Megérthető-elérhető fizika


                                                                           Interdiszciplináris Workshop


Az Atomki évente két alkalommal rendez egynapos interdiszciplináris workshop-ot, mely megmutatja a fizika és más tudományterületek közötti átjárhatóságot: milyen eredményekkel, mérésekkel tud az Atomki választ adni pl. a környezetfizika, környezetvédelem, a régészet területén felmerülő kérdésekre?

Az egynapos rendezvények az Utazó fizika adott félévi témájával összhangban bemutatják az Atomkiban folyó kutatásokat, analitikai módszereket. A résztvevőknek lehetőségük nyílik egy-egy módszert folyamatában, élesben megismerni (akár olymódon, hogy saját hozott minta analízisének folyamatát figyelhetik meg), hiteles és maradandó élményeket szerezve erről a munkáról. A célközönség a természettudomány fizikától különböző területeinek vagy a műszaki tudományok és egyéb tudományágak művelői, a középiskolás tanárok, nem korlátozva a fizikát oktatókra, hanem kiterjesztve más tantárgyak, elsősorban a földrajz, kémia, biológia és történelem tárgyak tanáraira.

2014. ősz: Energia

Háromszáz éves az energiamegmaradás törvénye

2014. október 2-án (csütörtökön) kerül megrendezésre az "Energia" elnevezésű interdiszciplináris workshop az Atomkiban. Energia! Miből? Hogyan? Meddig? Mennyiért? Aktuális kérdések. Az egynapos rendezvény keretében a téma hazai szakértői érdekes előadások keretében világítják meg a mindennapjainkat átszövő kérdések tudományos hátterét.

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezés részleteit is tartalmazó hirdető plakát itt letölthető.

A rendezvényen elhangzó előadások kivonata  a lenti linkekre kattintva letölthetők:

Prof. Dr. Vajda István (Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Automatika Intézet) Megtermelni és megtartani – Energiatárolás felsőfokon
    - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Légrády Dávid (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Természettudományi Kar, Nukleáris Technikai Intézet) Atomreaktorok és fényképezés – Hogyan látunk át a fémeken?
   - kivonat
   - előadás anyaga

Dr. Pintér Tamás (Magyar Villamos Művek, Paksi Atomerőmű Zrt.) Mit kezdjünk az atomreaktorok melléktermékeivel? – Folyékony radioaktív hulladékok
   - kivonat
   - előadás anyaga

Dr. Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatika Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék) Gőzmozdony a föld alatt – A geotermikus energia
   - kivonat
   - előadás anyaga

Dr. Lábadi Zoltán (Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet) Arccal a nap felé – Vékonyréteg napelemek és intelligens üvegek
   - kivonat
   - előadás anyaga

Csákberényi-Nagy Gergely (Alter Energia Kft., Megújuló Energiapark) Fenntartható jövő? – Megújuló Energiapark Debrecenben
   - kivonat
   - előadás anyaga

A rendezvényen készült fényképek letölthetők az alábbi linkekre kattintva:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


2014. tavasz
: Hideg-meleg
 

Háromszáz éves a higanyos hőmérő

2014. május 15-én (csütörtökön) kerül megrendezésre a "Hideg-meleg" elnevezésű interdiszciplináris workshop az Atomkiban. A téma hazai szakértői a kutatók, szakemberek, hallgatók és a fizika területén járatlan érdeklődők számára is érthető és érdekes formában mutatják be kutatási területeiket. Az egynapos rendezvény zárásaként lehetőség nyílik az MTA Atomki laborjainak megtekintésére. 

 

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jelentkezés részleteit is tartalmazó hirdető plakát itt letölthető.

A rendezvényen elhangzó előadások kivonata  a lenti linkekre kattintva letölthetők:

Dr. Mészáros Sándor (MTA Atommagkutató Intézet, Elektronspektroszkópiai és Anyagtudományi Osztály) A levegő cseppfolyósításától az űrtávcsövekig
    - kivonat
    - előadás anyaga

Sári Zsolt (Linde Gáz Magyarország Zrt.) A leghidegebb helyek a Földön – cseppfolyósított gázok és alkalmazásaik
   - kivonat
   - előadás anyaga

Prof. Dr. Kaptay György (Bay Zoltán Nonprofit Kft, Nano-anyagok Osztály/Miskolci Egyetem, Nanotechnológiai Tanszék) A legforróbb munkahelyek – acélkohók és öntödék
   - kivonat
   - előadás anyaga

Prof. Dr. Harangi Szabolcs (MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport /ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék) A Kárpát-Pannon térség legutolsó vulkánkitörései
   - kivonat
   - előadás anyaga

Prof. Dr. Sümegi Pál (Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék) Fáztak-e nyáron a mamutok a jégkori Kárpát-medencében?
   - kivonat
   - előadás anyaga

Dr. Magyari Enikő (MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport) Pollenekbe zárt klímaváltozás: hideg-meleg a jégkorszakban
   - kivonat
   - előadás anyaga

A rendezvényen készült fényképek letölthetők az alábbi linkekre kattintva:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


2013. ősz: Földünk természetes védelmi rendszerei  

Száz éve (1913) fedezték fel az ózonréteget 

2013. október 30 -án megrendezett workshop az Utazó fizika témájával összhangban, tudományos szinten tárgyalta Földünk természetes védelmi rendszereit, azon belül az aeroszol problémáját. Az egynapos eseményen, amely az Atomki  által megrendezett háromnapos Magyar Aeroszol Konferencia zárónapja volt, a konferencia többi napjától eltérően az előadások látogatása ingyenes volt. A workshop részeként lehetőség nyílt az MTA Atomki és az Isotoptech Zrt. vonatkozó laboratóriumainak megtekintésére és néhány rövid mérésen való részvételre.


A rendezvényen elhangzott előadások kivonata és az előadás prezentációs anyaga letölthetől:

Varga György (MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet): A porviharok és a hullóporos szedimentáció jelentősége a talajképződésben
    - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Ferenczi Zita (Országos Meteorológiai Szolgálat): Aeroszol részecskék nagytávolságú  transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján 
    - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Filep Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia – Szegedi Tudományegyetem ): Széntartalmú részecskék forrásának azonosítása optikai tulajdonságaik és méretük alapján
  
- kivonat
    - előadás anyaga

Krassován Krisztina (Pannon Egyetem): Másodlagos eredetű foszfor szárazföldi finom aeroszolban
    - kivonat
    - előadás anyaga

Molnár Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia – Pannon Egyetem) Légköri aeroszol részecskék fizikai tulajdonságai háttérlevegőben
    - kivonat
    - előadás anyaga


2013. tavasz: Víz  

A víz együttműködés nemzetközi éve


2013. május 17 -én rendezte meg az Atomki a "Vizek kutatása izotópos módszerekkel az MTA Atomkiban" című interdiszciplináris workshop-ot. A nemzetközi szinten ismert és elismert hazai szakemberek közérthető módon mutatták be kutatási témájukat és elért eredményeiket. A hallgatóságnak az előadásokat követően lehetősége nyílt megtekinteni az MTA Atomki vizek kutatására (is) használt világszínvonalú eszközparkját.

A rendezvény meghívója itt megtekinthető.

A rendezvényen elhangzott előadások kivonata és az előadás prezentációs anyaga letölthetől:

Dr. Molnár Mihály (MTA Atomki): Vízbe zárt idő - radiokarbon kormérés vízből
    - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Palcsu László (MTA Atomki): Idős és fiatal vizek a Mórágyi Gránit környezetében
    - kivonat
    - előadás anyaga

Mádlné Dr. Szőnyi Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem): Termálvíz forrásokhoz köthető biokorrózió
  - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Szűcs Péter (Miskolci Egyetem): Regionális fejlesztési lehetőségek felszín alatti vizek kutatására alapozva, KÚTFŐ projekt
    - kivonat
    - előadás anyaga

Dr. Deák József (Ground Water Isotope Studies Kft.) Az Alföld rétegvizeinek eredete, utánpótlódása víz-kormeghatározások alapján
    - kivonat
    - előadás anyaga

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2014. ősz: Energia / 1714: energia megmaradás (Leibniz)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támop-4.2.3-12/1/ KONV-2012-0057 Megérthető-elérhető fizika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------