból épülnek fel

13+1.) Több részecskéből álló atommagok alkotórészeinek tömegösszege mindíg nagyobb, mint az atommag tömege