Debrecen.hu

Nyelvválasztás Bitte wählen Sie eine Sprache Please select a language magyar Deutsch english

Elismerések a város napján

2010. április 9., péntek

Debrecen szabad királyi város rangra emelésének évfordulóján – minden esztendő április 11-én – ünnepi közgyűlés keretében hagyományosan díszpolgári címeket, Pro Urbe-, Mecénás- és Sajtódíjakat adományoz a képviselő-testület, s átadják  a Kölcsey Ferenc ösztöndíjat is. Az ünnepélyes aktusra 2010-ben április 9-én került sor.

Debrecen közgyűlése 1991-ben alkotott rendeletével Debrecen Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet alapított. A cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik a város és lakossága érdekében példamutatóan munkálkodtak. Ezzel ismeri el azok életművét, akik maradandót alkottak és ezzel hozzájárultak Debrecen szellemi és anyagi gyarapodásához. E címmel tüntethető ki az a személy, aki városunk nemzetközi hírnevét tovább erősítette. A képviselő-testület 2010-ben díszpolgári címet adományozott dr. Aradi Csaba ökológusnak, címzetes egyetemi docensnek, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatójának és dr. Lovas Rezső György fizikusnak, akadémikusnak, címzetes egyetemi tanárnak.

Dr. Aradi Csaba (1944) ökológus, címzetes egyetemi docens, a Hortobágyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója, a magyar természetvédelem elismert szaktekintélye. Az UNESCO MAB Nemzeti Bizottságának, a Ramsaari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága Természetvédelmi Munkabizottságának elnöke. 1969-től – kisebb megszakításokkal – tanít a Debreceni Egyetemen. Tanítványai közül többen magyar és külföldi egyetemek professzorai, oktatói, kutatói.Igazgatása alatt a Hortobágyi Nemzeti Park  – élőhelyeinek rehabilitációja, a tájsebek eltüntetése, a puszta eredeti arculatának szakszerű és igényes helyreállítása eredményeként – 1999. december 1-jén a Világörökség részévé vált.Tudományos, szakmai tevékenysége fókuszában a hortobágyi ökológiai vizsgálatok mellett Debrecen és Debrecen környéki élőhelyek kutatása áll, nevéhez fűződik a Nagyerdő védett területének bővítése és az Erdőspusztai Tájvédelmi Körzet létrehozása. A közelmúltban dolgozta ki a Tócó-völgy természetvédelmi kezelési és fejlesztési tervét. Publikációi az általános ökológia, a konzervációbiológia, az etológia kutatási területeire, valamint Magyarország és az Európai Unió természetvédelmi kérdéseire terjednek ki. A díszpolgári cím adományozásával a közgyűlés Debrecen várost gazdagító, példaértékű munkásságát kívánta elismerni.

dr. Lovas Rezső György (1946) fizikus, akadémikus, címzetes egyetemi tanár, 1991-től 1996-ig a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének igazgató¬helyettese, 1997-től tizenegy éven keresztül igazgatója volt. Jelentős nemzetközi elismerést váltott ki az elméleti magfizikában, elsősorban a nukleonok atommagbeli csomósodásának értelmezésével. Munkáira több mint hétszáz független mértékadó hivatkozás ismeretes. Kiváló kutatókat nevelt, és a magyar tudomány közügyeit szívén viseli. Számos tudományos szervezeti tisztsége folytán is elismert személyiség; jelenleg egyebek közt a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Osztályának elnökhelyettese, az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának tagja és a Magyar Tudományos Akadémia Energiastratégiai Munkabizottságának koordinátora. Nagysikerű előadásokat tartott, cikkeket írt a magyar tudományos nyelvről. Számos szakma- és tudománypolitikai publikáció szerzője. Ismeretterjesztő munkáiból Az atommag – Utazás az anyag szívébe című könyv gondozása emelhető ki. A Debreceni Egyetem és az Atommagkutató Intézet kapcsolatának építésében régóta tevékeny szerepet vállal. 1995-96-ban a Debreceni Universitas Egyesülés elnöke volt. Közéleti munkásságának fontos állomása, hogy hat évig a Professzorok Batthyány Körének alelnöke volt, és ma is elnökségi tagja. Szerkesztője volt a Szent István-tervnek, és publicisztikai munkái révén is ismert. Számos szakmai kitüntetése mellett 2000-ben a debreceni önkormányzat Hatvani-díjjal ismerte el munkásságát. A díszpolgári cím adományozásával a közgyűlés Debrecen várost gazdagító, példaértékű munkásságát kívánta elismerni.

A   város  érdekében   kifejtett   jelentős   tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető  díj  adományozható azon természetes és jogi  személynek, közösségnek, aki (amely) éveken  keresztül  munkálkodott  a helyi társadalom  javára az emberi  tevékenység   valamely területén. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben Pro Urbe  kitüntető díjat adományozott Csikos Sándor Jászai Mari- és Kazinczy- díjas színművésznek, a Lux együttesnek és dr. Szepesi Kálmán professor emeritusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikája nyugalmazott igazgatójának.

Csikos Sándor (1941) Jászai Mari- és Kazinczy- díjas színművész, a Csokonai Színház meghatározó egyénisége. Maradandó alakításai a magyar színművészet élére emelik. Debreceni pályafutása során jelentős, nagy szerepek sorát játszotta el magas művészi színvonalon. Így megformálta a magyar történelem legkiemelkedőbb személyiségeit István királytól a kálvinista debreceni hősökön át Szabó Magda számos közismert figurájáig. Az Ember tragédiájában több évadon át kimagaslóan alakította Lucifert Debrecenben és a Nemzeti Színházban egyaránt. Versmondóként egyike hazánk legjelesebbjeinek; a magyar költészet és próza kivételes ismerője és tolmácsolója. Tudását mintegy 30 éve adja át az Ady Endre Gimnázium drámatagozatos növendékeinek. Pedagógiai munkássága – a színészképzés, a beszédművészet – révén több olyan kitűnő tehetséggel gazdagította a magyar színjátszást, akik – kollégáiként – ma már maguk is fontos szerepeket játszanak az ország színházaiban. Pályafutása során tekintélyes elismerésekben részesült, így többek között 1987-ben a Jászai Mari-díjban, 1995-ben a Kazinczy-díjban, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben. 2009-ben a művészetek doktora (DLA) lett. 2007-ben pedig megkapta a Debrecen Kultúrájáért-díjat. Az önkormányzat 1998-ban Csokonai-díjjal tüntette ki. Kimagasló értékű színművészi, előadóművészi és pedagógiai munkássága elismeréseként a közgyűlés Debrecen Város Pro Urbe-díját adományozta neki.

A Lux együttes – amely 2010-ben 40 éves – Debrecen könnyűzenei életében új színfoltként jelent meg különleges hangzásvilágával, melynek meghatározó eleme volt a hangszeres virtuozitás és az igényes mondanivaló. A ’70-es években országos pop-rock fesztiválokon aratták sikereiket, ahol a zsűri Aranydiplomával jutalmazta produkcióikat, majd 1978-ban Az év együttese kitüntető cím elnyerése koronázta meg a sorozatot. Nagy tetszést arattak a Debreceni Jazznapokon, amit számtalan rádió- és tévéfelvétel igazol. Az évtizedek során változatos stílusokban alkottak, külföldi fesztiválok nagyszínpadain léptek fel, és egyéni hangzású albumokat adtak ki. A tagok részt vettek Debrecen kulturális arculatának formálásában is: az együttes egyik alapítója volt a Pódium Műhely Egyesületnek, amely komplex debreceni produkciók létrehozásának céljával jött létre, a város meghatározó kulturális csoportjait összefogva. Debrecen testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában is közreműködött az együttes: a városi küldöttség tagjaiként nagysikerű koncertet adtak Lublinban és Padernbornban. A – nemzetközi szinten is ritkaságnak számítóan – 40 éve folyamatosan működő zenekar jelenlegi tagjai: Tikász Sándor, Felkai Miklós, Pikó Sándor és Makranczi Béla. Munkásságukat az önkormányzat 1999-ben Csokonai-díjjal ismerte el. Az igényes progresszív zene megszólaltatása, az együttes Debrecen város zenei életében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként a Közgyűlés Debrecen Város Pro Urbe díját adományozta a Lux Együttesnek.

Dr. Szepesi Kálmán (1938) professor emeritus, az Ortopédiai Klinika volt igazgatója, orvosi diplomájának 1963-ban történt kézhez vételét követően pályáját a Budapesti Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján kezdte, majd a Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályának osztályvezető főorvosa lett. 1980 és 2003 között a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Ortopédiai Klinikáját vezette. Klinikaigazgatóként kiemelkedő érdemeket szerzett többek között a csípő- és térdízületi protézisműtétek, az új gerincsebészeti módszerek bevezetése, a gyermekortopédia fejlesztése, valamint az ultrahangos csípőficam-szűrés beindítása és kiterjesztése terén. 1997-ben megszervezte – és 2004-ig vezette – a törvényileg előírt új rendszerű ortopéd traumatológus szakorvosképzést. Szintén részt vett a Debrecenben indított Gyógytornász Szak megszervezésében, melynek 1993-tól 2004-ig szakvezetője volt. Tudományos munkájának eredményeit 112 dolgozat, 6 könyvfejezet és 233, nagyrészt nemzetközi kongresszusokon megtartott előadás reprezentálja. Egyéb tisztségei mellett jelenleg a Magyar Ortopéd Társaság delegátusa a Szakorvosi Társaságok Európai Szövetségében, emellett több szakfolyóirat szerkesztője. A számos szakmai elismeréssel rendelkező egyetemi tanár ma is aktívan dolgozik a Klinikán. Kiemelkedő tudományos munkássága, szerteágazó gyógyító, oktató és szervező tevékenysége elismeréseként a közgyűlés Debrecen Város Pro Urbe-díját adományozta neki.

Debrecen Város Mecénása-díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló,   ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként. Debrecen  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése a díjat 2010-ben Puskás Istvánnak, a Viktória éttermet működtető Kelet-Nyugat Kft. ügyvezető igazgatójának adományozta.

Puskás István (1947) felsőfokú kereskedelmi és vendéglátó képzettség birtokában alapítója és ügyvezető igazgatója a Viktória éttermet működtető Kelet-Nyugat Kft-nek, amely – vezetésével – a családi, szakmai, jubileumi összejövetelek, találkozók kedvelt színhelyévé vált. Az igényes, jó színvonalon működő étterem a Nagyerdőn lévő sportcentrum eseményein, hazai és nemzetközi versenyein, edzőtáboraiban részt vevőknek kiváló ellátást, s maradandó élményeket nyújt. Mindemellett a Loki hazai mérkőzéseinek fontos kísérője az itteni vendéglátás. A kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképző helyként is működő Viktória étterem minősítése, többszöri kitüntetése – például az Országos Gasztronómiai Szövetség Védnöki Táblája – nemcsak a szakma, hanem a széles debreceni vendégkör elégedettségét is tükrözi. Puskás István 1969 óta foglalkozik tanulók gyakorlati oktatásával, jelenleg is 22 fő tanul éttermükben. A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedők Tagegyesületének elnöke évtizedek óta több civil szervezet aktív (vezetőségi) tagjaként Debrecen társadalmi, kulturális, oktatási és közéletének markáns személyisége. Számos városi sporteseményt, sportágat támogat, valamint rendszeresen szponzorálja a Fogyatékosokat Ellátó Intézményt. Alapító tagja továbbá a Tóth Árpád Gimnázium Öregdiák Baráti Körének, ahol elnökként elkötelezetten szervezi, támogatja a tehetséggondozó – illetve a nyugdíjasokat segítő – munkát. A közgyűlés Debrecen várost gyarapító sikeres vendéglátó tevékenysége, valamint kulturális, sport és civil közösségi életének támogatása elismeréseként a Debrecen Város Mecénása-díjat adományozta neki.

Debrecen Város Sajtódíja adományozható az elektronikus vagy írott sajtóban dolgozó újságírónak, a városról való objektív tájékoztatás, a város népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként. Debrecen  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése Debrecen Város Sajtódíja elismerést adományozott Fórizs Ildikó műsorvezető-hírszerkesztőnek.

Fórizs Ildikó (1966) 1990-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-népművelés szakán, ezt követően műsorvezetői engedélyt szerzett a Magyar Rádiónál. Dolgozott a Magyar Rádió Körzeti Szerkesztőségében, a Magyar Televízió Körzeti Stúdiójában, valamint az Aqua Rádiónál. 2006-tól a Rádió FM95 munkatársa. Jó felkészültségű, nagy munkabírású műsorvezető-hírszerkesztő.  Nyitottan, érdeklődően viszonyul a társadalmi, közéleti, politikai történésekhez, jó érzékkel szelektál a hírek, események világában. Tárgyszerűen közelít a folyamatokhoz, mindig is az állampolgárok érdekei szerint jár el. Aktívan kutatja, vizsgálja a jelenségek mögött meghúzódó okokat, tényezőket, tehetségével jól eligazodik a bonyolult társadalmi-gazdasági folyamatokban. Kezdeményezően keresi a város értékeit, folyamatosan közreadja, ismerteti a város eredményeit, bemutatja az újdonságokat és elemzi a hétköznapok eseményeit, összefüggéseit. Kritikai érzékével képes az események, jelenségek mélyére látni, ugyanakkor tiszteli és védi az állampolgári személyiségjogokat. A közgyűlés a város érdekében kifejtett kiemelkedő újságírói munkássága elismeréseként Debrecen Város Sajtódíját adományozta Fórizs Ildikónak. 

A közgyűlés a Kölcsey Ferenc művészeti ösztöndíjat pályázati értékelést követően adományozza, személy vagy közösség részére. A pályázati felhívás az ösztöndíj célját az alábbiakban jelölte meg: Debrecenről szóló, a város kulturális értékeihez kötődő, azokat gazdagító alkotás létrejöttének ösztönzése, amely lehetőséget teremt alkotóművészek, csoportok számára, hogy kifejezzék kötődésüket városunkhoz. Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése megosztott Kölcsey Ferenc ösztöndíjat adományozott a Debreceni Népi Együttesnek és a Hajdú Táncegyüttesnek az „Egyet lép az ősi város” – táncköltemény Debrecen történetéből című pályázat közös megvalósítására. A pályázat célja monumentális táncszínházi darab létrehozása és bemutatása. A táncköltemény a főnixmadárként újra és újra megelevenedő város történelmének legfontosabb eseményeit jeleníti meg. Különböző korokat megidéző, népi kultúrából táplálkozó, de modern látványt és hangzást nyújtó táncszínház. Az ősbemutatóhoz a Nagytemplom ad méltó színteret. A bemutató időpontja: 2010 augusztusa. Az ösztöndíjat az együttesek nevében azok vezetői, Hercz Vilmos (fotónkon jobbra) és Tiszai Zsuzsa (fotónkon lent)vették át.

A kitüntetetteket Kósa Lajos polgármester személyre szóló szavakkal köszöntötte, majd a díjazottak nevében dr. Lovas Rezső György  szólt az ünnepi közgyűlés résztvevőihez. Az ember szereti a városát, s nagyon jól esik neki, ha elismerik munkásságát – mondta az akadémikus. Zavarban van azonban, mert az a „mellény”, amit ma rászabtak, mintha kicsit nagy lenne. Hiszen kik is vannak a debreceni díszpolgár-elődök között: Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Tisza István. Megható és zavarba ejtő névsor. „Törpe korokban” – amint azt Kepler alakjával fogalmaztatta meg Madách Imre Az ember tragédiájában – nem volt minden díszpolgár óriás. Ma talán „törpe kort” élünk – tette fel a kérdést dr. Lovas Rezső György. Olyan korban, melyben azért megadatott néhány nagy történelmi pillanat: 1956 és az 1990 környéki esztendők, amikor nagy titkokról hullt le a lepel, s kiderült az igazság. Vajon nem nagy történelmi pillanatot élünk-e meg napjainkban is – fogalmazott meg újabb kérdést az akadémikus, aki úgy véli, az ilyen nagy történelmi pillanatok felemelik az embert, s akkor már nem is olyan nagy rá az a bizonyos „mellény”.

A kitüntetetteket végül Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész köszöntötte Széchenyi István, József Attila, Illyés Gyula, Márai Sándor és Nagy Gáspár egy-egy nemes gondolatával, versével. 

    2010. június 24., csütörtök
    Iván