KAKUKKTOJÁS
(négyből egy megoldás nem jó - 3 pont)


3. Töltéssel rendelkező részecskék:
" pozitron
" antineutrino
" elektron
" proton

2. Magyaroszági születésű Nobel-díjasok
" Hevesy György
" Wigner Jenő
" Teller Ede
" Lenárd Fülöp

3. A Manhattan program résztvevői:
" Teller Ede
" Werner Heisenberg
" Leslie Groves
" Enrico Fermi

4. Kormeghatározáshoz használt izotópok:
" 14C
" 87Rb
" 40K
" 56Fe

5. Nukleáris képalkotó eljárások, berendezések:
" PET
" SPECT
" MRI
" Kobaltágyú

6. Csernobili történet:
" A konténment megsemmisült a robbanáskor
" A reaktorban lévő radioaktív anyag 2-3 %-a került a légkörbe
" A grafit moderátor napokig égett
" A kihullott 137Cs izotóp mennyisége 2046-ra negyedére fog csökkenni

7. Melyik mértékegység nem illik a sorba?
" Ångström
" fényév
" parsec
" hosszúsági fok

8. Naprendszerünk bolygói:
" Vénusz
" Jupiter
" Plútó
" Uránusz

9. Napunkból származnak:
" A Földet érő neutrinók jelentős része
" A Napszél
" A Földön található vas és a vasnál nehezebb elemek
" A földi életet lehetővé tevő hőenergia

10. Azonos magfolyamat játszódik le
" A szaporító reaktorokban
" A szubkritikus rendszerekben
" A nyomottvizes reaktorokban
" A tokamak berendezésekben