A fizika tartalmi kérdése a fizikusok ügye.
A fizika hatása: mindannyiunk ügye.
Közös ügyeinket csak együttesen oldhatjuk meg.
(Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok)

 

 

 

 

A természet titkait kutató ember egyre inkább képes életkörülményeit maga formálni, alakítani, az őt körülvevő természet rendjébe egyre jobban beavatkozni. Az elmúlt évtizedekben felhalmozott tudás áldásait méltán élvezzük, veszélyeit pedig joggal féljük.

A tudás sokáig a tudósok monopóliuma volt. Ma már mindannyiunk felelőssége, hiszen alapvetően befolyásolhatja életünk minőségét és a jövőnket is. A tudás szolgálhatja az emberiség javát, de eszközévé válhat a hatalmi vágynak, az anyagi haszonszerzésnek is. Ugyanazon ismeretek felelős vagy felelőtlen alkalmazása szerint nagy haszonban, de katasztrófában is lehet részünk. Mindannyiunk kötelessége ezért, hogy megfelelő információ birtokában befolyásolni tudjuk és akarjuk a "tudásipar" működését.

Számos európai ország szakembereiből alakult az a csapat, amelynek célja volt, hogy az atomi világ megismeréséhez és - életünket ma már sok területen befolyásoló - alkalmazásaihoz könnyen érthető, érdekes és hasznos "olvasókönyvet" állítson össze. E munkával nem csupán az iskolai oktatást szeretnénk segíteni; hasznosnak tartjuk minden érdeklődő számára, aki a környező világ jobb megértésére vágyik. Munkánk nyolc európai nyelven olvasható a www.nupex.org honlapon.

Az atomok világába Magyarországon is hamar bepillantottak, elsőként az orvosok. Az X sugarak felfedezését már heteket, hónapokat követően orvosi alkalmazásokról tanuskodik a magyar orvosi szakirodalom. A magfizikai kutatások korai szakaszában is sok magyar tudós kapcsolódott be, az első időkben még külföldön. Hazai kutatásokról 1936-tól beszélhetünk, amikor Szalay Sándor - a Rutherford laboratóriumában eltöltött tanulmányútját követően - hazatért, s Debrecenben elkezdte magfizikai munkáit. Tevékenységének köszönhető az MTA Atommagkutató Intézetének alapítása 1954-ben (www.atomki.hu).

Az új évezredben már a hétköznapjainknak is része a nukleáris világ. Sokan köszönhetik neki gyógyulásukat, s a háztartások több mint harmadának elektromos energiáját is a nukleáris energia szolgáltatja.

Köztudott, hogy a nukleáris világ áldás is, átok is lehet. Veszélyeit nálunk is csak szigorú szabályok betartása esetén lehet elkerülni. Az atomenergia biztonságos alkalmazásának fontos előfeltétele olyan hatósági rendszer működtetése, amely a hatékony ellenőrzés érdekében a feladatok ellátásához szükséges felhatalmazással, szakértelemmel és pénzügyi forrásokkal rendelkezik, és független az atomenergia hasznosításában érdekelt vagy ellenérdekelt szervezetektől.

Az atomtörvény rendelkezései szerint az atomenergia biztonságos alkalmazásának irányítása és felügyelete hazánkban a Kormány feladata. A törvényben foglalt kormányzati feladatok végrehajtásáról a Kormány az OAH (www.oah.hu), valamint az érintett miniszterek útján gondoskodik. A törvényi rendelkezések az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos alapvető hatósági feladatokat megosztották az OAH főigazgatója és az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter között.

Jó tanulást, hasznos időtöltést kívánunk oldalaink látogatóinak! A fellapozható oldalak magyar változatát jó szívvel ajánlja az érdeklődőknek

Uray István