Hírlevél
A tudománydiplomácia hírei
Együttműködési megállapodásról szóló jegyzőkönyvet írt alá a Magyar Tudományos Akadémia- és a Kínai Társadalomtudományi Akadémia elnöke.
Török Ádám akadémikus tartott vitaindító előadást az Európai Bizottság által, a felsőoktatás jövőjéről szervezett konferencián.
Az MTA elnökével tárgyalt a német tartomány kutatásfejlesztésért felelős minisztere.
Az MTA elnöke megbeszélésen fogadta Szerbia miniszterelnök-helyettesét.

Hírek

2009.08.19.
vissza

Elismerések a nemzeti ünnepen

Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, az MTA Székházában kitüntetéseket adott át augusztus 19-én Pálinkás József, az MTA elnöke. Az ünnepségen a kitüntetettek és hozzátartozóik mellett jelen voltak akadémikusok, tudományos osztályok elnökei, kutatóintézeti vezetők.

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének előterjesztésére

 

a Magyar Köztársaság elnöke a

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta

 • a magyarországi reneszánsz- és barokk-kutatásaiért, valamint az irodalmi textológia, illetve a nemzetközi magyarságtudomány vezető képviseletéért Jankovics Józsefnek, MTA Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettesének;
 • különböző ionnyaláb-analitikai módszerekben megtestesülő kísérleti atom- és magfizikai eredmények nemzetközileg elismert interdiszciplináris alkalmazásáért, az akadémiai kutatóintézetek és az egyetemi oktató- és kutatómunka közötti szoros együttműködés megteremtése terén, több évtizeden keresztül kifejtett kiemelkedő munkásságáért Kiss Árpád Zoltánnak, az MTA Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadójának;
 • a hazai genetikai kutatások nemzetközi elismertetése érdekében végzett tudományos tevékenysége elismeréséül Kiss Istvánnak, az MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet tudományos tanácsadójának;
 • a fizikai kémia tudományterületén végzett kimagasló tevékenységéért, valamint szakmai életútjának elismeréséül Rockenbauer Antalnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont Szerkezeti Kémiai Intézete tudományos tanácsadójának;
 • a mérnök-társadatom generációit nevelő, kiemelkedő oktatási és nemzetközileg elismert kutatási tevékenységéért, a számítógépes mérnöki alkalmazások a numerikus modellezés témakörében és a mesterséges intelligencia módszereinek a mechanikai technológiákban való alkalmazásában végzett iskolateremtő tevékenységért Tisza Miklósnak,  a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága elnökének;
 • a nagyenergiájú kísérleti részecskefizika  területén nemzetközileg elért eredményeiért, oktatói tevékenységéért, továbbá a kutatások során a műszaki/technikai fejlesztések nemzetközi elismertetésében és tudományos, valamint gazdasági haszonnal is járó alkalmazások fejlesztésében végzett munkájáért Vesztergombi Györgynek,  az MTA KFKI RMKI Részecskefizikai Főosztály tudományos tanácsadójának, egyetemi tanárnak.

 

A Magyar Köztársaság elnöke

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozza

 • a földtani kutatásban több mint 40 éven keresztül végzett munkájáért, a Magyar Állami Földtani Intézet évtizedes, kiemelkedő eredményeket felmutató vezetéséért, a Föld Bolygó Nemzetközi Éve szellemiségének hatékony terjesztéséért, Brezsnyánszky Károlynak, a Magyar Állami Földtani Intézet tudományos főmunkatársának, nyugalmazott igazgatójának;
 • a légköri elektromos paraméterek és a rádióhullámok ionoszférikus-abszorpció mérésének kidolgozásáért, a légköri elektromos potenciálgradiens napi, éves és hosszúperiódusú változásainak elemzéséért, a légköri elektromos és extraterresztrikus paraméterek kapcsolatának vizsgálatáért, valamint a geomágneses utóhatás nap-földfizikai összefüggéseinek kutatásában elért eredményeiért Märcz Ferencnek, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet nyugalmazott tudományos főmunkatársának, senior kutatójának;
 • a modern halkórtan tudományának magyarországi megteremtésében elért eredményeiért, a parazitológia területén, továbbá a halakat károsító élősködők közül elsősorban a csáklyás férgek, a nyálkaspórások és a kokcidiumok kutatásában elért nemzetközi sikereiért Molnár Kálmánnak, az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete nyugalmazott szaktanácsadójának;
 • a földtudomány területén végzett több évtizedes kiemelkedő tudományos kutatói, oktatói  és tudományszervező  munkássága és életpályája elismeréseként, továbbá az MTA Földtudományok Osztálya tudományos titkáraként végzett kimagasló minőségű munkájáért és vezetői tevékenységéért Nagy Bélának, az MTA Titkársága Földtudományok Osztály Titkársága nyugalmazott osztályvezetőjének;
 • kiváló tudományszervezői munkájáért, elsősorban az MTA Fizikai Tudományok Osztályának tudományos titkáraként végzett lelkiismeretes és eredményes tevékenységéért Neményi Mártának, az MTA Titkársága Fizikai Tudományok Osztály Titkársága osztályvezetőjének.

 

A Magyar Köztársaság elnöke

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza

 • sokoldalú alkalmazott matematikai kutatásaiért, valamint a matematikai kutatások pénzügyi és infrastrukturális feltételeinek sokrétű fejlesztéséért Miklós Dezsőnek, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos igazgatóhelyettesének.

 

A Magyar Köztársaság elnöke

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza

 • az MTA társadalomtudományi intézethálózatában ellátott, közel két évtizedes eredményes gazdasági vezetői munkájáért, a különböző hazai és nemzetközi projektek gondozása, a Szociológiai Kutatóintézet versenyképességének elősegítése és a programok pénzügyi koordinálása területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért Gajda Endrénének,  az MTA Szociológiai Kutatóintézet gazdasági igazgatóhelyettesének;
 • az MTA Nyelvtudományi Intézetében gazdasági vezetőként végzett hozzáértő és megbízható munkájáért, az Akadémia érdekében végzett szakmai tevékenységéért és emberi helytállásáért Kovátsné Szabó Máriának, az MTA Nyelvtudományi Intézet gazdasági vezetőjének.
vissza